1-й читець. Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас Малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас Дрібними росами-сльозами. 2-й читецьСкачати 90,48 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір90,48 Kb.

ВЕЧІР ПАМ'ЯТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Над сценою — портрет Т.Шевченка, вишиті рушники, учасники вечора в костюмах героїв творів Кобзаря, читці в українських строях.

1-й читець. Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас Малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас Дрібними росами-сльозами.

2-й читець. Він був сином мужика і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним вченим (І. Франко).

  1. й читець. 10-літ він томився під російською солдатською муштрою, а для волі України зробив більше, ніж десять переможних армій (І. Франко).

  2. й читець. Доля переслідувала його в житті, скільки могла, та не зуміла перетворити золота його душі у ржу, а його любові до людей —у ненависть і погорду... Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла творчих втіх, що б'ють із здорового джерела життя.

Читається реферат або бобре підготовлений учень виголошує промову-лекцію "Прочитаймо тую славу..."

Щовесни, коли тануть сніги І на рясті просяє веселка, Повні сил і живої снаги, Ми вшановуєм пам'ять Шевченка.

Тарас Шевченко був усебічно обдарованою людиною. Геніальний поет і видатний живописець, цікавий прозаїк і неординарний музика. Шануємо його і як мислителя-філософа, великого гуманіста, просвітителя.

Кожна епоха перечитує геніальні твори великого Кобзаря, відшукує в них те, що співзвучне дню сьогоднішньому, передбачення на день грядущий.

Ми уже звикли бачити в Шевченкові насамперед бунтаря, запитайте себе, друзі, які Тарасові слова насамперед спадають на думку. Не помилюсь, коли скажу: «вставайте, кайдани порвіте", "треба миром, громадою обух сталить". А вже згодом пригадується; "І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь".

Та це й не дивно. Адже замучений тяжкою недолею народ не бачив іншого шляху до визволення, як боротьба. Володимир Винниченко у статті "Геній України", присвяченій 100-річчю Шевченка, писав: "За Шевченка, Україна знала тільки дві групи яскраво-визначені, різко одмежовані і глибоко ворожі одна одній. Одна (що складала 99 відсотків усього населення країни) — темна маса,' яка рилася в землі; до неї прилягала групка інтелігенції, яка героїчно намагалася піднести цю масу. Друга група — купка людей, що держала в своїх руках жлючі від кайданів та батога, якими підганяла чорну закуту масу".

То хіба міг вірний син України не закликати порвати оті кайдани? Та часом ми не бачимо іншого Шевченка — людини з великою, ніжною душею, ідеалом якої були мирне, щасливе життя, вільна праця на власній землі, материнська любов, доброта, спокій.

Пригадаймо його поезію "Сон". Сниться згорьованій кріпачці її син:

І уродливий, і багатий, Не одинокий, а жонатий На вольній, бачиться, бо й сам Уже не панський, а на волі; Та на своїм веселім полі Свою таки пшеницю жнуть!

Ось Шевченків ідеал щасливого життя. Ідеал, пов'язаний з його розумінням прекрасного: "У нашім раї на землі, — говорить поет, —• нічого кращого немає, як тая мати молодая, з своїм дитяточком малим". Або: "Чи є що краще, лучче в світі, як укупі жити. З братом добрим добро певне познать, як ділити".

Скільки у цих простих нехитрих словах мудрості, любові до людини, того, що ми називаємо високим словом "гуманізм"! Але не всепрощенство. У своїй "Молитві" поет просить "царям всесвітнім послати пута кутії". А далі звертається до нас, немов бачить, що робиться сьогодні на багатостраждальній землі українській, просить Бога дати те, чого найбільше бракує нам нині: А всім нам вкупі на землі Єдиномисліє подай І братолюбіє пошли. Часто ми не чуємо цього зболеного моління поета, його заклику до дружби і єднання. Шевченко картає тих, хто, забувши, що "нема на світі України, немає другого Дніпра", йде "на чужину шукати доброго добра".

Поет своїм словом навчав, виховував, запалював вогнем духовності. "Катерина" і "Наймичка" ставали першими усними читанками для народу, та й уся його поезія була підручником життя, моралі, добра, справедливості.

Тарас Григорович піклувався про поширення народної освіти, підтримував ідею створення українських шкіл. У 1861 р. побачив світ його "Букварь южнорусский", складений українською мовою на основі тогочасного правопису. У ньому містилися молитви, релігійні вислови гуманістичного змісту, "Дума про Марусю Богуславку", народні приказки. Мріяв поет видати ще книжки "Лічба", "Етнографія", "Географія", "Історія", про що писав в од­ному з листів. Та планам цим не судилося збутися: через два роки з'явився зловісний Валуєвський циркуляр, у якому стверджувалось, що "никакого особого малороссийс-кого язнка не бьіло, нет и бьіть не может".

Біографія Шевченка відома всім, але не перестає вражати кожного. Народився кріпаком, у 24 роки здобув "вольную". У 1845 р. закінчив курс Петербурзької академії мистецтв і поїхав на Україну. Минуло два роки титанічної роботи: поета, художника, людини. Саме в цей період, восени 1846 p., побував Шевченко на Поділлі. У Кам'янці-Подільському зупинявся в учителя гімназії П.Чуйкевича, записував пісні про Устима Карме-люка. З іменем Кармелюка, безперечно, пов'язана тема поеми "Варнак" та однойменної повісті. Враження від поїздки, фольклорні матеріали лягли в основу поеми "Марина", повісті "Близнецьі". (До речі, письменник з М.Хмельницького Микола Магера написав повість "Ка-м'янецькими стежками" про перебування Т.Шевченка на Поділлі.)

5 квітня 1847 р. жандарми арештовують поета разом з членами Кирило- Мефодіївського товариства. Тарас мужньо тримається на допитах. Російський поет М.Некрасов писав:

Все он изведал: тюрьму петербургскую, оправки, допросьі, жандармов любезности. Все — и раздольную степь оренбур-жскую, и ее крепость. В нужде, неизвестности. Там, оскор-бленньш каждьім невеждою, жил он солдатом с солдатами жалкими.

Вимучений фізично, та не зломлений морально, Шевченко, нарешті, повертається із заслання, щоб за кілька років померти в чужому Петербурзі. 24 роки кріпацької неволі, 10 років солдатчини, 13 літ каторжної праці з постійною загрозою арешту — ось головні етапи його трагічної долі. Онук гайдамаки, син кріпака, він став основоположником нової української літератури і літературної мови. Остап Вишня писав: "Тарас Шевченко! Досить було однієї людини, щоб врятувати цілий народ, цілу націю".

У 1845 р. побував Кобзар і в с.В'юншце на Переяславщині. Мріяв оселитися над Дніпром широким. Тут написав "І мертвим, і живим..." Наприкінці грудня тяжко захворів і зліг. Усе тіло горіло, але він поривався встати, піти до земляків. З кожною годиною ставало дедалі гірше. Наляканий господар закутав поета в кожух і повіз до лікаря. Коні швидко бігли наїждженим шляхом. Ось вони піднялися на найвище місце, звідки все видно, як на долоні — і Дніпро, і кручі.  • Підведіть мене, Степане! — попросив Шевченко. Звівся сам, жагучими очима глянув удалину.

  • Як умру, то поховайте... На оцій могилі...

Лікар Козачковський допоміг хворому. Поету полегшало.

Як розповідають, уночі з 24 на 25 грудня 1845 р. Шевченко підвівся з ліжка і засвітив свічку. Невже це кінець? Йому лише 31 рік. Ще ж так мало написано і зроблено... І на папір лягли слова: "Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій". Шевченко не дав назви цій поезії. "Заповітом-" назвав її народ.

Не забуваймо, сучаснику, що великий Шевченко перший підняв полум'яний голос на захист нашої нації, нашої мови, нашого народу. Вчитаймося у проникливі слова із тієї глибинної криниці мудрості і правди поетичного слова:

...Возвеличу

Малих отих рабів німих! Я на сторожі коло них Поставлю слово.

Так, Шевченко своїм словом пробудив у народі його національну гідність, його самоусвідомлення. Закликав бути патріотом і боротися за рідну

землю.
І якщо сьогодні нам живеться важко в нашій незалежній Україні, за яку проголосували понад 92 відсотки народу нашого, то не Україна в тому винна. А винні ті чорні круки, які обсіли славне дерево нашої свободи. А їх завжди вистачало упродовж багатостраждальної історії.

Шевченко був, є і завжди буде з нами. Його світле ім'я, його немеркнуче слово допомагають долати труднощі на шляху розбудови справжньої, багатої, сильної і гордої держави.


Сценка 1

Голос Де, скажи мені, Тарасе,

із мікрофона. Взяв ти силу виняткову Повернути першомову Тим заляканим, убогим. І, не знаючи дороги, їх вести. Що навіть нині У черкаського хлопчини, Кріпака і самоука Вчиться нинішня наука, Щоб вернути людям знову Ту цілющу рідну мову.

На сцену виходить Шевченко. Разом з ним — гурт селян з граблями, косами. Кожен хоче щось сказати поетові.

Дід. Тяжка наша доля в кріпацькому ярмі, Тарасе. Селянин. Пани-кати... латану свитину з каліки знімають, з шкурою знімають, бо нічим обуть княжат недорослих!

Дівчина. А он розпинають вдову за подушне, а сина кують... Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію в. військо оддають!Жінка, А онде під тином опухла дитина, голоднеє мре, а мати пшеницю на панщині жне...

Дід. Чи Бог бачить із-за хмари наші сльози, горе? Жінка. Чи довго ще на сім світі катам панувати?

Шевченко Пани, пани, схаменіться!(задумливо). Будьте люде, Бо лихо вам буде.

Розкуються незабаром Заковані люде, Настане суд, заговорять І Дніпро, і гори! І потече сторіками Кров у сине море Дітей ваших...Гурт йде вглиб сцени, сідає. Хтось з учасників читає напам'ять уривок з поеми "Імертвим, і живим...", "Сон". Селяни з гурту. Ех, Тарасе, не доведуть тебе до добра такі вірші!

Сценка 2З'являються жандарми. Заарештовують Шевченка. Селяни бідкаються, сумно хитають головами і поступово розходяться. З'являється слідчий, сідає за стіл. Шевченко стоїть, біля нього з обох боків жандарм.

Слідчий. У вірші під назвою "Сон" ви гудите його імператорську величність і государиню імператрицю... Ви своєю просторічною мовою зневажаєте її величність. У своїх крамольних віршах виливаєте всю свою жовч, як це там... не можу пригадати: смеркалось... огонь... огнем... Шевченко. Я нагадаю!

Смеркалося... Огонь огнем Кругом запалало, -

аж злякавсь я... "Ура! Ура! Ура!" — закричали.

Слідчий. Припинити! (Читає наказ). Государ імператор височайше звелів: призначити Шевченка рядовим в окремий Оренбурзький корпус, з правом вислуги під найсуворішим наглядом з забороною писати і малювати... Жандарми виводять Шевченка.

Сценка З

Стіл. На ньому свічка. Сидить, похилившись, Шевченко-солдат. Піднімає голову. В очах — біль і сум. Тихо лине пісня "Зоре моя, вечірняя".

Шевченко. Якби я був недолюдком, кровопивцею, то й тоді для мене страшнішої кари не можна було б придумати, як заслати в окремий Оренбурзький корпус солдатом. Ось у чому причина моїх нестерпних стра­ждань. І до всього мені ще заборонено малювати... Трибунал під головуванням самого сатани не міг би винести такого холодного, нелюдського вироку. Починає писати, промовляючи:

Лічу в неволі дні і ночі І лік забуваю.    1. Господи, як-то тяжко Тії дні минають.

А літа пливуть меж ними, Пливуть собі стиха, Забирають за собою

    1. добро і лихо! Забирають, не вертають Ніколи, нічого!

Під звуки пісні "Лелеченьки" (сл. Д.Павличка, муз. О.БІлаша) читці виконують поезії Шевченка "За байраком байрак", "У нашім раї на землі", "І золотої й дорогої", "Мені однаково".

Тихо лине пісня "Думи мої". Читці декламують вірш "Дума про Тараса" В.Кравчука (поет з м.Ізяслава, що на Хмельниччині).

1 -й читець: Гей у нашім краї, Де степи і гори, Серце Кобзареве Із людьми говорить. Пісня соколина Гордо лине в маси, В рідній Україні Славимо Тараса.

2-й читець: На Дніпрі й Карпатах

Чути величаву Думу ту крилату, Що Тараса славить. Чуєш нас, Тарасе, Ми — твої онуки, За твоїм наказом Волю взяли в руки. 3-й читець. Гей на Україні

Сонечко ласкаве. Ми під небом синім Всі поета славим. Працею вшануєм, Піснею прикрасим. Рідний дім будуєм З іменем Тараса. Голос Ми чуємо тебе, Кобзарю,
Із мікрофона: крізь століття,

І голос твій нам душі окриля. Встає в новій красі, забувши лихоліття, Твоя, Тарасе, звільнена земля. У росяні вінки заплетені суцвіття До ніг тобі, титане, кладемо. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, Тебе своїм сучасником звемо. Завіса.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

1-й читець. Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас Малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас Дрібними росами-сльозами. 2-й читець iconУ партитурі вічного буття, Яку ніколи двічі не зіграти
Наша рідна земля завжди славилась своїми талантами, своїми обдаруваннями. На її теренах линуть невмирущі слова поетів, дзвенять стоголосо...
1-й читець. Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас Малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас Дрібними росами-сльозами. 2-й читець iconТарас Григорович Шевченко
Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, І голос твій нам душі окриля. Встає в новій красі, забувши лихоліття, Твоя, Тарасе, звільнена...
1-й читець. Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас Малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас Дрібними росами-сльозами. 2-й читець iconДріма земля, Дріма земля
Наведіть приклади формулювання пунктів плану розповіді за запропонованою картиною
1-й читець. Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас Малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас Дрібними росами-сльозами. 2-й читець iconТарас Шевченко. Недоспівана пісня
Це був час найчорнішої самодержавно- кріпосницької реакції, коли навіть найпередовіша інтелігенція ставила під сумнів існування українського...
1-й читець. Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас Малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас Дрібними росами-сльозами. 2-й читець iconЛегенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею
Прочитати виразно текст. Яку роль у ньому відіграють безсполучникові складні речення? Які смислові відношення вони передають?
1-й читець. Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас Малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас Дрібними росами-сльозами. 2-й читець icon«Тарас Шевченко»
У статті досліджується питання зацікавленості творчістю Т. Г. Шевченка російськими письменниками. Увага зосереджена на повістях В....
1-й читець. Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас Малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас Дрібними росами-сльозами. 2-й читець iconАрешт І заслання Шевченка заарештували 5 квітня 1847
Але надії були марними — Тарас у валці свого пана Павла Енгельгардта мусив поїхати до Вільна (тепер — Вільнюс). Розлука була несподівана...
1-й читець. Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас Малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас Дрібними росами-сльозами. 2-й читець iconПовідомлення №1. Ім’я Тарас походить із грецького tarasso, що означає бентежу, турбую; отже, Тарас
Одна із найкращих наукових біографій Тараса Шевченка, написана видатним українським літератором І громадським діячем О. Кониським,...
1-й читець. Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас Малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас Дрібними росами-сльозами. 2-й читець iconАвтобіографія
Коли І в яких учбових закладах навчались, яку отримали освіту, спеціальність та кваліфікацію
1-й читець. Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас Малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас Дрібними росами-сльозами. 2-й читець iconНародної творчості І культурно-освітньої роботи на службі богові, церкві І народові
До постановки сценарію залучені хор, ведучі, читець, одягнені у повний український народний стрій


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка