1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правлінняСторінка2/5
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,66 Mb.
1   2   3   4   5

31.Вкажіть правильне судження. Наслідком запровадження християнства в Руській державі було:

1. Зміцнення влади київського князя;2. Згуртування навколо Києва різноплемінних територій.

А

Обидва варіанти правильні.

Б

Тільки 1-й варіант правильний.

В

Тільки 2-й варіант правильний.

Г

Обидва варіанти неправильні.

32.Вкажіть правильне твердження.

А

Ярослава Мудрого називають тестем Європи, бо в зовнішній політиці князя помітне місце посідали міждинастичні шлюби.

Б

Найбільшого спустошення внаслідок монгольської навали серед князівств на теренах сучасної України зазнали Галицьке, Волинське та Чернігово-Сіверське князівства.

В

Унаслідок коронації Данила Романовича в 1253 р. відбувся хрестовий похід європейських монархів проти монголів.

Г

Ініціатором ліквідації найбільших удільних князівств на теренах сучасної України наприкінці XIV ст. був Володимир Ольгердович.

33. Вкажіть, яка з ікон є пам'яткою малярської школи Києво-Печерського монастиря.

А

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=146380

Б

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=146381

В

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=146382

Г

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=146383

34. Вкажіть, про кого з галицьких князів розповідає автор «Слова о полку Ігоревім».

А

Ярослава Осмомисла.

Б

Романа Мстиславовича.

В

Ярослава Мудрого,

Г

Юрія II Болеслава.

35. Вкажіть правильне судження. Наслідком битви на річці Альті 1068 р. був:

1, Виступ киян проти князя Ізяелава Ярославовича;2. Утвердження в Києві Ярослава Мудрого.

А

Обидва варіанти правильні.

Б

Тільки 1-й варіант правильний.

В

Тільки 2-й варіант правильний.

Г

Обидва варіанти неправильні.

36. Вкажіть, коли відбулися описані в історичному джерелі

У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства»... Опізо, посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: «Ти матимеш поміч од папи».

А

У 1199 р.

Б

У 1223 р.

В

У 125З р

Г

У 1264 р.

37. Вкажіть подію, під час якої сучасник так характеризував становище в Київській державі.

Пощоми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з'єднаймося в одне серце й обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою...

А

Похід новгород-сіверського князя Ігоря проти половців 1185 р.

Б

Вишгородська нарада князів 1072 р.

В

Любецький з'їзд князів 1097 р.

Г

Зустріч Данила Романовича з ханом Батиєм 1245 р.

38.Вкажіть правильне твердження.

А

Слава реформатора законодавства належить Володимирові Великому, адже він був першим, хто уклав писаний збірник руських законів.

Б

Візит галицько-волинського князя Данила Романовича в Орду 1245 р. закінчився стратою князя за відмову виконати язичницькі обряди.

В

Результатом правління Ізяслава Ярославовича (1054-1068) було об'єднання під його владою всієї території Руської держави та припинення князівських усобиць.

Г

Ікону Богородиці з Успенської церкви в Дорогобужі на Волині останньої третини XIII ст. вважають найвидатнішою пам'яткою малярської культури княжої України.

39.Вкажіть, яку пам'ятку зображено.

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=189222А

Златник князя Володимира Великого.

Б

Печатка князя Ярослава Мудрого з його портретом.

В

Печатка короля Юрія І Львовича.

Г

Монета київського князя Володимира Ольгердовича

40.Вкажіть, кого з діячів Київської Русі першими канонізувала Руська церква.

А

Перших князів-християн Аскольда та Ольгу.

Б

Загиблих братів Ярослава — князів Бориса та Гліба.

В

Володимира Великого.

Г

Ярослава Мудрого.

41.Вкажіть подію, про яку йдеться в уривкові з історичного джерела.

...О, лихіша від лиха честе татарська! Данило Романович, що був князем великим, володів із братом, своїм Руською землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає!

А

Битву на річці Калці 1223 р.

Б

Зустріч Данила Романовича з ханом Батиєм 1245 р.

В

Коронацію Данила Романовича 1253 р.

Г

Оборону Києва від монголів 1240 р.

42. Вкажіть правильне судження. Перший похід князя Олега проти Візантії в 907 р. закінчився:

1. Знищенням руського флоту за допомогою «грецького вогню»;

2. Міжнародним визнанням Візантією Руської держави.


А

Обидва варіанти правильні.

Б

Тільки 1-й варіант правильний

В

Тільки 2-й варіант правильний.

Г

Обидва варіанти неправильні.

43.Вкажіть, кого зображено на сторінці рукописної книги XI ст.

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=189223А

Родину новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича.

Б

Родину великого князя київського Святослава Ярославовича.

В

Родину великого князя київського Святослава Ігоровича.

Г

Родину князя Ярослава Мудрого.

44.Вкажіть, хто з київських князів, за літописом, загинув унаслідок змови варязьких воїнів на чолі з Олегом.

А

Аскольд.

Б

Ігор.

В

Святослав Ігоревич.

Г

Данило Романович.

45.Вкажіть, коли відбулися описані в уривкові з історичного джерела події.

І став княжити Володимир у Києві один. І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев'яного, і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сі-маргла, і Мокош. І приносили їм люди жертви, називаючи їх богами, і приводили синів своїх і жертвували їх цим бісам, і оскверняли землю требами своїми.

А

У другій половині IX ст.

Б

У першій половині X ст.

В

У другій половині X ст.

Г

У другій половині XI ст.

46. Вкажіть правильне судження.

Похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича проти половців 1185 р. закінчився:

1. Перемогою руських дружин; 2. Полоном половецьких ханів.


А

Обидва варіанти правильні.

Б

Тільки 1-й варіант правильний.

В

Тільки 2-й варіант правильний.

Г

Обидва варіанти неправильні.

47. Вкажіть ім'я історичного діяча, пропущене в уривку з історичного джерела.

На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські...________поранений був у груди. Але через молодість і одвагу, він не чув ран, що були на тілі його... Був бо він сміливий і хоробрий, од голови й до ніг його не було на ніж вади... Кріпко вони билися, але інші полки татарські зітнулися з ними, і за гріхи наші руські полки було переможено.

А

Ізяслав Ярославович.

Б

Володимир Мономах.

В

Роман Мстиславович.

Г

Данило Романович.

48. Вкажіть правильне твердження.

А

Наприкінці 40-х років XI ст., завдяки одруженню короля Генріха І з князівною Анною Ярославівною, загострилися відносини Русі з Візантією.

Б

Року 1245 Данило Романович зустрівся з Батиєм і домігся підтвердження своїх прав на князювання в Галичині та Волині.

В

Походи кримських орд на українські землі мали наслідком захоплення українських земель та їхнє приєднання до володінь Кримського ханства.

Г

Український учений XV ст., чий твір з-поміж українських був першим з надрукованих, — це Швайпольт Фіоль.

49. Користуючись картою, вкажіть князівство Київської держави, територія якого розпросторилася на лівому березі Дніпра.

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=17115А

Київське.

Б

Волинське.

В

Галицьке.

Г

Переяславське.

50.Вкажіть, коли в літописі вперше згадується назва «Україна».

А

1132 р.

Б

1187 р.

В

1199 р.

Г

1240 р.

51.Вкажіть, про спорудження якого храму йдеться в уривкові з історичного джерела.

Заснована ж була сіл божественна церква Богородична в літо 1073. У дні благовірного князя Святослава,сина Ярославового, який своїми руками почав рів копати, стала будуватися церква ця.

А

Десятинна церква в Києві.

Б

Софійський собор у Києві.

В

Спасо-Преображенський собор у Чернігові.

Г

Успенський собор Печерського монастиря в Києві.

52.Вкажіть, коли відбулися описані в уривкові з історичного джерела події.

...Місяця вересня 9-го числа відбувся прийом, всім подібний до попереднього й з нагоди приїзду Ольги, княгині руської. Увійшла сама княгиня зі своїми родичками й вибраними служницями; вона йдучи поперед інших жінок, а ті в порядку йдучи одна, за, другою... Після них увішали посли, й представники князів руських... Сів імператор з імператрицею зі своїми дітьми й покликано було княгиню із зали й, за запрошенням імператора сівши, говорила з ним про що хотіла.

А

ІХ ст.

Б

X ст.

В

XI ст.

Г

XII ст.

53. Вкажіть правильне твердження.

А

Перший похід князя Олега проти Візантії в 907 р. закінчився невдачею: руський флот було знищено «грецьким вогнем».

Б

Головним і найвеличнішим храмом Києва за Ярослава Мудрого була церква Богородиці — Десятинна, збудована в 980-1015 рр.

В

«Слово о полку Ігоревім» написане на основі конкретного історичного факту — походу князя Ігоря 945 р. за даниною на деревлян.

Г

Першим надбанням Литви на українських землях стала Волинь, яка після смерті Юрія II Болеслава перейшла під владу Любарта Гедиміновича.

54.Вкажіть правильне судження.

Причинами роздробленості Київської Русі є:

1. Розвиток землеволодіння, зміцнення його вотчинної форми;

2. Різний етнічний склад територій Київської Русі.А

Обидва варіанти правильні.

Б

Тільки 1-й варіант правильний.

В

Тільки 2-й варіант правильний.

Г

Обидва варіанти неправильні.

55.Укажіть назву кочового народу, в честь перемоги над яким Ярослав Мудрий наказав закласти храм - Софію Київську:

А

хозари;

Б

печеніги;

В

половці;

Г

монголи.

56.Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління:

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=763034А

Аскольда;

Б

Ігоря;

В

Володимира Великого;

Г

Ярослава Мудрого.

57. Укажіть характерні риси Трипільської культури:

1 поселення розташовувалися на землях Центральної й Південно-Західної України в IV-IIIтис. до н.е.;

2 застосували залізо для виготовлення зброї й кінської упряжі;

3 осіли землеробсько-скотарські племена;

4 померлих ховали в невеликій могилі, насипавши над нею невисокий курган;

5 поклонялися силам природи і насамперед Сонцю;

6 добре володіли технікою вироблення керамічного посуду;

7 зійшли з історичної арени під ударами кіммерійців.

58.Установіть відповідність між творами та їхнім головним змістом:

1. 

розповідь про княжу боротьбу за київський престол та боротьбу русичів проти половців;

2. 

виклад всесвітньої історії, історії походження Русі та розвитку держави;

3. 

похвала князеві Володимиру та прославлення хрещення Русі;

4. 

життєпис князя Данила Романовича;

5. 

літературно-поетичний опис трагічного походу руської дружини проти половців.
А. 

“Повість минулих літ”;

Б. 

“Слово о полку Ігоревім”;

В. 

Київський літопис;

Г. 

Галицько-Волинський літопис

59. Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела:


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconІі етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2017/2018 навчальний рік
Дайте назву карті (1 бал), назвіть події, зображені на карті стрілочками
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconІсторія 5 клас § 20 Історія рідного краю
Знайдіть на карті ваш край. Як він по значений на карті (область, район, місто, село, селище)? Поруч з адміністративними існують...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconЗаняття: Кераміка Київської Русі x-xiiст
Мета: Ознайомити гуртківців з керамікою часів Київської Русі, дати стислі відомості про сільське та міське гончарство, формувати...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconКиївська Русь за часів правління Ярослава Мудрого
За часів князювання Ярослава Мудрого Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу, а Київ став великим І відомим містом,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconДоба Київської Русі: Доба Київської Русі
Уявіть, що ви історик І хочете написати книгу про минуле. Кого ви оберете своїми героями: відомих діячів, невідомих поки що осіб...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconКонтрольна робота за І семестр Україна на карті світу Населення України. Загальна характеристика господарства країни І -варіант
Підсумкова контрольна робота за І семестр Україна на карті світу Населення України. Загальна характеристика господарства країни
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconУзагальнення за темою «Галицько-Волинська держава»
Галицько-Волинської держави, правління різних князів, основні події, які відбулися в цей період історії, закріпити розуміння того,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconОсновні питання з дисципліни
Еволюція політичного устрою Київської Русі. Причини політичної децентралізації Русі
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconПоясніть історичне походження (3б) І сучасне тлумачення (2б) висловлювань: «Ганнібалова клятва»
Перед вами мініатюри з літописів часів Київської Русі. За історичними зображеннями складіть свою версію «Легенди про княгиню Ольгу»,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconНавчальний рік 11 клас Тривалість виконання завдань: 120 хвилин
Відповідно до умов якого договору на карті позначено територію Війська Запорозького (Гетьманщини)?


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка