0 загальний відділСторінка2/11
Дата конвертації15.03.2018
Розмір0,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

32 ПОЛІТИКА

33.

321(075.8)

А 40

Акопов, Г. Л. Политология : учеб. пособ. / Г.Л. Акопов, С.А. Кислицын. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 350с. – (Высшее образование)


1

34.

321(477)

М 75

Молода нація : альманах № 52. спецвипуск : Україна і світ на перетині епох / ред. П. Вознюк. – К. : Смолоскип, 2011. – 270с.


1

35.

321(477)

М 75

Молода нація : альманах № 4(49) / ред. П. Вознюк. – К. : Смолоскип, 2008. – 128с.


1

36.

321.64

Ч-75

Чорна книга комунізму. Злочини, терор і репресії / С. куртуа, Н. Верт, Ж. Панне та ін. – Львів : Афіша, 2008. – 711с.


1

37.

321(075.8)

Ю 71

Юрій, М. Ф. Основи політології : навч. посіб. / М.Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2003. – 340с.


1

38.

327.39(477)

А 65

Андрійчук, О. Україна - Європа: тести на сумісність / О. Андрійчук. – К. : Смолоскип, 2007. – 378с.


1

39.

329.12

С 31

Сепетий, Д. Відкрите суспільство: етика та раціональність /  Д. Сепетий. – К. : Смолоскип, 2007. – 358с.

1

33 ЕКОНОМІКА

40.

330.1(075)

П 99

Пястолов, С. М. Экономическая теория : учебник / С.М. Пястолов. – М. : Академия, 2007. – 256с.


1

41.

330.8(092)

Б 17

Базилевич, В. Д. Економіст Іван Васильович Вернадський /  В.Д. Базилевич, В.А. Короткий. – К. : Знання, 2012. – 59с. – (Економічна). – (б-ка тов-ва "Знання")


1

42.

331.45(075.8)

О-75

Основи охорони праці : навч. посіб. / Р.М. Івах, Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський та ін.; під ред Р.М. Івах. – 4-е вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2011. – 464с.


1

43.

334.7(075.8)

М 86

Мочерний, С. В. Основи підприємницької діяльності : посіб. /  С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – К. : Академія, 2003. – 280с. – (Альма-матер)


1

44.

336.7(075.8)

Г89

Гроші та кредит : підручник / за заг. ред. М.І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2001. – 602с.


1

45.

336.74

Н 34

Науменкова, С. В. Валюта і валютна політика / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К. : Знання, 2010. – 82с. – (Економічна). – (б-ка тов-ва "Знання")


1

46.

339.543(075.8)

О-75

Основи митної справи : навч. посіб. для студ. юридич. спец. внз / за заг. ред. Ю.П. Соловкова. – Х. : РА-Каравела, 2000. – 320с.

134 ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ


47.

34(07)

Б 87

Брецко, Ф. Ф. Правознавство. Практичний курс 9 клас. Конспект-довідник Частина 1 / Ф.Ф. Брецко. – Х. : Основа, 2012. – 127с. – (б-ка журн. "Історія та правознавство"; вип.6(102)


1

48.

340.15(075.8)

И 90

История политических и правовых учений : учеб. для вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2004. – 944с.


1

49.

342.3(477)

В 36

Верховна Рада України шостого скликання. П'ята сесія. 2 - 23 грудня 2009 року: стенографічний звіт. т. 15 / ред. кол.: В.О. Зайчук, Ю.С. Ганжуров, Ю.Ю. Гундарєв та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2012. – 896с.


1

50.

342.3(477)

В 36

Верховна Рада України шостого скликання. П'ята сесія. 3 листопада-1 грудня 2009 року: стенографічний звіт. т. 14 / ред. кол.: В.О. Зайчук, Ю.С. Ганжуров, Ю.Ю. Гундарєв та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2011. – 896с.


1

51.

342.3(477)

В 36

Верховна Рада України шостого скликання. П'ята сесія. 13 - 22 грудня 2010 року. Позачергова сесія 28 січня 2010 року: стенографічний звіт. т. 16 / ред. кол.: В.О. Зайчук, Ю.С. Ганжуров, Ю.Ю. Гундарєв та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2012. – 408с.


1

52.

342.3(477)

В 36

Верховна Рада України шостого скликання. Шоста сесія. 2-19 лютого 2010 року: стенографічний звіт. т. 17 / редкол.: В.О. Зайчук, Ю.С. Ганжуров, Ю.Ю. Гундарєв та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2012. – 760с.


1

53.

342.3(477)

В 36

Верховна Рада України шостого скликання. Шоста сесія. 25 лютого – 1 квітня 2010 року: стенографічний звіт. т. 18 / редкол.: В.О. Зайчук, Ю.С. Ганжуров, Ю.Ю. Гундарєв та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2012. – 864с.


1

54.

342.4(477)

К 65

Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Х. : Одіссей, 2012. – 56с.

137 ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ


55.

37(075.8)

П 14

Пальчевський, С. С. Педагогіка : навч. посіб. для студ. внз /  С.С. Пальчевський. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2012. – 496с.


8

56.

37(075.8)

Ф 66

Фіцула, М. М. Педагогіка : навч. посіб. / М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр., доп. – К. : Академвидав, 2009. – 560с. – (Альма-матер)


1

57.

37(09)(075.8)

И 90

История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в. : учеб. пособ. для пед. вузов / под ред. Пискунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Т.Ц.Сфера, 2004. – 512с.

1

Каталог: Librarydocument -> Novi nadhod
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Novi nadhod -> Навчальна література


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

0 загальний відділ iconНавчальна література 0 загальний відділ
Вовковінська, Н. Як створити комп'ютерну презентацію: посібник / Н. Вовковінська, С. Литвинова. – К.: Шк світ, 2009. – 128с
0 загальний відділ iconОсновні розділи Бюлетеня Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
0 загальний відділ iconВасиль Стус. Загальний огляд життя І творчості. Як добре те, що смерті не боюсь я…
...
0 загальний відділ iconЗагальний опис

0 загальний відділ iconКолонка редактора
Редакція: відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка