Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни


Семінар № 18. Методичний анархізмСторінка6/9
Дата конвертації18.08.2017
Розмір1,43 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Семінар № 18.

Методичний анархізм:

Пол Феєрабенд “Проти методу”


 1. Фейєрбенд і постпозитивізм. Критика “історичної школи” в філософії науки.

 2. Анархістська теорія пізнання;

а) стихійне здійснення пізнання;

б) хаотичне переплетення всіх форм свідомості і діяльності;

в) принцип “все дозволено” як універсальний принцип пізнання.

г) необхідність винайдення нових теорій і методів. Принцип проліферації (розмноження) і впертості.

д) перегляд методологічних процедур верифікації чи фальсифікації.


 1. Обстоювання значення психологічного переконання і політичного втручання в науку.

 2. Антисциєтизм Фейєрабенда.

Література: • Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки.Пер. с англ.. – М., 1986.

 • Никифоров А.С. Философия науки – М., 1997.

 • Никоненко С.В. Современная западная философия – СПб., 2007.


Семінар № 19.

Основи американського прагматизму:

Вільям Джеймс “Прагматизм”

1.Вільям Джеймс як популяризатор філософії прагматизму.


2.Філософська дилема. Історія філософії як історія протистояння людських темпераментів («м’який» та «жорсткий» типи ментальних схильностей).

3.Ідентифікація прагматизму:

а) розвиток Пірсового принципу «практичних наслідків»;

б) прагматичний метод залагоджування метафізичних суперечок (між емпіризмом і раціоналізмом);

в) прагматизм як метод і як генетична теорія істини.

4.Тлумачення прагматизмом метафізичних проблем.

5.Єдине та множинне. Протидія моністичному догматизмові і емпіричні знахідки.

6.Прагматизм як посередник між «м’яким» та «жорстким» типами релігій.


Література:

 • Джеймс В. Прагматизм. Пер. з англ.. – К., 2000.

 • Грязнов А.Ф. У истоков прагматизма // Вопросы философии. 1996. №12.

 • Дьюи Д. Реконструкция в философии. Пер. с англ.. – М., 2001.

 • Львов В. Прагматизм // Литературное обозрение. 1991. № 3. С.67-69.

 • Никоненко С.В. Современная западная философия – СПб., 2007.

 • Пассмор Дж. Сто лет философии. Пер. с англ. – М., 1999.


Семінар № 20.

З’ясування принципів неопрагматизму:

Річард Рорті “Прагматизм, релятивізм і ірраціоналізм”


 1. Місце Р.Рорті у прагматистській традиції американської філософії. Прагматизм як основа американської інтелектуальної традиції.

 2. Критика позаісторичної парадигми мислення (з Джеймсом і Дюї проти Канта і Пірса).

 3. Прагматистський підхід в епістемології:

а) анти-есенціалістське та антикореспондентське розуміння істини;

б) неможливість віднайдення сутності істини і некоректність редукції раціональності до правил;

в) комунологічна стратегія: від “метафізичного комфорту” до узалежнення від конкретно-історичної комунікативної ситуації.


 1. Недопущення приписування прагматизмові рис релятивізму і ірраціоналізму.

 2. Прагматистське розуміння філософії.

Література: • Рорти Р. Прагматизм, релятивизм и иррационализм // Хрестоматия по истории философии (западная философия). Учеб. пособие для вузов – М., 2001. С.478-496.

 • Рорти Р. Философия и будущее // Вопросы философии. 1994. № 6.

 • Зотов А.Ф. Прагматизм – американский синтез европейских философских идей // Современная западная философия – М., 2001.

 • Никоненко С.В. Современная западная философия – СПб., 2007.


Семінар № 21.

Зародження критичної теорії Франкфуртської школи:

Макс Горкгаймер, Теодор Адорно “Діалектика Просвітництва”

1.Горкгаймер і Адорно як провідні представники критичної теорії Франкфуртської школи.


2.Поняття Просвітництва і філософсько-історичний «діагноз епохи»:

а) нове осмислення історії західної цивілізації;

б) недовіра до прогресу на тлі процесів варваризації;

в) саморуйнування Просвітництва;

г) панування над зовнішньою природою і насильство над внутрішньою.

3.Поняття раціональності й Просвітництва в контексті вчень Канта та Ніцше.

4.Інтерпретація образу Одіссея: самоутвердження і самозречення індивіда.

5.Риси технологічної раціональності. Культуріндустрія: Просвітництво як обман мас (точки спорідненості тоталітарних режимів та демократичних суспільств).

6.«Діалектика Просвітництва» у світлі новітнього розвитку суспільства споживання.
Література:


 • Хоркхаймер М. Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. Пер. с нем. – М.- СПб., 1997.

 • Адорно Т. Актуальность философии. Пер. с нем. // Путь в философию. Хрестоматия – М., 2001.

 • Давыдов Ю.Н. Критика социально-философских воззрений Франкфуртской школы. – М., 1978.

 • Социальная философия Франкфуртской школы. – М., 1978.


Семінар № 22.

Розвиток ідей Франкфуртської школи:

Юрген Габермас “Залучення Іншого”

1.Юрген Габермас і «друга генерація» мислителів Франкфуртської школи.

2.Генеалогічний розгляд когнітивного змісту моралі.

а) теорії моралі;

б) втрата релевантності теологічного підгрунтя моралі; «трансценденція зсередини»;

в) раціональне підгрунтя моралі в мультикультурних суспільствах;

г) інакшість іншого і принцип консенсусу.

3.Політичний лібералізм і полеміка з Д.Ролзом.

4.Примирення і порозуміння з допомогою публічного використання розуму.

5.Засади моделі «деліберативної політики».


Література:

 • Габермас Ю. Залучення іншого. Пер. з нім. – Львів, 2006.

 • Дахній А. Юрген Габермас: становлення соціального філософа // Габермас Ю. Залучення іншого. Пер. з нім. – Львів, 2006.

 • Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія – К., 1999.

 • Марков Б.М. В поисках другого // Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории – СПб., 2001. С.5-44.

 • Cитниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії – К., 1996.

 • Фарман И.П. “Для чего нужна философия?» // Путь в философию. Хрестоматия – М., 2001.

 • Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопросы философии. 1989. №2.

 • Хабермас Ю. Философия как местоблюститель и интерпретатор // Путь в философию. Хрестоматия – М., 2001.


Семінар № 23.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconНауковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconНазва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р
Програму іспиту складено на основі робочої програми з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма вступного випробування
В. Скуратівського, редакцією Р. Мовчан та навчальної програми О. Бандури, Н. Волошиної, а також програми Українського центру оцінювання...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconРозпорядження міського голови №7-р від 11. 01. 2017 «Про утворення робочої групи по напрацюванню Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки»
Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки, з метою покращення поінформованості туристів про м. Канів та наявні...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconРобоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми
Робоча програма навчальної дисципліни «Фах. Підготовка магістерської виконавської програми» зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво»...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconТипова навчальна програма з української мови для студентів-іноземців
України нефілологічного профілю. На основі цієї єдиної типової навчальної програми мовними кафедрами вищих навчальних закладах розробляються...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Тех­но­логії. 10-11 класи." Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка