23 грудня 2014 року


Можна виділити певні особливості вступної кампанії 2014 рокуСторінка2/7
Дата конвертації04.02.2018
Розмір1,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Можна виділити певні особливості вступної кампанії 2014 року

У 2014 році вперше було здійснено набір на навчання за такими напрямами підготовки та спеціальностями:

ОКР бакалавра:

«Приладобудування» – зараховано 9 абітурієнтів;

«Комп’ютерні науки» – зараховано 26 абітурієнтів (24 на 1-й курс і 2-й на 3-й курс);

«Документознавство та інформаційна діяльність» – зараховано 3 абітурієнтів;

ОКР спеціаліста:

«Молекулярна біотехнологія» – зараховано 3 абітурієнтів;

ОКР магістра:

«Колоїдна хімія та нанохімія» – зараховано 6 абітурієнтів;

«Географія України» – зараховано 10 абітурієнтів;

«Менеджмент природоохоронної діяльності» – зараховано 9 абітурієнтів;

«Раціональне використання і охорона водних ресурсів» – зараховано 6 абітурієнтів;

«Системи та методи прийняття рішень» – зараховано 4 абітурієнтів;

ОКР молодшого спеціаліста:

«Правознавство» – зараховано 57 абітурієнтів (26 на 1-й курс і 31 на 2-й курс).

За кількістю поданих заяв найпопулярнішими були такі напрями підготовки:

«Правознавство» – 1398 заяв (1321 на денну форму та 77 на заочну);

«Філологія (переклад англійсько-український)» – 1069 заяви (1017+52);

«Філологія (англійська мова та література)» – 1043 заяв (987+56);

«Філологія (українська мова та література)» – 805 заяв (751+54);

«Історія» – 786 заяв (733+53);

«Туризм» – 747 заяви (719+28);

«Географія» – 690 заяв (647+43).

На початок цьогорічної вступної кампанії державне замовлення на всі освітньо-кваліфікаційні рівні та форми навчання становило 2730 місць, що на 131 місце більше, ніж в 2013 році. Практично всюди державне замовлення було виконане, крім таких напрямів підготовки та спеціальностей денної форми навчання:

ОКР бакалавра:

«Приладобудування» – 6 місць;

«Гідротехніка» – 4 місця;

ОКР спеціаліста:

«Мова і література (англійська, німецька, французька, румунська)» – 17 місць;

«Українська мова і література», «Хімія» – по 7 місць;

«Міжнародна економіка» – 6 місць;

«Переклади» – 5 місць;

«Біохімія», «Соціальна педагогіка», «Музичне мистецтво» – по 3 місця;

ОКР магістра:

«Лабораторна діагностика біологічних систем» – 5 місць.

Усі незаповнені місця бакалавра денної форми перерозподілені на інші напрями. Прохання про перерозподіл місць спеціалістів та магістрів Міністерсво не задовільнило. У результаті загальна кількість місць державного замовлення зменшилася на 22 і становила 2708 місць.

У серпні Національне агентство з питань державної служби відмовилось фінансувати 35 місць держзамовлення (10 для денної форми і 25 для заочної) за спеціальністю «Державна служба» ОКР магістра у зв’язку зі скороченням бюджетних витрат на державних службовців.

На такі напрями підготовки та спеціальності ліцензований обсяг був або заповнений повністю, або близький до заповнення:

ОКР бакалавра:

«Психологія» – заповнено всі 30 місць на денній формі;

«Міжнародні відносини» – заповнено 28 з 30 місць на денній формі;

«Філологія» – заповнено 378 з 400 місць на денній формі;

«Правознавство» – заповнено 233 з 250 місць на денній формі;

«Будівництво» – заповнено всі 25 місць на денній формі та 23 місця на заочній формі;

«Архітектура» – заповнено всі 21 місця на денній скороченій формі;

«Дошкільна освіта» – заповнено всі 8 місць на заочній скороченій формі;

ОКР спеціаліста:

«Початкова освіта» – заповнено всі 60 місць на заочній формі;

«Правознавство» – заповнено 90 із 100 місць на денній формі та всі 90 місць на заочній формі;

ОКР магістра:

«Біологія» – заповнено всі 22 місця на заочній формі;

«Екологія та охорона навколишнього середовища» – заповнено всі 12 місць на заочній формі;

«Землеустрій та кадастр» – заповнено всі 5 місць на заочній формі;

«Туризмознавство» – заповнено всі 20 місць на заочній формі та 17 з 20 місць на денній формі;

«Економіка підприємства» – заповнено всі 15 місць на заочній формі;

«Фінанси і кредит» – заповнено всі 20 місць на заочній формі;

«Мова і література (німецька)» – заповнено всі 7 місць на денній формі;

«Мова і література (французька)» – заповнено всі 5 місць денній формі та всі 5 місць на заочній формі;

«Переклади» – заповнено всі 20 місць на денній формі та всі 20 місць на заочній формі;

«Історія» – заповнено всі 15 місць на заочній формі;

«Міжнародна інформація» – заповнено всі 10 місць на заочній формі;

«Програмне забезпечення систем» – заповнено всі 5 місць на денній формі та всі 5 місць на заочній формі;

«Математика» – заповнено всі 20 місць на заочній формі;

«Соціальна інформатика» – заповнено всі 10 місць на денній формі;

«Психологія» – заповнено всі 10 місць на заочній формі та 7 з 10 місць на денній формі;

«Музичне мистецтво» – заповнено всі 10 місць на заочній формі та 8 з 10 місць на денній формі;

«Початкова освіта» – заповнено всі 24 місця на заочній формі та 22 з 25 місць на денній формі;

«Інформаційні мережі зв’язку» – заповнено всі 15 місць на денній формі;

«Фізика» – заповнено всі 15 місць на денній формі;

«Радіотехніка» – заповнено всі 10 місць на денній формі;

«Фітнес та рекреація» – заповнено всі 10 місць на денній формі;

«Українська мова і література» – заповнено 29 з 30 місць на денній формі та всі 30 місць на заочній формі;

«Правознавство» – заповнено всі 80 місць на денній формі та всі 30 місць на заочній формі.


Основні відмінності в Правилах прийому 2015 року


 • Вступ на основі атестата про середню освіту

 • Вступ здійснюється лише за результатами ЗНО 2015 року.

Конкурсний бал вступника на навчання для здобуття ступеня бакалавра обчислюється як сума балів за кожен конкурсний предмет із сертифіката ЗНО, середнього бала атестата, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. До конкурсного бала додатково додаються бали призерам Всеукраїнських етапів олімпіад чи конкурсів-захистів НДР та/або за успішне закінчення підготовчих курсів (при вступі на природничо-математичні чи інженерно-технічні спеціальності), які разом не можуть перевищувати 5% від конкурсного бала.

Встановлюються такі вагові коефіцієнти:


0.1 – для середнього бала атестата;

0.25, 0.25, 0.4 – для трьох конкурсних предметів для всіх напрямів підготовки, крім «Архітектури» та «Музичного мистецтва»;

0.2, 0.2, 0.5 – для двох предметів та творчого конкурсу для напрямів підготовки «Архітектура» та «Музичне мистецтво»;

0.05 – для додаткових балів.


Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв числом від 1 до 15, при цьому 1 позначає найвищу пріоритетність.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання за державним замовленням відповідно до певного пріоритету, він втрачає право участі в подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами, при цьому зберігається його право участі в конкурсі за попередніми пріоритетами.


Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра або ОКР спеціаліста

Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

Вступати на навчання для здобуття ступеня магістра чи ОКР спеціаліста можуть бакалаври не лише з відповідних напрямів підготовки, а й з інших напрямів підготовки за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Для здобуття ступеня магістра чи ОКР спеціаліста з певної спеціальності на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки, вступник проходить додаткову співбесіду за фаховою програмою з цієї спеціальності, за результатами якої він допускається або не допускається до складання вступного фахового випробування та подальшої участі в конкурсі.


Контингент студентів

У Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича здобувають освіту 14418 студентів, з них за денною формою навчання 9688 осіб, заочною формою навчання – 4608 осіб та 122 особи – екстерном.

На місцях, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету, навчається 6046 осіб, з них за денною формою навчання – 5545, заочною – 501 особа. На умовах контракту навчається 8372 студенти, з них за денною формою навчання – 4143, заочною – 4107 та екстерном – 122 особи.

Чисельність студентів, що здобувають вищу освіту, складає:

ОКР бакалавра – 11614 осіб;

спеціаліста – 1558;

магістра – 1246 осіб.

Університет має ліцензію на підготовку студентів з числа іноземних громадян, кількість яких становить 62 осо6и.

У 2014 році випущено 6600 студентів, із них бакалаврів – 3443 особи, спеціалістів – 1922 особи та магістрів – 1235 осіб. Серед випускників 2520 осіб навчалися за рахунок коштів державного бюджету та 4080 осіб – на умовах контракту.

Наступні таблиці ілюструють випуск фахівців у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів, форм навчання, джерел фінансування та динаміку показника за останні роки:

Випуск студентів за ОКР «Бакалавр»

Таблиця 8Державне замовлення

Повна оплата

Разом

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Денна форма

1339

1380

1287

1269

955

874

919

714

2294

2254

2206

1983

Заочна форма

214

144

130

140

1909

1417

1560

1320

2123

1561

1690

1460

Всього

1553

1524

1417

1409

2864

2291

2479

2034

4417

3815

3896

3443

Випуск студентів за ОКР «Спеціаліст»

Таблиця 9
Державне замовлення

Повна оплата

Разом

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Денна форма

670

747

711

686

355

311

178

290

1025

1058

889

976

Заочна форма

154

124

76

62

1515

1232

988

884

1669

1356

1064

946

Всього

824

871

787

748

1870

1543

1166

1174

2694

2414

1953

1922

Випуск студентів за ОКР «Магістр»

Таблиця 10

Державне замовлення

Повна оплата

Разом

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Денна форма

478

362

711

336

292

363

178

433

770

725

889

769

Заочна форма

75

28

22

27

410

523

505

439

485

551

527

466

Всього

553

390

415

363

702

886

854

872

1255

1276

1269

1235

Випуск студентів за всіма ОКР

Таблиця 11

Державне замовлення

Повна оплата

Разом

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Денна форма

2487

2489

2391

2291

1602

1548

1446

1437

4089

4037

3837

3728

Заочна форма

443

296

228

229

3834

3172

3053

2643

4277

3468

3281

2872

Всього

2930

2785

2619

2520

5436

4720

4499

4080

8366

7505

7118

6600

У 2014 році зберігалася загальна тенденція до зменшення контингенту студентів. Окрім прийому та випуску, на цей показник суттєво впливає також рух контингенту. Як ілюструє таблиця 12, кількість студентів, відрахованих з університету з різних причин, значно переважає кількість тих, хто поповнив ряди студентства:

Таблиця 12

Державне замовлення

Повна оплата

Разом

Присів

Відсів

Присів

Відсів

Присів

Відсів

Денна форма

10

155

45

202

55

357

Заочна форма

1

16

152

266

153

282

Всього

11

171

197

468

208

639

Більшість студентів були відраховані у зв’язку з несплатою за навчання (129 осіб), за невиконання навчального плану (303 особи), не склали державної атестації (26 осіб), вибули за власним бажанням (145 осіб).


Організація навчальної та науково-методичної роботи

Організація освітнього процесу в університеті за звітний період здійснювалася через систему навчальних та науково-методичних заходів, спрямованих на формування гармонійно розвиненої особистості, якісної підготовки фахівця.

Конструктивних рішень набули обговорення на методичній раді основних положень нового Закону України «Про вищу освіту», Концепції розвитку освіти на 2015–2025 н.р. та поточних нормативних документів МОН України, що внесли корективи щодо впровадження кредитно-трансферної системи та розробки освітніх програм підготовки фахівця (наказ № 1050 від 17.09.2014р. «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 р. № 774 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу», наказ № 1392 від 25.11.2014 р. «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Міністерства освіти і науки України від 09.07.209 № 642 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студентів» тощо).

Внутрішнє забезпечення системи якості організації та методичного супроводу навчального процесу в університеті здійснювалось через проведення таких заходів: • розробка методичних рекомендацій до планування та організації навчально-методичної роботи в інститутах, на факультетах, кафедрах, у коледжі;

 • здійснення моніторингу результатів екзаменаційних сесій та роботи ДЕК;

 • проведення зрізу залишкових знань студентів та ректорського контролю знань з подальшим аналізом результатів і прийняттям конструктивних рішень;

 • вивчення стану готовності навчально-методичного забезпечення дисциплін, які забезпечує кафедра, в електронній версії та розміщення в електронній мережі університету (навчальні робочі програми, підручники та навчальні посібники, завдання для самостійної роботи та інші методичні матеріали, рекомендовані студентам);

 • проведення контролю дотримання навчальної дисципліни (відвідування навчальних занять студентами);

 • оновлення внутрішніх нормативних документів щодо організації навчального процесу в руслі нових вимог;

 • аналіз управлінського контролю деканатів, кафедр щодо проведення відкритих занять, взаємовідвідування викладачами занять тощо. Проведено комплексний моніторинг підготовки фахівців на факультеті архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, а також коледжу, результати якого показали певні досягнення колективів, окреслені нові шляхи подальшої роботи.

На перспективу, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», особливий акцент робиться:

 • на удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в університеті, яка за поданням вищого навчального закладу оцінюватиметься Національним агентством з якості вищої освіти;

 • на активізацію діяльності випускаючих кафедр щодо розробки у контексті сучасних вимог та запровадження нових освітніх програм, які мають бути більш тісно пов'язані з реаліями ринку праці, привабливими для абітурієнтів, особливо – магістрів, щодо співпраці з іноземними навчальними закладами-партнерами з метою отримання іноземного диплома або подвійного диплома, збільшення терміну навчання за магістерськими програмами до 1,5-2 років та ін.);

В найближчий семестр нас очікує в плані навчально-методичної роботи ряд грандіозних завдань. Як відомо, новий Закон про вищу освіту передбачає максимальне річне навантаження викладача 600 год. Крім того, зараз розробляється ціла низка нормативних актів, які мають відповісти на ряд запитань: яким є новий перелік галузей, напрямів, спеціальностей; яка тривалість навчання бакалаврів та магістрів по спеціальностях; які предмети і дисципліни обов’язкові для даної спеціальності і багато інших. Але коли ці нормативні акти будуть, не відомо. Тому слід всім кафедрам, деканатам, навчальній частині, всім методичним службам вже братися за цю роботу. Треба контактувати із Міністерськими відповідними службами, з інших університетів. Прошу завідуючих кафедрами, деканів, директорів інститутів, начальника навчальної частини, першого проректора взяти під особистий контроль цю важливу і відповідальну ділянку роботи.

За минулий рік значною була робота постійної комісії Вченої ради з питань організації навчального процесу в університеті, яка вивчала та аналізувала питання доцільності ліцензування напрямів та спеціальностей підготовки фахівців, перспективи відкриття спеціалізацій та ін.

Питання якісної підготовки випускників університету до педагогічної діяльності має бути в полі зору, навчально-методичних та вчених рад факультетів, інститутів Постійної комісії Вченої ради з питань навчального процесу, навчально-методичної та Вченої рад університету.

Тепер ми виграли престижний Темпус-проект на тему роботи «Центрів кар»єри» із університетом м.Берлін і в наступні 3 роки матимемо змогу цю роботу розширити. Нам треба створити асоціацію випускників університету. В Західних університетах такі асоціації дуже популярні. Адже люди із плином часу із ностальгією згадують рідний університет і, як правило, прихильні до нього. Університети використовують ці ніжні почуття для сприяння працевлаштуванню нових випускників та отримують від своїх колишніх студентів щедрі грошові підтримки. Не думаю, що в нас інакші випускники (може, матеріально не такі спроможні), але наше завдання їх організувати.

У звітному році ми суттєво просунулись у створенні «Цифрового університету». Завершення цієї роботи зніме питання методичного забезпечення курсів, доступності до контрольних запитань, формування цілісного підходу до підготовки фахівців. Це сучасні технології навчання і контролю знань. Технічно питання вирішено: закуплена відповідна техніка, підготовлена програмна система викладач – студентська група, яка дозволяє користуватись методичними матеріалами, підготовленими викладачами. Зараз ми дещо призупинили цю роботу, оскільки очікуємо нових нормативів для організації навчального процесу.

Активізувалася робота з нашими іноземними партнерами щодо подвійних дипломів. Тут уже є певні напрацювання, надіємось на результати вже в наступному навчальному році. Про це трохи нижче.

Ми розпочали читання окремих курсів для магістрів англійською мовою. Стараємось матеріально заохочувати викладачів, які читають відповідні курси, бо розуміємо, наскільки це не просто, але це стратегічно правильний шлях.
Організація практичної підготовки студентів

Практична підготовка студентів у Чернівецькому національному університеті здійснюється відповідно до навчальних планів напрямів підготовки (спеціальностей), програм практики (наскрізних і робочих), які розроблені на всіх кафедрах університету для кожного напряму (спеціальності) з урахуванням вимог кредитно-трансферної системи.

У весняному семестрі навчальні практики на 1-3 курсах (обчислювальні, розрахункові, конструкторсько-технологічні та ін.) проходили, як правило, на базі лабораторій, комп’ютерних класів кафедр.

Навчально-технологічні практики проводились на базі навчально-виробничих майстерень професійних ліцеїв і коледжів.

Виробничі практики проходили:

- на підприємствах, таких як ВАТ ЦКБ „Ритм”, СКБ „Алеф”, Обласна радіотелевізійна майстерня, ВАТ „Чернівецький хімічний завод”, ВАТ „Денисівка”, ТОВ „Євробуд ХХІ”, ТОВ „Чернівецький машзавод”, ЗАТ „Чернівціводоканал”, ВАТ „Розма”, Чернівецький міжнародний аеропорт, Чернівецька дистанція сигналізації та зв’язку Львівської залізниці та ін.;

- в організаціях та установах, таких як АКБ „Приватбанк”, Інститут термоелектрики НАН та МОН України, Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства, ВАТ „Укртелеком”, ВАТ „Укрексімбанк”, „ВАТ „Райффайзен банк Аваль”, Чернівецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою, Готельно-туристичний комплекс „Буковина”, Туристичний комплекс „Черемош” органи прокуратури, суди та місцеві органи влади редакції газет, радіостанцій та телерадіокомпаній та ін.

Педагогічні практики проводились у ліцеях, гімназіях, загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих навчальних закладах міста та області.

Всього у весняному семестрі практики всіх видів пройшли 5426 студентів. За результатами захисту ними було отримано такі оцінки:

А (відмінно) – 3962 (73 %);

В (добре) – 759 (14 %);

С (добре) – 543 (10 %);

D (задовільно) – 108 (2 %);

Е (задовільно) – 54 (1%);

F (незадовільно) – немає;

FХ (незадовільно) – немає

В осінньому семестрі проходили практики в інституті фізико-технічних і комп’ютерних наук, факультеті іноземних мов, факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи, факультеті фізичної культури та здоров’я людини, факультетах географічному, філологічному. Всього практику пройшло 615 студентів.

Улітку 2014 року студенти університету традиційно працювали на посадах педагога-організатора в Українському дитячому центрі „Молода гвардія” (м. Одеса), у санаторії імені Сергія Лазо (Одеська область). Керівництво обох названих установ високо оцінило роботу чернівецьких студентів.


Аспірантура, докторантура

У звітному році аспірантуру закінчили 53 чол., з них 46 – з відривом від виробництва та 7 аспірантів, які навчались в аспірантурі без відриву від виробництва.

У термін навчання в аспірантурі захистили дисертації 12 аспірантів стаціонару. З довідками спеціалізованих учених рад про подання кандидатських дисертацій у спецраду закінчили 25 аспірантів. І вже після закінчення аспірантури до кінця цього року відбулось 7 захистів кандидатських дисертацій аспірантами, випускниками ЧНУ. Ефективність випуску з аспірантури складає 36%; якщо врахувати захист і подання в спецраду – ефективність складатиме 83%.

Краще цього року з випуском у докторантурі: з 9 випускників – 3 захистились достроково (33,3%) і 1 – з поданням у спецраду. Загальна ефективність випуску з докторантури складає 44,4 %.

Протягом 2014 року Атестаційна колегія МОНУ відкрила нам нову спеціальність у докторантурі 11.00.07 – Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Загалом маємо 84 наукові спеціальності, з них 34 – у докторантурі.

У звітному році до аспірантури зараховано 40 аспірантів (35/5), в т.ч. 1 вступила за контрактом на денну форму навчання; до цільової аспірантури зараховано 1 особу; до докторантури – 7 кандидатів наук, доцентів.

Захищено 48 кандидатських дисертацій (більше 20 знаходяться у спецрадах) та 8 докторських дисертацій (Ігор Шмараков, Ірина Осовська, Клавдія Зенкова, Олена Маслянчук, Світлана Шабат-Савка, Оксана Щербанюк, Сергій Меленко, Любов Заморська); 4 з захищених перебували в докторантурі; ще 5 докторських дисертацій знаходяться в спецрадах.

На кінець року 202 чол. навчається в аспірантурі, 19 у докторантурі ЧНУ. У списках здобувачів 146 чол., з них 96 контрактників.

У звітному році в університеті діяло 11 спеціалізованих рад, в яких захищено 72 кандидатських та 6 докторських дисертацій.

Аспіранти і співробітники університету отримують іменні стипендії:

- Кабінету Міністрів України для молодих учених – 2;

- Кабінету Міністрів України для аспірантів – 2;

- Президента України – 1;

- імені М.С. Грушевського – 1.
Наукова робота

У 2014 році в університеті виконувалося 130 науково-дослідних робіт, з яких 78 кафедральних, 31 – держбюджетних (20 –фундаментальних і 11 – прикладних), а також 6 договірних робіт. Загальний обсяг виконуваних робіт склав майже 4 255,8 тис грн. (таблиця 13).

Таблиця 13


Джерело фінансування, тис. грн.

2012

2013

2014

Обсяг фінансування із загального фонду

3571,8

3854,9

4255,8

Обсяг надходжень до спеціального фонду

1040,3

596,4

485,8

Всього

4612,1

4451,3

4741,6

На щорічний конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок за участю вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління МОНУ, виконання яких розпочнеться у 2015 році за рахунок коштів державного бюджету, ЧНУ подав 36 проектів з річним обсягом фінансування 8,45 млн. грн..:

1. Трансформація та дослідження властивостей напівпровідникових матеріалів і бар’єрних детекторів на їх основі, В.П. Махній, д-р фіз.-мат. наук, проф.

2. Розробка наукових основ отримання детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних елементів на основі CdTe, легованого ізовалентними домішками 3d-металів (Mn, Zn), П.М. Фочук, д-р хім. наук, проф.

3. Поляризаційно-кореляційні методи діагностики та детектування топологічної структури оптичного поля в анізотропних біологічних шарах,

О.Г. Ушенко, д-р фіз.-мат. наук, проф.

4. Структурні та електрофізичні характеристики напівізолюючих кристалів матеріалів АІІВVI (CdTe, Cd1-хHgхTe, Cd1-хZnхTe) після впливу зовнішніх чинників, С.М. Новіков, д-р фіз.-мат. наук, доц.

5. Новітні звичайні та напівмагнітні халькогенідні матеріали для дешевих сонячних елементів і спінтроніки, П.Д. Мар’янчук, д-р фіз.-мат. наук, проф.

6. Роль етноконфесійних взаємовідносин транскордонних регіонів (Буковина, Галичина) в євроінтеграційних процесах: суспільно-практичний вимір, В.О. Балух, д-р іст. наук, проф.

7. Потенціал сталого розвитку фермерських господарств України,

В.П. Руденко, д-р геогр. наук, проф.

8. Метод статико-голографічної асоціативної пам’яті подвійного фазового спряження для розв’язання задач інформаційної оптики, П.В. Полянський, д-р фіз.-мат. наук, проф.

9. Біохімічні аспекти респонсивної інтеграції метаболізму есенціальних нутрієнтів, М.М. Марченко, д-р біолог. наук, проф.

10. Методи і засоби азимутально-інваріантної поляризаційної наноскопії біологічних полікристалічних мереж, О.Г. Ушенко, д-р фіз.-мат. наук, проф.

11. Гуманітарно-наукова методологічна рефлексія потенціалу конвергенції новітніх технологій, М.Г. Марчук, д-р філос. наук, проф.

12. Розмовне та діалектне буковинське мовлення: комунікативно-прагматичні й етнолінгвістичні параметри, О.В. Кульбабська, д-р філол. наук, проф.

13. Сімейна та календарна обрядовість українців, румунів, молдован, поляків північної частини Буковини у європейському культурному просторі, Г.К. Кожолянко, д-р іст. наук, проф.

14. Геометричні питання теорії функцій та ортогонально адитивні оператори у векторних ґратках, В.К. Маслюченко, д-р фіз.-мат. наук, проф.

15. Дослідження коректності мішаних задач інтегро-диференціальних і псевдодиференціальних рівнянь параболічного типу, М.І. Матійчук, д-р фіз.-мат. наук, проф.

16. Аналітичні та наближені методи дослідження нових класів еволюційних неперервних і дискретних систем, Р.І. Петришин, д-р фіз.-мат. наук, проф.

17. Молекулярно-генетичні та біохімічні механізми клітинної відповіді на абіотичний стрес: регуляторна роль АФК, антиоксидантів та вуглеводів,

Р.А. Волков, д-р біолог. наук, проф.

18. Фізико-хімічні процеси електронного та магнітного легування напівпровідникових наночастинок різної форми та механізми їхньої взаємодії з біосистемами, А.Й. Савчук, д-р фіз.-мат. наук, проф.

19. Розробка програмно-апаратної системи для дослідження параметрів нано- та мікрооб'єктів у колоїдних розчинах та твердих тілах, С.Е. Остапов, д-р фіз.-мат. наук, проф.

20. Реалізація імпульсних методів дослідження ядерного квадрупольного резонансу в шаруватих напівпровідниках, О.Г. Хандожко, д-р фіз.-мат. наук, проф.

21. Нові високоефективні матеріали для потреб харчової та переробної промисловості, І.М. Кобаса, д-р хім. наук, проф.

22. Реалізація на апаратному та програмному рівнях передавально-приймальних блоків захищеної системи зв’язку з використанням хаотичної символічної динаміки, Л.Ф. Політанський, д-р техн. наук, проф.

23. Оцінка сучасного стану та динамічних тенденцій лучних екосистем гірської, передгірної та лісостепової зон України (на прикладі Буковини),

І.І. Чорней, д-р біолог. наук, проф.

24. Розв’язок фазової проблеми в задачах нанооптики та оптики атмосфери, К.Ю. Зенкова, д-р фіз.-мат. наук, доц.

25. Двовимірна рентнгено-оптична томографія полікристалічних мереж біологічних шарів, М.Д. Борча, д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.

26. Система спектрально-селективної лазерної автофлуоресцентної поляриметрії молекулярних зображень біологічних тканин і рідин людини, М.Ю. Сахновський, д-р фіз.-мат. наук, проф.

27. Прогнозування розвитку туристичної сфери Західного регіону України. Створення Атласу і фотоальбома туристичних маршрутів,

К.Й. Кілінська, д-р геогр. наук, проф.

28. Отримання кристалів твердих розчинів телуридів металів другої, третьої групи, створення радіаційностійких фотоприймачів оптичного, іонізуючого випромінювання, І.М. Раренко, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29. Розробка засобів формування неоднорідно поляризованих пучків методами сингулярної оптики, І.І. Мохунь, д-р фіз.-мат. наук, проф.

30. Розробка та використання кореляційно-оптичних методів для визначення характеристик цементу та бетону, П.П. Максимяк, д-р фіз.-мат. наук, проф.

31. Мультифункціональний адаптивно реконфігуровний модуль цифрової обробки інформації для задач медико-екологічного і технологічного профілю, С.В. Мельничук, д-р фіз.-мат. наук, проф.

32. Методи і засоби визначення анізотропії ауксетичних властивостей в кристалах з різним типом хімічного зв’язку та азимутально-інваріантної масштабно-селективної реконструкції полікристалічних мереж,

М.Д. Раранський, д-р фіз.-мат. наук, проф.

33. Розробка нових та оптимізація існуючих технологій штучного відтворення аборигенних видів риб задля реституції у водосховища західного регіону України, М.М. Марченко, д-р біолог. наук, проф.

34. Нові високоефективні редокс-системи перетворення сонячної енергії, І.М. Кобаса, д-р хім. наук, проф.

35. Вдосконалення сегнетоелектричних конденсаторних структур для пристроїв електронної пам`яті, І.М. Юрійчук, канд. фіз.-мат. наук, доц.

36. Одержання та властивості складних галогенідів для детекторів іонізуючого випромінювання, П.М. Фочук, д-р хім. наук, проф.


Серед поданих 36 проектів 15 фундаментальних проектів з річним обсягом 3,45 млн. грн, 15 прикладних на 500 тис. грн.

За результатами експертизи 19 поданих на конкурс проектів ЧНУ отримали високі бали, що дозволяє говорити про їх можливе фінансування у 2015 році.

Для участі в конкурсі науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію у 2014 році подано 10 проектів.

У цьому році виконуються два науково-дослідні проекти за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: "Біохімічні аспекти функціонування ретиноїд-залежних метаболічних і сигнальних шляхів" (керівник – доцент Ігор Шмараков), "Властивості динамічних систем у напівмарківських середовищах" (керівник – доцент Ігор Малик).

ЧНУ є виконавцем наукових проектів у рамках УНТЦ та CRDF (Наукові керівники – професор Петро Фочук та асистент Юрій Халавка).

В університеті є 4 об'єкти, які внесені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. На їх утримання в 2014 році було виділено майже 50 тис. грн.

Науковці ЧНУ активно готують міжнародні проекти до участі у конкурсах рамкової програми «Горизонт 2020», призначеної об’єднати все фінансування досліджень та інновацій в ЄС.

Ця програма може буде впроваджена в період з 2014 по 2020 рік. Програма «Горизонт 2020» стане ключовим інструментом впровадження флагманської ініціативи створення Інноваційного Союзу. Програма «Горизонт 2020» об’єднує всі існуючі програми ЄС з фінансування досліджень та інновацій, включаючи «Рамкову програму з досліджень», «Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій» і діяльність Європейського Інституту Інновацій та Технологій («ЕІТ»).

Програма «Горизонт 2020» зосередить фінансування на трьох різних, взаємодоповнюючих пріоритетах ЄС:

1. Excellent Science. Передова наука.

2. Industrial Leadership. Лідерство у промисловості.

3. Societal Challenges. Суспільні виклики.

Бюджет програми «Горизонт 2020» буде складати 87740 мільйонів євро:

1. «Передова наука» - 27818 мільйонів євро;

2. «Лідерство у промисловості» - 20280 мільйонів євро;

3. «Суспільні виклики» - 35888 мільйонів євро.

Відповідно до умов участі у програмі повинні утворюватись консорціуми з мінімум трьох незалежних юридичних осіб, кожна з таких трьох юридичних осіб повинна бути заснована в країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні та жодні дві з трьох юридичних осіб не можуть бути засновані в одній і тій самій країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні.

Міжнародна співпраця за програмою «Горизонт 2020» зосереджуватиметься на співпраці з трьома основними групами країн:

1) індустріалізовані країни з економікою перехідного періоду;

2) країни розширення ЄС та сусідні країни;

3) країни, що розвиваються.

Науковці університету за багатьма напрямками включились у грантову діяльність по «Горизонт 2020». Зокрема, оптиками ЧНУ підготовлено грантову пропозицію та створено консорціум на базі університетів Німеччини, Франції, Польщі, Румунії, Словенії та Литви в галузі біомедичної оптики. Окрім цього, розроблено та подано до розгляду грант із Сучавським університетом імені Штефана Чел Маре в галузі кореляційної та сингулярної оптики.

Активно працюють біологи разом з польськими колегами по формуванню аналогічних грантових пропозицій у напрямку штучного відтворення аборигенних видів риб.

Історики готують грантових пропозицій у рамках програм і тематик ЮНЕСКО.

Можна назвати ще ряд наукових груп під керівництвом проф. Мар'янчука П.Д., проф. Кобаси І.М. проф. Фочука П.М., які активно працюють – у напрямку підготовки пропозицій до конкурсів «Горизонт 2020».

Вважаю, що вищесказане є основним центром кристалізації наукових досліджень у нашому університеті.

З метою поліпення поінформованості ЧНУ щодо умов участі в РП «Горизонт 2020» надіслано запит до Міністерства освіти і науки України щодо створення на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича національних контактних пунктів рамкової програми Європейського Союзу досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за такими тематичними напрямами:

Таблиця 14

Назва національного контактного пункту

Керівник національного контактного пункту

1

Інформаційні та комунікаційні технології

Information and Communication Technologies (ICT)Ангельський Олег В’ячеславович

2

Нанотехнології, сучасні матеріали та передові виробництва

Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processingХалавка Юрій Богданович

3

Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали

Climate action, resource efficiency and raw materialsШмараков Ігор Олександрович

У 2014 році у міжнародних та українських наукових виданнях вийшло біля 3 тис. публікацій науковців ЧНУ.

З метою представлення свого наукового доробку науковій спільності в університеті видаються 16 збірників наукових праць та 6 наукових журналів.

Шлях до справжнього визнання університету, зростання його авторитету – це публікації в рейтингових вітчизняних та, особливо, зарубіжних виданнях. Чернівецький національний університет посів 5-те місце в рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus (Дані станом на серпень 2014 року)

Кількість публікацій у Scopus – 1991

Кількість цитувань – 6151Індекс Гірша (h-індекс) – 38

Каталог: res -> chnu.edu.ua
chnu.edu.ua -> Методичні рекомендації до вивчення основних тем 2 Методичні рекомендації до повторення правил з орфографії та пунктуації української мови
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту (творчий конкурс зі спеціальності) для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
chnu.edu.ua -> Оргкомітет конференції
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " спеціаліст"
chnu.edu.ua -> Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " магістр"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

23 грудня 2014 року iconПроект порядок денний засідання дисциплінарної секції Вищої ради юстиції 08 грудня 2015 року
Юрченко В. Ю. від 19 листопада 2014 року щодо дій судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Дружиніна Костянтина...
23 грудня 2014 року iconА текст; б абзац; в заголовок; г всі відповіді вірні. Інформація у службовому документі оформлюється у вигляді
Проуш мені відпустку надати з 20 версня 2014 року по24 вересня 2014 року за сімейними без збереження заробітної плати
23 грудня 2014 року iconЛист-інформатор №14 від 10. 04. 2014
До 20. 05. 2014 завершити роботу щодо друкування списків дітей І підлітків шкільного віку. Графік прийому матеріалів від закладів...
23 грудня 2014 року iconМетодичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності України
України” від 3 грудня 2015 року №675 пропонуємо протягом 2016 року провести тижні історії під загальноукраїнським гаслом “Незалежність....
23 грудня 2014 року iconБойко народилася 26 грудня 1976 року в м. Полтаві в сім'ї зі славного роду козака Мусія Чайки
Марія Володимирівна Бойко народилася 26 грудня 1976 року в м. Полтаві в сім'ї зі славного роду козака Мусія Чайки
23 грудня 2014 року iconУкраїнська мова
Лист Міністерства №1/9-303 від 11. 06. 2014 Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального...
23 грудня 2014 року iconНародилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І Хелм Функе. Народилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І Хелм Функе
Народилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І хелм Функе
23 грудня 2014 року iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка