0 загальний відділСторінка10/11
Дата конвертації15.03.2018
Розмір0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

МОНОГРАФІЇ
1.

37.013.42

К 61

Колупаєва, А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / А.А. Колупаєва. – К. : Самміт-Книга, 2009. – 272с. – (Інклюзивна освіта)


1

2.

376

Ш 83

Шпак, В. Реабілітаційна діяльність зарубіжних і вітчизняних виправно- виховних закладів у ХІХ- на початку ХХ століття : монографія / В. Шпак. – Полтава : АСМІ, 2005. – 336с.


1

3.

378.147

П 79

Проектна діяльність у технологічній освіті : монографія /  В.С. Пекельна, Л.О. Савченко, Л.О. Савченко та ін. – Кривий Ріг : СПД Залозний В.В., 2012. – 320с.


3

4.

811.161.2'233

Б 74

Богуш, А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : монографія / А. Богуш. – К. : Слово, 2010. – 374с.


1

5.

821.161.2-2.09

В 52

Вірченко, Т. Морально-етичні основи характеротворення у драматургії Лесі Українки : монографія / Т. Вірченко. – К. : Акцнет, 2007. – 164с.


1

6.

821.161.2.09

К 90

Кулакевич, Л. Концепція світу і людини в системі художніх координат ліричної та епічної творчості Світлани Йовенко : монографія / Л. Кулакевич. – Дніпропетровськ : СПД Маковецький Ю.В., 2008. – 190с.


1

7.

94(498) : 94(477)(043.2)

Р 39

Рендюк, Т. Г. Національні меншини в українсько-румунських відносинах: історичний досвід та сучасні проблеми (1990-2007 роки) : автореф. дис.... д-ра іст. наук: 07.00.02 /  Т.Г. Рендюк ; Дипломатична академія України. – К. : Дипломатична академія України, 2012. – 38с.

1НАУКОВІ ЗБІРНИКИ

8.

001(082)

М 75

Молодий науковець XXI століття. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. 5 квітня 2012року / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Криворізький національний університет". – Кривий Ріг : СПД Залозний, 2012. – 340с.


1

9.

159.9(082)

А 43

Актуальні проблеми і сучасні тенденції розвитку психології і педагогіки : зб. матеріалів XIV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, Лондон, 24 листопада- 28 листопада 2011) / Всеукраїнська академічна спілка професійної оцінки наукових досліджень і педагогічної діяльності. – Одеса : Ін Прес, 2012. – 221с.


1

10.

159.9(082)

С 56

Современная психология: теория и практика  : Материалы II международной научно-практической конференции 29-30 сентября 2011г. – М., 2011. – 308с.


1

11.

159.922.7(082)

С 69

Социально-психологические проблемы и исследования детства: ребенок в семье, институтах образования и группах сверстников: материалы международной научно-практической конференции 20-21 января 2012 года / редкол.: И.Л. Кириллов, С.Ю. Девятых, О.С. Ушакова. – Пенза-Витебск-Москва : Научно-издательский центр "Социосфера", 2012. – 210с.


1

12.

316(082)

Г 70

Городяненко, В. Публичная социология. Сборник научно-публицистических статей и интервью (1990-2010) /  В. Городяненко. – Днепроперовск : изд-во ДНУ, 2011. – 372с.


5

13.

316.42(082)

С 69

Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. вип.53 / гол. ред. О.Л. Скідін; відп. ред. С.Л. Катаєв. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. – 331с.


1

14.

373.3(082)

А 43

Актуальні питання теорії і практики початкового навчання : зб. наук. праць студ. вип. 5 / ред. рада: О.А. Павлик, Л.Р. Шпачук. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2012. – 188с.


3

15.

378(082)

С 76

Сталий розвиток промисловості та суспільства : матеріали конференції 22-25 травня 2012р. т. 2 / редкол.: Ю.Г. Вілкул, М.І. Ступнік, А.А. Азарян та ін. – Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ, 2012. – 144с.

5

16.

378.147(082)

Т 33

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць в 3 т. / редкол.: В.М. Соловйов, Є.Я. Глушко, Я.В. Шрамко та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2001.

т.1 : Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики – 370с.


1

17.

378.147(082)

Т 33

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць в 3 т. / редкол.: В.М. Соловйов, Є.Я. Глушко, Я.В. Шрамко та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2001.

т.2 : Теорія та методика навчання фізики – 392с.


1

18.

504(082)

Е 40

Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали IV Регіональної наукової конференції студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених 8-9 грудня 2011р., Харків, україна / ред. А.К. Некос. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 161с.


1

19.

613(477)(082)

В 15

Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку : зб. наук. праць XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції КДПУ ім. Винниченка. вип. 18 / редкол.: М.І. Садовий, В.В. Радул, С.Г. Мельничук та ін. – Кіровоград : КДПУ ім.Винниченка, 2012. – 308с.


1

20.

613 : 315.6(082)

З-46

Здоров'я дітей, підлітків, молоді та здоров'язберігаючі технології в освіті : Матеріали регіональної науково-практичної конференції 6 квітня 2012р. / редкол. : О.А. Павлик, О.Я. Меліков, В.В. Пруняк та ін. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ КНУ, 2012. – 200с.


2

21.

796(082)

А 43

Актуальні проблеми юнацького спорту: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 вересня 2011року) / відп. ред. Ю.А. Грабовський. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2011. – 196с.


1

22.

811.161.1(082)

Р 88

Русистика : сб. науч. трудов. вып.11 / редкол.: Л.А. Кудрявцева, Т.А. Пахарева, А.А. Бондаренко та ін. – К. : ВГЦ, 2011. – 99с.


1

23.

811.161.1(082)

Р 89

Русский язык в поликультурном мире. ІV Международная научно-практическая конференция (7-10 июня 2010, г. Ялта) : сб. науч. работ / под. общ. ред. Л.А. Кудрявцевой. – К.-Ялта, 2011. – 327с.


1

24.

811.161.2(07)(082)

Т 33

Теорія і практика формування мовної особистості в умовах сучасних технологій навчання і виховання в загальноосвітніх закладах та вищій школі : зб. наук. праць. вип. 4 / редкол.: О.А. Павлик, В.В. Пруняк, Л.Р. Шпачук, В.В. Пруняк. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 223с.


3

25.

811.161.2(082)

М 34

Матеріали наукових читань, приурочених до Дня рідної мови : зб. наук. праць студентів / редкол.: Ж.В. Колоїз(відп. ред.), Т.І. Вавринюк, Г.М. Віняр та ін. – Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ КПІ, 2012. – 116с.


5

26.

94(477.63)(082)

И 90

История нам не поставит двойки : зб. творчих робіт учасників обласного конкурсу "Комсомольська юність моєї родини", присвяченого 90-річчю комсомолу Дніпропетровщини / редкол.: В.Я. Шибко, Р.М.Чупахіна, Л.П. Астахова та ін. – К. : АДЕФ-Україна, 2011. – 268с.


1

27.

94(477)(082)

Н 17

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. праць. вип. 8 / ред.кол.: С.І. Світленко, А.Г. Болебрух, О.М. Бут та ін. – Дніпропетровськ : ДДУ, 2010. – 436с.


1

28.

94(477)(082)

Н 17

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. праць. вип. 9 / ред.кол.: С.І. Світленко, А.Г. Болебрух, О.М. Бут та ін. – Дніпропетровськ : ДДУ, 2011. – 264с.


1

29.

94(477)(082)

П 75

Придніпров'я : історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. праць. вип. 9 / редкол.: С.І. Світленко, С.Й. Бобилєва, А.Г. Болебрух та ін. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. – 224с.

1
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

0 загальний відділ iconНавчальна література 0 загальний відділ
Вовковінська, Н. Як створити комп'ютерну презентацію: посібник / Н. Вовковінська, С. Литвинова. – К.: Шк світ, 2009. – 128с
0 загальний відділ iconОсновні розділи Бюлетеня Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
0 загальний відділ iconОсновні розділи Бюлетеня Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
0 загальний відділ iconВасиль Стус. Загальний огляд життя І творчості. Як добре те, що смерті не боюсь я…
...
0 загальний відділ iconЗагальний опис

0 загальний відділ iconКолонка редактора
Редакція: відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка