1. Загальна характеристика культури Київської Русі Усна народна творчістьСторінка1/9
Дата конвертації17.03.2018
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Зміст


Вступ

1. Загальна характеристика культури Київської Русі

2. Усна народна творчість

3. Школа


4. Освіта

5. Наука і центри освіти

6. Природознавчі та інші науки

7. Писемність

8. Література

9. Перекладна література

10. Оригінальна творчість

11. Літописання

13. Архітектура і мистецтво

14. Живопис

15. Ювелірне мистецтво

Висновок


ЛітератураВступ

Київська Русь (Київська держава) виникла на межі VIII-IX ст. внаслідок тривалого процесу економічної, політичної та етнокультурної консолідації східнослов'янських князівств і в різних формах існувала до кінця XIII ст.

Київська Русь займала територію від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні, від р. Сян на заході до Волги та Оки на сході.

Історики поділяють час існування Київської держави на три періоди.І період - кінець VIII-X ст. - період становлення та еволюції Київської Русі, у який відбувався процес формування державності.

II період - кінець X-XI ст. - період найбільшого піднесення і розвитку Київської Русі.

III період історії Київської Русі - кінець XI-XIII ст. - це період феодальної роздробленості.

Але метою моєї роботи являється не дослідження становлення та занепаду Київської Русі, а розвиток культури впродовж всього часу її існування.

На той час культура Київської Русі досягла високого рівня.

Український етнос формувався на території Київської, Древлянської, Чернігівської, Переяславської, Галицької і Волинської земель.

За цими землями закріпилася назва Україна (уперше згадується у літописі від 1187 р).

У той час розвивалися давньоруська розмовна та літературна мови, давньоруська література, архітектура, освіта, образотворче мистецтво.

Великого розвитку у Київській Русі досягла усна народна творчість (легенди, перекази, пісні, билини, прислів'я).

Серед писемних пам'яток давньоруської культури чільне місце належить літописам. У 1113 р. було написано найвідоміший історичний твір Русі - "Повість минулих літ". Взірцем літератури стала поема "Слово о полку Ігоревім" (XII ст.). Написане у важкий для Русі час міжкнязівських усобиць та нападів кочовиків, "Слово..." закликало князів до єдності, яка б допомогла відстояти рідну землю. Видатними літературними пам'ятниками Київської доби є "Слово про закон і благодать" Іларіона, "Повчання дітям" Володимира Мономаха.

Пам'ятники архітектури Київської Русі свідчать про високий рівень будівельної техніки та талант народних майстрів. Видатними архітектурними спорудами були Десятинна церква, Золоті ворота, Софійський собор. Будівництво храмів супроводжувалося розвитком монументального живопису (фресок, мозаїки), станкового - ікон.

У Київській Русі у великій пошані були освіта, книжна мудрість. За часів Ярослава Мудрого у соборі Св. Софії були засновані перша школа та бібліотека (1037).

Я гадаю, що тема моєї роботи завжди буде актуальна, а особливо для українців, тому що - Культура Київської Русі заклала підвалини для подальшого розвитку культури українського народу.

1. Загальна характеристика культури Київської Русі

Культура Київської Русі IX - ХIIІ ст. відзначалася поступальним розвитком, мала глибокі вікові традиції. Мистецтво русичів являло собою не лише органічну потребу побуту, намагання прикрасити багатоманітний світ речей, які оточували людину, а й відображало її світосприйняття, ідеологію. Феномен незвичайного злету культури Київської Русі часто пояснюється тісними контактами її з Візантією, Хозарією, країнами Центральної і Західної Європи, їх вплив на культурний поступ Русі справді був значним, але не вирішальним. Щоб зерна передових культур, насамперед візантійської, могли дати рясні сходи в новому середовищі, вони мали потрапити в добре підготовлений грунт. Саме таким був культурний грунт східних слов'ян який увібрав багатовікові традиції місцевого розвитку, збагаченого впливами сусідів. Антропоморфні і. зооморфні фібули Середнього Подніпров'я VI - VII ст., танцюючі чоловічки у вишитих сорочках на срібних бляшках Мартинівського скарбу VII - VIII ст., різьба ідола Світовида VIII - IX ст. із Збруча, зображення фантастичних звірів і птахів на окутті рогів тура X ст. із Чорної Могили у Чернігові мали певний сакральний зміст у системі язичницьких вірувань. Сцени Збруцького ідола відображають уявлення східних слов'ян не лише про земний світ, а й про небесний і підземний. Як показали археологічні дослідження С.П. Русанової і Б.О. Тимощука, Збруцький ідол стояв у центрі святилища на кам'яному круглому п'єдесталі, що мав близько восьми метрів у діаметрі. Подібні "храми ідольські" виявлені у Києві на Старокиївській горі, у Бакоті на Дністрі, на Житомирщині. Крім чотириликого Збруцького ідола відомі і одноликі - кам'яні і дерев'яні. Як правило, всі вони людиноподібні, в багатьох відносно добре модельовані голова, обличчя, руки, ноги.

На керамічних вазах IV ст. черняхівської культури із сіл Лепесівка і Ромашки зображена календарна символіка. Плоскі широкі вінчики лепесівських ваз поділені на 12 секторів-місяців, кожен із яких має свою орнаментальну символіку землеробського змісту. Посудини ці використовували в різних обрядових діях.

Дослідження виробів слов'янського і давньоруського художнього ремесла виявляють у них багато таких традицій, які беруть свій початок ще в скіфській епосі. Знаменитий скіфський звіриний стиль прикладного мистецтва території України VI - III ст. до н.е., який розвинувся під впливом культур Греції і Переднього Сходу, помітно проступає в київських фібулах, - змійовиках, браслетах-наручах, галицьких керамічних плитках, чернігівській різьбі по каменю.

Близький до давньоіранського і міфологічний світ східних слов’ян. Окремі східнослов’янські і давньоруські язичницькі боги виявляють подібність до іранських не лише функціонально чи зображувальне, а також і в іменах. Симаргл з пантеону Володимира Святославича нагадує іранського Сенмурва. Подібність ця могла з'явитись, очевидно, в скіфську епоху, яка характеризувалася тісними контактами місцевого праслов'янського і прийшлого іранського населення.

Важливим елементом культури народу є державність. Саме вона виступає основним рушієм етнічної і культурної інтеграції населення. Першою державою східних слов'ян була Київська Русь, яка сформувалася в кінці УШ - у IX ст. на базі ряду союзів племен. На ранній стадії, як і в процесі дальшого розвитку, вона зазнавала впливу з боку своїх сусідів, зокрема Хозарського каганату і Візантії. Від них Русь запозичила окремі елементи державної структури і титулатури. Разом з тим слід пам'ятати, що державотворчий процес східних слов'ян мав і власні глибинні традиції. В межах території України вони сягають VI - V ст. до н.е. Це грецькі міста-держави у Північному Причорномор'ї і скіфська держава з центром на Нижньому Дніпрі. Звичайно, було б помилкою вбачати між двома різночасовими політичними структурами прямий генетичний зв'язок, як це іноді має місце, але однаково помилковим є і заперечення будь-якого зв'язку між ними. Хоча скіфська і антична державність становили щодо корінного населення України явища генетично зовнішні, у своєму розвитку вони органічно входили в його життя.

Вивчення слов'янських культур рубежу першої половини І тис. н. е. (зарубинецької і черняхівської), розвиток яких відбувався в тісній взаємодії з римською цивілізацією, показує, що ряд їхніх елементів відродились і.,1 отримали дальший розвиток в період Київської Русі. До них належать висока культура плужного землеробства, керамічне та емалеве виробництво, традиції домобудівництва.

Глибинна закоріненість традицій помітна також у народній творчості, літературі, музиці. "Язичницькі пісні і танці, фольклор, весільні і поховальні обряди, епічні легенди і перекази справляли величезний вплив на розвиток давньоруської духовної культури, становили її невід'ємну складову частину. Відгомін язичницьких вірувань яскраво проступає в "Слові о полку Ігоревім" та інших літературних творах.

Археологічні і писемні джерела свідчать, що стародавнє населення України не було етнічно і культурно однорідним упродовж тисячоліть. Міграції були звичайним явищем. Але вони ніколи не призводили до повної зміни населення. Значна його частина продовжувала жити на своїх предковічних місцях, особливо це стосується хліборобів лісостепу. Не переривалась історична пам'ять регіону, культурний генофонд його органічно передавався в спадок новим поколінням.

По суті, у давньоруській культурі немає галузі, розвиток якої б не спирався на багатовікові, іноді тисячолітні, народні традиції.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. Загальна характеристика культури Київської Русі Усна народна творчість icon1. Назвати особливості культури дохристиянської Русі. Загальна характеристика зарубинецької та черняхівської культур
Розвиток театру на Україні 17-18 ст Назвіть основні види театральних вистав, драматургів
1. Загальна характеристика культури Київської Русі Усна народна творчість iconЗавдання для самостійної роботи усна народна творчість – основа пізнання навколишнього світу

1. Загальна характеристика культури Київської Русі Усна народна творчість icon8 клас Українська літературні диктант Усна народна творчість Асоціативний диктант
Прізвище відомого російського й українського художника-мариніста, що народився у Феодосії
1. Загальна характеристика культури Київської Русі Усна народна творчість icon5 клас українська література Усна народна творчість Казка «Названий батько»
Народні байки. «Як ворона дістала зі збанка води», «Не впусти рака з рота», «Миша, жаба І каня»
1. Загальна характеристика культури Київської Русі Усна народна творчість iconДоба Київської Русі: Доба Київської Русі
Уявіть, що ви історик І хочете написати книгу про минуле. Кого ви оберете своїми героями: відомих діячів, невідомих поки що осіб...
1. Загальна характеристика культури Київської Русі Усна народна творчість iconЗаняття: Кераміка Київської Русі x-xiiст
Мета: Ознайомити гуртківців з керамікою часів Київської Русі, дати стислі відомості про сільське та міське гончарство, формувати...
1. Загальна характеристика культури Київської Русі Усна народна творчість iconОсновні питання з дисципліни
Еволюція політичного устрою Київської Русі. Причини політичної децентралізації Русі
1. Загальна характеристика культури Київської Русі Усна народна творчість iconУрок № Дата проведення
Тема. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття
1. Загальна характеристика культури Київської Русі Усна народна творчість iconДавидченко А. В. Аскольдові походи на візантію як першопричина хрещення русі
За Аскольда до складу Київської Русі входили землі полян, деревлян, дреговичів та південно-західної частини сіверян
1. Загальна характеристика культури Київської Русі Усна народна творчість iconЗарубіжна література 10-11 класи Рівень стандарту
Загальна характеристика розвитку культури та лі­тератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка