1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школиДата конвертації03.07.2017
Розмір445 b.1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи

 • 1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи

 • 2. Характеристика основних етапів і компонентів педагогічної діагностики

 • 3. Режим проведення діагностичних процедурГригор'єв А.Й., Завіна В.І. Психолого-педагогічна діагностика. Київ: Преса України, 2005. 448 с.

 • Григор'єв А.Й., Завіна В.І. Психолого-педагогічна діагностика. Київ: Преса України, 2005. 448 с.

 • Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. М., 1991. С. 1218.

 • Мартиненко С.М. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / С.М. Мартиненко. К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. С. 101 128.

 • Мартиненко С. М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навчально-методичнийй посібник / С.М. Мартиненко\К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 264 с.

 • Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти / О.Я. Савченко. К.: СПД "Цудзинович Т.І.", 2007. С. 181194.

 • Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками: навч. посіб. для студ. пед. ф-тів / О.В. Проскура К.: Освіта, 1998. С. 3437; 4870. • Додаткова

 • Пєхота О.М., Старєва A.M. Особистісно орієнтоване навчання: Монографія. 2-е вид. доп. та перероб. Миколаїв. Вид-во "Іліон", 2007. С. 1334.

 • Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. К. : Абрис, 1997. С. 729.

 • Смульсон М.Л. Психологія розвитку інтелекту. Монографія – К. : Нора – Друк, 2003. С. 4445. • Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона й має знати її у всіх відношеннях...

 • К. Д. УшинськийДіагностика – це спеціальна практична діяльність, що здійснюється вчителем у навчально-виховному процесі

 • Діагностика – це спеціальна практична діяльність, що здійснюється вчителем у навчально-виховному процесі

 • Діагностика – це вид педагогічної діяльності, спрямований на вивчення та розпізнання стану об’єктів (суб’єктів) навчально-виховного процесу з метою взаємодії вчителя й учня та ефективного управління цим процесомПедагогічна діагностика – діяльність, спрямована на вивчення і розпізнання стану об’єктів навчання і виховання з метою управління ними

 • Педагогічна діагностика – діяльність, спрямована на вивчення і розпізнання стану об’єктів навчання і виховання з метою управління ними

 • У процесі педагогічної діагностики аналізується навчальний процес, визначаються результати навчання і виховання, характерні для окремих учнів (індивідів)

 • Педагогічна діагностика – частина дослідницької діяльності вчителя, спрямована на розпізнання стану компонентів педагогічного процесуДіагностична діяльність учителя – це самостійний вид педагогічної діяльності, спрямований на вивчення, дослідження, аналіз індивідуальних особливостей учнів, їх навчання і виховання; комплексна оцінка з метою встановлення педагогічного діагнозу, подолання недоліків і визначення подальших шляхів формування особистості

 • Діагностична діяльність учителя – це самостійний вид педагогічної діяльності, спрямований на вивчення, дослідження, аналіз індивідуальних особливостей учнів, їх навчання і виховання; комплексна оцінка з метою встановлення педагогічного діагнозу, подолання недоліків і визначення подальших шляхів формування особистостіПедагогічний діагноз – визначення характеру та об’єму здібностей учнів, ускладнень, які виникають у процесі навчання, виховання і відхилень у поведінці.

 • Педагогічний діагноз – визначення характеру та об’єму здібностей учнів, ускладнень, які виникають у процесі навчання, виховання і відхилень у поведінці.

 • Встановлюється на основі даних про засвоєння учнями шкільних програм, спостережень за результатами навчання, діяльністюТруднощі, які відчували студенти у процесі педагогічної практики:

 • Труднощі, які відчували студенти у процесі педагогічної практики:

 • труднощі методичного характеру

 • труднощі особистісного характеру

 • труднощі міжособистісного характеру

 • труднощі під час взаємодії «вчитель-учень» • виникнення комунікативних, когнітивних, емоційних бар’єрів

 • взаємодія з батьками учнів

 • впровадження перспективних, освітніх технологій

 • труднощі у проведенні діагностуванняДіагностичний супровід у професійній діяльності – це використання вчителем початкової школи доцільних форм, методів і прийомів педагогічної діагностики у педагогічній діяльності, щоденній роботі з учнями

 • Діагностичний супровід у професійній діяльності – це використання вчителем початкової школи доцільних форм, методів і прийомів педагогічної діагностики у педагогічній діяльності, щоденній роботі з учнямиМолодший шкільний вік (6 – 10 років)

 • активне анатомо-фізіологічне дозрівання

 • підвищується рухливість нервових процесів

 • зростає роль II нервової системи (аналіз і синтез)

 • відбувається криза семи років (перехід від дошкільного дитинства до молодшого шкільного віку), період зародження соціального “Я” дитини

 • зміна соціальної позиції

 • провідною стає навчальна діяльність

 • новоутворення:

 • - довільність психічних процесів

 • - внутрішній план дій

 • - рефлексія

III етап – другий рік навчання

 • III етап – другий рік навчання

 • IV етап – третій рік навчання

 • V етап – четвертий рік навчанняДидактичний матеріал

 • Дидактичний матеріал

 • Таблиця

 • Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школиКлючові поняття

 • Ключові поняття

 • Діагностична картка – система корекційної діяльності вчителя, учнів та їх батьків

 • Діагностичний висновок – визначення педагогічних завдань, планування подальшої навчально-виховної роботи

 • Діагностичні методики – сукупність діагностичних методів, прийомів і форм, які застосовує вчитель у процесі діагностуванняРежими проведення діагностичних процедур

 • Режими проведення діагностичних процедур

 • загальний фізичний розвиток учнів – з 1 по 4 класи

 • виховні можливості колективу класу – з 1 по 4 класи

 • виховний потенціал сім’ї учня – з 1 по 4 класи

 • рівень розвитку соціальних якостей учня - з 2 по 4 класи

 • особистісні здібності учня – з 2 по 4 класи

1.Розкрийте сутність поняття "діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи"

 • 1.Розкрийте сутність поняття "діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи"

 • 2. Дайте характеристику основних етапів проведення педагогічної діагностики в початковій школі

 • 3. Які діагностичні методики найчастіше застосовуються вчителями початкових класів?4. Охарактеризуйте методи, прийоми і форми діагностичної діяльності вчителя початкової школи

 • 4. Охарактеризуйте методи, прийоми і форми діагностичної діяльності вчителя початкової школи

 • 5. Доберіть діагностичні методики визначення мотиваційної готовності дитини до навчання в школі

 • 6. Визначте сутність діагностичного висновку. На основі яких показників він складається?1. Діагностичні методики визначення мотиваційної та вольової готовності дитини до навчання в школі

 • 1. Діагностичні методики визначення мотиваційної та вольової готовності дитини до навчання в школі

 • 2. Діагностичні методики вивчення розумового розвитку дитини

 • 3. Діагностичні методики вивчення психолого-педагогічної готовності дитини до шкільного навчання

 • 4. Технологія педагогічного спостереження

 • 5. Сутність і зміст технології діагностичного тестуванняЩо Ви розумієте під поняттям «діагностична діяльність учителя»?

 • Що Ви розумієте під поняттям «діагностична діяльність учителя»?

 • Які методи педагогічної діагностики Ви використовували під час педагогічної практики?

 • Чи потрібно майбутньому вчителеві володіти методикою педагогічної діагностики?

 • Чим, на Вашу думку, психологічна діагностика відрізняється від педагогічної?

 • Чи вмієте ви проводити:

 • а) спостереження; б) анкетування;

 • в) тестування; г) опитування.

Каталог: images -> stories -> Departaments -> idpmo -> DOCUMENTS -> pohatkove
stories -> Оцесу в школі та внз збірник наукових праць випуск 1 (11) Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Рівне 2014
DOCUMENTS -> Семінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.)
stories -> Програма Краєзнавчих читань Читання відбудуться в Херсонському краєзнавчому музеї
stories -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
pohatkove -> Лекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" План
DOCUMENTS -> Методичні рекомендації з курсу "Література для дітей дошкільного віку з методикою" для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи iconПідвищення професійної компетенції І модель ідеального вчителя
Результати анкетування «Вплив іміджу І компетентності вчителя на імідж школи»
1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи iconЄвропейське мовне портфоліо на етапі початкової школи Портфоліо
Портфоліо (від англ portfolio портфель, папка) це папка документів з навчального предмета як компонента навчальної діяльності учнів,...
1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи iconАнтонівська загальноосвітня школа І ііі ступенів №1 Херсонської міської ради
Традиційні та інноваційні форми роботи шкільної бібліотеки та вчителів початкової школи з питань популяризації дитячого читання відповідно...
1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи iconГалузь знань 01 Освіта» Спеціальність 013 «Початкова освіта» Бакалавр початкової освіти
Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи iconН. В. Гонтаренко Методичний супровід інноваційної діяльності з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів
Методичний супровід інноваційної діяльності з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів
1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи iconДосвід роботи вчителя початкових
Навички лічби, письма, читання, що становлять основу початкової освіти протягом багатьох століть, сьогодні все менше визнаються єдино...
1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи iconІнноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової І дошкільної освіти

1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи iconДля 3-го класу Підготувала вчитель музичного мистецтва кзш №120 Кочережко Ольга Миколаївна
Для полегшення роботи вчителя, ефективної організації часу на уроці музики, створено цей зошит для учнів 3-го класу класу чотирирічної...
1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи iconДовідка за результатами тематичного вивчення діяльності методичних кабінетів відділів освіти Долинської, Олександрійської та Петрівської районних державних адміністрацій з проблеми «Науково-методичний супровід викладання предметів освітньої галузі
Долинської, Олександрійської та Петрівської районних державних адміністрацій з проблеми «Науково-методичний супровід викладання предметів...
1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи iconНаказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни
На виконання річного плану роботи школи адміністрацією школи протягом вивчалась система роботи вчителя української мови та літератури...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка