20 грудня 2017 рокуСторінка1/9
Дата конвертації23.01.2018
Розмір2,02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
20 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
ТЕРНОПІЛЬ – 2017
УДК 658.8
ББК 65.291.3

Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль, ТНТУ, 2017. – 180 c.


У тезах висвітлено результати наукових досліджень з проблем: концептуальні аспекти розвитку економіки та маркетингу; інноваційні технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства; маркетингові технології підприємств сфери послуг; теоретичні та методичні аспекти маркетингової діяльності на ринку та в мережі Інтернет.
Редакційна колегія:

Голда Н.М. – к.е.н., доцент

Краузе О.І. – к.е.н., доцент

Семенюк С. Б. – к.е.н., доцент

Шпилик С.В. – к.е.н., доцент

За достовірність поданих до друку матеріалів відповідальність несуть автори.
ПЕРЕДМОВА

В сучасних складних економічних умовах основною проблемою на підприємствах є збут продукції та його стійкість. Як привабити Споживача? Як визначити тенденції ринку і спрогнозувати попит, ціни і, в цілому – своє майбутнє? Створення розгалуженої системи маркетингу на підприємстві дозволяє вирішити окреслені і багато інших питань саме силами підприємства. Роль маркетингу в підприємництві може бути різноплановою, але все більше підприємств звертають увагу на задоволення специфічних потреб споживача і намагаються регулювати ставлення споживача до своєї продукції.

Маркетингові технології – це методи, спрямовані на успішну діяльність підприємства на ринку.

Застосування маркетингових технологій надає можливість підприємствам забезпечити продажі на цільовому сегменті за рахунок глибокого розуміння потреб споживачів, успішно конкурувати з іншими підприємствами завдяки кращому розумінню тенденцій розвитку ринку, підвищити прибутковість або завоювати більшу частку ринку в залежності від визначених цілей.

Знання маркетингових технологій дозволяє вести бізнес більш впевнено, з меншими ризиками.
СЕКЦІЯ

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГУ»
УДК 339.13

Березівська Надія

Berezivska Nadiya

ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій та торгівлі»

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

ANALYSIS OF THE PRICING SYSTEM OF THE ENTERPRISE
Ціни, що діють в ринковій економіці країни, класифікують за такими основними ознаками: за характером обслуговуваного обороту виділяють; залежно від сфери регулювання; залежно від території дії; залежно від методу включення транспортних витрат в ціну товару; за часом дії.

В даний час, виходячи з вітчизняного та світового досвіду, представляється можливим виділити три основні методи (способи) формування цін з орієнтацією на: витрати, попит, конкуренцію.

Для аналізу системи ціноутворення розглянемо пекарню магазину самообслуговування «Рукавичка». «Рукавичка» – українська мережа магазинів самообслуговування, робота яких базується на західному досвіді та українській гостинності. Це торгові об’єкти площею від 200 до 1000 кв.м, з асортиментом - від 2000 до 9000 позицій, постійними вигідними акціями, доступним рівнем цін та іншими заходами, що направлені на задоволення потреб жителів Західної України. Перша «Рукавичка» відчинила свої двері у грудні 2003 р. в м. Перемишляни Львівської області. Сьогодні — це добре зорганізована та максимально пристосована до українських ринкових умов торгова мережа. "Рукавички" розташовано в центрі густонаселених районів Львова, Івано-Франківська та Тернополя, в районних центрах і великих містах областей із добрим транспортним сполученням та зручним паркуванням автомобілів. Підприємство за останній квартал працювало з позитивним ефектом (прибутково). Так, воно отримало прибутків у сумі 3594,03 тис. грн., що на 186,03 тис. грн. (або на 5,45 %) більше, ніж на початок кварталу.

Ціни на продукцію пекарні магазину самообслуговування «Рукавичка» є доступними для покупців, але не найнижчими. Нами розраховано собівартість хліба житньо-пшеничного та батона білого з борошна пшеничного вищого ґатунку. Собівартість хліба становить 11,05грн., ціна при націнці складатиме 20% - 13,25грн. Собівартість батона - 6,5 грн., що при націнці 20% забезпечить ціну виробу - 7,8 грн. Така ціна є недостатньо конкурентоспроможною і тому підприємству необхідно шукати шляхи зниження собівартості.

Можна виділити наступні основні напрямки зниження собівартості та ціни продукції пекарні магазину самообслуговування «Рукавичка»:

1) підвищення технічного рівня виробництва, створення автоматизованих систем керування, використання обчислювальної техніки, удосконалення й модернізація існуючої техніки й технології;

2) поліпшення використання й застосування нових видів сировини й матеріалів;

3) зниження поточних витрат відбувається в результаті вдосконалювання обслуговування основного виробництва;

4) при поліпшенні використання основних фондів зниження собівартості відбувається в результаті підвищення надійності й довговічності устаткування; удосконалювання системи планово-попереджувального ремонту; централізації й впровадження індустріальних методів ремонту, змісту й експлуатації основних фондів;

5) використання дешевшої сировини такої ж або кращої якості.УДК 339.13

Бурліцька Оксана

Burlitska Oxana

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ІНСТРУМЕНТИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В КНИЖКОВІЙ ТОРГІВЛІ

MERCHANDISING INSTRUMENTS IN BOOK TRADE
Перехід книжкової торгівлі до застосування прогресивних методів продажу товарів, насамперед – самообслуговування, пов’язується з підвищення ролі покупця в здійсненні торгово-технологічного процесу магазину, здобуття ним права і можливостей самостійного огляду і вибору всіх представлених у торговому залі книжкових товарів. В умовах загострення конкуренції на книжковому ринку книготорговельні підприємства почали використовувати технологію мерчандайзингу як один із ефективних інструментів боротьби за покупця, а для відвідувача книгарні найважливіше – у найзручніший для нього спосіб, отримавши необхідні консультації, не відчуваючи тиску, знайти і придбати потрібні видання. Передумовою цього є використання технологій мерчандайзингу як мистецтва продавати і складової інтегрованих маркетингових комунікацій. За канонами мерчандайзингу дизайн, інтер’єр, експозиція книгарні мають стимулювати якомога триваліше перебування відвідувачів у торговому залі, забезпечувати максимальну виручку з одиниці торгової площі.

Мерчандайзинг книжкової продукції здійснюють за декількома напрямами: класифікація та створення логічної системи розміщення та пошуку книг; викладка книжкової продукції; створення пріоритетних і цільових викладок; розробка та розміщення рекламних матеріалів у місці продажу. Для орієнтації покупців у торговельному залі використовують систему засобів візуальної комунікації: вказівники, піктограми та знаки, що є зрозумілими для покупця, крупний читабельний шрифт, яскраві та контрастні кольорові поєднання, що використовуються в позначенні назв відділів, тем і жанрів книжкової та супутньої продукції, впроваджують сучасні електронні засоби навігації, електронні каталоги та системи пошуку необхідних книг, журналів і різних цифрових носіїв. Зонування торговельного залу книжкового магазину часто базується на системі класифікації книжкової продукції. Використання таких систем класифікації дозволяє об’єднувати всі твори в загальну інформаційну базу, створювати логічну й уніфіковану систему розміщення книжкової продукції у торговельному залі магазину. Не слід залишати без уваги й культуру торгівлі, що визначається діловими якостями працівників магазину. Книготорговельне обслуговування є важливим аспектом діяльності книжкового магазину і спрямоване на створення комфортних умов при виборі книжкової продукції і прийняття рішення про купівлю. У функціональному просторі книгарні можуть бути використані різноманітні рішення, покликані привертати увагу до книг певної тематики, конкретного видавництва: рекламні викладки видань, презентації нових видань, творчі зустрічі. місце для автограф сесій, фотографування з автором, книга побажань для автора, видавництва. Отже, кожне книготорговельне підприємство повинне розробляти комплекс засобів по мерчандайзингу, що сприяє здійсненню раціонального технологічного планування торговельного залу; використанню найбільш зручного обладнання для правильної, добре продуманої викладки книжкової продукції, яка супроводжується рекламно-інформаційними матеріалами і може стати психологічним чинником впливу для здійснення імпульсної купівлі; виділення додаткової площі для проведення різних заходів, обслуговування покупців. Всі ці засоби мерчандайзингу впливають на поведінку споживача та активізують продаж книжкової продукції.

УДК 339.13Дацок Любов

Datsok Lubov

Науковий керівник: викладач-методист Обуд О.П.ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі»

Як спонукати споживача до купівлі?

Howtoencourage a consumertobuy?
Ситуація на ринках стрімко змінюється.

По-перше, спостерігається вибухове зростання пропозиції, що виражається як в різкому збільшенні кількості товарних груп, так і в їх наповненні. Товарний достаток змушує компанії робити певні зусилля, щоб утриматися на ринку.

По-друге, в умовах товарного достатку споживач стає все більш досвідченим. Класичний підхід в сегментації часто не спрацьовує. В даний час доцільно говорити вже не про сегменти, а про фрагменти споживачів (дуже маленькі сегменти, які об'єднує наявність загальної для всіх мотивації високого рівня).

По-третє, відбувається зміна інформаційного поля, яке визначається  у фрагментації каналів інформації (появі нових каналів і нових можливостей при використанні старих каналів донесення інформації до споживача: Інтернет-маркетинг, електронні табло і т.д.).

По-четверте, це внутрішньокорпоративний пресинг і бажання керівництва і власників підвищити ефективність бізнесу. Проводиться агресивна маркетингова політика, яка часто не приносить очікуваних результатів.

Перераховані зміни кидають компаніям "виклики" і вимагають пошуку «виходів», як відповідей на ці виклики.

Першою проблемою є залучення уваги споживача до товарів фірми. В умовах жорсткого інформаційного тиску це стає непростим завданням.

Іншою проблемою є здійснення вибору і прийняття рішення про покупку в даний момент часу (що вибрати і коли?). Люди часто відкладають здійснення покупки в надії на більш вигідну пропозицію в майбутньому. Необхідно знайти спосіб підштовхнути споживача споживача зробити покупку вже  зараз.

Третьою  проблемою є фрагментація  комунікаційних стратегій. Інформаційне поле, з одного боку, стає дуже розрізненим, а з іншого боку, дуже насиченим. У цих умовах вибрати свою комунікаційну стратегію стає непросто.

Найбільш дієві, ефективні рішення наступні:

1) Першим рішенням в цих випадках є унікальність продукту;

2) Друге рішення це управління сприйняттям ціна / якість (розпродажі, знижки і т.п.);

3) Третє рішення -  людські слабкості. У зоні комфорту і задоволення людина значно легше приймає рішення про покупку;

4) Наступним рішенням або інструментом є довіра та можливі шляхи його формування: особистий досвід, бренд (який часто підміняє особистий досвід).

УДК 339.13

Джерелейко Мар’яна

Djereleiko Mariana

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж

Необхідність вИКОРИСТАННЯ РR в маркетинговій діяльності

The need to use PR in marketing activities
Розвиток ринкової економіки породжує чимало актуальних проблем. Їх успішне розв’язання можливе через прийняття ефективних управлінських рішень, що ґрунтуються на достовірній і своєчасній інформації, а також формуванні певної культури відношень, довіри до прийнятих рішень. Цими та іншими питаннями, що виникають у відносинах між громадськістю, організаціями та владою, займається теорія і практика зв’язків з громадськістю (Public relations - РR). Тому, виникнення РR як професіональної діяльності було обумовлено законами, традиціями і потребами суспільства. Мета РR — встановити двосторонній канал спілкування для пошуку спільних інтересів та досягнення взаєморозуміння, що ґрунтується на достовірності, компетентності і повноті інформації.

В Україні вперше РR як наукова дисципліна з´явилася в 1992 р. Особливістю ринку РR в нашій державі є те, що робота PR-спеціалістів полягає в написанні привабливих текстів і подальшому їх розміщенні в мас-медіа.Таким чином, РR — функція управління, покликана оцінювати ставлення громадськості, ідентифікувати політику і дії приватної особи або організацій стосовно до громадських інтересів та виконувати програму діяльності, спрямовану на досягнення розуміння і сприйняття її громадськістю.

УДК 339.13Долгошеєв В. В., Бурліцька О. П.

Dolhosheev V. V., Burlitska O. P

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

СУТНІСТЬ СЕЗОННОГО МЕРЧАНДАЙЗИНГУ

SATISFACTION OF SEASON MERCHANDISEZING
Сезонний мерчандайзинг – це комплекс заходів щодо планування та просування торгового асортименту на основі взаємозв’язаних продажів товарів підвищеного попиту в кожну пору року. В мерчандайзингу прийнято виділяти наступні чотири сезони: «весняний» період (квітень, травень, червень); «літній» період (липень, серпень, вересень); «осінній» період (жовтень, листопад, грудень); «зимовий» період (січень, лютий, березень).

Торгівля в «весняний» період (квітень, травень, червень). Прихід весни, а з нею – очікування свята Пасхи, – істотні причини для оновлення торгового асортименту. Пасха передбачає інтерес до продовольчих товарів, необхідних для приготування святкових страв. У зв’язку з цим в магазині виставляються спеціально оформленні стенди з виробами особистого попиту. Тематика реклами повинна мати ненав’язливу орієнтацію на святкування Пасхи. Ходовою продукцією стають яйця, сир, пасхальні куличі, а також всі кулінарні інгредієнти в кількостях, що розраховані на велике сімейне свято. Весняне домашнє прибирання розкриває перед торгівлею можливості для демонстрації та стимулювання продажів непродовольчих товарів і організації виставок садово-городнього обладнання та інструментів, що приносить великий прибуток.

Торгівля в «літній» період (липень, серпень, вересень). В літній період наступає деяке затишшя в роздрібній торгівлі, оскільки починається період відпусток. Ось чому особливу увагу необхідно приділяти стимулюванню літніх продажів. Літо пропонує роздрібному торговцю велику кількість товарів для здійснення продажів: різноманіття овочів та фруктів, актуальною залишається тема пікніків, добре продаються напитки, а тому ці товари мають фігурувати на передньому плані. Для балансу на видне місце за цінами вище середніх виставляються соуси, приправи, інсектициди. Потрібно також пропонувати сонцезахисну косметику. По закінченню літа викладка овочів та фруктів для консервування повинна розташовуватись на основному маршруті руху покупців. Програма торгівлі «знову в школу» нагадує про кінець літа та необхідність змін в стилі життя й харчуванні. До речей, що користуються підвищеним попитом відносяться шкільні приналежності, одяг та продукти харчування, що використовуються для шкільних сніданків.

Торгівля в «осінній» період (жовтень, листопад, грудень). Осінній сезон має найкращу можливість переконати споживача потратити гроші на покупки. Домашнє консервування, розпочате ще влітку, триває і восени. Важливо щоб запас овочів, ягід та фруктів знаходився під особливим спостереженням. Контроль якості товарів справляє хороше враження на покупця. Асортимент грудня повинен включати іграшки, листівки, подарункові набори з цукерками тощо. Весь супермаркет стає ареною для передноворічної торгівлі, а тому виставлені на продаж товари та широкий асортимент різноманітних подарунків, значно збільшують прибуток за рік.

Торгівля в «зимовий» період (січень, лютий, березень). В січні вечірки переходять із офісів під сімейну покрівлю. Окрім гастрономії та винно-горілчаного відділів до торгового буму підключаються відділи, що пропонують закуски та напитки, якщо попередньо була організована реклама. В січні потрібні нові зусилля зі стимулювання продажів в період післясвяткового спаду в торгівлі. Вибір правильного співвідношення мерчандайзингових заходів, збалансує продажі та прибуток, рекламні кампанії та стратегічні плани торговельного підприємства.

УДК 338.13Загородна Ольга

Zahorodna Olga

Тернопільський національний економічний університет

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ

INFLUENCE OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPLY ON MARKET MANAGEMENT EFFICIENCY
У сучасних умовах обмеженості внутрішнього попиту на продукцію підприємств, на тлі зростання конкуренції суттєво збільшується відповідальність менеджменту підприємств за прийняття ефективних стратегічних маркетингових рішень.

У свою чергу зазначимо, що прийняття найбільш обґрунтованих маркетингових рішень вимагає збору, обробки та аналізу значної кількості маркетингової інформації, що обумовлює необхідність активного впровадження підприємствами інформаційно-аналітичних маркетингових систем. У цих умовах інформаційно-аналітичні системи маркетингу починають відігравати провідну роль і вносити істотний вклад у процес прийняття підприємствами маркетингових рішень.

Зазначимо, що питання щодо прогнозної оцінки ефективності впровадження інформаційно-аналітичних маркетингових систем є вкрай актуальними. Ефективна маркетингова діяльність підприємства має забезпечувати:


  1. Досягнення повною мірою усієї сукупності її маркетингових цілей.

  2. Мінімізацію витрат на залучення необхідної кількості, якості та структури ресурсів найкращим із можливих альтернативних варіантів задля досягнення маркетингових цілей.

  3. Необхідне співвідношення основних показників діяльності підприємства із найкращими галузевими показниками (обсяги продажу, прибуток, частка ринку тощо).

Для того, щоб виділити основні категорії резервів поліпшення роботи підприємства, які можуть бути реально використані за допомогою інформаційно-аналітичних систем (у т.ч. і у сфері маркетингу), необхідно передусім виділити найбільш типові чинники неефективності (тобто, проблеми властиві підприємству). Ними у більшості аналізованих економічних суб’єктів є наступні: надлишковий обсяг незавершеного виробництва; зайві складські запаси; нераціональне використання виробничих ресурсів; завищені матеріальні витрати; низька якість продукції; низький рівень обслуговування клієнтів; неточності у визначенні собівартості та ціни; недоліки в організації збуту й логістики; проблеми обліку та управління.

При визначенні економічної ефективності власне інформаційно-аналітичних систем маркетингу повинні враховуватися всі можливі шляхи підвищення результативності функціонування підприємств.

Зауважимо, що в складних, динамічних умовах для усіх без винятку підприємств вкрай актуальною є боротьба за кожного споживача, що вимагає побудови тісних партнерських відносин із ключовими споживачами як одного із вагомих чинників ефективності маркетингової діяльності.

При цьому варто зазначити, що вдале вирішення вказаного питання є цілком неможливим без впровадження автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які забезпечують потрібний ефект.

УДК 339.13

Костів Віта

Kostiv Vita

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж

Необхідність врахування ризиків в маркетинговій діяльності

The need to consider risk in marketing activities
Маркетингова діяльність за своєю суттю спрямована на визначення, аналіз і урахування факторів, які впливають на процеси виробництва продукції і її просування на ринку. В основі маркетингу лежить аналіз ринку за обраними напрямками.

Спираючись на результати дослідження маркетологів їхнє керівництво на основі цього робить вибір стратегії і тактики розвитку на перспективу, планує виробничо-збутову і фінансову діяльність. Але при цьому практично неможливо з повною достовірністю вважати, що виконаний аналіз всієї необхідної інформації, що вірно враховані всі фактори, які впливають на розвиток кон'юнктури конкретних товарних ринків і економіки країни у цілому.

З іншого боку, реалізація маркетингових заходів проходить у ринковому середовищі, стан якого весь час змінюється під впливом багатьох різних факторів, які переважно є незалежними від дій певного підприємства.

З цих причин важливі маркетингові рішення приймаються на основі неповної, неточної та суперечливої інформації, тобто в умовах ризику і його необхідно належним чином оцінювати і враховувати.

Тому важливим завданням є вивчення ризику у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в маркетингу.

УДК 339.13Луцик Марія

Lutsik Maria

Науковий керівник: викладач-методист Обуд О. П.ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі»

ЗНАЧЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ В МАРКЕТИНГУ

THE SIGNIFICANCE OF COMMODITY POLICY IN MARKETING
Товарна політика - це формування товарного асортименту, модифікація існуючих виробів, зняття з виробництва застарілих, розроблення і запуск у виробництво нових товарів, забезпечення належного рівня їх якості і конкурентоспроможності. Тому важливе значення має створення привабливої упаковки товару, використання штрих-коду, розроблення ефектної товарної марки та її офіційна реєстрація. Підкріплює позиції товару організація сервісу, надані фірмою гарантії, умови поставки тощо. Все це в комплексі і становить сутність маркетингової товарної політики фірми, спрямованої на максимальне задоволення потреб цільових споживачів.

Основним завданням товарної політики є створення такого товару чи послуги і таке управління ними, щоб інші елементи маркетингової діяльності або використовувались мінімально як допоміжні для досягнення поставлених цілей фірми або ж були непотрібні взагалі. Товарна політика є одним із видів економічної політики. Розробка й здійснення товарної політики вимагає дотримання наступних умов: чіткої уяви про мету виробництва й збуту на перспективу; наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; хорошого знання ринку й характеру його вимог; чіткої уяви про свої можливості й ресурси сьогодні і на майбутнє.

У сфері виробництва світ стоїть перед обличчям відмови від масового виробництва, яке сформувалося ще в кінці XIX - початку XX століття. На зміну масовому виробництву йде новий тип виробництва. Цей новий тип виробництва принципово змінює саму мету виробничого процесу. Тут традиційне завдання виготовлення великої кількості однотипних виробів, що задовольняють вимогам технічної документації, з яких споживач повинен вибрати найбільш підходящі для нього, замінюється завданням виготовлення саме такого виробу, який потрібен кожному даному споживачеві, і саме в тій кількості, яка необхідна, і якраз тоді, коли треба.

У сучасному бізнесі відбувається зміщення пріоритетів від «функціональних» до «інноваційних» продуктів.

Функціональні продукти служать задоволенню нагальних насущних потреб і купуються, в більшості випадків, без оглядки на місце придбання (знадобилося - побачив - купив). На них існує більш-менш передбачуваний попит, а їх життєвий цикл триває відносно довго. Конкурентам легко їх імітувати, а отже, їх важко зробити високорентабельними.

Інноваційні продукти, навпаки, являють собою останнє слово техніки або моди, попит на них важко передбачити, а їх життєвий цикл значно коротший. В якості компенсації за ризик і обмеженість існування такого товару його виробник отримує відносну свободу від конкуренції і пов'язану з цим можливість домогтися більш високої рентабельності. В епоху існування сучасних засобів комунікацій (наприклад, із застосуванням Інтернет) дозволяють перейти до безпосереднього індивідуального контакту, практично, з кожним клієнтом компанії.

Таким чином, сучасний маркетинг еволюціонує від масового маркетингу до маркетингу взаємин.

УДК 338.2Меленчук Юлія

Melenсhuk Yulia

ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі»

МАРКЕТИНГ – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УСПІШНОЇ ЕКОНОМІКИ

MARKETING – EFFICIENT TOOL FOR SUCCESSFUL EKONOMY
Термін «маркетинг» з’явився в економічній літературі на початку ХХ ст. Він є похідним від англійського слова market (ринок), тобто маркетинг у широкому розумінні — це ринкова діяльність.

Зміни умов виробництва та реалізації товарів обумовлюють варіювання змісту цього терміна. Саме тому сьогодні існує кілька сотень визначень маркетингу, що значно різняться за сутністю, та предметом застосування.

Світова історія маркетингу свідчить про те, що його функція як стимулятора та регулятора економічного розвитку суспільства сформувалася внаслідок тривалої еволюції.

Спочатку маркетинг розглядався як одна з численних і рівноправних функцій підприємства, потім як господарська функція, яка домінує над іншими і зрештою, як інтегруюча господарська функція.

Призначення інтегруючої функції маркетингу полягає в попередженні конфліктів, які можуть виникнути між підрозділами і фахівцями через відмінності поглядів як на місце підприємства в ситуації, так і на пріоритет напрямів діяльності, які забезпечують успіх у досягненні поставлених цілей. Мова йде не про розділення господарських функцій на «головні» і «другорядні», а про підпорядкування їх загальній ідеї, ідентифікації та задоволені потреб, що складаються на ринку.

Маркетинг сприяє економічному зростанню та розвиткові завдяки стимулюванню збільшення обсягів попиту та пропозиції, використанню новітніх технологій, відкриттю нових ринків для розвитку, поліпшенню ситуації наявних ринків, що зумовлює покращення добробуту населення і створює нові економічні можливості.Важливе місце в ринкових відносинах належить маркетингу саме у сфері виробничого і торговельного бізнесу, оскільки тут стоїть питання реалізації товару (продукції) та послуг.

Маркетингова діяльність саме у цих галузях повинна забезпечити:

  • надійність, достовірність та своєчасність інформації про ринок, структуру і динаміку конкретного попиту, смаки і переваги покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми (підприємства);

  • створення конкурентоспроможного товару, який в повному обсязі задовольнить вимоги ринку;

  • необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, який забезпечить максимально можливий контроль сфери реалізації.

Отже, отримання прибутку забезпечується не за рахунок нав’язування покупцям вироблених товарів, а за рахунок задоволення потреб споживачів. Тим самим досягається збалансованість інтересів виробників та покупців.

Успіх бізнесу здебільшого залежить від своєчасного встановлення зв’язків із громадськістю за допомогою засобів масової інформації. Налагодити тісні контакти з численними інститутами споживачів, партнерів, державних органів влади і суспільства загалом неможливо без глибоких знань, досвіду й компетентності фахівців у сфері маркетингу.Таким чином, можна стверджувати, що використання маркетингу в ринковій економіці є фундаментальною складовою.

УДК 339.13Міщук Оксана

Mishchuk Oksana

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ІМПЛІЦИТНІ СХЕМИ ТОВАРІВ

IMPLICATED PRODUCTS SCHEMES
К. Ланкастер виходить з того, що товари – це набір характеристик, і споживачі зупиняють свій вибір на тих товарах, які забезпечують їм отримання кращого набору переваг з урахування їх специфічних потреб та ресурсів. Такі об’єктивні та іміджеві характеристики товару в маркетингу називають атрибутами. Саме атрибут створює корисність та використовується в якості критерію вибору.

Атрибути можуть мати функціональну природу, а також естетичну та емоційну. Але не треба плутати атрибути з техніко-експлуатаційними параметрами товару. Об’єктивні технічні та конструктивні параметри передують атрибутам в тому сенсі, що для створення одного атрибуту(наприклад, дизайн, надійність) потрібно як правило поєднання декількох параметрів.

Споживачі, особливо з емоційним типом сприйняття, часто формують дуже суб’єктивне враження про товар, значно перевищуючи їхнє знання про нього. Вони роблять висновки про товар на базі не повної або перекрученої інформації. Споживач вимушений оцінювати марки виходячи не зі всіх можливих атрибутів, а із комбінації обмеженого числа атрибутів. Такі атрибути називають сигнальними.

Робота з виявлення споживчих мотивів та марочних переваг як правило проводиться в два етапи. На першому етапі за даними опитувань невеликого числа споживачів або експертів відбираються сигнальні, або, як називає їх Ф.Котлер, «характерні» властивості, які, на їхню думку, ідентифікують товарну групу. Мета першого етапу створити первинну метрику досліджуваного товарного простору: вказати сигнальні атрибути і зв'язки між ними. На другому етапі споживачів просять оцінити ступінь виразності цих атрибутів в різних марках.

Психологами і соціологами було помічено, що ніякі структурні схеми і зразки поведінки не можуть бути привиті в системі, яка не має аналогічного або однокорінного досвіду.

За твердженням Г.Хакена, процес самоорганізації в системах за участю людини є, перш за все, процесом самопородження сенсу. Інструментом, що дозволяє реконструювати індивідуальні значення і системи оціночних показників, є семантичні методи: психо- і соціосемантика.

Імпліцитною (від англ, implicit - неявний, прихований) схема називається тому, що споживач, як правило, - повністю або частково - не усвідомлює ті структури, за допомогою яких він сприймає товар. А значить, ці схеми лише частково виражені в словесних поняттях, інша ж частина припадає на частку образів, стереотипів і нормативно-ціннісних правил оцінки.

Під імпліцитною схемою товару будемо розуміти порівняно стійкий ієрархізований набір правил, за допомогою яких споживач розпізнає і зчитує знаки, закладені в товарі.

Отже, можна зробити висновок, що товар може бути представлений як сукупність атрибутів. Сигнальні атрибути служать для споживачів маркерами, що дозволяють конструювати і впорядковувати товарні простори, а також визначати позиції окремих товарів в цих просторах. Порівняння марочних товарів здійснюється на базі детермінуючих атрибутів. Сукупність детермінуючих атрибутів утворює імпліцитну схему товару.

УДК 339.13Мидлик Тетяна

Mydlyk Tatiana

Науковий керівник: к.е.н., викладач Меленчук Ю.Т.ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій та торгівлі»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

THEORETICAL ASPECTS OF MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Інтенсивний розвиток внутрішнього і зовнішнього ринку вису­ває нові вимоги до роботи підприємств. Посилення конкуренції на ринку передбачає формування системи маркетингової діяльності підприємств.

Організація маркетингової діяльності суттєво залежить від розміру підприємства та його управлінської орієнтації. В свою чергу управління маркетингом передбачає створення служби збору інформації, проведення дослідження ринку, організації реклами, збутових операцій і обслуговування так, щоб забезпечити максимум ефекту при оптимальних витрат на маркетинг.

Проблемам дослідження теоретичних аспектів маркетингу, зокрема маркетингової діяльності на підприємстві, присвячено праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених: Ф.Котлера, Ж.-Ж.Ламбена, Т.А.Амблера, Е.П.Голубкова, Б.Бермана, Л.Г.Багієва та ін. Але, незважаючи на різноманіття концепцій та підходів, авторами не досягнуто однозначності у вивченні структури і управління маркетинговою діяльністю на підприємстві з мінімальними витратами на маркетинг.

Успішна маркетингова діяльність підприємства можлива за наявності кваліфікованої служби маркетингу. Щоб створити потрібні кадрові передумови, важливо перш за все визначити чи достатня кількість працівників працює над проблемами маркетингу, збуту, чи відповідає ємкості ринку. Але значно більш серйозне питання - якість маркетингової підготовки спеціалістів, їх вміння позиціонувати товар в вигідному регіоні, знаходити контакт з клієнтами, зосереджуватися на вирішенні проблем за допомогою послуг фірми. Досягнення передбачених чи запланованих результатів з мінімізацією зусиль і ресурсів, володіння якими має гарантувати низькі витрати та конкурентоспроможність у боротьбі за споживача. На сьогодні взаємозв’язок маркетингу з проблематикою ефективності роботи підприємств набуває наукової актуалізації за трьома основними напрямками:  • по-перше, це визначення точності параметрів поточного та майбутнього споживання як основи будь-якого прогнозування й оцінювання економічних ефектів;

  • по-друге, розширення кількості користувачів, напрямків спрямування й конкретизації розрахунків щодо ефективності, які враховують особливості запитів, цілей та інтересів різних учасників маркетингових систем;

  • по-третє, концептуальне оформлення інвестиційної спрямованості та системної природи у розумінні економічного забезпечення господарської, в тому числі маркетингової діяльності підприємств.

Отже, маркетингова діяльність для кожного підприємства (організації) матиме свою специфіку в залежності від місії, іміджу та цілей організації, обраної концепції маркетингу згідно із зовнішніми та внутрішніми умовами функціонування підприємства. Цілі організації та концепція маркетингу визначатимуть кількість та значущість стратегічних та відповідно тактичних завдань маркетингу, а місія та образ організації – основні умови, яким має відповідати маркетингова політика, тобто ступінь важливості (пріоритетності) маркетингових завдань.

УДК 658.8Огінський Василь

Oginsky Vasyl

Науковий керівник: к.е.н., доцент Краузе О.І.Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

THEORETICAL ASPECTS OF MARKETING MANAGEMENT
Підприємницька діяльність у складних умовах розвитку сучасних ринкових відносин України вимагає вивчення та впровадження нових, динамічних поглядів на маркетинг. Традиційно маркетинг розглядався як система дій, що забезпечує успіх обміну завдяки вдалій організації потоку товарів та послуг від виробників до споживачів. Підвищення конкуренції, ущільнення ринку, диверсифікація попиту вимагає підвищення уваги до якостей особистості і потреб споживача. Зараз акценти маркетингових відносин мають тенденцію орієнтування на поглиблення ресурсів управління потребами споживача.

Таким чином, споживач разом з комплексом власних потреб, свідомих і несвідомих, зміщується із зовнішнього середовища у внутрішню організаційну структуру фірми, і стає складовою частиною системи управління у своїх стандартних функціях: організації, планування, мотивації і контролю. На цих підставах концепція маркетингового менеджменту полягає у тому, що стан і потреби сучасного ринку вимагають повного розширення функцій управління на маркетинг, що забезпечує здатність організацій, завдяки створенню та втіленню нових функцій товару, активізації його руху, досягнути стійкості у конкурентному середовищі.

Головна засада цієї концепції полягає у диверсифікації внутрішніх пріоритетів організації на свідомий вплив, стимулювання і створення нового рівня попиту споживачів.

Маркетинговий менеджмент – це процес, основними складовими якого є: аналіз; планування; реалізація планів і контроль за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення; зміцнення і підтримання взаємовигідних обмінів з цільовими ринками для досягнення цілей підприємства (отримання прибутку, збільшення обсягів збуту, збільшення частки ринку тощо).

Концепцію маркетингового менеджменту можна визначити як систему загальних уявлень про управління маркетинговою діяльністю підприємства виходячи з умов ринку, потреб споживачів і можливостей підприємства їх задовольнити.

Процедурний механізм маркетингового менеджменту складається з ряду функцій:

1. Планування – розроблення програми маркетингу.

2. Організація – формування організаційної структури.

3. Реалізація ‒ виконання розроблених планів.

4. Управління – система скоординованих дій суб’єкта на об’єкт з метою досягнення певної організаційної мети.

5. Контроль ‒ перевірка виконання маркетингових заходів і здійснення коригувальних впливів по каналах зворотного зв’язку.

6. Аналіз ‒ визначення ринкових і маркетингових можливостей тощо.

7. Мотивація ‒ створення відповідних моральних і матеріальних стимулів роботи працівників Процедурний механізм маркетингового менеджменту складається з п’яти блоків (етапів).

Логіка процедурного механізму наступна:

1) маркетинговий аналіз;

2) маркетинговий синтез;

3) стратегічний маркетинг;

4) операційний маркетинг;

5) маркетинговий контроль.

Маркетинговий менеджмент має місце тоді, коли управління організацією, побудоване на принципах маркетингу, тобто коли в центр організації поміщено покупця (споживача) і система маркетингу і менеджменту об’єднує всі зусилля для того, щоб якнайкращим чином задовольнити потреби і попит сторін, які беруть участь в обміні. Крім того, маркетинговий менеджмент розглядає маркетинг і менеджмент нероздільно, які до того ж взаємно проникають і доповнюють один одного. Вибір найефективніших засобів маркетингового управління фірмою залежить від уміння керівників своєчасно враховувати тенденції, характерні для розвитку сучасного ринку.

Основні з них – підвищення значення якості, ціни і задоволення споживачів, необхідність побудови стійких взаємовідносин з ними; вміння мислити глобально; посилення в бізнесі ролі галузей з високими технологіями; підвищення значення маркетингу послуг тощо.

Цілі маркетингового менеджменту визначають і формують на основі загальних цілей фірми, і насамперед її місії.

Предметом маркетингового менеджменту можна визначити систему виробничих відносин, яка спрямовує управління сучасним виробництвом на задоволення потреб споживачів за рахунок створення суцільного ланцюга виробник-споживач, кожна ланка якого сприяє збільшенню цінностей для кінцевого покупця. Об’єктом маркетингового менеджменту є обсяг і структура попиту.
УДК 339.13

Оксентюк Богдана, Фершлядин Олег

Oksentyuk Bogdanа, Fershlyadyn Oleh

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя


Каталог: bitstream -> lib


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

20 грудня 2017 року iconДвадцять сьома сесія Знам`янської міської ради сьомого скликання рішенн я від 17 лютого 2017 року №718
Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н. Клименко про стан виконання рішень міської ради станом на 01. 01. 2017 року, аналізуючи...
20 грудня 2017 року iconМетодичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності України
України” від 3 грудня 2015 року №675 пропонуємо протягом 2016 року провести тижні історії під загальноукраїнським гаслом “Незалежність....
20 грудня 2017 року iconПроект порядок денний засідання дисциплінарної секції Вищої ради юстиції 08 грудня 2015 року
Юрченко В. Ю. від 19 листопада 2014 року щодо дій судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Дружиніна Костянтина...
20 грудня 2017 року iconБіографічні дані Романюка Миколи Ярославовича, Луцького міського голови в період з жовтня 2010 року до лютого 2017 року

20 грудня 2017 року iconБойко народилася 26 грудня 1976 року в м. Полтаві в сім'ї зі славного роду козака Мусія Чайки
Марія Володимирівна Бойко народилася 26 грудня 1976 року в м. Полтаві в сім'ї зі славного роду козака Мусія Чайки
20 грудня 2017 року iconСборник тезисов научных работ
Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної...
20 грудня 2017 року iconНародилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І Хелм Функе. Народилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І Хелм Функе
Народилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І хелм Функе
20 грудня 2017 року iconВипуск 2 Культурно-мистецька Сумщина на сторінках періодичних видань : поточний бібліографічний список літератури за II квартал 2017 року / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. Г. О. Федоренко. – Суми, 2017. – 24 с
Культурно-мистецька Сумщина на сторінках періодичних видань : поточний бібліографічний список літератури за II квартал 2017 року...
20 грудня 2017 року iconІван Андрусяк
Народився 28 грудня 1968 року в с. Вербовець Косівського району Івано-Франківської області


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка