0 загальний відділ


ГЕОЛОГІЯ. НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮСторінка7/11
Дата конвертації15.03.2018
Розмір0,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

55 ГЕОЛОГІЯ. НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

131.

551.7

С 60

Соловйов, В. О. Історична геологія / В.О. Соловйов. – Х. : Основа, 2012. – 126с. – (б-ка журн. "Географія"; вип.3(99))

156 ПАЛЕОНТОЛОГІЯ

132.

561(07)

Е 15

Еволюція Світу по ерам та періодам : навч.-метод. посіб. / уклад.: Ю.Г. Щербина, Ю.Ю. Федоров. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – 46с.

257 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ

133.

57(07)

З-15

Задорожний, К. М. Дидактичні картки з біології 7 клас /  К.М. Задорожний. – Х. : Основа, 2012. – 62с. – (б-ка журн. "Біологія"; вип.4(112))


1

134.

57(07)

З-15

Задорожний, К. М. Дидактичні картки з біології 8 клас /  К.М. Задорожний. – Х. : Основа, 2012. – 62с. – (б-ка журн. "Біологія"; вип.6(112))


1

135.

57(07)

З-15

Задорожний, К. М. Завдання для контролю знань на уроках біології 10 клас / К.М. Задорожний. – Х. : Основа, 2012. – 62с. – (б-ка журн. "Біологія"; вип.7(115))

1

136.

57(07)

З-15

Задорожний, К. М. Дидактичні картки з біології 9 клас /  К.М. Задорожний. – Х. : Основа, 2012. – 64с. – (б-ка журн. "Біологія"; вип.5(113))


1

137.

57(07)

Ш 24

Шаповаленко, О. В. Дидактичні картки з біології 10 клас /  О.В. Шаповаленко. – Х. : Основа, 2012. – 64с. – (б-ка журн. "Біологія"; вип.2(110))


2

138.

57(07)

Ш 24

Шаповаленко, О. В. Дидактичні картки з біології 11 клас /  О.В. Шаповаленко. – Х. : Основа, 2012. – 64с. – (б-ка журн. "Біологія"; вип.1(109))


1

139.

577.4(07)

О-93

Оценка экологического состояния среды по изучению дисциплины "Экология" / сост.: В.Г. Щербина, Ю.Г. Щербина. – Сочи-РИО СГУТиКД, 2002. – 45с.

2


59 ЗООЛОГІЯ


140.

592(075.8)

П 64

Походження безхребетних тварин : навч.-метод. посіб. / укладач Ю.Г.Щербина. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – 34с.

1


6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА


62 МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ
627.5 ДРЕНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ, МЕЛІОРАЦІЯ


141.

627.53(075.8)

С 13

Савосько, В. М. Меліорація та фіторекультивація земель : навч. посіб. / В.М. Савосько. – Кривий Ріг : Мінерал, 2011. – 188с.

1


63 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО.

ЗЕМЛЕРОБСТВО


142.

634.0.15

Щ 64

Щербина, Ю. Г. Экологическая оценка рекреационных территорий / Ю.Г. Щербина. – Сочи, 2002. – 24с.


2

143.

634.0.15(479)

Щ 64

Щербина, Ю. Г. Экологическая характеристика буковых лесов Кавказа / Ю.Г. Щербина. – Сочи, 2002. – 60с.

465 КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ . МЕНЕДЖМЕНТ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ТРАНСПОРТУ,

ЗВ'ЯЗКУ, ПОЛІГРАФІЇ


144.

65.011

Л 86

Луценко, И. А. Технологии эффективного управления /  И.А. Луценко. – Кривий Ріг : Видав. дім, 2004. – 152с.


2

145.

65.011

Ч-15

Чайка, Г. Л. Синергізм в управлінні / Г.Л. Чайка. – К. : Знання, 2011. – 70с.


1

146.

651.4/9(075.8)

П 14

Палеха, Ю. Історія діловодства (Документознавчий аспект) : навч. посіб. для внз / Ю. Палеха, Н. Леміш. – К. : Ліра, 2011. – 328с.


1

147.

657

З-43

Звітність 2012: станом на 15 грудня 2011року: бланки звітності, каталоги публікацій та добірка бланків первинних документів для бухгалтерів : додаток до журналу "Все про бухгалтерський облік" №2/2012р. – 2012


1

148.

657

З-43

Звітність 2012: станом на 16 березня 2012 року: бланки звітності, каталоги публікацій та добірка бланків первинних документів для бухгалтерів : додаток до журналу "Все про бухгалтерський облік" №31/2012р. – 2012


1


68 ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РЕМЕСЛА,

ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ


149.

687 : 620.22(075.8)

К 95

Кучер, З. С. Матеріалознавство швейного виробництва : навч.-метод. посіб. / З.С. Кучер, С.Л. Кучер. – 2009. – 320с.

1


7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ71 ЛАНДШАФТИ. ПАРКИ. САДИ


150.

712.2(477)

Г 44

Гетьман, В. Національні природні парки України / В. Гетьман. – К. : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2012. – 128с. – (б-ка "Шкільного світу")

175 ЖИВОПИС151.

75

Ч-63

Чини, М. Климт.Сокровищница мировых шедевров / М. Чини. – Х. : Книжный клуб, 2010. – 160с. – (Сокровищница мировых шедевров)

178 МУЗИКА


152.

78.03(477)(075.8)

Б 43

Бєлікова, В. В. Історія української музики. Музично-педагогічна та творча діяльність провідних композиторів Західної України другої половини ХІХ - першої половини ХХ століть : навч. посіб. для студ. внз / В.В. Бєлікова. – 2-е вид., перероб. й доп. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – 124 с.

279 ВИДОВИЩНІ МИСТЕЦТВА. РОЗВАГИ. ІГРИ. СПОРТ
791 МАСОВІ РОЗВАГИ. ВИСТАВИ


153.

791.071.2

Б 39

Безелянский, Ю. Кинозвезды : плата за успех / Ю. Безелянский. – М. : Эксмо, 2009. – 416с.

1

796 СПОРТ. ІГРИ. ФІЗИЧНІ ВПРАВИ


154.

796 : 373.3(07)

У 71

Уроки. Фізкультура 1-4 класи. – К. : Шк. світ, 2012. – 95с. – (б-ка журн. "Шкільного світу")


1

155.

796(070(075.8)

Ф 50

Фізичне виховання: методика викладання : навч. посіб. для студ. пед. університетів / під ред. В.Є. Андріанова, В.І. Марчик. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 456с.

48 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ

ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО81'1 ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО


156.

81 : 316.77(075.8)

Я 96

Яшенкова, О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. /  О.В. Яшенкова. – К. : Академія, 2010. – 312с. – (Сам)


1

157.

81'243(07)

П 56

Пономарьова, Ю. А. Формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності старшокласників у режимі автономної роботи (англійська і французька мови) : посібник / Ю.А. Пономарьова, О.М. Шерстюк. – К. : Ленвіт, 2011. – 64с. – (б-ка журн. "Іноземні мови")


1

158.

81'243

Ч-49

Черниш, В. В. Інтернет-технології у професійній діяльності вчителя: вивчаємо та викладаємо іноземні мови : посібник / В.В. Черниш. – К. : Ленвіт, 2011. – 64с. – (б-ка журн. "Іноземні мови"; вип.4/2011


1

159.

81'243

Ч-49

Черниш, В. В. Інформаційно-комунікаційні засоби професійно-педагогічного спілкування та навчання іноземних мов : посібник /  В.В. Черниш. – К. : Ленвіт, 2012. – 64с. – (б-ка журн. "Іноземні мови"; вип.1/2012)

1


811.111 АНГЛІЙСЬКА МОВА


160.

811.111 : 373.3(07)

А 64

Англійська мова. Початкова школа / упоряд. Т. Михайленко. – К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 128с. – (б-ка "Шкільного світу")


1

161.

811.111(03)

А 64

Англо-український та українсько-англійський словник /  В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко та ін. – Х. : Фоліо, 2007. – 368с. – (Б-ка державної мови)


1

162.

811.111(03)

А 64

Англо-український, українсько-англійський словник + граматичний коментар: 40000 слів / Л.О. Зінов'єва, Ю.І. Лаптінова. – 3-є вид. – Х. : Торсінг, 2006. – 560с.


1

163.

811.111(07)

А 87

Архангельская, Л. С. Английский язык : учебно-метод. пособ. /  Л.С. Архангельская. – М. : Эксмо, 2006. – 224с. – (Готовимся к школе по интенсивной методике)


1

164.

811.111(07)

Г 60

Голицынский, Ю. Б. Spoken English : Пособ. по разговорной речи / Ю.Б. Голицынский. – СПб : Каро, 2010. – 416с.


1

165.

811.111(410.1)(07)

Є 92

Єфремов, С. В. Країнознавство. Україна та англомовні країни /  С.В. Єфремов. – Х. : Основа, 2008. – 175с. – (б-ка журн. "Англійська мова та література": вип.12(72))


1

166.

811.111(07)

К 17

Календарно-тематичне планування з англійської мови 5-11 клас / Н.Ю. Камінська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 80с.


1

167.

811.111(07)

Л 63

Лисовець, І. П. Усі уроки англійської мови. 7 клас / І.П. Лисовець. – Х. : Основа, 2007. – 288с.


1

168.

811.111(07)

М 25

Марєєва, Т. Діалоги англійською. Природа Землі та космосу. Заняття для дітей 5-го та 6-го року життя / Т. Марєєва. – К. : "Редакції газет з дошкільної та початкової освіти", 2012. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")


1

169.

811.111(07)

П 47

Позакласна робота. Англійська мова / упоряд. Л. Мудрак. – К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 128с. – (б-ка "Шкільного світу")


1

170.

811.111(075.8)

Б 81

Бонк, Н. А. Учебник английского языка в 2 ч. ч.1 / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – М. : Деконт-Гис, 2007. – 640с.1

171.

811.111(075.8)

Б 81

Бонк, Н. А. Учебник английского языка в 2 ч. ч.2 / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – М. : Деконт-Гис, 2005. – 512с.

1


811.112 НІМЕЦЬКА МОВА


172.

811.112.2 : 373.3

Н 67

Німецька мова. Початкова школа / упоряд. Л. Горбач. – К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 128с. – (б-ка "Шкільного світу")


1

173.

811.112.2(07)

П 47

Позакласна робота. Німецька мова / упоряд. Л. Горбач. – К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 128с. – (б-ка «Шкільного світу»)

1

811.124 ЛАТИНСЬКА МОВА

174.

811.124(075.8)

Л 27

Латинский язык : учеб. для студ пед. вузов / под ред. В.Н. Ярхо, В.И.Лободы. – 7-е изд. – М. : Высш. шк., 2002. – 384с.

1

811.161.1 РОСІЙСЬК МОВА

175.

811.161.1(03)

Д 15

Даль, В. И. Толковый словарь русского языка. Современное написание / В.И. Даль. – М. : АСТ, 2008. – 757с.


1

176.

811.161.1(07)

Б 39

Безкоровайная, Е. В. Русский язык. Поурочное планирование. Материалы к урокам. 4 класс : методические рекомендации к рабочим тетрадям-пособиям "Русский язык. 4 клас" / Е.В. Безкоровайная. – Х. : Торсинг Плюс, 2010. – 192с.


1

177.

811.161.1'27(075.8)

Ч-49

Черногрудова, Е. П. Основы речевой коммуникации : учеб. пособ. / Е.П. Черногрудова. – М. : Экзамен, 2008. – 128с. – (Учебное пособие для вузов)

1


811.161.2 УКРАЇНСЬКА МОВА

178.

811.161.2

М 74

Мова - народ. Висловлювання про мову та їх значення в житті народу / упоряд. О. Тихий. – К. : Смолоскип, 2007. – 416с.


1

179.

811.161.2 : 373.2

Р 64

Розвивальне читання: перспективне планування та конспекти занять за методикою Л. Шелестової / за ред. Л.В. Шелестової. – К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 128с. – (б-ка "Шкільгого світу")


1

180.

811.161.2(03)

С 91

Сучасний російсько-український українсько-російський словник. 50000 слів + граматика / упоряд. М.А. Тищенко. – Донецьк : БАО, 2004. – 688с.


1

181.

811.161.2(03)

С 91

Сучасний тлумачний словник української мови: 60000 слів /  за заг. ред. В.В. Дубчинського. – Х. : ВД "Школа", 2009. – 832с.


1

182.

811.161.2(07)

Д 45

Диктанти і творчі завдання. Рідна мова. 5-11 клас /  О.Я. Загоруйко. – Х. : Торсінг Плюс, 2011. – 512с. – (Майстерня вчителя)


1

183.

811.161.2(07)

Є 70

Єременко, Л. І. Вітаємо, граємось, навчаємось. Нестандартний дидактичний матеріал до уроків української мови. Частина 1 /  Л.І. Єременко. – Х. : Основа, 2012. – 94с. – (б-ка журн. "Початкове навчання та виховання"; вип.4(100))


1

184.

811.161.2(07)

Є 70

Єременко, Л. І. Вітаємо. граємось. навчаємось. Нестандартний дидактичний матеріал до уроків української мови. Частина 2 /  Л.І. Єременко. – Х. : Основа, 2012. – 143с. – (б-ка журн. "Початкове навчання та виховання"; вип.5(101)


1

185.

811.161.2(07)

К 78

Кравцова, І. А. Формування творчих здібностей в учнів 3 класів на уроках читання : метод. посіб. / І.А. Кравцова, К.О. Кузьменко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 60с.


1

186.

811.161.2(07)

Н 71

Нищета, В. А. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури / В.А. Нищета. – Х. : Основа, 2009. – 153с. – (б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу"; вип.4(65))


1

187.

811.161.2(07)

Р 49

Рідна мова. Збірник диктантів. 1-4 класи / уклад. Н.В. Курганова. – Х. : Торсінг Плюс, 2010. – 320с. – (Майстерня вчителя)


1

188.

811.161.2(07)(075.8)

М 54

Методика навчання української мови в початковій школі : навч. посіб. / за наук. ред. М.С. Вашуленка. – К. : Літера, 2011. – 364с.


1

189.

811.161.2(075.8)

М 61

Малюга, Н. М. Сучасна українська літературна мова: лексикологія, фразеологія, лексикографія : навч. посіб. для студ. ф-ту укр. філології / Н.М. Малюга, Н.М. Шарманова. – Кривий Ріг : КПІ, 2012. – 82с.


3

190.

811.161.2(075.8)

Ю 99

Ющук, І. П. Українська мова : підруч. для студ. філол. спец. внз / І.П. Ющук. – 4-е вид. – К. : Либідь, 2008. – 640с.


1

191.

811.161.2(076.5)(075.8)

В 52

Вірченко, Т. І. Практикум з української словесності для студентів економічного та юридичного спрямування : навч.-метод. посіб. / Т.І. Вірченко. – К. : Акцнет, 2007. – 180с.


4

192.

811.161.2(076.5)(075.8)

О- 57

Омельчук, С. А. Практикум з правопису української мови. Система дослідницьких вправ : навч. посіб. / С.А. Омельчук. – К. : Грамота, 2009. – 224с.


1

193

821.161.2.09(075.8)

І-90

Історія української літератури ( 20-ті - 40-ві роки ХІХ ст.) : підручник / за ред. Г.Ф. Семенюка. – К. : ВГЦ, 2009. – 384с.


1

194.

811.161.2'25(075.8)

О-75

Основи перекладу. Курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнародних відносин : навч. посіб. для студ. фак. та ін-тів міжнародних відносин / авт.кол.: Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха та ін.; ред. англ. тексту Н. Брешко. – 2-е вид.,випр. та доп. – К. : Ніка-Центр, 2005. – 280с.


1

195.

811.161.2'271

З-91

Зубков, М. Сучасне ділове мовлення / М. Зубков. – Х. : Книжковий клуб, 2008. – 448с.


1

196.

811.161.2'367.634(03)

Г 70

Городенська, К. Граматичний словник української мови : сполучники / К. Городенська. – К.- Херсон : Херсонський держ. ун-т, 2007. – 340с.


1

197.

811.161.2'42(075.8)

Н 34

Науменко, А. М. Філологічний аналіз тексту (Основи лінгвопоетики) : навч. посіб. для студ. внз / А.М. Науменко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 416с.

1


811.163.1 СТАРОСЛОВ'ЯНСЬКА МОВА


198.

811.163.1(075.8)

И 20

Иванова, Т. А. Старославянский язык : учебник / Т.А. Иванова. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб : Авалонъ, 2008. – 240с. – (Университетская классика)

1Каталог: Librarydocument -> Novi nadhod
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Novi nadhod -> Навчальна література


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

0 загальний відділ iconНавчальна література 0 загальний відділ
Вовковінська, Н. Як створити комп'ютерну презентацію: посібник / Н. Вовковінська, С. Литвинова. – К.: Шк світ, 2009. – 128с
0 загальний відділ iconОсновні розділи Бюлетеня Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
0 загальний відділ iconВасиль Стус. Загальний огляд життя І творчості. Як добре те, що смерті не боюсь я…
...
0 загальний відділ iconЗагальний опис

0 загальний відділ iconКолонка редактора
Редакція: відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка