7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити»



Скачати 287,16 Kb.
Дата конвертації02.02.2018
Розмір287,16 Kb.

ВІДПОВІДІ

2017-2018

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для районної (міської) олімпіади з української мови і літератури

7 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити».

12 балів

II. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Назвіть функції літератури. (Естетична, виховна, пізнавальна)

 2. Укажіть мотиви суспільно-побутових пісень. (Відтворення внутрішнього психологічного стану героя в певний момент його життя, викликаний подією чи явищем)

 3. Імена яких двох видатних українців поєднує народна пісня «Стоїть явір над водою»? (Поета й художника Т.Шевченка та композитора і співака С.Гулака-Артемовського)

 4. Що таке маж (мажа)? (1.Чумацький віз. 2. Міра ваги чи об’єму, що дорівнює місткості одного чумацького воза)

 5. Із якого твору епіграф: «Дела давно минувших дней, Преданья старины глубокой…»? (А.С.Пушкин) (Епіграф із твору І.Франка «Захар Беркут»)

5 балів

III. Доведіть, що балада «Тополя» Т.Шевченка за стилем нагадує твори усної народної творчості.

Відповідь.

Балада «Тополя» нагадує твори усної народної творчості, тому що Т.Шевченко використовує художні засоби, які є характерними для народнопоетичної мови:

 • постійні епітети: лист широкий, карі оченята;

 • повтори одного слова двічі або близьких за значенням слів: любилися-кохалися;

 • слова із суфіксами пестливості: серденько. раденькі, оченята;

 • слова-образи. що стають народними символами: голубка, тополенька;

 • порівняння: мов на крилах; поле, як те море.

Балада «Тополя», як і твір усної народної творчості, за своєю будовою містить вступ, основну частину і кінцівку. У творі письменник подає сумну розповідь про трагічне кохання. Тут наявні й народна символіка, і міфологічні метаморфози (перетворення дівчини на тополю), і народні ворожіння.

5 балів
Українська мова

 1. Запишіть речення, розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частини мови, зробіть морфологічний розбір виділеного слова).

прийм. ім.прийм. ім. дієсл. ім. ім. спол. ім.

У бабусі в хаті пахло чебрецем, звіробоєм і материнкою.
Речення розповідне, неокличне, просте, односкладне, поширене, повне, ускладнене однорідними додатками.

Чебрецем – додаток, іменник, поч.ф. - чебрець, загальна назва, назва неістоти, чол. рід, II відміна, м’яка група, однина, О.в.




 1. балів

ІІ. Запишіть повністю умовні скорочення та числівники словами, узгодивши з іменниками.
674 грн; 5,3 га; 359 м; 4 (доба); 45,5 ц; ½ (діжка); чимало (граніт); 3,1 (відро).
Відповідь.

 • Шістсот сімдесят чотири гривні;

 • П’ять цілих і три десятих гектара;

 • Триста п’ятдесят дев’ять метрів;

 • Чотири доби;

 • Сорок п’ять цілих і п’ять десятих центнера;

 • Одна друга діжки;

 • Чимало граніту;

 • Три цілих і одна десята відра.

 1. бали


ІІІ. Доберіть із дужок потрібне слово, яке утворює фразеологізм. Розкрийте значення записаних фразеологізмів.

Спалити (дрова, листи, кораблі); узяти (книжку, моду, стілець); читати (оповідання, нотації, афіші); кусати (хліб, яблуко, лікті); плести (павутиння, мотузку, рукавиці); коптити (м'ясо, ковбасу, небо).



Відповідь

Спалити кораблі – знищити можливість для відступу.

Узяти моду – призвичаїтися до чогось.

Читати нотації – дорікаючи, давати комусь настанови, поради.

Кусати лікті – виявляти велику досаду, шкодувати.

Плести павутиння – підступно, хитро підкоряти своєму впливові.

Коптити небо – жити бездіяльно, безцільно, без користі для інших.



 1. балів


ІV. Запишіть правильно слова, знявши скісну риску.

Нац/банк, пів/дюжини, лікар/еколог, людино/день, звіробій/трава, не/сьогодні/завтра, первісно/общинний, свіжо/зрубаний, заєць/русак, важко/хворий, суспільно/корисний, супільно/політичний, військово/спортивний, військово/зобов’язаний, гіркувато/солоний.



Відповідь

Нацбанк, півдюжини, лікар-еколог, людино-день, звіробій-трава, не сьогодні-завтра, первіснообщинний, свіжозрубаний, заєць-русак, важкохворий, суспільно корисний, супільно-політичний, військово-спортивний, військовозобов’язаний, гіркувато-солоний.




5 балів

Усього – 44 бали

На виконання завдань відводиться чотири години

Відповіді

2017-2018 н. р.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для районної (міської) олімпіади з української мови і літератури

8 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на тему «Добре бути вченим, воїном, але найважливіше залишатися людиною» (М. В. Гоголь).

12 балів

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Яка ще інша назва народної пісні «Засвіт встали козаченьки»? («Засвистали козаченьки»)

 2. Кого називали українським Гомером? (Остапа Вересая)

 3. Укажіть провідний мотив вірша «Думи мої, думи мої…» (Провідний мотив вірша − творчість як єдина втіха на засланні)

 4. Що таке художній цикл? (Художній літературний цикл – це сукупність художніх творів одного жанру, які об’єднуються задумом автора в естетичну цілісність)

 5. У якій поезії Лесі Українки звучить мотив волелюбності та творчості? («Хотіла б я піснею стати…»)

5 балів

ІІІ. Установіть відповідність.

Народні співці

1 кобзарі

2 скальди

3 трубадури

4 поети-кіфареди

Відповідь: 1А, 2В, 3Д, 4Г.

Країна (регіони)

А Україна

Б Ісландія

В Скандинавія

Г Стародавня Греція

Д середньовічна Франція



4 бали

Українська мова

І. Запишіть речення, розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частини мови, дайте характеристику всій конструкції, зробіть морфологічний розбір виділеного слова).

Займ. ім. прикм.



Хтось, може, зорями сумними

прийм ім..прикм. част. дієсл.

у снах юнацьких не пробув (Л. Костенко).

Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене вставним словом може, що надає відтінку невпевненості, виділене комами.

Зорями- непрямий додаток,іменник,поч.ф. - зоря, загальна назва, назва неістоти, жін. рід, I відміна,м’яка група,множина, О.в.



8 балів

ІІ. Відредагуйте фразеологізми, поясніть їхнє значення.

Піррові стайні, Авгієве ложе, Прокрустова перемога, Сади Аріадни, нитка Тантала, муки Семіраміди.



Піррова перемога, авгієві стайні, прокрустове ложе, сади Семіраміди, нитка Аріадни, муки Тантала.

Піррова перемога – перемога, яка дістається дуже великою ціною; перемога, рівносильна поразці.

Авгієві стайні – надзвичайно забруднене місце, велике безладдя або вкрай занедбані й заплутані справи.

Прокрустове ложе – мірка, формальний шаблон, під який штучно підганяють реальне життя: факти та явища, творчість, ідеї тощо.

Сади Семіраміди – щось прекрасне, грандіозне, величне.

Нитка Аріадни – те, що дає правильний напрямок, допомагає знайти правильний шлях за яких-небудь обставин; спосіб, що допомагає розв’язати якесь важке питання, вийти зі скрутного становища; порятунок.

Муки Тантала – страждання, яких зазнає людина від усвідомлення близькості бажаної мети й неможливості її досягти.

3 бали

ІІІ. Визначте рід незмінюваних іменників. Доберіть до них прикметники.

Конферансьє, івасі, цеце, таксі, Тбілісі, шимпанзе, поні, салямі, бра, журі, маестро, кольрабі.



Досвідчений конферансьє (ч.р.), смачна івасі(ж.р.), небезпечна цеце (ж.р.), жовте таксі (с.р.),велике Тбілісі (с.р.), цікавий шимпанзе (ч.р.), маленький поні (ч.р.), свіжа салямі (ж.р.), нове бра (с.р.), справедливе журі (с.р.), відомий маестро (ч.р.), корисна кольрабі (ж.р.).

6 балів

IV. Запишіть числівники словами, узгодивши їх з іменниками в зазначених відмінках.

 • 4361 (працівник) – Н. в.;

 • 24 (відсоток) – Р. в.;

 • 3476 (сім'я) – Д. в.;

 • 2553 (кілометр) – М. в.;

 • 648 (примірник) – З. в.;

 • 186 (депутат) – О. в.;

 • 716 (комп’ютер) – М. в.;



 • Чотири тисяці триста шістдесят один працівник;

 • двадцяти (-ьох) чотирьох відсотків;

 • трьом тисячам чотирьомстам сімдесяти (-ьом) шести (-ьом) сім’ям;

 • (на) двох тисячах п’ятистах п’ятдесяти (-ьох) трьох кілометрах;

 • шістсот сорок вісім примірників;

 • ста вісімдесятьма (-ьома) шістьма (-ьома) депутатами;

 • (на) семистах шістнадцяти (-ьох) комп’ютерах;

7 балів

Усього – 45 балів

На виконання завдань відводиться чотири години

Відповіді

2017-2018 н. р.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для районної(міської) олімпіади з української мови і літератури

9 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на тему «Краще черствий хліб у своєму домі, ніж різноманітність страв за чужим столом». У тексті використайте речення, ускладнені відокремленою обставиною та відокремленим означенням.

12 балів

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Які жанри перекладної літератури Київської Русі були найбільш популярними? (Житія, проповіді, патерики, апокрифи, шестидневи, фізіологи, хронологи).

 2. Назвіть імена найвидатніших українських фольклористів (не менше чотирьох). (Михайло Максимович, Левко Боровиковський, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Павло Чубинський, Іван Франко, Володимир Гнатюк, Дмитро Яворницький, Михайло Грушевський, Філарет Колесса)

 3. Визначте основне ідейне спрямування «Повісті минулих літ». (Возвеличення Русі, заклик до боротьби проти зовнішніх ворогів, до об’єднання земель проти братнього кровопролиття; уславлення загальноруського патріотизму.

 1. Назвіть найвідоміші рукописні книги Київської Русі. (Остромирове Євангеліє та Ізборник Святослава)

 2. Кому належать слова: «Українська людина бароко відчувала себе не тільки прив’язаною до рідної землі, а й реально належною до певного, власне українського етносу, змагалася за свої права та вольності, звичаї, свою, зрештою, окремішність, а то й піднімалася на національно-визвольні змагання»? (Валерій Шевчук)

5 балів

ІІІ. Установіть відповідність між назвою твору і автором.

1 Ф. Прокопович

2 Г. Сковорода

3 С. Климовський

4 І. Величковський



Відповідь: 1В, 2Г, 3Д, 4Б.

А «Історія русів»

Б «Млеко»

В «Володимир»

Г «Вдячний Еродій»

Д «Їхав козак за Дунай»



4 бали

Українська мова

І. Запишіть речення, розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частини мови, дайте характеристику всій конструкції, побудуйте структурну схему).

Невиразною чорною плямою, поринувши у темінь, лежало сонне село у видолинку, і тільки в корчмі ясно світилось одиноке віконце, прикрите завісою, приковуючи до себе Остапів погляд.

прикм прикм. ім.. дієприсл. прийм. ім. дієсл. прикм. ім. прийм. ім..

Невиразною чорною плямою, поринувши у темінь, лежало сонне село у видолинку,

спол част. прийм. ім. присл. дієсл. прикм. ім.. дієприкм. ім. дієприсл. прийм. займ

і тільки в корчмі ясно світилось одиноке віконце, прикрите завісою, приковуючи до себе

прикм. ім.



Остапів погляд.

Речення розповідне, неокличне, складне, складносурядне, складається з двох частин, поєднаних єднальним сполучником і. [ ], і [ ].

І речення: Невиразною чорною плямою, поринувши у темінь, лежало сонне село у видолинку – формально просте, двоскладне, пошрене, повне, ускладнене відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом поринувши у темінь.

ІІ речення: І тільки в корчмі ясно світилось одиноке віконце, прикрите завісою, приковуючи до себе Остапів погляд – формально просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене відокремленим означенням, вираженим дієприкметниковим зворотом прикрите завісою, та відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом приковуючи до себе Остапів погляд.

8 балів

ІІ. Запишіть цифри словами, поставивши числівники в потрібному відмінку.

 • Скласти 8 з 548697;

 • від 3112386 відняти 11;

 • до 8957 додати 19;

 • визначити добуток від множення 535 на 7;

 • відстань дорівнює 1861 км.

5 балів

 • Скласти вісім з п’ятьмастами (п’ятьомастами) сорока вісьма (вісьмома) тисячами шістьмастами (шістьомастами) дев’яноста сьома (сімома);

 • від трьох мільйонів ста дванадцяти (дванадцятьох) тисяч трьохсот вісімдесяти (вісімдесятьох) шести (шістьох) відняти одинадцять;

 • до восьми (вісьмох) тисяч дев’ятисот п’ятдесяти (п’ятдесятьох) семи (сімох) додати дев’ятнадцять;

 • визначити добуток від множення п’ятисот тридцяти (тридцятьох) п’яти (п’ятьох) на сім;

 • відстань дорівнює одній тисячі восьмистам шістдесяти (шістдесятьом) одному кілометру.

ІІІ. Поставте наголоси у словах.

Український, літопис, легкий, видання, ненависть, читання, ознака, кілометр, чотирнадцять, олень, урочисто, перепис, сільськогосподарський, пізнання, бюлетень,каталог, квартал, спина, черговий, приятель.



Укранський, літпис, легкй, видння, ненвисть, читння, ознка, кіломтр, чотирндцять, лень, урочсто, перпис, сільськогосподрський, пізнння, бюлетнь, каталг, квартл, спна, черговй, прятель.

4 бали

V. Поясніть значення запропонованих слів. Чим вони відрізняються? Уведіть їх у словосполучення або речення.

Видатний – визначний – відомий.



Видатний – той, що виділяється серед інших якимись надзвичайними рисами, якостями, властивостями (видатні заслуги). Визначний – який має значні (помітні) досягнення в певній галузі (визначні письменники). Відомий – той, про якого (про щось) знають, популярний (відома картина).

Це прикметники-синоніми, але кожен передбачає й додаткові лексичні значення чи їх відтінки.  Найвищий ступінь позитивної якості має в цьому синонімічному ряду слово видатний.  

3 бали

V. Установіть відповідність між відокремленим членом речення та його прикладом.

Відокремлений член речення

1 додаток

2 обставина

3 означення

4 прикладка (різновид означення)

Приклад

А Це звичка в мене така – поговорити.

Б Вечір, мій друг таємний, пригорне мене своїм теплом.

В На дворі, замість похилої хатини, стояв веселий будинок.

Г Вітер лютий налетів з розгону і, втомившись, під дверима ліг.

Д Багато людей на світі, а ти в мене один.



1 – В, 2 – Г, 3 – А, 4 – Б

4 бали

Усього – 45 балів

На виконання завдань відводиться чотири години

ВІДПОВІДІ

2017-2018

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для районної (міської) олімпіади з української мови і літератури

10 клас

Українська література

 1. Прочитайте наведений текст.

Напевно, ви самі помічали, що одні люди змалку мають добру пам’ять, миттєву реакцію, гнучке мислення, а іншим найменші досягнення даються з великим трудом. Хоча успіху в житті досягають як обдаровані, так і працьовиті. Цікаво, талановитими народжуються чи стають із часом?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Сформулюйте висновки.

12 балів

II. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


 1. Які ще жанри, окрім оповідань, розробляв у своїй творчості письменник Б.Грінченко? (Творчий доробок Бориса Грінченка не обмежується лише оповіданнями. Серед його творів є також вірші, повісті, п'єси, які завжди мали великий успіх у читачів. Працював він також і в жанрі байки).

 2. Звідки взяті слова «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», які стали остаточною назвою роману Панаса Мирного?( З Біблії (Книга Йова, 6:5)

 3. Назвіть псевдоніми братів і сестри І.Карпенка-Карого. (Панас Саксаганський, Микола Садовський, Марія Садовська-Барілотті )

 4. Укажіть автора перших українських романів із життя інтелігенції «Хмари», «Над Чорним морем». (Іван Нечуй - Левицький)

 5. Хто з письменників створив цикл «образків з життя» під загальною назвою «Як ведеться, так і живеться»? (Панас Мирний)

5 балів

III. Упізнайте письменника за фактом, явищем, художнім образом, близькою людиною.

Прізвище письменника Факт, явище, художній образ, близька

людина

1. Іван Карпенко - Карий А М.Лисенко, театр, Шрам


2.Михайло Старицький Б Єлисаветград, Н.Тарновська, «одежа – перве діло»

3. Панас Мирний В Стеблів, «На Кожум’яках», Мазури


4. Іван Нечуй – Левицький Г «Лимерівна», Миргород, «палкий погляд… з

якоюсь хижою натурою»



Д В.Дейша, Криворівня, «під вікнами сумно ридали трембіти»
Відповідь: 1-Б,2-А,3-Г,4-В 4 бали
IV. На основі особливостей художнього стилю наведеного уривка заповніть «паспорт» твору.

«Отак радіють та Богові не надякуються, що хоч трохи втекли од важких злиднів, нужди, горя… І в хаті в них стало чепурніше, ясніше; і хліб не такий чорний та сухий; і каша до борщу не вряди-годи; а часом і сир на вареники… І одежа, хоч про свято, була як у людей; та й у будень не висіло та не бовталося старе гнотя… І зокола хата обмазана, хоч рудою глиною, дірявою оселею; з-за хати хлівець визирав, льох чорніє… Уже завелась свиня з поросятком і овечат десяток. Уже під паску є своє поросятко й своє ягнятко, і паска – біла… Достатків більше, й достатки кращі».

1.Назва.


2.Автор.

3.Рік написання.

4.Літературний рід.

5. Жанр.


6.Авторський підзаголовок твору.

7.Тема.


8. Ідея.

9. Композиційна будова твору.

10. Проблематика.

Відповідь.


 1. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

 2. Панас Мирний, співавтор – Іван Білик.

 3. 1875 р.

 4. Епос.

 5. Соціально-психологічний роман.

 6. Роман із народного життя.

 7. Тема: зображення життя та боротьби селянства проти соціального гноблення в період реформи 1861 р. та розкриття на соціальному тлі життя злочинця Чіпки від народження до в’язниці.

 8. Ідея: утвердження думки про неможливість подолання проявів зла аморальними, жорстокими способами; засудження соціально несправедливого суспільного устрою; утвердження думки про те, що життя завжди дає людині вибір.

9. Чотири частини, тридцять розділів.

10.

 • Батьки і діти;

 • добро і зло;

 • земля й достаток;

 • кріпацька неволя;

 • жінка в сім’ї;

 • любов і сімейне щастя;

 • гріх і спокута;

 • жорстокість і милосердя…


4 бали
Українська мова

 1. Запишіть речення, розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частини мови, дайте характеристику всій конструкції та окремим її частинам, побудуйте структурну схему).

прийм. дієприкм. ім. дієсл. займ. ім. спол. дієсл. дієсл. спол. присл. дієсл.

Над притомленим степом стояла така тиша, що було чути, як знизу дихає

ім. спол. дієсл. ім. дієприкм ім. спол. прийм. займ. прикм. ім.



колос, як пробивається дух заснулої берізки, як в її медвяну ніжність

дієсл. ім. дієприкм. ім.



вплітається гіркуватість одволоженого полину. (М. Стельмах)

яка? що?

[ ], що ( … ), як ( … ), як ( … ), як ( … ).

Речення розповідне, неокличне, стверджувальне, складне, сполучникове, складнопідрядне, з кількома підрядними (змішаний тип: послідовна й однорідна підрядність).



 1. Над притомленим степом стояла така тиша – головне, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.

 2. що було чути – односкладне, безособове, непоширене, неускладнене.

 3. як знизу дихає колос – двоскладне, поширене, повне, неускладнене.

 4. як пробивається дух заснулої берізки – двоскладне, поширене, повне, неускладнене.

 5. як в її медвяну ніжність вплітається гіркуватість одволоженого полину – двоскладне, поширене, повне, неускладнене.




 1. балів

ІІ. Запишіть правильно слова, згрупувавши їх за видами орфограм

Пан/європейський, сто/п’ятдесяти/семи/тисячний, день/у/день, всього/на/всього, кінець/кінцем, сніжно/білий, завм..рати, волин..ський, брин..чати,з аст…лати, двох..ярус..ний, Снігурон..ка, камін..чик, моркв..ний, п..юре, без..язикий, ремін..чик, різ..б..яр, грав..юра, рибал..ці, нян..чити, кур..єр, черв..як, рал..і, торф..яний, дзвв..якнути, пів..яблука, ім..іграція, ем..іграція.
Відповідь.

 • Пан’європейський, двох’ярусний, без’язикий, пів’яблука;

 • Кур’єр, черв’як, торф’яний;

 • Морквяний, дзвякнути, гравюра, пюре;

 • Бриньчати, Снігуроньці, няньчин, різьбяр;

 • Волинський, камінчик, ремінчик, рибалці;

 • Стоп’ятдесятисемитисячний, сніжно-білий;

 • День у день, кінець кінцем, всього-на-всього;

 • Завмирати, застилати;

 • Ралі, імміграція, еміграція.

 1. балів


III. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

1. Скільки звуків у слові електрооснащеність? (18 звуків)

2. Назвіть жанри епістолярного стилю. (Листи, щоденники, мемуари, нотатки, календарі)

3. Запишіть не менше чотирьох фразеологізмів, які б містили власні назви, та поясніть їхнє значення. (Очей у Сірка позичати – втратити почуття сорому, власної гідності; від Адама – дуже здалека, із самого початку;



відкривати Америку – оголошувати про те, що всім давно відоме; де Макар телят не пас – дуже далеко, там, де важкі умови, де перебувають не з власного бажання; скорчити Лазаря – прикинутися обездоленим, нещасним; за царя Гороха (Панька) – у дуже давні часи)


 1. бали

ІV. Поясніть, що означають наведені нижче частини слів іншомовного походження. Запишіть приклади слів, із якими вони можуть уживатися.

Супер-, ультра-, гіпер-, анти-, а-.

Відповідь

 • Супер- префікс. що вказує на розташування зверху, на вищий ступінь якості або ознаки чого-небудь.

 • Ультра- відповідає поняттям «над», «крайній», «за межами».

 • Гіпер- вказує на перевищення чого-небудь у порівнянні з нормою.

 • Анти- означає протилежність або ворожість чому-небудь.

 • А- префікс, що означає заперечення, відсутність якої-небудь ознаки, якості, властивості, вираженої основною частиною слова.

Супермаркет, ультразвук, гіпервітаміноз, антивіруси, асиметрія.

5 балів

Усього – 47 балів

На виконання завдань відводиться чотири години

ВІДПОВІДІ
2017-2018


Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для районної (міської) олімпіади з української мови і літератури

11 клас

Українська література

І. Прочитайте наведений текст.

Кажуть, успішний той, хто здобуває інформацію першим і вміє її використати. Сучасний світ став більш динамічним завдяки розвитку комп’ютерних технологій. Знання передусім пов’язані з освіченістю людини. Але є люди, здебільшого старшого віку, які не мають елементарних знань про комп’ютер й інтернет-мережу, але їх поважають і називають мудрими. Що ж нині важливіше: бути освіченим чи мудрим?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Сформулюйте висновки.

12 балів

II. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


 1. Назвіть збірки новел Миколи Фітільова. («Осінь», «Сині етюди»)

 2. Кого Микола Бажан назвав «майстром залізної троянди»?(Юрія Яновського)

 3. Назвіть автора збірки «Антологія римської поезії». (Микола Зеров)

 4. Що означає слово вальдшнепи, яке є назвою однойменного роману Миколи Хвильового?(Пташка. Лісовий кулик)

 5. Хто з українських митців згуртував, а потім зруйнував такі організації: «Ударна група поетів-футуристів» і Аспанфут? (Михайль Семенко).



5 балів

III. Установіть відповідність.

Псевдонім Справжнє прізвище

1. Микола Хвильовий      А Кандиба


2. Георгій Ней Б Фітільов

3. Кантемирянин В Яновський


4. Олег Ольжич Г Стрілець

Д Плужник
Відповідь: 1-Б,2-В,3-Д,4-А

4 бали

IV. Розкрийте питання літературознавчого характеру: «Особливості модернізму в українській літературі початку ХХ століття»

Український модернізм – явище складне, суперечливе і в силу ідеологічних причин довгий час замовчуване. Вітчизняні літературознавці зробили перші кроки в науковому дослідженні цього естетичного феномену. Зокрема визначено його основні риси. Це насамперед увага до естетичних цінностей, а не до суспільних потреб, обстоювання справжньої свободи творчості, орієнтація на кращі зразки європейської літератури. Крім того, кожна стильова модерністська течія на українському ґрунті була відмінною від аналогічної в європейській літературі. Так, творчість М. Коцюбинського, В. Стефаника, Г.Косинки позначена рисами імпресіонізму, проте письменники, змальовуючи події, «пропускають» їх не через власне «я», як це було у літературі західній, а через душі дійових осіб. Українські футуристи, на відміну від італійських, не оспівували війн, але заперечували літературну класику й мистецтво взагалі. Основоположник українського футуризму М.Семенко, наприклад, стверджував, що для нього не існує авторитетів, традицій, він «сам собі предок». Проте М. Семенко чимало зробив для оновлення українського віршування.



Символізм в українській літературі, представлений творами О. Олеся, М.Філянського, Г. Чупринки, П. Тичини, Д. Загула та інших, хоч і розвивався під впливом символізму в літературі російській, був позбавлений містики, притаманної останній. Натомість у творах українських поетів-символістів переважає музичність, широка кольорова гама, сила звукового образу. Захоплені національною ідеєю, створюють відповідну систему образів-символів: пустеля – Україна, самотня сосна як уособлення рідного народу в ліриці О. Олеся, вітер у П.Тичини символізує революційні та національно-визвольні сподівання народу . Отже, в українській літературі початку XX століття спостерігається розмаїття літературних напрямів і стилів.

4 бали

Українська мова

I. Запишіть речення, розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частини мови, дайте характеристику всій конструкції та окремим її частинам, побудуйте структурну схему).

присл. прийм. займ ім. ім. присл дієсл прийм.займ. присл спол. дієприсл. прийм.



Коли через деякий час археолог уже стояв з нею поруч і, схилившись на

ім. присл. дієсл. ім. прийм. прикм прикм ім. спол. займ. ім.. дієсл. прийм.



мур, знову повів мову про давнє, античне, Інна й цього разу вловлювала в

займ займ. займ. прикм. прикм. ім. займ. част. займ. дієсл.



його словах отой глибинний, додатковий зміст, який лише їй призначався.

коли? який?

(Коли ), [ ], (який ).

Речення розповідне, неокличне, стверджувальне, складне, сполучникове, складнопідрядне, з неоднорідною підрядністю.


 1. Інна й цього разу вловлювала в його словах отой глибинний, додатковий зміст… – головне, двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними означеннями.

 2. Коли через деякий час археолог уже стояв з нею поруч і, схилившись на мур, знову повів мову про давнє, античне… – підрядне обставинне часу, двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними присудками, додатками та відокремленою обставиною.

 3. який лише їй призначався – підрядне, означальне, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.


8 балів

II. Узгодьте абревіатури з дієсловами в минулому часі.

США (погодитись), НАТО (заявити), мін’юст (оголосити), ООН (виступити), ЄС (відмовитись), НБУ (відмовити), СБУ (забезпечити), ЧАЕС (відновити), УПА (проголосити), ОБСЄ (залучити), МВФ (надати), МНС (повідомити), ДАІ (дозволити),

ЗМІ (висвітлити), УТН (повідомити).

Відповідь

США погодилися, НАТО заявило, мін’юст оголосив, ООН виступила, ЄС відмовився, НБУ відмовив, СБУ забезпечила, ЧАЕС відновила, УПА проголосила, ОБСЄ залучила, МВФ надав, МНС повідомило, ДАІ дозволила, ЗМІ висвітлили, УТН повідомили.
5балів

III. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Чому у слові смієшся немає шиплячих приголосних, а в слові розширити –свистячих? (У слові смієшся шиплячий приголосний ш уподібнюється до свистячого с, а у слові розширити – свистячий з до шиплячого ш)

2. Що означає поняття «орфоепічна норма»? (Орфоепічна норма – єдино правильний і обов’язковий для вживання варіант вимови й наголошування слів)

3. Утворіть складні прикметники від наведених словосполучень, записуючи цифрами слова: 45%, 80 метрів, 3 поверхи, 68 літрів. (Сорокап’ятивідсотковий, вісімдесятиметровий, триповерховий, шістдесятивосьмилітровий)


3 бали
IV. Від наведених іменників утворіть присвійні прикметники. Запишіть правила, зазначивши позиції, у яких присвійні прикметники втратили власне прикметникову семантику й не виражають значення присвійності. Наведіть приклади.

Коваль, Надія, жирафа, мати, тато, сусід, ворона, директор, дочка, зброяр.



Відповідь

Ковалів, Надіїн, жираф’ячий, материн, татів, сусідів, воронячий, директорів, доччин, зброярів.
Частина присвійних прикметників, утворених за допомогою суфіксів -ів,-їв,-ин,-їн (та їх варіантів), утратила власне прикметникову семантику, ставши:

а) географічними назвами: Зміїв, Київ, Львів, Сватове, Шевченкове;

б)прізвищами: Іванишин, Федорів, .Яцків, Лесин;

в)термінологічними назвами: адамове яблуко, королів цвіт, петрів батіг, базедова хвороба;

г)лаконічними узагальненнями, крилатими висловами: ахіллесова п’ята, гордіїв вузол, сізіфова

праця, дамоклів меч.
6 балів

Усього – 47 балів

На виконання завдань відводиться чотири години
Каталог: uploads -> editor
editor -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити» icon7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум на одну з поданих тем
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях
7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити» icon? ? Щастя Твір-роздум на морально-етичну тему
«Ми знаходимося тут, щоб зробити свій внесок у цей світ. А інакше, навіщо ми тут?»
7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити» iconУрок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
Мета. Вчити учнів сприймати змальовані словами образи природи рідної землі у прозових І віршованих текстах, узагальнити знання учнів...
7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити» iconДавня українська література — література українського народу XI-XVIII ст. Давня українська література — література українського народу XI-XVIII ст
Нова періодизація давнього письменства базується на схемі Д. Чижевського, поданій в "Історії української літератури"
7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити» icon10 клас Твори для вивчення Українська література
Українська література для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити» iconВсеукраїнська учнівська олімпіада з історії 012 р. III етап клас. Максимальна кількість балів – 90
Володарі цього античного міста приймали наступну присягу «Служити народу та радити йому найкраще І найбільш справедливе для держави...
7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити» icon«Тільки родина як вічна зернина на невмирущому полі життя…» 12 б
Напишіть твір-роздум на тему «Тільки родина – як вічна зернина на невмирущому полі життя…» 12 б
7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити» iconГіпермаркет Знань>>Українська література 10 клас
Українська література:«Життя І творчість Івана Карпенка-Карого – одного з корифеїв українського театру»
7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити» iconУрок № українська література 11 клас 27. 01. 2014
...
7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити» iconКласифікатор з української літератури 11 клас Вчитель: Тавлуй Раїса Миколаївна Електронна адреса
Література. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка