1 Історія розвитку макроекономічної науки Суть та місце макроекономіки в системі економічних наук, методи макроекономічних дослідженьСторінка2/10
Дата конвертації13.02.2018
Розмір2,04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Кількість житлових будинків

А

В НедосяжноС N

D Досяжно


М E
Досяжно, але неефективно
F

Кількість лікарень, шкіл

Крива ABCDEF є кривою виробничих можливостей (трансформації), що зображає деяку межу. Графік межі виробничих можливостей ілюструє факт, що національна економіка, яка повністю реалізує свій потенціал, не може збільшити виробництво якогось блага, не приносячи в жертву щось інше. Функціонування економічної системи на межі виробничих можливостей (точки А, В, С, D, E, F) свідчить про її ефективність. Виходячи з цього вибір в точці М є невдалим для суспільства, адже не дозволяє ефективно використовувати виробничі ресурси. Виробництво на основі точки N взагалі є нездійсненим, адже вона лежить за межею виробничих можливостей даної економіки.

Крива виробничих можливостей AF відображає максимальну кількість варіантів різної продукції, що може вироблятись при заданій кількості виробничих ресурсів.

Посилення позитивної дії з боку будь-якого з факторів пропозиції (технологія, капітал, праця, земля) зміщують криву виробничих можливостей вправо до A1F1. Але можливості економіки повністю реалізувати свої потенції наштовхуються на фактори попиту (зростаючий обсяг інвестицій, товарів, послуг) та розподілу (переміщення капіталу, праці).A1

AA2

F2 F F1


Крива трансформації при цьому може зміщуватись вправо, але дійсний рівень виробництва не досягне A1F1. Крива реальної економічної дійсності буде знаходитись на площині між кривими A2F2 та A1F1 (на кривій AF). Щоб реальні обсяги виробництва вийшли на рівень A1F1 (повністю був задіяний економічний потенціал), потрібно, щоб сукупний попит зростав в мірі, достатній для підтримки в суспільстві повної задіяності усіх виробничих ресурсів, і щоб додаткові ресурси були раціонально розміщені і ефективно використані. Якщо виробничі ресурси будуть задіяні неповністю, то крива трансформації зміститься вліво до A2F2.

Проблема вибору ефективного функціонування економіки, таким чином, полягає в постановці 3 основних питань економіки: що виробляти в даній економічній системі? як, при якій комбінації виробничих ресурсів можуть вироблятись обрані товари? для кого виробляються блага і як розподіляється валовий доход суспільства?


1.5. Цілі макроекономіки та інструменти їх досягнення

Цілі, досягненню яких сприяє макроекономіка, можна згрупувати наступним чином:  1. Макроекономічне зростання (бажано забезпечити суспільство великою кількістю товарів і послуг найвищої якості, що призведе до зростання рівня життя населення);

  2. Повна зайнятість (кожен, хто може і хоче працювати, повинен мати таку можливість);

  3. Досягнення економічної ефективності (більш ефективне використання обмежених виробничих ресурсів – максимальний результат при мінімальних витратах);

  4. Стабільний рівень цін (в економічному розвитку країни слід уникати як інфляційних, так і дефляційних процесів);

  5. Економічна свобода (керівники, робітники, споживачі повинні мати можливість вибору у виробництві та споживанні продукції);

  6. Справедливий розподіл доходів (жодна група населення не повинна перебувати в крайній бідності);

  7. Економічна забезпеченість (суспільство повинно утримувати непрацездатних, недієздатних, хворих – забезпеченість соціально вразливих категорій населення);

  8. Розумне сальдо платіжного балансу (кожна країна не повинна брати в борг і не позичати без віддачі);

  9. Покращення навколишнього природного середовища.

Цілі

Інструменти


Високий рівень виробництва та інвестиційно-інноваційна активність підприємництва

Фіскальна політика (урядові видатки та оподаткування)

Грошово-кредитна політика (облікова ставка центрального банку, норми обов’язкових банківських резервів, державні цінні папери)

Інноваційна та інвестиційна політики

Високий рівень зайнятості та низький рівень безробіття населення

Соціальна політика (контроль над цінами, регулювання мінімальної заробітної плати, неоподаткованого мінімуму, прожиткового мінімуму)

Стабільний рівень цін без загрози інфляції (дефляції)

Цінова політика (купівля-продаж іноземної валюти)

Грошово-кредитна політика (контроль над пропозицією грошей, маніпулювання обліковими ставками)

Підтримка оптимального сальдо платіжного балансу та стабільність валютного курсу

Зовнішньоекономічна політика (тарифне і нетарифне регулювання)

Валютна політика (девальвація, ревальвація, корекція облікових ставок, валютні обмеження, митні тарифи, експортні субсидії, податкові пільки)

Усі вищеперелічені цілі тісно взаємопов’язані між собою і процес їх вирішення є взаємообумовленим (досягнення однієї іманентно сприяє досягненню іншої). Основні цілі макроекономіки знаходять своє відображення в макроекономічній політиці держави, оскільки саме інструментарій макроекономіки дозволяє найефективніше аналізувати проблеми розвитку національного господарства і на цій основі вірно обирати вектор макроекономічного розвитку. Взаємозв’язок цілей та інструментів макроекономіки можна подати у табличній формі.

Тема 2. Макроекономічні показники та їх вимір
2.1. Загальна характеристика макроекономічних параметрів

2.2. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва

2.3. Основні макроекономічні показники та методи їх обчислення

2.4. Вимірювання макропараметрів в часі. Номінальні та реальні макроекономічні показники. Суть і значення інфлювання (дефлювання)

2.5. Ефективність функціонування національної економіки
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

1 Історія розвитку макроекономічної науки Суть та місце макроекономіки в системі економічних наук, методи макроекономічних досліджень iconТема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
Конфліктології як науки. Теоретичні основи І проблеми позитивного розвитку сучасної вітчизняної конфліктології
1 Історія розвитку макроекономічної науки Суть та місце макроекономіки в системі економічних наук, методи макроекономічних досліджень iconТема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень
Знання учнів про біологію як науку; ознайомити з основними галузями біології; проаналізувати особливості, властиві кожному рівню;...
1 Історія розвитку макроекономічної науки Суть та місце макроекономіки в системі економічних наук, методи макроекономічних досліджень iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

1 Історія розвитку макроекономічної науки Суть та місце макроекономіки в системі економічних наук, методи макроекономічних досліджень iconНаталія Папенко
Увага акцентується на ролі економічних, суспільно-політичних, гуманітарних чинників у розвитку освіти та науки. Система освіти Німеччини...
1 Історія розвитку макроекономічної науки Суть та місце макроекономіки в системі економічних наук, методи макроекономічних досліджень iconПредмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1
Доповніть наведене визначення економічної науки: Економічна наука вивчає, як створюються І
1 Історія розвитку макроекономічної науки Суть та місце макроекономіки в системі економічних наук, методи макроекономічних досліджень iconЛекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції
Елементи методології фізичної науки (методи пізнання світу, проблеми фізичної науки, шляхи розвитку наукового знання)
1 Історія розвитку макроекономічної науки Суть та місце макроекономіки в системі економічних наук, методи макроекономічних досліджень icon3 Виникнення І розвиток держави І права США
Значення історії держави І права як науки та її місце її в системі юридичних дисциплін
1 Історія розвитку макроекономічної науки Суть та місце макроекономіки в системі економічних наук, методи макроекономічних досліджень iconЗародження І розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Методи наукового пізнання

1 Історія розвитку макроекономічної науки Суть та місце макроекономіки в системі економічних наук, методи макроекономічних досліджень iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, магістр
Об'єкт І предмет економічної І соціальної географії. Місце економічної І соціальної географії в системі географічних наук. Структурна...
1 Історія розвитку макроекономічної науки Суть та місце макроекономіки в системі економічних наук, методи макроекономічних досліджень iconI. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка