23 грудня 2014 року


Рейтинг молодих учених УкраїниСторінка5/7
Дата конвертації04.02.2018
Розмір1,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Рейтинг молодих учених України

Таблиця 19п/п


Науковець

Установа

Кількість
публікацій


Кількість
цитувань


Індекс Гірша
(h-індекс)


1.

Морозовська Г.М.

Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

167

2108

25

2.

Шаповал І.І.

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"

151

1960

21

3.

Охріменко О.Ю.

Інститут ядерних досліджень НАН України

165

1949

21

4.

Яковенко В.М.

Інститут ядерних досліджень НАН України

158

1940

21

5.

Кандибей С.С.

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"

147

1374

18

6.

Волочнюк Д.М.

Інститут органічної хімії НАН України

96

1015

17

7.

Ушенко Ю.О.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

117

818

16

8.

Нагорний С.С.

Інститут ядерних досліджень НАН України

46

703

16

…..
27.

Броварець О.О.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

26

162

9

28.

Халавка Ю.Б.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

17

359

8

29.

Огниста У.М.

Інститут фізики НАН України

12

295

8

Університет у процесі наукової діяльності передбачає спрямування свого наукового потенціалу на потреби суспільства, що реалізується шляхом впровадження наукових доробок у промислову сферу. Щоб захистити права інтелектуальної власності на свої науково-технічні розробки ЧНУ у 2014 році подано до Державної служби інтелектуальної власності України 11 заявок на об’єкти права інтелектуальної власності (на корисні моделі). Кількість отриманих патентів на корисні моделі склала 24 одиниці.

Низка запатентованих розробок знайшла своє практичне використання. Так, "Інгібіторна композиція щодо аномальних процесів в системах оборотного водяного охолодження" (захищена патентом на корисну модель) ефективно використовується в системах водяного охолодження ВАТ Вінницький олійножировий комбінат (м. Вінниця), ПАТ Чернівецький олійножировий комбінат (м. Чернівці).

Групою викладачів кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки ЧНУ розроблено пристрій, який може передавати кодовану інформацію (захищена патентами на корисну модель та винахід). Дана розробка може стати при нагоді українським військовим на Сході для кодування і передавання інформації.

Науковцями кафедри комп’ютерних систем і мереж розроблено універсальний модуль цифрової обробки сигналів із сенсорів різного типу (захищено патентом на корисну модель). Даний пристрій дозволяє проводити заміри пульсації світла, енергетичної освітленості, енергетичної дози ультрафіолетового випромінювання, а також сигналі з газових сенсорів.

З метою представлення макетних зразків наукових розробок університету потенційним замовникам, науковці ЧНУ презентують свій доробок на Міжнародній спеціалізованій виставці "Medicalexpo" та "Наука та інновації для потреб оборони та національної безпеки України".

Наукові здобутки співробітників університету успішно демонструються на наукових конференціях, що організовуються в ЧНУ. У 2014 році було проведено:

III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчальних закладах »

Першочерговим завданням конференції було проведення підсумків праці вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків, які вносять науково-методологічні обґрунтування і методичні рекомендації у галузі фізичної культури і спорту у навчальних закладах України, враховуючи досвід вчених інших країн.


 • III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики і комп’ютерної техніки » (ПІКТ 2014)

 • «Вивчення сучасних процесів європейської інтеграції в системи підготовки державних службовців»

 • «Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу в Україні»

 • «Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано-та мікроелектроніки»

Учасники конференції представляли більше 10 міст України та 5 іноземних держав (Польща, Румунія, Мексика, Фінляндія, Росія). На науковому форумі активно обговорювалися проблеми сучасних радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, використання детермінованого хаосу в системах зв’язку, моделювання та інформаційних технологій, нано- та мікроелектроніки.

 • «IV Міжнародна конференція, присвячена 135-й річниці від дня народження Ганса Гана»

-«Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика»

- «Рельєф і клімат»

- Міжнародні наукові читання «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження», присвячені пам’яті доктора філологічних наук., професора Ніни Василівни Гуйванюк.

- XI Міжнародна науково-практична конференція «Біографія як текст»- Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Держава і Церква: форма взаємодії в умовах трансформації українського суспільства»

Дві Всеукраїнські конференції:

- III Всеукраїнська школа з фінансового права;

- «Право на життя:аспекти реалізації».

Три Студентські конференції

- Міжнародна студентська конференція «Актуальні проблеми зовнішньої політики України»- III Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності»

- IV Міжнародна науково-практична конференція молодих політологів «Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи»

Особлива увага приділяється підготовці наступної генерації науковців. Талановита молодь університету закріплена за досвідченими викладачами та об’єднана у наукові гуртки і проблемні групи. В університеті функціонує 59 наукових гуртків, 5 проблемних груп, 3 конструкторських бюро, у роботі яких бере участь більше 1000 студентів. Функціонують студентські відділення Міжнародного товариства інженерів –оптиків (SPIE) та Американського оптичного товариства (OSA), Студентська громадська організація ЧНУ «Екос», Всеукраїнська студентська організація «Екологічні ініціативи», Обласна студентська організація «Чергафф-Фонд», Студентське економічне наукове товариство ЧНУ (СНЕТ), Політичне наукове – товариство студентів та аспірантів, Політичний дискусійний клуб, Євроклуб, Студентський клуб «Волонтер», Клуб слов’янського кіно, Центр славістичних студій, Політичний дискусійний клуб, Літстудія імені Богдана Петрічейку Хадждеу, Університетська літстудія імені Степана Будного, Творча лабораторія перекладу, Дискусійний клуб «Соціолог в квадраті», Філософсько -дискусійний клуб «КОЛО», Юридична клініка та ін.

Студенти університету є активними учасниками наукових заходів: виступають із доповідями на наукових конференціях, публікують наукові статті, беруть участь в університетських та Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Так, у 2014 році в І етапі всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 610 студентів, у ІІ етапі – 35, 1 студент став переможцем. У Всеукраїнському конкурсі студентських НДР університету стали переможцями 12 студентів із 30 учасників.

Таблиця 20

Показники

2013

2014

1.

Кількість студентів, які брали участь в олімпіаді І тур

590

610

2.

Кількість студентів, які брали участь в олімпіаді ІІ тур

59

35

3.

Кількість студентів, які одержали нагороди за результатами ІІ туру

6

1

4.

Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

40

30

5.

Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

20

12


Наукова бібліотека

Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є культурним та інформаційним центром університету, виконує важливу роль в навчальному процесі.

Останнім часом, бібліотека успішно забезпечує впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів у поєднанні з традиційними; створює власні інформаційні ресурси на основі тісної співпраці з факультетами та науковими центрами ЧНУ; створює електронну бібліотеку; покращує бібліотечний сервіс. Наукова бібліотека ЧНУ учасниця міжнародних, регіональних та місцевих проектів. У бібліотеці діють Інформаційний центр Європейського Союзу та інформаційний стенд «Україна-НАТО».

Продовжується робота з формування та розвитку наукового репозитарію університету. Хочу звернути увагу на ще на один аспект роботи бібліотеки.

Понад 70 тис. документів зберігаються у відділі рідкісних та цінних книг. Це рукописи, українські та зарубіжні стародруки, краєзнавча колекція «Буковінензія», іменні колекції книг відомих людей. Бібліотека є членом Асоціації «Інформатіо-Консорціум» (користувачів електронних інформаційних ресурсів). Для поширення доступу читачів до інформаційних ресурсів світового рівня бібліотека з 2002 року бере участь у проектах «Електронна інформація для бібліотек – доступ до баз даних виробництва EBSCO», «INTAS - Електронна наукова інформація для бібліотек та наукових організацій».

З 2009 року НБ бере участь в проекті «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України». Мета проекту – інтеграція української академічної спільноти у світову науку, подолання відірваності від світового наукового контексту. Учасники проекту – Києво-Могилянська академія та Києво-Могилянська Фундація Америки, Всеукраїнська асоціація «Інформатіо-Консорціум», Харківський національний університет імені В.Каразіна, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича та Нотвестерн Університет (США). Бібліотека також, стала учасником Міжнародного проекту «Чернівецька преса», який передбачає оцифровування буковинських періодичних видань міжвоєнного періоду (1918 – 1939). Саме на цей аспект роботи, крім основних завдань, буде спрямована робота бібліотеки в найближчий час. Крім того, покійний професор Аркадій Жуковський заповів свою бібліотеку нашому університету, яку також треба буде прийняти, впорядкувати, проінформувати про це університетську та міську громадськість.Кадровий склад ЧНУ станом на 01.12.2014 р.
У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича працює 2480 осіб.

Навчальний процес забезпечують 1212 викладачів, із них 136 докторів наук, професорів, 704 кандидати наук, доценти. Усі науково-педагогічні працівники працюють на умовах строкових трудових договорів (контрактів). Викладачі з науковими ступенями та вченими званнями складають 70 % професорсько-викладацького складу.

2 інститути та 11 факультетів складаються із 87 кафедр, 80 з яких є випускаючими. Доктори наук очолюють 64 кафедри, що складає 73,5%.

В університеті працюють 5 лауреатів державних премій, 40 викладачів мають почесні державні звання.

Середній вік викладачів становить 43 роки. 35% професорсько-викладацького складу – молодь до 35 років.

В 2014 році вчене звання професора присвоєно 8 особам, вчене звання доцента – 34.

Як сумісники в навчальному процесі задіяні ще 6 докторів наук, професорів та 23 кандидати наук, доцентів.

Адміністративно-управлінський персонал ЧНУ – 132 особи, навчально-допоміжний – 457, адміністративно-господарський персонал – 547 осіб. Чисельність співробітників наукової бібліотеки – 83 особи, ботанічного саду -49.

У науково-дослідній частині ЧНУ працює 62 осіб, з яких 2 докторів наук, 18 кандидатів наук.

Кількість працюючих у віці до 30 років – 470 осіб, від 30 до 40 років – 475, від 40 до 60 років - 979, пенсійного віку – 556.


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Реалізація курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу, забезпечення її входження у європейський політичний, економічний і правовий простір зумовлює нагальну потребу у впровадженні європейських норм і стандартів в освіту, науку і культуру, презентацію і поширення власних культурних і науково-технічних надбань у ЄС, що можливе лише за наявності тісної співпраці з міжнародним співтовариством.

Міжнародна діяльність в системі освіти була і залишається важливою складовою функціонування сучасного університету. В умовах глобалізації повноцінна діяльність вищої школи можлива лише завдяки інтернаціоналізації вищих навчальних закладів. Адже, формуючи власну національну систему освіти, потрібно також враховувати і сучасні глобалізаційні впливи, а важливими модернізаційними змінами у вищій освіті, зумовленими процесами глобалізації, є інтернаціоналізація та інтеграція. У цьому контексті, динаміка розвитку міжнародної діяльності нашого університету позитивна і ми досягли непоганих успіхів.

Активізувалась робота з розширення участі університету в міжнародних проектах. Факультети за підтримки відділу міжнародних зв’язків доклали багато зусиль до подання грантових заявок, координування та реалізації міжнародних проектів. Серед них важливу роль відіграють проекти європейської програми Еразмус Мундус, у яких наш університет почав брати участь починаючи з 2011 року.

Еразмус Мундус – це освітня програма ЄС, що була започаткована в 2004 р. і яка спрямована на активізацію міжнародної співпраці та підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців європейських університетів та університетів країн Східного партнерства. Це означає, що студенти і науковці з різних країн, у тому числі й з України, мають змогу отримувати стипендії від ЄС для семестрового чи двосеместрового навчання (а за умовами деяких проектів – і повний курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра), а також для проведення наукових досліджень та викладання в країнах ЄС.

В 2013 році ми стали членами 2 нових проектів по даній програмі, а з 2011 року, наш університет бере участь у 6 проектах програми Еразмус Мундус, що є досить позитивним результатом в порівнянні з іншими ВНЗ України. На даний час університет задіяний у таких проектах за програмою Еразмус Мундус: • EMERGE – Мобільність між Європою та країнами сусіднього східного регіону: Білорусь, Республіка Молдова, Україна;

 • emp-aim – Партнерство в рамках Еразмус Мундус для Білорусі, України, Республіки Молдова;

 • EUROEAST – (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Білорусь, Республіка Молдова, Україна);

 • IANUS – Міжакадемічна мережа Еразмус Мундус (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Білорусь, Республіка Молдова, Україна);

 • IANUS ІІ – Міжакадемічна мережа Еразмус Мундус (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Білорусь, Республіка Молдова, Україна);

 • HUMERIA – Співпраця в гуманітарній, освітній та науковій сферах, в галузі міжнародних відносин та мистецтв між країнами Європейського Союзу та країнами Східного Партнерства.

У 6 проектах програми Еразмус Мундус у 2014 році виграли стипендії 39 викладачів, аспірантів та співробітників, а також 23 студенти нашого університету.

ЧНУ задіяний також у низці TEMPUS проектів. TEMPUS – програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу. Її мета – сприяти модернізації системи вищої освіти у країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співпраці між вищими навчальними закладами держав-членів ЄС та країн-партнерів. Програма фінансує міжуніверситетську співпрацю у таких сферах: • розробка навчальних програм;

 • управління університетами;

 • взаємодія науковців та громадянського суспільства;

 • партнерство освіти і бізнесу;

 • структурні реформи у сфері вищої освіти.

В 2013 році наш університет став партнером у 5 нових проектах ТЕМПУС. За кількістю виграних минулого року ТЕМПУС проектів наш університет поступається лише Київській політехніці, яка виграла 6 проектів. Слід також зазначити, що в одному з проектів, а саме EANET, координатором якого є університет прикладних наук м. Амстердам, ЧНУ виступає співкоординатором.

Починаючи з 2011 року в нашому університеті виконується загалом 8 проектів по даній програмі. • Cap4Com – Розбудова партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентного підходу у Вірменії, Грузії та Україні;

 • TRUST – Національна система забезпечення якості вищої освіти на засадах взаємної довіри;

 • CuQ – Кросс-медіа та якісна журналістика. Інновації в університетській освіті журналістів у мережевому суспільстві;

 • EcoBRU – Екологічна освіта для Білорусі, Росії та України;

 • INOTLES – Інноваційне викладання і навчання (у галузі) європейських студій;

 • PICASA – Сприяння інтернаціоналізації вищих навчальних закладів країн східного сусідства через культурно-структурні перетворення (зміни);

 • CABRIOLET – Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система, заснована на знаннях, для співробітництва, що розвивається, між освітньо-науковим сектором і промисловістю у сфері електронної та обчислювальної інженерії;

 • EANET – Мережа випускників-підприємців.

У рамках проекту ТЕМПУС «Кросс-медіа та якісна журналістика» відбулося встановлення та підключення дорогої техніки для журналістської лабораторії для студентів і викладачів кафедри журналістики, вартість якої складає понад 300 000 гривень на даному етапі, а до кінця виконання проекту загальна вартість техніки для ЧНУ складатиме понад 500 000 гривень.

Потрібно згадати й інші проекти, профінансовані Європейським Союзом, які виконуються в нашому університеті: програма Жана Моне з 2011 року, проект «Всебічне вивчення європейської інтеграції», Спільна операційна програма Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007 – 2013 рр.

Є тут, звичайно, і проблеми. В рамках Спільної операційної програми Румунія – Україна – Республіка Молдова ми разом із Сучавським Університетом виконуємо проект під назвою «Історико-етнографічна спадщина – складова сталого розвитку туризму на Буковині». Не буду розказувати про всі труднощі, пов’язані з виконанням цього проекту. Скажу тільки, що перераховані нам кошти в сумі 500 тис. євро застряли в банку ФОРУМ, доля якого відома всім. Як ми їх маємо отримати, на сьогодні не ясно, а отже, невідомо, як далі виконувати цей проект. З проханням допомогти розв’язати цю проблему ми зверталися в різні інстанції, аж до особистого звернення до президента Петра Порошенка. Зрозуміло, що президенту зараз не до нашого проекту, але я просто інформую вас про стан справ із цим проектом.

В минулому році не було оголошено жодного конкурсу за програмами Європейського Союзу, оскільки з 2014 року введено загальну програму, назва якої Еразмус плюс. Тому в цьому році ми матимемо можливість подавати заявки на нові проекти.

Протягом останніх 5 років Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича розвиває тісні зв’язки з навчальними, науковими, культурними та іншими закладами з понад 30 зарубіжних країн. Загальна кількість угод станом на сьогодні – 119. Більша частина угод діє, по кожній з них співпрацюють щонайменше 1-2 спеціальності. Це в свою чергу означає, що приблизно 80% кафедр нашого університету різною мірою співпрацюють з іноземними партнерами. Надіюсь, що в перспективі кожен професор та бажаючий стати професором доцент разом зі своїми аспірантами вестиме наукову, освітню чи іншу співпрацю із закордонними університетами. Якщо він не має аспірантів і не може вести такої співпраці, то він не матиме перспективи в університеті.

Співробітники та студенти ЧНУ беруть активну участь у міжнародній науковій та освітній співпраці. За останні 5 років у закордонних відрядженнях побували 4223 співробітники, науковці та студенти ЧНУ, які взяли участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, стажуваннях, навчанні, у виконанні спільних наукових досліджень і проектів, читанні лекцій та інше.

ЧНУ зацікавлений у поширенні інформації про свою діяльність як в Україні, так і поза її межами. Викладачі, працівники та студенти вузів-партнерів відвідують університет з метою читання лекцій і стажування, виконання спільних проектів. У 2014 році 235 представників інших університетів та партнерів відвідало ЧНУ. А за останні 5 років у ЧНУ було прийнято 2386 співробітників та студентів вузів-партнерів.

В останні роки за різноманітними освітніми та науковими програмами, міжуніверситетськими угодами, а також стипендіями різних фондів за кордоном навчалися та стажувалися понад 1575 студентів ЧНУ. З них семестровий курс навчання або навчання в магістратурі в зарубіжних навчальних закладах, здебільшого в університетах-партнерах, пройшли близько 498 студентів (Університет Лок-Хейвен (США), Лотаринзький університет (Франція), університети м. Клагенфурт, м. Грац та м. Лінц (Австрія), Вільний університет м. Берліна, Західно-Саксонський вільний університет м. Цвікау, Університет прикладних наук м. Любек (Німеччина), Варшавський та Ягеллонський університети, Краківська політехніка, Університет м. Слупськ та м. Лодзь (Польща), Клузький, Ясський та Сучавський університети (Румунія). Найбільш інтенсивна і плідна співпраця на даний у нас реалізується з університетами Німеччини, Польщі і Румунії.

За минулий рік та останній час жваво розвивалися зв’язки Чернівецького університету з багатьма організаціями, фондами і програмами Німеччини. Серед них варто виділити такі: Німецька академічна служба обмінів «ДААД», Гете-інститут, Американська програма академічних обмінів імені Фулбрайта, Корпус Миру, Австрійська академічна служба обмінів, Католицька академічна служба обмінів.

Так, у рамках міжнародних науково-освітніх програм, за підтримки та фінансування Німецької академічної служби обмінів (ДААД) в університетах Німеччини перебували викладачі, аспіранти та студенти ЧНУ на стажуваннях, навчанні та з метою проведення наукових досліджень, у рамках як індивідуальних, так і колективних стипендій.

На даний момент діє 13 угод про співробітництво з університетами Німеччини. Найактивніше у даний час співпраця відбувається з нижченазваними університетами-партнерами.

Університет прикладних наук м. Любека: виконується проект «Партнерство в рамках проекту «Історична частина міста» за фінансової підтримки ДААД та Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини. Тривалість проекту 3 роки, бюджет його складає 300 000 євро. Лише наприкінці 2013 року на факультет архітектури, будівництва та прикладного мистецтва було закуплено техніку, необхідну для практичного використання, на суму в понад 100 000 гривень. Ця співпраця розширена також на Архітектурний форум м.Любека, що є найвпливовішим об'єднанням з питань архітектури, містобудування та охорони історичної архітектурної спадщини в регіоні. Завдяки Архітектурному форуму щорічно четверо студентів факультету архітектури будівництва та прикладного мистецтва та ЧНУ мають можливість проходити піврічну практику в архітектурних та будівельних бюро м. Любека.

З додаткових коштів на культурно-освітні проекти для України МЗС Німеччини для другої половини 2014 р. Архітектурний форум спільно з ЧНУ, Центром Gedankendach та університетом прикладних наук м.Вісмара реалізували архітектурно-літературний проект «Громадяни та місто в демократичному діалозі», учасниками якого стали студенти та випускники факультету архітектури та студенти філологічного факультету.

Університет прикладних наук м. Мюнстера – обмін викладачами з метою читання лекцій, участь у роботі наукових семінарів для викладачів та студентів (економічний факультет Верстяк А.В.) Літня школа з німецької мови в рамках стипендії Німецької Академічної служби обмінів (ДААД), для студентів факультету історії, політології та міжнародних зв’язків.

Вільний університет Берліна – літературознавство та проектна діяльність за програмами ЕРАЗМУС МУНДУС, участь у проекті ДААД «Інтернаціоналізація німецьких вузів» для студентів та викладачів факультету іноземних мов.

Католицький університет Фрайбурга – упродовж 6 років співпраці за підтримки Фонду з міжнародної співпраці (GIZ) та ДААД реалізовано 5 проектів з факультетом педагогіки, психології та соціальної роботи: «Підтримка демократії в Україні через розвиток громадянського суспільства та мережевої роботи», «Процеси демократизації через впровадження медіації в суспільних установах», «Біографія та ідентичність в соціальній роботі», «Соціальна робота як професія людських прав» та ін. На наступний 2015 р. ДААД знову підтримало спільний проект у рамках програми «Підтримка демократії в Україні», а також трирічний проект «Східне партнерство», учасниками якого є 5 європейських університетів.

Західно-Саксонський вільний університет м. Цвікау – навчання студентів за програмами обмінів відділення комп’ютерних наук.

Університет Ауґсбурґа – літні мовні курси для студентів-германістів. Ведеться налагодження контактів між факультетом педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ та факультетом педагогіки Університету Аусгбурга щодо реалізації спільних проектів та наукових досліджень у сфері освіти дорослих. Першим кроком до такого партнерства став візит доц. Ірини Петрюк на запрошення Університету Аусгбурга та читання нею лекції про історію освіти дорослих в Україні. 3-16 серпня 2015 року планується проведення німецько-українсько-американської літньої школи «Громадянська освіта й громадянське суспільство» у Чернівцях, яку фінансуватиме фонд ДААД.

Університет Пассау – здійснюються обміни викладачами та студентами в рамках програми «Східного партнерства» за фінансування ДААД. Також ЧНУ як співкоординатор виконує ТЕМПУС проект по журналістиці спільно з цим університетом. Окрім цього, студенти університету Пассау спеціальності «Адміністрування бізнесу та культури» регулярно проходять практику в Центрі німецькомовних студій Gedankendach, де здобувають досвід у сфері культурного та освітнього менеджменту.

Педагогічний Університет м. Людвігсбурга – в рамках програми «Підтримка демократії в Україні» 2010 р. було здійснено проект «Що може зробити література для демократії?» із залученням студентів та викладачів обох ВНЗ. Результатом стала публікація доповідей конференції. На 2015 р. запланований компакт-семінар для студентів ЧНУ, який проводитимуть спільно викладачі ЧНУ та університету Людвігсбурга.

Західно-Вестфальський університет ім. Вільгельма, м. Мюнстер – славістика та історія. Цього року подано спільний проект на програму ДААД «Підтримка демократії в Україні».

Спільно з Вільним університетом м. Берлін виграно європейський проект ЕРАЗМУС МУНДУС та ТЕМПУС, в якому наш університет є співкоординатором.

ТЕМПУС проект Екологічна освіта для Білорусі, Росії та України, (EcoBRU) виконується з університетом м. Бремен.

Студенти та викладачі університету отримують численні стипендії від ДААД, КААД та інших німецьких фондів.

25 червня 2014 року було підписано Угоду про співробітництво між ЧНУ та Інститутом німецької культури історії Південно-Східної Європи (IKGS) при Мюнхенському університеті. Упродовж 18-28 жовтня цього року з додаткових коштів на культурно-освітні проекти для України МЗС Німеччини для другої половини 2014 р. спільно з IKGS у Чернівцях було реалізовано проект «Простір і пам'ять», у рамках якого відбувся тижневий семінар для студентів журналістики під керівництвом наукової редакторки найвпливовішого німецького журналу «Der Spiegel», а також 6 семінарів на різноманітні теми для студентів, викладачів, журналістів, учителів, представників громадських організацій та інших цільових груп.

У травні 2015 р. як наступний крок співпраці планується проведення спільної міжнародної конференції «Між фронтами. Лояльність населення та культурні орієнтири в Дунайсько-Карпатському регіоні 1914-1918 рр.».

Зараз відбувається налагодження перших контактів з університетами міст Мюнхена та Амберга.

У 2009 році створено Центр німецькомовних студій «ГЕДАНКЕНДАХ», який об’єднує в собі діяльність як у сфері освіти та науки, так і культури та мистецтва. Діяльність здійснюється за підтримки ДААД та Гете-Інституту. Центр виступає співорганізатором чи координатором у численних проектах з німецькими партнерами, в тому числі й у деяких названих вище проектах.

На даний час в університеті працює лекторат ДААД – лекторка Каті Бруннер та мовна асистентка ДААД Штефі Мануш. Окрім проведення регулярних занять, обоє ведуть безплатні курси німецької мови для студентів різних факультетів та викладачі ЧНУ.

Днями ДААД підтвердив повторне фінансування літньої школи з країнознавства, історії, української мови та літератури в Чернівцях наступного 2015 р.

Викладачі, аспіранти та студенти Чернівецького національного університету є постійними учасниками різноманітних програм академічних обмінів. Стипендіатами Програми імені Фулбрайта стали 10 співробітників університету. Спільно з представництвом програми Фулбрайта в Україні в кінці березня 2014 року вперше на базі ЧНУ проведено річну звітну конференцію американських стипендіатів програми в Україні, в якій активну участь взяли й молоді науковці та студенти ЧНУ.

Міжнародна діяльність Чернівецького національного університету привертає увагу як іноземних фондів, представництв, організацій, так і окремих фахівців, які виявляють бажання працювати в нашому університеті як на волонтерських засадах, так і офіційно працевлаштованими. Протягом останніх років в університеті постійно на різних факультетах викладали представники Корпусу Миру (9 викладачів), представники Австрійської кооперації – (8 викладачів), програми ім. Фулбрайта – (10 викладачів). З вересня 2014 року стипендіат програми імені Фулбрайта працює на факультеті іноземних мов.

Співпраця ЧНУ з польськими навчальними закладами та науковими інституціями в галузі освіти, науки, культури з кожним роком зміцнюється, набуває нових форм відповідно до вимог часу.

На даний момент ЧНУ має 32 угоди про наукове та науково-дидактичне співробітництво – саме з польськими вишами. Буквально наприкінці листопада 2014 р. ми уклали угоду зі Щецинським університетом та Вищою професійною школою в Тарнобжеґу, що розширило науково-навчальні можливості наших географів і педагогів.

Польсько-українська співпраця сьогодні пріоритетна та досить плідна як у науковій, так і в навчальній сферах.

На сьогодні, 25 наших студентів за обміном, готуються до складання сесії в Лодзькому університеті та Поморській Академії в Слупську.

Крім того, ми маємо магістерські програми подвійних дипломів із Краківською політехнікою, які вже отримали 5 наших магістрів. Готова до впровадження програма подвійних дипломів (спеціальність “Україністика”) із Яґеллонським університетом. Маємо подвійні маґістерські програми зі “Студіями Східної Європи” Варшавського університету. Доречно сказати, що цими днями наша колишня студентка Каріна Мельницька захистила магістерську роботу зі спец. “Східні Студії” Варшавського ун-ту. Вся комісія була в захопленні від високого рівня захисту, і ми отримали листа-подяку, яку адресуємо також і доц. Владиславу Струтинському, який був керівником попередньої магістерської праці цієї студентки.

Наші випускники сьогодні є аспірантами Педагогічного університету в Кракові, де, сподіваємось, успішно захистять свої кандидатські дисертації.

Окрім того, всі польські університети, з якими ми тепер співпрацюємо, охоче беруть на роботу наших університетських професорів та доцентів (Варшавський університет, Яґеллонський університет, Педагогічний університет у Кракові, Вроцлавський університет, Європейська вища школа суспільно-технічних наук у Радомі). Думаю, така пропозиція зараз зацікавить багатьох українських викладачів. Для українського професора стати ще професором європейського ВНЗ – це престижно, це наукові публікації, знайомство з іншими науковими школами, архівами. Це розширює можливості та перспективи українських професорів (так само, як і підготовка українського студента за двома стандартами – європейським і українським – дає йому надзвичайні переваги на ринку праці).

Співробітництво з румунськими університетами. Університет активно співпрацює з десятьма університетами Румунії та бере участь у двох консорціумах – Консорціум університетів України-Румунії-Молдови та Буковинському університетському Консорціумі. Проте, найбільш плідним є співробітництво з найближчими сусідами – Ясським університетом «Александру Іоан Куза» та Сучавським університетом «Штефан чел Маре».

Тут варто зазначити, насамперед, роботу, виконану в рамках трьох з шести проектів Еразмус Мундус, головним координатором яких є Ясський університет. Мова йде про проекти Емердже, Янус і Янус ІІ, у яких студенти та професорсько-викладацький склад ЧНУ брав активну участь під час подання заявок на конкурс. Нами було виграно досить багато стипендій для навчання, викладання та наукового стажування в різні європейські університети (так, у 2012 році стипендіатів було – 12, у 2013 році стипендіатів було – 37, а в 2014 році - 62). Саме 2014 року ця програма надала найбільше можливостей для нас. На наступний рік буде виділено значно менше стипендій у зв’язку із закриттям програми Еразмус Мундус. Проте, міжнародний відділ та відповідні факультети вже ведуть активну діяльність з подання на конкурс проектів за новою програмою Євросоюзу – Еразмус +.

Традиційною стала участь наших магістрантів та аспірантів у Літній школі з інформатики, яка щорічно організовується Ясським університетом. Цього року, у ній брало участь п’ятеро учасників від ЧНУ.

Також традиційною є й участь наших студентів-інформатиків у конкурсі “HARD and SOFT”, який щовесни відбувається в Сучавському університеті.

У рамках співробітництва з Сучавським університетом у наших університетах діють два лекторати. Лекторат з української мови та літератури вже багато років діє в Сучавському університеті. У кінці цього року відкрито Лекторат з румунської мови при кафедрі румунської та класичної філології, в рамках якого румунську мову викладає професор Сучавського університету Сабіна Фенару.

Традиційними є проведення в ЧНУ літніх шкіл з української мови та культури для студентів з університетів-партнерів. Цього року на філологічному факультеті вперше проведено Літню школу для студентів-україністів Бухарестського університету.

В Університеті «Бабеш-Бойяй» у м. Клуж-Напока (Румунія) протягом останніх 5 років проводиться Міжнародний науковий симпозіум зі славістики, участь у роботі якого активно беруть викладачі філологічного факультету, також в рамках виконання угоди про співробітництво відбувся обмін студентами-магістрами.

Наші студенти також, брали участь у іншому конкурсі, організованому на базі Сучавського університету, а саме у Кубку з плавання, у якому деякі учасники привезли й нагороди.

Вже стали традиційними товариські матчі з футболу між викладачами та співробітниками Чернівецького та Сучавського університетів.

У рамках співпраці та створених європейських університетських мереж програми “Еразмус-Мундус” наші студенти, аспіранти, викладачі, науковці

(більше сотні стипендіатів) ось уже три роки беруть активну участь у науково-навчальних стажуваннях, передаючи після повернення набутий досвід рідному університетові. У Польщі дуже багато можливостей, зокрема й наших студентів, отримувати різноманітні гранти і стипендії, займаючись своєю звичною справою, – тобто навчанням і наукою.

Маємо вже ряд стипендіатів багатьох стипендій Польського уряду для молодих науковців, аспірантів, маґістрантів; спільно організовуються та проводяться наукові семінари, відбувається обмін науковою продукцією.

Посольство Польщі в Україні щорічно запрошує чотирьох студентів нашого університету для участі в трьохтижневій літній школі польської мови та культури, яка почергово проводиться на базі одного з польських навчальних закладів.

Завдяки партнерським зв’язкам із польськими університетами студенти щороку мають можливість вдосконалювати свої знання польської мови в літніх школах Жешівського університету (м. Жешів), Університету імені Марії Кюрі-Склодовської, Люблінського католицького університету імені Йоанна-Павла II (м. Люблін), Ягеллонського універстету. До речі, обов'язковим елементом у курсі польської мови є ще й двотижневі мовно-навчальні практики чернівецьких студентів у Польщі: Варшавський університет, Яґеллонський університет, Жешівський університет, Поморська Академія в Слупську.

Постійно практикуються запрошення з відкритими лекціями провідних польських науковців. Так, цими днями (15-18 грудня 2014 р.) на філологічному факультеті із циклом мовознавчих лекцій виступала зав. відділом сектору мовознавства Інституту славістики Польської академії наук, проф. Гелена Красовська.

7 грудня 2014 р. у Люблінському католицькому університеті ми підписали Консорціум Східно-Європейських університетів, куди, разом із нами, ввійшло ще 10 вишів. Тож подібно до програми Erasmus Mundus, яка вже добігає кінця, сподіваємось продовжити стипендіально-ґрантові контакти в рамках нового консорціуму.

Певним досягненням є попередні домовленості щодо підготовки студентів ЧНУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр» за навчальними програмами, що передбачають отримання подвійних дипломів. Йдеться про спільні програми підготовки фахівців у галузі економіки ЧНУ та університету ім. Миколо Ромеріо (Вільнюс, Литва) (угода підписана), а також комп’ютерних наук – із Сучавського університету імені Штефана чел Маре (Румунія).

СПІВПРАЦЯ ІЗ УНІВЕРСИТЕТАМИ РУМУНІЇ

Міжнародну діяльність університету забезпечують і партнерські відносини з посольствами Канади, Польщі, Чехії, Румунії, Австрії, Німеччини, Болгарії, Литви, Словаччини, США, Республіки Молдова та Ізраїлю в Україні, які сприяють розвитку міжнародної діяльності університету в освітній галузі, наближаючи її до європейського освітнього простору в рамках Болонського процесу.

Міжнародна діяльність університету не обмежується освітньою чи науковою складовою. Представлена вона й у спортивній і культурній сфері, насамперед, за участю наших студентів. Значну роль у цьому й надалі відіграють культурні заходи, організовані в Чернівцях Центром німецькомовних студій GEDANKENDACH за фінансової підтримки Гете Інституту в Києві. Спортивний напрямок співробітництва підтримується здебільшого із Сучавським університетом. Це, насамперед, футбол і плавання.

Традиційно у нашому університеті проводяться літні школи зі студентами Сучавського університету (Румунія) та зі польськими студентами Поморської педагогічної академії, Жешовського, Варшавського та Ягеллонського університетів, Краківської та Свєнтокшиської політехнік, Вищої державної східноєвропейської школи в м. Перемишлі, Радомського університету. В середньому за рік проводиться 4-5 літніх шкіл.

Перспективними завданнями подальшої активізації міжнародної діяльності ЧНУ можна вважати: • залучення кафедр, які ще не мають міжнародних контактів, до міжнародної співпраці ЧНУ (в цьому контексті чекаємо на пропозиції відповідних кафедр);

 • погодження та підписання договорів з партнерами для запровадження подвійного диплома;

 • розширення співробітництва університету за рахунок налагодження контактів із новими партнерами;

 • залучення іноземних студентів на повний курс навчання в ЧНУ;

 • участь ЧНУ у нових проектах, наприклад – ЕРАЗМУС плюс.


Каталог: res -> chnu.edu.ua
chnu.edu.ua -> Методичні рекомендації до вивчення основних тем 2 Методичні рекомендації до повторення правил з орфографії та пунктуації української мови
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту (творчий конкурс зі спеціальності) для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
chnu.edu.ua -> Оргкомітет конференції
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " спеціаліст"
chnu.edu.ua -> Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
chnu.edu.ua -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " магістр"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

23 грудня 2014 року iconПроект порядок денний засідання дисциплінарної секції Вищої ради юстиції 08 грудня 2015 року
Юрченко В. Ю. від 19 листопада 2014 року щодо дій судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Дружиніна Костянтина...
23 грудня 2014 року iconА текст; б абзац; в заголовок; г всі відповіді вірні. Інформація у службовому документі оформлюється у вигляді
Проуш мені відпустку надати з 20 версня 2014 року по24 вересня 2014 року за сімейними без збереження заробітної плати
23 грудня 2014 року iconЛист-інформатор №14 від 10. 04. 2014
До 20. 05. 2014 завершити роботу щодо друкування списків дітей І підлітків шкільного віку. Графік прийому матеріалів від закладів...
23 грудня 2014 року iconМетодичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності України
України” від 3 грудня 2015 року №675 пропонуємо протягом 2016 року провести тижні історії під загальноукраїнським гаслом “Незалежність....
23 грудня 2014 року iconБойко народилася 26 грудня 1976 року в м. Полтаві в сім'ї зі славного роду козака Мусія Чайки
Марія Володимирівна Бойко народилася 26 грудня 1976 року в м. Полтаві в сім'ї зі славного роду козака Мусія Чайки
23 грудня 2014 року iconУкраїнська мова
Лист Міністерства №1/9-303 від 11. 06. 2014 Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального...
23 грудня 2014 року iconНародилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І Хелм Функе. Народилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І Хелм Функе
Народилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І хелм Функе
23 грудня 2014 року iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка