2015 рік Руденко Валентина ІванівнаСторінка1/7
Дата конвертації12.06.2017
Розмір1,03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Відділ освіти Широківської райдержадміністрації
Водянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Методичний посібник

2015 рік

Руденко Валентина Іванівна, учитель світової літератури Водянської СЗШ Широківського району.

Оцінюємо швидко. Літературні диктанти із світової літератури для учнів 9 класу. - 2015 р., (71 с.)
У даному збірнику представлені тести, літературні диктанти за програмою світової літератури 9 класу, які містять питання за темами «Життя і творчість авторів», а також питання аналізу конкретних творів або літературних напрямів.

Рекомендовано для використання вчителям світової літератури з метою організації експрес – перевірки на уроці, а також учням 9 класу для самопідготовки з окремих тем.

ПЕРЕДМОВА
Мета посібника — забезпечити контроль знань учнів 9 класу зі світової літератури. Завдання скла­дено відповідно до вимог чинної програми. Він орієнтований на діючі навчальні посібники.
Запропонований вид контролю (літературні диктанти, тести) є ефектив­ним видом контролю знань і вмінь учнів, виконується після вивчення всієї теми або окремого твору, великого за обсягом, і дає мож­ливість перевірити досягнення учнів із предмета. Засто­совують його на початку уроку під час перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань або наприкінці на етапі узагальнення.
Літературні диктанти передбачають самостійні усні або письмові від­повіді учнів без допомоги вчителя. Це заощаджує навчальний час і надає вчителеві можливість визначити рівень знань кожної дитини.

Завдання спрямовані на розвиток уваги, пам'яті, і уміння кваліфікувати матеріал, комбінувати його, і знаходити помилки та недоліки, а також стимулює активність, ініціативу, допитливість учнів, посилює їх увагу до вивченого матеріалу.

Посібник створений на основі досвіду викладан­ня предмета; основна його мета — допомогти вчи­телю в організації роботи на уроках і поза ними. Пропоновані завдання допоможуть учням удоско­налити практичні вміння та навички.

Оцінювання виконання завдань проводиться відповідно до критеріїв оцінювання навчальних до­сягнень за 12-бальною системою.

Матеріал дібрано відповідно до чинної програми МОН України та підручника Назарець В.М.Зарубіжна література. 9 клас. – К.Вежа. 2009.


ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАРОКО

1 варіант


 1. Перший із художній напрямів, що охопив май­же всю Європу. (Бароко)

 2. Що означає слово бароко у перекладі з португальського? (Перлина неправиль­ної форми)

 3. Визначальні прикмети цього напряму. (Дина­мізм образів, композиції, контрастність, сим­воліка, метафоричність)

 4. Бароко народилося в... (Італії).

 1. Паралельно з бароко існувала ще одна художня система, це... (класицизм).

 2. Кардинальне питання всього бароко... (про сво­боду людини).

 3. Основа поетики бароко... (контрастність).

 4. На зміну якому напряму прийшло бароко? (Ре­несансу)

 5. У театрі новим бароковим жанром стала... (опера).

 6. Назвіть представників бароко в Західній Європі. (Л. Гонгора, П. Кальдерон де ла Барка, Т. Тассо, Т. де Моліна, Дж. Мільтон)

 7. Історичні межі бароко. VІ-ХVІІ ст.)

 8. Найяскравіше стиль бароко проявився в... (ар­хітектурі).

2 варіант

1. Засади літератури бароко: парадоксальне по­єднання суперечливих начал... (пафосу і тра­гізму, гріха і розкаяння, смерті й життя, світла і темряви, добра і зла, Бога і Дия­вола).

2.Особливості українського бароко. (Оптимізм, буяння рослиноподібних форм)

3.Улюблені теми митців бароко ( ілюзорність і швидкоплинність людського життя)

4. Сюжетну основу барочного твору найчастіше становить історія (духовного випробування людини).

5. Посилився процес відродження авторитету і влади католицької церкви. Який дістав назву…(контрреформація)

6. Що означає слово бароко в перекладі з латинського?(Дивний, вибагливий, химерний).

7. Україна запозичила бароко із сусідньої …(Польщі).

8. Бароко став своєрідним синтезом двох культур …(середньовіччя й античності).

9. У творах бароко найчастіше домінує пафос… (песимістичний).

10. Першим термін «бароко» у 1878 році використав (Фрідріх Ніцше).

11. Подальший розвиток традицій бароко в літературі ХІХ-ХХ ст. прийнято позначати терміном …(необароко).

12. Митці бароко найбільш цінували такі риси твору , як дотепність,… (парадоксальність, контрастність).
*«ЛОВИ ПОМИЛКУ» ПЕДРО КАЛЬДЕРОН ДЕ ЛА БАРКА


 1. Педро Кальдерон — видатний драматург і поет іспанського класицизму.

 2. Педро Кальдерон народився 17 лютого 1600 р.

 3. 1630 року П. Кальдерон узяв участь у змаганні поетів на честь святого Ісідора.

 4. Перша п'єса П. Кальдерона — «Дама-невидимка».

 5. Кальдерон брав участь у війні Росії проти Фран­ції.

6.3 1651 року Кальдерон паралельно до театраль­ної робить і педагогічну кар'єру.

 1. Чотири рази впродовж життя П. Кальдерона церковники намагалися добитися повної забо­рони театру.

 2. На 30 років було призупинено видання творів П. Кальдерона.

 3. В останнє десятиліття свого життя П. Каль­дерон писав твори переважно для придворної сцени.

 1. Німецькі романтики називали П. Кальдерона «драматургом честі».

 2. Відомий російський поет і знавець європей­ських літератур К. Бальмонт порівнював твор­чий спадок П. Кальдерона з безкраїм морем.

 3. П'єсу «Життя — це сон» Кальдерон писав у 1635-1638 рр.

ВІДПОВІДІ

Педро Кальдерон. 1. Бароко. 2. 17 січня. 3. 1622. 4. «Кохання, честь і влада». 5. Іспанії проти Фран­ції. 6. Церковну. 7. Тричі. 8. 25. 9. На релігійну тематику. 10. «Поетом честі». 11. З дивовижним садом. 12. 1632-1635.


ПЕДРО КАЛЬДЕРОН ДЕ ЛА БАРКА.

БІОГРАФІЯ І ТВОРЧІСТЬ

1 варіант

 1. Шляхетний рід Кальдерона де ла Барка мав свій герб, на якому було зображено... (5 каза­нів, замок, бойова рукавиця й гасло «Померти за віру»).

 2. Народився письменник у... (Мадриді, 27 січня 1600 року).

 3. У 1640-1642 рр. Кальдерон був кавалером... (Ордена Сантьяго).

 1. Дитячі роки провів у... (єзуїтській колегії в Мадриді).

 2. До основних композиційних прийомів Кальдеронових драм належить... (монолог).

 3. Університетську освіту здобув у містах... (Алкала і Саламанка).

 4. Свою першу п'єсу написав у ... років. (13)

 5. У 22 роки став... (солдатом, брав участь у вій­ськових походах в Італії).

 6. У 50 років кардинально змінив долю. Яким чи­ном? (Прийняв духовний сан.)

 1. Творчий доробок. (120 п'єс світського характе­ру, близько 80 релігійного)

 2. Став настоятелем Собору в Толедо ... року. (1653)

 3. Батько Педро Кальдерона був... (королівським придворним, секретарем казначейства).

2 варіант

1. Представником якої національної літератури є Кальдерон?(іспанського бароко).

2. Що вивчав в університеті? ( Богослов’я, філософію і право).

3. Відійшов від воєнної справи і лицарського ордену, тому що… (помер син).

4. Вірив у Бога. Яка віра?( Католицька).

5. Писав одноактні драми релігійного характеру для церковних вистав… (ауто).

6. Він був почесним капеланом (духівником) короля ( Філіппа ІV).

7. Запальний характер Кальдерона часто був причиною… (кривавих сутичок і дуелей).

8. П’єси Кальдерона ділять на … тематичні групи, які саме? (3 : комедії, драми честі, релігійні і філософські драми).

9. Найважливіше місце в творчому спадку Кальдерона належить його… (філософським і релігійним драмам).

10. «Найбільша перемога – це перемога над…( самим собою»).

11. «Найкраще зберігає таємницю той, хто… (її не знає»).

12. Перша п ’єса Кальдерона («Кохання, честь і влада» ).
П'ЄСА ПЕДРО КАЛЬДЕРОНА ДЕ ЛА БАРКИ «ЖИТТЯ — ЦЕ СОН»
1. Філософсько-моральний конфлікт драми «Жит­тя — це сон». (Конфлікт між пророцтвом і справжньою долею героя; між бажанням та можливостями людини)

'2. У якій країні відбуваються події драми? (У По­лонії)


 1. П'єса «Життя — це сон» написана... (близько 1631 року).

 2. Іспанське слово «хорнада» означає... (дія, акт).

 3. Для чого король наказує перенести сонного Си­гізмундо до палацу? (Щоб випробувати його)

 4. Автор використовує основний композиційний прийом, через який розкриває внутрішній світ героя... (монолог).

 5. Куди ув'язнює батько свого новонародженого сина? (У вежу)

 6. Що, на думку Сигізмундо, дано «річці й рибі, птиці й звірю», але не дано йому? (Воля)

 1. Слушну пораду Сигізмундо дав... (тюремник Клотальдо).

 2. Басиліо потрапляє в полон до... {сина).

 3. Як ставиться син до батька наприкінці п'єси? {Обнімає його і цим «перемагає зірки».)


2 варіант

 1. Ім'я головного героя п'єси. (Сегізмундо)

 2. Король, батько головного героя. (Басиліо).

 3. Слугу Сегізмундо звали... (Клотальдо).

 4. Сегізмундо кохав... (Росауру).

 5. На трон короля Полонії претендував герцог Московії... (Астольфо).

 6. Другим претендентом на королівський трон була... {Естрелья).

 7. За Кальдероном, життя — це... (сон).

 8. З дитинства Сегізмундо перебував у... (вежі)

 9. Понад усе Басиліо боявся... {здійснення про­роцтва).

 10. Басиліо повертає сина до двору в день... {його повноліття).

 11. Провідним у п'єсі є... (мотив сну).

 12. Головна думка твору — ... (людина не підвладна фатальним силам). • Тести. І. Кальдерон де ла Барка. «Жит­тя — це сон».

1. Кальдерон - представник літерату­ри:

а) італійського бароко;

б) іспанського бароко;

в) португальського бароко.

2. На родовому гербі Кальдеронів було зображення:

а) казанів;

б) чавунів;

в) кухлів.

3. Письменник став кавалером:

а) ордену Сантьяго;

б) ордену єзуїтів;

в) ордену слави.

4. Головний герой драми «Життя - це сон»:

а) Педро;

б) Орландо;

в) Сехисмундо.

б. На початку драми головний герой перебуває:

а) в палаці;

б) у в'язниці;

в) на полі бою.

6. Ім'я короля, батька головного ге­роя:

а) Василіо;

б) Педро;

в) Сехисмундо.

7. В своєму монолозі головний герой звертається:

а) до короля;

б) до своєї дами;

в) до Бога.

8. В чому, на думку головного героя, його провина:

а) в тому, що він народився;

б) в тому, що він потворний;

в) він скоїв злочин.

9. Після звільнення з в'язниці Сехис­мундо:

а) всім подякував;

б) проявив жорстокий норов;

в) відсипався.

10. Пережите ним звільнення йому пояснили як:

а) помилку;

б) виставу;

в) сон.


11. Щоб «щасливий сон» Сехисмундо тривав вічно, він мусить:

а) стати добрим;

б) міцно заснути;

в) знищити короля.

12. Автор намагається довести, що людина:

а) залежить від своєї долі;

б) може творити власну долю;

в) не живе, а лише бачить сон.


КЛАСИЦИЗМ

 1. Класицизм — напрям у європейській літературі та мистецтві ... століття. VІ-ХІХ)

 2. Найбільше класицизм розвинувся... (у Франції у XVI ст.).

 3. Естетичним підґрунтям класицизму є... («По­етика» Аристотеля).

 4. Слово класицизм походить від... (лат. — зразковий).

 5. Представники класицизму орієнтувалися на художню творчість... (Давньої Греції і Риму).

 6. У літературі епохи класицизму простежується розподіл на жанри... (високі, середні, низькі).

 7. Образи чітко розподіляються на... (позитивні й негативні).

 8. Основні жанри епохи класицизму. (Трагедія, ода, епічна поема)

 9. Сюжети для творів діячі епохи класицизму бра­ли з... (античної міфології, історії).

 1. Драматичні твори підкорялися правилу... (трьох єдностей).

 2. Яскраві представники літератури класицизму. (Ф. Малерб, П. Корнель, Ж. Расін, Ж. Б. Мольєр, Ф. Ларошфуко, Ж. Лафонтен)

 3. Основні положення класицизму були узагаль­нені... (Н. Буало).

* «ЛОВИ ПОМИЛКУ» ЖАН БАТІСТ МОЛЬЄР

І.Мольєр — це справжнє прізвище драматурга. 1. Він походив із родини ремісників, яка вже кіль­ка століть належала до цеху теслярів.

 2. Жан Батіст, як наймолодша дитина в родині, мав успадкувати батьківську справу.

 3. 20-річний Жан Батіст отримав право на успад­кування батьківської посади.

 1. Жан Батіст несподівано для всіх обрав профе­сію юриста.

 2. Мольєр заснував театральний колектив «Кла­сичний театр».

 3. Перші виступи мандрівного театру мали знач­ний успіх.

 4. Мольєр знайшов себе в жанрі трагедії.

 5. П'єса «Тартюф» принесла Мольєру славу та що­річну пенсію в 1500 ліврів.

 1. Мольєр помер 17 лютого 1637 року.

 2. Мольєр був не тільки драматургом, а й геніаль­ним музикантом.

 3. Мольєр — творець класичної англійської комедії.


ВІДПОВІДІ. Жан Батіст Мольєр. 1. Поклен. 2. Шпалерників. 3. Як найстарша дитина. 4. 15-річний. 5. Актора. 6. «Блискучий театр». 7. Не мали успіху. 8. Коме­дії. 9. «Закоханий лікар». 10. 1673 р. 11. Актором. 12. Французької комедії.

ЖАН БАТИСТ МОЛЬЄР. БІОГРАФІЯ І ТВОРЧІСТЬ

І.Яка комедія Мольєра сподобалася королю Луї XIV? («Закоханий лікар»)- 1. Паризький період життя Мольєра розпочина­ється ... (1650 року).

 2. Які комічні прийоми розробив Мольєр? (Фарс, каламбур, гру слів)

 3. 1643 року вступив у Парижі до акторської тру­пи... (Бежара).

 4. Справжнє прізвище Ж. Б. Мольєра. (Поклен)

 5. Працював у трупі актора-трагіка... (ІПарля Дюфрена).

 6. Разом із Бежаром Ж. Б. Мольєр заснував театр, який назвали... («Блискучий театр»).

 7. Комедія «Міщанин-шляхтич» написана... (1670 року).

 8. Батько майбутнього комедіографа був... (при­дворним шпалерником).

 1. Востаннє на сцені він грав... (Аргана).

 2. Навчався в ... коледжі. (Клермонському)

 3. Музику до вистав Мольєра писав... (Жан Батіст Люллі).

 4. Остання п'єса Мольєра... («Хворий, та й го­ді»).

 5. Що таке комедія? (Драматичний твір, у якому сатиричними і гумористичними засобами відо­бражається смішне в житті.)

 6. Жанр п'єси «Міщанин-шлятич» — ... (комедія-балет).

ЖАН БАТИСТ МОЛЬЄР «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ». ДІЇ І-ІІІ

 1. Чому посварились учителі? (Кожен говорив, що його предмет найкращий.)

 2. Як остаточний варіант учитель філософії зали­шає фразу, написану... (Журденом).

 1. Кравець разом із учнями шив пану Журдену... (костюм).

 1. З пана Журдена сміється служниця... (Ніколь).

 2. Хто хоче одружитися з Люсіль? (Клеонт)

 1. Дорант був винен пану Журдену ... франків. (18 тисяч)

 2. Хто підслухав розмову Доранта і Журдена? (Ні­коль)

 3. Що написав учитель музики для Журдена? (Музику для серенади)

 4. Чому Люсіль і Ніколь пройшли повз Леонта й Ков'єля? (Поряд була тітка Люсіль)

 1. Хто така Дорімена? (Маркіза)

 2. На честь Дорімени пан Журден через Доранта влаштовує... (бенкет).

 3. Кому першому спала думка одурити пана Жур­дена? (Ков'єлю)


ЖАН БАТИСТ МОЛЬЄР «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ». ДІЇ ІV-V

 1. Слово Журден на турецький манер — ... (Джіурдіна).

 2. «Сином турецького султана» був переодягне­ний ... (Клеонт).

 3. Чому Люсіль згодилася виходити заміж за «си­на турецького султана»? (Упізнала Клеонта)

 4. До кого Ков'єль звертається з проханням допо­могти їм із Клеонтом? (До Доранта)

 5. Пана Журдена посвятили в... (мамамуші).

 6. Яку назву має церемонія обману пана Журде­на? (Турецька церемонія)

 7. Який останній подарунок через Доранта зробив пан Журден маркізі Дорімені? (Діамантовий перстень)

 8. Кому належить ці слова: «Я впевнена, що краще співати неможливо. Прекрасний спів». (Дорімені)

9. Чому бенкет був зупинений? (З'явилася пані Журден.)

 1. Яку священну книгу несли двоє дервішів під час турецької церемонії? (Коран)

 2. За кого пан Журден віддав заміж Школь? (За Ков'єля-перекладача)

 3. Кому належать ці слова: «Чи знаєте ви, що син турецького султана завітав до нашого міста?» (Ков'єлю)
 • Повторюємо вивчене.

А.

 1. Справжнє ім'я Мольєра. (Жан Батіст Поклен).

 1. Як звати головного героя комедії "Міщанин-шляхтич"? (Журден).

 2. Яку науку опановував пан Журден разом з учителем філо­софії? (Фонетику).

 3. Що незвичайного було у вбранні, принесеному кравцем панові Журдену? (Квіти на ньому були розкидані голівками донизу).

 4. Яка риса характеру заважала панові Журдену вчитися? (Упертість).

 5. Як реагує пан Журден на лестощі учня кравця? (Оплачує кожне шанобливе звертання).

 6. Яка головна риса характеру притаманна панові Журде­ну? (Маніакальне тяжіння до всього дворянського).

 1. Назвіть пари молодят. (Люсіль Клеонт, Ніколь Ков'єль).

 2. Як Клеонт скористався пристрастю пана Журдена? (Пе­ревдягнувся турецьким вельможею).

 1. У який сан висвятив Клеонт майбутнього тестя? ("Мамамуші").

 2. У чому полягала церемонія посвячення? (Побиття дрюч­ком).

 3. Поєднанням релігійних і світських мотивів, образів, складної алегоричності, прагненням вразити читача пиш­ним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору ха­бактеризується… (бароко)

 4. Виправте помилки: «Класицизм — це естетична художня система, що почала складатися з початку XVII ст. у Франції і проіснувала до по­чатку XX ст.» (з кінця XVI ст. в Італії і про­існувала до XIX ст.).

Б.

 1. Як називався театр, який започаткував Мольєр разом із Бежарами? ("Блискучий Театр").

 2. Скільки років Мольєр був мандрівним актором? (15).

 3. Назвіть найвизначніші художні системи XVII ст. (Бароко, класицизм).

 4. Хто правив Францією у середині XVII ст., коли "король-сонце" Людовік XIV був іще дитиною? (Кардинал Джуліо Мазаріні).

5. Композитор, скрипаль-віртуоз, танцюрист і неабиякий адміністратор. Музикант оркестру "24 скрипки короля", "композитор інструментальної музики", маестро королівської родини. Хто це? (Італієць Джованні Батіст Луллі. У Франції його звали Жан Батіст Люллі).

 1. Скільки п'єс належить Мольєру? (34).

 1. Назвіть останню п'єсу Мольєра-актора. ("Удава­ний хворий").

 2. Де і коли народився Жан Батіст Мольєр? (У Парижі, 13 січня 1622 р.).

 3. Ім'я та професія батька письменника. (Жан Батіст Поклен, королівський шпалерник).

 1. Яку освіту отримав драматург? (Навчався в школі, потім приватно - під керівництвом філософа).

 2. У який час створював свої п'єси Мольєр? (XVII ст. - час Людовіка XIV, "короля-сонця").

 3. Франція XVII століття - наймогутніша абсолю­тистська держава в Європі. Розквіт французької державності супроводжується розквітом мистецтва. Серед здобутків французької літератури цієї доби можна назвати драматургію... (Корнеля, Расіна, Мольєра).

В.

1.Два Батісти, Люллі і Мольєр, створили 10 вистав, це здебільшого комедії-балети. Найвідоміші з них... ("Мсьє де Пурсоньяк", "Шлюб мимоволі", "Міщанин-шляхтич").

2.Люллі брав участь у виставах також як і актор (грав На одній сцені з Мольєром). У "Міщанині" Мольєр грав...(Журдена), а Люллі - ... (турецького муфтія).

3.Яка п'єса завдала Мольєру багато клопоту? Якийсь невдоволений твором драматурга фанатик з духовних осіб звернувся до короля з проханням живцем спалити Мольєра. Після смерті письменника церква не дозволила поховати його на цвинтарі як автора комедій і атеїста. Прах драматурга був похований за огорожею цвинтаря ("Тартюф").

4. Хто автор книги про Мольєра - "Жизнь господина де Мольєра"? (М.Булгаков).

5.Назвіть перекладачів Мольєра українською мовою. (Володимир Самійленко, Максим Рильський, Ірина Стешенко).

6. Вади Мольєра (глухий голос, швидка мова).

7. Які втрати пережив Мольєр?( Смерть сина Пєра, друзів, інтриги).

8. За іронією долі майбутній драматург жив у будинку, який парижани називали …(«мавпячим»).

9. Драматурга було перепоховано на кладовищі Лашез поряд з могилою… (Лафонтена).

10. Був неперевершеним актором в ролі (комічних героїв).

11. Мольєр експериментував із жанром старофранцузького фарсу, на основі якого писав невеличкі комічні вистави, так звані… (дивертисменти).

12.Створив особливу форму комедії, в якій поетичне слово поєднано з музикою і танцями – це (комедія-балет).

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

2015 рік Руденко Валентина Іванівна icon2014 руденко валентина Іванівна
Руденко валентина Іванівна – вчитель методист світової літератури, спеціаліст вищої категорії, стаж 34 роки
2015 рік Руденко Валентина Іванівна iconРуденко валентина Іванівна
Руденко валентина Іванівна – вчитель методист зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, стаж 30 років
2015 рік Руденко Валентина Іванівна iconРуденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району
2015 рік Руденко Валентина Іванівна iconРуденко валентина іванівна
У посібнику вміщено зразки уроків по вивченню біографії письменника, не традиційних за формою організації навчального процесу
2015 рік Руденко Валентина Іванівна iconКнига для вчителя. Читання крок до пізнання. 2014. 100 стор. Методичні рекомендації
Руденко Валентина Іванівна, учитель- методист російської мови та світової літератури Водянської сзш широківського району
2015 рік Руденко Валентина Іванівна iconВід особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
...
2015 рік Руденко Валентина Іванівна iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...
2015 рік Руденко Валентина Іванівна iconУрок української літератури в 9 класі
Підготувала І провела вчитель української мови та літератури Салата Валентина Іванівна
2015 рік Руденко Валентина Іванівна iconАртемівський коледж транспортної інфраструктури
Розробник викладач вищої категорії двнз "Артемівський коледж транспортної інфраструктури" руденко тетяна іванівна
2015 рік Руденко Валентина Іванівна iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2016 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2015 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2015. – 74...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка