2 (237) 2012 2012 січень №2 (237)


Розподіл відповідей на запитання «Де в нашому місті молода людина, що не досягла 21 року, може взяти алкогольні напої?»Сторінка11/21
Дата конвертації15.04.2017
Розмір3,82 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

Розподіл відповідей на запитання «Де в нашому місті молода людина, що не досягла 21 року, може взяти алкогольні напої?»

(В% по колонках від кількості опитаних. Можна було обирати

декілька відповідей)
Напої

Супер-маркети

Малень-кі мага-зини

Ринки

З рук

Куп-лять старші друзі

У батьків в барі

В кафе

Ніде

1.

Пиво

67,8

81,7

63,4

26,3

68,7

36,1

66,0

19,2

2.

Слабоалко-гольні напої

76,9

78,8

63,2

24,4

53,0

36,1

60,1

23,4

3.

Вино

62,1

61,0

50,7

24,2

58,3

51,3

61,7

29,9

4.

Горілка

51,3

58,7

44,6

22,7

63,6

33,5

41,1

40,1

5.

Шампанське

65,9

60,3

45,3

17,1

53,7

48,1

55,7

30,5

6.

Коньяк

53,0

50,5

34,5

16,2

58,3

38,0

43,5

48,5

7.

Віскі

48,7

37,0

28,2

15,0

51,3

41,8

43,5

57,5

8.

Самогон

15,7

17,0

41,3

84,8

34,7

14,6

10,3

67,1

9.

Разом

441,3

445,0

371,1

230,7

441,7

299,4

381,8

316,2

Ми прагнули перевірити загальні судження через звернення до особистого досвіду респондентів. Інформація про те, які алкогольні напої доводилося купувати їм особисто, в Табл. 8.


Таблиця 8

Розподіл відповідей на запитання «Які алкогольні напої доводилося Вам купувати?» (Кількість відповідей не обмежувалася).

(В % від загальної кількості відповідей)


п/п


Варіанти відповідей

Кількість виборів варіанту відповіді

%

1.

Пиво

406

54,6

2.

Слабоалкогольні напої

420

56,5

3.

Вино

250

33,6

4.

Горілка

174

23,4

5.

Шампанське

293

39,4

6.

Коньяк

140

18,8

7.

Віскі

69

9,3

8.

Самогон

54

7,3

9.

Інше

167

22,5
Разом

1973

265,5

Дані цієї таблиці теж підтверджують знайомство значної частини школярів зі спиртними напоями. Чисельно переважають серед предметів купівлі пиво і слабоалкогольні напої. Але досить часто згадуються вина і горілка.

Думку про те, що в Луганську підліткам неважко купити ті чи інші речовини, які викликають адикцію, підтверджується і розподілом відповідей на запитання про можливість учневі придбати сигарети (Табл. 9).

Таблиця 9Розподіл відповідей на запитання «Чи складно придбати школяру сигарети?» (В % від кількості тих, хто відповів)

п/п


Варіанти відповідей

Усі

опитані


(n = 781)

8 кл.

(n =174)


9 кл.

(n =206)


10кл.

(n =183)


11кл.

(n =218)


1.

Ніяких ускладнень, були б гроші

31,4

31,0

34,5

30,1

29,8

2.

В одних магазинах не продадуть, але продадуть в інших

34,8

27,6

31,1

39,3

40,4

3.

Самому купити неможливо, але придбають старші друзі

7,3

10,3

6,8

4,9

7,3

4.

Самому купити неможливо, але можна взяти у батьків

0,9

2,9

0,0

0,0

0,9

5.

Складно відповісти

25,6

28,2

27,7

25,7

21,6

Як бачимо, тютюнові вироби цілком доступні для підлітків. Між статями різниця не дуже велика в розподілі відповідей на це запитання. Суттєві відмінності помітні лише в двох позиціях. Хлопці частіше за дівчат відповідають, що немає жодних перепон при купівлі сигарет (37,0% проти 27,1%). Дівчата дещо частіше за хлопців покладаються в їх купівлі на старших друзів (8,9% проти 4,7%).

Найбільш складним завданням в нашому дослідженні було отримати інформацію про реальне вживання наркотиків, алкоголю та тютюну підлітками. Для перевірки щирості відповідей був застосований експеримент. Запитання про особистий досвід вживання речовин, що викликають адиктивну поведінку, в анкеті ставилося двічі (через запитання). Спочатку наведу загальні результати по першій постановці цього запитання (Табл. 10).

Таблиця 10Розподіл відповідей на запитання «Який Ваш власний досвід вживання вказаних речовин?»

(В % від кількості опитаних по рядкам)


п/п


Назви речовин

Так, регу-

лярно


Так, від випадку до випадку

Тільки спробував(ла),

і не вживаюНіколи не пробував

(ла)


Не хочу відпові-дати на це запитан-ня

Немає відпо-віді

1.

Алкоголь

1,9

22,6

41,5

19,1

13,1

1,8

2.

Наркотики

0,4

1,1

4,8

75,1

16,1

2,5

3.

Тютюн (сигарети,

цигарки, сигари)10,0

8,1

29,5

37,8

12,8

1,9

Коли респонденти вдруге відповідали на одне і те ж запитання анкети, то тенденції залишилися тими ж. Але відбулися певні зрушення, які стосуються в першу чергу вживання алкоголю. Про регулярне його вживання повідомили 1,5%, про вживання від випадку до випадку – 29,0%. Отже, при повторній відповіді про відносно регулярне вживання алкоголю зізналися 30,5% наших респондентів, що на 6% більше, ніж в першому випадку. Менше при повторній відповіді виявилося тих, хто зізнався, що лише спробували алкоголь і з того часу не вживають його (29,0%). Трохи більше було тих, хто обрав відповідь, що алкоголю ніколи не куштували (21,8%). Також збільшилася питома вага тих, хто не хотіли відповідати (16,0%), або просто не дали відповіді (2,8%).

Розподіли відповідей про вживання наркотиків та тютюну виявилися стабільними.

У цілому результати цього експерименту можна витлумачити на користь того, що на сензитивні запитання можна отримувати достатньо відверті відповіді.

Очікуваною виявилась відмінність у розподілі відповідей між класами. Так, про те, що регулярно вживають алкоголь зізналися 1,1% опитаних учнів 8-х класів і вже 3,2% учнів 11-х класів. Про те, що вживають алкоголь від випадку до випадку, сказали 17,8% восьмикласників і вже 35,8% випускників. Тільки пробували алкоголь, але не стали його вживати регулярно 36,8% опитаних учнів 8-х класів і 45,4% – учнів 11-х класів. Ніколи не вживали алкогольні напої відповідно 29,3% і 11,9%, а не бажали відповідати – 14,9% і 3,7%.

Такої регулярності не фіксується в розподілі відповідей стосовно вживання наркотиків. Відмінності між 8-ми і 11-ми класами помітні лише по двох пунктах. У 8-х класах не пробували жодних наркотиків 78,6% опитаних учнів, а в 11 –х класах – 82,5%. Не хотіли відповідати на це запитання відповідно 16,2% і 9,7%. Це схоже на те, що наркоманія з року в рік стає все молодшою. Але такий висновок можна сформулювати лише як гіпотезу, яка потребує подальшої перевірки.

Схожою на вживання алкоголю за тенденцією є відмінність у вживанні тютюну між класами. У 8-му класі палять регулярно 5,1% респондентів, в 11-му – 12,7%. Від випадку до випадку затягуються тютюновим димом 5,1% учнів 8-х класів і 12,7% випускників. Але в підлітковому віці алкоголь вживають частіше не тільки ніж наркотики, але й ніж тютюн.

Нагадаю, що однією з гіпотез дослідження був вплив кофігуративної культури підлітків на формування стимулів до вживання адиктивних речовин. У зв’язку з цим в анкеті було запитання про їхнє вживання в близькому оточенні респондентів. Спочатку представлю загальні результати в табличній формі (Табл. 11).

Таблиця 11

Розподіл відповідей на запитання «Чи вживають близькі Вам люди названі речовини?» (В % від кількості опитаних по стовпчиках)

Алкоголь


п/п


Характер вживання

Батько

Мати

Старший брат або старша сестра

Друзі

Одно-клас-ники

1.

Вживає регулярно

3,6

0,8

1,8

8,2

9,8

2.

Вживає інколи

56,8

46,6

33,9

60,6

58,6

3.

Ніколи не вживає

23,8

38,9

32,5

18,1

16,8

4.

Немає відповіді

15,9

13,8

31,9

13,0

14,9
Разом

100

100

100

100

100


Наркотики


п/п


Характер вживання

Батько

Мати

Старший брат або старша сестра

Друзі

Одно-класники

1.

Вживає регулярно

0,2

-

-

0,5

1,5

2.

Вживає інколи

1,0

1,1

1,8

9,1

6,4

3.

Ніколи не вживає

84,5

86,2

75,4

78,0

77,4

4.

Немає відповіді

14,2

12,6

22,9

12,4

14,8
Разом

100

100

100

100

100


Тютюн (сигарети, цигарки, сигари)


п/п


Характер вживання

Батько

Мати

Старший брат або старша сестра

Друзі

Одно

класники


1.

Вживає регулярно

31,9

9,1

7,9

15,0

18,5

2.

Вживає інколи

17,5

12,9

18,4

38,2

42,0

3.

Ніколи не вживає

35,4

61,5

44,0

31,2

24,0

4.

Немає відповіді

15,2

16,5

29,8

15,5

15,5
Разом

100

100

100

100

100

Отримані дані в цілому відповідають висунутій гіпотезі, хоча вони і не можуть розглядатися як її строге підтвердження. В цілому можна констатувати, що з адиктивними речовинами учні частіше контактують у середовищі однолітків, ніж серед своїх старших за віком родичів.

Варто зупинитися на наших даних як на інформації для подальшого вивчення зсуву в гендерних ролях. Існує емпіричне узагальнення, що чоловічі правопорушення до жіночих становлять 10/6:1. Це співвідношення є достатньо стабільним протягом сотні років. Воно фіксується і серед наркоманів [19]. Але чи впливає загальна еволюція гендерних ролей на девіантну поведінку? Чи відбувається її фемінізація?

На основі вивчення підлітків дати обґрунтовану відповідь на ці запитання неможливо. Але дещо отримана інформація може прояснити. Помітною є така тенденція. Гендерна диспропорція зберігається в тих видах адиктивної поведінки, які відторгаються нашою культурою. В тих же видах, які культурою освоєні, спостерігається поступовий рух до рівності між статями. Тут варто підкреслити, що раніше в культурі вживання алкоголю і паління тютюну було освоєне для чоловіків. Негласна конвенція передбачала, що саме їм за певних обставин дозволені певні види брутальної поведінки. Це закріпилося в стереотипах, які зберігаються і зараз в суспільній свідомості. Наші дані свідчать на користь того, що хоча палити починають раніше хлопчики, але з часом пропорція тих, хто вживає тютюн за гендерною ознакою, вирівнюється (Табл. 12).

Таблиця 12

Розподіл відповідей на запитання «Хто серед школярів частіше за все починає курити?» (В % від кількості тих, хто дав відповідь)


п/п


Варіанти відповідей

Усі опитані

(n = 782)8 кл.

(n =174)


9 кл.

(n =204)


10кл.

(n =185)


11кл.

(n =219)


1.

Хлопці

53,7

59,2

53,9

57,3

46,1

2.

Дівчата

9,0

9,2

6,4

9,7

10,5

3.

Рівною мірою хлопці і дівчата

37,3

31,6

39,7

33,0

43,4

Це – лише симптом, який слід тлумачити з певною обережністю. Але привід для поглиблених досліджень тут є.

При математичній обробці даних був зафіксований досить стабільний зв'язок між розповсюдженістю різних форм адиктивної поведінки і типом школи. В спеціалізованих школах (гімназіях, математичних школах) вона менш розповсюджена, ніж у звичайних. До того ж у тих, хто вчиться в спеціалізованих школах, і більш розповсюджені установки, що заперечують адиктивну поведінку. Наприклад, жодного друга, що вживає наркотики, серед трьох найближчих друзів не було у 83,1% учнів спеціалізованих шкіл і у 78,8% учнів зі звичайних загальноосвітніх шкіл. Вживання наркотиків назвали масовим явищем у своєму середовищі 1,2% опитаних учнів спеціалізованих шкіл і 4,2% учнів звичайних шкіл. Серед опитаних учнів спеціалізованих шкіл знали назви наркотичних речовин 27,4%, а серед учнів загальноосвітніх шкіл – 46,0%. Всі наркотики вважають небезпечними 79,8% наших респондентів, що вчаться в спеціалізованих школах, і 67,0% тих, хто є учнями звичайних шкіл.

Як висновок можна контактувати, що адиктивні речовини досить щільно ввійшли в повсякденне життя луганських школярів. Це зовсім не означає, що всі вони перетворилися на адиктів. Алкоголь, тютюн і наркотики – це радше постійні фактори їхнього повсякденного життя, до яких кожному доводиться виробляти своє особисте ставлення.

У профілактичній роботі цю обставину варто враховувати. Так, за нашими даними, тією чи іншою мірою знайомі на власному досвіді з дією алкоголю 66,0% учнів з 8 по 11 класи, з дією тютюну – 47,8%, з дією наркотиків – 6,3%. Найбільш стрімко розвивається алкоголізація підлітків. Вона не зустрічає надійних бар’єрів з боку держави і суспільства. Рівень вживання наркотиків підтримує епідемічну ситуацію. Будь-яке погіршення соціальної ситуації може призвести до зростання наркотизації молоді.

Можна говорити про зближення гендерних стереотипів адиктивної поведінки. Суспільні норми, які раніше уберігали більшість дівчат від небезпечних кроків, зараз втрачають свою дієвість. Головним стає власне рішення індивіда. Воно залежить від його установок на досягнення в різних галузях. Тому учні спеціалізованих шкіл менше схильні до вживання адиктивних речовин, ніж учні звичайних загальноосвітніх шкіл.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

Схожі:

2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconІнформаційний вісник 4 (44) 2012 Київ 2012 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 4 (44) 2012 / [редкол. Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп ред.), О. Виноградова, Т. Якушко];...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) icon5 квітня 2012 р. Чернівці 2012
Букова віть: Матеріали ІІ міжвузівської студентської конференції, Чернівці, 5 квітня 2012 р. / [Упоряд: М. В. Мандрик, Г. В. Чайка]....
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconСторінками краєзнавчої спадщини А. Кащенка
За В. Бідновим, “…біографія його – се сторінка з історії, ще не написаної, нашого національного руху на Наддніпрянщині в старі, передреволюційні...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconБюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки
Образ пространства [Текст]: карта и информация / Александр Михайлович Берлянт; рец. А. И. Преображенский. Москва : Мысль, 1986. 240...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconМонографії: Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. Chlorophyta /Bilous O. P., Burova (Gerasymova), Wasser S. P.; Tsarenko P. M. et al. /Eds. Petro M
Опубліковано 321 наукову статтю, у т ч. 237 – у вітчизняних наукових виданнях, 84 – у зарубіжних, а також понад 234 публікації у...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) icon2014 рік, з метою гідного відзначення 200-річного ювілею видатного сина українського народу, Указом Президента України від 11. 04. 2012 №257/2012 оголошений Роком Тараса Шевченка
Указом Президента України від 11. 04. 2012 №257/2012 оголошений Роком Тараса Шевченка
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconКоростіль Л. А. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. 2011-2012 н р. Суми: рвв соіппо, 2012. 60 с

2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconПлан проведення тижня права з 10. 12. 2012 по 15. 12. 2012 День неділі Захід Відповідальний
Підготовка матеріалів до створення пам’ятки для учнів І батьків «Стоп – насильство»
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconКнига року колегіумних класів 2011-2012 новоград-волинський 2012 I. Книга братства
Валентина Зайцева); 11 клас (історичний) – 29


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка