0 загальний відділСторінка1/11
Дата конвертації15.03.2018
Розмір0,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Нові надходження

[за період з 1 квітня по 30 вересня 2012 року]

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

004 КОМП'ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЇ.

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРА

1.

004.38

А 76

Аппаратное обеспечение компьютера. Моделирование нелинейной системы ПК. – Кривий Ріг : Школа компьютерного мастерства, 2005. – 116с.


1

2.

004.43(075.8)

Г 54

Глинський, Я. М. Паскаль. Turbo Pascal i Delphi : навч. посіб. / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – 8-е вид. – Львів : Деол, 2007. – 192с.


1

3.

004(07)

К 82

Кривуца, В. Основи інфокомунікацій. програма та практикум /  В. Кривуца, Л. Беркман, В. Лапінський. – К. : Редакції газет природничо-математичного циклу", 2012. – 120с. – (б-ка "Шкільного світу")

1


1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. ЛОГІКА

4.

1(075.8)

Б 12

Бабичев, Е. Р. Основы философии : учеб. пособ. / Е.Р. Бабичев, Т.Е. Усова. – Х. : ФОП Стеценко, 2009. – 368с.


1

5.

1(075.8)

Ф 56

Філософія : навч. посіб. / Т.О. Сілаєва, Н.В. Гнасевич, Г.О. Орендарчук та ін. – Тернопіль : Астон, 2008. – 360с.

1159.9 ПСИХОЛОГІЯ

6.

159.9 : 378

В 75

Воронін, А. І. Проблеми когнітивного розвитку студентів у процесі професійного навчання / А.І. Воронін. – Кривий Ріг : ДВНЗ "КНУ", 2012. – 112с.


4

7.

159.9(075.8)

Г 50

Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию (курс лекций) : учеб. пособ. для студ. вузов / Ю.Б. Гиппенрейтер. – М. : Омега-Л, 2008. – 336с. 


1

8.

159.9(076.5)(075.8)

П 69

Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : учеб. пособ. для студ. вузов / под общ. ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб : Питер, 2007. – 560с. – (Серия "Практикум по психологии")


1

9.

159.9.072 :37.026.9(07)

П 24

Педагогічна оцінка рівня сформованості творчих можливостей учнів (метод незалежних експертних оцінок) : наук.-метод. посіб. для студ. нематемат. спеціальних пед. внз ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ КПІ, 2012. – 83с.


8

10.

159.9.072(031)

З 12

Забродин, Ю. М. Психодиагностика / Ю.М. Забродин, В.Э. Пахальян ; под общ. ред. Ю.М. Забродина. – М. : Эксмо, 2010. – 448с. – (Новейший справочник психолога)


1

11.

159.91 : 612.821

К 75

Кочерга, О. Психофізіологія дітей з особливими потребами /  О. Кочерга. – К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 128с. – (б-ка "Шкільного світу")


1

12.

159.922.4(075.8)

С 13

Савицька, О. В. Етнопсихологія : навч. посіб. для студ. внз /  О.В. Савицька, Л.М. Співак. – К. : Каравела, 2011. – 264с.


5

13.

159.922.7

М 22

Мамайчук, І. Діти з розладами поведінки: психологічна допомога / І. Мамайчук, М. Смирнова. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. – 120с. – (б-ка "Шкільного світу")


1

14.

159.922.7 : 373.5(07)

Я 51

Яланська, С. Підлітки: заняття з психології / С. Яланська. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. – 128с. – (б-ка "Шкільного світу")


1

15.

159.923 : 373.5(07)

Я 51

Яланська, С. Старшокласники.: заняття з психології /  С. Яланська. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. – 128с. – (б-ка "Шкільного світу")


1

16.

159.922.763(075.8)

Л 68

Лобанова, А. С. Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій : навч. посіб. для студ.внз /  А.С. Лобанова, Л.В. Калашнікова. – К. : Каравела, 2012. – 368с.


10

17.

159.922.76

О-26

Обухівська, А. Психологу про дітей з особливими потребами у загально-освітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакція загальнопед. газет, 2012. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")


1

18.

159.922.8 : 7

Б 51

Бернацька, О. Арт-терапія у вихованні самостійності підлітків /  О. Бернацька. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. – 120с. – (б-ка "Шкільного світу")


1

19.

159.923

Б 51

Бернацька, О. У пошуках власного я. Тренінг для підлітків /  О. Бернацька. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. – 128с. – (б-ка "Шкільного світу")


1

20.

159.923(075.8)

С 81

Столяренко, О. Б. Психологія особистості : навч. посіб. /  О.Б. Столяренко. – К. : Центр учбов. літ., 2012. – 280с.


1

21.

159.942(076.5)

К 17

Калошин, В. Практика управління емоційним станом. Регіонально-емотивна терапія / В. Калошин. – К. : Шк. світ, 2012. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")


1

22.

159.942.53

Л 36

Леви, В. Не только депрессия: охота за настроением / В. Леви. – М. : Торобоан, 2008. – 352с. – (Конкретная психология)


1

23.

159.964

К 37

Кехо, Д. Подсознание может все! / Д. Кехо. – Минск : Попурри, 2009. – 176с.


1

24.

159.98(075.8)

П 77

Приходько, Ю. О.Практична психологія : введення у професію : навч. посіб. / Ю.О. Приходько. – 3-е вид., доп. – К. : Каравела, 2012. – 248с.

52 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я)

25.

2(100) : 91(07)

С 89

Суворова, О. В. Географія релігій. Частина 1 / О.В. Суворова. – Х. : Основа, 2012. – 78с. – (б-ка журналу "Географія"; вип.4(100))


1

26.

2(100) : 91(07)

С 89

Суворова, О. В. Географія релігій. Частина 2 / О.В. Суворова. – Х. : Основа, 2012. – 127с. – (б-ка журн. "Географія")


2

27.

2(075.8)

Л 82

Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – 3-є вид., стер. – К. : Академвидав, 2011. – 464с. – (Альма-матер)


3

28.

26

А 38

Академический летописец / под. общ. ред. Преосвященнейшего Антония епископа Бориспольского. – К. : Київська Духовна Академія, 2011. – 72с.


1

29.

26(059)

Т 78

Труди Київської Духовної Академії № 15 / гол. ред. архієпископ Бориспольський Антоній. – К. : Українська Православна Церква, 2011. – 363с.


1

30.

281.9

В 26

Куровская, В. Веда Прави - Покон Рода Всевышнего. Суть 1-3: Ведические сказания славян / В. Куровская, Л. Куровская. – 2-е вид., доп. и уточнен. – Кам'янець-Подільський : ПП Буйницкий, 2011. – 503с. – (Родовое огнище родной православной веры)

1


3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ
316 СОЦІОЛОГІЯ

31.

316.74 : 008(075.8)

П 48

Покулита, І. К. Соціологія культури : навч. посіб. / І.К. Покулита. – К. : Арістей, 2011. – 136с.


1

32.

316.774(07)

М 42

Медіакультура особистості : соціально-психологічний підхід : навч.-метод. посіб. / за ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця. – К. : Ін-т соціальної та політичної психології, 2010. – 440с.

1Каталог: Librarydocument -> Novi nadhod
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Novi nadhod -> Навчальна література


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

0 загальний відділ iconНавчальна література 0 загальний відділ
Вовковінська, Н. Як створити комп'ютерну презентацію: посібник / Н. Вовковінська, С. Литвинова. – К.: Шк світ, 2009. – 128с
0 загальний відділ iconОсновні розділи Бюлетеня Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
0 загальний відділ iconВасиль Стус. Загальний огляд життя І творчості. Як добре те, що смерті не боюсь я…
...
0 загальний відділ iconЗагальний опис

0 загальний відділ iconКолонка редактора
Редакція: відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка