11 клас. Профільний рівеньСкачати 245,9 Kb.
Дата конвертації11.04.2017
Розмір245,9 Kb.
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури

11 клас. Профільний рівень (3 години на тиждень)п/п


Дата


проведе-ння

Розділ, тема і зміст уроку

К-сть годинПримітки

І. ВСТУП. Із драматургії кінця хіх — початку хх століть (11 год.)
1, 2.


3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.


10.


11.

12.Вступ. Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.

«Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. Ібсена, А. Чехова, Дж. Б. Шоу


Генрік Ібсен (1828-1906). «Ляльковий дім»

Життєвий і творчий шлях письменника. Генрік Ібсен — норвезький письменник, зачинатель європейської «нової драматургії»


«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі. Зав’язка поза межами тексту драми. Аналітична композиція. Відкритий фінал. Активізація підтексту. Аналітична композиція твору. ТЛ. Поняття «зовнішня і внутрішня дія», «нова драма»
Новаторство Ібсена-драматурга. Роль Ібсена в розвитку нової європейської драматургії («ібсенізм»)
Антóн ЧÉХОВ (1860–1904). «Чайка»

Життєвий і творчий шлях письменника. Чехов – російський письменник. Його творча еволюція, імпресіоністичні риси в пізній прозі та драматургії. Доведення «до віртуозності, до генія звичайного зображення звичайного життя» (В.Розанов). Чехов і Ібсен


«Чайка» – перша п’єса російської нової драматургії. Життєва мета та сенс мистецтва як головні проблеми твору. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі
Роль підтексту, місткість і виразність деталі. Новаторство Чехова-драматурга
Джордж Бéрнард ШÓУ (1856–1950). «Пігмаліон».

Життєвий і творчий шлях письменника. «Театральна революція» ан-глійського драматурга Шоу, його «драми ідей». Шоу й «ібсенізм»


Комедія «Пігмаліон» і давньогрецький міф про Пігмаліона (сенс назви твору). Динамізм дії і парадоксальність як невід’ємні риси творчості Шоу. Проблематика й художні особливості твору, його «філологічний конфлікт» і соціально-дидактична спрямованість
Елайза Дулитл, її шлях від мало привабливої квіткарки-кокні до «чарівної леді». Інтелектуальний характер драматургії Шоу
Контрольна робота з теми «Вступ. Із драматургії кінця ХІХ — початку ХХ століть»


2
1


1
1

1
1

1

1


1

1

1

2. із літератури першої половини хх ст. (27 годин)

13.


14.

15.

16.
17.

18.

Бурхливий і суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в першій половині ХХ ст., його неоднозначні зв’язки з культурним і літературним процесом. Зміна світоглядних та естетичних систем. Глибокий структурний переворот в естетичній свідомості та художній творчості, формування нових принципів і структур естетико-художнього мислення та нової системи літературних напрямів, стилів і жанрів


Модернізм як некласична модель культури, найновіше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту ХХ ст. Прагнення до витворення нової «художньої мови». Авангардизм 1910 — 20-их років і здійснена ним «революція в мистецтві», його основні течії. Співвідношення модернізму та авангардизму, їхня естетико-художня спорідненість і специфічні риси.

Доля реалізму в літературі першої половини ХХ ст. Елітарна та масова культура. ТЛ. Поняття «авангардизм», «модернізм» (у літературі)


Загальна характеристика модерністських явищ у художній прозі першої половини ХХ ст. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як засновники («батьки») європейської модерністської прози
Франц Кафка (1883 – 1924). Життєвий і творчий шлях письменника.

Кафка — австрійський письменник-модерніст. його світоглядні та естетичні позиції. Відчуження людини і дегуманізація світу – провідна тема творчості письменника. Міфологізм Кафки як літературна міфотворчість


Своєрідність світобачення та його художнього втілення в оповіданні «Перевтілення». Робота з текстом
Грегор Замза та його родина. Особливості стилю Кафки, специфіка поєднання реальності та міфотворчості «протоколу» і фантасмагорії у його гротесковому художньому світі. Гротеск як ерзац трагіки. Символічний код оповідання. ТЛ. Поняття «гротеск», «міфотворчість», «експресіонізм»

1

11

1
1


1
19.


20.

21.
22.


23.

24.
.


.

25,26.
27.

28.

29,

30.
31.


32.


33.

РМ (усно). Характеристика образу Замзи. Чим було перевтілення для Грегора?
Контрольний твір-роздум «Що важче: бути комахою чи людиною? (За новелою «Перевтілення» Ф. Кафки)»
Джеймс Джойс (1882 — 1941). «Джакомо Джойс». Життєвий і творчий шлях письменника. Джойс — ірландський письменник-модерніст, його світоглядні та естетичні позиції. Становлення Джойса («Дублінці», «Портрет художника замолоду»). Джойс та Ірландія, складність позиції письменника
Характерні риси поетики модерністських творів Джойса: «потік свідомості», елемент пародійності та іронічності, яскраво виражена інтертекстуальність. Інтелектуальний характер текстів Джойса, їхня насиченість ремінісценціями та алюзіями (натяками). ТЛ. Поняття «потік свідомості», «інтертекстуальність», «алюзія», «ремінісценція».
Психологічне есе «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер.

Робота з текстом есе


Тóмас Манн (1875–1955). «Маріо і чарівник».

Життєвий і творчий шлях письменника. Т.Манн – німецький письменник, його світоглядні та естетичні позиції. Ранній роман «Будденброки», його реалістичний характер та структура. Оповідання про митців, трактування в них теми мистецтва і митця. Рух до модерністської літератури (роман «Чарівна гора» та ін.)


Напруженість передвоєнної ситуації в Європі і тривожний настрій новели «Маріо і чарівник». Алегоричність і паралелізм у творі (гіпнотична влада чарівника над натовпом і маніпуляції тоталітарними режимами свідомістю людей). Віра письменника в здатність особистості до збереження свого “я”. Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози тоталітаризму
Михайло Булгаков (1891 — 1940). Життєвий і творчий шлях російського письменника. Булгаков і Київ. Творчий шлях письменника до «внутрішньої еміграції»
Роман “Майстер і Маргарита” як вершина його творчості. Пробле-

матика і система образів твору. Особистість і влада, різні аспекти по-трактування проблеми їхніх взаємовідносин


Трагізм долі митця (майстра). Утвердження цінності творчості і кохання та їхньої рятівної сили в долях Майстра і Маргарити
«Майстер і Маргарита» як роман-міф, його джерела, трансформація міфічних мотивів. Поєднання реальності та фантастики в романі. Воланд та його почет

«Московські» та «єршалаїмські» розділи твору і художні засоби їхнього зв’язку. Особливості композиції твору — «роман у романі».


РМ (письмово). Відповіді на запитання (підготовка до контрольної роботи)

1

11
1
1

1

21

1


2

1


1

1
34.


35.

36.


37.

38.

39.

40.
41.


42.

43.

44.


Контрольна робота з теми «Із літератури першої половини ХХ ст.» (модерністська проза на поч. ХХ ст.)
Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Модернізм і основні течії єв-ропейської поезії ХХ ст.
Райнер Марія Рільке (1875 — 1926). Життєвий і творчий шлях поета. Рільке і Україна, українські мотиви в його творчості.

Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета

Р. М. Рільке. «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось…».

Вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі. Но-стальгія за втраченою єдністю людини зі світом


Гійом Аполлінер (1880 — 1918). Життєвий і творчий шлях письменни-ка. Еволюція французького поета від неоромантизму до кубофутуриз-му
«Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй».

Реакція на символізм, звернення до реального, предметно-чуттєвого і його вираження «прямим словом». Зміна позиції Аполлінера щодо життя, ствердження активно-творчого ставлення до нього


Тóмас Стернз Éліот (1888 – 1965). «Ранок біля вікна», «Суїні серед солов’їв», «Порожні люди».

Життєвий і творчий шлях письменника. Еліот – видатний англійський і американський поет, його роль у розвитку модернізму в англомовних літературах

Еволюція від авангардизму до неокласицизму. Зміщення акценту в пізній поезії на пошуки позитивних начал і цінностей, на протидію хаосу і абсурдності буття
Федеріко Гарсіа Лорка (1898 — 1936). «Балада про чорну тугу», «Гітара», «Газела про темну смерть», «Касида про сон під зорями». Життєвий і творчий шлях іспанського поета, його міфопоетика. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму. Персоніфікація природних сил і стихій
РМ (письмово). Аналіз поетичних творів
«Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії. Поети поза літературними угрупованнями. Трагічні долі митців «срібної доби». ТЛ. Поняття «символізм», «акмеїзм», «футуризм»
Олександр Блок (1880 — 1921). «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю…», «Скіфи». Життєвий і творчий шлях письменника. О. Блок — найвидатніший поет російського символізму
Анна Ахматова (1889 — 1966). Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм». Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її творчості.

Пізня поезія Ахматової («Реквієм»). Анна Ахматова і Україна. ТЛ. Поняття про акмеїзм1

11

1

1


1

1


1
1

1


1

Вивчити напам’ять 1-2 вірша за вибором учня


45,


46.
47.
48.

49.Урок позакласного читання. М. Гумільов. М. Цвєтаєва, Р. Рільке. З віршів. Літературний салон
Володúмир Маяковський (1893–1930). «А ви змогли б?», «Послухайте!», «Лілічко! Замість листа».

Життєвий і творчий шлях письменника. Маяковський – лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Трагічна доля поета


Борис Пастернак (1890 — 1960). Життя і творчий шлях письменника.

Пастернак і російський футуризм, неоднозначність стосунків поета з футуризмом. Еволюція поезії Пастернака. «Визначення поезії», «Постіні збігали стрілки…», «Зимова ніч»
Контрольна робота з теми «Із літератури першої половини ХХ ст.» (авангардистські й модерністські тенденції в європейській та російській поезії)

2

1


1

1


3. із літератури другої половини хх ст. (23 годин)

50.

51.
Двополюсність світу після Другої світової війни та її зв’язки із розвитком культурного і літературного процесу. Поява країн соціалістичної співдружності та їхніх літератур; запровадження в них «соціалістичного реалізму» та опір йому в польській, угорській, чеській та інших літературах. Література Західної Європи і США. Тема Другої світової війни й руху Опору в повоєнні десятиліття. Поширення екзистенціалізму в літературі цього періоду.


Активізація літератур країн «третього світу», вихід на авансцену світової літератури 1950-60-х рр. роману й поезії Латинської Америки. Художня література в Японії.

Нові явища та тенденції в світовій літературі 1960-70-х рр.: активізація провідних жанрів інтелектуальної прози, а також поезії і драматургії; розквіт різних жанрів «літератури факту» (non-fiction) та її вплив на белетристику; розвиток наукової фантастики та антиутопії. Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини ХХ століття1


1
52.
53.


54,


55.

56.


57.
58.

59.


60, 61.
62.
63.

64.
65.
Бертольт Брехт (1898 — 1956). Життєвий і творчий шлях письменника. Еволюція світогляду й творчості письменника. Рання поезія і драматургія, їх співвідношення з експресіонізмом. Світоглядний перелам другої пол. 1920-х рр., прихід до комуністичної партії. Політична ангажованість творчості Брехта та її авангардистський характер
«Епічний театр» Брехта, його теоретичні принципи, спрямовані на пробудження активного ставлення глядача до зображуваного. Реалізація цих принципів у драмі «Життя Галілея»
Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі «Життя Галілея». Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми.

Новаторство Брехта-драматурга і його вплив на світову літературу й театр


Альбéр Kамю (1913–1960). «Чума»

Життєвий і творчий шлях письменника. Камю – французький письменник, лауреат Нобелівської премії. Його філософські й естетичні погляди. Камю і екзистенціалізм. Інтелектуальна проза Камю: есе, романи, драматургія, їх внутрішня спорідненість. Відчуження людини й абсурдність буття як провідні мотиви творчості


Роман «Чума» як еволюція «від естетики абсурду до естетики бунту». Відбиття руху Опору і глибинний філософський зміст («поширення образу чуми на буття в цілому»).

ТЛ. Поняття «екзистенціалізм» (як літературне явище); есе як літературний жанр; роман-парабола
Семантична невичерпність символу чуми в творі. Узагальнене трактування в романі зла в контексті людського буття та ствердження необхідності боротьби з ним попри неможливість повного й остаточного подолання
Абсурд і трагічний стоїцизм у творі. Особливості поетики й стилю роману
Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір.
РМ (усно). Підготовка до написання твору за романом А. Камю «Чума»
РМ (письмово). Твір-роздум «Мотиви перестороги в романі «Чума» Альбера Камю»
Ернéст Мíллер Хемінгуей (1899–1961). «Старий і море»

Життєвий і творчий шлях американського письменника, лауреата Нобелівської премії Хемінгуея, особливості його поетики й стилю.

Хемінгуей як письменник «втраченої генерації» («Фієста», «Прощавай, зброє!»)
«Старий і море» – повість-притча про людину. «Життєподібний» сюжет твору

ТЛ. Поняття «повість-притча», підтекст, повість-притча, символ і символіка, сюжет і фабула твору

1
1

2
1

1
1


1

2

1


1

1
1
66.


67.

68.


69.

70.


71.

72.
73.

74.

75.


76.

77.
78.

79.
Філософсько-символічний зміст повісті-притчі, її філософський, моральний і психологічний сенс


Довершеність прологу, роль підтексту («принцип айсбергу») в творі.

Вплив Хемінгуея на розвиток художньої прози ХХ століття


Контрольна робота. Твір-роздум «На що здатна людина й що вона може витримати (за повістю Е. Хемінгуея «Старий і море»)»
Кавабáта Ясунáрі (1899–1972). «Тисяча журавлів»

Своєрідність японської літератури ХХ ст. Засвоєння здобутків європейського письменства і збереження національної культури і літературної традиції. Творчість Кавабати Ясунарі як завершене втілення своєрідності японської літератури. Життєвий і творчий шлях письменника. Відомий письменник, лауреат Нобелівської премії Кавабата Ясунарі – «красою Японії народжений»


Повість «Тисяча журавлів». Відбиття в ній національного укладу життя, етики й естетики.

ТЛ. Поняття «індивідуальний стиль» письменника; «національний (місцевий) колорит» художнього твору
Гармонія природи і людини як засадничий принцип та одна з головних проблем твору
Вишукана простота стилю письменника
Габріéль Гарсìа Мáркес (нар. 1928). «Сто років самотності»

Життєвий і творчий шлях письменника. Гарсіа Маркес – відомий колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії.ТЛ. Поняття «магічний реалізм»
Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в романі Гарсіа Маркеса «Сто років самотності»
Міфопоетика твору: циклічність часу, яка закріплюється сюжетними повторами й прямим перетіканням минулого в майбутнє, розімкнення простору і його незмінність, анахронічність. Проблематика та система образів твору
Родина Буендіа у художньому часі й просторі твору. Підпорядкованість історії роду Буендіа принципам міфотворення. Поєднання предметної реальності з реальністю свідомості, з міфом
Тотальна метафоричність і символіка тексту, барокова щедрість барв
Урок позакласного читання. Габріéль Гарсìа Мáркес. «Стариган із крилами»
Контрольна робота за розділом «Із літератури другої половини ХХ століття» (тести, відповіді на запитання)


1

11

1


1

1

1


1

1


1

1


1
1

1


4. Із літератури кінця ХХ — початку ХХІ століття (12 год.)

80.
81.

82.

83.
84, 85.86.

87.


88.
89.

90.


91.
Постмодернізм як одне з найяскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. ТЛ. Постмодернізм


Основоположні принципи постмодерністської поетики. Найяскравіші представники постмодерністської прози (У. Еко, Дж. Фаулз, Дж. Барт, Дж. Хеллер, І. Кальвіно, П. Зюскінд, К. Рансмайр, М. Кундера, М. Павич та ін.). Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елітарною та масовою культурою
Мúлорад Пáвич (1929-2009). «Дамаскин»1

«Перший письменник третього тисячоліття» серб М.Павич


Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору на двох його «перехрестях» (в т. ч. на комп’ютері) як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину»
Інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М. Павича
Пáтрік Зюскінд. «Запахи, або Історія одного вбивці».

Життєвий і творчий шлях письменника


Риси постмодернізму в романі (повісті) «Запахи, або Історія одного вбивці»: «віртуальний історизм» («імітація» світогляду Франції доби Просвітництва); захоплюючий детективний сюжет, можливість багатьох варіантів інтерпретації тощо.
Образ Гренуя
Патрік Зюскінд та його роман «Запахи, або Історія одного вбивці». Обговорення фільму за твором П. Зюскінда.
РМ (письмово). Розгорнута відповідь на запитання «Чому Гренуй перетворився на вбивцю?»
Урок позакласного читання. Цвейг С. Новели. Белетризовані біографії письменників

1

1


1

1
2

1

1

1


1

1

1


92.
93, 94.

95.

96.


97.

98.


Сучасний літературний процес (огляд)

Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. «Утеча культури на університетські кафедри», виживання і конкуренція художньої літератури з «відео», «мультимедіа», Інтернетом та іншими реаліями сучасності: «від Інтернету до Гуттенберга» (У. Еко)


Помітні сучасні літературні явища: творчість Ричарда Баха, Патріка Зюскінда, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери, Харукі Муракамі, Януша Вишневського та ін. (Урок-семінар)
Пріоритети сучасного світового книжкового ринку. Глобалізація як важливий чинник сучасного літературного процесу. Література і мас-медіа. Література і кіно. Література і комп’ютерні технології
Основні тенденції в сучасній літературі. Осмислення досвіду різних генерацій другої половини ХХ ст., культурної пам’яті, пошуків ідентичності, гендерних стосунків та ін. провідні теми сучасного літературного процесу
Урок позакласного читання. Цвейг С. Новели. Белетризовані біографії письменників
Контрольна робота за розділом «Із літератури кінця ХХ — початку ХХІ століття» (тести, відповіді на запитання)

1
2

1

1

11


5. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу (4 год.)

99.


100.

101.


102.

103.


104, 105.
Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження


Найвидатніші здобутки світової літератури ХVII і ХVIIІ століть, а також ХІХ століття (доба романтизму)
Найвидатніші здобутки світової літератури ХІХ століття (доби реалізму та раннього модернізму)
Найвидатніші здобутки світової літератури ХХ – початку ХХІ століття (у т. ч. сучасного літературного процесу)
Контрольна робота за розділом «Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу» (різнорівневі завдання)
Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

Аналіз контрольної роботи


1

11

1

12

Світова література

10-11 класи

ПРОГРАМА

для профільного навчання учнівзагальноосвітніх навчальних закладів
філологічний напрям
Профільний рівень
Укладачі програми:
Ю.І.Ковбасенко (керівник авторського колективу); Г.М.Гребницький, Т.Б.Недайнова, К.Н.Баліна, Г.В.Бітківська, І.А.Тригуб, О.О.Покатілова
11 клас
І.1 Рекомендації щодо загального розподілу навчального часу на навчальний рік:

 • На навчальний рік – 105 год.

 • На тиждень – 3 год.

 • На текстуальне вивчення літературних творів, розгляд біографічних відомостей про письменників і огляди періодів (явищ) літературного процесу – 75 год.

 • На контрольні роботи – 8 год.

 • На роботи з розвитку мовлення – 6 год.

 • На уроки позакласного читання – 4 год.

 • Резервний час (10%) – 10 год.


І.2 Рекомендації щодо розподілу навчального часу на контрольні роботи, уроки з розвитку мовлення та позакласного читання (згідно з вимогами МОНУ2):


На навчальний рік

На І семестр

На ІІ семестр

8 контрольних робіт {

4 контрольні роботи:

 • 1 письмовий контрольний твір (класний)

 • 3 контрольних роботи (тести або відповіді на питання)

4 контрольні роботи:

 • 1 письмовий контрольний твір (класний)

 • 3 контрольних роботи (тести або відповіді на питання)

2 контрольні домашні твори

1 контрольний домашній твір

1 контрольний домашній твір

Розвиток мовлення – 6 год.

Розвиток мовлення – 3 год. (1 – усний, 2 – письмові)

Розвиток мовлення – 3 год. (2 – усних, 1 – письмовий)

Позакласне читання – 4 год.

Позакласне читання – 2 год.

Позакласне читання – 2 год.


І.3 Рекомендації щодо можливих видів контрольних робіт і контрольних робіт із розвитку мовлення:


1.3.1 Можливі види контрольних робіт:

 • тестування;

 • відповіді на запитання;

 • контрольний літературний диктант;

 • анкета головного героя;

 • комбінована контрольна робота тощо;

 • письмові контрольні твори.


1.3.2 Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення:

 • добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;

 • введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;

 • усний переказ оповідання, епізоду твору;

 • твір-характеристика персонажа;написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;

 • написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;

 • твір-опис за картиною;

 • складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);

 • підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) – індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;

 • складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;

 • написання реферату;

 • ідейно-художній аналіз літературного твору;

 • написання листа авторові улюбленої книжки;

 • інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.1 За бажання вчителя замість оповідання «Дамаскин» може вивчатися «Хозарський словник» або інший твір М.Павича.

2 Див.: Таранік-Ткачук К.В. Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році

Каталог: Media -> documents
Media -> Людина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов
Media -> Життєвий І творчий шлях Володимира Кириловича Винниченка, його багатогранна діяльність. Рання творчість. Висока оцінка збірки “Краса І сила” І. Франком та М. Коцюбинським
Media -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
Media -> Введення до Біблії Переклад Павла Смука
Media -> Наталія Кейван-Чорнокожа, вчитель-словесник
documents -> Наказ №291 Про підсумки проведення обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості „Проліски надії 2013


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

11 клас. Профільний рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. К; 2010. 111с
Навчальний предмет. Українська література 11 клас. Розділ. Еміграційна література
11 клас. Профільний рівень iconПояснювальна записка до питань для підсумкової атестації з української мови за курс школи ІІІ ступеня (10-11 клас)
Дані питання розроблені на основі діючої програми: Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи....
11 клас. Профільний рівень icon11 клас Профільний рівень (4 год на тиждень)
М. Хви­льо­во­го. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, екс­пр­есіонізм, сим­во­лізм) та авангардистські
11 клас. Профільний рівень iconКалендарно тематичне планування з української літератури 11 клас Профільний рівень
М. Хви­льо­во­го. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, екс­пр­есіонізм, сим­во­лізм) та авангардистські
11 клас. Профільний рівень iconСічень 2015 р. Профільний рівень

11 клас. Профільний рівень iconУкраїнська література 1 – клас (профільний рівень) 140 годин на рік, години на тиждень
Українська література ХХ ст як новий етап в історії національної культури. Складні суспільно-історичні умови розвитку. Основні напрямки:...
11 клас. Профільний рівень iconВаріант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія
Українська література. 11 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям...
11 клас. Профільний рівень iconХудожня культура 10-11 класи Профільний рівень українська художня культура (10 клас)
Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти в галузі...
11 клас. Профільний рівень iconСвітова література 10-11 класи Профільний рівень
На текстуальне вивчення літературних творів, розгляд біографічних відомостей про письменників І огляди періодів (явищ) літературного...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка