№ уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка РозділСторінка1/6
Дата конвертації17.01.2018
Розмір0,83 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

4 клас

Математика
уроку

Тема уроку

Сторінка підручника (зошита)

Дата

Примітка

Розділ 1. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3 клас

1


Нумерація трицифрових чисел. Місце числа в натуральному ряді. Порівняння чисел у межах 1000. Розрядний склад числа. Задачі на 2 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

4(1)


2


Додавання і віднімання трицифрових чисел на основі нумерації. Види кутів: прямі, гострі, тупі. Розпізнавання геометричних фігур. Задачі на 2 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

6(1)


3


Прийоми усного додавання і віднімання. Вирази зі змінною. Задачі з буквеними даними.

8(2)


4


Правила знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання. Ознаки прямокутника, квадрата. Задачі на обчислення периметра квадрата. Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

9(2)


5


Вирази зі змінною. Залежність результатів арифметичних дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів. Властивість протилежних сторін прямокутника. Задачі на обчислення периметра прямокутника. Обернені задачі.

10(3)


6


Письмове додавання і віднімання в межах 1000. Нерівності з однією змінною. Знаходження розв’язків нерівностей способом добору.

Самостійна робота № 112(4),

5—6 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики
7


Арифметичні дії множення і ділення. Задачі на зведення до одиниці.

14(5)


8


Прийоми множення і ділення круглих чисел. Правила знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

15(6)


9


Прийоми усного множення і ділення в межах 1000. Творча робота над задачею.

17(7)10

Ділення з остачею. Трикутник. Задачі на обчислення периметра трикутника. Задачі на спільну роботу.

18(8)
11

Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. Порядок виконання дій. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

Тест №120(9)

7—8 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

12

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 1

за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 9—12)
Розділ 2. Письмові прийоми множення і ділення в межах тисячі

13

Алгоритм письмового множення двоцифрового числа на одноцифрове з розгорнутим поясненням. Побудова прямокутника. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.


22(10)


14

Письмове множення двоцифрового числа на одноцифрове з поясненням. Розпізнавання геометричних фігур на площині. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

23(10)15

Алгоритм письмового множення трицифрового числа на одноцифрове з розгорнутим поясненням. Задачі на спільну роботу.

24(11)
16

Множення трицифрового числа на одноцифрове. Нерівності з однією змінною. Побудова прямих і непрямих кутів. Розпізнавання прямих і непрямих кутів. Задачі на спільну роботу.

26(12)17

Множення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове число. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. Задачі на обчислення периметра трикутника.

Самостійна робота № 227(12)

13-14 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

18

Алгоритм письмового ділення на одноцифрове число з розгорнутим поясненням. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів


28(13)19

Письмове ділення на одноцифрове число. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів31(14)
20

Письмове ділення у випадку, коли частка містить нуль у середині запису. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

33(15)21

Письмове ділення на одноцифрове число. Рівняння з одним невідомим, у яких права частина подана числовим виразом. Задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. Зображування геометричних фігур на аркуші в клітинку, позначення їх буквами латинського алфавіту.

34(15)
22

Письмове множення і ділення на одноцифрове число. Обернені задачі. Периметр трикутника.

36(16)23

Закріплення прийомів письмового множення і ділення на одноцифрове число. Нерівності з однією змінною. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

37(16)24

Закріплення прийомів письмового множення і ділення на одноцифрове число. Задачі на спільну роботу. Конструювання геометричних фігур з інших фігур. Периметр трикутника.

Тест №2


37-38(17),

15—16 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

25

Перевірка письмового множення і ділення. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

38(17)26

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 2
за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 17—20)27

Множення і ділення на розрядні одиниці 1, 10, 100. Множення і ділення на круглі числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Задачі на спільну роботу.


40(18)28

Письмові прийоми множення круглих чисел (на кругле число). Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

41(18)29

Письмові прийоми ділення круглих чисел. Вирази зі змінною. Пропедевтичне ознайомлення з виразом зі змінною, яка є компонентом двох дій у виразі. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

Самостійна робота № 343(19),

21—22 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

30

Алгоритм письмового множення на двоцифрове число. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними.

44(20)31

Письмове множення на двоцифрове число. Нерівності з однією змінною. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

46(20)32

Алгоритм письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове число (випадок, коли частка є одноцифровим числом). Задачі на знаходження невідомих за двома різницями.

47(21)
33

Письмове ділення трицифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

49(22)34

Закріплення прийомів письмового множення і ділення. Вирази зі змінною, яка є компонентом двох дій у виразі. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

51(23)35

Письмове ділення з остачею. Задачі на знаходження четвертого пропорційно

го (спосіб відношень).52(23)36

Письмове ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (спосіб відношень).

54(24)
37

Закріплення прийомів письмового множення і ділення. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

Тест №3


55 (24),

23—24 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

38

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 3
за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 25—28)Розділ 3.

Нумерація багатоцифрових чисел.

Усні обчислення на основі нумерації

багатоцифрових чисел.

39

Лічильна одиниця – тисяча. Лічба тисячами. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

56(25)40

Лічба тисячами. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

58(26)41

Розряди – одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Клас одиниць, клас тисяч. Співвідношення між розрядними одиницями кожного класу. Додавання і віднімання іменованих чисел. Порівняння іменованих чисел. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

60(27)42

Лічба розрядними одиницями в межах мільйона. Позиційне значення цифри в записі багатоцифрового числа Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

64(28),

43

Розрядна будова числа. Класифікація чисел на чотирицифрові, п’ятицифрові, шестицифрові. Перетворення більших одиниць довжини на менші і навпаки. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

65(28)44

Усна та письмова нумерація багатоцифрових чисел. Читання та запис багатоцифрових чисел. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

Самостійна робота № 467(29),

29—30 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

45

Читання та запис багатоцифрових чисел. Утворення багатоцифрових чисел шляхом прилічування (відлічування) по 1 до (від) попереднього (наступного) числа. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

68-69(30)Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

№ уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ icon№ уроку Тема уроку Дата Примітка І семестр (48 годин)
Матеріал до уроку. «Літературне читання», «Зошит з літературного читання», с. 5–7
№ уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ iconТема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.)
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу
№ уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ iconУроку №12 Дата Клас 5
Тема уроку: Миколаїв в роки незалежності
№ уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ iconУрок №6 Дата Тема (семестру,) Палітра музичних образів Тема уроку Образ танцю. Тип уроку: комбінований Жанр урок композиція
Моріса Равеля та особливостями розвитку образу звучання симфонічної п'єси
№ уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ iconУроку № Група: Дата Курс навчання: Викладач: Афтеньєва Лілія Григорівна
Тема уроку: Т. Г. Шевченко та М. В. Лисенко корифеї української класики. Взаємозв’язок літератури та музичного мистецтва
№ уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ iconКонспект уроку з фізики (10 клас) Тема уроку: Розв’язування задач по темі "Закони Ньютона. Гравітаційна взаємодія" Мета уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
№ уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ icon№ уроку Дата Тема уроку Новий матеріал для засвоєння Практичні завдання Твори для вивчення
Теорія мистецтв для засвоєння: Етапи розвитку мистецтва, назви стилів мистецтва минулого
№ уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ iconI. Інформаційна картка уроку літератури Клас 10 Дата Тема уроку за програмою : В. Гюго як центральна постать літератури французького романтизму
Тема уроку за програмою : В. Гюго як центральна постать літератури французького романтизму
№ уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ iconУрок № Дата Тема уроку: Утвердження материнства та вічної жіночості у сонеті Івана Яковича Франка «Сікстинська мадонна» Мета уроку
Створення умов для формування розвитку уваги, уяви, розвитку логічних операцій (порівняння, узагальнення), розвитку фонематичного...
№ уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ iconПлан-конспект уроку музики 6 клас, ІІ семестр тема 4: Жанри симфонічної музики Тема уроку №2: Симфонія. Увертюра Мета уроку
Д. Шостаковича, на музичних прикладах продовжити ознайомлення дітей з можливості симфонічної музики


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка