01 Д76 Д76 ДрукованіСторінка1/24
Дата конвертації06.06.2017
Розмір3,64 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

Друковані праці співробітників Сумського державного університету

за 2007 рік

Бібліографічний покажчик

Суми-2009
01

Д76

Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.- 294 с.


Бібліографічний покажчик містить бібліографічні описи монографій, підручників, методичних матеріалів, статей із журналів, опублікованих тез доповідей на конференціях, семінарах.

Покажчик призначений для широкого кола наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб.


© Сумський державний

університет, 2009


ПЕРЕДМОВА
Бібліографічний покажчик «Друковані праці співробітників Сумського державного університету» містить перелік праць викладачів, наукових співробітників, аспірантів університету, що вийшли друком у 2007 році.

Покажчик містить бібліографічні описи монографій, словників, підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, статей із журналів, тез доповідей на конференціях, семінарах та науково-популярних статей.

Публікації згруповано за алфавітом прізвищ авторів. У середині авторського комплексу праці кожного автора розміщені за назвами відповідно до зведеного українсько-російського алфавіту, а далі – латинського.

Склад авторів відображено у допоміжному авторському покажчику.

Покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

ДРУКОВАНІ ПРАЦІ


Абрамчук Марина Юріївна

Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" заочної форми навчання / О.О.Захаркін, М.Ю.Абрамчук, М.А.Деркач ; Уклад.: О.О.Захаркін, М.Ю.Абрамчук, М.А.Деркач. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 80 с.Аверкова Ольга Євгенівна

Исследование трансформации тяжелых маталлов водных объектов г. Сумы / Н.С.Мороз, М.Н.Журавлева, О.Е.Аверкова //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 4 - 6.


Авраменко Віктор Васильович

Компьютерная реализация системы засекречивания информации с помощью функций непропорциональности / В.В.Авраменко, О.В.Левченко // ІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів "Інформатика, математика, механіка" : Програма і тези доповідей. - Суми : Вид-во СумДУ, 2007. - С. 79 - 80.

Компьютерное определение параметров настройки системы автоматического регулирования, близкой к оптимальной по быстродействию / А.Н.Дорофеева, В.В.Авраменко // ІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів "Інформатика, математика, механіка" : Програма і тези доповідей. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 68 - 69.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Алгоритмічна мова С" для студ. спец. 6.080200 "Інформатика" заочної форми навчання / В.В.Авраменко, А.М.Скаковська; Уклад.: В.В.Авраменко, А.М.Скаковська.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 53 с.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Комп'ютерні технології навчання" для викладачів медичного факультету, які проходять підготовку на факультеті підвищення кваліфікації /В.В.Авраменко, О.Б.Проценко, Т.М.Усатенко; Уклад. В.В. Авраменко, О.Б. Проценко, Т.М. Усатенко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 80 с.

Определение текущего дифференциального управления квазистационарного объекта и оценка его состояния с помощью функций непропорциональностей / В.В.Авраменко, Н.Ю.Слепушко //Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007", 7-9 листопада 2007р.: Наукове видання /А.С. Довбиш. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – С.46-47.


Акілов Олександр Іванович

Методика расчета деформаций и усилий нагружения элементов конструкции хонинговальной головки / А.И.Акилов, Т.Н.Куценко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 34 - 36.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Автоматизація виробничих процесів" для студентів спеціальності 7.090202 усіх форм навчання/ О.І.Акілов, І.Г.Чижов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 32 с.

Суперфинишная головка с автоматическим управлением амплитудой колебания брусков / Р.В.Падалка, А.И.Акилов //Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2007. – № 1.  –

С. 103 - 105.
Алексеєнко Дмитро Михайлович

Модернизация плоскошлифовального станка мод. ЗГ71 для использования комбинированных методов шлифования /Д.М.Алексеенко, Ю.В.Бундюк // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 83.

Особенности формирования режущего лезвия с малыми углами заострения / Д.М.Алексеенко, А.В.Ковалев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 84.
Алексенко Ольга Василівна

Автоматизация анализа технических объектов / Ю.А.Савченко, О.В.Алексенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. –Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 114.

Использование MATHCAD для расчета гидравлических контуров / А.П.Филипчак, О.В.Алексенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 115.

Макромоделирование работы гидравлической сети, оснащенной насосными агрегатами с приводными и рекуперативными турбинами /В.Г.Неня, О.В.Алексенко, С.Ю.Смертяк // Вісник Східноукраїнського національного університету ім Даля. – 2007. –№ 3 (109), Ч. 1. –С. 6-11.

Реалізація комплексної моделі відцентрового насоса на базі його макромоделі / О.В.Алексенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. - № 1. – С. 5 - 15.
Алєксєєв Олександр Миколайович

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Конструювання, розрахунок та САПР верстатів" для студ. спец. 7.090202 усіх форм навчання / Уклад. О.М.Алєксєєв.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 17 с.

Нові можливості тестового контролю знань з використанням програми ssuquestionnaire версії / О.М.Алексєєв, О.Ю.Ковинєв, М.О.Алєксєєва, О.М.Волков // Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007", 7-9 листопада 2007р.: Наукове видання /А.С. Довбиш. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 113 - 115.

Тестовый контроль знаний с применением компьютерных технологий / А.Н.Алексеев, А.Ю.Ковынев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 82.


Андрієнко Ніна Ігорівна

Забруднення довкілля важкими металами / О.М.Павленко, Н.І.Андрієнко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. –Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 41.


Андрющенко Володимир Вікторович

Выбор хирургического доступа в планировании лечения опухолей забрюшинного пространства / В.В.Андрющенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – 2007. – Ч.2. – С. 90 - 91.

Способы устранения дефектов невральных стволов /В.В.Андрющенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – 2007. – Ч.2. – С. 87.
Антоненко Сергій Сергійович

Метод комплексного решения задач энергосбережения на муниципальном объекте / С.С.Антоненко, И.В.Соловьева // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 91.

Развитие метода блочно-модульного конструирования динамических насосов / С.М.Яхненко, С.С.Антоненко // Проблемы машиностроения. – 2007. – Том 10, № 1. – С. 63 - 66.
Антонюк Наталія Анатоліївна

Аналіз податкового навантаження та рівня оподаткування економіки / Н.А.Антонюк, В.О.Іваній // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 35 - 36.

Диагностика финансового состояния предприятия/ Н.А.Антонюк, К.Л.Андреева // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 37 - 38.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" усіх форм навчання / Уклад.: Д.Г.Михайленко, Н.А.Антонюк.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 29 с.

Особенности оценки финансового состояния промышленного предприятия с помощью аналитических коэффициентов /Н.А.Антонюк, А.С.Павлюченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.1. – С. 140 - 141.

Проблемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса /Н.А.Антонюк, М.В.Храмова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 42 - 43.

Роль концепції чистішого виробництва в екологізації економіки

/ Н.А.Антонюк, Т.О.Рогачова, Н.Ю.Павленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.1. – С. 138 - 139.


Арсеньєв В’ячеслав Михайлович

Анализ предельных режимов вихревой эжекторной ступени вакуумного агрегата / В.М.Арсеньев, С.С.Мелейчук //Промислова гідравліка і пневматика. – 2007. – № 2(16). – С. 34 - 39.

Анализ технических возможностей создания модулей ожижения для азотно-мембранных установок / В.М.Арсеньев, С.М.Ванеев, Г.В.Кирик, А.Д.Стадник // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 3. – С. 5 - 9.

Выбор схемы ожижения азота, получаемого с использованием мембранной технологии разделения воздуха / В.М.Арсеньев, М.И.Проценко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. –Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 146.

Газодинамическая модель взаимодействия потоков вихревой эжекторной ступени вакуумного агрегата / В.М.Арсеньев, С.С.Мелейчук // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2007. – № 1. – С. 65 - 68.

Методические указания к выполнению индивидуального домашнего задания "Расчет холодильной камеры с воздушно-экранной системой охлаждения" по дисциплине "Проектирование холодильных установок" для студентов дневной формы обучения специальности 7.090520 "Холодильные машины и установки".- Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.- 8 с.

Методические указания к выполнению индивидуального домашнего задания "Технико-экономический расчет теплонасосной установки" по дисциплине «Специальные холодильные машины и установки кондиционирования» для студ. спец. 7.090520 "Холодильные машины и установки" дневной формы обучения / Сост. В.М.Арсеньев.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.- 13 с.

Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине "Проектирование холодильных установок" для студ. спец. 7.090520 "Холодильные машины и установки" дневной формы обучения. Раздел "Расчет воздухоочистителя"/ Сост. В.М. Арсеньев.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.- 19 с.

Моделирование рабочего процесса компрессорной машины

жидкостно-кольцевого типа / В.М.Арсеньев, В.М.Козин // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології : Збірник наукових праць. – Одеса, 2007. – С. 24 - 25.

Моделирование рабочего процесса компрессорной машины жидкостно-кольцевого типа /В.М.Арсеньев, В.М.Козин // Холодильная техника и технология. – 2007. – № 5 (109). – С. 10 - 13.

О применении ЖКМ для дегазации и транспортировки шахтной метано-воздушной смеси / В.М.Арсеньев, В.М.Козин // Промислова теплотехніка. – 2007. – Т. 29.- № 7. – С. 107 - 110.

Оценка энергоэффективности вакуумных агрегатов жидкостно-кольцевых вакуум-насосов с предвключенным эжектором /В.М.Арсеньев, С.С.Мелейчук // Вісник СНАУ. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2007. – № 1(16). – С. 120 - 124.

Построение расходной характеристики вакуумного агрегата с вихревой эжекторной ступенью / В.М.Арсеньев, С.С.Мелейчук, Д.О.Левченко // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології: Збірник наукових праць. – Одеса, 2007. – С. 25 - 26.

Сравнение термоэкономических показателей систем горячего водоснабжения / В.М.Арсеньев, Т.А.Гурнак // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 145.
Артюх В'ячеслав Олексійович

Ідея поступу в історіософії "раннього" Франка / В.О.Артюх //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 23-27 квітня 2007 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 173 - 178.

Про елементи міфічного в конструюванні української національної ідентичності (на прикладі публіцистики М. Костомарова та Д.Донцова) / В.О.Артюх // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2007. – № 2. – С. 10 - 19.

Про тлумачення Дмитром Донцовим деяких ідей Григорія Сковороди / В.О.Артюх // Учення Григорія Сковороди про дух, духовність та істину: історія та сучасність : Матеріали ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції, 3-5 грудня 2007 року: Наукове видання. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 39 - 41.

Релігієзнавство: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання /В.В.Опанасюк, В.О.Артюх, І.В.Загряжський; Уклад.: В.В. Опанасюк, В.О. Артюх, І.В. Загряжський.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 47 с.
Артюхов Артем Євгенович

Вплив гідродинамічного режиму обробки на міцність гранул пористої аміачної селітри (ПАС) / В.І.Склабінський, А.Є.Артюхов, В.М.Маренок // Теорія і практика сучасного природознавства : Збірник наукових праць. – Херсон, 2007.

Дослідження роботи псевдозрідженого шару у вихровому грануляторі / А.Є.Артюхов, В.І.Склабінський // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 66 - 67.

Дослідження умов формування вихрового псевдозрідженого шару в малогабаритних масообмінних апаратах / А.Є.Артюхов, В.М.Маренок, В.І.Склабінський // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 3. – С. 10 - 17.

Research of false boiling layer functioning in vortical granulator //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 23-27 квітня 2007 року. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - Ч.3. - C. 89 - 91.
Атаман Олександр Васильович

Дидактические требования к виртуальному лабораторному занятию биологического профиля / О.Ю.Смирнов, А.В.Атаман // Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007", 7-9 листопада 2007 р.: Наукове видання /А.С. Довбиш.–Суми : Вид-во СумДУ,2007.–С.109 -110.

Дистанционное обучение теоретическим дисциплинам медицинского профиля и возможность досрочной сдачи экзаменов при Болонской системе образования / О.Ю.Смирнов, А.В.Атаман // Укр. журнал телемедицини та медичної телематики. – 2007. – Т. 5, № 2. – С. 222.

Запалення : Навчальний посібник / О.В.Атаман. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 67 с.

Індивідуальне вивчення студентами теоретичних дисциплін медичного профілю і Болонська система / О.Ю.Смірнов, О.В.Атаман //Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – 2007. – Ч.2. – С. 20 - 21.

Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навчальний посібник / О.В.Атаман. – 2-ге вид., доопрацьов. і доп. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 512 с.


Бабій Михайло Семенович

Система учета и контроля интернет-трафика в среде linux /А.В.Гребенюк, М.С.Бабий // ІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів "Інформатика, математика, механіка" : Програма і тези доповідей. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 66.


Бабій Тетяна Володимирівна

Аналіз сучасного стану інформатизації в Сумській області /Т.В.Бабій // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.3. – С. 188 - 189.


Базиль Олена Олександрівна

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Обчислювальна техніка та програмне забезпечення" для студ. 2-го курсу спец. 7.000008 "Енергетичний менеджмент" (напрям підготовки "Електротехніка") заочної форми навчання / Уклад. О.О. Базиль.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 32 с.


Балацький Олег Федорович

Антология экономики чистой среды / О.Ф.Балацкий. – Сумы : ВТД «Университетская книга», 2007. – 272 с.

Изменение структуры управления ОАО "Сумыхимпром" от реструктуризации к объединению / О.Ф.Балацкий, Д.И.Харламов

// Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.3. – С. 82 - 83.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напрямку 0502 "Менеджмент" спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій" денної форми навчання/ О.Ф.Балацький, Ю.В.Тараненко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 35 с.

Модель технологического конфликта в организационной структуре управления предприятия / О.Ф.Балацкий, А.В.Демьяненко

// Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.3. – С. 74 - 75.

Сумская научная школа экономики природопользования

/ О.Ф.Балацкий // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2007. – Т.2, № 1. – С. 5 - 17.

Эколого - экономический аспект энергосбережения

/ О.Ф.Балацкий, А.А.Швиндина // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2007. – № 1. – С. 5 - 13.
Баравой Володимир Тимофійович

Автоматизація процесу виміру відстані до об'єкта з використанням ультразвуку за допомогою мікроконтроллера МSР430

/ Д.С.Мошний, В.Т.Баравой // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 129.

Интеллектуальные системы "Умный дом" управления светом

/ А.Г.Демиденко, В.Т.Баравой // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 128.

Интеллектуальные системы управления / А.И.Ильяшенко, В.Т.Баравой // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 140-141.

Конспект лекций по курсу "Микропроцессорные устройства" для студентов специальности 6.091401 "Системы управления и автоматики" дневной и заочной форм обучения. Раздел ІІ, ІІІ. Модуль памяти; Модуль ввода/вывода / В.Т.Баравой. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2007. – 105 с.
Баранов Едуард Іванович

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв" зі спец. 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" для студ. денної та заочної форм навчання / С.І.Якушко, Е.І.Баранов, В.М.Маренок; Уклад.: С.І.Якушко., Е.І.Баранов, В.М.Маренок.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 55 с.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з

дисципліни "Основи проектування хімічних машин і апаратів" за спеціальністю 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" для студентів заочної форми навчання / Е.І.Баранов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 24 с.

Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Обладнання хімічних виробництв" за спеціальністю 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" для студ. денної та заочної форм навчання / Уклад.

Е.І. Баранов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 24 с.

Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Технологічні основи хімічних виробництв" за спец. 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" для студ. денної та заочної форм навчання / Уклад. Е.І. Баранов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 20 с.
Баранова Ірина Володимирівна

Решения программы 3 DS MAX для визуализации и дизайна в машиностроении / И.В.Баранова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету.–Суми:Вид-во СумДУ,2007.–Ч.2.– С.106 -107.

Разработка автоматизированного учебного комплекса по курсу ОАПТДМ / М.В.Сотник, А.В.Свистун, И.В.Баранова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 111 – 112.

Создание твердотельных моделей машиностроительных изделий средствами AUTODESK INVENTOR R9 / Е.А.Омеляненко, Ю.А.Омеляненко, Д.А.Никитченко, И.В.Баранова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 109 -110.

Структура системы электронного документооборота PAYDOX

/ Е.Н.Вихтенко, И.В.Баранова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 108.
Баранова Світлана Володимирівна

Кількісно-якісне словосполучення як результат категоризації об'єктів оточуючої дійсності / С.В.Баранова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2007. – № 2. – С. 87 - 93.

Лексико-граматичні труднощі у навчанні іноземної мови фахового спрямування / С.В.Баранова // Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста. – Суми : Слобожанщина, 2007. – С. 146 - 148.
Барвінський Анатолій Олександрович

Програма курсу психології та методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Л.М.Кудояр, А.О.Барвінський.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 37 с.


Каталог: library -> docs
docs -> Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
docs -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни " Практика перекладу з англійської мови" для студентів спеціальності 020303 "Переклад"
docs -> Методичні вказівки до практичних І самостійних робіт з дисципліни «Міжнародна журналістика»
docs -> Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
docs -> Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
docs -> Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
docs -> Програма І тестові завдання з курсу "історія україни"
docs -> Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развития


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

01 Д76 Д76 Друковані iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
01 Д76 Д76 Друковані iconДруковані праці

01 Д76 Д76 Друковані iconДруковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік

01 Д76 Д76 Друковані iconРішення від 05. 09. 2013 №417-20/2013 м. Долина Про звіт редактора газети "Свіча" про виконання положень Статуту редакції та Установчого договору між її
України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка