1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правлінняСторінка3/5
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,66 Mb.
1   2   3   4   5


«Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей...»?

А

Святослава Ігоревича

Б

Володимира Великого

В

Ярослава Мудрого

Г

Володимира Мономаха

60. Основу економічного розвитку Київської Русі становили

А

скотарство та землеробство.

Б

землеробство та чорна металургія.

В

чорна металургія та торгівля.

Г

торгівля та промисли.

61.Сутність політичної роздробленості Київської Русі полягала в

А

зміні унітарної монархії монархією федеративною.

Б

занепаді країни в умовах безперервних князівських міжусобиць.

В

цілковитій руйнації єдиної держави, розпаді внутрішніх зв’язків.

Г

утраті державної незалежності та заміні загальноруського законодавства удільним.

62.Неповноправних людей на Русі, які через певні причини вийшли зі свого соціального середовища та втратили з ним законний зв’язок, називали

А

холопи.

Б

смерди.

В

челядь.

Г

ізгої.

63.Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ–ХІІІ ст. були пов’язані з

А

обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями.

Б

появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів.

В

занепадом і зникненням віче – органу громадського та державного управління.

Г

перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган.

64.Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови?

«... Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»

А

«Слово о полку Ігоревім»

Б

«Руська правда» Ярослава Мудрого

В

«Повчання дітям» Володимира Мономаха

Г

«Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона

65. Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися.

1. 

«І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві святої Софії. А стоїть та церква на високому місці посеред города...»

2. 

«Заложив він в городі Києві ворота Золоті, ...також церкву святої Софії, Премудрості Божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам’яну...»

3. 

«Рушив Аскольд і Дір на Греків, і прийшов туди... Цесарград двомастами кораблів оточили. ...знялася буря з вітром і кораблі русів розметало і побило...»

4. 

«У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій...»
А. 

ІХ ст.

Б. 

Х ст.

В. 

ХI ст.

Г. 

ХII ст.

Д. 

ХIII ст.

66. У результаті адміністративної реформи, великий київський князь Володимир Святославич

А

ліквідував владу місцевих племінних князів, які постійно прагнули автономії.

Б

регламентував збирання данини, упровадивши «погости» та «уроки».

В

установив формальну зверхність Києва над племінними союзами.

Г

запровадив удільно-вотчинний устрій держави.

67.«Рядовичами» в Київській Русі називали

А

селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували повинності на користь феодала.

Б

людей, які перебували у повній власності феодала (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину).

В

ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і сплачували грошову данину.

Г

селян, які потрапили в залежність від феодала, уклавши з ним договір найму, працювали в його господарстві.

68. У якому столітті відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела?

«І спорудив він церкву святої Софії в Києві. І прикрасив її іконами многоцінними, і золотом, і сріблом, і начинням церковним. У ній же співи воздають богові…»

А

X ст.

Б

XI ст.

В

XII ст.

Г

XIII ст.

69. Укладення збірки норм давньоруського права «Правди Ярослава» призвело до

А

заборони звичаю кровної помсти.

Б

заміни фізичних покарань штрафами.

В

упорядкування права власності на землю.

Г

створення єдиного стану кріпосних селян.

70.Які чинники спричинили роздробленість Київської Русі?

1. Великі простори держави, етнічна неоднорідність її населення.

2. Чіткий, незмінний механізм спадковості великокнязівської влади.

3. Зміцнення вотчинної форми феодального землеволодіння.4. Навала монгольських орд хана Батия.

А

1, 3

Б

1, 4

В

2, 3

Г

2, 4

71.Дохристиянську давньоруську пам’ятку культури зображено на фото

А

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=762811

Б

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=762812

В

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=762813

Г

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=762814

72. Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися.

1. 

«Охрестився ж він у церкві Святої Софії… у городі Корсуні. По хрещенні ж привів Володимир цесарицю на обручення.. Коли ж охрестили його… передали йому віру християнську…»

2. 

«Аскольд же і Дір прийшли. І вискочили всі інші вої з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: «Ви оба не є князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. – І тут винесли Ігоря. А се – син Рюриків».

3. 

«І заложив князь город – великий Київ, а в города сього ворота є Золоті… Спорудив [церкву] Благовіщення. Після цього він звів монастир святого Гергія Побідоносця…»

4. 

«І взяли татари місто Київ, місяця грудня в 6 день: а Дмитра воєводу привели пораненого до Батия, і не велів Батий убивати його ради його мужності…»
А. 

IX ст.

Б. 

X ст.

В. 

XI ст.

Г. 

XII ст.

Д. 

XIII ст.

73. Утвердженню Київської Русі як могутньої та впливової держави середньовіччя сприялоА

поглиблення феодальної роздробленості в країнах Західної Європи.

Б

запровадження християнства як державної релігії Русі.

В

зростання могутності руських удільних князівств.

Г

падіння Візантійської імперії.

74. Яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва Київської Русі в період її розквіту?

А

західноєвропейська

Б

варязька

В

хозарська

Г

візантійська

75.Боротьба київських князів із нападами печенігів успішно завершилася за князя

А

Святослава Ігоревича.

Б

Володимира Святославича.

В

Ярослава Володимировича.

Г

Володимира Всеволодовича.

76.Спасо-Преображенський собор у Чернігові, збудований у ХІ ст., зображено на фото

А

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=763018

Б

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=763019

В

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=763020

Г

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=763021

77. Установіть відповідність між назвами творів давньоруської літератури та уривками з них.

1. 

«Повість минулих літ»

2. 

«Києво-Печерський патерик»

3. 

«Повчання дітям» Володимира Мономаха

4. 

«Слово о полку Ігоревім»
А. 

«Був дехто з Києва, який постригся під іменем Агапіта... цей Агапіт... допомагав хворим. І коли хто з братії хворів... то оздоровлювався молитвою його. І через те прозваний він був Лікарем, бо дарував йому Господь дар зцілення...»

Б. 

«...Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті ...гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло...»

В. 

«Данило вийшов з військом із Холма та на третій день став у Галичі. ...ввійшов у свій город... та прийняв стіл батька, та проголосив перемогу, заткнувши свою хоругву на Німецьких воротах...»

Г. 

«Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми... – то було між них три брати: одному ім’я Кий, а другому – Щек, а третьому – Хорив, і сестра їх – Либідь. ...Зробили вони городок і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом...»

Д. 

«Галицький Осмомисле Ярославе! Високо сидиш ти на своїм золотокованім столі, підпер гори угорські своїми залізними полками... Стріляй, господарю, Кончака, раба поганого, за землю Руську, за рани Ігореві, смілого Святославича!»

78..Вкажіть рік, коли князь Ярослав став одноосібним володарем Київської Русі:

а) 1015 р.; б) 1019 р.; в) 1026 р.; г) 1036 р

79.З'ясуйте назву книги, яку Анна Ярославна привезла до Парижа і на якій французькі королі складали присягу, вступаючи на престол:

а) Остромирове євангеліє; б) Трірський псалтир;

в) Реймське євангеліє; г) Євангеліє від Луки.

80.Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Святослава Ігоревича?

1. «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв. І ясів він переміг, і касогів, і прийшов до Києва».

2. «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою

дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія

руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».

А так, обидві події стосуються;

Б тільки 1-ша подія стосується;

В тільки 2-га подія стосується;

Г ні, жодна з подій не стосується.

81..Позначте, яка подія відбулася в ХІ столітті:

А розгром Хозарського каганату;

Б запровадження християнства на Русі як державної релігії;

В зруйнування й пограбування Києва військом Андрія Боголюбського;

Г спорудження храму св. Софії в Києві.

82.Позначте, про якого князя йдеться у творі “Слово про закон і благодать” київського митрополита Іларіона:

А Святослава;

Б Володимира Великого;

В Ярослава Мудрого

Г Володимира Мономаха.

83.У яких твердженнях ідеться про князя Володимира Святославича? 1. Сприяв обранню першого митрополита з русичів —Іларіона.

 2. Запровадив у Київській Русі християнство як державну релігію.

 3. Був першим християнином з-поміж відомих нині київських князів.

 4. За пропозицією візантійського імператора розпочав воєнні дії в Болгарії, підкоривши згодом собі майже всю територію цієї держави.

 5. Ініціював спорудження земляних укріплень і фортець на південному кордоні Русі.

6 Почав карбувати перші руські монети зі срібла та золота.

7 Приєднуючи до Києва нові території, передавав їх у володіння своїм синам або урядовцям-посадникам, щоб викоренити й щонайменші ознаки місцевої родоплемінної влади.

А 1,2,4,5 Б 2,3, 5, 7 В 2,5,6,7 Г 3,4,5,6
84.У яких твердженнях ідеться про першого на Русі володаря з Рюриковичів — князі Ігоря?


 1. Здійснив вдалий похід проти Візантії, уклавши вигідний договір з нею. На знак своєї перемоги прибив щита на Золоті Ворота візантійської столиці.

 2. Був першим християнином з-поміж відомих нині київських князів.

 3. Сутичкою з деревлянами розпочав своє князювання, у протистоянні з ними знайшов свою смерть.

 4. Другий похід проти Візантії завершився укладенням мирного договору, умови якого були не такими вигідними, як за його попередника.

 5. Перший похід проти Візантії закінчився невдачею, руський флот було знищено зі допомогою т. зв. грецького вогню.

 6. Княжив у Києві впродовж 30 років. За легендою, цього князя спіткала смерть від коня.

85.Позначте ім’я великого князя київського, якому літописець приписує такі слова: “Не любо мені є в Києві жити. Хочу жити в Переяславці на Дунаї, бо то є середина землі моєї...”:

А Олег;

Б Ігор;

В Святослав;

Г Володимир.

86.За яких обставин у 1036 р. князь Ярослав Мудрий став одноосібним правителем Русі?

А здобув перемогу над печенігами

Б успадкував усі землі Русі після смерті брата Мстислава

В здобув перемогу над Святополком Окаянним

Г розбудував Київ як політичний і релігійний центр Русі
87.Що передувало подіям, описаним в уривку джерела?

Вийшов Володимир із священиками цесарициними і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли — ті до шиї, а другій — до грудей. Діти ж не відходили од берега, а інші немовлят держали. Дорослі ж бродили у воді, а священики стоячи молитви творили...

А похід князя на Константинополь

Б скинення у Дніпро ідола Перуна

В будівництво Десятинної церкви

Г Розгром під стінами Києва печенігів


88.У письмових джерелах VIII—IX ст. згадується про існування державних об'єднань слов'ян. Яке з них згодом стали називати Руссю?

А Славія Б Артанія В Куявія Г Дуліби


89.Установіть відповідність між подіями та їх наслідками.1 Приєднання князями Володимиром і Ярославом Червенських міст

2 Перший Балканський похід князя Святослава

3 Розгром князем Святославом Хозарського каганату

4 Похід новгородського князя Олега на Київ1
2
3
4
А Утворення Тмутараканського князівства, поширення влади київського князя на плем'я в'ятичів

Б Поширення влади київського князя на племена волинян і білих хорватів

В Поширення влади київського князя на племена уличів і тиверців


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconІі етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2017/2018 навчальний рік
Дайте назву карті (1 бал), назвіть події, зображені на карті стрілочками
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconІсторія 5 клас § 20 Історія рідного краю
Знайдіть на карті ваш край. Як він по значений на карті (область, район, місто, село, селище)? Поруч з адміністративними існують...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconЗаняття: Кераміка Київської Русі x-xiiст
Мета: Ознайомити гуртківців з керамікою часів Київської Русі, дати стислі відомості про сільське та міське гончарство, формувати...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconКиївська Русь за часів правління Ярослава Мудрого
За часів князювання Ярослава Мудрого Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу, а Київ став великим І відомим містом,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconДоба Київської Русі: Доба Київської Русі
Уявіть, що ви історик І хочете написати книгу про минуле. Кого ви оберете своїми героями: відомих діячів, невідомих поки що осіб...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconКонтрольна робота за І семестр Україна на карті світу Населення України. Загальна характеристика господарства країни І -варіант
Підсумкова контрольна робота за І семестр Україна на карті світу Населення України. Загальна характеристика господарства країни
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconУзагальнення за темою «Галицько-Волинська держава»
Галицько-Волинської держави, правління різних князів, основні події, які відбулися в цей період історії, закріпити розуміння того,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconОсновні питання з дисципліни
Еволюція політичного устрою Київської Русі. Причини політичної децентралізації Русі
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconПоясніть історичне походження (3б) І сучасне тлумачення (2б) висловлювань: «Ганнібалова клятва»
Перед вами мініатюри з літописів часів Київської Русі. За історичними зображеннями складіть свою версію «Легенди про княгиню Ольгу»,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconНавчальний рік 11 клас Тривалість виконання завдань: 120 хвилин
Відповідно до умов якого договору на карті позначено територію Війська Запорозького (Гетьманщини)?


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка