6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н еСторінка2/4
Дата конвертації13.04.2017
Розмір0,72 Mb.
1   2   3   4
Розділ VIII. Еллінізм
Криза грецької державності і піднесення Македонії

Політична роздробленість Греції і усобиці в середині ІV ст. до н.е. Посилення Македонії за часів Філіпа II. Підкорення Греції Македонією.Східний похід Александра Македонського і утворення елліністичних держав

Перебіг Східного походу, основні битви. Створення держави Александра Македонського. Смерть Александра і розпад його держави. усобиці серед його полководців і утворення елліністичних держав.Елліністичні держави в IV-II ст. до н.е. Елліністична культура

Суть еллінізму. Розквіт елліністичних держав. Культура і наука доби еллінізму.
Урок узагальнення


Називати

час політичної роздробленості Греції, існування імперії Александра Македонського та елліністичних держав, дати правління Філіпа ІІ та Александра Македонського;

історичних діячів (Філіппа ІІ, Александра Македонського, Аристотеля, Демосфена, Евклід), пам’ятки культури епохи еллінізму;

характерні риси еллінізму, македонського війська, держави Александра Македонського.Показувати на карті територію Македонського царства у середині ІV ст. до н.е., імперію Александра Македонського, елліністичних держав, завоювання Філіппа ІІ, напрями походів Александра Македонського, місця головних битв

Пояснювати поняття: «еллінізм», «гегемонія».

Описувати пам’ятки культури епохи еллінізму, Александрію Єгипетську, основні битви Східного походу

Порівнювати македонське та перське військо, державу Александра Македонського і Перське царство

Наводити приклади могутності держави Александра Македонського, проявів особистісних рис Александра Македонського, високого ступеня розвитку культури епохи еллінізму

Висловлювати судження щодо причин втрати Елладою незалежності, розпаду держави Александра Македонського

Розділ IX. Давній Рим у

VШ-І ст. до н.е.

Природні умови Італії та виникнення міста Рима

Природа і населення Апеннінського півострова. Етруська цивілізація. Виникнення міста Рима та правління царів. Ліквідація царської влади.Римська республіка V – середини III ст. до н.е.

Римська республіка: організація влади, римське суспільство. Господарювання римлян. Боротьба плебеїв і патриціїв у Римі. Завоювання Римом Італії.

Боротьба Риму за панування в Середземномор’ї. Війни Риму з Карфагеном. Розгром Македонії та Греції і перетворення їх на римські провінції. Війни Риму з елліністичними державами.

Римське суспільство II – I ст. до н.е.Суспільно-політична боротьба в Римі і реформи братів Гракхів. Війни Риму в Східному Середземномор’ї. Диктатура Сулли. Повстання Спартака. Перший тріумвірат.

Тематичне оцінювання


Називати

час існування етруської цивілізації, утворення Римської республіки, завоювання Римом Італії, дати виникнення м. Риму, війн Риму з Карфагеном, реформ братів Гракхів, встановлення диктатури Сули, повстання Спартака, І тріумвірату;

головних богів римського пантеону, основні верстви населення Риму, основні джерела рабства, історичних осіб цього періоду;

характерні риси Римської республіки, римського війська, римського права.Показувати на карті Аппенінський півострів, міста Рим, Карфаген), напрямки походів Ганнібала і Сципіона, території, завойовані Римською республікою у ІІ ст. до н.е.

Пояснювати поняття: республіка, консул, народний трибун, право „вето”, патриції, плебеї, сенат, легіон, тріумф, провінція, гладіатор

Описувати місто Рим, становище різних верств населення Риму, основні битви Пунічних війн, тріумф, повстання Спартака

Порівнювати грецьку і римську систему управління державою, грецьку та римську міфологію, умови життя, господарство та побут греків та римлян, римське військо та військо карфагенян.

Наводити приклади політики Рима „Розділяй і володарюй”, суспільно-політичної боротьби в Римі у ІІ - І ст. до н.е.

Висловлювати судження щодо причин ліквідації царської влади і встановлення республіки, причин війн Риму з Карфагеном, реформ братів Гракхів, характеру Римської республіки та стосунків патриціїв і плебеїв

Розділ X. Падіння республіки

та рання імперія.

Диктатура Гая Юлія Цезаря

Встановлення диктатури Гая Юлія Цезаря. Громадянські війни після смерті Цезаря. Другий тріумвірат і загибель республіки.Римська імперія в I-II ст. н.е.

Принципат Августа. Внутрішня та зовнішня політика Августа. Правління династії Юліїв Клавдіїв і Флавіїв. Династія Антонінів.Римська релігія та культура

Римська релігія. Культура доби республіки. Культура імператорського Риму. Література. Основні архітектурні пам’ятки. Мистецтво.Місто Рим і життя його мешканців

Міське життя та культурні обміни в Римській імперії. Повсякденне життя римських громадян, звичаї та традиції. Римська сім’я та виховання дітей.Виникнення християнства

Ісус Христос. Початкова історія християнства. Перші християнські громади і церква. Ставлення римських імператорів до християн.Тематичне оцінювання


Називати

час громадянської війни у Римі, диктатури Гая Юлія Цезаря, правління Октавіана Августа, династії Юліїв Клавдіїв та Антонінів, життя Ісуса Христоса та виникнення християнства;

історичних діячів (Гай Юлій Цезар, Октавіан Август, Нерон, Вергілій, Горацій, Ісус Христос), держави, завойовані Римом, органи влади імперії.

характерні риси системи державного управління Римською імперією, влади Октавіана Августа, християнстваПоказувати на карті напрями походів Гая Юлія Цезаря, територію Римської імперії в І ст. н.е., район виникнення християнства

Пояснювати поняття: «імперія», «імператор», «диктатор», «меценат», «християнство», «апостол», «Євангеліє», «колони».

Описувати повсякденне життя римлян, ранньохристиянські храми, архітектурні пам’ятки культури (Пантеон, Колізей, колона Траяна)

Порівнювати Римську імперію та державу Александра Македонського, християнство і релігію греків і римлян, культуру доби республіки і культуру імператорського Риму, побут і традиції римлян і греків

Наводити приклади взаємин Римської імперії з сусідами, високого ступеня розвитку культури, гуманістичного спрямування християнської релігії

Висловлювати судження щодо причин громадянських війн у І ст. н.е., вбивства Гая Юлія Цезаря, виникнення християнства; виникнення і розвитку колонату

Розділ XI. Пізня Римська імперія
Римська імперія у III ст. н.е.

Кризові явища в Римській імперії. „Солдатські” та „сенатські” імператори. Зміни в господарському житті. Криза III ст. н.е. і вторгнення варварів.Пізня Римська імперія IV-V ст. н.е. Християнська церква.

Реформи Діоклетіана і Константина. Римська імперія в IV ст. н.е. Оформлення церкви. Костянтин I Великий, його політика щодо християнства. Християнство як державна релігія Римської імперії.Варвари і Рим

Варварські племена – сусіди Римської імперії. Початок Великого переселення народів. Захоплення Риму Аларіхом.Падіння Західної Римської імперії

Гуни та їх вторгнення. Захоплення Риму вандалами. Падіння Західної Римської імперії.

Місце історії стародавнього світу в історії людства.

Урок узагальнення

Тематичне оцінювання


Називати

час вторгнення „варварів”, реформ Діоклетіана і Костянтина, прийняття християнства як державної релігії Римської імперії, вторгнення гуннів, дати поділу Римської імперії на Західну і Східну, падіння Західної Римської імперії; „варварські” племена, основні заходи реформ Діоклетіана і Костянтина; характерні риси становища колонів, управління „варварських королівств”,Показувати на карті територію Римської імперії у ІІІ ст. н.е., м. Константинополь, територію розселення варварських племен, напрями вторгнення гуннів і вандалів

Пояснювати поняття: „варвар”, «єпископ», «вандалізм», «криза».

Описувати зовнішній вигляд і умови життя „варварів”, взяття Риму „варварами”

Порівнювати управління, господарство, побут, культуру римлян і „варварів”, становище християнської церкви у І - ІІ та ІV – V ст. н.е., становище колонів за часів Траяна і Костянтина

Наводити приклади кризових явищ у Римській імперії, зміни політики щодо християнської церкви, взаємин „варварських” племен і римлян

Висловлювати судження щодо причин поділу Римської імперії, падіння Західної Римської імперії, проголошення християнства державною релігією

Розділ XII. Первісність на території України

Залюднення території України.

Давня історія України – складова світової історії. Освоєння людьми теренів сучасної України за середнього палеоліту. Найвідоміші стоянки доби пізнього палеоліту.Найдавніші хлібороби та скотарі на території України. Трипільська культура. Господарство, побут і духовне життя трипільців. Скотарі степу.

Рідний край у доісторичний період.

Називати

хронологічні межі існування Трипільської культури;

основні заняття трипільців і скотарів степу, основні здобутки Трипільської культури;

характерні риси трипільської культури.Показувати на карті найвідоміші стоянки пізнього палеоліту, територію поширення Трипільської культури, розселення скотарських племен

Пояснювати поняття: «археологічна культура», «неоліт», „неолітична революція”, «осілий і кочовий спосіб життя», «релігія», «держава», «родова община», «сусідська община».

Описувати умови життя та знаряддя праці трипільців і скотарів степу, трипільське поселення

Порівнювати Трипільську культуру з племенами степу

Наводити приклади приналежності трипільців до осілих племен

Висловлювати судження щодо культури і вірувань трипільців, ступеня розвиненості знарядь праці, прогресивності змін у житті людини, системі влади і господарювання, життя людей у найдавніші часи на території краю
Розділ XIII. Античні міста-держави та їх сусіди на території України

Античні міста-держави у Північному Причорномор’ї. Причини та особливості колонізації. Найголовніші міста-колонії. Суспільне, господарське та духовне життя у колоніях.

Скіфо-сарматський світ. Кіммерійці. Скіфи: розселення, заняття, духовний світ. Скіфська держава.

Рідний край за часів давніх цивілізацій.


Називати

час утворення античних колоній у Причорномор’ї, заселення кіммерійцями, скіфами та сарматами Північного Причорномор’я;

основні заняття мешканців античних колоній, кіммерійців, скіфів, сарматів;

характерні риси скіфської культури, управління скіфів і сарматів;Показувати на карті античні колонії Північного Причорномор’я, територію розселення кіммерійців, скіфів, сарматів, напрямки пересування кіммерійців, скіфів, сарматів.

Пояснювати поняття: «колонія», «метрополія», «бронзовий вік».

Описувати життя у грецьких містах-колоніях, скіфів, сарматів;

Порівнювати управління, господарювання, побут і духовний світ греків-колоністів і скіфів, скіфів і сарматів

Наводити приклади взаємовпливу греків-колоністів і скіфів, сарматів, високого ступеня розвитку культури греків-колоністів і скіфів

Висловлювати судження щодо причин створення грецьких колоній у Північному Причорномор’ї, впливу грецької культури на народи, які мешкали на території сучасної України.

Розділ XIV. Давні слов’яни

Слов’яни напередодні Великого переселення народів.

Історичні джерела з історії слов’ян. Прабатьківщина слов’ян. Суспільне, господарське життя і духовний світ давніх слов’ян.

Слов’яни під час Великого переселення народів.

Готи та гуни на теренах України. Напрямки розселення слов’ян. Витоки українського народу.

Рідний край у давнину.

Урок узагальнення

Тематичне оцінювання з історії України


Називати

час Великого переселення народів, вторгнення готів, гуннів;

народи, що розселялися на території сучасної України у ІІІ – V ст., основні історичні джерела з історії слов’ян, головні заняття слов’ян, головних богів слов’янської міфології; характерні риси суспільного та господарського життя й духовного світу слов’ян

Показувати на карті прабатьківщину слов’ян, територію розселення склавинів і антів, напрямки їх подальшого руху, напрямки вторгнення готів і гуннів

Пояснювати поняття: «племінний союз», «підсічне землеробство».

Описувати зовнішній вигляд, умови життя слов’ян

Порівнювати слов’янські та „варварські” племена, слов’ян і скіфів

Наводити приклади взаємин слов’ян з готами і гуннами та Візантією

Висловлювати судження щодо прабатьківщини слов’ян, витоків українського народу
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconТема: Практичне заняття. Відлік часу в історії стародавнього світу
...
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconМодуль Історія України від найдавніших часів до сучасності
Наука про минуле, що займається вивченням матеріальних предметів (артефактів) діяльності людини
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconІсторія України. Модуль Україна від найдавніших часів до сучасності
Наука про минуле, що займається вивченням матеріальних предметів (артефактів) діяльності людини
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconАнглійська мова Вчитель Палінчак В. О. клас с. 110 вивчити таблицю впр. 18, с. 110 письмово; впр. 23 с. 113-115 читати клас
України § всесвітня історія § 8 клас. Історія України § Всесвітня історія § 8
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconВідповіді на тести зно з історії України 2010 року (І сесія) Історія України. Відповіді на завдання тесту з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року. Перша сесія
Основна сесія №1 зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року з історії України від найдавніших часів до початку XXI століття
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е icon№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст
...
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconЖуравков В. В. Від давніх часів до Революції гідності
Журавков В. В. Від давніх часів до Революції гідності. Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія: державність україни: історія...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка