1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правлінняСторінка1/5
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,66 Mb.
  1   2   3   4   5

1.Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління:

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=16269

А Аскольда;

Б Ігоря;

В Володимира Великого;

Г Ярослава Мудрого.

2. Укажіть назву кочового народу, проти якого Володимир Мономах 1103 р., 1111 р. та 1116р. разом з іншими князями здійснив успішні військові походи:А хозари;

Б печеніги;

В половці;

Г монголи.

3. Установіть відповідність між творами та їхнім головним змістом:1. 

опис чудес життя та подвигів ченців;

2. 

виклад всесвітньої історії, історії походження Русі та розвитку держави;

3. 

похвала князеві Володимиру та прославлення хрещення Русі;

4. 

морально-етичні норми та правила, вказівки для князя, життєпис автора, що має служити прикладом нащадкам;

5. 

літературно-поетичний опис трагічного походу руської дружини протии половців.
А. 

“Повість минулих літ”;

Б. 

“Слово о полку Ігоревім”;

В. 

“Києво-Печерський Патерик”;

Г. 

“Повчання” Володимира Мономаха.

4.Вкажіть подію, про яку йдеться в уривкові з історичного джерела.Пішов Ігор на греків... І порадилисяруси, і вийшли, оружившись, проти греків, і битва межи ними обома була люта, і заледве одоліли греки... Феофан, сановник Романа, зустрів їх у човнах з вогнем і став пускати вогонь трубами на човпи руські. І було видно страшне диво...

А Збирання данини князем Ігорем 945 р.

Б Похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича проти половців 1185 р.

В Бій Романа Мстиславовича з польськими князями під Завихвостом на Віслі 1205 р.

Г Похід князя Ігоря проти Візантії 941 р.

5.Вкажіть, яке з князівств доби роздробленості вважають зразком олігархічного правління на Русі.А Волинське.

Б Галицьке.

В Київське.

Г Переяславське.

6.Вкажіть правильне судження.

З Любецьким з'їздом князів 1097р. пов'язують:

1. Початок боротьби за київський стіл між Ярославовичами;

2. Схвалення принципу князівської вотчини.


А Обидва варіанти правильні.

Б Тільки 1-й варіант правильний.

В Тільки 2-й варіант правильний.

Г Обидва варіанти неправильні.

7.Вкажіть, коли відбулися описані в уривкові з історичного джерела події.У той же рік прийшов Батий до Києва з великою силою многим-множеством сили своєї і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій. І пробував Батий коло города, а вої його облягали город. І не було чути нічого од звуків скрипіння возів його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами.

А 1199 р.

Б 1223 р.

В 1240 р.

Г 1340 р.

8.Вкажіть, яку ікону зображено.

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=818093


А Холмську ікону Богородиці. XI ст.

Б Ікону Богородиці (остання третина XIII ст.) з Успенської церкви в с. Дорогобужі на Волині.

В Богородицю Оранту у вівтарі Софійського соборув Києві XI ст.

Г Ікону Вишгородської Богородиці. Візантійська школа малярства.

9.Як називають комплекс споруд, призначених для проживання монахів, відправлення ними релігійних обрядів, навчання тощо?А Собор.

Б Монастир.

В Палац.

Г Храм.

10.Вкажіть, з якою подією історики пов'язують першу спробу впровадження заходами князівської влади християнства на теренах Руської держави.А Із походом князя Аскольда на Візантію 860 р.

Б Із походом князя Ігоря на Візантію 912 р.

В З поїздкою княгині Ольги до Візантії 957 р.

Г З першим Балканським походом Святослава 967-968 pp.

11.Вкажіть, хто був останнім київським князем, чию владу характеризують як монархічну і після чиєї смерті Київська держава остаточно розпалася на окремі незалежні князівства.А

Всеволод Ярославович.

Б

Мстислав Володимирович.

В

Данило Романович.

Г

Святослав Ігоревич.

12.Вкажіть, коли відбулися описані в уривкові з історичного джерела події.Помер Рюрик. Княжіння своє він передав Олегові, що був його роду, віддавши йому на руки сина свого Ігоря, бо той був дуже малий... І сів Олег, князюючи, в Києві. І мовив Олег: «Хай буде се мати городам руським».

А
У першій половині IX ст.

Б
У другій половині IX ст.

В
У першій половині X ст.

Г
У другій половині X ст.

13.Вкажіть правильне твердження.А

Запровадженню християнства як державної релігії, за літописом, передувалипохід Володимира на місто Корсунь у Криму та одруження з візантійською принцесою Анною.

Б

Відомою пам'яткою малярської школи Києво-Печерського монастиря є ікона Вишгородської Богородиці.

В

Безпосередніми наступниками Данила Романовича на галицько-волинськомустолі були брати Андрій та Лев II, які правили удвох.

Г

Наслідком Кревської унії був шлюб литовського князя Ягайла з польською королевою Ядвігою та приєднання Польщі до складу Великого князівства Литовського.

14.Вкажіть ім'я історичного діяча, пропущене в уривку з історичного джерела.Прийшов ... до Києва з великою силою многим-множеством сили своєї і окру-жив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій. І пробував ... коло города, а вої його облягали город. І не було чути нічого од звуків скрипіння возів його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами.

А

Монгольський хан Батий.

Б

Монгольський володар Чингісхан.

В

Татарський хан Хаджі-Гірей.

Г

Печенізький хан Куря.

15.Вкажіть, як називається твір, у якому найголовніші події записувалися в хронологічному порядку за роками.А

Літопис.

Б

Повчання.

В

Ізборник.

Г

Проповідь.

16.Вкажіть, коли відбулися описані в уривкові з історичного джерела події....По смерті ж великого князя Романа, вікопомного самодержця всеї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей Божих... велика смута, постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один, Данило, чотирьох літ, а другий, Василько, двох літ.

А

Початок XII ст.

Б

Кінець XII ст.

В

Початок XIII ст.

Г

Кінець XIII ст.

17.Вкажіть, яку рукописну книгу ілюструє ця книжкова мініатюра.

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=92926


А

Реймське євангеліє.

Б

Остромирове євангеліє.

В

«Ізборник» князя Святослава Ярославовича.

Г

Київський псалтир 1397 р.

18.Вкажіть правильне твердження.А

Князь Ігор помер у 945 р. унаслідок змови від мечівварязьких воїнів.

Б

Князь Святослав за часів свого правління розбив Хозарський каганат.

В

Похід монгольських орд на Русь у 1237-1240 pp. очолив Чингісхан.

Г

Долю Свидригайлових воєн 1432-1435 pp. визначила Грюнвальдська битва.

19.Вкажіть правильне судження.

Головним результатом князювання Володимира Мономаха було:

1. Зміцнення великокнязівської влади; 2. Посилення державної єдності Русі.А

Обидва варіанти правильні.

Б

Тільки 1-й варіант правильний.

В

Тільки 2-й варіант правильний.

Г

Обидва варіанти неправильні.

20.Вкажіть, яка з держав-сусідів східних слов'ян панувала в Причорноморських степах до кінця X ст., прагнучи поширити на ці території свою владу.А

Хозарський каганат.

Б

Аварський каганат.

В

Кримське ханство.

Г

Боспорське царство.

21.Вкажіть, як називають стіну-перегородку, що відокремлює вівтар — головне місцев храмі, від центральної частини — приміщення, де перебувають віруючі.А

Каплиця.

Б

Іконостас.

В

Дзвіниця.

Г

Бастіон.

22.Вкажіть, коли відбулися описані в уривкові з історичного джерела події.А печеніги почали йти на приступ, і зступилися вони на тім місці, де ото є нині Свята Софія, митрополія руська; бо тоді це було поле поза городом. І сталася січа люта, і ледве одолів під вечір Ярослав, і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати.

А

IX ст.

Б

X ст.

В

XI ст.

Г

XII ст.

23.Вкажіть, за якої доби відбувалося явище, описане в джерелі.Перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: се моє, а се теж моє, брате! Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари, — а невірні з усіх сторін находили, землю Руську долали...

А

Доба великого розселення слов'ян.

Б

Доба розквіту Київської держави.

В

Доба роздробленості Київської держави.

Г

Доба золотоординського панування на землях Русі.

24.Вкажіть, яку споруду зображено.

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=397397


А

Верхній замок у Луцьку.

Б

Мукачівський замок.

В

Хотинська фортеця.

Г

Кам'янець-Подільська фортеця.

25.Вкажіть правильне твердження.А

Свідченням поширення письменності з-поміж різних верств Русі за часів Ярослава Мудрого є фрески — написи, видряпані на стінах та архітектурних деталяхдавніх будівель, посудинах тощо.

Б

«Слово о полку Ігоревім» створено в серпні — вересні 1187 р. князем Володимиром Мономахом.

В

Унаслідок захоплення Києва монголами 1240 р. майже всі житлові й господарські споруди, палаци й собори Києва було зруйновано.

Г

Війська Великого князівства Литовського в переможній битві під Орпіею 1514 р. проти Московії очолював Ягайло Ольгердович.

26. Вкажіть правильне судження.

З князюванням Аскольда в Руській державі пов'язують: 1. Утвердження династії Рюриковичів; 2. Визнання Візантією Русі як держави в результаті походу руського флоту.А

Обидва варіанти правильні.

Б

Тільки 1-й варіант правильний.

В

Тільки 2-й варіант правильний.

Г

Обидва варіанти неправильні.

27. Вкажіть, коли відбулися описані в уривкові з історичного джерела події.

Прибули Святополк Ізяславович, і Володимир Всеволодович, і Давид Ігоревич, і Василько Ростиславович, і Давид Святославович, і брат його Олег і зібралися в городі Любечі, щоб уладнати мир. І говорили вони один одному, кажучи: «Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду маючи?»

А

988 р.

Б

1072 р.

В

1197 р.

Г

1240 р.

28.Вкажіть правильне твердження.

А

Похід князя Святослава в 860 р. проти Візантії закінчився його розгромом ізруйнуванням столиці.

Б

Найдавнішою з відомих книжок Русі є Реймське євангеліє, яке привезла до Франції дочка Ярослава Мудрого — Анна.

В

Монгольську державу, що виникла на початку 40-х років XVIII ст. внаслідок походів Чингісхана, називають Золота Орда.

Г

За Острівською угодою 1392 р. польський король Ягайло визнав Володимира Ольгердовича довічним правителем Литовського князівства.

29. Вкажіть, якою літерою позначено П'ятницьку церкву XII — початку XIII ст. у Чернігові.А

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=91851

Б

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=91852

В

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=91853

Г

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=91854

30.Вкажіть, хто з князів був першим Рюриковичем на київському столі.

А

Аскольд.

Б

Ігор.

В

Володимир Великий.

Г

Данило Романович.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconІі етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2017/2018 навчальний рік
Дайте назву карті (1 бал), назвіть події, зображені на карті стрілочками
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconІсторія 5 клас § 20 Історія рідного краю
Знайдіть на карті ваш край. Як він по значений на карті (область, район, місто, село, селище)? Поруч з адміністративними існують...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconЗаняття: Кераміка Київської Русі x-xiiст
Мета: Ознайомити гуртківців з керамікою часів Київської Русі, дати стислі відомості про сільське та міське гончарство, формувати...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconКиївська Русь за часів правління Ярослава Мудрого
За часів князювання Ярослава Мудрого Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу, а Київ став великим І відомим містом,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconДоба Київської Русі: Доба Київської Русі
Уявіть, що ви історик І хочете написати книгу про минуле. Кого ви оберете своїми героями: відомих діячів, невідомих поки що осіб...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconКонтрольна робота за І семестр Україна на карті світу Населення України. Загальна характеристика господарства країни І -варіант
Підсумкова контрольна робота за І семестр Україна на карті світу Населення України. Загальна характеристика господарства країни
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconУзагальнення за темою «Галицько-Волинська держава»
Галицько-Волинської держави, правління різних князів, основні події, які відбулися в цей період історії, закріпити розуміння того,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconОсновні питання з дисципліни
Еволюція політичного устрою Київської Русі. Причини політичної децентралізації Русі
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconПоясніть історичне походження (3б) І сучасне тлумачення (2б) висловлювань: «Ганнібалова клятва»
Перед вами мініатюри з літописів часів Київської Русі. За історичними зображеннями складіть свою версію «Легенди про княгиню Ольгу»,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconНавчальний рік 11 клас Тривалість виконання завдань: 120 хвилин
Відповідно до умов якого договору на карті позначено територію Війська Запорозького (Гетьманщини)?


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка