6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н еСторінка1/4
Дата конвертації13.04.2017
Розмір0,72 Mb.
  1   2   3   4Всесвітня історія

6 - 12 класи


6 КЛАС

Історія Стародавнього світу

Історія України з найдавніших часів до VI ст. до н.е.

70 год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Вступ.

Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Методологія побудови підручника з предмету, додаткова навчальна література та електронні й Інтернет ресурси. Форми й методи організації навчальної діяльності на заняттях із курсу. Критерії й засади тематичного, семестрового й річного оцінювання.Вступ до історії стародавнього світу. Стародавній світ – перший період в історії людства. Відлік часу в історії. Періодизація історії людства. Цивілізація. Історичні джерела.


Називати хронологічні межі історії Стародавнього світу, основні види історичних джерел;

правильно застосовувати відлік часу до н.е. та н.е.Пояснювати поняття: «стародавній світ», «історичне джерело», «цивілізація».

Наводити приклади історичних джерел, цивілізацій

Висловлювати судження щодо значення стародавньої історії в історії людства
Розділ I. Первісні збирачі та мисливці

Виникнення людини. Основні теорії походження людини. Предки людини. Чинники та умови формування людини.

Основні періоди в історії первісного суспільства. Зміни природного середовища. „Неолітична революція”. Первісні люди, їхнє життя.

Поява „людини розумної” і людського суспільства. “Людина розумна”, її зовнішній вигляд і розселення. Життя та заняття. Початок формування суспільства.

Називати хронологічні межі кам’яного віку, льодовикового періоду та визначати їх тривалість;

основні типи первісної людини, заняття, форми об’єднання людини епохи палеоліту і неоліту, головні винаходи людства доби неоліту, найпоширеніші теорії походження людини; характерні риси первісних людських об’єднань, духовного життя первісної людини.Показувати на карті місця розселення людей і найвідоміші стоянки людей часів палеоліту, кордони льодовика.

Пояснювати поняття: „людина вміла” „людина розумна”, «знаряддя праці», «кам’яний вік», „неолітична революція”, «первісне суспільство», «гурт первісних людей», «рід», «плем’я».

Описувати умови життя предків людини, знаряддя праці первісної людини.

Порівнювати „людину вмілу” і „людину розумну”, неандертальця та людину сучасного типу, умови життя людей до льодовика, під час та після льодовика

Наводити приклади змін у житті первісної людини

Висловлювати судження щодо характеру господарювання первісної людини, стану знарядь праці, прогресивності змін у житті людини, причин змін у зовнішньому вигляді людини і характері її життя, системи господарювання.

Розділ II. Первісні хлібороби та скотарі

Зародження цивілізації. Перехід від привласнювальних до відтворювальних форм господарювання. Виникнення рільництва і скотарства. Ремесла і обмін. Неодночасність переходу до осілого способу життя. Розпад родових общин. Ранні міста. Первісні форми влади та становлення держави.

Первісна культура та вірування людей.

Прикладний характер знань. Поява мистецтва. Первісні форми релігії.

Місце і роль людини в природі. Зміни умов життя та способів господарювання людини. Культурний розвиток людини. Форми організації давнього людського суспільства.

Урок узагальнення

Тематичне оцінювання
Називати хронологічні межі неоліту та бронзового віку, визначає тривалість періодів; основні заняття людей періоду неоліту та бронзового віку, форми об’єднання людини періоду неоліту та бронзи, головні винаходи людства доби неоліту та бронзи;

характерні риси первісних систем влади, родової общини, сусідської общини, духовного життя первісних скотарів і землеробів.Показувати на карті місця розселення та найвідоміші стоянки первісних хліборобів та скотарів

Пояснювати поняття: «неоліт», „неолітична революція”, «осілий і кочовий спосіб життя», «релігія», «родова община», «сусідська община», «держава».

Описувати умови життя та знаряддя праці первісних хліборобів та скотарів.

Порівнювати родову общину і сусідську, умови життя скотарів і землеробів, первісні форми влади з державою

Наводити приклади вірувань, прикладного характеру знань людей епохи неоліту і енеоліту, первісних форм влади

Висловлювати судження щодо походження культури і релігії, стану знарядь праці, прогресивності змін у житті людини, системи влади і господарювання, причин неодночасності переходу людей до осілого способу життя
Розділ III. Давній Єгипет.

Утворення Єгипетської держави. Природно-географічні умови Єгипту. Значення Нілу в житті єгиптян. Політичне об’єднання Єгипту. Влада і культ фараона. Будівництво пірамід.

Господарське життя. Суспільство. Зрошувальне землеробство. Ремесла. Структура суспільства. Організація виробництва.

Розквіт Давньоєгипетської держави. Перетворення Єгипту в наймогутнішу передньоазійську державу в середині II тис. до н.е. Реформа Ехнатона. Війни Рамзеса II Великого з хеттами. Занепад Єгипту наприкінці II тис. до н.е.

Релігія, міфологія та культура Давнього Єгипту. Давньоєгипетські міфи. Найдавніші культи. „Суд Озіріса”. Релігія в житті єгиптян. Писемність і освіта. Наукові знання. Література. Архітектура та мистецтво.
Тематичне оцінювання.

Називати час утворення єдиної держави у Єгипті, правління Тутмоса ІІІ, Ехнатона, Рамзеса ІІ, правильно застосовує відлік років до нашої ери; імена найвідоміших фараонів (Тутмос ІІІ, Ехнатон, Рамзес ІІ), головних богів давньоєгипетського пантеону, основні заняття єгиптян, основні верстви населення, найважливіші досягнення давньоєгипетської культури; характерні риси давньоєгипетської цивілізації, господарства давнього Єгипту, структури суспільства, побуту давніх єгиптян

Показувати на карті долину ріки Ніл, територію Єгипетської держави, район пірамід. Основні столиці Єгипту, напрямки походів єгиптян (Нубію, Палестину, Сирію)

Пояснювати поняття: «держава», «фараон», «податок», «жрець», «раб», «міф», «мумія», «ієрогліф», «папірус».

Описувати умови життя та праці давніх єгиптян, піраміди та пам’ятники писемності

Порівнювати географічні умови Стародавнього Єгипту з умовами місцевості, в якій мешкають учні, систему землеробства у Єгипті та у трипільців, владу фараона і племінного вождя

Наводити приклади цивілізаційних ознак у Стародавньому Єгипті, відбиття у релігії реалій життя єгиптян, високого розвитку культури

Висловлювати судження щодо впливу природних умов на життя людей у Стародавньому Єгипті, характеру влади і структури єгипетського суспільства, ступеня розвитку давньоєгипетської культури, причин утворення держави у Стародавньому Єгипті, особливостей у господарському і духовному житті Стародавнього Єгипту

Розділ IV. Передня Азія в давнину

Найдавніші держави Дворіччя. Давній Вавилон

Природа і населення Дворіччя. Тигр і Євфрат та їх розливи. Міста-держави III тис. до н.е.

Піднесення Вавилона. Хаммурапі та його закони. Господарське життя. Суспільство.

Ассирія. Ассирія в II тис. до н.е. Утворення та розквіт Ассирійської імперії. Загибель Ассирії.

Фінікія

Фінікійські “міста-держави”. Фінікійські мореплавці. Заснування колоній.Давньоєврейське царство

Заселення євреями Палестини. Виникнення Ізраїлю та Іудеї. Царство Давида і Соломона. Рух пророків. Палестина під іноземним пануванням.Халдейське царство

Утворення Халдейського царства. Навуходоносора II. Розбудова Вавилона. Завоювання Вавилонії персами.Перська держава

Природа Іранського нагір’я. Виникнення Перської держави. Царювання Дарія I. Загибель Перської держави.Культура та релігія народів Передньої Азії

Культура Месопотамії. Міфи та релігія Месопотамії. Епос про Гільгамеша. Культурне та релігійне життя інших народів Передньої Азії.Тематичне оцінювання


Називати час, на який припадає розквіт Вавилону, Ассирії, Фінікії, Давньоєврейського і Халдейського царств, Перської держави, час правління Хаммурапі, Давида, Соломона та Дарія І, дати походів Дарія І; найвідоміших правителів держав Межиріччя, основні досягнення культури народів Месопотамії, особливості природних умов Межиріччя, моральні норми біблійних заповідей.

характерні риси держав Дворіччя, законодавства (на прикладі законів Хаммурапі), організації війська Ассирії та Перської державиПоказувати на карті регіон Межиріччя Тигру та Євфрату, територію Вавилону, Ассирії, Фінікії, Давньоєврейського і Халдейського царств, Перської держави, важливі територіальні зміни, напрями походів ассирійських і перських царів

Пояснювати поняття: закон, лихвар, клинопис

Описувати умови життя мешканців Месопотамії, пам’ятки культури та писемності

Порівнювати географічні умови Месопотамії та Стародавнього Єгипту, вірування народів Месопотамії та Стародавнього Єгипту, держави Месопотамії та Стародавнього Єгипту, Ассирійську імперію та Перську державу, культурні здобутки Месопотамії та Стародавнього Єгипту

Наводити приклади цивілізаційних ознак у народів Передньої Азії у давнину, високого ступеня розвитку культури у Месопотамії, розквіту і занепаду держав Месопотамії

Висловлювати судження щодо впливу природних умов на життя людей та їх релігійні вірування у Месопотамії, внеску давніх держав Передньої Азії до сучасної культури, щодо причин виникнення і загибелі держав у Передній Азії, особливості господарювання народів Месопотамії, наслідки завойовницьких походів
Розділ V. Давні Індія і Китай
Давня Індія

Природно-географічні умови Індії. Найдавніша цивілізація в долині Інду. Прихід аріїв. Поява цивілізації в долині Гангу. Держава Ашоки. Варни і касти.Релігія та культура Давньої Індії

Найдавніші культи. Буддизм. Індуїзм. Культура.Давній Китай

Природно-географічні умови Китаю. Господарське життя. Давньокитайські імперії. Велика китайська стіна.

Релігія та культура Давнього Китаю

Міфи та релігійні уявлення. Конфуцій. Культура.Урок узагальнення

Тематичне оцінюванняНазивати

час виникнення цивілізації Індії та Китаю, розквіту Індії за царя Ашоки та Китаю за Цінь Шіхуанді, переселення арійських племен до Індії;

найвідоміших правителів Індії та Китаю, засновників релігії (Будда, Конфуцій), варни, касти в Індії, особливості природних умов, моральні норми буддизму та конфуціанства, основні досягнення культури Індії та Китаю;

характерні риси сільського господарства та суспільного життя Індії та Китаю, буддизму і конфуціанства.Показувати на карті центри індійської та китайської цивілізації, території держави Мауріїв за правління царя Ашоки та імперії Цінь Шіхуанді, Великий китайський мур та Великий шовковий шлях, переселення арійських племен

Пояснювати поняття: буддизм, конфуціанство, варни, касти

Описувати умови життя стародавніх індійців та китайців, пам’ятки культури та писемності

Порівнювати природні умови Індії та Передньої Азії, Індії та Китаю, буддійські та конфуціанські цінності, державний та суспільний устрій Індії та Китаю

Наводити приклади цивілізаційних ознак у народів Індії та Китаю, високого ступеня розвитку культури в Індії та Китаї, розквіту і занепаду держав в Індії та Китаї

Висловлювати судження щодо впливу природних умов на життя людей та їх релігійні вірування у Індії та Китаї, внеску давніх Індії та Китаю до сучасної культури, щодо причин виникнення і занепаду держав у Індії та Китаї, особливості господарювання давніх індійців та китайців, значення для стародавніх індійців та китайців буддизму та вчення Конфуція

Розділ VI. Греція в II – на початку I тис. до н.е.
Природа й населення Давньої Греції

Природа та географічне положення Балканського півострова і островів Егейського моря. Населення Давньої Греції та довколишніх земель.Мінойська палацова цивілізація

Перекази про найдавнішу історію Греції. Археологічне відкриття мінойської цивілізації, її основні центри. Розквіт і занепад мінойської палацової цивілізації.Ахейська палацова цивілізація.

Перекази про ахейців. Археологічне відкриття ахейської цивілізації, її основні центри. Розквіт і занепад ахейської палацової цивілізації.Називати

час розквіту Критської та Міккенської цивілізацій, дату Троянської війни, час відкриття Критської та Міккенської цивілізацій;

основні грецькі міфи Критського та Троянського циклу та їх героїв , основні заняття греків, головні міста Критської та Міккенської цивілізації, народи, які мешкали на Балканському півострові у ІV-ІІІ ст. до н.е.

характерні риси Критської та Міккенської цивілізацій.Показувати на карті межі поширення Міккенської та Критської цивілізацій, міста Мікени, Кносс, Трою, напрями морських походів ахейців та вторгнення дорійців, Троянське царство, півострів Пелопонес

Пояснювати поняття: «фреска».

Описувати умови життя давніх греків, пам’ятки культури та писемності

Порівнювати природні умови Балканського півострова та Месопотамії

Наводити приклади цивілізаційних ознак у народів Стародавньої Греції, високого ступеня розвитку культури на Криті й у Міккенах, розквіту і занепаду давньогрецьких держав

Висловлювати судження щодо впливу природних умов на життя людей та їх релігійні вірування на Балканському півострові та островах Егейського моря, внеску давніх греків до сучасної культури, щодо причин розквіту та занепаду Крітської та Міккенської цивілізацій, особливості господарювання давніх греків, значення міфів для вивчення стародавньої історії

Розділ VII. Грецькі держави в ХI—ІV ст. до н.е.
Греція в ХІ – VІ ст. до н.е.

Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Господарське життя. Військова організація, організація влади та судочинство.

Велика грецька колонізація, її напрямки. Поява писаних законів. Грецька тиранія.

Давня Спарта

Виникнення спартанської держави. Закони Лікурга. Соціальний та державний устрій Спарти. Посилення Спарти у другій половині VІ ст. до н.е.Утворення Афінської держави

Міфи про давню історію Аттики. Об’єднання Аттики. Закони Драконта. Реформи Солона. Тиранія в Афінах. Повалення тиранії і завершення формування афінської держави.Греко-перські війни

Перське вторгнення в Грецію. Марафонська битва. Похід Ксеркса. Битви при Фермопілах. Саламінська битва. Перший Афінський морський союз.Розквіт афінської демократії

Утвердження демократії в Афінах за Перікла. Політичний устрій. Афінське суспільство. Основні принципи афінської демократії, права і обов’язки громадянина.

Пелопоннеська війна та її наслідки.

Побут, традиції і господарювання греків. Грецька культура.

Повсякденне життя, звичаї й традиції стародавніх греків. Сім’я та шлюб, виховання дітей. Грецька економіка. Релігія. Міфи про богів та героїв давньогрецького пантеону. Основні релігійні центри. Релігійні свята. Олімпійські ігри. Виникнення науки. Література і театр. Ораторське мистецтво. Архітектура, скульптура. Всесвітньо-історичне значення давньогрецької культури.Тематичне оцінювання


Називати

час гомерівського періоду в історії Греції, великої грецької колонізації, дати початку Олімпійських ігор, реформ Солона, греко-перських війн та їх головних битв, правління Перикла в Афінах, Пелопоннеської війни;

характерні риси тиранічного й демократичного правління, політичного устрою Афін за часів Перикла, грецької релігії політичних та культурних діячів Греції (Гомер, Лікург, Солон, Пісістрат, Клісфен, Мільтіад, Леонід, Фемістокл, Перикл, Фалес, Піфагор, Геракліт, Гіппократ, Сократ, Софокл, Езоп), архітектурні стилі (дорічний, іонічний, коринфський), основні верстви населення, головні заняття греків, міфи та основних богів.

Показувати на карті Пелопонес, Аттику, Лаконіку, напрями грецької колонізації, перебіг греко-перських війн та місця основних битв, перебіг Пелопоннеської війни

Пояснювати поняття: «демос», «демократія», «тиранія», «громадянин», «спартанське виховання», «атлет», «стратег», «фаланга», «трієра», «Олімпійські ігри», «колонія», «метрополія».

Описувати умови життя давніх греків, пам’ятки культури та писемності, державний устрій Спарти, Афін у різні часи, перебіг головних битв грецько-перських війн

Порівнювати соціальний та державний устрій Спарти й Афін, перське і грецьке військо та флот, афінську демократію часів Клісфена та Перикла

Наводити приклади демократії та тиранії у різні часи, високого ступеня розвитку грецької культури

Висловлювати судження щодо внеску грецької цивілізації у світову культуру, причин і значення встановлення тиранії та її ліквідації, реформування управління грецької держави, греко-перських війн і Пелопонеської війни, великої грецької колонізації
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconТема: Практичне заняття. Відлік часу в історії стародавнього світу
...
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconМодуль Історія України від найдавніших часів до сучасності
Наука про минуле, що займається вивченням матеріальних предметів (артефактів) діяльності людини
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconІсторія України. Модуль Україна від найдавніших часів до сучасності
Наука про минуле, що займається вивченням матеріальних предметів (артефактів) діяльності людини
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconАнглійська мова Вчитель Палінчак В. О. клас с. 110 вивчити таблицю впр. 18, с. 110 письмово; впр. 23 с. 113-115 читати клас
України § всесвітня історія § 8 клас. Історія України § Всесвітня історія § 8
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconВідповіді на тести зно з історії України 2010 року (І сесія) Історія України. Відповіді на завдання тесту з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року. Перша сесія
Основна сесія №1 зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року з історії України від найдавніших часів до початку XXI століття
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е icon№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст
...
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconЖуравков В. В. Від давніх часів до Революції гідності
Журавков В. В. Від давніх часів до Революції гідності. Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія: державність україни: історія...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка