23 грудня 2014 рокуСторінка1/7
Дата конвертації04.02.2018
Розмір1,11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

23 грудня 2014 року
Шановні колеги!

Законодавством передбачається звіт ректора в кінці календарного року перед конференцією трудового колективу. Наш університет – велика науково-освітня установа з рядом підрозділів і служб. Річний звіт ректора складає біля 60 сторінок. Повне представлення його зайняло б дуже багато часу. Тому сьогодні вашій увазі пропонується скорочений варіант звіту, а повний текст його буде представлений на веб-сторінці університету.

Сказати, що рік, який завершується, був для університету непростий, це сказати дуже мало. Більше того, наші проблеми далі усугубляються і наростають. Університет функціонує в тих умовах, в яких сьогодні живе вся Україна. А це війна, це криза, яка охопила практично всі сфери життя країни. Думаю, що не варто тут далі заглиблюватись, бо всі ми їх добре знаємо і відчуваємо щоденно проблеми людей, проблеми держави.

Якщо говорити про наші освітянські справи, то насамперед слід сказати, що ми дочекалися нового закону «Про вищу освіту», який вступив у дію 6 вересня. Всі ми, звичайно, чекали цього, довго обговорювали різні варіанти, вносили свої пропозиції. Закон вийшов достатньо прогресивний, проєвропейський. Але впровадження його в життя – задача не простіша, а може, й складніше, ніж його прийняття. Адже йдеться про принципові речі і нам доведеться змінювати не тільки плани, програми, форми роботи, але й свою ментальність, своє бачення майбутнього української вищої освіти, і навіть ураїнського суспільства. Імплементація нового закону повинна пройти кілька етапів. Тут немає ще про що звітувати, бо ми тільки обговорили на Вченій раді університету та факультетських вчених радах необхідність та шляхи впровадження Закону. Далі треба розробляти новий Статут університету, цілу низку положень внутрішнього життя університету

Треба сказати, що Закон містить елементи популізму. Це можна зрозуміти: він приймався на хвилі революційного піднесення, яка не сприяє спокійному й зваженому підходу. Але він надає дуже широку автономію університетам і нам треба буде нею раціонально і осмислено корисуватись, пам’ятаючи, що широкі автономні права породжують не меншу відповідальність університету в цілому і кожного члена колективу зокрема.
Ліцензування і акредитація

Акредитацію університету за 4-м рівнем ми провели в минулому 2013 році. Така процедура проводиться 1 раз в 10 років. У цьому році ми також провели ряд ліцензійно-акредитаційних процедур. Зокрема, повторну акредитацію пройшли 10 спеціальностей за різними рівнями:

за 4-м рівнем акредитації:

- 6.010104, 7.01010401, 8.01010401 «Професійна освіта (Машинобудування)»

- 6.010106, 7.01010601, 8.01010601 «Соціальна педагогіка»;

- 6.050701, 7.05070107, 8.05070107 «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»;

- 6.080101, 7.08010103, 8.08010103 «Землеустрій та кадастр»;

- 6.040106, 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»;

- 6.030104, 7.03010401, 8.03010401 «Політологія»;

- 6.030205, 7.03020501, 8.03020501 «Країнознавство»;


за 2-м рівнем акредитації:

6.050802 «Електронні пристрої та системи»;


за 1-м рівнем акредитації (ОКР «молодшого спеціаліста» для Коледжу ЧНУ):

- 5.03050401 «Економіка підприємства»;

- 5.03050801 «Фінанси і кредит».
6 напрямів підготовки та спеціальностей пройшли процедуру первинної акредитації:

- 6.040303 «Системний аналіз»;

- 6.050802 «Електронні пристрої та системи»;

- 8.04020102 «Актуарна та фінансова математика»;

- 7.06010201 « Архітектура будівель і споруд»;

- 8.05140102 «Молекулярна біотехнологія»;

- 7.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності».
На даний момент в університеті акредитовано 80 напрямів підготовки та спеціальностей за різними ОКР:

за ОКР молодшого спеціаліста – 6 спеціальностей;

за ОКР бакалавра – 55 напрямів підготовки (+1);

за ОКР спеціаліста – 77 спеціальностей (+2);

за ОКР магістра – 74 спеціальності (+2).
Протягом 2014 року університет підтвердив відповідність ліцензійним умовам у заявлених намірах провадити освітню діяльність із нових напрямів підготовки та спеціальностей та отримав ліцензії:
А) за ОКР бакалавра – з 3 напрямів підготовки:

6.050101 «Комп’ютерні науки»;

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»;

6.020103 «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури»;


В) за ОКР магістра – з 9 спеціальностей:

8.04010403 «Географія України»;

8.04020406 «Медична фізика»;

8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності»;

8.04030302 «Системи та методи прийняття рішень»;

8.04010213 «Лабораторна діагностика біологічних систем»;

8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»;

8.04010106 «Колоїдна та нанохімія»;

8.06010302 «Раціональне використання та охорона природних ресірсів»;

8.18010012 «Управління іноваційними проектами»;


Г) за ОКР молодшого спеціаліста для коледжу ЧНУ:

5.03040101 «Правознавство».


Крім того, ліцензовано діяльність університету щодо підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади та продовжено термін дії ліцензії на наступні 10 років (повторне ліцензування) для:

  • підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями);

  • військової підготовки;

  • підготовки до вступу.

Не залишається поза увагою також питання збільшення ліцензованого обсягу з окремих напрямів (спеціальностей) та приведення його у відповідність до потреб ринку освітніх послуг та можливостей університету щодо забезпечення якісної підготовки фахівців. Особливо актуальне це питання для освітнього ступеня магістра в контексті вимог нового Закону «Про вищу освіту».

Підготовлено, та подано на розгляд справи та збільшено ліцензовані обсяги з таких напрямів (спеціальностей):

6.030101 «Соціологія»;

8.03050701 «Маркетинг» (заочна форма);

7.01020303, 8.01020303 «Фітнес та рекреація» (заочна форма);

7.08010101 «Геодезія» (заочна форма);

6.051401 «Біотехнологія» (заочна форма).


На даний час університет має ліцензію на підготовку фахівців із 30 галузей знань, які охоплюють 102 напрями підготовки та спеціальності:

ОКР молодшого спеціаліста – 8 спеціальностей; (+1)

ОКР бакалавра – 68 напрямів підготовки; (+3)

ОКР спеціаліста – 78 спеціальностей;

ОКР магістра – 85 спеціальностей. (+8)

Загальний ліцензований обсяг підготовки, визначений останньою ліцензією, становить:

Таблиця 1

Ліцензія від 02.07.2013

Ліцензія від липня 2014 р.

Різниця
денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

ОКР молодшого спеціаліста

255
330
+75
ОКР бакалавра

4190

3445

4275

3240

+85

-205

ОКР спеціаліста

3377

2925

3290

2770

-87

-155

ОКР магістра

1236

795

1326

809

+90

+14

Зараз університет проводить активну роботу по залученню іноземних студентів до навчання у нас. Для початку це будуть дві інженерні спеціальності, а далі, сподіваюся, цей процес набиратиме обертів. Усі ми розуміємо, що університет, як і вищу освіту України в цілому, чекають не прості часи, тому залучення іноземних студентів дозволить нам вижити, зберегти кістяк колективу, розширити зв’язки з міжнародними структурами.

Структурні зміни

З метою кращої організації роботи університету в минулому році ми провели ряд структурних змін, зокрема:

1) три факультети університету – інженерно-технічний, фізичний та факультет комп’ютерних наук – об’єднали в навчально-науковий інститут, який називається «Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук».

2) факультет біології, екології та біотехнології разом із хімічним факультетом утворили «Інститут біології, хімії та біоресурсів».

3) утворений факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва у складі кафедр архітектури, будівництва та двох кафедр, які знаходяться у Вижниці, – це кафедра декоративно-прикладного мистецтва та кафедра образотворчого мистецтва і графіки.

Були оголошені конкурси на заміщення вакантних посад і директорами відповідних інститутів стали професори Ангельський О.В. і Марченко М.М., а деканом нового факультету обраний Фодчук І.М.

Що дала така реорганізація? За домовленістю протягом року ми повинні були максимально оптимізувати курси, лабораторії, кадри, а також і кафедри та інші підрозділи. Частина цієї роботи зроблена. Далі появися новий Закон про вищу освіту і процес дещо пригальмувався із причин, про які говорилося вище. Тим не менше в навчальному процесі зменшено або ліквідовано читання паралельних курсів з однієї і тієї ж дисципліни. Ідентичні або близькі за тематикою лабораторії, приміщення яких використовується не завжди ефективно, об’єднані або будуть об’єднанні в недалекому майбутньому, що дає змогу ефективніше використовувати обладнання та площі. Іншими словами ,таке об’єднання вже привело до скорочення годин, а це дозволяє звільнити час для наукової та методичної роботи.

Зауважу, що така оптимізація не призвела до скорочення кількості ставок (за умови збереження контингенту), оскільки кількість ставок визначається кількістю студентів, а не кількістю годин.

Що стосується змін в організації науки. Виграти грант чи проект можна, якщо він має комплексний характер, демонструє солідний науковий доробок, забезпечений належними публікаціями у відомих рейтингових виданнях. Такий грант може підготувати тільки солідний колектив. Але це не так просто. Як показав недавній міністерський конкурс наукових проектів, кафедри ще не готові робити великі комплексні проекти. В результаті недобрані бали і не виграні проекти. А там, де проекти були комплексними, за участю кількох кафедр, там і результати позитивні.

Виглядає також, що факультет архітектури, будівництва та декоративно прикладного мистецтва має добру перспективу і повинен бути привабливим для абітурієнтів. Принаймні браку абітурієнтів із оригіналами документів у звітному році тут не бракувало. Інша справа, що тут маса роботи по кадровому забезпеченню, створенню лабораторної бази тощо.


Вступна кампанія

Вступна кампанія в цьому році мала ряд особливостей, про які вже говорилося й на засіданні Вченої ради університету, і на нараді викладачів. Короткі підсумки вступної кампанії такі.

У 2014 року із 28 тисяч заяв 13785 (майже половина) електронних, а з них зараховано 584, тобто 4,3% від електронно зареєстрованих. Якщо порівняти дані останніх 3 років, то матимем картину, що подана в таблиці 2.

Видно, що в позаминулому році до нашого університету на всі рівні було подано близько 20 тисяч заяв; у минулому – 24 тисячі (і ми були 11-ми по Україні), в цьому – 28 тисяч (9-й результат у державі).

Таблиця 2


Рік

Всього заяв тис

Електронні тис.

Зараховано електронно

% зарахованих від електронних

2012

20,0

4,0

115 студ.

2,9 %

2013

24,4

8,6

306 студ.

3,5 %

2014

28,0

13,8

584 студ.

4,3 %

Зрозуміло, що з роками відсоток електронних заяв від усіх заяв буде зростати (це вигідно, бо не треба стояти в чергах) при здачі пакетів документів.

Наступна таблиця 3 дає порівняння державного замовлення на всі ОКР упродовж чотирьох останніх років.

Таблиця 3ОКР

2011

2012

2013

2014

Бакалавр

1157

1399

1363

1463

Спеціаліст

1007

850

769

714

Магістр

344

376

399

446

Молодший спеціаліст

55

64

66

85

Всього

2563

2689

2597

2708

Як бачимо, у порівнянні з 2013 роком держзамовлення зросло на 111 місць, насамперед завдяки бакалаврам. Зменшилося держзамовлення на спеціаліста на 55 місць. Не зважаючи на це, університет станом на 11 серпня не заповнив 54 місця держзамовлення на спеціаліста (в минулому році ми віддали в міністерство 23 місця). І минулого, і цього року ми просили МОНУ ці місця спеціаліста перерозподілити на магістра, але міністерство ніяк не прореагувало на наше прохання.

Станом на 11 серпня не було заповнено 15 місць бакалавра повного терміну денної форми (6 – приладобудування, 4 – гідротехніка і ще 5 напрямів по одному місцю). Кафедра оптоелектроніки та гідроекології мали би докласти більше зусиль для заповнення цих місць.

Після звернення в міністерство про перерозподіл незаповнених 15 бакалаврських місць між іншими напрямами ми дістали згоду і врешті-решт, держзамовлення на ОКР бакалавра повністю виконане.

Перейдемо далі до порівняльної таблиці 4 по зарахуванню на ОКР «Бакалавр»
Таблиця 4


Роки

Денна (бюджет)

Денна (контракт)

Заочна

(бюджет)


Заочна (контракт)

Всього

2004

1354

801

242

1491

3861

2005

1412

1171

247

1831

4671

2006

1425

1166

236

1890

4717

2007

1408

1317

200

1268

4195

2008

1410

1453

181

1323

4367

2009

1311

1491

126

1434

4362

2010

1325

1227

147

1171

3870

2011

1089

1020

96

1006

3211

2012

1295

937

125

852

3209

2013

1261

1243

115

988

3607

2014

1340

1396

122

988

3846

Видно, що поступово впродовж трьох останніх років кількість зарахованих бакалаврів на 637 більше, ніж у 2012 році. Правда, це відбулось в основному за рахунок стаціонару.

Наступні таблиці 5 і 6 показують динаміку зарахувань спеціалістів і магістрів за останні 11 років.

Таблиця 5
Роки

Денна (бюджет)

Денна (контракт)

Заочна

(бюджет)


Заочна (контракт)

Всього

2004

847

204

69

1746

2866

2005

801

221

52

1417

2451

2006

795

212

200

1227

2454

2007

831

168

200

1268

2567

2008

720

241

163

1556

2680

2009

685

368

142

1588

2783

2010

695

368

157

1529

2749

2011

757

331

126

1268

2482

2012

741

199

76

981

1997

2013

707

325

62

905

1999

2014

632

255

74

595

1556

Таблиця 6

Роки

Денна (бюджет)

Денна (контракт)

Заочна

(бюджет)


Заочна (контракт)

Всього

2004

270

129

7

91

427

2005

305

76

6

202

589

2006

346

174

45

356

921

2007

325

217

67

412

1021

2008

405

280

52

420

1157

2009

417

389

73

475

1353

2010

483

295

97

427

1302

2011

377

379

49

531

1336

2012

406

364

42

517

1329

2013

347

454

52

453

1306

2014

391

409

55

438

1293

Як видно з таблиці 5, кількість спеціалістів з роками неухильно зменшується. У цьому році їх маємо на 443 менше, ніж у минулому, і майже на 1 тисячу менше, ніж у недалекому 2011 році.

Серед об’єктивних причин відзначу, що щорічно зменшується випуск бакалаврів, з яких виростають спеціалісти. Інша причина: ОКР спеціаліст втрачає довіру абітурієнтів, оскільки такого рівня прийнятий новий закон не передбачає. Останній набір на ОКР спеціаліст мав би відбутися в 2016 році. Щодо магістрів, то їх кількість упродовж останніх 5 років практично не змінюється.

Підсумком таблиць 4, 5, 6 є наступна таблиця 7, яка дає сумарне зарахування по бакалаврах, спеціалістах і магістрах.


Таблиця 7
Форма навч.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Денна

4661

4393

3953

3942

4337

4423

Заочна

3838

3528

3076

2593

2575

2272

Всього

8499

7921

7029

6535

6912

6695

Отже, в цьому році зараховано на всі три рівні на 217 студентів менше, ніж торік. Хоча на денну форму навчання зараховано на 86 чоловік більше.

По стаціонару ми вийшли на рівень 2009-2010 років, а по заочній формі кількість зарахованих щорічно зменшується приблизно на 300-500 студентів. Мабуть, така тенденція збережеться й надалі, бо заочна форма себе вичерпує.
Якщо говорити про загальну кількість студентів за 5 останніх років в університеті в цілому, то з 2009 по 2014 роки кількість студентів в університеті зменшилась на 5,4 тис, (в т.ч. на 3,7 тис. на заочній формі).

Це привело до природного зменшення кількості ставок. У цій ситуації дуже важливою стає кадрова політика завідувачів кафедр і деканів факультетів та директорів інститутів. Сподіваємось, що займатиме принципову позицію і провадитиме правильну політику в цьому питанні кадрова комісія Вченої ради, без згоди якої не буде розглядатися жодне кадрове призначення в університеті.

З огляду на сказане, вже сьогодні треба повним ходом вести агресивну рекламну кампанію. Правда, слід також пам’ятати, що в роботі зараз перелік нових галузей, напрямів і спеціальностей. Ведуться досить жорсткі дискусії між двома групами експертів. З одного боку група із Академії педнаук, з іншого – із КПІ. У них дещо різні підходи. Останнє засідання відбулося на минулому тижні. Обіцяють до нового року прийняти остаточний варіант.

Але найкраща агітація – це ріст авторитету університету серед ВНЗ країни. Це якісне і добросовісне викладання курсів, це толерантне, доброзичливе і, головне, вимогливе ставлення викладачів до студентів. Це динамічний розвиток наукових досліджень, який тягнутиме за собою і якість навчальних програм та навчального процесу в цілому. Це наступально-агресивна міжнародна співпраця, яка дасть можливість багатьом студентам, аспірантам, викладачам повчитися й попрацювати в зарубіжних університетах. Або одним реченням – це якісна підготовка випускників.

Якщо говорити про роботу приймальної комісії, то треба сказати, що вона була організована на належному, я навіть сказав би, на високому рівні, за що трудовий колектив може висловити щиру вдячність членам приймальної комісії, всім людям, хто був причетним до її роботи, і звичайно, насамперед чергу відповідальну секретарю приймальної комісії Тарасу Звоздецькому.

Свою особливість внесли в роботу нашої приймальної комісії політичні події, – а саме анексія Росією Криму і неоголошена війна з Росією в Донецькій і Луганській областях. Протягом весни і літа до університету перевелися 25 студентів із ВНЗ Криму та Донбасу. Під час вступної кампанії абітурієнти з Криму та Донбасу подали близько 230 заяв (в основному, в електронній формі), з них 22 зараховано на навчання (13 – на місця державного замовлення, 9 – на платні місця). Восени на тимчасове навчання прибуло ще 55 студентів з ВНЗ Донбасу, які тимчасово допущені до занять переважна. Більшість з них планують зимою перевестися до нас на постійне навчання. Зараз для частини із них вже виділені державні місця.


Каталог: res -> chnu.edu.ua
chnu.edu.ua -> Методичні рекомендації до вивчення основних тем 2 Методичні рекомендації до повторення правил з орфографії та пунктуації української мови
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту (творчий конкурс зі спеціальності) для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
chnu.edu.ua -> Оргкомітет конференції
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " спеціаліст"
chnu.edu.ua -> Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " магістр"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

23 грудня 2014 року iconПроект порядок денний засідання дисциплінарної секції Вищої ради юстиції 08 грудня 2015 року
Юрченко В. Ю. від 19 листопада 2014 року щодо дій судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Дружиніна Костянтина...
23 грудня 2014 року iconА текст; б абзац; в заголовок; г всі відповіді вірні. Інформація у службовому документі оформлюється у вигляді
Проуш мені відпустку надати з 20 версня 2014 року по24 вересня 2014 року за сімейними без збереження заробітної плати
23 грудня 2014 року iconЛист-інформатор №14 від 10. 04. 2014
До 20. 05. 2014 завершити роботу щодо друкування списків дітей І підлітків шкільного віку. Графік прийому матеріалів від закладів...
23 грудня 2014 року iconМетодичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності України
України” від 3 грудня 2015 року №675 пропонуємо протягом 2016 року провести тижні історії під загальноукраїнським гаслом “Незалежність....
23 грудня 2014 року iconБойко народилася 26 грудня 1976 року в м. Полтаві в сім'ї зі славного роду козака Мусія Чайки
Марія Володимирівна Бойко народилася 26 грудня 1976 року в м. Полтаві в сім'ї зі славного роду козака Мусія Чайки
23 грудня 2014 року iconУкраїнська мова
Лист Міністерства №1/9-303 від 11. 06. 2014 Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального...
23 грудня 2014 року iconНародилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І Хелм Функе. Народилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І Хелм Функе
Народилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І хелм Функе
23 грудня 2014 року iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка