6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н еСторінка4/4
Дата конвертації13.04.2017
Розмір0,72 Mb.
1   2   3   4

12 КЛАС

35 годинВступ.
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Методологічні засади підручника з предмету, додаткова навчальна література та електронні й Інтернет ресурси. Форми й методи організації навчальної діяльності на заняттях із курсу. Критерії й засади тематичного, семестрового й річного оцінювання, державної підсумкової атестації (за вибором учнів).

Світ у др. пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.

Інтеграційні та глобалізацій ні процеси, їх спричиненість, прояви та наслідки

Називати хронологічні рамки курсу

Показувати на карті провідні країни світу

Визначати основні тенденції розвитку людства у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

Характеризувати інтеграційні та глобалізаційні процеси, їх спричиненість, прояви та наслідки

Тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття і терміни: „глобалізація”, „інтеграція”, ООН, ЄС, НАТО, ОВД, РЕВ

Розділ I. Американський континент: США, Канада та Латинська Америка

(1945 – поч. ХХІ ст.)

Утвердження США як провідної країни біполярного світу у повоєнний час та зміна ролі США наприкінці ХХ- на поч. ХХІ ст.


Головні етапи повоєнного розвитку Канади.

Латинська Америка. Особливості економічного, соціального та політичного розвитку регіону в другій половині ХХ– на поч.. ХХІ ст.Українці у країнах регіону.

Тематичне оцінювання


Називати та показувати на карті основні внутріполітичні події в США, Канаді та країнах Латинської Америки в др. пол. ХХ ст. – на початку Х ХІ ст.

Описувати становище Сполучених Штатів у другій половині 40-х - 70-х роках ХХ ст., головні етапи повоєнного розвитку Канади, особливості економічного, соціального та політичного розвитку регіону в повоєнний час.


Характеризувати стратегію “Нових рубежів” Дж. Кеннеді, епоху Р.Рейгана, “Нову економічну філософію” У. Клінтона, Кубинську революцію 1959 р

Аналізувати причини утвердження США як провідної країни світу; процес ліквідації військово-диктаторських режимів та відновлення конституційного ладу в ряді країн Латинської Америки; особливості розвитку нових індустріальних країн Латиноамериканського регіону на сучасному етапі; розвиток українсько-американських відносин на поч. ХХІ ст.

Давати власну оцінку діяльності провідних політичних діячів цього періоду означених країн.

Тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття і терміни: реконверсія”, “наддержава”, “двополюсний світ”, “маккартизм”, “сегрегація”, “расизм”, “уотергейт”, “неоконсерватизм”, “монетаризм”, “рейганоміка”, “хунтизм”

Розділ II. Країни Західної Європи

(1945 – поч. ХХІ ст.)
Західна Європа після завершення Другої світової війни.

Німеччина. Внутрішньо- та зовнішньополітичний розвиток Німеччини у др. пол. ХХ - на поч. XXI ст.

Велика Британія. Внутрішнє становище і зовнішня політика Великої Британії др. пол. ХХ ст. - поч. ХХІ ст.

Франція. Соціально-економічний та політичний розвиток Четвертої і П’ятої Республік Зовнішньополітичні орієнтири Франції др. пол. ХХ ст.

Італія Соціально-економічний і політичний розвиток країни др. пол. ХХ- поч. ХХІ ст.

Тематичне оцінювання
Називати основні події у країнах Західної Європи другої половини ХХ – поч. ХХІ ст.

Показувати на карті зони окупації Німеччини, ФРН та НДР, кордони об'єднаної Німеччини, трансформацію Британської та Французької колоніальних імперій

Описувати політичні, економічні, соціальні еволюції у країнах Західної Європи в другій половині ХХ ст.; “третій шлях” Т.Блера, процес проголошення республіки в Італії .

Характеризувати німецьке та італійське “економічні дива”, нову східну політику В. Бранта, соціально-економічний та політичний розвиток Четвертої Республіки. Становлення П’ятої Республіки (1958 р.). внутрішньополітичне становище Італії наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст.

Визначати роль плану Маршалла у відбудові повоєнної Європи, характер змін в розстановці політичних сил в повоєнному світі.

Аналізувати передумови, хід та наслідки об’єднавчих процесів в Німеччині 1989 – 1990 рр., основні складові тетчеризму, державну програму боротьби з мафією в Італії.

Зіставляти специфіку соціально-економічного та політичного розвитку Франції, Німеччини та Великої Британії в 70-х роках ХХ - на поч. ХХI ст.

Аргументовано оцінювати політичних діячів: Ерхарда, Колля, де Голля, Тетчер

Давати власну оцінку перспективам участі України у інтеграційних процесах в Європі наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст.

Тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття і терміни: “репатріація”, “грошова реформа”, “економічне диво”, “соціальне ринкове господарство”, “центризм”, “лейборизм”, “неолібералізм”, “середній клас”, “тетчеризм”, “третій шлях”, “еліта”, “мафія”, “корупція”, “патерналізм”, “тероризм”, “радикалізм”.

Розділ III. Країни Центральної та Східної Європи.

(1945 – поч. ХХІ ст.)

Встановлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. Демократичні революції, особливості їх здійснення. Основні тенденції внутріполітичного розвитку країн регіону 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст.СРСР від завершення епохи Сталіна до розпаду СРСР.

Росія в 90-х роках ХХ – на поч. XXI ст.Нові незалежні держави на пострадянському просторі: здобутки, проблеми, перспективи.

Тематичне оцінювання

Називати основні події в країнах регіону

Показувати на карті кордони Центрально - та Східноєвропейських держав після Другої світової війни, СРСР, кордони держав, що постали після розпаду соціалістичної системи


Описувати розвиток СРСР від завершення епохи Й. Сталіна до “перебудови” М. Горбачова, політичну, економічну й військову інтеграцію в країнах світового соціалізму 1950-80 рр. ХХ ст. Характеризувати демократичні революції , методи їх здійснення; внутрішньополітичну ситуацію та зовнішньополітичні пріоритети нових незалежних держав, що утворилися (відновилися) після розпаду СРСР

Визначати причини розпаду СРСР; здобутки, проблеми, перспективи нових незалежних держав на пострадянському просторі.

Аналізувати основні фактори та напрямки становлення прорадянських режимів, причини кризових явищ 60 – 70-х рр. ХХ ст. в країнах регіону.

Зіставляти шляхи внутріполітичного розвитку країн пострадянського простору напр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.,

Давати власну оцінку трансформаційним процесам країн регіону на сучасному етапі, ролі країн Центральної та Східної Європи в сучасних інтеграційних світових процесах.

Тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття і терміни: “депортація”, “десталінізація”, “хрущовська відлига”, “декадентство”, “експансія”, “Празька весна”, “соціалізм з людським обличчям”, “оксамитові революції”

Розділ IV. Країни Азії та Африки

в др. пол. ХХ - на поч. ХХІ ст.
Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи розвитку незалежних держав Азії та Африки.

Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання.

Японія. Внутрішня та зовнішня політика Японії у др. пол. ХХ - на поч. ХХІ ст.

Китай. Соціально-економічний та політичний розвиток країни у др. пол. ХХ - на поч. ХХІ ст.
Індія. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність. Розвиток Індії наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.


Тематичне оцінювання
Називати основні події в країнах Азії та Африки.
Показувати на карті держави, що утворилися після розпаду світової колоніальної системи.

Описувати етапи деколонізації, шляхи розвитку незалежних держав; процес проголошення КНР; соціально-економічні експерименти китайських комуністів; боротьбу народів Індії за незалежність та їх перемогу; розвиток Індії наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.; процес здобуття незалежності народами Африки.


Порівнювати економічний та політичний розвиток країн Близького та Середнього Сходу (Туреччина, Іран, Ірак, Афганістан) в др. пол. ХХ - на поч. .ХХІ ст.

Характеризувати сутність близькосхідної проблеми, перспективи її врегулювання; внутрішню та зовнішню політику Японії наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст.; причини та процес реформування економіки Китаю наприкінці ХХ на поч. ХХІ ст.; курс Дж. Неру та І.Ганді у внутрішній та зовнішній політиці Індії.

Визначати причини краху апартеїду на півдні Африки; розпаду світової колоніальної системи

Аналізувати економічний та політичний розвиток країн Близького та Середнього Сходу наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст., сутність ісламського фактору.

Давати власну оцінку політичним діячам: Мао Цзедун; Хомейні, І.Ганді

Тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття і терміни: “Рух неприєднання”, “культ особи”, “культурна революція”, “апартеїд”.

Розділ V. Міжнародні відносини

(1945 – поч. ХХІ ст.)

Передумови, характер, етапи та прояви “холодної війни.” Завершення “холодної війни”. Боротьба з міжнародним тероризмом.

Розширення Європейського Союзу та НАТО, місце України в цьому процесі.

Тематичне оцінювання.


Називати основні етапи холодної війни та їх хронологічні рамки.

Показувати на карті поділ світу на два ворогуючих табори та військово-політичні блоки (НАТО, ОВД);основні регіони міжнародної напруженості (війна в Кореї, Карибська криза, В’єтнамська війна, Афганська війна, війна в Югославії, близькосхідні події, іракська кампанія).

Описувати передумови та прояви “холодної війни”, періоди особливого загострення міжнародної напруженості 1950 – 1960-ті рр.

Характеризувати: особливості курсу на розрядку міжнародної напруженості; сутність “нового політичного мислення” М. Горбачова.

Аналізувати процес завершення “холодної війни”, роль регіональних конфліктів в сучасному світі .

Давати власну оцінку процесу розширення НАТО на Схід та місцю України в системі міжнародних відносин на початку ХХІ ст.

Тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття і терміни: “холодна війна”, “паритет”, “розрядка”, НАТО, ОВД, ЄС, “геополітика”, доктрина обмеженого суверенітету (“доктрина Брежнєва”), “нове політичне мислення”, “багатополюсний світ”.

Розділ VI. Розвиток культури

(1945 – поч. ХХІ ст.).

Глобальні проблеми людства.

Основні напрямки НТР в др. пол. ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина. Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства.

Основні тенденції і течії розвитку світової культури.

Загальна характеристика глобальних проблем сучасності та ймовірних шляхів їх подолання.


Тематичне оцінювання
Підсумкове узагальнення


Називати: основні тенденції і течії розвитку світової філософії, літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту; глобальні проблеми сучасності.

Описувати наукові відкриття, нові галузі науки, високі технології, інтеграцію науки і виробництва.

Характеризувати основні напрямки НТР в др. пол. ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина.

Аналізувати зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються, процес становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства.

Давати власну оцінку шляхам вирішення глобальних проблем людства.

Тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття і терміни: “блакитні комірці”, “постіндустріальне суспільство”, “інтеграція”, “глобалізація”, “інформаційне суспільство”, “Зелена революція”, “постмодернізм, “поп-арт”, “неореалізм”, “сюрреалізм”.
 Події Великої Вітчизняної війни на території України інтегровано вивчаються з відповідними розділами курсу історії України
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconТема: Практичне заняття. Відлік часу в історії стародавнього світу
...
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconМодуль Історія України від найдавніших часів до сучасності
Наука про минуле, що займається вивченням матеріальних предметів (артефактів) діяльності людини
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconІсторія України. Модуль Україна від найдавніших часів до сучасності
Наука про минуле, що займається вивченням матеріальних предметів (артефактів) діяльності людини
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconАнглійська мова Вчитель Палінчак В. О. клас с. 110 вивчити таблицю впр. 18, с. 110 письмово; впр. 23 с. 113-115 читати клас
України § всесвітня історія § 8 клас. Історія України § Всесвітня історія § 8
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconВідповіді на тести зно з історії України 2010 року (І сесія) Історія України. Відповіді на завдання тесту з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року. Перша сесія
Основна сесія №1 зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року з історії України від найдавніших часів до початку XXI століття
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е icon№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст
...
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е iconЖуравков В. В. Від давніх часів до Революції гідності
Журавков В. В. Від давніх часів до Революції гідності. Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія: державність україни: історія...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка