2 (237) 2012 2012 січень №2 (237)


Розподіл відповідей на запитання «Наскільки розповсюджене в середовищі учнів вашої школи вживання наркотиків?»Сторінка10/21
Дата конвертації15.04.2017
Розмір3,82 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Розподіл відповідей на запитання «Наскільки розповсюджене в середовищі учнів вашої школи вживання наркотиків?»

(В % від кількості опитаних)


п/п


Варіанти відповідей

Усі опитані

8 кл.

9 кл.

10кл.

11кл.

1.

Це масове явище

3,3

3,9

1,9

1,6

5,5

2.

Є школярі, які регулярно вживають наркотики, але їх небагато, і є більшість, що їх ніколи не куштувала

4,5

6,7

1,4

7,1

3,2

3.

Дехто з школярів вживає наркотики, але це дуже незначна кількість, а більшість з наркотиками справи не мають

13,5

11,2

10,1

14,1

18,3

4.

Учні нашої школи наркотиків не вживають

36,6

38,8

42,0

39,1

28,9

5.

Складно відповісти

41,4

39,3

44,4

38,0

44,0

6.

Немає відповіді

0,7

0,1

0,2

0,1

0,1
Разом

100

100

100

100

100

На основі цих даних можна сказати, що наркотики в обрії повсякденного життя учнів старших класів присутні. Меншість серед опитаних усіх класів впевнена, що учні їхньої школи наркотиків не вживають. 21,3% від загальної кількості опитаних визнали, що тією чи іншою мірою, але серед учнів їх школи є ті, хто вживає наркотичні речовини. Оскільки запитання належить до сензитивних9, то варто звернути увагу на кількість тих, кому складно було на нього відповісти. Цілком можливо, що серед них є й ті, хто просто приховав свої знання про стан речей з питання, що вивчається.

У таблиці відображається слабка кореляція думки про розповсюдженість вживання наркотиків учнями від класу: чим старші учні, тим частіше вони впевнені, що дехто з їхніх однокласників вживає наркотики (коефіцієнти: Спірмена 0,127 та Пірсона 0,129). Звертає на себе увагу факт, що розподіл відповідей між восьмикласниками та одинадцятикласниками достатньо близький.

Розподіл відповідей за статтю відрізняється несуттєво. Значимі відмінності зафіксовані лише за позиціями «це – масове явище» (дівчата – 1,2%; хлопці – 5,5%) та «учні нашої школи наркотиків не вживають» (відповідно 37,2% та 34,7%). Відмінність за позицією «є школярі, які регулярно вживають наркотики, але їх небагато, і є більшість, що їх ніколи не вживала» (дівчата – 4,2%; хлопці – 5,25) знаходиться у межах статистичної похибки. За позицією «дехто з школярів вживає наркотики, але це дуже незначна кількість, а більшість з наркотиками справи не мають» зафіксовано однакові проценти в статевих групах (по 13,8%). Гендерні характеристики розподілу відповідей підтверджують давно зафіксовану диспропорцію: серед тих, хто вживає наркотики значно більше чоловіків, ніж жінок [11, с. 78]. Тому чоловічий і жіночий досвіди контакту з цими речовинами і людьми, що їх вживають, мають різнитися. Але в учнівської молоді цей досвід різниться не суттєво.

Для конкретизації розглянутого питання в анкеті було передбачено запитання про вживання наркотиків в найближчому оточенні респондента. З одного боку, це давало можливість зрозуміти, наскільки респондент, відповідаючи на попереднє запитання, користується власним досвідом, а, з другого боку, це дозволяло зрозуміти механізми розповсюдження наркотизму. Я вже наводив думку фахівців, згідно з якою для пояснення розповсюдження наркотизму варто застосовувати епідеміологічну модель. До того ж, харківськими соціологами встановлено, що найбільший вплив на молодих людей при вживанні наркотиків «…справляє субмісивний мотив (потрапляння під груповий тиск). Ця позиція є «абсолютним лідером» за частотою виборів респондентами – 60,5%»[7, с. 47]. Наведу табличні дані про вживання наркотиків серед трьох найближчих друзів (Табл. 2).
Таблиця 2

Розподіл відповідей на запитання «Уявіть собі трьох своїх близьких друзів. Скільки з них, на Вашу думку, хоча б колись вживали наркотики?» (В % від кількості опитаних)


п/п


Варіанти відповідей

Усі опитані

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

1.

Один

9,3

7,0

5,9

12,5

12,3

2.

Два

6,1

5,3

6,3

3,3

9,5

3.

Три

4,1

2,3

2,0

6,5

5,9

4.

Жоден

78,9

83,6

85,8

77,7

72,3

5.

Складно відповісти

1,6

1,6

0,0

0,0

0,0
Разом

100

100

100

100

100

Дані цієї таблиці підтверджують дані попередньої таблиці. Серед усіх опитаних у 19,5% респондентів є найближчі друзі, які вживають наркотики. Тенденції теж не відрізняються від вже зафіксованих. Χ² має значення 25,169, що підтверджує наявність зв’язку між перемінними «друзі, що вживають наркотики» і класом, де вчаться респонденти. Відмінності між статями у цьому разі проявляються рельєфніше: троє друзів-наркоманів є в 6,8% юнаків і в 2,4% дівчат; два таких друга/подруги відповідно є в 7,8% опитаних юнаків і в 5,2% дівчат, один друг – відповідно в 10,6% та 9,0%. Про те, що в їх близькому оточенні наркоманів немає, сказали 74,85 юнаків і 83,5% дівчат.

Перед респондентами у відкритій формі ставилося запитання «Які види наркотиків достатньо легко придбати в нашому місті?». При обробці даних була використана таблиця з публікації харківських соціологів [13, с. 479 – 480]. Щоправда, отримані нами дані неможливо прямо порівнювати з даними по Харкову, тому що там питання стояло про вживання наркотиків. При їх зіставленні мова може йти лише про певні тенденції. Відразу скажу, що назвали конкретні види наркотичних речовин 30,8% опитаних учнів, дали відповідь, що вони їх не знають 43,1%, ще 2,4% написали, що вони цим не цікавилися. Разом з тим 23,8% наших респондентів відповіді не дали взагалі. Ігнорування запитання можна тлумачити по-різному. Цілком можливо, що частина учнів приховали свою обізнаність з цього питання.

Розподіл відповідей між класами не демонструє якоїсь стійкої тенденції. Так, серед учнів 8-х класів свою обізнаність продемонстрували 29,8% респондентів, серед дев’ятикласників – 41,4%, серед учнів 10-х класів – 46,2%, серед випускників – 40,3%. Значення χ² показує відсутність стійкого зв’язку між цими перемінними.

Значимий зв’язок фіксується між обізнаністю з цього питання та статтю респондентів. Так, серед опитаних хлопців 49,8% знали про види наркотиків, які легко купити в нашому місті, 46,3% – не знали і ще 3,9% сказали, що цим не цікавилися. Серед дівчат відповідно цифри такі – 32,8%; 64,4% та 2,8%.

Тепер наведу отримані нами дані в табличній формі (Табл. 3).


Таблиця 3

Розподіл відповідей на запитання «Які види наркотиків достатньо легко купити в нашому місті?»


пп


Назви наркотичних речовин

Кількість згадувань

% від кількості згадувань

1.

Препарати коноплі: маріхуана, план, анаша, гашиш, молоко, каша....

206

43,4

2.

Курильні суміші / мікси (JWH)

45

9,4
Кокаїн, крек

34

7,1

4.

ЛСД (LSD, марки, промокашки)

19

4,0

5.

Бутират

17

3,6

6.

Амфетамін, метаамфетамін

14

2,9

2.

Героїн

12

2,5

3.

Трамадол, спазмолекс

12

2,5

4.

Гриби, рослинні галюциногени

9

1,9

5.

Первітін (винт)

8

1,7

6.

Екстазі (МДМА, Е, ХТС)

7

1,5

7.

Димедрол

5

1,1

8.

Опіоїди медичні: морфін, промедол, омнопон, метадон, фентаніл...

4

0,8

9.

Опіоїди кустарні: ханка, черняшка, солома, ширево...

2

0,4

10.

Інші наркотики

82

17,2

11.

Загальна кількість згадувань

476

100

На відміну від харківської молоді, луганськими школярами не згадувалися такі препарати як «Ефект» та «Колдакт», ефедрон, транквілізатори, барбітурати, різні інгаляційні наркотичні речовини, психоцибін, мескалін, фенциклід і чифір. Серед інших наркотиків, яких немає в харківському списку, частіше за все згадувалися фенамін (24 рази) та триган-Д (6 разів).

Нас цікавили шляхи розповсюдження наркотиків серед школярів. В анкеті було передбачено пряме запитання з цього приводу. Ми не цікавилися, чи купують наркотики вони особисто і в кого. Запитання було сформульоване в безособовій формі. Було отримано 1082 відповіді. Результати представлю в табличному вигляді (Табл. 4).


Таблиця 4

Розподіл відповідей на запитання «Де в нашому місті можна в першу чергу купити наркотики?» (Кількість відповідей не обмежувалася). (В % від загальної кількості відповідей)


п/п


Варіанти відповідей

Усі опитані

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

1.

У спеціальних кіосках

3,6

4,8

2,9

3,5

3,8

2.

У нічних клубах

14,3

13,9

14,3

14,2

14,7

3.

У бариг, які торгують вдома

18,6

13,5

15,0

21,2

23,4

4.

У школі у однокласників, що приторговують

1,7

2,2

0,7

1,2

2,6

5.

У торговців на вулиці

7,0

6,5

5,0

7,7

8,7

6.

Через Інтернет

8,0

6,5

9,3

10,0

6,4

7.

Інше

12,6

10,9

10,0

10,0

6,4

8.

Складно відповісти

34,2

41,7

42,9

32,3

34,0

Якщо стан справ хоча б приблизно такий, то наркотики є досить доступними для школярів. Маємо достатні підстави вважати, що учні, які назвали головні способи придбання наркотиків, близькі до реальності. Наркоторговці «працюють» вдома, в нічних клубах, на вулиці. Наркотики можна придбати через Інтернет. Невелика кількість опитаних вказали, що наркотичні речовини розповсюджують їхні однокласники. Але це, незважаючи на невелику кількість відповідей, означає, що наркоторгівля проникла і безпосередньо в школу.

Як одна з гіпотез дослідження висувалося припущення, що учні розділяють наркотики на відносно нешкідливі (легкі) та смертельно небезпечні (важкі). Ця гіпотеза в ході дослідження не знайшла повного підтвердження, що видно з Табл. 5.
Таблиця 5

Розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, чи можна розділити наркотики на небезпечні та нешкідливі для здоров’я людини?» (В % від кількості опитаних)


п/п


Варіанти відповідей

Усі опитані

(n = 787)8 кл.

(n = 177)9 кл.

(n = 206)10кл.

(n = 185)11кл.

(n = 219)1.

Усі наркотики небезпечні, відмінність лише в мірі небезпеки

71,0

67,8

72,8

75,1

68,5

2.

Легкі наркотики не є небезпечними, а важкі становлять смертельну загрозу

10,0

6,2

9,7

10,3

13,2

3.

Наркотики самі по собі не є небезпечними, а загрозу становлять способи їх вживання (можна заразитися СНІДом і т. д.)

5,1

9,6

4,4

3,2

3,7

4.

Складно відповісти

13,9

16,4

13,1

11,4

14,6

На основі наведених даних можна зробити висновок, що у більшості школярів стосовно наркотиків в цілому існує пересторога. І це свідчить, що культурне відторгнення наркотизму є дієвим і в середовищі підлітків. Але майже 15%, які впевнені, що можливе безпечне вживання подібних речовин, не можуть не викликати тривоги.

Вживання наркотиків, які культурно відторгаються, відбувається в широкому контексті вживання алкоголю та тютюну, які в нашій культурі освоєні. Зв'язок між цими типами наркотизму в широкому розумінні слова до цього часу недостатньо з’ясовано. С. Моравицький, який ще 1885 р. вивчав наркотизм у Фергані, дійшов висновку, що для тамтешніх мешканців наркотики заміняють алкоголь [19]. За такою логікою вживання алкогольних напоїв можна вважати перепоною на шляху до розповсюдження вживання наркотиків. Для такого висновку є певні підстави. Так, традиційно в деяких мусульманських країнах було розповсюдженим вживання різних засобів з коноплі [20]. Але зараз в цих же країнах діють дуже жорсткі закони проти наркоманії, які можуть передбачати навіть смертну кару за вживання наркотиків. Дослідження харківських соціологів, навпаки, свідчать про позитивну кореляцію між вживанням алкоголю та вживанням наркотиків. Олексій Сердюк пише: «Оцінюючи частоту вживання алкоголю молодими харків’янами, ми бачимо, що серед молодих людей, які пробували наркотики, вона є значно вищою, ніж серед тих, хто наркотиків не пробував» [7, с. 53]. Мабуть ці висновки варто розглядати не як взаємовиключні. В традиційних культурах можна вести мову про заміщення одного способу зміни стану свідомості іншим. Зараз же алкоголізація і наркотизація – це процеси, які викликані спільними соціальними причинами, що і викликає кореляцію між ними. З цього випливає висновок, що вивчати наркотизацію і алкоголізацію варто комплексно.

У нашому дослідженні вживання алкоголю учнями старших класів з’ясовувалося за тією ж схемою, яка застосовувалася при збиранні інформації про розповсюдженість наркотиків. У табличній формі представлю результати опитування про поширеність вживання алкоголю (Табл. 6).

Таблиця 6

Розподіл відповідей на запитання «Наскільки розповсюджено в середовищі учнів Вашої школи вживання алкогольних напоїв?»

(В % від кількості опитаних)


п/п


Варіанти відповідей

Усі опитані

(n = 784)8 кл.

(n =177)


9 кл.

(n =204)


10 кл.

(n =185)


11 кл.

(n =218)


1.

Це масове явище

22,8

24,3

23,5

19,5

23,9

2.

Є школярі, які регулярно вживають алкогольні напої, але їх небагато, і є більшість, яка лише інколи їх вживає

25,5

26,6

24,5

20,0

30,3

3.

Дехто з школярів вживають алкоголь, але це дуже незначна кількість, а більшість з алкогольними напоями справи не мають

28,3

26,6

28,9

30,8

27,1

4

Учні нашої школи алкоголю не вживають

5,1

2,8

4,9

5,9

6,4

5

Складно відповісти

18,2

19,8

18,1

23,8

12,4

За критерієм χ² статистичний зв'язок між перемінними «розповсюдженість вживання алкоголю» та клас, в якому вчаться респонденти, не фіксується. Отже, алкоголь однаковою мірою присутній в повсякденному життя як учнів 8-го класу, так і учнів 11-го класу. Звертає на себе увагу дуже незначна кількість тих респондентів, які впевнені, що в їх школі учні алкоголь не вживають. Зафіксовано статистично значимий зв’язок думки про розповсюдженість вживання алкоголю і статтю респондентів. Але він полягає не в тому, що дівчата менше за хлопців поінформовані про розповсюдженість цього явища (про те, що їм складно відповісти заявили 19,3% опитаних дівчат і 18,2% хлопців), або що перші значно частіше висловлюють думку про відсутність відповідного явища (про те, що учні їх школи не вживають алкоголю висловили переконання 3,5% дівчат та 6,5% хлопців). Відмінність в тому, що хлопці частіше за дівчат висловлювали думку, що вживання алкоголю серед учнів є масовим явищем (хлопці – 27,8%; дівчата – 17,7%). Дівчата ж частіше обирали середні позиції (друга позиція в таблиці – відповідно 28,1% та 23,5%; третя позиція в таблиці – 31,5% та 24,1% відповідно).

Згідно з отриманими даними підліткам неважко легально придбати алкогольні напої. Їм навіть непотрібно застосовувати якісь хитрощі (Табл. 7).

Таблиця 7Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Схожі:

2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconІнформаційний вісник 4 (44) 2012 Київ 2012 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 4 (44) 2012 / [редкол. Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп ред.), О. Виноградова, Т. Якушко];...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) icon5 квітня 2012 р. Чернівці 2012
Букова віть: Матеріали ІІ міжвузівської студентської конференції, Чернівці, 5 квітня 2012 р. / [Упоряд: М. В. Мандрик, Г. В. Чайка]....
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconСторінками краєзнавчої спадщини А. Кащенка
За В. Бідновим, “…біографія його – се сторінка з історії, ще не написаної, нашого національного руху на Наддніпрянщині в старі, передреволюційні...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconБюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки
Образ пространства [Текст]: карта и информация / Александр Михайлович Берлянт; рец. А. И. Преображенский. Москва : Мысль, 1986. 240...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconМонографії: Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. Chlorophyta /Bilous O. P., Burova (Gerasymova), Wasser S. P.; Tsarenko P. M. et al. /Eds. Petro M
Опубліковано 321 наукову статтю, у т ч. 237 – у вітчизняних наукових виданнях, 84 – у зарубіжних, а також понад 234 публікації у...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) icon2014 рік, з метою гідного відзначення 200-річного ювілею видатного сина українського народу, Указом Президента України від 11. 04. 2012 №257/2012 оголошений Роком Тараса Шевченка
Указом Президента України від 11. 04. 2012 №257/2012 оголошений Роком Тараса Шевченка
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconКоростіль Л. А. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. 2011-2012 н р. Суми: рвв соіппо, 2012. 60 с

2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconПлан проведення тижня права з 10. 12. 2012 по 15. 12. 2012 День неділі Захід Відповідальний
Підготовка матеріалів до створення пам’ятки для учнів І батьків «Стоп – насильство»
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconКнига року колегіумних класів 2011-2012 новоград-волинський 2012 I. Книга братства
Валентина Зайцева); 11 клас (історичний) – 29


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка