7 клас українська мова І. Запишіть слова, вставивши, де треба, м’який знак або апострофСкачати 120,92 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір120,92 Kb.Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

( 2011-2012 н. р.)


7 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Запишіть слова, вставивши, де треба, м’який знак або апостроф.

Плач.., т..мяний, голуб.., конферанс..є, дит..ясла, с..омий, забел..котіти, мавп..ячий, св..ятковий, р..ясний, накл..овування, порт..єра, напів..трухлявий, суб..єкт, подвір..я, інжир.., т..охкати, напам..ять, бур..яковий, рум..яний.

5 б.


ІІ. Поставте подані іменники в родовому, давальному та орудному відмінках.

Криниця, килим, очі, сльоза, бунтар, снігур, комір, школяр.

8 б.

ІІІ. Зі слів кожного словосполучення способом складання утворіть нові слова.Падають зорі, трясеться земля, гасити вогонь, чорна земля, багато літ, сім барв, сто поверхів, вказувати дорогу.

4 б.


ІV. Доберіть фразеологізми-синоніми ( не менше 4) до наведених.

Бити байдики, де козам роги правлять, собаку з’їв.

4 б.

V. Складіть і запишіть три речення, використавши подані однорідні члени речення.1. Міста і села, поля і луги, моря і ріки.

------- ------- ------ ------ ------- -------

2. Малі й дорослі, старі та молоді, досвідчені й недосвідчені.
3. Вірші й поеми, і оповідання, й повісті, й уривки з романів.

-------- --------- -------------- --------- ---------- -----------

3 б.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір на одну із тем:

1. Українська пісня – поетична біографія народу.

2. Ліричний герой твору Т.Г.Шевченка «Мені тринадцятий минало».

3. Мій улюблений літературний герой (за творами української літератури).

12 б.


ІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1.З якого твору ці слова:

Попереду Дорошенко

Веде своє військо,

Військо запорозьке

Хорошенько!?

2. Що таке гіпербола?

3. Де друкувалися перші твори І.Я.Франка?

4. Як закінчився бій Мирослави з ведмедицею (І.Я.Франко «Захар Беркут»)?

5. Що відповів Максим Беркут Тугару Вовку на запитання « – Твій батько має велику власть над громадою?» (І.Я.Франко «Захар Беркут»)? 6. Кого називали тухольці своїм Сторожем (І.Я.Франко «Захар Беркут»)?

7. Напишіть наступні три рядки вірша:

Та й почула, що я плачу,

8.Що таке ідея твору?

9. Де народився Андрій Чайковський?

10. У якому селі відбуваються події в оповіданні А.Чайковського «За сестрою»? 10 б.

ІІІ.Випишіть усі відомі вам художні засоби.

Народилась я на Україні,

Де річки й світанки сині-сині.

Змалку вчила мене моя мати

Мову й рідне слово шанувати.
Моя рідна українська мово,

Я люблю твоє співуче слово.

Я без нього, наче без родини,

Бо я донька рідної Вкраїни.


Серце моє квітне як в обнові,

Коли чую українське слово.

А воно ж, як птах, небес сягає.

Краще мови рідної немає.(О.Довгоп’ят)

8 б.
Максимальна кількість балів – 54
Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

( 2011-2012 н. р.)


8 клас

Українська мова

І. Спишіть, вставивши букви та знявши риску. Розставте розділові знаки та поясніть їх уживання.

Оба/б..ч старої груш.. ..ховавшись за/те густе листя сором..язливо в..з..рали ні/ким не/п..лохані голівки чорто/полоху. За/те мал..ви пр..крашаюч.. ст..жину не/займаною красою ні/скільки не/сором..лися людс..кого ока. М..кола не/знав ні/зві..ки він родом ні/скільки йому літ ні/про/що думали його не/р..зважні батьки пускаюч.. в/світ свою д..тину. 6 б.ІІ. Утворіть прикметники та запишіть їх складними словами.

2 поверхи, дитячі ясла, 7 разів, 3 ядра, 1000000 голосів, 125 кілометрів.

3 б.

ІІІ. Поясніть, чому закінчення в поданих парами дієсловах пишуться по-різному.

Застелиш – застелеш, волочиш – волочеш, хропиш – хропеш, гуркотиш – гуркочеш, свистиш – свищеш, ростиш – ростеш.

6 б.

ІV. Спишіть, вставивши пропущені букви. Визначте спосіб зв’язку слів у кожному словосполученні.

Бл..скуч..х усп..хів, ближн..ми сте..ками, блукаюч.. вогн..ки, блукаюч.. довго, виконуюч..й обов..язки, всеп..р..м..гаюч..й весні, зн..м..гаюч..й боєць, зн..м..г..юч.. бійці, ідуч.. вгору, завм..раюч..ми звуками.

5 б.

V. З кожним із поданих слів складіть пари речень так, щоб в одному реченні слово було вжито в прямому значенні, а в другому – в переносному.

Сталевий, гострий, теплий, ведмежий.

8 б.

Українська література

І. Напишіть твір на одну з тем:

1. Маруся Чурай. Хто вона: дівчина чи легенда?

2. Князь Ігор – захисник Землі Руської.

3. Персонажі байок П.Гулака-Артемовського. 12 б.ІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Кого називали чумаками?

2. До якого виду пісень належить пісня «Вилітали орли з-за крутої гори»?

3. До яких пісень належить пісня «Ой у лузі червона калина»?

4. Хто є автором твору «За сестрою»?

5. У якому році здійснив свій похід на половців князь Ігор?

6. Кого вважають першим письменником нової української літератури?

7. У якому році вийшов з друку перший «Кобзар» Т.Г.Шевченка?

8. Як називається двоскладова стопа без наголосу?

9. Який твір Т.Г.Шевченка розпочинається піснею невільників-українців, що страждають у турецькому ярмі?

10. Дайте визначення літопису. 10 б.
ІІІ. Прочитайте поезію і дайте відповіді на запитання.
Калина похилилась вниз,

мов ягода, росте червоне слово.

Весні окриленій молись,

карбуй на камні пісню калинову!


Та промінь сонця, мов стріла,

проколе слово і проріже камінь,

і лиш калина, як цвіла,

цвіте щороку листям і піснями.

(Богдан-Ігор Антонич)
1. Над чим розмірковує автор вірша?

2. До якої думки він підводить читача?


3. Які художні засоби використав поет у вірші (підтвердіть прикладами)?

9 б.

Максимальна кількість балів – 59

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

( 2011-2012 н. р.)9 клас
Українська мова

І. Доберіть до іншомовних слів українські відповідники, запишіть.

Абітурієнт, абсолютний, азарт, бібліофіл, контракт, контраст, ідеальний, еталон, фотографія, субсидія.

5 б.
ІІ. Спишіть, підкресліть підмети та присудки, визначте вид односкладних речень. Вставте пропущені букви або зніміть риску.

1. Хліб чес..но вч..т..ся здобувати, умійте й крихту шанувати. 2. На/дворі тиша. 3. Не/допускайте до душі дв..вірних. 4. Не/забудуть тих днів ні/коли. 5. Ось прича..всь і жду. 6. А по/над бер..гом в росі туманам ще дріма..т..ся. 7. У бабці завжди пахло чебр..цем та м..ятою. 8. Уже по/полудн..вали.

8 б.

ІІІ. Відредагуйте речення.

1. Мій товариш дуже занедужав грипом. 2. На протязі двох неділь ми не бачилися із подругою. 3. Самий щасливий день у моєму житті це переможна гра по футболу з командою «Спартак». 4. Без хороших знаннів дуже важко знайти своє місто в житті. 5. Оксана завжди приймала активну участь у шкільних міроприємствах. 6. Від розлуки із рідним краєм його серце стискалося біллю і розпачем.

6 б.
ІV. Допишіть прислів’я, розставивши розділові знаки. Визначте смислові зв’язки між частинами складних речень.

1. Незнайко на печі лежить а ... . 2. Спершу треба розсудити а ... . 3. Або добути або ... . 4. Сюди тень туди тень та й ... . 5. Вчення світ а ... . 6. Або рибку їсти або ... . 7. Сім раз відмір а ... . 8. Люди жать а ... .

8 б.
V. Складіть і запишіть діалог між продавцем квіткового магазину та покупцем, який хоче придбати букет квітів для своєї мами. Дотримуйтеся при цьому мовного етикету, у репліках уживайте складнопідрядні речення з підрядними означальними.

10 б.


Українська література

І. Напишіть твір на одну з тем:

1. Через пісню – у світ духовності (місце і роль ліричних українських народних пісень).

2. «Історія Русів» – адресований у віки змістовий та почуттєво-патріотичний заряд.

3. «Енеїда» Івана Котляревського – перший твір нової української літератури. 12 б.


ІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Укажіть, яке з понять випадає з логічного ряду: постпозиція, експозиція, кульмінація, тема, розв’язка. Свій вибір обгрунтуйте.

2. Хто автор твору «Їхав козак за Дунай»?

3. Що таке «Руська Трійця»?

4. Хто є автором твору «Веснівка»?

5. Укажіть назву твору й автора слів :

Ладить юриста на смак свій права,

З диспутів учню тріщить голова,

Тих непокоїть Венерин амур,

Всякому голову крутить свій дур.

6. У якому творі (назва й автор твору) можна знайти і описи вечорниць, і похорону, і поминок, і ворожінь, і танців та всіляких забав? 7. Що шукає ліричний герой поезії Г.С.Сковороди «Сад божественних пісень»?

8. Назвіть мораль байки Г.С.Сковороди «Зозуля та дрізд».

9. У вислів Максима Рильського замість крапок впишіть назву твору: «Таємниця живучості «...» – в глибокій сердечності, у немеркнучім і чистім, як день, сяєві життєвої правди».

10. Дайте визначення метонімії. 10 б.ІІІ. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Олени Теліги:
Не лічу слів. Даю без міри ніжність.

А може, в цьому є моя сміливість:

Палити серце в хуртовині сніжній,

Купати душу у холодній зливі.

Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив,

Та там, де треба, я тверда й сувора:

О краю мій, моїх ясних привітів

Не діставав від мене жодний ворог.


12 б.
Максимальна кількість балів – 71

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіадиз української мови та літератури

( 2011-2012 н.р.)10 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Напишіть твір-мініатюру на тему «У чому полягає сенс життя?», використавши звертання і вставні слова.

12 б.


ІІ. Поясніть значення фразеологізмів. Складіть із кожним із них речення.

З копита; тонкого ладу; коли б тільки й лиха; від маківки до п’ят; мати в тямці; на короткій нозі.

6 б. ІІІ. Розберіть подані слова за будовою. Укажіть слова, від яких вони утворилися, та способи словотворення.

Винищувач, одвіку, здивовано, зловживати, настільки, прохання, солідарність, жонатий, будильник, відвести.

10 б. ІV. Перекладіть словосполучення українською мовою, записуючи числа словами.

243 учениками; 722 карандашами; 100 книгами; 27 областям; от 6475 отнять 659; 1564 гривнами; к 3,8 прибавить 4,2; в 473 домах; к 3090 прибавить 5856.

9 б.

V. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему.

З острахом і невеселою радістю що пробивалася крізь усі тривоги я вискочив на весняну вулицю де кожна калюжка тримала в собі клапоть сонця. (М. Стельмах.)

5 б.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір на одну з тем:

1. Філософські роздуми Григорія Сковороди про людське щастя.

2. Майстерність Панаса Мирного у відтворенні картин народного життя.

3. Образи селян у повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

12 б.

ІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Випишіть прізвище письменника, у творчості якого дуже важливе місце посідає ідея особистої свободи: І.Вишенський, І.Котляревський, Г.Сковорода, Т.Шевченко, П.Куліш. 2. Яка ознака найбільше передає своєрідність композиції поеми Т.Шевченка «Катерина»?

3. Укажіть троп, яскраво виражений у рядках:

Боян же, браття, не десять соколів на стадо лебедів пускав,

а свої віщії персти на живії струни накладав...

4. Представником якого стилю є І.Котляревський?

5. Назвіть ідею, якою пройняті поезії, об’єднані І.Я.Франком у цикл «Веснянки»?

6. Який літературний стиль притаманний літературі періоду Київської Русі?

7. Назвіть трискладову стопу з наголосом на третьому складі.

8. У яких журналах почав друкуватися І.Нечуй-Левицький?

9. У якому селі відбуваються події в повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?

10. Про кого з українських письменників І.Франко сказав, що «...належить до найвизначніших українських повістярів і визначається особливо влучною характеристикою дійових осіб та поглибнення їх психології...»?

10 б.

ІІІ. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії:

Красо первісна

Золотить осінь куполи дерев,

Пливе за обрій журавлина пісня.

В траві пожухлій посеред узлісся

Спинився клен жовтавий, ніби лев.


Прозоро так. Шипшина догора,

У виярку струмок сріблом дзвінкоче,

На глоді майорить гніздо сороче,

І тиша тиш. І серце завмира.


Красо первісна! Світоньку ясний!

Земля і небо, луки і озера,

І пізні квіти, мов павині пера,

І понад битим шляхом ясени.


Це все моє. Віднині і довіку.

Побережи ж його, двадцятий віку!

(Д.Кононенко)

10 б.
Максимальна кількість балів – 74

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

( 2011-2012 н. р.)11 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Напишіть твір-мініатюру «Світ же починається з власної душі», використавши неозначено-особові й безособові речення.

12 б.

ІІ. Перепишіть речення, вставивши у словах пропущені букви та розкривши дужки. Слова, подані російською мовою, запишіть українською.1. В..нищувач важко пр..землився без (шасси), знявши хмару куряви. (О.Довженко.) 2. Г..ряче повітря танцювало (тарантеллу) по скеля.. , а в сірих маслинах (цикады) грали на (кастаньетах). (М.Коцюбинський.) 3. Сумні (кипарисы) стр..млять у блакить. (В.Сосюра.) 4. Нуд..гує (Эвридика), блукає понад Л..тою сама. (С. Йовенко) 5. (Архимед) убитий був рукою нев..гласа, не всти..ши т..ореми докін..чити. (Леся Українка). 6. Постаріють (транзистор) і (компьютер), в минув..ину підуть, як пат..фон, залиш..ться (Шекспир).

(С. Йовенко) 6 б.

ІІІ. Допишіть пари слів, щоб друге слово відрізнялося від першого лише одним першим звуком.

Джаз – ...; джміль – ...; дзень – ...; дзявкати – ...; льон – ...; їсти – ... . 3 б.

ІV. Провідміняйте числівники. Складіть по одному реченню, використавши кожний із поданих числівників у непрямому відмінку.

103, 585, 1449.

6 б.

V. Спишіть речення, розставивши розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему.Не вставала злоспротивна хвиля проти турецької кадриги море було тихе вітер починався щодня по заході сонця дув цілу ніч з берега вода лиш злегка брижилась від нього. (П.Загребельний.)

5 б.


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір на одну із тем:

1. Трагічна роздвоєність особистості у роки громадянської війни (за творами М.Хвильового).

2. «Занадто трагічний романтик і занадто національний поет» (Ю.Шерех) (за творчістю Є.Маланюка).

3. Поєднання ліричних та комічних елементів у «Мисливських усмішках» Остапа Вишні. 12 б.

ІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.  1. Хто з українських письменників сказав, що Леся Українка «чи не одинокий мужчина на всю новочасну Україну»?

  2. У творчості якого українського поета Степова Еллада стала синонімом України?

  3. Які спільні мотиви між повістю М.Коцюбинського «Тіні забутих предків» та драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»?

  4. Визначте особливості римування уривку з п’єси І.Кочерги «Свіччине весілля»: А ти стривай, зловісний княже тьми,

Литовський вовче, ти ще нам заплатиш

За кривди і за світло те,

Що з наших хат безсоромно украв.


  1. Визначте віршовий розмір наведеного уривка:

Я п’ю прив’ялу тишу саду,

як стигне пізній холодок,

і слухаю Шахерезаду,

що знала тисячу казок.

(М.Драй-Хмара)


  1. Укажіть поняття, яке випадає з логічного ряду: гумореска, шарж, сарказм, байка, гумореска. Свій вибір обгрунтуйте.

  2. Дайте визначення поняття інверсії.

  3. Укажіть стилістичний засіб, який Остап Вишня використав у назві гуморески «Моя автобіографія».

  4. Укажіть троп, яскраво виражений у рядках:

З вами, русичі, хочу голову свою покласти

або напитися шоломом Дону...

Свою відповідь поясніть.


  1. Укажіть ідею п’єси І.Кочерги «Ярослав Мудрий». 10 б.

ІІІ. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Валентини Белі:

Зустрілись двоє, пізно, по зимі,

Та вже й на скронях паморозь зимова.

Пішли удвох, на цілий світ самі.

Він – слово їй, вона йому – два слова.

Без спогадів. Обвітрена весна

Була з дощами. Згадувать? Для чого?

Посіяно і скошено. Рілля

В обох в душі й одна молитва – Богу.

Отак і йдуть, за осінню – зима,

А їм на двох одна вузька стежина.

Коли завія, а коли весна

Назустріч усміхнеться голубино.

По дрібці солі, по ковтку води,

Усе на двох – печалі за плечима.

Зустрілись двоє. Роки молодіЇм вслід дивились заздрими очима. 10 б.

Максимальна кількість балів – 64
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

7 клас українська мова І. Запишіть слова, вставивши, де треба, м’який знак або апостроф iconВставте на місці крапок, де потрібно, апостроф чи м’який знак
...
7 клас українська мова І. Запишіть слова, вставивши, де треба, м’який знак або апостроф icon7 клас українська мова І. Розберіть подані слова за будовою. Укажіть спосіб словотворення

7 клас українська мова І. Запишіть слова, вставивши, де треба, м’який знак або апостроф icon2 клас: Українська мова Повторити «Іменник» (с. 66) – Вміти розрізняти іменники, які відповідають на питання хто? що? «Прикметник»
«Прикметник» (с. 87) – Вміти упізнавати слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які? окремо та в реченнях, у тексті
7 клас українська мова І. Запишіть слова, вставивши, де треба, м’який знак або апостроф icon8 клас І варіант українська мова
Пригадайте й запишіть українські народні прислів’я, які є односкладними реченнями. Назвіть тип цих речень. Чому, на вашу думку, прислів’я...
7 клас українська мова І. Запишіть слова, вставивши, де треба, м’який знак або апостроф iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
7 клас українська мова І. Запишіть слова, вставивши, де треба, м’який знак або апостроф icon11 клас Українська мова
Поміркуйте над словами Григорія Сковороди «Не можна щось побудувати словом, якщо теж саме руйнувати ділом». Свої роздуми викладіть...
7 клас українська мова І. Запишіть слова, вставивши, де треба, м’який знак або апостроф icon“Учень це не посудина, яку треба наповнити, а факел, який треба запалити” К. Ушинський Наш 10-а клас Староста
Бабенко Наталія, Перникоза Ілля, Деруга Марія, Костіцький Вітя, Гринюк Аліна, Ковалів Павло. Учні – класів з цікавістю слухали нові...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка