1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правлінняСторінка5/5
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,66 Mb.
1   2   3   4   5

Київщина, Східне Поділля:

А Велике князівство Литовське;

Б Угорське королівство;

В Польське королівство;

Г Молдавське князівство.

158.Вкажіть князя, який 1362 року переміг монголо-татарське військо на Синіх Водах:

А Вітовт Б Гедимін; В Ольгерд; Г Міндовг.
159.Позначте, унаслідок якої битви українські землі остаточно звільнено від

золотоординського панування:

А битви біля Синіх Вод; Б битви на Чудському озері;

В Грюнвальдської битви; Г Куліковської битви.

160.Позначте визначення, яке розкриває основний зміст поняття “середньовічні цехи”:

А підприємства, де існував поділ ремісничої праці та використовувалась наймана робоча сила;

Б виробничі приміщення, у яких ремісники однієї спеціальності виготовляли певний товар;

В підприємства, на яких вироблялася вся необхідна для забезпечення життєвих потреб продукція;

Г корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених

спеціальностей.

161.Встановіть, під владу якої держави у ХIV ст. потрапили Берестейщина, Пінщина,

Волинь, Чернігово-Сіверщина, Київщина та Поділля:

А Королівства Польського;

Б Великого князівства Литовського;

В Царства Московського;

Г Королівства Угорського.

162.Вкажіть рік перетворення династичного зв’язку Польщі та Литви, закладеного

Кревською унією, на реальну федерацію двох держав – Річ Посполиту:

А 1385 р.;

Б 1410 р.;

В 1569 р.;

Г 1596 р.

163.Якою цифрою на карті позначено землі, що ввійшли до складу Великого князівства Литовського за часів правління князя Ольгерда?

А 1


Б 2

В 3


Г 4

164.Уходження українських земель у XIV ст. до складу Великого князівства Литовського стало результатом

А укладення польсько-литовської Кревської унії.

Б боротьби литовських князів із монгольськими ханами.

В перемог Литовської держави у війнах із Московським князівством.

Г укладення династичного союзу з останнім галицько-волинським князем.

165.Укажіть подію, яка відбулася 1449 р.

А Кримське ханство стає васалом Османської імперії;

Б утворення Великого князівства Литовського;

В утворення Кримського ханства;

Г утворення Руського воєводства

166.Городельську унію було укладено між:

А Гедиміном та Казимиром III;

Б Ягайлом та Ядвігою;

В Міндовгом та Ольгердом;

Г Ягайлом та Вітовтом

167.Позначте державу, до складу якої у другій половині XIV ст. потрапили Київщина та Чернігово-Сіверщина:

А Королівство Польське;

Б Велике князівство Литовське;

В Велике князівство Московське;

Г Князівство Молдавське.

168.Позначте, унаслідок якої битви українські землі остаточно звільнено від золотоординського панування:

А битви біля Синіх Вод;

Б битви на Чудському озері;

В Грюнвальдської битви;

Г Куліковської битви.

169.Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Після смерті Вітовта, Ягайло у 1431 р. розпочав воєнні дії проти Литви. Чергове протистояння закінчилося перемир’ям, за яким західна частина земель відходила Польщі, а східна залишалася під контролем Литви».


170Якою цифрою на карті позначено землі, що відійшли до Польщі?

А 1


Б 2

В 3


Г 4
171.Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«...навчався в Краківському університеті. Викладав медицину, філософію та астрономію в Болонському університеті, упродовж 1481 – 1482 рр. – ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український автор друкованої книги – «Прогностична оцінка поточного 1483 року».

А С. Оріховського

Б І. Вишенського

В Ю. Дрогобича

Г С. Кленовича

172. З ім’ям Швайпольта Фіоля пов’язано

А друкування в Кракові слов’янських книг кириличним шрифтом.

Б створення в Луцьку «слов’яно-греко-латинської» школи.

В організація у Львові першого єзуїтського колегіуму.

Г отримання Київським братством права ставропігії.

173. «Середньовічні цехи» – це

А виробничі приміщення, у яких ремісники однієї спеціальності виготовляли певний товар.

Б корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей.

В підприємства, що виробляли необхідну для забезпечення життєвих потреб продукцію.

Г установи, де існував поділ ремісничої праці, використовувалася наймана робоча сила.

174.Орган самоврядування на чолі з бурмистром у містах, що користувалися магдебурзьким правом, називавсяА віче. Б сенат В магістрат. Г сейм

175.У якому уривку з історичного джерела йдеться про привід до польської агресії проти Галицько-Волинської держави?

А «...З поданого до нас прохання короля Казимира III ми недавно довідались, що, коли народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі і родича короля, тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав своїм військом на Руську землю...»

Б «У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства».

В «Року 1471. Упокоївся Семен Олелькович. Після його смерті Казимир, король польський, бажаючи припинити існування князівства, не посадив уже там Семенового сина, а посадив воєводу з Литви Мартина Гаштовта...»

Г «...Ягайло, великий князь, обіцяє всі свої багатства вжити й витратити на усунення недоліків обох королівств, як Польщі, так і Литви, якщо володарка Угорщини вищезгадану дочку, королеву Польщі, з’єднає з ним шлюбними узами...»

176. Оберіть пару країн, яка протягом 50—60-х років XIV ст. воювала за Галичину і Волинь:

а) Польща і Угорщина;

б) Угорщина і Литва;

в)Польща і Литва;

г) Литва і Тевтонський орден

177.Вставте пропущені слова:

У складі_________ Шипинська земля зберігала автономію. До середини ____ст. офіційною мовою була руська. Грошова система, територіальний поділ нагадували галицькі. У XV ст. зникає назва «Шипинська» земля, а вживається термін « ».

А Угорщини ; ХV; Закарпаття

Б Молдови; ХVІІ; Буковина

В Польщі; ХVІ; Галичина

Г Литви; ХVІІІ; Волинь

178.Поширення Магдебурзького права в XIV – XVII ст. на українських землях сприяло

А витісненню з органів міського самоврядування іноземців (поляків, німців тощо).

Б захисту населення міст від сваволі королівських намісників і великих землевласників.

В поглибленню спеціалізації ремісничого виробництва та утворенню цехів.

Г утвердженню панівного становища українського населення в містах.

179. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з джерела?

«...З поданого до нас прохання короля Казимира III ми недавно довідались, що коли схизматицький народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя і двоюрідного родича згаданого короля, тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав своїм військом на Руську землю, щоб завоювати цей народ, який і йому самому завдав багато шкоди».

А Друга половина 12 ст.

Б Друга половина 13 ст.

В Середина 14 ст.

Г Середина 15 ст.

180.Укажіть рядок, у якому цифрові позначення на карті відповідають історичним назвам українських земель, які входили до складу Польського королівства та Великого князівства Литовського в середині 15 ст.

А 1) Галичина, 2) Волинь, 3) Поділля, 4) Київщина

Б 1) Галичина, 2) Волинь, 3) Київщина, 4) Поділля

В 1) Поділля, 2) Київщина, 3) Галичина 4) Волинь

Г 1) Волинь, 2) Галичина, 3) Поділля, 4) Київщина

181.Які елементи інтер'єру властиві собору Святої Софії в Києві? 1. Барельєфи і скульптури

 2. Вітражі

 3. Мозаїки

 4. Арабески

 5. Фрески

 6. Ікони

182.Що стало одним із наслідків упровадження християнства на Русі?
А посилення впливу варягів на політичне життя

Б посилення загрози з боку Хозарського каганату

В посилення культурного впливу Візантії

Г посилення відцентрових прагнень родової знаті

183 .Установіть хронологічну послідовність подій.
А Створення Остромирового Євангелія

Б Укладення першої редакції «Повісті минулих літ»

В Спорудження Софійського собору в Києві

Г- Створення «Слова о полку Ігоревім»

184.Про якого діяча культури Київської Русі йдеться в уривку джерела?

Дуже добре він умів ікони писати; цього ж уміння захотів він навчитися не ради багатства, але для Бога робив. А робив він, скільки треба було, всім, ігуменові та брати писав ікони і нічого за це не брав.

А Агапіта

Б Баяна

В Аліпія


Г Нестора

185.Установіть відповідність між творами та їхнім головним змістом: 1. “Повість минулих літ”;

 2. “Слово о полку Ігоревім”;

 3. “Києво-Печерський Патерик”;

 4. “Повчання” Володимира Мономаха.

  1. опис чудес життя та подвигів ченців;

  2. виклад всесвітньої історії, історії походження Русі та розвитку держави;

  3. похвала князеві Володимиру та прославлення хрещення Русі;

  4. морально-етичні норми та правила, вказівки для князя,

життєпис автора, що має служити прикладом нащадкам;

  1. літературно-поетичний опис трагічного походу руської дружини проти половців.
186.Установіть відповідність між назвами творів та прізвищами їхніх

А Іларіон

Б Володимир Мономах

В Ярослав Мудрий

Г Нестор


Д Володимир Великий


авторів.

 1. «Повчання дітям»

 2. «Слово про закон і благодать»

 3. «Повість минулих літ»

 4. «Найдавніша правда»

187.Богом-покровителем худоби і підземного світу в давніх слов'ян був:


А Перун Б Велес В Стрибог Г Даждьбог

188.На якому малюнку зображено оборонну споруду часів Київської


Русі?

189.Які твердження характеризують основи господарювання, суспільний


устрій та духовний світ давніх слов'ян?

 1. Основою їхнього господарства було кочове скотарство

 2. Вели осілий спосіб життя, провідною галуззю господарства було
  землеробство

 3. П. Кесарійський зазначав, що вони «одного бога, який надсилає
  блискавку, визначають єдиним володарем усіх і жертвують йому
  кров і всяку худобу»

 4. За свідченнями сучасників, вони не скорялися владі якоїсь од
  нієї людини, а жили так, як вирішувала громада

 5. їхні племена очолювали вожді або царі, що мали необмежену
  владу над одноплемінниками

 6. У мистецтві був поширений «звіриний» стиль, який уособлював
  спосіб життя слов'янських племен

190.Найдавнішими книжними пам’ятками Київської Русі, що збереглися до наших днів, є:

А Реймське Євангеліє та Остромирове Євангеліє.

Б Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава».

В «Ізборник Святослава» та Повість минулих літ.

Г Повість минулих літ та Києво-Печерський патерик.

191.Яку з указаних пам’яток давньоруської літератури було створено раніше за інші?

А «Слово про закон і благодать»;

Б «Повість минулих літ»;

В «Києво-Печерський патерик»;

Г «Слово о полку Ігоревім».

192.Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови?

"... Паче всього - убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих - як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе..."А "Слово о полку Ігоревім"

Б "Руська правда" Ярослава Мудрого

В "Повчання дітям" Володимира Мономаха

Г "Слово про закон і благодать" митрополита Іларіона

193.Вкажіть, про спорудження якого храму йдеться в уривкові з історичного джерела.Заснована ж була сія божественна церква Богородична в літо 107 У дні благовірного князя Святослава, сина Ярославового, який своїм руками почав рів копати, стала будуватися церква ця.

А. Десятинна церква в Києві.

Б. Софійський собор у Києві.

В. Спасо-Преображенський собор Чернігові.

Г. Успенський собор Печорського монастиря в Києві

194.Позначте, про якого князя йдеться у творі “Слово про закон і благодать” київського

митрополита Іларіона:

А Святослава;

Б Володимира Великого;

В Ярослава Мудрого;

Г Володимира Мономаха.
195.Який храм, збудований за часів Київської Русі, прикрашає дана мозаїка

А Десятинна церква в Києві

Б Софійський собор в Києві

В Спасо-Преображенський собор в Чернігові

Г Успенський собор Печорського монастиря в Києві

196.На яку верству суспільства переважно спирався Данило Галицький у боротьбі проти боярського свавілля?

А іноземних колоністів

Б міщан


В селян

Г удільних князів


197. Установіть відповідність між назвами періодів історії України та поняттями й термінами,

які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1 Стародавня історія України

2 Київська Русь за перших князів

3 Розквіт Київської Русі

4 Київська Русь за часів роздробленості

А Християнізація, «Змієві вали», «тесть Європи», «Руська правда».

Б Привласнююче господарство, археологічна культура, осілий спосіб життя, Велике розселення слов’ян.

В Князівські усобиці, удільні землі, федеративна монархія, «Правда Ярославичів».

Г Язичництво, полюддя, уроки, погости.

Д Фільваркове господарство, покозачення, магнат, шляхта.

198.Скрипторії часів Київської Русі – це

А школи для навчання дітей з найближчого оточення великого київського князя.

Б майстерні по переписуванню книг для потреб церкви та світської знаті.

В місця поховань представників великокняжого роду при церквах.

Г монастирські об’єднання ремісників ливарів-дзвонарів.

199.Яка з пам’яток давньоруської літератури є найдавнішою?

А «Слово про закон і благодать»

Б «Києво-Печерський патерик»

В «Слово о полку Ігоревім»

Г «Повість минулих літ»
200.Поставте у відповідність поняття та визначення:

1 ізгой А землероб, селянин; з часом втрачає незалежність

2 холоп Б залежна людина, чий статус наближався до рабського

3 смерд В людина, яка попала в залежність на час виплати боргу4 закуп Г людина, яка втратила зв'язок зі своїм родом, общиною

Д великий землевласник
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconІі етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2017/2018 навчальний рік
Дайте назву карті (1 бал), назвіть події, зображені на карті стрілочками
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconІсторія 5 клас § 20 Історія рідного краю
Знайдіть на карті ваш край. Як він по значений на карті (область, район, місто, село, селище)? Поруч з адміністративними існують...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconЗаняття: Кераміка Київської Русі x-xiiст
Мета: Ознайомити гуртківців з керамікою часів Київської Русі, дати стислі відомості про сільське та міське гончарство, формувати...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconКиївська Русь за часів правління Ярослава Мудрого
За часів князювання Ярослава Мудрого Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу, а Київ став великим І відомим містом,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconДоба Київської Русі: Доба Київської Русі
Уявіть, що ви історик І хочете написати книгу про минуле. Кого ви оберете своїми героями: відомих діячів, невідомих поки що осіб...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconКонтрольна робота за І семестр Україна на карті світу Населення України. Загальна характеристика господарства країни І -варіант
Підсумкова контрольна робота за І семестр Україна на карті світу Населення України. Загальна характеристика господарства країни
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconУзагальнення за темою «Галицько-Волинська держава»
Галицько-Волинської держави, правління різних князів, основні події, які відбулися в цей період історії, закріпити розуміння того,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconОсновні питання з дисципліни
Еволюція політичного устрою Київської Русі. Причини політичної децентралізації Русі
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconПоясніть історичне походження (3б) І сучасне тлумачення (2б) висловлювань: «Ганнібалова клятва»
Перед вами мініатюри з літописів часів Київської Русі. За історичними зображеннями складіть свою версію «Легенди про княгиню Ольгу»,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconНавчальний рік 11 клас Тривалість виконання завдань: 120 хвилин
Відповідно до умов якого договору на карті позначено територію Війська Запорозького (Гетьманщини)?


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка