1. Izabrana dela / Ivan Srdanović i Dejan Ajdačić, Beograd, 1988, Београд: [издање аутора], 1988. – [50] сСкачати 406,63 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації17.01.2018
Розмір406,63 Kb.
1   2

2. Artykuły, recenzje


1983

1. Функције светлости у народној поезији // Књижевност и језик, Београд, 30, 1983, 4. – с. 257–270.

2. Зачетница човека // Знак, Београд, 1983, бр. 17. – с. 16–17. (стихови)

1986

3. Infantilizam i ljubav u Gombrovičevom „Ferdidurkeu“ // Delo, Beograd, 32, 1986, 9–10. – с. 187–191.
[б] Инфантилизам и љубав у „Фердидуркеу“ Витолда Гомбровича // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 267–271.

[в] Інфантилізм і кохання у „Фердидурке“ Вітольда Гомбровича // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 326–331.1988

4. [Rec.] Метафора обнове. Миодраг Павловић: „Поетика жртвеног обреда“, едиција „Сазвежђа“ – Нолит, Београд, 1987. // Борба, Београд, 17.02.1988. – с. 8.

5. [Rec.] Napetost životnog luka (Različne ženske pjesme, antologija Hatidže Krnjević) // Борба, Београд, 24.02.1988. – s. 8.

6. [Rec.] Принцип прожимања Александар Флакер, Дубравка Угрешић: Појмовник руске авангарде I–V – издање Графичког завода Хрватске и Завода за знаност о књижевности Филозофског факултета у Загребу, 1988. // Борба, Београд, 16.03.1988. – с. 8.

7. [Rec.] Искушења парадокса // Борба, Београд, 30.03.1988. – с. 8.

8. [Rec.]Nakon šest decenija : „Erlangenski rukopis“, priredili Radosav Medenica i Dobrilo Aranitović, „Univerzitetska riječ“ – Nikšić, 1987. // Борба, Београд, 6.04.1988. – s. 8.

9. [Rec.] I muzej i lavirint : „Povijesna poetika romana“ Viktora Žmegača, Grafički zavod Hrvatrske – Zagreb, 1987. // Борба, Београд, 20.04.1988. – s. 8.

10. [Rec.] Mržnja prema kulturi: uz tematski dvobroj (3–4, 1988) beogradskog književnog časopisa „Delo“ // Борба, Београд, 10.05.1988. – s. 8

11. [Rec.] Kob smrti. Novak Kilibarda; „Puti nedohodi. Antologija tužnih pjesama“, „Univerzitetska riječ“ – Nikšić. // Борба, Београд, 8.06.1988. – с. 9.

12. [Rec.] Демонски хаос Новица Тадић: Песме, „Рад“, Београд, 1988. // Борба, Београд, 15.06.1988. – с. 8.

13. Изложба о ћирилици // Задужбина, Београд, 1, 1988, 2. – с. 7.

14. Расправе о језику и писму // Задужбина, Београд, 1, 1988, 2. – с. 7.

1989

15. Иронија и љубав // Књижевна реч, Београд, 10. јануар 1989, бр. 335. – с. 10.
[б] Иронија и љубав // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 312–315.
[в] Іронія й кохання // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 383–387.

1990

16. Народна књижевност и рачунари // Задужбина, Београд, 3, 1990, 11. – с. 10.

17. Предавање Герхарда Невекловског у Београду // Задужбина, Београд, 3, 1990, 10. – с. 9.

1991

18. Хронотопи сврховитости // Књижевна реч, Београд, 20, 1991, 370–380. – с. 11.

19. Apelativni žanrovi usmene lirike // Narodna umjetnost, Zagreb, 28, 1991. – s. 207–212.
[б] Апелативни жанрови усмене лирике // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 7–11.

20. Свадбене песме у словенским националним операма // Folklor i njegova umetnička transpozicija. Referati sa naučnog skupa održanog od 24–26. X 1991, Beograd, 1991. – с. 7–21.

[б] Жанры свадебных песен в славянских национальных операх //http://kapija.narod.ru/Authors/Ajdacic/ajdr_opery.htm.

[в] Жанрови свадбених песама у словенским операма // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 67–74.

21. Demonski hronotopi u usmenoj književnosti // Македонски фолклор, Скопје, 24, 1991, 47. – с. 289–302.
[б] Демонски хронотопи у усменој књижевности // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 112–122.

22. [Rec.]Јелка Ређеп. “Гроф Ђорђе Бранковић и усмено предање”, Нови Сад, 1991 // Задужбина, Београд, 4, 1991, 16. – с. 7.

1992

23. Опсене у свету негативних утопија // Књижевна реч, Београд, 25. октобар 1992, бр. 403. – с. 12.
[б] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 101–105.

24. Клетва у контексту жанрова усмене књижевности // Књижевна историја, Београд, 24, 1992, 87. – с. 193–203.
[б] Клетвата като елемент в структурата на различни жанрове народно творчество // Български фолклор, София, 1994, 3. – с. 49–55.
[в] Прилог проучавању клетви у усменој књижевности // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 12–21.

25. О бекству са бацањем магичних предмета // Расковник, Београд, 18, 1992, 69–70. – с. 123–129.
[б] О мотиву бекства са бацањем магичних предмета у бајкама // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 128–131.

26. Боје у народној поезији // Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1992, 2. – с. 285–321.
[б] Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 158–194.

27. Једно писмо Војислава М. Јовановића Јовану Скерлићу // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 57–58, 1991–1992. – с. 153–156.

28. [Rec.]Јелка Ређеп. „Сибињанин Јанко“. 1992 // Задужбина, Београд, 6, 1993, 21. – с. 13.

29. [Rec.] Меримеове „Гусле“. Проспер Мериме: „Гусле“; издавач „Српска књижевна задруга“, Београд, 1991. // Политика 1.02.1992. – с. 22.

1993

30. Мотив вампира у европској књижевности и књижевности балканских Словена // Књижевна реч, Београд, 10. јун 1993, 418. – с. 12.

[б] The Vampire Motif in European and Balkan Slav Literatures // Balkanistic Forum, Blagoevgrad, 1993, 1. – s. 53–58.31. Žanrovska dimenzija blagoslova u usmenoj književnosti // Književni rodovi i vrste – teorija i istorija. 4, Ur. Zoran Konstantinović, Beograd, 1993. – s. 151–163.

[б] Прилог проучавању благослова у усменој књижевности // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 22–35.32. О необјављеним књигама Војислава М. Јовановића о народној књижевности // Расковник, Београд, 19, 1993, 71–72. – с. 150–159.

33. Истина и фикција у историјском роману // Књижевна реч, Београд, 25. септембар 1993, 423, стр, 1, 12.

[б] Типови одступања од стварности у историјском роману // Историјски роман. Зборник радова, Београд-Сарајево, 1996. – с. 245–252.34. Трансформација жанрова у усменој књижевности балканских Словена // Књижевност и језик, Београд, 40, 1993, 1–4. – с. 1–9.
[б] Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 96–111.

35. Магијско и естетско у народној уметности балканских Словена (научни скуп) // Књижевна историја, Београд, 1993, 91. – с. 408–410.

1994

36. Сенка црног сунца. Меланхолија у делу Милоша Црњанског // Књижевне новине, Београд, 1. јануар 1994. – с. 15.
[б] Меланхолија у делу Милоша Црњанског // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 227–231.

37. The Immanent and Developed Aesthetic Function of Magic in Folk Literature // The Magical and Aesthetic in the Folklore of Balkan Slavs, Ed. Dejan Ajdacic, Belgrade, 1994. – s. 69–76.

[б] Естетическа функция на магията в словесния фолклор // Българска етнология, 23, 1997, 1–2. – с. 96–103.38. Представе о хришћанском паклу у фолклору балканских Словена // Савременик плус, Београд, 1994, 18–20. – с. 45–49.
[б] Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 244–250.

39. Verske razdelnice u usmenoj književnosti balkanskih Slovena // Reč, Beograd, 1994, 4. – с. 100–102.
[б] Верске разделнице православаца и католика у усменој књижевности балканских Словена // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 219–225.

40. Неколико писама из Хрватске Војиславу М. Јовановићу, уреднику СКГ (1921) // Књижевна реч, Београд, 23, 1994, 449. – с. 3–4.

41. Белешке о Меримеовим „Гуслама“ на маргинама књига Војислава М. Јовановића // Библиотекар, Београд, 1994, 1–2. – с. 31–37.

42. Кратак преглед фолклорних демона у бугарској књижевности // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 46–47, 1994. – с. 197–205.

[б] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 146–151.43. Мирјана Детелић. „Митски простор и епика“. 1992 // Књижевна историја, Београд, 1994, 92. – с. 119–120.

44. Никос Чаусидис. “Митските слики на јужните Словени”. Скопје, 1994 // Расковник, Београд, 1994, 77–78. – с. 157.

1995

45. Поетички развој поезије надреалиста (до 1932) // Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 24, 1995, 2. – с. 193–198.
[б] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с.238–243.

46. Књижевна авангарда и еротизам // Књижевна реч, Београд, 23, 10. фебруар 1995, бр. 454–455. – с. 12.

47. Религије и приче о исцељивању // Књижевна реч, Београд, 23, 25. април 1995, бр. 459. – с. IV
[б] Религије и савремене приче о исцељивању // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 274–276.

48. Klasifikacija lirike u antologijama narodnih pesama // Folklor u Vojvodini, Novi Sad, 9, 1995. – с. 34–47.
[б] Класификација лирике у антологијама народне поезије // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 87–95.

49. Татомир Вукановић. Био-библиографија // Расковник, Београд, 1995, 81–82. – с. 114–126. (ко-аутор Гордана Јовановић)

[б] Библиографија радова Татомира Вукановића из области фолклора и етнологије // Гласник Етнографског музеја, 62, 1998. – с. 411–418. [коаутор Гордана Јовановић]1996

50. Mилош Црњански и Војислав М. Јовановић као уредник Српског књижевног гласника (неки детаљи из преписке 1921. године) // Српска авангарда у периодици / уредили Видосава Голубовић, Станиша Тутњевић, Београд, 1996. – с. 247–256.

51. Чудесно дрво у народним песмама балканских Словена // Кодови словенских култура, Београд, 1, 1996. – с. 69–84.
[б] О чудесном дрвету у народним песмама балканских Словена // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 226–243.

52. Патриотска ремитологизација вила у књижевности српског романтизмна // Мит. Зборник радова, Нови Сад, 1996. – с. 723–730.

53. Изабрана библиографија о биљкама у духовној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 1, 1996. – с. 111–117.

1997

54. Три писма Милана Кашанина Војиславу М. Јовановићу и писмо Исидоре Секулић из Париза, 1921. године // Зборник Народног музеја, Београд, 16, 1997, 2. – с. 119–123.

55. Predstavljanje srpske književnosti na Internetu // Internet u Jugoslaviji i Jugoslavija na Internetu, Beograd, 1997.

56. Храна демона фолклорног порекла у словенским књижевностима 19. века // Кодови словенских култура, Београд, 2, 1997. – с. 143–152.

57. О знању казивача у Килибардиној „Црногорској хроници“ // Књижевне новине, Београд, 15. септембар 1997. – с. 14.

58. Рукопис Војислава М. Јовановића о лажним народним песмама // Књижевна историја, Београд, 29, 1997, 102. – с. 240-242.

59. Фотографије са путовања // Фотографије Војислава Јовановића 1901–1941, Београд, 1997. – с. 20–23.

60. [Rec.] Нови славистички часопис (Кодови словенских култура) // Задужбина, Београд, 10, 1997, 37. – с. 5.

61. [Rec.] Зоја Карановић. “Антологија српске лирске усмене поезије”. 1996 // Задужбина, Београд, 10, 1997, 39. – с. 12.

62. [Rec.] Едно ново списание търгна по своя път (Кодови словенских култура) // Български фолклор, София, 1998, 1–2. – с. 184.

63. Изабрана библиографија о храни и пићу у духовној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 2, 1997. – с. 184–189.

1998

64. Псовке у еротским причама // Опсена лексика. Зборник радова / Приредио Недељко Богдановић, Ниш, 1998. – с. 82–88.

65. [Rec.] A Collection about Erotic Folklore // SEEFA Journal: The Journal of the Slavic and East European Folklore Association, vol III 1998, 2. – pp. 36–37.

66. Демони у словенским књижевностима. Књижевноисторијска типологија на примеру источнословенских и јужнословенских књижевности // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 53, 1997. – с. 135–150.

[б] Демоны в славянских литературах: Литературно-историческая типология на примерах восточнославянских и южнославянских литератур // Слов'янский збірник, Одеса, Випуск XI, 2005. – с. 118–134.


[в] Демони у словенским књижевностима // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 106–120.
[г] Демони у слов'янських літературах // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 65–85.

67. Предговор // Новак Килибарда: Епска мјера историје, Подгорица, 1998. – с. 7–26.

68. Поговор // Новак Килибарда: Усмена књижевност у служби писане, Ријека Црнојевића, 1998. – с. 319–349.

69. Поговор // Новак Килибарда: Усмена књижевност пред читаоцем, Подгорица, 1998. – с. 431–442.

70. Говор демона у словенским књижевностима // Studia mithologica Slavica, Ljubljana-Pisa, 1, 1998. – s. 299-306.

71. Какие пляски дьяволские // Живая старина, Москва, 1998, 1. – с. 13–14.
[б] О игри демона у словенским књижевностима 19. века // Књижевна реч, Београд, 1998, 501. – с. 44–46.
[в] Які танці диявольські // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 158–179.

72. Зналац многих области // Задужбина, Београд, 10, 1998, бр. 42. – с. 5. (о Војиславу М. Јовановићу)

73. Смех демона у словенским књижевностима 19. века // Књижевна реч, Београд, 1998, 502. – с. 36–39.
[б] Смех демона в славянских литературах XIX века, Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой, Москва, 1999. – с. 28–35.
[в] Сміх демона у слов'янських літературах XIX століття // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 147–157.

74. Жанрови свадбених песама // Кодови словенских култура Београд, 3, 1998. – с. 218–238.
[б] Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 43–66.

75. Фрагменти о судбини књига за време окупације – из бележака Војислава М. Јовановића // Архивски преглед, Београд, 1994–1995 (1998), 1–4. – с. 89–94.

76. Словенске културе и славистика на Интернету (март 1999) // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 54–55, 1998. – с. 239–246.

77. [Rec.] Александра Вранеш. “Српска библиографија у периодици 1766–1941”. Београд 1997 // ИЗБУС, Београд, 4, 1998, 1. – с. 7–8.

78. [Rec.] Душан Сурла, Гордана Поповић-Бошковић, Љиљана Ковачевић, Драгана Тодорић, Драган Прља. “Интернет за библиотекаре”. Београд – Нови Сад 1998 // ИЗБУС, Београд

79. Изабрана библиографија о свадби у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 3, 1998. – с. 266–271.

1999

80. Svet demona u književnosti srpskog romantizma : doktorska disertacija Beograd : [D.V. Ajdačić], 1999. – 286 s. listova. – Mašinopis. Umnoženo za odbranu. Рукопис докторске дисертације, одбрањене 19.07.2000.

81. Тајно и јавно у топографији словенских антиутопија // Антиутопије у словенским књижевностима, Београд, 1999. – с. 91–111.

[б] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 82–100.


[в] Таємне та явне в топографії слов'янських антиутопій // Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 78–105.

82. Летење демона у словенском фолклору и књижевности 19. века // Studia mithologica Slavica, Ljubljana-Pisa, 2, 1999. – s. 307–317.

83. Животиње и демони у словенским књижевностима // Кодови словенских култура, Београд, 4, 1999. – с. 228–240.

[б] Životinje i demoni u nekim slavenskim književnostima 19. stoljeća // Kulturni bestijarij / Ured. Antonija Zaradija Kiš i Suzana Marjanić, Zagreb, 2007. – s. 465–484.84. Описи смрти у народним баладама // Рашка, 1999, бр. 33. – с. 65–68.
[б] Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 154–157.

85. Intertekstualni aspekti demonskih motiva u slovenskim književnostima 19. veka // Slavica Gandensia, 26, 1999. – s. 7–25.

86. Студије о словачким пословицама. Zuzana Profantova. „Little Fish are Sweet. Selected Writings on Proverbs“. Bratislava 1997 // Расковник, Београд, 1999, 95–98. – с. 156–157.

87. Пројекат Растко – библиотека српске културе на интернету // Гласник Народне библиотеке Србије, Београд, 1, 1999. – с. 225–229.

88. Изабрана библиографија о деловима тела у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 4, 1999. – с. 248–253.

2000

89. Земљораднички и хришћански календар балканских Словена // Кодови словенских култура, Београд, 5, 2000. – с. 127–130.
[б] Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 258–262.

90. Свадба у српској и бугарској прози // Жизненият цикъл. Доклади от българо-сръбска научна конференция, София, 2000. – с. 183–193.
[б] Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с.75–86.

91. Новые славянские слова и метафоры в Интернете // Мова і культура, Київ, 2000, вип. 2. – с. 9–14.
[б] Нове словенске речи и метафоре на интернету (април 1999) // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 26–30.
[в] Нові слов'янські слова і метафори в Інтернеті (березень 1999) // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 99–105.

92. Чудесно исцељење опседнутих // Чудо у словенским културама. Ур. Дејан Ајдачић, Београд, 2000. – с. 353–363.
[б] Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 263–273.

93. O smešnom i o moralizmu u erotskim pričama // Erotsko u folkloru Slovena, Ur. Dejan Ajdačić, Beograd, 2000. – s. 474–506.
[б] О смешном и о иморализму у еротским причама // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 42–78.
[в] Про комічне та про іморалізм в еротичніх оповіданнях // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 53–100.

94. О неким мистификацијама народних песама балканских Словена // Расковник, Београд, 2000, 100. – с. 139–156.
[б] Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 201–218.
[в] Про деякі містифікації народної поезії балканських слов'ян // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 202–226.

[г] О неким мистификацијама народних песама балканских Словена // Перунославија : О паганским боговима у непаганска времена, Београд, 2016. – с. 68–98.95. О прози Новака Килибарде // Новак Килибарда. Научник и књижевник, Bar: Conteco, 2000. – с. 69–217.

96. [Rec.] Павел Рудјаков. „Историја као роман“. Београд 1998; Стилиян Стоянов. „Литература на двора“. София 1998 // Књижевна историја, Београд, 2000, 110. – с. 136–138.

97. Изабрана библиографија о земљорадњи у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 5, 2000. – с. 164–169.

2001

98. Mozaik crnogorske hronike Novaka Kilibarde [pogovor], u: Novak Kilibarda, Mozaik crnogorske hronike, Podgorica, CID, 2001. – s. 463–467.

99. Ритуалистички приступ књижевним тексговима // Интердисциплинарност теорије књижевности / уредник Милослав Шутић, Београд, 2001. – с. 111–125.
[б] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 67–81.

100. O vilama u narodnim baladama // Studia Mithologica Slavica, Ljubljana Udine, 4, 2001, 207–224.
[б] О вилама у народним баладама // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 132–153.
[в] Віли в народних баладах // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 34–64.
[г] Віли в народних баладах // Сучасна зарубіжна етнологія. Антологія, Т. 2, Київ, ІМФЕ, 2011. – с. 294–302.
[д] Віли в народних баладах балканських слов'ян // Народна творчість та етнологія. Српска фолклористика – Сербська фольклористика. – Київ, 2, 2012, с. 11–16.

101. Двухсложные магические высказывания // Etnolingwistyka, 13, 2001. – s. 127–137.
[б] Двосложни магијски искази // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 36–42.

102. Izvod iz recenzije u: Gordana Ljuboja, Etnički humor XX veka u humorističkoj štampi XX veka, Beograd, 2001. – s. 403–404.

103. Демони у словенским мистификацијама фолклора 19. века // Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování národního vědomí, Uherské Hradiště, 6, 2001. – s. 119–121.

104. Предговор у: Војислав М. Јовановић, Зборник радова o народнoj књижевности, Београд 2001. – с. 5–6.

105. Библиографија о бојама у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 6, 2001. – с. 166–177.

2002

106. Српска ћирилица на Интернету и Пројекат Растко // Задужбина, март 2002, бр. 58. – с. 7.

107. Хуморът и натовските бомбардировки над Събия през 1999 г. // Българска етнология, 27, 2001, 4. – с. 46–53.

[б] Хумор и НАТО бомбардовање Србије 1999. године // Кораци, Крагујевац, 2002, 1–2. – с. 131–138.


[в] Хумор и НАТО бомбардовање Србије 1999. године // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 296–302.

108. О турцизмима у руским и украјинским преводима српске народне поезије // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 61, 2002. – с. 113–118.
[б] Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – С. 195–200
[в] Тюркізми в російських та українських перекладах сербської народної поезії // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 64–71.

109. Спеціалізація святих у фольклорі православних слов'ян // Вісник Київського інституту Слов'янський університет, Київ, 6, 2002. – с. 252–260.
[б] Специјализација светаца у фолклору балканских Словена // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 251–257.
[в] Спеціалізація святих у фольклорі православних слов'ян // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 193–201.

110. Вила љубавница у књижевности српског романтизма // Studia mithologica slavica, Ljubljana, 5, 2002. – с. 191–204.
[б] Вила љубавница у књижевности српског романтизма // Еротославија: преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 145–166.
[в] Віла-коханка в літературі сербського романтизму // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 180–205.

111. Новые названия людей с паранормальными способностями // Мова і культура, Київ, 2002, том. II/1. – с. 5–7.
[б] Нови називи за људе с паранормалним способностима // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 22–25.
[в] Нові назви людей з паранормальними здібностями// Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 106–110.

112. Милитаризация языка в период социализма // Мова і культура, Київ, 2002, том. I/1. – с. 5–7.

[б] Милитаризација језика у периоду социјализма // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с.19–21.


[в] Мілітаризація мови у період соціалізму // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 127–130.

113. Bugarski kontrapunkt [pogovor], u: Boris Hristov: Krtica. Dolina cipela, Beograd, Clio, 2002. – s. 119–122.
[б] Поговор књизи Бориса Христова Кртица, Долина ципела // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 157–159.

114. Parodija u političkom folkloru devedesetih godina // Godišnjak za društvenu istoriju, 9, sv. 1/3, 2002. – s. 197–208.
[б] Пародија у политичком фолклору 1990–их // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 277–286.

115. Српска проза у украјинским преводима 1990-их http://www.rastko.rs/rastko-ukr/au/dajdacic-1990.html

116. Лексична стилізація сербських народних пісень в українських перекладах
http://www.rastko.rs/rastko-ukr/au/dajdacic-leksichna_ukr.html

117. I riflessi del sonetto di Petrarca Benedetto sia l'giorno.. nella poesia dei petrarchisti ragusei http://kapija.narod.ru/Authors/Ajdacic/ajdi_benedetto.htm
[б] Петраркин сонет Benedetto sia l'giorno у препевима дубровачких петраркиста // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 137–144.
[в] Сонет Петрарки Benedetto sia l'giorno у переспівах дубровницьких петраркістів // Еротославія: Перетворення Ероса у словянських літературах, Київ, 2014. – с. 171–179.

118. Изабрана библиографија о деци у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 7, 2002. – с. 241–251.

2003

119. Славистичка фолклористика на интернету // Slavistická folkloristika na rázcestí. XIII Medzinarodný zjazd slavistov v L'ubl'ane august 2003, Ed. Zuzana Profantová, Bratislava, Ústav etnológie Slovenská Akadémia Vied, 2003. – s. 110–114.

120. Социалистическата прослава на труда // Социализмът – Реалност и илюзии. Етнологични аспекти на всекидневната култура, София, 2003. – с. 249–256.
[б] Празновање рада у социјализму // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 287–295.

121. Књижевно обликовање представа о противнику у бугарско српским ратовима // Славистика, Београд, 7, 2003. – с. 373–377.
[б] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 152–156.

122. Тематологија фантастике у словенским књижевностима // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 63, 2003. – с. 7–16.
[б] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с.121–129.
[в] Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. – с. 13–26.

123. Эротическая лексика в славянских языках // Мова і культура, Київ, вип. 6, т. V/2, 2003. – с. 38–45.
[б] Еротска лексика у словенским језицима // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 11–18.
[в] Еротична лексика в слов'янських мовах // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 111–121.

124. Il falso nelle mistificazioni folcloristiche // Bérénice, Pescara, anno XI, 2003, No. 29. – s. 29–35.

125. Растко Петровић о Африци црних људи (9.09.2003.) www.rastko.org.yu/knjizevnost/umetnicka/rpetrovic/studije/dajdacic-afrika.html
[б] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 232–237.

126. Etniczno-wyznaniowe stereotypy kobiet u Słowian bałkańskich // Etnolingwistyka, Lublin, 15, 2003. – s. 139–145.
[б] Женски етностереотипови балканских Словена // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 33–41.
[в] Жіночі етностереотипи балканських слов’ян // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 41–52.

127. Между латиницей и кириллицей. Тезисы доклада // Разнастайнасць моў і культур у кантэксце глабалізацыі: Матэрыялы Міжнароднага сімпозіума (у 2-х книгах) Мінск, 9–10 ліпеня 2012 г. Кніга 1, Мінск: БелСаЗС «Чарнобыль», 2003. – с. 243–244.

128. [Rec.] О зборнику Срби и Немци // Политика, Београд, 11. октобар 2003.

129. Изабрана библиографија о птицама у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 8, 2003. – с. 163–169.

2004

130. О мотиву окамењивања у бајкама // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – с. 123–127.
[б] Про мотив скам'яніння у казках південних слов'ян // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 27–33.

131. Київ у сербській літературі // Київська старовина, Київ, 2004, 1. – с. 48–51.
[б] Кијев у српској књижевности // Сеоба Срба у руско царство половином 18. века, Нови Сад, 2005. – с. 509–514.
[в] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 198–203.
[г] Київ у сербській літературі // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 241–246.

132. Уздржавање од љубави и разблудност у прози Валерија Шевчука и В. Домонтовича // Славистика, Београд, 8, 2004.
[б] Утримання від кохання та розпуста у прозі Валерія Шевчука та В. Домонтовича // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 272–281.
[в] Уздржавање од љубави и разблудност у прози Шевчука и Домонтовича // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 272–280.
[г] Утримання від кохання та сластолюбства у прозі Шевчука й Домонтовича // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 332–343.

133. О потреби превода књиге Ивана Јастребова „Обичаји и песме турских Срба“ // Косово и Метохија у светлу етнологије. Зборник радова, Ур. Мирјана Менковић, Београд, 2004. – с. 161–165.

134. Про створення Українсько-сербського щорічника // Університет, Київ, 2004, 1. – с. 118–120.

135. Кому потрібна славістика сьогодні? // Університет, Київ, 2004, 2. – с. 147–151.
[б] Коме је данас потребна славистика? // Славистика, Београд, 9, 2005. – с. 64–69.
[в] Коме је данас потребна славистика // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 5–10.
[г] Кому потрібна славістика сьогодні // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 5–12

136. „Смрт са косом“ на словенском интернету // Кодови словенских култура, 9, 2004. – с. 289–293.
[б] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 130–133.

137. Mogućnosti interneta u širenju podunavske kulturne saradnje i “Projekat Rastko” // Zbornik radova 2. međunarodna dunavska konferencija za umetnost i kulturu, Beograd, Kulturni centar Beograda, 2004. s. 89–90.

138. Изабрана библиографија о смрти у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 9, 2004. – с. 294–315.

2005

139. Феминизам или исмејани феминизам – о роману Светлане Пиркало // Филолошки преглед, Београд, 32, 2005, 1.
[б] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 204–205.
[в] Фемінізм чи висміяний фемінізм – про роман Світлани Пиркало „Зелена Маргарита“ // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 282–284.

140. Премештање идеолошких граница. О антиутопијском роману Украјинца Ирванцја // Филолошки преглед, Београд, 32, 2005, 1.
[б] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 206–208.
[в] Переміщення ідеологічних кордонів. Про антиутопічний роман Олександра Ірванця „Рівне Ровно“ // Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 106–109.

141. Старозаветне легенде у фолклору православних балканских Словена // Црквене студије, Ниш, 2, 2005. с. 287–297.
[б] Legendy starotestamentowe w folklorze prawosławnych Słowian Bałkańskich // Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – s. XLIII–LVI.
[в] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 37–49.

142. Передмова // Сербські фольклор і література в українських перекладах і дослідженнях. 1837–2004: Матеріали до бібліографії, Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2005. – с. 12–33
[б] Украјинска србистика – истраживачи фолклора и књижевности // Славистика, Београд, 11, 2007. – с. 333–344.
[в] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с.186–197.
[г] Украјински преводиоци српске књижевности // Славистика, Београд, 9, 2005, 372–380.

[д] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с.172–185.


[ђ] Українські переклади та перекладачі сербської літератури// Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 13–38.
[е] Українська сербістика (Фольклористика. Літературознавство) // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 39–54.

143. Історична спорідненість і перспективи розвитку українсько і сербської національних культур // Українсько-сербські історико-культурні взаємозв'язки. Каталог книжкової виставки з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2005. – с. 5–14 [коаутор Олег Пављученко]

[б] Историјско сродство и перспективе развоја националних култура Украјинаца и Срба / Дејан Ајдачић, Олег Пављученко // Українсько-сербські історико-культурні взаємозв'язки. Каталог книжкової виставки з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2005. – с. 10–14.144. Використання української та іноземних мов в українському інтернеті // Мовні і концептуальні картини світу, Київ 2005, Випуск 16. Книга 1. – с. 3–6. [коаутор: Лидија Непоп]
[б] Використання української та іноземних мов в українському інтернеті // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 158–164.

145. Жанровски аспекти тужбалица – Тужбалице као жанр // Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, Łódź, 2/2005. – s. 119–126.
[б] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 50–56.

2006

146. Передмова // Новітня сербська п’єса, Київ, 2006. – с. 7–34.

[б] Савремена српска драма // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 244–261.


[в] Сербська драматургія // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 247–271.

147. Називи водених демона у пољској романтичарској књижевности XIX века // 110 lat polonistyki w Serbii = 110 година полонистике у Србији. Зборник радова, Славистичко друштво Србије, Београд, 2006. – с. 123–134.
[б] Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 160–171.
[в] Назви водяних демонів у польскій романтичній літератури // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського, Київ, 2008. – с. 256–267
[г] Назви водяних демонів у польскій романтичній літератури // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 86–101.

148. Офицери Пишчевичі – Риси сербської ідентичності та їх втрата // Украс, Київ, 1/2006. – с. 71–94.

[б] Официри Пишчевићи: црте српског идентитета и њихово губљење // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 209–226.

[в] Офіцери Пишчевичі: риси сербської ідентичності та їх втрата// Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 72–98.

149. Etnolingwistyka w Serbii // Etnolingwistyka, Lublin, 18/2006. – s. 67–75.
[б] Етнолингвистика у Србији // Етнолінгвістичні студї, Житомир, 1, 2007. – с. 67–74.
[в] Сербська етнолінгвістика та використання сербського матеріалу в слов'янських етнолінгвистичних працях // Вісник Харківського национального університету ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2008, № 787 (Серія філологія). – с. 3–7.
[г] Сербська етнолінгвістика // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 165–173

150. Зображення Перуна у слов'янських літературах ХХ ст. // Слов'янський світ, Київ, 4, 2006. – с. 102–116.
[б] Представе Перуна у словенским књижевностима 20. века // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 57–66.
[в] Представе Перуна у словенским књижевностима ХХ века // Упоредна истраживања 4. Српска књижевност између традиционалног и модерног – компаративни аспекти / уредник Бојан Јовић. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2007. – с. 57–67.
[г] Зображення Перуна у слов'янських літературах ХХ ст. // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 5–18.

[д] Представе Перуна у словенским књижевностима 20. века // Перунославија : О паганским боговима у непаганска времена, Београд, 2016. – с. 99–116.2007

151. Космографија у словенској научнофантастичној књижевности // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 31–36.

152. Симболи словенских неопаганских организација // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 134–145.
[б] Символи слов'янських неоязичницьких організацій // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 227–240.

[в] Симболи словенских неопаганских организација // Перунославија : О паганским боговима у непаганска времена, Београд, 2016. – с. 140–156.153. Личне вредности у криминализованом друштву – поглед Драгана Стојановића у роману „Бензин“ // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 262–269.

154. Идеолошке пројекције у словенским научнофантастичним књижевностима // Словенска научна фантастика. Ур. Дејан Ајдачић и Бојан Јовић, Београд, 2007. с. 343–382.
[б] Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. – с. 27–66.
[в] Ідеологічні проекції в науково-фантастичній літературі слов'янських народів // Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ. – 132–167.

155. О конференцији о централноевропском и источноевропском филму, Познањ, Пољска www.rastko.rs/rastko/delo/11549 (15.11.2007)

156. Представе о Пољацима у „Мемоарима“ Симеона Пишчевића // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті академіка Леоніда Булаховського, Київ, вип. 7, 2007. – с. 276–280.

157. Русская фантастика на перекрестке эпох и культур. Москва, Издательство Московского университета, 2007. – 559 с. // Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология, 2008, 2. – с. 154–157.

2008

158. Назви персонажів у кіберпросторі в сучасній слов'янській фантастиці // Мова і культура, Київ, 2008, том IX (109), вип. 10. – с. 126–131.
[б] Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 5–13.

159. Zmiana tożsamości narodowej a opozycja swój / obcy // Etnolingwistyka, Lublin, 20, 2008. – s. 149–157.

160. Упир у польській літератури XIX століття // Європейський вимір української полоністики, Київ, 2008. – с. 144–153.
[б] Упир у польській літератури XIX століття // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 102–115.

161. Этническая принадлежность и проекции в научно-фантастической литературе славянских народов // Вісник Харківського национального університету ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2008, № 787 Серія філологія. – с. 227–232.
[б] Етнички идентитет и пројекције у словенским научнофантастичним књижевностима // Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. – с. 67–78.
[в] Етнічна приналежність у науково-фантастичній літературі слов'янських народів // Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 122–131.

162. Однос стварног и виртуелног света у словенским књижевностима // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 73, 2008. – с. 7–23.
[б] Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. – с. 79–102.

163. Telewizyjna i filmowa adaptacja „Profesjonalisty“ Dušana Kovačevicia // Przeszłość w kinie Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Poznań, 2008. – s. 139–148.

[б] “Profesionalac” Dušana Kovačevića – tv adaptacija predstave (1990) i film (2003) http://www.rastko.rs/rastko/delo/11606 (21.11.2007)164. Жінки сходу в пошуках благополуччя заходу (Ю. Андрухович, Є. Кононенко) // Літературознавчі студії, Київ, 2008, вип. 21, частина 1. – с. 3–7.
[б] Жінки Сходу в пошуках благополуччя (Ю. Андрухович, В. Єшкілев та Є. Кононенко) // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 285–295.
[в] Жене Истока у потрази за благостањем Запада (Јуриј Андрухович, Владимир Јешкиљев, Јевгенија Кононенко) // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 316–327.
[г] Жінки Сходу в погоні за достатком Заходу (Юрій Андрухович, Володимир Єшкілєв, Євгенія Кононенко) // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 388–402.

165. Іще раз про роман Продановича „Нові Клюні“ // Украс, Київ, 3/2008. – с. 127–137
[б] Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 110–121.
[в] Joш једном о роману Милете Продановића „Нови Клини“ // Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. Посвећено успомени на проф. др. Радмилу Пешић, Београд, 2011. – с. 301–311.

166. Михайло Гуць (До 50-річчя наукової діяльності) // Слов'янський світ, Київ, 2008, Вип. 6. – с. 229–240.
[б] Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 174–185.

167. Изабрана библиографија о ватри у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 10, 2008. – с. 300–308.

2009

168. Слов'янські прислів'я з компаративними формами “кращий, краще” // Мовні і концептуальні картини світу, Київ, 2009, вип. 25, час. 1. – с. 3-6.
[б] Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 186-192.

169. Уявлення про кохання майбутнього у слов'янській фантастичній літературі // Мова і культура, Київ, 2009, вип. 11, том 9 (121). – с. 196-203.

170. Beleška o Darku Suvinu // Darko Suvin: Naučna fantastika, spoznaja, sloboda. Priredio Dejan Ajdačić, Beograd, 2009. – s. 382–384.
[б] Дарко Сувін дослідник наукової фантастики // Компаративні дослідження словя'нських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського. Спеціальний випуск, Київ, 2009. – с. 234–237.
[в] Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 74–77.

171. Приповедно обликовање дечијег погледа на свет у делу „Гори Морава” Драгослава Михаиловића // О делу Драгослава Михаиловића. Приредили Дејан Ајдачић, Зоран Момчиловић, Врање, 2009. – с. 127–140.

172. Жорстокий театр для жорстокої дійсності: про насильство в романі “Еліша в країні святих коропів” Мілети Продановича // ЛітАкцент http://litakcent.com/2009/04/13/tvorchist-milety-prodanovycha-u-konteksti-suchasnoji-serbskoji-literatury.html (13.04.2009)

[б] Жорстокий театр для жорстокої дійсності: про насильство в романі „Еліша в країні святих коропів“ Мілети Продановича // Альманах ЛітАкцент, Київ, 2009, Вип. 1(3). – С. 554–557.

[в] Жорстокий театр для жорстокої дійсності: про насильство в романі “Еліша в країні святих коропів” Мілети Продановича // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 296–300.

[г] Сурово позориште за сурову стварност: // О насиљу у роману „Елиша у земљи светих шарана“ Милете Продановића // Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту / Уредио Дејан Ајдачић, Београд: Алма; Пројекат Растко, 2015. – с. 43–51.173. Љубав будућности у делима словенске фантастике // Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. – с. 103–138.
[б] Кохання майбутнього у творах слов'янських фантастів // Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 14–45.
[в] Љубав будућности у делима словенске фантастике // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 364–396.
[г] Кохання майбутнього у творах слов’янської фантастики // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 445–483.
[д] Zmienne erotycznego ciała w słowiańskiej futurofantastyce // Ciało w futurofantastyce słowiańskiej. Pod red. Dejana Ajdačicia i Wacława Waleckiego, Kraków, Collegium Columbinum, 2013. – s. 97–119.

174. Животињске врсте у словенској научној фантастици // Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. – с. 139–169.
[б] Неземні тварини у слов'янській науковій фантастиці // Слов'янський світ, Київ, 2009, Вип. 7. – С.109–126.
[в] Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 46–73.
[г] Životinjske vanzemaljske vrste u slavenskoj znanstvenoj fantastici // Književna životinja – Kulturni bestijarij II. dio. Urednice Suzana Marjanić, Antonija Zaradija Kiš. – Zagreb, 2012. – s. 799–823.

175. Teorijski aspekti proučavanja poljskih leksema u značenju ‘migrant’ // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур Пам'яті академіка Леоніда Булаховського, Київ, 2009, Вип. 10. – С. 3–11.
[б] Теоретичні аспекти вивчення польських лексем зі значенням “мігрант” // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 145–157.

176. Самовизначення емігрантів в есе польських письменників другої половини XX ст. // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур Пам'яті академіка Леоніда Булаховського, Київ, 2009, Вип. 11. – С. 232–241.
[б] Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 131–144.
[в] Samoodređenje emigranata u esejima poljskih pisaca druge polovine 20. veka // Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, Велико Търново, 2011. – с. 299–307.

177. Історія сербської компаративістики // Національні варіанти літературної компаративістики, Київ, 2009. – с. 670–697. [коаутор: Наталія Білик]

2010

178. Еротско тело и свакодневица у прози савремених словенских аутора // U čast Pera Jakobsena. Zbornik radova / Priredili Dejan Ajdačić, Persida Lazarević Di Đakomo, Beograd, 2010. – s. 533–544.
[б] Еротско тело и свакодневица у прози савремених словенских аутора // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 350–363.
[в] Еротичне тіло й буденність у прозі сучасних слов’янських авторів // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 429–444.

179. Явление эротизации в славянских литературах конца ХХ века // Мова і культура, Київ, 2010, вип. 12, т. 7 (132). – с. 144–147.

[б] Поплава еротизације у словенским књижевностима крајем 20. века // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 332–335.


[в] „Повінь“ еротизації в слов’янських літератураїх кінця ХХ століття // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 408–412.

180. Нові шляхи – пропозиції для розвитку сербсько-українських культурних зв'язків // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 55–63.

181. Українсько-сербсько-польська міжмовна омонімія: іменники на позначення часу // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 122–126. [коаутор Лідія Непоп]

182. Премудри Соломон и жене у фолклору балканских Словена // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського, Київ, Вип. 12, 2010. – с. 214–220.
[б] Премудри Соломон и жене у фолклору балканских Словена // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 5–15.
[в] Велемудрий Соломон і жінки у фольклорі балканських народів // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 5–18.

183. Српска култура у Украјини: хроника 2005-2010. www.rastko.rs/rastko/delo/13124. (31.10.2010.)

184. Семантички и етнолингвистички подаци у речничким јединицима у значењу „издајник“ (на грађи словенских језика) // Etnolingwistyka a leksykografia, Opole, 2010. – s. 209–216.

185. Російські царі у пеклі польських романтиків // Літературознавчі студії, Вип. 29, Київ, 2010. – с. 8–13.
[б] Російські царі у пеклі польських романтиків // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – c. 140–146.

186. Сербський постмодернізм крізь призму теорії та історії літератури (Алла Татаренко Поетика форми в прозі сербського постмодернізму, 2010) // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського, Київ, 2010, Спеціальний випуск. – c. 302–306.

187. Оборотењ (човек –вук) у источнословенским књижевностима // Речи. Београд, 3, 2010. – с. 11–23.
[б] Перевертень (вовк) у східнослов'янських літературах // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 165–179.

2011

188. Ванземаљске птице у словенској научној фантастици // Птице: књижевност, култура, Крагујевац, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета, 2011. – с. 239–247.

189. Венецијански карневал и чудесни врт у словенској књижевности // Venecija i slovenske književnosti / Priredili Dejan Ajdačić, Persida Lazarević Di Đakomo, Beograd, 2011. – s. 515–524.

190. Fantastička preobraženja tela u erotskoj prozi savremenih slovenskih autora (Viničuk, Jastrun, Aćin, Goralik i Kuznjecov) // Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich (9) Ciało, Wrocław. 2011. – s. 161–169.

[б] Фантастичка преображења тела у еротској прози савремених словенских аутора (Виничук, Аћин, Јаструн, Горалик и Кузњецов) // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 336–349.


[в] Фантастичні видозміни тіла в еротічній прозі сучасних слов’янських авторів (Винничук, Ачин, Яструн, Горалік и Кузнєцов) // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 413–428.

191. O боговима и благочести Словена у „Историји разних словенских народа“ (1794) Јована Рајића // Жива реч. Зборник у част проф. др Наде Милошевић-Ђорђевић, Београд, 2011. – с. 35–42.
[б] „Про богів та благочестя слов'ян“ в „Історії різних слов'янських народів“ (1794) Йована Раїча // Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. Украс, вип. 5, 2010.
[в] „Про богів та благочестя слов'ян“ в „Історії різних слов'янських народів“ (1794) Йована Раїча // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 19–26.

[г] „O боговима и благочести“ Словена у „Историји разних словенских народа“ (1794) Јована Рајића // Перунославија. О паганским боговима у непаганска времена, Београд: Алма, 2016. – с. 18–28.192. Гіркі спокуси і сміх Новака Килибaрди // Угренова земля та інші оповідки / Новак Килибарда, Київ: Tempora, 2011. – с. 5–15.
[б] Про Новака Килибарду та його прозу // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам’яті Леоніда Булаховського. – Вип. 15, 2011. – с. 298–303.

193. Белешка о Јежи Бартмињском // Језик – слика – свет. Етнолингвистичке студије / Јежи Бартмињски; Приредио Дејан Ајдачић, Београд: SlovoSlavia, 2011. – с. 537–549.
[б] Про польського мовознавця Єжи Бартмінського // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського, Київ, 16, 2012. – с. 3–12.

[в] www.rastko.rs/projekti/etnoling/delo/14120 (25.10.2011.)194. Лектори из Југославије (1973–1993) и Србије (2003–2011) на катедри славистике Кијевског националног универзитета Т. Шевченко // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського. – Вип. 14: До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті, 2011. – с. 3–9.

195. Пољске речи у значењу „издајник“ (zdrajca) // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, Бр. 79, 2011. – с. 121–135.

196. Чернокнижник пан Твардовский и договор c дьяволом в литературе ХIХ в. // Славянский и балканский фольклор. Вып. 11: Виноградье / Ред. А. В. Гура, Москва, 2011. – с. 323–330.
[б] Чорнокнижник пан Твардовський і договір з дияволом у літературі ХIХ ст. // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 116–139.
[в] Чернокнижник пан Твардовский и договор c дьяволом в литературе ХIХ в. // Slavia Occidentalis, t. 68, 2011. – s. 57–64.

197. Модификатори еротског тела у словенској футурофантастици // Тело у словенској футурофантастици, Београд, 2011. – с. 125–131.
[б] Модификатори еротског тела у словенској футурофантастици // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 397–403.
[в] Модифікатори еротичного тіла у слов’янській футурофантастиці // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 484–491.

198. Формулы в сравнительном исследовании славянского героического эпоса: названия неверной жены // Классический фольклора сегодня: Материалы конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Бориса Николаевича Путилова. Санкт-Петербург, 14–17 сентября 2009 г., Санкт-Петербург, 2011. – c. 85–100.
[б] Називи неверне жене у словенској епици – упоредно истраживање формула // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 16–32.
[в] Назви невірної дружини в слов’янській епіці – порівняльний аналіз формул // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 19–40.

199. Асиметрія цінностей у фразеології // Мовні і концептуальні картини світу, Київ, Вип. 36, 2011. – с. 15–18.

200. Нееквивалентност украјинских и српских фразеологизама са ознаком вредности // Речи, т. 4, Београд, 2011.

201. Srpsko slovo oko Dnjepra // Blic, Beograd, 6.02. 2011.

202. Ukrajinska fantastika // Blic, Beograd, 24.04. 2011.

203. Andruhovič, nekoliko godina kasnije // Blic, Beograd, 06. 2011.

2012

204. Дослідження літературної фантастики в Сербії // Літературознавчі студії, Київ, 2012, вип. 35. – с. 3–9.

205. Сербські лексеми зі значенням ‘фантастичне’, ’фантастика’ // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського, Київ, Вип. 18, 2012. – с. 3–10.

206. Сукоб међу браћом у словенским народним песмама // Заједничко у словенском фолклору. Зборник радова. Уред. Љубинко Раденковић, Београд, 2012. – с. 169–175.

207. Уплетена времена у алтернативној историји Јацека Дукаја // Аспекти времена у књижевности. Зборник радова. Уред. Лидија Делић, Београд, 2012. – с. 417–426.

208. Ванземаљски гмизавци у словенској футурофантастици // Гује и јакрепи. Књижевност, култура. Уредници Мирјана Детелић, Лидија Делић. – Београд, 2012. – с. 357–366.

209. Сан и демони у словенској фантастици // Слов'янська фантастика. Збірник наукових праць. – Київ, 2012. – с. 462–477.

210. О књизи „Святилища и обряды языческого богослужения древних славян по свидетельствам современным и преданиям“ Измаила Срезњевског // Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 60, 2012, св. 2. – с. 323–345.
[б] О книге „Святилища и обряды языческого богослужения древних славян по свидетельствам современным и преданиям“ Измаила Срезневского // Дриновський збірник, Харків, Софія, т. 6, 2013. – с. 47–62.

[в] О књизи „Святилища и обряды языческого богослужения древних славян по свидетельствам современным и преданиям“ Измаила Срезњевског // Перунославија : О паганским боговима у непаганска времена, Београд, Алма, 2016. – с. 29–67.2013

211. О погледу на свет Атанасија Стојковића у делу „Кандор или откровеније египетских таин“ (1800) // Зборник у част Марији Клеут. – Нови Сад, 2013. – с. 429–440.

[б] Про авторське світобачення Афанасія Стойковича у творі „Кандор или откровенїе египатских таин“ // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського, Київ, Вип. 21, 2013. – с. 175–183.212. Пагански богови љубави у словенским књижевностима // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 83, 2013. – с. 25–37

[б] Пагански богови љубави у словенским књижевностима // Перунославија : О паганским боговима у непаганска времена, Београд, Алма, 2016. – с. 117–139.213. Коллекция ценностей ‘Свобода равенство, братство’ и опирающиеся на нее конструкции в славянских языках // Etnolingwistyka, t. 25, 2013. – s. 59–74.
[б] Колекција вредности „Слобода, једнакост, братство“ и из ње изведене конструкције у словенским језицима // Славистика, Београд, 17, 2013. – с. 51–62.

214. Кијевске вештице // Київ і слов’янські літератури. Редактор Деян Айдачич, Київ: Tempora, 2013. – с. 197–204.

215. „Своје“ и „туђе“ у споровима око фантастике словенских романтичара (о духу северних народа и о духу северних књижевности) // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського. – Київ, Вип. 22, 2013. – С. 203–214.

216. Издајник у бугарској књижевности eпохе Препорода // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті академіка Леоніда Булаховського, Київ, вип. 23, 2013. – с. 148–154.

217. Славистичка компаратистика // Појмовник упоредне књижевности. Зборник радова. Уред. Бојан Јовић, Тихомир Брајовић, Београд, 2013. – с. 75–94.

218. Типови љубави у ренесансној поезији Дубровника // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 79–136.
[б] Типи кохання в поезії Дубровника доби Ренесансу // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 101–170.

219. Трагедија разапете љубави – Максим Црнојевић Лазе Костића // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 167–179.
[б] Трагедія про розп’яте кохання // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 206–221.

220. Пољакиње и заљубљени руски официри у два пољска романа (Ј. Крашевски и С. Жеромски) // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 180–187.
[б] Закохані російські офіцери у двох польських романах (Ю. Крашевський и С. Жеромський) // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 222–230.

221. Београдски надреализам и љубав // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 188–266.
[б] Белградський сюрреалізм і кохання // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 231–325.

222. Еротско у прози Новака Килибарде // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 281–306.
[б] Еротичне в прозі Новака Килибарди // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 344–376.

223. Трећи и завођење у Кундериним Смешним љубавима // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 307–311.
[б] Третій і зваблювання у „Смішному коханні“ Кундери // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 377–382.

224. Пољски папучић и распусна Вјера (Томаш Јаструн) // Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. – с. 328–331.
[б] Стереотип росіянки в еротічний прозі Томаша Яструна // Київські полоністичні студії, Київ, т. 22, 2013. – с. 228–230.
[в] Польський підкаблучник і розпусна Вєра (Томаш Яструн) // Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. – с. 403–407.

225. Фантастика и демоническое в славянских литературах // Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы Международной научной конференции, Москва, 2013. – с. 15–17.

226. О зборнику „Кијев и словенске књижевности“ (2013) rastko.rs/rastko/delo/14909 (19.11.2013)

2014

227. Радови фолклористе Михајла Гуца о рецепцији српске и хрватске народне поезије у Украјини // Промишљања традиције. Фолклорна и литерарна истраживања Зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду Љубинковићу. Уредили Проф. др Бошко Сувајџић Др Бранко Златковић Београд, Институт за књижевност и уметност, 2014. – с. 551–560.

228. Комікс у прозі сербського постмодернізму // Компаративні дослідження словя'нських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського, Київ, 24, 2014. – с. 234–239

229. Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов’янських дослідженнях // Компаративні дослідження словя'нських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського, Київ, 25, 2014. – с. 3–9.

230. Rodzaje mitologizacji państwa w literaturze fantastycznej (z przykładami z literatur słowiańskich) // Mitologizacje państwa w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej / Red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra, Uniwersytet Zielenogórski, 2014. – s. 387–401.

231. Типови колекција вредности и њихово профилисање // Славистика, Београд, 18, 2014. с. 33–40.

232. Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом ‘глава’// Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті академіка Леоніда Булаховського, Київ, вип. 26, 2014. – с. 3–8. Лідія Непоп-Айдачич

233. О концепту части као високе врлине у словенским језицима // Српска народна култура између Истока и Запада: зборник радова / УредникЉубинко Раденковић, Београд, 2014, 69–76.

234. Русские в романе Яцека Дукая „Ксаврас Выжрын и другие национальные фикции“ // Россия и русский человек в восприятии славянских народов, Москва, 2014. – с. 372–379. Серия „Slavica et Rossica“

2015

235. Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом ‘делови главе’// Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті академіка Леоніда Булаховського, Київ, вип. 27, 2015. – с. 3–11. [коаутор: Лідія Непоп-Айдачич]

236. Пародија и сатира у приказима демона у словенским књижевностима 19. века // Слов’янська фантастика. Збірник наукових прац, том. 2. Ред. Деян Айдачич. – Київ, 2015. – с. 7–24.

237. Концепт ‘част’ у српском језику // О вредностима у српском језику: Зборник етнолингвистичких радова / Уредио Дејан Ајдачић. – Београд: Алма, 2015. – с. 73–97.

238. Колекције вредности, њихови типови и профили у српском језику: пароле ‘Слобода, једнакост, братство’ и ‘Братство и јединство’ // О вредностима у српском језику: Зборник етнолингвистичких радова. Уредио Дејан Ајдачић. – Београд: Алма, 2015. – с. 188–209.

239. Многогласје украјинског портала „ЛитАкцент“ о савременој књижевности // Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту. Уредио Дејан Ајдачић. – Београд: Алма, 2015. – с. 9–20.

240. Органопоетика чулног тела у делима београдских надреалиста (до 1932) // Авангарда: од даде до надреализма. Уредници Бојан Јовић, Јелена Новаковић, Предраг Тодоровић. – Београд, 2015. – с. 159–171

241. Трагови народних обреда и веровања у српским и украјинским фразеологизмима (народни календар и свадба) // Савремена српска фолклористика. 2 / [уредништво Смиљана Ђорђевић Белић и др.]. – Београд, 2015. – с. 277–290.

242. Драматургія Стерії та сербських романтиків // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті академіка Леоніда Булаховського, Київ, вип. 28, 2015. – с. 174–184.

243. Mistyfikacja religii pogańskiej Księga Welesa we współczesnej fantastycznej prozie wschodniosłowiańskiej // Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczóści artystycznej / Red. Wojciech Charchalis, Bogdan Trocha, Zielona Góra: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, 2015. – s. 395–405.

[б] Велесова књига у источнословенској књижевној фантастици // Перунославија : О паганским боговима у непаганска времена, Београд, 2016. – с. 157–176.244. Српски фразеологизми са лексемом ‘душа’ у поређењу са другим словенским језицима // Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 63, 2015, св. 3. – с. 647–661.

245. Завршна конференција пројекта ЕУРОЈОС // Лингвистичке актуелности, Београд, 27, 2015. – с. 142–143.

246. Конференција „Словенска етнолингвистика: методи, резултати, перспективе“ у Бечу (2015) // Лингвистичке актуелности, Београд, 27, 2015. – с. 130–133.

247. Представе о ђаволу у руској, украјинској, пољској и српској књижевности деветнаестог века // Књижевна историја, Београд, 2015, бр. 157. – с. 75–100.

2016

248. Сучасна сербська література: пізнання та емоції: Вступне слово // Сербська література ХХ ст. Хрестоматія / Вибір та опрацювання Деяна Айдачича, Алли Татаренко. – Київ : «Освіта України», 2016. – с. 5–8.

249. Идол Сварожића балтичких Словена у роману „Ветар са мора“ Стефана Жеромског // Перунославија : О паганским боговима у непаганска времена, Београд : Алма, 2016. – с. 7–17.

250. Біографії авторів та покажчики перекладів та статей українською мовою // Сербська література ХХ ст. Хрестоматія / Вибір та опрацювання Деяна Айдачича, Алли Татаренко. – Київ : «Освіта України», 2016. – с. 243–299.

251. Післямова // Про слов’янську фантастику на порталі ЛітАкцент / Вибір та післямова Деян Айдачич, Київ: «Освіта України», 2016. – с. 208–211.

252. Фразеологизми са компонентом ‘крв’ у српском језику и књижевним делима // Крв књижевност, култура / уредници Мирјана Детелић и Лидија Делић, Београд: Балканолошки институт САНУ, 2016. – с. 43–54.

253. Пољске речи у значењу ‘издајник вере’, апостата (przeniewierca) // Полонистички мозаик, Київ: «Освіта України», 2016. – с. 25–36.

254. Пољаци о Русима у пољској књижевности // Полонистички мозаик / Київ: «Освіта України», 2016. – с. 96–98.

255. Искушења и муке издајника у „Бохињу“ Тадеуша Конвицког // Полонистички мозаик, Київ: «Освіта України», 2016. – с. 114–117.

256. Против укидања уније – приче Стефана Жеромског и „Из хелмског краја“ Владислава Станислава Рејмонта // Полонистички мозаик, Київ: «Освіта України», 2016. – с. 118–122.

257. Руси мафијаши у трагифарси „Ноћ“ Анджеја Стасјука // Полонистички мозаик, Київ: «Освіта України», 2016. – с. 127–133.

258. Лик Срба у историјско-пустоловном роману „Михајло Чарнишенко“ Пантелејмона Кулиша // Срби и српско: зборник радова / Уредио Дејан Ајдачић, Београд: Алма, 2016. – с. 165–174.

3. Interviews


259. Tradicija na moderan način (Bratislav Pejović) // Blic News, Beograd, 14.05.2001, broj 69.

260. Словeнскa капија (Весна Кешељ) // НИН, Београд, 1.12.2005, бр. 2866
[б] Деян Айдачич: Слов`янськa арка (Розмовляла Весна Кешель), НИН 1.12.2005, бр. 2866 http://www.rastko.rs/rastko-ukr/au/ajdacic-int1dece05.html (переклад Алла Татаренко)

261. Де інтелектуальна культура? (Інна Корнелюк) // Поступ, Львів, 3.09.2005.

262. Online biblioteka www.rastko.org.rs i etnomitovi (Suzana Marjanić) // Zarez, Zagreb, 7.02.2008. – s. 30–31.

263. Ризница српске културе на интернету (Станко Стаменковић) // Политика, Београд, 17.03.2008.

264. Veb biblioteka srpske kulture (Zoran Surla) // Građanski list, Novi Sad, 11.07.2008.

265. Идеја о години српске фантастике служи на част њеним творцима (Душан Цицвара) // Новине београдског читалишта. Нова серија, Београд, бр. 36 (септембар-октобар 2008). – с. 43.

266. Демон Футурославије (Зоран Стефановић) // Дејан Ајдачић: Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, Београд, 2008. – (Емитор ; 463). – с. 11–21.

[б] Демон Футурославије (Зоран Стефановић) // Дејан Ајдачић: Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, Београд: ТИА Јанус, 2009, 2. прош. изд. – с. 173–186.267. Письменники-фантасти не вірять у кохання майбутнього (Наталя Дудко) // Львівська газета Ратуша. 02.12.2010. http://ratusha.lviv.ua/index.php?dn=news&to=art&id=683

268. Јуриј Андрухович: Ко је рекао да проза није поезија (Дејан Ајдачић). Пројекат Растко http://www.rastko.rs/rastko-ukr/umetnost/jandruhovic-intervju2.html (12.10.2002).

269. Новак Килибарда: О себи поводом других. Разговор (Дејан Ајдачић) // Новак Килибарда: научник и књижевник / Дејан Ајдачић, Бар: Conteco, 2000. – с. 219-426. [б] Усмена књижевност пред читаоцем / Новак Килибарда; [приређивач Дејан Ајдачић], Цетиње : Обод, 1998. – с. 257

270. Милета Продановић: O уметностима, о даљој и ближој стварности (Дејан Ајдачић). Пројекат Растко http://www.rastko.rs/rastko/delo/13131/ (1.08.2009.)

[б] Мілета Проданович: Розмова з Мілетою Продановичем (Деян Айдачич) // Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. Украс, Київ: Tempora, Вип. 3, 2008. – с. 73–96. (переклад Наталія Білик)271. Драґослав Михаїлович: „Література повинна бути суб'єктивною“ (Деян Айдачич). ЛітАкцент http://litakcent.com/2009/03/14/dragoslav-myhajilovych-literatura-povynna-buty-subjektyvnoju/ (Переклад Олени Деркач) 14.03.2009.

[б] „Література повинна бути суб'єктивною“ (Деян Айдачич) // Альманах ЛітАкцент, Київ, вип. 3, 2009, с. 430–432.

[в] Драгослав Михаиловић „Литература мора да буде субјективна“ (Питања Дејан Ајдачић) 9.11.2009

[г] Драгослав Михаиловић „Литература мора да буде субјективна“ (Питања Дејан Ајдачић) // Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту / Уредио Дејан Ајдачић, Београд: Алма. 2015. – с. 30–35.272. Мілета Проданович: Я «натренований» помічати найдрібніші деталі (Деян Айдачич) 13.04.2009. Переклад Наталії Хороз

[б] Мілета Проданович: Я «натренований» помічати найдрібніші деталі (Деян Айдачич) // Альманах ЛітАкцент, Київ, вип. 3, 2009, с. 470–473.[в] ‘Увежбан’ сам да видим и најситније детаље... (питања Дејана Ајдачића) // Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту / Уредио Дејан Ајдачић, Београд: Алма. 2015. – с. 68–74.

273. Пер Јакобсен: Срби, живите скровито! // НИН 13.05.2010. – с. 57–58.

274. Мілета Проданович: „Побачити панораму всього регіону“ (Деян Айдачич) http://litakcent.com/2013/09/02/mileta-prodanovych-pobachyty-panoramu-vsoho-rehionu/ (2.09.2013.)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

1. Izabrana dela / Ivan Srdanović i Dejan Ajdačić, Beograd, 1988, Београд: [издање аутора], 1988. – [50] с iconПлан теоретичні засади розвитку творчих здібностей школярів підліткового віку 6
Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. — Казань, 1988. — 228 с.; 47
1. Izabrana dela / Ivan Srdanović i Dejan Ajdačić, Beograd, 1988, Београд: [издање аутора], 1988. – [50] с icon100 років від дня народження Платона Микитовича Воронька
Платон Микитович Воронько (1 грудня 1913 – 10 серпня 1988) — український поет, письменник, публіцист, драматург
1. Izabrana dela / Ivan Srdanović i Dejan Ajdačić, Beograd, 1988, Београд: [издање аутора], 1988. – [50] с iconВолодимир Пахомов Творча спадщина
Монографію присвячено дослідженню життєвого І творчого шляху Ольги Василівни Дучимінської (1883-1988) – української письменниці,...
1. Izabrana dela / Ivan Srdanović i Dejan Ajdačić, Beograd, 1988, Београд: [издање аутора], 1988. – [50] с iconТеми практичних занять
Тронский, И. М. История античной литературы: учеб для ун-тов и пед ин-тов / И. М. Тронский. – 5-е изд. М. Высш школа, 1988
1. Izabrana dela / Ivan Srdanović i Dejan Ajdačić, Beograd, 1988, Београд: [издање аутора], 1988. – [50] с iconЖурнал «Вітчизна» 1988 р
«опору атомній стихії». Враження від побаченого, почутого лягли в основу документальної повісті. Письменник розкриває подробиці аварії,...
1. Izabrana dela / Ivan Srdanović i Dejan Ajdačić, Beograd, 1988, Београд: [издање аутора], 1988. – [50] с iconThe Oral History Усна Історія of Independent Ukraine Незалежної України 1988-1991
...
1. Izabrana dela / Ivan Srdanović i Dejan Ajdačić, Beograd, 1988, Београд: [издање аутора], 1988. – [50] с iconХробак Морріса Біографія
Роберт Теппен Морріс (8 листопада 965р) ад'юнкт-професор Массачусетського технологічного інституту. Більш відомий як творець першого...
1. Izabrana dela / Ivan Srdanović i Dejan Ajdačić, Beograd, 1988, Београд: [издање аутора], 1988. – [50] с iconКолекція Дмитра Власовича Степовика 016. Галузеві бібліографії. 016: 7(477) Степовик. Д
Степовик. Д. Бібліографічний покажчик за 1988-1998 роки. До 60-річчя з дня народження. К.: Бібліотека українця, 1998. 136с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка