28 Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)Скачати 154,63 Kb.
Дата конвертації19.03.2018
Розмір154,63 Kb.

28 Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)

2007 р.

 1. Укажіть твердження, що розкриває зміст поняття “раднаргоспи”.

Аоргани управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств у рамках Ради економічної взаємодопомоги

Борганізації, які керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції в Україні

Вдержавні органи, які здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки машинно-тракторних станцій (МТС)

Горгани державного управління, утворені за територіальним принципом, які керували промисловістю у межах економічних адміністративних районів 1. Укажіть заходи, що вплинули на рівень життя населення України впродовж 1950-х – середини 1960-х рр.:

 1. Скасування плати за навчання в старших класах школи й у вищих навчальних закладах.

 2. Проведення грошової реформи, що сприяла остаточному зникненню дефіциту товарів.

 3. Індустріальне будівництво житла та пом’якшення житлової проблеми.

 4. Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи.

 5. Перегляд і підвищення тарифної системи оплати праці, перехід на п’ятиденний робочий тиждень при восьмигодинному робочому дні.

 6. Інтенсифікація праці шляхом переходу на шестиденний робочий тиждень та скорочення відпусток.

 7. Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

А1, 3, 5, 7

Б2, 3, 6, 7

В2, 4, 5, 6

Г3, 4, 5, 6
 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А відставка П. Шелеста з посади Першого секретаря ЦК КПУ

Б початок членства Української РСР в ООН

В доповідь М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС “Про культ особи та його наслідки”

Г проведення операції “Вісла”2008 р.

 1. Яке з поданих нижче тверджень є правильним?

АХХ з’їзд КПРС започаткував процес реабілітації необґрунтовано репресованих осіб, але через опір сталіністів він не відзначався масштабністю й системністю проведення.

БВ УРСР до кінця 1959 р. реабілітували 58% загальної кількості засуджених, при цьому реабілітації не підлягали жертви політичних репресій до 1 грудня 1934 р.

В1954 р. став першим роком десталінізації – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила рішення про повернення на батьківщину незаконно депортованих кримських татар.

ГУпродовж другої половини 1950-х рр. в Україні влада водночас із реабілітацією жертв політичних репресій продовжувала боротьбу з «безрідним космополітизмом». 1. Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х рр. відбулася внаслідок:

Астворення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств

Бліквідації директивного планування та впровадження госпрозрахунку на підприємствах

Вупровадження системи рад народних господарств (раднаргоспів)

Гліквідації союзних і утворення республіканських галузевих міністерств 1. Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х рр. відбулася внаслідок:

Астворення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств

Бліквідації директивного планування та впровадження госпрозрахунку на підприємствах

Вупровадження системи рад народних господарств (раднаргоспів)

Гліквідації союзних і утворення республіканських галузевих міністерств 1. Укажіть прізвища «шістдесятників» в українській літературі:

1) О. Гончар;
2) В. Симоненко;
3) А. Малишко;
4) Л. Костенко;
5) А. Горська;
6) І. Драч;
7) І. Світличний.

Варіанти відповіді:

А1, 2, 4, 5

Б2, 4, 5, 7

В1, 2, 3, 6

Г2, 4, 6, 7 1. Установіть відповідність між поняттями та їхнім основним змістом.

1волюнтаризм

2консерватизм

3дисидентство

4космополітизм

Атеорія і практика, основою яких є ставлення до людини як до найвищої цінності, захист її права на свободу, розвиток її здібностей

Бпрактика, згідно з якою головним чинником досягнення мети є суб’єктивні бажання та довільні рішення осіб, які її здійснюють

Вморально-політична опозиція до існуючого державного (політичного) ладу, панівних у суспільстві ідеології та цінностей

Гтеорія і практика, основою яких є теза про пріоритетність загальнолюдських цінностей над цінностями окремої нації

Дтеорія і практика, що орієнтуються на збереження та підтримання традиційних суспільних цінностей і морально-правових норм.

2009 р.


 1. Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х років вплинули на життєвий рівень населення України?

 1. Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи.

 2. Упровадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників.

 3. Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва.

 4. Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування.

 5. Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

 6. Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня.

А1, 4, 5


Б2, 3, 6

В1, 2, 4


Г3, 5, 6

 1. Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 – першій половині 1960-х років пов’язана зі створенням раднаргоспів?

АПерехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.

БУстановлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

ВРаціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.

ГЛіквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування.


 1. Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено

Алібералізацією суспільно-політичного та духовного життя.

Бзбільшенням фінансування культури та народної творчості.

Вдолученням до європейської та світової культурної спадщини.

Гповерненням в українську культуру забутих і репресованих імен.


 1. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій половині 1980-х років?

Амирний, ненасильницький характер боротьби

Бпоширення руху лише в західних областях України

Вкоординація масових антиурядових акцій з московськими групами

Гдомінування релігійної течії, її підтримка з боку православної церкви


 1. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1Радянська модернізація (1929–1938)

2Велика Вітчизняна війна (1941–1945)

3Післявоєнна відбудова (1945–початок 1950-х)

4Десталінізація (1953–1964)

АРеформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація, реабілітація, «шістдесятники».

БХолодна війна, голод, «ждановщина», радянізація, «безрідний космополітизм», операція «Вісла».

ВП’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».

Г«Розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит, правозахисники, «самвидав», неосталінізм.

ДМобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух Опору, депортація.

2010 р. – 1 сесія


 1. До компетенції органів влади Української РСР у період «відлиги» були передані питання

 1. адміністративно-територіального устрою, формування бюджету республіки.

 2. ведення самостійної зовнішньої політики з країнами соціалістичного табору.

 3. розроблення республіканського законодавства про судоустрій і судочинство.

А1, 3

Б2, 3


В1, 2

Г1, 2, 3


2010 р. -1 сесія

 1. «Раднаргоспи», створені в УРСР у 1957 р., — це

Аоргани управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств України з іншими республіками Радянського Союзу.

Бдержавні установи, що здійснювали укрупнення колгоспів, їхню реорганізацію в радгоспи та продаж техніки машинно-тракторних станцій.

Ворганізації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції у колгоспно-кооперативному секторі України.

Горгани державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.


 1. Ліквідація раднаргоспів у другій половині 1960-х рр. призвела до

Арозширення господарських прав республік.

Бпосилення централізованості планування.

Вліквідації директивного планування.

Гутворення вільних економічних зон.

2010 р. – пробне


 1. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в період десталінізації (1953–1964 рр.)?

 1. «…У рік, коли було одержано найбільший урожай, на цілині працювало понад 75 тисяч юнаків і дівчат з України. Сотні тисяч механізаторів і фахівців, мобілізованих у сільському господарстві багатьох регіонів, приїхали на цілину й організували радгоспи. ...Українські механізатори організували 54 цілинних радгоспи...»

 2. «Збирання кукурудзи важко піддавалося механізації й тому постійно доводилося мобілізовувати з міст сотні тисяч осіб. Строки навчання у вузах пересувалися, а обсяг навчального матеріалу скорочувався, тому студенти тепер мали ще один "кукурудзяний" семестр...»

АВідображено в обох уривках.

БТільки у першому.

ВТільки у другому.

ГНе відображено у жодному з уривків.


 1. Кого з митців стосується цитований нижче документ?

«Нове покоління митців, які відійшли від шаблонної тематики попередніх часів, не закликали до боротьби за мир, не писали про передовиків колгоспників і робітників заводів, а виходили з того, що "...поезія має бути поезією, а не агітацією у віршованій формі"».
АМ. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський.

БО. Теліга, О. Ольжич, У. Самчук.

ВЛ. Костенко, І. Драч, В. Симоненко.

ГП. Тичина, В. Сосюра, М. Бажан.2011 р. – пробне

 1. Про розширення економічної самостійності УРСР наприкінці 1950 — у першій половині 1960-х рр. свідчить

Анадання УРСР права залучати іноземні інвестиції в промисловість.

Бвихід УРСР із рубльової зони й запровадження національної валюти.

Встворення в УРСР власної фінансової, митної та податкової систем.

Гпередання під контроль раднаргоспів УРСР більшості підприємств.


 1. Що було однією зі складових політики десталінізації (1953—1964 рр.)?

АЛіквідація ГУЛАГу, відновлення в правах незаконно звинувачених і засуджених осіб.

БСкасування монополії КПРС на владу, передання влади З'їзду народних депутатів СРСР.

ВРеорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій.

ГЛібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад.

2012 р.


 1. Процес лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР у період «відлиги»

Ане змінив суті радянської тоталітарної моделі розвитку.

Бзабезпечив повну реабілітацію жертв сталінських репресій.

Встворив передумови відновлення збройної боротьби УПА.

Гсприяв переходу до ринкових методів господарювання.


 1. Який захід партійно-радянського керівництва СРСР і УРСР в 1950 — середині 1960-х рр. вплинув на життєвий рівень населення України?

Азаборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи

Бупровадження державних позик і збільшення присадибних ділянок колгоспників

Встворення сфери побутових послуг і системи громадського харчування

Гведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва


 1. Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950–1980-х років.

Азаснування Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод

Бзасудження культу особи Й. Сталіна на XX з’їзді КПРС

Впроведення Установчого з’їзду Народного руху України за перебудову

Гстворення Л. Лук’яненком Української робітничо-селянської спілки

2012 р. – пробне


 1. «Реабілітація» — це

Аакт вищого органу державної влади про повне або часткове звільнення від покарання осіб, щодо яких суд виніс вирок.

Бформа оскарження офіційно прийнятого судового рішення, що подається засудженими або їхніми захисниками до вищої посадової особи.

Взапобіжний захід державного впливу, застосований до осіб, що вчинили злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Гкомплекс заходів державних органів, спрямованих на виправдання й відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб.


 1. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«У 1953–1958 рр. державні закупівельні ціни в УРСР збільшилися загалом втричі, зокрема на зерно — у 7 разів, на продукти тваринництва — у 5,5. Дозволено видавати колгоспникам аванс грішми — 25 % коштів, що отримували колгоспи від реалізації продуктів тваринництва».

Вжиті партійно-радянським керівництвом УРСР заходи було спрямовано на


Аудосконалення системи «держприймання» в колгоспах.

Бзапровадження ринкових відносин у сільському господарстві.

Впосилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.

Гстворення сприятливих умов для розвитку присадибного господарства селян. 1. Установіть відповідність між прізвищами митців і фактами їхньої творчої біографії.

1А. Горська

2В. Симоненко

3Л. Костенко

4І. Драч

Апоет, прозаїк, автор збірок «Тиша і грім», «Земне тяжіння», «Лебеді материнства»

Бхудожниця, графік, автор полотен «Прип’ять. Пором», «Біля річки», співавтор вітражу «Тарас Шевченко»

Впоет, автор збірок «Протуберанці серця», «Корінь і крона», сценаріїв фільмів «Криниця для спраглих», «Камінний хрест»

Гпоетеса, автор збірок «Проміння землі», «Мандрівки серця», романів у віршах «Маруся Чурай», «Берестечко»

Дкінорежисер, автор фільмів «Українська рапсодія», «Квітка на камені», «Тіні забутих предків», «Цвіт граната» 1. Які поняття та терміни потрібно використовувати, характеризуючи суспільне життя України в другій половині 1950 — першій половині 1960-х рр.?

1«шістдесятники»

2«лібералізація»

3«ждановщина»

4«дисиденство»

5«рух Опору»

6«гласність»

2013 р. – 1 сесія


 1. Практика «політичної реабілітації» вперше увійшла в життя радянського суспільства в період

А«відбудови».

Б«відлиги».

В«застою».

Г«перебудови».


 1. «...Ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного господарства економічних районів УРСР» — це рішення засвідчило

Азгортання хрущовських реформ.

Бреалізацію державного суверенітету республіки.

Вскорочення масштабів сталінських репресій.

Гпоглиблення політики «перебудови».


 1. Установіть відповідність між поняттями, що використовують для характеристики періоду політичної та економічної лібералізації суспільства (1953–1964 рр.), та їхніми відображеннями в уривках з історичних джерел.

1«лібералізація»

2«дисидентство»

3«шістдесятники»

4«реабілітація»

А«…Зняти з обліку спецпоселення і звільнити з-під адміністративного нагляду органів МВС греків, болгар, вірмен та членів їх сімей, виселених з Криму в 1944 р.»

Б«Затвердити… передачу Кримської області зі складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки…»

В«…Поетів тоді називали формалістами за шукання своєї індивідуальності. Насправді, за шуканням істини замість ідеї, спущеної зверху для оспівування, …за опір, протистояння офіційній літературі та всьому апаратові будівничих казарм…»

Г«…Завдання полягає в підготовці народу до нового масового руху за національну свободу. Для такої праці потрібні не скоростріл з багнетом, а натхненне слово з вірою в перемогу…»

Д«…Для цього необхідно: по-більшовицькому засудити і викорінити як несумісний з принципами партійного керівництва і нормами партійного життя культ особистості, вести боротьбу проти спроб відродити його в тій чи іншій формі…»2013 р. – 2 сесія

 1. Укажіть прізвище лідера Радянського Союзу на момент ухвалення Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР».

АЙ. Сталін

БМ. Хрущов

ВЛ. Брежнєв

ГМ. Горбачов

2013 р. - пробне


 1. Що з радянської дійсності 1960-х рр. відображає карикатура?

c:\users\valentina\desktop\2013 пробне\38.jpg

Анерозуміння окремими керівниками необхідності впровадження в сівообіг окремих сільськогосподарських культур

Бпропаганду успіхів однієї з кампаній, здійснених у сільському господарстві

Внеувагу партійно-радянських керівників до освоєння цілинних земель

Гнестачу в магазинах продовольчих товарів першої необхідності


 1. Розвиток якої галузі промисловості Української РСР у 1950—1980-х рр. пов’язаний з іменем конструктора О. К. Антонова?

Аавтомобілебудівної

Бверстатобудівної

Всуднобудівної

Гавіабудівної

2014 р.


 1. Створення раднаргоспів у другій половині 1950 - першій половині 1960-х рр. призвело до

Апослаблення союзної номенклатури та посилення ролі місцевих керівників.

Бвстановлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

Впереходу підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.

Гвідновлення товарно-грошових відносин і централізованого планування.


 1. Установіть послідовність створення радянських агітаційних плакатів.

А c:\users\valentina\desktop\ansa_6690.jpg

Б c:\users\valentina\desktop\ansb_6690.jpg

В c:\users\valentina\desktop\ansd_6690.jpg

Г c:\users\valentina\desktop\ansc_6690.jpg

2014 р. – пробне

 1. У якому році практику масових репресій у Радянському Союзі було офіційно засуджено як прояв «культу особи Й. Сталіна»?

А1947 р.


Б1956 р.

В1964 р.


Г1972 р.

2015 р.

 1. Установіть послідовність створення радянських агітаційних плакатів

А c:\users\valentina\desktop\ansb_7924.jpg

Б c:\users\valentina\desktop\ansc_7924.jpg

В c:\users\valentina\desktop\ansd_7924.jpg

Г c:\users\valentina\desktop\ansa_7924.jpg

2015 р. – пробне

 1. Який процес був характерний для духовного життя в Україні в період політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)?

Авідмова від ідеологічного диктату

Бзгортання політики русифікації

Вприпинення атеїстичної пропаганди

Гзародження дисидентського руху


 1. На карикатурі з радянського сатиричного журналу акцентовано увагу на перевагах однієї з реформ періоду

c:\users\valentina\desktop\2015 пробне\38.jpg

Напис на карикатурі: «Раднаргосп».
А«повоєнної відбудови».

Б«відлиги».

В«застою».

Г«перебудови».2015 р. - додаткова сесія

 1. Що було характерним для економічного розвитку УРСР наприкінці 1950-х - у першій половині 1960-х рр.?

Адецентралізація системи управління промисловістю

Бзапровадження карткової системи розподілу товарів народного вжитку

Впереведення підприємств на госпрозрахунок і самофінансування

Гпріоритетний розвиток вільних економічних зон

2016 р.


 1. Метою реалізації хрущовських надпрограм у сільському господарстві було

Астрімке збільшення виробництва сільгосппродукції.

Бподолання наслідків голоду 1946-1947 рр.

Вліквідація аграрного перенаселення.

Груйнування колгоспно-радгоспної системи виробництва.


 1. «Кожний, хто живе на Радянській Україні, любить її, з гордістю говорить: “моя Україна”, “наша Україна”. І це цілком природно і закономірно. Тут ми народилися, виросли як громадяни, будівники комунізму...» - це уривок із книги

АМиколи Руденка.

БВ'ячеслава Чорновола.

ВВолодимира Щербицького.

ГПетра Шелеста.

2016 р. – пробне

Які з наведених фактів творчої біографії належать Василю Симоненку?


Апоет, автор збірок «Лебеді материнства», «Земне тяжіння», «самвидавської» сатири «Злодій», «Некролог кукурудзяному качанові»

Бписьменник, громадський діяч, автор трилогії «Прапороносці», романів «Тронка», «Собор», «Берег любові»

Впубліцист, автор «самвидавської» праці «Лихо з розуму»; головний редактор часопису «Український вісник»

Гписьменник, літературознавець, автор «самвидавської» праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»2016 р. – додаткова сесія

 1. Який захід партійно-радянського керівництва в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. вплинув на життєвий рівень населення України?

Азбільшення присадибного господарства колгоспників

Бузаконення підприємницької діяльності в торговельній сфері

Введення широкомасштабного індустріального житлового будівництваГстворення на підприємствах фондів матеріального заохочення робітників

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

28 Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.) iconУкраїна в умовах десталінізації (1953-1964)
Органи територіального управління народним господарством, згідно з реформою 1957 р., називалися
28 Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.) iconТема україна в умовах політичної та економічної лібералізації сус­пільства (1953—1964 рр.) Внутрішньополітичне становище України у сере­дині 50-х рр. Стан промисловості та сільського госпо­дарства. Соціальне та економічне життя населення
Тема україна в умовах політичної та економічної лібералізації сус­пільства
28 Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.) iconТести з теми «Україна в умовах десталінізації»
...
28 Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.) iconТема уроку. Україна в умовах десталінізації
И только глаза, маленькие, серо-синие, глаза, излучавшие то доброту, то властность и гнев, только, повторяю, глаза выдавали в нем...
28 Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.) iconТема: СРСР у роки “відлиги ” (1953-1964рр.) та “застою” (1964 1985 рр.) Мета: навчальна
М. Хрущова та розкрити роки правління Л. Брежнева; розглянути особливості дисидентського руху в СРСР
28 Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.) iconУкраїни в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна
Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи
28 Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.) iconБіографічні довідки уповноважених представників громадських організацій-учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. Атаманчук Сергій Миколайович
Народився 12 квітня 1964 року у с. Цекінівка Ямпільського району Вінницької області, Україна
28 Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.) iconУкраїна в умовах незалежності (1991–2007 рр.)
...
28 Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.) iconТест 29. Україна в умовах незалежності у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
Визначте політичну силу, яка мала найбільшу фракцію у Верхов­ній Раді у перше десятиліття незалежності України


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка