7 клас Українська мова Перекладіть текст українською мовою. Розставте розділові знаки. 28 бСкачати 85,29 Kb.
Дата конвертації15.10.2017
Розмір85,29 Kb.

Завдання з української мови та літератури для I етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади 2013-2014 н.р.

7 клас

Українська мова

1. Перекладіть текст українською мовою. Розставте розділові знаки. 28 б.

О мудрости. Самое большое богатство это мудрость. Будете иметь мудрость будете иметь здоровье и богатство. Когда стремитесь к обогащению то на пути к богатству теряете здоровье. Когда стремитесь восстановить здоровье то на пути к здоровью теряете богатство. Стремитесь к мудрости а по пути к ней вы получите и здоровье и богатство.2.Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір. Мороз прилине синьо і прозоро розвісить скрізь сивий дим інею. 10 б.
3. Укажіть рід іменників. Доберіть до кожного з них прикметники. Словосполучення запишіть.

Адреса, продаж, дівча, непосида, Перу, собака. 12 б.Українська література

1.Дайте відповіді на запитання, дотримуючися чіткості й лаконічності у висловлюваннях. 6 б.

  1. До якої групи лірико-побутових пісень належать козацькі та чумацькі пісні?

  2. У чому полягає секрет розміру коломийкового вірша?

  3. Які мовні засоби надають повісті І. Франка «Захар Беркут» особливого колориту, неповторності?

2. Проаналізуйте поезію (визначте тему, основну думку, художні засоби, віршовий розмір): 20б.

Буду я навчатись мови золотої

У трави - веснянки, у гори крутої,

В потічка веселого, що постане річкою,

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.

Буду я навчатись мови – блискавиці

В клекоті гарячім кованої криці,

В корневищі пружному ниви колоскової,

В леготі шовковому пісні колискової;

Щоб людському щастю дбанок свій надбати,

Щоб раділа з нами Україна - мати;

Щоб не знався з кривдою, не хиливсь під скрутою,В гніві бився блисками, а в любові - рутою!

3. Написати твір на одну з тем (обсяг -1 сторінка) 3.1. «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине». 3.2. Гортаю сторінки «Кобзаря». 3.3. Чим мене приваблює Захар Беркут? (24 бали: 12 балів за зміст, 12 – за мовне оформлення)


В усіх завданнях за будь-яку помилку знімається 1 бал.


8 клас

Українська мова

1. Відредагуйте речення. 20 б. Повертаючись додому, почався дощ, і ми промокли до нитки. Вона сиділа, коли похнюпила голову і втупила очі в свій стіл. Я мчав через хащі, коли ламав гілки, спотикаючись і наштовхуючись на дерева. Маючи в кишені білет з печаттю посланця князя Потьомкіна, він не вагався і йшов з товаришами за поліцаями йому це не подобалося. Про все можна було б довідатись і не розпитувати його.

2. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір. 10 б. А над нами дзвонить даленіючи лебедина пісня і підноситься до ласкавого сонця.

3. Перебудуйте речення в односкладні й запишіть. Визначте їх вид. 20 б. 1.Колискова пісня передає багатющий світ материнських почуттів, безмежну любов до своєї дитини. 2. У пісню для немовляти мати вкладала найсокровенніше. 3. А ще – вплітала калину, символ краси, сили, фізичного й морального здоров’я дитини. 4. Коли ти станеш уже зовсім дорослим, згадуватимеш пісні, які колись співала тобі мама.

Українська література
1. Складіть таблицю родів і основних фольклорних жанрів, наведіть приклади літературних творів. (10 балів)
2. Зробіть ідейно-художній аналіз вірша (визначте тему, основну думку, художні засоби, віршовий розмір).

Рідна мово, росту я крізь тебе,

крізь родовища дум і краси.

Я курганом стою серед степу

на кордоні сльози і роси.

Я прошитий травою густою,

я промитий Дніпром до кісток.

Рідна мово, без тееб ніхто я,

мов відірваний вітром листок. (П.Перебийніс) (16 балів)
3.Написати твір (1-1,5 стор.) на одну з тем:

3.1. Пісні – духовний скарб народу.

3.2.Усе тепло від материних рук.

3.3.Література – скарбниця людської пам’яті.

(24 бали: 12 балів за зміст, 12 – за мовне оформлення)

В усіх завданнях за будь-яку помилку знімається 1 бал.

9 клас

Українська мова

1. Відредагуйте речення. 20 б. Іван Федорович, дякую Вас за зроблене. Необхідно довести про інформацію до відома учнів школи. Відбувся концерт при участі маловідомих композиторів. Олексій приймав участь в обласному міроприємстві. Вона була вдягнена по останній моді.

2. Згрупуйте фразеологізми в синонімічні пари. Виділені слова розберіть за будовою. 20 б.

Ні пава ні ґава, і пальцем не ворухнути, ні сіло ні впало, та ж свита та не так пошита, ні Богові свічка ні чортові кочерга, парка парити, як муха в окропі, з доброго дива, пороти гарячку, як білка в колесі, у степу і хрущ м'ясо, ні за холодну воду не братися, усім козак, та тільки чуб не так, на безриб'ї і рак риба.3. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір . 10 б. Річка широка та глибока а вода синя та чиста і котиться вона виблискуючи та шумуючи.

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на тему «Людину називають Людиною, коли вона спроможна відповідати за свої вчинки» 12 б.
І. Дайте відповіді на запитання, дотримуючися чіткості й лаконічності у висловлюваннях..

1. Які є види шкільної драми?

2. Які жанри перекладної літератури були найпопулярнішими?

3. Назвіть основні етапи весільної драми.2. Зробіть ідейно-художній аналіз вірша (визначте тему, основну думку, художні засоби, віршовий розмір).

Дивлюся на небо та й думку гадаю, І ласки у зірок і сонця просить,

Чому я не сокіл, чому не літаю? У світі їх яснім все горе втопить;

Чому мені, Боже, ти крильця не дав? Бо долі ще змалку здаюся нелюбий,

Я б землю покинув і в небо злітав! Я наймит у неї, хлопцюга приблудний;

Далеко за хмари, подальше од світу, Чужий я у долі, чужий у людей:

Шукать собі долі, на горе привіту Хіба ж хто кохає нерідних дітей?..

(16 балів)


3.Напишіть твір на одну з тем ( обсяг – до2 стор.):

3.1. Актуальність думок із «Повчання дітям» Володимира Мономаха в наш час.

3.2. Образ рідного краю в «Слові о полку Ігоревім».

3.3. Обереги нашої сім’ї.

(24 бали: 12 балів за зміст, 12 – за мовне оформлення)

В усіх завданнях за будь-яку помилку знімається 1 бал.

10 клас

Українська мова
1. Зробіть переклад тексту українською мовою. 20 б.

Специалисты, характеризуя Азовское море, чаще всего используют слово «самое». И это так!

Азовское море – самое малое в мире по объёму воды, самое мелководное, самое пресноводное, самое удалённое от мирового океана. Но в то же время это и самое продуктивное море в мире! Когда-то оно было самым богатым морем по количеству рыбных запасов.
2. Подані іменники поставте в орудному відмінку однини. Поясніть написання.

Бандероль, більшість, велич, віддаль, Волинь, галузь, єдність, зустріч, кров, любов, мужність, пам'ять, суміш, чверть, подорож.


3. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір . 10 б. Постане довкола світ первісної незайманості де на верховинах білітимуть вічні сніги звисатимуть над скелями брили доісторичних льодовиків.

4. Відредагуйте. 10 б. Підписку на газети і журнали можна оформити на протязі двох місяців. Цей поет являється одним з найбільш відоміших постатей у теперішньому літературному процесі. Я виліз на Богдана Хмельницького, а Юрко поїхав на восьму школу. В нашому класі любий учень розповість біографію Марка Вовчка, Т. Шевченка.


Українська література
1. Визначте автора, жанр твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», аргументуйте. (10 балів)
2. Зробіть ідейно-художній аналіз вірша В.Крищенка (визначити тему, основну думку, художні засоби, віршовий розмір).

Я тебе стрічаю ранком, -

Слово котиться в розмову,

Дорога моя словянко,

Карооока, чорноброва.

З тебе писано іконо…

Хоч мінлива наша мова,

Та не згубиться ніколи

Чарівна словянська врода. (16 балів)
3.Написати твір на одну з тем (обсяг 2-2,5 стор.):

3.1.Змалювання сім’ ї як осередку суспільства в повісті І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

3.2. Гуманізм творчості Панаса Мирного.

3.3.Я тут живу,на добрій цій землі…(Ганна Чубач)

(24 бали: 12 балів за зміст, 12 – за мовне оформлення)
В усіх завданнях за будь-яку помилку знімається 1 бал.


11 клас

Українська мова

1. Перекладіть українською мовою, розставте розділові знаки.

Святогорье драгоценная жемчужина нашего региона уникальный памятник истории природы и культуры Донбасса. Центр духовности Святогорская Лавра.

История не сохранила имя основателя монастыря. Археологи утверждают что первые пещеры в меловых горах были вырыты ещё в дохристианский период.

Рядом с меловыми горами течёт полноводная река Северский Донец. Возрождение Святых гор это духовное возрождение всего Донбасса. Ведь у людей которые едут сюда появляется возможность прикоснуться к истории своего народа. (20 балів)
2. Як правильніше сказати українською мовою: навшпиньках чи навшпиньки? Відповідь аргументуйте. 10 б.
3. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір. 10 б.

Сумно і смутно людині коли обертаючись до найдорожчих джерел дитинства та юності нічого не бачить вона дорогого небуденного.


4. Від поданих іменників утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові. 10 б.

Лука, Сава, Юрій, Микола, Хома, Ілля, Анатолій, Сидір.


Українська література

1.Дати відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.10б.

  1. Кого з поетів-модерністів двічі висували на здобуття Нобелівської премії, називали «князем української поезії»?

  2. Який основний мотив вірша П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить…»?

  3. Розкрийте суть поняття неокласицизм. Назвіть українських неокласиків.

  4. Назвати поетів, яких названо «гроном п’ятірним нездоланихспівців».

  5. Установіть відповідність між художніми засобами й прикладами.

Художній засіб 1.Неологізм 2.Порівняння 3.Уособлення 4.Алегорія Приклад А. Я сестру вашу так любив – Дитинно, злотоцінно.

Б. Де тополя росте, Серед поля стою

В. Я Ваші очі пам'ятаю, Як музику, як спів.

Г. Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тумани.Д. Одчиняйте двері – Наречена йде!

2. Зробіть ідейно-художній аналіз вірша. 16 б.

О, панно Інно, панно Інно! Любив? – Давно. Цвіли луги…

Я – сам. Вікно. Сніги… О, панно Інно, панно Інно,

Сестру я Вашу так любив – Любові усміх квітне раз – ще й тлінно.

Дитинно, злотоцінно. Любові усміх квітне раз – ще й тлінно.

3.Написати твір на одну з тем (обсяг 2-2,5 стор.):

3.1. «Чудова думка втрачає всю свою цінність, коли вона погано висловлена» Вольтер. 3.2. «Нове життя нового прагне слова...»

3.3. Рідній Донеччині пісню співаю!
(24 бали: 12 балів за зміст, 12 – за мовне оформлення)

В усіх завданнях за будь-яку помилку знімається 1 бал.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

7 клас Українська мова Перекладіть текст українською мовою. Розставте розділові знаки. 28 б iconОсновна І старша школа Українська мова
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...
7 клас Українська мова Перекладіть текст українською мовою. Розставте розділові знаки. 28 б iconМетодичні рекомендації 2016-2017 н р. Українська мова
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...
7 клас Українська мова Перекладіть текст українською мовою. Розставте розділові знаки. 28 б iconУкраїнська мова Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...
7 клас Українська мова Перекладіть текст українською мовою. Розставте розділові знаки. 28 б iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика»
Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів...
7 клас Українська мова Перекладіть текст українською мовою. Розставте розділові знаки. 28 б iconУкраїнська мова у 2016-2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх...
7 клас Українська мова Перекладіть текст українською мовою. Розставте розділові знаки. 28 б iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...
7 клас Українська мова Перекладіть текст українською мовою. Розставте розділові знаки. 28 б iconУкраїнська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою викладання Пояснювальна записка
Українська мова як державна вивчається в усіх навчальних закладах України, у тому числі й у школах з російською мовою викладання
7 клас Українська мова Перекладіть текст українською мовою. Розставте розділові знаки. 28 б iconДовідка літературні диктанти. 6 клас. За підручником
...
7 клас Українська мова Перекладіть текст українською мовою. Розставте розділові знаки. 28 б iconКукуста Т. П завдання з 28/01. 2016 Українська мова 5-а клас Повторити параграф 29,30; вивчити 32,33,34
Повторити розд знаки при звертанні, вставних словах; виписати по 5 речень на кожний приклад (вст сл. + зверт) = 10 речень
7 клас Українська мова Перекладіть текст українською мовою. Розставте розділові знаки. 28 б iconУрок №1 українська мова 11 клас О. В. Заболотний
Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка