11 класу здавали дпа з української мови та літературиСкачати 84,52 Kb.
Дата конвертації19.07.2017
Розмір84,52 Kb.

Матеріали перевірки ДПА в НВК «Гімназія імені Лесі Українки – школа І ступеня»

(українська мова та література, англійська мова)

Учні 11 класу здавали ДПА з української мови та літератури, згідно розкладу (20.05.2011 року та 26.05.2011 року).

За 30 хв. до ДПА директор НВК проводив настановчу нараду для всіх членів комісії з ДПА: психологічне налаштування педагогів на проведення ДПА, дотримання педагогічного такту, нагадування про критерії оцінювання, об’єктивне ставлення до виставлення балів учням.

ДПА з української мови розпочалася о 9 годині 15 хвилин. Ознайомившись із зверненням Міністра освіти і науки, одинадцятикласники писали переказ тексту розповідного характеру «Шлях до гармонійної особистості» (№16). Робота над докладним переказом тривала 90 хвилин. Учитель В.Ф. Мальцева озвучила текст з дотриманням необхідної тональності, виразності, інтонаційної відповідності синтаксису і пунктуації. Структура проведення письмової атестації порушень не мала (перше читання переказу вчителем, невелика пауза (5 хвилин), повторне читання первинного тексту, виконання роботи на чернетці, редагування написаного, виконання роботи в чистовому варіанті, перевірка).

ДПА з української мови здавали 29 одинадцятикласників (троє – звільнені), отримали бали високого рівня – 28, достатнього – 1.

Всі учні вміють слухати і розуміти текст, усвідомлювати його тему та основну думку, запам’ятовувати конкретні факти, усвідомлювати взаємозумовленість мікротем, відтворювати почуте в переказі з урахуванням його виду та особливостей типу і стилю мовлення, оформлювати переказ у вигляді автономного висловлювання. Учнівські роботи написані грамотно, охайно, зміст передано згідно вимог, відтворено не менше 65% обсягу первинного тексту. Недоліком є те, що випускники під час роботи допускають багато виправлень, за що декому було знижено оцінку на один бал.

ДПА з української літератури розпочалася о 9.00. Форма проведення атестації – письмова. Здавали ДПА 12 учнів, результат – високий рівень знань у 100% , що відповідає рівню знань гімназистів з української літератури за рік. Учні добре обізнані з біографічними даними письменників, мають глибокі знання з теорії літератури, добре знають зміст програмових творів за 10-11 класи, вміють самостійно створювати яскраві, оригінальні за думкою та оформленням висловлення відповідно до мовленнєвої ситуації, повно, вичерпно висвітлювати тему, аналізувати різні погляди на той самий предмет. Твори, написані одинадцятикласниками, відзначаються багатством слововживання, граматичною правильністю і різноманітністю, стилістичною довершеністю.

ДПА з української мови в 9-х класах проводилася згідно розкладу, з дотриманням регламенту. Розпочався іспит о 9.00 годині 31.05.2011 року. Спільно прослухавши промову Міністра освіти і науки, учні 9-А, 9-Б, 9-В класів розійшлися по аудиторіях, де писали диктант «Невісточка» (№81). Методики проведення контрольного диктанту вчителі української мови та літератури Н.М. Шлапак, Г.Г. Осадчук, Л.Я. Заїка повністю дотрималися. Консультація перед ДПА проводилася 30.05.2011 року.

ДПА складало 56 дев’ятикласників, всі підтвердили свої семестрові оцінки, деякі завдяки сумлінній підготовці покращили результати. Суттєвих змін в оцінках не відбулося.

Найбільше помилок було допущено на орфограми «Правопис прислівників», «Написання прийменників із займенниками», «Не з різними частинами мови» та на пунктограми «Розділові знаки у складнопідрядному реченні», «Розділові знаки при відокремлених членах речення».

ДПА з англійської мови в 11 класі розпочалася об 11.00 годині 26.05.2011 року. Форма проведення – усно-письмова. Із 9 школярів, які здавали ДПА, 12 балів отримав 1, 11 балів – 1, 10 балів – 3, 9 балів – 3, 8 балів – 1. Результати атестації підтвердили річні оцінки одинадцятикласників. Теми монологічного мовлення, які розкривалися учнями, були спрямовані на перевірку вміння учнів вести бесіду про себе, свої смаки в читанні, подорожуванні, музиці, спорті, надавати основні відомості про місце та державу, де вони живуть, і проявити свої знання про країну, мову якої вивчають.

Учні 9-А класу ДПА з англійської мови здавали 14.06.2011 року. Початок – 14.00. Форма проведення – усно-письмова. З’явилися 23 учні, не з’явилось троє (призери ІІІ етапу олімпіади). За результатами ДПА високий рівень знань мають 9 учнів, достатній – 8, середній – 6.

Учні 9-Б класу ДПА з англійської мови здавали 17.06.2011 року. Початок – 9.00. Форма проведення – усно-письмова. З’явилося 17 учнів, не з’явився один (звільнений згідно довідки ТМО). За результатами ДПА високий рівень знань мають 3 учні, достатній – 9, середній – 5.

Учні 9-В класу ДПА з англійської мови здавали 06.06.2011 року. Початок – 9.00. Форма проведення – усно-письмова. З’явилося 14 учнів, не з’явилося двоє (звільнені згідно довідки ТМО). За результатами ДПА високий рівень знань мають 3 учні, достатній – 7, середній – 4.

Завдання ДПА з англійської мови були спрямовані на перевірку сформованості в дев’ятикласників всіх видів мовленнєвої діяльності – читання, говоріння, письма. Письмові завдання складалися з двох частин (граматичне завдання та творча письмова робота).

Найбільше труднощів у школярів викликали граматичні завдання. Учні допускали помилки при вживанні артиклів, побудові умовних речень та при розрізненні майбутніх часів.

Найкраще учні справилися з усною темою, завданнями для читання, що свідчить про те, що на уроках велика увага приділялася усному мовленню, збагаченню словникового запасу, навичкам читання. Учні показали високий рівень засвоєння лексики, що стало наслідком доцільного використання навчальних комплектів видавництва Longman.

На ДПА з кожного предмету заздалегідь був підготовлений пакет документів: протокол, білети за єдиним зразком, додатки до білетів, затверджені головою ММО, та листки із штампом навчального закладу.

Підготовка до ДПА здійснювалась протягом усього навчального року. Починаючи з II семестру учні знайомились із питаннями білетів та прикладами відповідей на них. При виникненні запитань чи труднощів у підготовці окремих відповідей здійснювались консультації. За день до кожного екзамену були проведені узагальнюючі консультації у кожному класі. Крім науково-теоретичної частини консультації, значна увага приділялася емоційно-психологічному налаштуванню учнів, дотриманню режиму дня тощо.

Висновок:

За період проведення ДПА з української мови та літератури, англійської мови порушень процедури підготовки та проведення не було. Наочність (словники) використовувалася на ДПА з англійської мови. Учні в основному підтвердили свої знання в межах високого, достатнього та середнього рівнів.Аналіз стану роботи з батьками

в НВК «Гімназія імені Лесі Українки – школа І ступеня»

Важливою складовою навчально-виховного процесу сучасного закладу освіти є організація роботи з батьками, сім'ями учнів.

Серед основних напрямків роботи з батьками у НВК є:

- ознайомлення з умовами життя сім'ї, її психологічним кліматом,


особливостями поведінки дитини в сім'ї;

 • виявлення труднощів, які відчувають батьки;

 • визначення рівня педагогічної культури батьків;

- виявлення позитивного досвіду сімейного виховання з метою його поширення;

- здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу;

- залучення батьків до організації позашкільної виховної роботи;

- допомога батькам у підвищенні їхньої педагогічної культури, організації родинного життя як джерела самовиховання дитини.

В НВК робота з батьками проводиться відповідно до річного плану роботи школи. У кожному класі організовано батьківські комітети, голови яких входять до шкільного батьківського комітету, яким керує директор школи. Плануючи виховну роботу з класом, класоводи та класні керівники планують також роботу з батьками. Вони особисто знайомляться з кожною сім'єю, складають соціальний паспорт класу. Адміністрацією школи, класними керівниками, соціальним педагогом, практичним психологом, медичним працівником школи, членами батьківських комітетів проводяться рейди в сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, проводяться бесіди з батьками, що потребують допомоги в питаннях навчання і виховання дітей. Класні керівники та класоводи складають акти відвідування цих сімей та акти обстеження матеріально-побутових умов. Соціальний педагог та практичний психолог постійно співпрацюють з опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проводять профілактичну роботу з кризовими сім'ями: залучають таких батьків до відвідування батьківського лекторію, батьківських зборів та родинних свят з метою передачі позитивного виховного досвіду, проводять обстеження умов проживання і виховання дітей в таких сім'ях, постійно тримають їх на контролі.

Оформлено матеріали з порадами батькам та інформаційні куточки: • батькам першокласника;

 • правила безконфліктного співіснування в сім'ї;

 • причини конфліктів у сім'ї;

 • що потрібно знати батькам про підлітковий вік дитини;

 • основні помилки батьків у вихованні дітей;

 • закони розумно організованого сімейного виховання школярів;

 • сім батьківських заповідей;

 • рекомендації, батькам про права дитини;

 • азбука для батьків;

 • та інші.

Батьки входять до складу шкільної ради профілактики. На засіданнях ради розглядаються справи учнів, що стоять на внутрішкільному обліку, заслуховуються звіти про індивідуальну роботу з сім’ями, які потребують психологічної корекції, з учнями, схильними до правопорушень, розглядаються питання поведінки, навчання та поведінки окремих учнів.

В школі здійснюється педагогізація батьків.

Практикується проведення загальношкільних батьківських зборів (окремо по групах класів: 1-4,5-7,8-11) та збори батьків по паралелях. Такі збори організовує та проводить адміністрація школи. Щочверті проходять класні батьківські збори (за тематикою, спланованою на навчальний рік) та засідання шкільного батьківського комітету або піклувальної ради.

Педагоги використовують різні форми проведення зборів: батьківські конференції, круглі столи, ділові ігри, тренінги, диспути, аукціони, усні журнали, лекції, зібрання батьківського активу, індивідуальна педагогічна допомога та інші. На батьківські збори запрошуються представники різних служб, в залежності від тематики зборів. Практикується перегляд та обговорення відеофільмів.

Організовуючи роботу з батьками у формі педагогічного всеобучу педагоги НВК спираються на орієнтований навчально-тематичний план, розроблений з урахуванням нової структури школи (11 років), що сприяє більш тісній співдії батьків і педагогів з виховання підростаючого покоління. Вчитель відходить від традиційного монологу (лекції, бесіди), поєднує індивідуальну роботу з групами батьків, педагогічне спілкування з окремими членами родини, широко залучає психолого-педагогічне консультування членів родин з питань навчання і виховання дітей, тестування і анкетування батьків і дітей, тренінгів, практикумів, рольових ігор тощо, спрямованих на встановлення в сім'ях міцних морально-етичних зв'язків між дорослими і дітьми, атмосфери взаєморозуміння, співробітництва, емоційної співпричетності один до одного.

В рамках роботи батьківського лекторію протягом року відбуваються такі заходи:

- Конференція «Насильство в сім'ї»;

- Соціальне дослідження «Чи розвиваєте ви здібності своєї дитини?»;

- Міні-лекція «Шкідливі звички: як розпізнати і запобігти»;

- Семінар «Проблема пивного алкоголізму у сучасному молодіжному середовищі»;

- Ділова гра «Родина - фортеця дитини»;

- Бесіда «Дитяча брехливість та жорстокість».

Застосовують у своїй педагогічній практиці класоводи та класні керівники інноваційні форми роботи з батьками: дні відкритих дверей, гаряча лінія спілкування з батьками і вчителем, серед традиційних форм роботи з батьками педагоги НВК використовують:


 • вивчення сім'ї (через індивідуальні бесіди, діагностику батьків, робота з
  батьківським комітетом, відвідування сім’ї вдома);

 • долучення батьків до участі в шкільних заходах під час захисту науково-
  досідницьких робіт, захисту учнівських проектів.

Невід'ємною частиною виховного процесу є проведення позакласних заходів. Мета такої співпраці з батьками полягає в тому, щоб пізнати кожну дитину, дати можливість батькам відчути, що не існує найважливішої справи в їхньому житті, ніж бути творцем становлення характеру своєї дитини.

Батьки завжди з великою активністю включаються в організацію шкільних свят. Це свято Знань, свято останнього дзвоника, випускний вечір. Проводяться шкільні родинні свята. Батьки залучаються до участі у спортивних змаганнях. Батьки відвідують відкриті виховні заходи. Активно долучаються до участі у творчих звітах навального закладу, батьки 8–10 класів чергують під час проведення шкільних дискотек. Батьки активно допомагають в підготовці школи до нового навчального року, що свідчить тісну співпрацю батьків та школи. Вик. О.В. Огородник


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

11 класу здавали дпа з української мови та літератури iconКонспект уроку з української літератури для 7 класу вчителя української мови та літератури
Які твори художньої літератури Є. Гуцала ви читали? Чим вони вам запам’яталися? (Слайд 3)
11 класу здавали дпа з української мови та літератури iconРекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчання
Григорович Шевченко – великий український народний поет, геніальний митець-новатор, основоположник нової української літератури та...
11 класу здавали дпа з української мови та літератури iconВідділ освіти
Лунгу Ганна Анатоліївна, учитель української мови та літератури, спеціаліст ІІ категорії зош І -ііі ст с. Кучурган Стоянова Зоряна...
11 класу здавали дпа з української мови та літератури iconПро стан викладання української мови та літератури в школі
Проводилось відвідування уроків української мови та літератури, перевірялось ведення шкільної документації
11 класу здавали дпа з української мови та літератури iconУчитель української мови та літератури Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Проблема «Формування творчої, цілеспрямованої, гармонійно розвиненої особистості на уроках української мови І літератури»
11 класу здавали дпа з української мови та літератури iconЗбірник матеріалів з української літератури для учнів 7-го класу
Даний збірник матеріалів дозволить доповнити підручник «Української мови та літератури» Слоньовської О., як для класів з українською...
11 класу здавали дпа з української мови та літератури iconІноземцева Ольга Леонідівна учитель української мови І літератури вищої категорії
...
11 класу здавали дпа з української мови та літератури iconПрограма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
11 класу здавали дпа з української мови та літератури iconПлан-конспект бінарного уроку української літератури та іноземної мови для 9 класу
Тема. Т. Г. Шевченко – геніальний український поет, мислитель, визнаний у всьому світі
11 класу здавали дпа з української мови та літератури iconТема проекту
Гвоздецька К. В.,вчитель української мови та літератури зш І-ІІІ ст.№25 м. Івано-Франківська; Павлюк М. П., вчитель української мови...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка