5 клас учні повинні знатиСкачати 271,74 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір271,74 Kb.

5 клас

УЧНІ ПОВИННІ ЗНАТИ:

основні етапи життєвого і творчого шляху поетів і письменників; життєві і творчі віхи, які пов'язані з Вінниччиною;

авторів і назви вивчених творів;

основні події, героїв вивчених творів та найважливіші описи в їх взаємозв'язку;

Основні ознаки понять: літературний герой, монолог і діалог, пейзаж у художньому творі, порівняння, епітет;

жанрові особливості народної та літературної казки, переказу, легенди, прислів'я, загадки;

тексти рекомендовані програмою для вивчення напам'ять;

основні елементи виразності: пауза, темп, логічний наголос, мовленнєвий такт, інтонація.УЧНІ ПОВИННІ ВМІТИ:

відтворювати в уяві художні картини творів, що вивчаються; виділяти епізоди, пейзажі, діалоги, монологи у творі;

встановлювати часові та причинно-наслідкові зв'язки між подіями у творі;

знаходити у художньому тексті епітети, порівняння і пояснювати їх образотворчу роль;

відрізняти народну казку від літературної;

правильно, свідомо, швидко читати художні, науково-популярні та публіцистичні тексти;

виразно читати художні твори, практично застосовуючи засвоєні засоби виразності;

переказувати усно й письмово (детально, стисло) невеликий епічний твір або уривки з великого за обсягом епічного чи драматичного твору;

розповісти (усно чи письмово) про героя літературного твору;

скласти план невеликого епічного твору або уривка з великого епічного чи драматичного твору;

використовувати в усному та писемному мовленні засвоєні зображувально-виражальні засоби;

давати усний відгук на самостійно прочитаний літературний твір, твори інших видів мистецтва (з висловленням свого ставлення до змальованих там героїв та подій); Користуватися довідниковими відомостями з хрестоматії і прочитаних книжок, а також словниками.Коцюбинський Михайло Михайлович

Огляд життя і творчості. Багатогранність творчих інтересів письменника.

Початок письменницької діяльності. Вінницький (ранній) період творчості письменника. Оповідання "Андрій Соловійко, або Вченіє світ, а неученіє тьма" (1884), "21 грудня на Введеніє" (1885), "Дядько та тітка" (1891), "П’ятизлотник" (1892), "Ціпов’яз" (1893), "Для загального добра" (1895). Подорож до музею Михайла Коцюбинського у м. Вінниці.

Коцюбинський Хома Михайлович

Стислий огляд життя і творчості. Музейний працівник, громадський діяч, брат М.М. Коцюбинського. Участь у організації музею М.М. Коцюбинського.

Директор двох музеїв М.М. Коцюбинського. Автор спогадів про М.М. Коцюбинського. Збірка матеріалів про брата, статті про роботу музею.

Марко Вовчок

Огляд життя і творчості письменниці. Антикріпосницька й гуманістична спрямованість творчості Марка Вовчка. Життя у Немирові Вінницької області. Записи усної народної творчості в Калинівці, Гуньці, Мухівцях, Великій Бушинці та інших навколишніх селах.

Низка оповідань, створених у Немирові, збірка "Рассказы из народного русского быта". Оповідання.

Заочна подорож до музею М. Вовчка у Немирові.Подолинний Анатолій Мусійович

Огляд життя і творчості. Робота літературної студії педагогічного інституту. Друкування статей в газетах та журналах. Аналіз збірки віршів для дітей "Яблуко з Рахнівки" (1996), "Є така птиця" (1997), "Червона калина, листячко зелене", Українські народні пісні. Записи В. Сторожук (1992). Зустріч з письменником.


Присяжнюк Настя Андріанівна

Розповідь про життя і творчість фольклористки, педагога, краєзнавця, етнографа. Обряди і пісні погребищанського весілля. Ліричні пісні з мелодіями. Історія м. Погребища.

Збірник "Пісні Поділля" (1976).

Пчілка Олена

Розповідь про життя і творчість.

Перебування на Вінниччині. Створення на Вінниччині нових творів, п’єс, оповідань, віршів, перекладів, спогадів. Етнографічне дослідження на подільському матеріалі "Українські народні легенди останнього часу"("Етнографічний вісник", кн. 1, к. 1925 с. 41-49)

П’єси для дітей, здійснені у Могилеві – Подільському. "Весняний ранок Тарасовий", "Казка Зеленого Гаю", "Дві чарівниці", "Скарб", "Кобзареві літа", "Мир мирам".Чубач Ганна Танасівна

Огляд життя і творчості поетеси. Проживання на Вінниччині. Літературна діяльність. Збірка віршів "Журавка" (1970), "Заповіти землі" (1978), "Срібна шибка" (1980), "Йшла синичка до кринички" (1983).Тобілевич Софія Віталіївна

Огляд життя і творчості. Фольклористична діяльність на Вінниччині. "Етнографічні матеріали з околиці Плискова Липовецького повіту".

Українська народна пісня в записках Софії Тобілевич" (1982).

"Дідові казки. Сумні, веселі й журливі. Для розваги старших дітей зібрала Софія Тобілевич".Бортняк Анатолій Агафонович

Розповідь про життя і творчість на Вінниччині. Перша збірка поезій "Мелодія" (1965). Змалювання героїчного минулого рідного краю, сучасне життя, проблеми екології, розвиток рідної культури і мови у збірках "Журавель у небі" (1996). "Внесок" (1976), "Немирівське шосе" (1966).6 клас

УЧНІ ПОВИННІ ЗНАТИ:

основні етапи життєвого і творчого шляху поетів і письменників;

життєві і творчі віхи, які пов'язані з Вінниччиною;

основні ознаки понять: портрет, пейзаж, ітер'єр, алегорія, уособлення, гіпербола, гумор;

жанрові особливості літературної та народної байки, оповідання, гуморески, народної пісні;

поняття про підтекст і виконавське завдання.УЧНІ ПОВИННІ ВМІТИ:

знаходити в тексті твору засвоєні зображувально-виражальні засоби та компоненти твору і пояснювати їх роль у контексті; характеризувати героїв твору на основі їхніх вчинків та поведінки; складати усний і письмовий твір-роздум за твором, що вивчається.


Чубач Ганна Танасівна

Огляд життя і творчості поетеси.

Близькість слова Ганни Чубач до народної творчості. Естетична актуальність, невмирущість поетики фольклору поетеси. Покладення віршів Г. Чубач на музику Б. Буєвським, М. Дремлюгою, С. Собадишем.

Збірки "Журавка"(1970), "Жниця"(1974), "Ожинові береги"(1977), "Очі матері"(1997).Руденко Марія Оксентіївна

Стислий огляд життя і творчості.

Запис весілля (1963), робота над збором пісень, приказок і загадок, казок, легенд, переказів. Народні оповідання (1983), "Пісні родинного життя".

Створення сценаріїв обрядових свят "Свята праці і достатку" (1963).3бір зразків народної вишивки, малювання хат, паперове витинання.Дмитренко Микола Костянтинович

Огляд життя і творчості. Дослідження проблем фольклору, історії фольклористики, орхаїчних вірувань, символіки, міфів, легенд та ін. Початок друкування з 1971 р. "Словник українського фольклору" (1993), "Словник символів" (1997), "Я воскресну", "Жартівливі та сатиричні пісні".Іванюк Володимир Степанович

Огляд життя і творчості поета-гумориста, прозаїка. Воєнний 1942 р, виїзд до Німеччини. Початок друкування в райгазеті "Рад. життя", а також у "Вінницькій правді". Оповідання "Мрія Федька Тріски", "Криниця".Головатюк Петро Йосипович

Життєвий і творчий шлях поета. Друкування в газатех "На боєвом посту" та "Патриот родины". Переїзд до Вінниці. Дебютування з віршами в обласних та районних газетах.

Збірка віршів "Стежка до матері", "Жарини пам'яті моєї". Оповідання „Материнське серце".
Альбертон Меїр Йосипович

Огляд життя і творчості. Відображення життя робітництва Донбасу й Уралу, учасників другої світової війни у збірці оповідань і нарисів "Без вигадок" (1947).


Яковенко Тетяна Василівна

Розповідь про життя і творчість поетеси. Літературна діяльність. Сюжетність і конкретика, глибоке розкриття внутрішнього світу людини у поезії Тетяни Яковенко. Спостережливість, іронічне сприйняття життя у його негативних проявах, а водночас утвердження добра й краси у новелах.

Збірка віршів "Совість", "Автопортрет з конваліями".

Зустріч з поетесою.


Головко Олег Федотович

Огляд життя і творчості поета. Початок літературної діяльності. Збірки "Стежка до рідної хати", "Поїзди надії"Григоренко Грицько

Огляд життя і творчого шляху прозаїка. Дружба з Л. Українкою, Михайлом Косачем. Переїзд на Україну. Зв'язки з Вінниччиною. Проживання в м. Могилеві-Подільському, відвідини Жмеринки та Немирова. Робота над реалістичними оповіданнями з життя села: "Наші люди на селі", "Смерди", „Переселенці”, "Чи по правді?", "Людям". Збірка оповідань для дітей "Дітки", п’єси "Яблука", "Дімин син".Вовкодав Володимир Петрович

Розповідь про життя і творчість фольклориста, краєзнавця. Початок народнопоетичної творчості. Фіксування обрядів, повір'їв, прикмет, прислів’їв, приказок, пісень та ін. м-лів. Збірки "Весільні пісні", "Народні оповідання", "Калинова сопілка", "Український сонник".

Аналіз рукописної збірки легенд та переказів про Кармалюка "Останній гайдамака".

Тарнашинська Людмила Броніславівна

Огляд життя і творчості журналістки, прозаїка, критика, літературознавця. Роки перебування в місті Томашполі, Ямполі, Немирові. Початок друкування віршів у районних та обласних газетах. Дебютування як прозаїка з новелою "Ненароджена Марта".

Аналіз прозових публікацій "Не зарікайся, натомлена душе!", "У п'ятницю пополудні", "Коли ще та калина поспіє ...", "І німе непорозуміння...".

Танцюра Гнат Трохимович

Розповідь про життя і творчість фольклориста, етнографа, краєзнавця. Захоплення українськими народними піснями з раннього дитинства. Початок фольклористичної діяльності. Дослідження різних жанрів українського фольклору, а особливо пісень.

Упорядкування і передача в ІМФЕ АН України в 1950 р. 2385 пісень, близько 300 казок, 1536 прислів’їв та приказок, 615 загадок, 200 творів дитячого фольклору та ін. м-лів, зібраних на Вінниччині.

12-річна співпраця вченого з талановитою народною співачкою Я. М. Сивак (Зуїхою). Аналіз фольклорних збірок.


Усач Григорій Давидович

Огляд життя і творчості поета, прозаїка, драматурга. Автор повісті: "Прохідний бал" (1990), "Вибір" (1978), "Люблю" (1976)7 клас

УЧНІ ПОВИННІ ЗНАТИ:

основні етапи життєвого і творчого шляху поетів і письменників;

життєві і творчі віхи, які пов'язані з Вінниччиною;

основні ознаки понять: стопа, віршовий розмір, римування, строфа, метафора, анафора, інверсія;

жанрові ознаки балади, народної думи;

особливості усної народної творчості;

значення виразного мовлення та читання;

особливості виразного читання різних жанрів;

роль логічного наголосу, логічної та психологічної паузи, поняття логічна мелодія.
УЧНІ ПОВИННІ ВМІТИ:

зіставляти двох героїв одного твору для виявлення спільного й відмінного в їхніх характерах, а також авторського ставлення до них;

визначати родові й жанрові ознаки твору, що вивчається;

правильно, швидко, виразно читати художні, науково-популярні та публіцистичні твори;

складати усно або письмово просту характеристику (індивідуальну чи порівняльну) героїв твору.
Шолом-Алейхем

(справж. - Рабинович Шалом Нохумович). Огляд життя і творчості класика єврейської прози. Присвячення себе літературі. Аналіз повісті "З ярмарку" (1915). Опис побуту євреїв т.з. "Межі осілості". Використання в оповіданнях поряд з вигаданими селами й містечками реальні - Гайсина, Жмеринки, Вінниці, Гранева, Ямполя, Теплика, Немирова.

Аналіз оповідань: "Залізничні оповідання", "Німець", "По етапу", "Менахем-Мендл". Змалювання психології єврейського населення України в творах: "Хлопчик Мата", "Мандрівні зірки", "Тев'є -молочар".

Шпорта Ярослав Гнатович

Розповідь про життя і творчість поета. Становлення професійного літератора. Початок друкування з 1938 р. Аналіз першої збірки поезій, народженої на війні "Світлий день" (1948). Змалювання у своїх поезіях праці, молодості, кохання. Аналіз збірок: "Український зошит", "Твої літа", "Лірика", "Мужність", "Запорожці", "Ти в серці моєму", "Дубове листя".Трублаїні Микола Петрович

(Справж. - Трублаєвський). Аналіз творчості прозаїка. Початок друкування з 1924 р.

Аналіз 3-х перших книг - "До Арктики через тропіки", "Людина поспішає на північ", "Тепла осінь 1930-го".

Аналіз оповідань: "Волохан", "Крила рожевої чайки". Пригодницька повість "Лахтак". Змалювання в ній мужніх дій команди пароплава "Лахтак".Толстой Лев Миколайович

Розповідь про життя і творчість великого російського письменника.

Листування з подільськими священниками: С. Козубовським і з

О.Руданським. Зустріч Л. Толстого з уроженцем Подільської губернії

І.Л. Ситниченком, який засвідчив інтерес письменника до укр. мови і творчості Т. Г. Шевченка.
Орлівна Галина

Огляд життя і творчості акторки, письменниці. Роки проживання у м. Вінниці. Аналіз оповідань та повістей "Шляхом чуття", "Перед брамою". Роки репресій, романи "Емігранти", "Бабський бунт", "Жага", "Сибірка", "Скарб діда Якова", "Нове поле".Костін Мирон

Розповідь про життя і творчість державного діяча, поета, літописця.

Висвітлення в творах народних рухів в Україні, подання цілих фактів з історії укр. козацтва.
Аналіз "Літопису землі Молдавії...", "Історія віршем польським Землі Волоської і Мултянської" (1684) написана у Дашеві на Вінниччині.

Мороз Захар Петрович

Огляд життя і творчості літературознавця і драматурга. Проживання на Вінниччині. Аналіз комедій: "У садку молодому", "Звичайна дівчина", "Важна особа", "Чудодійна сила", "Лисиця і виноград".Бортняк Анатолій Агафонофич

Творча діяльність гумориста. Збірки гумору і сатири "Бажаю усміху!", "Майте на увазі", "Невже таке буває", "Де правда, де вигадка?". Пародії "Поезія внатрус", "Вибране: Лірика, гумор, сатира".Окіпняк Юрій Омелянович

Огляд життя і творчості журналіста, прозаїка. Творча діяльність прозаїка у Вінниці. Початок друкування в обласних газетах. Новели "Буду звати тебе татком", "Олександр Сергійович", "Скрипка", "Фросьчина донька".


Забаштанський Володимир Омелянович

Огляд життя і творчості поета.

Дебют поета в 1960 році. Збірки віршів: "Дерево роду", "Браїлівські балади" (1970), "Вереснева земля" (1994)
Зуїха Явдокія Микитівна

Огляд життя і творчості народної співачки, носія фольклору.

Книга пісень співачки "Пісні Явдохи Зуїхи". Записи матеріалів відомої фольклористки Гнатом Ганцюрою. Книга "Записка збирача фольклору".

Яворівський Володимир Олександрович.

Огляд життя і творчості прозаїка. Проживання в с. Теклівка Крижопільського району.

Оповідання і повісті "А яблука падають...", "З висоти вересня".

8 клас
УЧНІ ПОВИННІ ЗНАТИ:

основні етапи життєвого і творчого шляху поетів і письменників;

життєві і творчі віхи, які пов'язані з Вінниччиною;

тему, ідею, особливості композиції вивчених творів;

Основні ознаки понять: художній образ, композиція, сюжет, літературні роди та жанри.
УЧНІ ПОВИННІ ВМІТИ:

відрізняти художні твори від наукових та публіцистичних; Визначати ідейно-художню роль сюжету і позасюжетних компонентів вивчених творів;

розрізняти епічні, ліричні, ліро-епічні та драматичні твори;

користу­ватися довідниковим апаратом науково-популярної книжки та видань для школи, а також шкільним словником літературознавчих термінів.Стус Василь Семенович

Огляд життя і творчості поета, прозаїка, літературознавця, перекла­дача, правозахисника. Дитинство в с. Рахнівка на Вінниччині. Роки нав­чання. Повстання поета проти існуючої системи. Збірка поезій "Круго­верть", "Зимові дерева". Арешти поета. Збірка "Веселий цвинтар".Стельмах Михайло Панасович

Огляд життя і творчості прозаїка і поета. Збірка "Добрий ранок" як початок поетичної діяльності. Прозова спадщина прозаїка. Романи: "Велика рідня" або "Чотири броди".Старицький Михайло Петрович

Огляд життя і творчості поета, прозаїка, драматурга. Зв'язки і проживання на Вінниччині. Поезії "Виклик", "Ніч яка, Господи, місячна, зоряна".

Водевілі "Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка", "Чарівний сон", "По-модному".

Роман "Останні орли".Смолич Юрій Корнійович

Огляд життя і творчості прозаїка. Початок літературної діяльності. Роки проживання на Вінниччині. Твір "Я вибираю літературу". Автобіографічні повісті "Дитинство", "Наші тайни". "Вісімнадцятилітні", "Театр невідомого актора". Відображення в них подій на Вінниччині.Пушкін Олександр Сергійович

Стислий огляд життя і творчості російського поета. Зв'язок життя і творчості поета з Україною, зокрема Поділлям. Відвідини Тульчина, Брацлава, Липовця, Борщагівки, інших подільських сіл і містечок. Відображення подільського краю у ліриці Пушкіна: "Євгеній Онегін" 10 розділ, "Сказали раз царю...", "Бахчисарайський фонтан". Поема "Полтава".


Рябий Микола Олександрович

Життя і творчість прозаїка. Роки проживання на Вінниччині. Повісті "Чутки про смерть перебільшено", "Джерела під зорями", "Аве віта", "Два крила".Романи "Берег". "Земледухи".Яворівський Володимир Олександрович

Життя і творчість прозаїка, публіциста, громадського діяча. Роки проживання на Вінниччині. Громадська діяльність. Роман "Ланцюгова реакція" або "Марія з полином в кінці століття".Мамота Іван Трохимович

Огляд життя і творчості поета і прозаїка. Початок літературної діяльності, студентські роки. Збірки поезій "Під знаком калини". Активна громадська та літературна діяльність у м. Вінниці. Роки репресій, ув'язнення.

Лірична комедія "Ой у полі нивка". Роман "Два кольори", в якому відбивається пережите самим автором у 1937 р. у Вінниці.

Тельнюк Станіслав Володимирович

Огляд життя і творчості поета, прозаїка, критика, перекладача. Проживання у Могилеві-Подільському, літературна діяльність. Історичний роман-дилогія "Грає синє море" (кн. 1 – "Стріли над степом", кн. 2 - "Грає синє море") або роман "Яром - долиною".Тарновський Микола Юхимович

Життя і творчість прозаїка. Перебування у м. Вінниці. Журналістська і літературна діяльність. Роман "Шляхами братів". Повість "Дев'ятий вал"


9 клас

УЧНІ ПОВИННІ ЗНАТИ:

основні етапи життєвого і творчого шляху поетів і письменників; життєві і творчі віхи, які пов'язані з Вінниччиною;

взаємозв'язок літератури з життям;

характерні риси епохи, відображені у вивченому творі;

найважливіші відомості про творчі методи та літературні напрями (сентименталізм, романтизм, реалізм);

особливості художньої літератури як форми суспільної свідомості;

основні етапи життєвого і творчого шляху Т. Шевченка, важливі біографічні дані про інших письменників;

ідейно-тематичну основу, особливості композиції, сюжет вивчених творів;

місце і значення кожного твору у доробку письменника та в літературному процесі даного періоду;

оцінку вивчених творів у літературно-критичних статтях;

визначальні ознаки понять: народність літератури, сатира, художній образ, літературний характер, тип, літературні роди та їх основні жанри як своєрідні способи образного відтворення дійсності;

проблематика та ідейний зміст творів.


УЧНІ ПОВИННІ ВМІТИ:

виявляти основні проблеми, поставлені у творі, що вивчається;

визначати роль героїв у розкритті ідейного змісту твору та їхню авторську оцінку;

правильно, швидко, виразно читати художні, суспільно-політичні та літературно-критичні статті;

складати характеристику колективного героя;

писати рецензію (або відгук) на самостійно прочитану книжку,

переглянутий кінофільм, телепередачу, театральну виставу, твори живопису та музики.
Тулуб Зінаїда Павлівна

Огляд життя і творчості прозаїка.

Проживання разом з родиною у Брацлаві. Літературна діяльність батьків письменниці. Автор романів "Людолови" (т. 1-2, 1934-27).

Поклад Наталя Іванівна

Розповідь про життєвий і творчий шлях поетеси . Видання збірок віршів "Акценти" (1985), "Обереги надії" (1991), "Ритуальний танець волі"(1995). Запис весільного обряду в рідному селі Маньківка Бершадського району ("Жінка - 1993- № 6)Палій Петро Панасович

Розповідь про життя і творчість поета.

Друкування віршів з 1950 року. Автор збірок: "Син" (1991), "Заграю на обірваній струні" (1993), "Березень" (1967).

Коцюбинська Михайлина Хомівна

Вивчення життя та творчості літературознавця, критика, перекладачки.

Монографія "Етюди про поетику Шевченка". Вихід у світ книг "Образне слово в літературному творі" (1960) і "Література, як мистецтво слова" (1965).

Підготовка збірок поетів до друку (наприклад зб. Поезії В. Стуса "Дорога болю" (1990))


Кобець Василь Дмитрович

Вивчення життєвого і творчого шляху Василя Дмитровича. Творча робота у Греції. Автор збірок віршів "Повнозерниця" (1977) "Високе літо"(1980).

Романи "Юрський горизонт" (1985)

"Не суди свого кохання" (1991)Каменюк Михайло Феодосійович

Розповідь про життєвий і творчий шлях поета. Автор збірок "Спасівка" (1990), "Окільцовані птахи" (1991), "Птах безодні", "Сто поезій про кохання" (1993).Зеров Микола Костянтинович

Вивчення життєвого і творчого шляху літературознавця, поета, перекладача.

Листування під час ув'язнення з дружиною Софією Федорівною.

Земляк Василь Сидорович

Вивчення життя і творчості письменника, сценариста. Друкування з 1945 року.

Провідна тема творів Земляка - це людина і хліб. Відображення цієї теми у повістях "Рідна сторона" (1956), "Кам’яний Брід" (1957).

Гнатюк Ніна Юхимівна

Вивчення життя і творчості поетеси і журналістки. Друкування з 1962 року. Вихід у світ збірок "Прощання з вереснем" (1972), "Час колосіння (1980), "Поки люблю і вірю" (1985). Видання у співавторстві з В. Рабенчуком збірки нарисів "Одного колоса зерна" (1985).


Луків Микола Володимирович

Огляд життя і творчості поета.

Поетичні збірки "Ріка" (1973), "Росте черешня в мами на городі" (1994), "Мелодії для матері і коханої" (1991), "Стрибок з парашутом" (1989).

Покладення ряду віршів поета на музику, зокрема композитором А. Горчинським.

Прослуховування пісень.

Свидницький Анатолій Патрикійович

Розповідь про життя і творчість прозаїка, класика нової української літератури.

Автор пісень "В полі доля стояла", "Горлиця", "Росте долом березина", "Україно, мати наша". Автор ряду етнографічних розвідок "Великдень у подолян", "Відьми, чарівниці й опирі...", які ґрунтуються на враженнях, винесених письменником з рідного Поділля.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
КОБЕЦЬ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ
Бочко Д. Він родом із Срібної країни: // Визвольний шлях. 1999/№ 4 с. 476-484.

Легкий 3.Іванова душа. // Дзвін. 1993 № 1-е. 136-138.

Коваль Г. П.Зелене полум’я. Рецензія: Речмедін В.

Радість світотворення - Вітчизна, 1971 № 10 с. 200-202.

Коваль Г.Солов’їна криниця. Рецензування: Дубина М. Джерельність- Літературна Україна. 1985. 25квітня, с. 6.

Кобець В. Д.Рецензування: Реймедін В, "Вітчизна". 1974, № 10, с. 203.

Не замай І.Олекса Заравва та Журнал "Нова громада" // Неопалима Купина.- 1995 - № 3-4 с. 169-172.

Чередниченко Р.Що записано в душі. //Нопалима купина.1995, № 3-4, с 131-136.

Іщенко М."Нас чекає волі рай". // Вісті з України. 1993. 11-17 листопада.

9 У Ротач П.

У 45 Григорій Коваленко // Українка. 1999. № 6 с. 163-166,

Мороз Л. Живе чоловік у слові.. Ю.Коваліву - 50 // Літ. Україна 1999 - 15 квітня с. 6.МИКОЛА ЗЕРОВ

9 У Крижанівський С.

1-90 Микола Зеров, учений і поет // Історичний календар. К., 1999. С. 122-123.

8 У /075.2/ Зеров М. /1880-1937/

156. /Біографія, поезія/ // Живиця: Хрестоматія

Українська література XX ст. Характеристики

І. - К. 1998, - с. 502-508.

Спогади про Миколу Зерова // Слово і час - 1996. № 8.-9. С. 82-90. № 7 с. 71-76. 4-5 с. 35-90. № 2 с.78-83. № 1с. 81-85.

8 У 6 Славутич Яр.

С - 47 Микола Зеров: /Про нього, його вірші/ // Славутич Яр. - К. , 1992. с. 31-37.

Микола Зеров - Тлумач латинської поезії. // Зарубіжна література. 2000. - 14, квітень с.7. Кочур Г.

Матушевський Б.Блиск таланту серед класової ненависті. /Про М.Зерова/ // Зарубіжна література. - 2003. № 14, квітень, с.5-6.

0.59 Розстріляне відродження: До 100-річчя від дня народження К 17 М.Зерова /1890-1937/. Календар знаменних і пам'ятних дат. 2000 ІІ квартал. - К. с.45-50

Горячева О.Школа Зеров і його епоха або Великий нонконформіст спроба... непомліментарного розгляду // Українська мова та література. 2000. - № 16, квітень. с. 5-

Бросаліна 0.Латинська поезія Св.Колумбана та анонімна пісня веслярів у

перекладі Миколи Зерова // Слово I час. 2001. - № 4 с.33-84.

Матвіенко Б.Перекладацька діяльність Миколи Зерова // Українська мова

та літетарура. В середніх шкільних гімназіях, ліцеях та колегіумах.- 2000. № 4 с. 48-50.

У6 Реабілітація Миколи Зерова - перекладача // Кравців Б. К 78 Зібрані твори. І-ІІІ. - Нью-Йорк. 1980 с. 165-173.

Гречанюк С.До джерел /Про Миколу Зерова, як літературознавця і критика/ // Українська мова талітература в школі. - 1987 - 10. с.8-16.

Плоткін Г.Мова приречених. "Земля обітована" - Літ. Україна, І979р.14 грудня.

Колесников М,Однолюби. Роман К. "Радянський письменник", 1975р.

Рецензування. Сенюк І. Твердість духу. - Вітчизна, 1976р. № 11 с. 209-211.

Колісник Г.А.Фавор - гора. Повість. // Літературна Україна, 1972, І вересня.

Колесников М.Нас розділила ріка.

КОЛІСНІЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІЛАРІОНОВИЧ
Колісниченко А. І.

Народився 15 лютого 1943 р. в селі Косаново Гайсинського р-ну

Вінницької області.

Колісниченко А. І.

Птахи у відкритому морі: Роман /Одеса: Маяк, 1979. Рецензування: Прісовський Е. Перший роман новеліста. Жовтень, 1980 № 9ст. 140-143.

Колісниченко А. І.

Птицы в открытом море. Роман- Одесса: Маяк, 1979 Укр. Рецензування: Присовский Е. Литературное обозрение, 1981, № 1, ст. 68.

Федюк


"Правда і тільки правда" Інтерв’ю з А.Колісниченком. Літературна Україна, 1980, 30 вересня.

Колисниченко А.Далекий голос кукушки. Рассказы и повесть. Авториз., пер. с укр.

Ю.Верниковой. М., "Молодая гвардия", 1975. Рецензування: Поісовський Е Проза сувора і ніжна. Жовтень, 1976, № 6, ст. 139-140.

Колісниченко А.

Дві притчі одного дерева. Повісті новели. Одеса "Маяк", 1937. Рецензування: Ващенко Ф. Імітація оповідання і кристалізація художності. Вітчизна, 1968, № 2, с. 136-144.

87 /075. 2/ Колинець І. /Біографія, поезія/

Он 66 // Живиця: Хрестоматія української літератури

[ст. У 2-х книгах. 2 кн. К , 1998, с. 512, 997


ЗЕМЛЯК ВАСИЛЬ СИДОРОВИЧ
Земляк В.С.

Народився 23 квітня в с. Колюшівці Липовецького району

Вінницької області.

Ващенко Ю.На перетині художніх світів: Вавилон на чебреці и Крюшмернь

Вавилонський /поо типологічну спорідненість творїв В.Земляка і

Г.Шевальсе/.// Слово і час - 2001, № 1. с. 47-58.

Сизенко О.Не збагне ний Вавілон: Новела поо Василя Земляка.// Дзвін - 2000. № 5-6 с. 64-74.

06 Семків Р.К-38 Елементи постмодерної поетики в романі "Лебедина зграя" // Києво-Могилянська Академія наук. Записки. Сер. Філологія. К., 1999, Т. 17 о. 68-73.

Калінчева Л.Філософське осмислення долі народу, невмирущості його основ

у романі В.Земляка "Лебедина зграя".

// Українська мова та література в школі - 1999, В 3, с. 47-48.

Слобошпинський М.

Василь Земляк: "Почувався майже правовірним чехом".

// Хроніка 2000-1999. Вип. 29-30, с. 349-351.

Дімаров А."Зрештою життя прекрасне..." /Про В. Земляка/ № 4-5, с. 16-19.

Комар Б.Із записників Василя Земляка /До 75-річчя від дня народження/// Літературна Україна - 1998, 23 квітня.

Сизенко О.Незбагненний Вавілон Василеві Земляку, виповнилося б 75. // Літературна Україна - 1998, 23 квітня.

Сивокінь Г.Прорив у царину II творчої свободи: До 75-річчя від дня народження

В.Земляка.// Дивослово - 1998 № 1, с. 62-63.

Сизенко О.Не збагнений Вавілон: /Штрихи до портрета Василя Земляка/ // Віле. - 1997, № 4, с. 120-133.

Скрипник А.Навздогінці за давнім світом: /17 березня минуло двадцять

років від дня смерті класика української літератури Василя

Земляка/.// Літературна Україна, 1997, 20 березня.

Шинкарук В.Кінь і патефон у долі Василя Земляка.// Київ - 1995, № 11-12, с. 146-147.

Присяжнюк М. Ф.Василю Земляку - 70. Педагог 1993, - 26 травня.

Із записників Василя Земляка.// Літературна Україна 1993, 29 квітня с. 3.

Слобошпильсь кий М.Василь Земляк: дорога до "Лебединої зграї"!.// Українська мова в школі - 1992, № І, с. 79-89.

Слобошпицький М , Вацек - земляк. /Із біографії письменника В.Земляка/. // Радуга № 12, 1991, с. 121-132 Росія.


ЗАБАШТАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОМЕЛЬЯНОВИЧ
Перебийніс П.Його покути золоті /В. Забаштанському - 60/.// Вітчизна - 2000 - № 9-10, ст. 13-16.

Грабовський В.Видюще серце поета /до 60-річчя від дня народженняВ. Забаштанського/.

// Дивослово - 2000 № 10. с. 56-57.

Стрельбицький М.Неопалима народність слова! /Про творчість В. Забалканського/// Київ, 2000 - № 9-10, с. 129-134.

Логвиненко О.Жага життя народила поета - громадянина Володимира За баштанськог о, який нещодавно зустрів своє 60-річчя. // Урядовий кур’єр - 2000. II листопада с. 6.

Торнашинська Л.Пафос стоїцизму: /Про книжку "Свічечкою слова" Володимира Забаштанського/. // Слово І час. - 2000 № 12, с. 7-10.

Подолинний А., Хоменко Б."Комусь на світі легше ніж мені": Володимиру Забаштанському60 років. // Літературна Україна. - 2000 7 грудня, ст. 4.

Бортняк А."Та хіба ж ми духом кволі?" /Про творчість поета Володимира Забаштанського/.// Вінницька газета - 1999 - 16 листопада - с. 4.

Бортняк А.При сяйві поезій В.Забаштанського.// Вінницька газета - 2000, 3 жовтня, ст. 4.

016 - 97 /Віл/ Володимир Омельянович Забаштанський – до 60-річчя з дня народження знаменні і пам’ятні дати Вінниччини - 2000 р. - Вінниця,1999. - с. 10-13.

Гнатюк Н.Волі і правді свіча: /5 жовтня виповнюється 60 роківВолодимиру Забаштанс ькому. ///Вінниччина - 2000 - 3 жовтня - с. 4.

Кагарлицький М.Насамперед - громадянськість: Розмова з В. Забаштанським.Літературна Україна, 1981, 24 листопада.

Скрипник А.З відвертого щастя й правдивого болю.Літературна Україна, 1986, 13 лютого.

Дзюба I.Світ Забаштанського: /Портрети/.Літературна Україна, 1982, 16 грудня, № 50.

4999 Забаштанський В.Все життя беремо уроки поезії /Передумова суспільства і літератури: Розмова з поетом В.Забаштанським /записав/ Дзюба І. // Дніпро - 1989 № І. с. 52-65.

Гнатюк Н.Горить свіча на дні ночей: /5 жовтня В.3абаштанськомувиповнилось 57 років/.// Вінниччина - 1997. - 4 жовтня.

Дзюба І.Все життя беремо уооки поезії: /Про В. Забаштанеського/.// Дніпро, 1989, № І, с 52-64.

Грабовський В.Загадка Володимира Забаштанського: Штрихи до портрета.// ЛІтературна Україна - 1988 - 9 червня / № 23/ ст. 5.ГНАТЮК НІНА ЮХИМІВНА
Гнатюк Н. Ю.

Наоодилася 18 березня І947о. в селі Безводному Ямпільського району Внницької області.

Сіда Г."Поміж небес і трав" /Про нову книгу поетеси Н.Гнатюк/Вінниччина, 2000, 9 лютого, ст. 4.

Бортняк А.Над Дністром /3 нової збірки Н.Гнатюк/.Вінницька правда, 197 2, 11 травня.

Гнатюк Н.ІО.Прощання з березнем..Лірика. К., Радянський письменник, 1972. Рецензування: Глинський І. "Як вітряки хрестяться". Вітчизна, 1973, № 8, ст. 154-160.

Стрельбицький М.Відвертість: /Нова збірка Н.Гнатюк "Дякую долі" /,Комсомольське плем’я. 1983, 15 лютого.

Рабенчук В."Якби почати все спочатку:" /Н.Гнатюк "Дякую долі"/.Вінницька правда, 1983, 16 березня.

Гнатюк Н.Час колосіння. Поезії. - К., Радянський письменник, 1980. Рецензування: Лазаоенко К.Колосіння слова. Літературна Україна, 1981, 20 грудня.

Гнатюк Н.Час колосіння. Поезії. - К., Радянський письменник, 1980, ст. 103.Рецензування: Абліцов В. - Дніпро, 1982, № 2, ст. 143.

ГРИГОРІЙ ДАВИДОВИЧ УСАЧ
Усач Г. Д.

Лауреат комсомольської премії їм. Миколи Трублаїні.

Народився 14 веоесня 1934р. у м. Немирові Вінницької області.
Усач Г.Всі ми сьогодні вертаємось до себе: /Інтрев’ю українськогоі європейського письменника Григорія Усача//Інтрев’ю вів І. Волошенюк/.// Подолія - 1999 - 23 липня, с. 1.9.

Бортняк А.Навздгін від’їзду літературного побратима: /Г. Усач залишив Україну і оселився в Ізраїлі на подальше проживання/. // Вінницька газета - 1997- 25 вересня.

Рябенчук 3.Його вересневі зорі /письменникові Г.Усачу - 50 років/ Вінницька правда, 1984, 14 вересня.

Площатиська Л.Казка про шедрість: /кінофільм для дітей за сценарієм Г.Усача/Вінницька правда, 1982, 8 січня.

Рабенчук В.На порозі вибору:"Право повість, вибір" Г. Усача.Вінницька правда, 1981, 8 лютого.

Осатюк М.Весла на воді /Г. Усач. Поетична збірка "Подих"/.Комсомольське плем’я, 1980, 5 квітня.


ТАРНОВСЬКИЙ МИКОЛА ЮXИМОВИЧ
Бортняк А.Довга нива М. Тарновського: /2 трявня минуло 80 років від дня народження письменника - земляка/ Вінницька газета - 1999 - 8 травня с. 6.

Тарновський М.Золоті верби. Повісті. Львів: Каменяр, 1979. Рецензування: Дьох Й. Прикметні риси покоління. Жовтень, 1980, № 5, с. 136-138.

Тарновський М.Взаємність. Документальна повість. К, - Дніпро, 1972.Рецензування: Бортняк А. Сила взаємності. Літературна Україна, 1973, 30 березня.

Вартанов Г. Як документи. Епохи.Літературна Україна 1973, 5 квітня.

Горінший А.Гармонія взаємності. Книга про нашого сучасника /Повість

М. Тарновського "Взаємність" про голову колгоспу с. Тиманівки,Тульчинського району Желюка П. О./.

Вінницька правда, 1973, 31 січня.

8 У 2 Недзвідськил А.У - 45 М. Тарновський. В книзі "Українські радянські письменники". Критичні нариси ХVII. К., Радянський письменник, 1973 с. 128.

Потупейко М.Друга зустріч з Петром Корчовим. /Про повість М.Тарновського"За рідним порогом".

Вінницька правда, 1938 11 січня.


ТЕЛЬНЮК СТАНІСЛАВ

Бортняк А.Лицар художньої правди /26 квітня - минає 60 років від днянародження відомого укоаїнського письменника СтаніславаТельнюка/.// Вінницька газета - 1939 - 26 квітня.

Гриценко П.Спогад про Станіслава Тельнюка.// Вітчизна - 1994, № 5-6, с. 131-134.

Тельнюк С.В.Робота поезії К., "Радянський письменник". Рецензування: Грабовський В. Пісня крилатих буднів. Літературна Україна, 1976, - 1 жовтня.

Тельнюк С.В.Грає синє море. Повість з ХVII ст.К., "Веселка", 1971.

Рецензування: Кондратюк А. Відлуння народного подвигу. Вітчизна, 1972 № 4, с. 207-210.СТЕЛЬМАХ МИХАЙЛО IIАНАСОВИЧ
Матеріали для вивчення біографії і творчості письменника.

Ткачук М.Михайло Стельмах. // Українська мова та література 2000,грудень /№ 46/ с. 8-9, /№ 47/ с. 6-9.

Беганська І. М.Михайло Стельмах /1912-1983/: Літературні ігри.// Розкажіть онуку - 2000, № 9 с. 40.

Мельник В. "... Одержував у мене зброю Михайло Стельмах... // Літературна Україна - 2000 - 10 лютого с. 5.

Мельник В.Під дамокловим мечем: М.Стельмах у справі "Української військовоїорганізації".// Вінниччина - 1999, 22 травня, с. 3.

8У/075. 2/ Стельмах Ж. /Біографія поезії "Дума про тебе"/36 // Живиця: Хрестоматія українська література ХХст.У 2 книгах. Книга 2. К., 1998, с. 82-96.

Губко О.Листи Михайла Стельмаха з фронтових доріг /1943-1945/.// Слово І час - 1993, № 6 - с. 34-39.

4 У Козловська Л.С.К-90 "Як тінь" :/Про одне порівняння у М.Стельмаха/.// Культура слова РМЗ. Вил. 42. К., 1992, с. 44-48.

8У2 /075.3/ Ковальчук О.Г.К 56 "Наджанрова єдність" як художня цілісність:/Проза М. Стельмаха/. // Ковальчук О.Г. Український повоєнний роман: Проблеми жанрового розвитку. К , 1992, с. 91-102.
ЮРІЙ СМОЛИЧ

Вивчення творчості письменника

Семенчук І.Р.Огляд творчості Ю.К. Смолича в 10 класі.Укоаїнська мова та література в школі, 1976, № 1, ст. 46-52.

Донець Л.С.Огляд творчості Ю.Смолича. /вивчення в школі/.Українська мова та література в школі, 1972, № 1, ст. 31-34.

Матеріали для вивчення біографії і творчості письменника.

Карклинь Г.Мементо: / к 90-летию со дня рождения украинского писателяЮ.К. Смолича/.// Радуга. - Киев, 1990, № 7, с. 115-118.

Смолич Ю.Листи з пекельних сорокив: /публ листів письменника Ю. Смоличадо Ю.Яновського/.//Вітчизна - 1990. - № 2, ст. 141-149.

Сторінки знайомого, близького життя: 3 листування Ю.К.Смолича

І К.Г.Паустовського.// Літературна Україна, І981, 16 жовтня.

Смолич О.Г.З листуванні Ю.К.Смолича І О.П. Довженка.Радянське літературознавство, 1980 № 7, с. 61-69.

Смолич Ю.Записи на схилі віку: /сторінки щоденника. Вступ з заміткоюО. Смолич/.// Вітчизна, 1980, № 7, ст. 109-129.

Тростянецький А.Вірність історичні правді: сторінки мемуарів Ю.Смолича, П.Усенка,Голованівського С. - Літературна Україна, 12 грудня, 1980.

ВАСИЛЬ СТУС

Вивчення творчості письменника.
Рарицький О.Мистецтво бути собою /штрихи до літературного портрета В.Стуса/.// Українська література в згальноосвітній школі - 2001, № 3,ст. 22-25.

Стецюк Н.На порозі Безсмертя: /Літературно-музична композиція додня народження В.Стуса/.// Дивослово - 2000 - № 12 - с. 45-48.

Бойко Н.Експресивна лексика в поезії Василя Стуса.// Рідна школа - 2000 № 8 - с. 44-46.

Побелян М.Квадратне коло Василя Стуса: Урок укоаїнської літературиза творчістю В.Стуса II клас.// Все для вчителя - 1999 - № 17,18, ст. 41-42.

Пістун Н.Дорога долі, дорога болю... : ДМ про ведення літературних вечорів, присвячених В. Стусу // Освіта, 1997 - 26 листопада 3 грудня. /№ 82,83./

"Дай, Україно, гордого духу" /В.Стус: Сценарій вечора./ // Стелапишин Б. Методика культурологічної діяльності: Навчальний посібник для викладання культурології для студентів вузів та учишищ, а також працівників закладів культури. Рівне - 1996 - ст. 307-317.Мовчанюк К.Усний літературний журнал "Народе мій, до тебе я ще верну..."/Пам’яті Василя Стуса/

// Дивослово - 1996, № 7. ст.
Каталог: registration -> content -> ua2533 -> pages
pages -> Урок за Творчістю Василя Стуса
pages -> Тест біографія І творчість Анатолія Бортняка
pages -> Людина, безмежна закохана у красу подільського краю Володимир Арсенійович Сауляк
pages -> Богдан хмельницький — людина, державний, політичний, військовий діяч мета
pages -> Яскравий блиск поетичного намистечка
pages -> Марко Вовчок „Горпина, Життя матері кріпачки
content -> Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2010-2011 навчальному році


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

5 клас учні повинні знати iconГригір Тютюнник."Три зозулі з поклоном ". Коротко про письменника."Вічна" тема "любовного трикутника" в новелі
Завдання: Учні повинні знати й розповідати найголовніші відомості про письменника, знати зміст новели,вміти визначати тему твору,його...
5 клас учні повинні знати iconЦілі уроку. Учні повинні знати
Мета: ознайомити учнів із творчою долею А. Малишка, розкрити джерела, що формували його письменницький дар; розвивати творчу уяву...
5 клас учні повинні знати iconТема. Різниця квадратів двох виразів. (Добуток різниці двох виразів на їх суму)
Очікувані результати: учні повинні знати формулу різниці квадратів, вміти чітко її формулювати (в обох напрямках), застосовувати...
5 клас учні повинні знати iconУрок математики 7-а клас
Учні повинні вміти чітко озвучувати формулу в обох напрямках вміти застосовувати формулу до обчислення значень виразів, доведення...
5 клас учні повинні знати iconТренінгові вправи Тренінги та технологія їх проведення Учитель, проектуючи навчально-виховний процес, мусить знаходити відповіді не лише на запитання «Що засвоїли (засвоять у результаті виконання навчальної діяльності) учні?»
«Що засвоїли (засвоять у результаті виконання навчальної діяльності) учні?», але й на не менш актуальне – «Як працюють (повинні працювати)...
5 клас учні повинні знати iconЗнати Знати
Знати важливі сторінки біографії Василя Симоненка, давати загальну характеристику його поетичної творчості
5 клас учні повинні знати iconМетодична експертиза Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Музичне мистецтво»
Змістове наповнення підручника відповідає вимогам програми. Тобто учні мали б знати І розуміти
5 клас учні повинні знати iconЩо ми знаємо про Кобзаря?”
Тараса Шевченка – найгеніальнішого українського поета. Треба читати, вдумуватись у поезії Кобзаря, знати його біографію, щоб краще...
5 клас учні повинні знати iconЛауреат конкурсу „Учитель року-2009 Урок №1 Тема уроку: Іван Франко. Життєвий і творчий шлях письменника. Очікувані Учні повинні
Катеринич С. А.,учитель української мови та літератури приватного закладу
5 клас учні повинні знати iconКонкурс шевченкознавців Умови та оцінка конкурсу
Учасники конкурсу повинні знати основні І провідні етапи життя Кобзаря, що вплинули на формування його особистості. За кожну правильну...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка