72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 рокуСторінка24/28
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6.19 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Висновок.

Внутрішню картину хвороби слід розглядати як єдину діючу систему, всі ланки якої тісно взаємопов'язані і постійно взаємодіють між собою. Відмінними рисами внутрішньої картини хвороби є множинність і рухливість її елементів, а також співіснування конкуруючих моделей. При аналізі структури внутрішньої картини хвороби важливо не тільки виділяти її окремі ланки, а й диференціювати їх.

Клінічному психологу корисно вивчати внутрішню картину хвороби і вчитися оптимізувати її. Можлива ситуація, коли клінічний психолог може брати участь у формуванні внутрішньої картини хвороби, притому не тільки реальної, а й уявної, наприклад, у осіб з важкими інтеркурентними захворюваннями з метою полегшення психічного стану. Адекватно сформовані за допомогою лікаря і клінічного психолога моделі прогнозу і моделі очікуваних результатів лікування виступають як найважливіший фактор оптимізації психічного і загального стану хворого на всіх етапах лікування.
О.Сач

Науковий керівник – к.п.н., доц. Романець З.О.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ЛЮДИНУ

Реклама як метод впливу на людей з метою зміни їхньої поведінки з самого початку передбачає вплив психологічний. Більш того, сучасна реклама тому й дієва, що грунтується на ключових аспектах психології та соціології. Реклама, з одного боку, доводить до споживача відомості, необхідні для купівлі та використання товарів. З іншого боку, поєднуючи свою інформативність з переконливістю і навіюванням, створює на людину емоційно-психологічний вплив. Мета досягається тим успішніше, чим повніше враховує автор реклами психологічні особливості своїх адресатів.

У структурі соціально-психологічного впливу реклами на споживача зазвичай виділяють три напрями: когнітивний (пізнавальне)емоційний (афективне)поведінкове (конативне)

Відчуття. Одним з важливих елементів когнітивної діяльності людини є відчуття. Відчуття - первинний пізнавальний процес.

У рекламній діяльності найчастіше використовуються зорові, слухові, смакові, рухові, нюхові, дотикові і деякі інші види відчуттів.Тут актуальною стає проблема дослідження відчуттів, що виникають при сприйнятті реклами або при споживанні рекламованого продукту.Сприйняття. Іншим важливим елементом когнітивної діяльності людини є сприйняття. На відміну від відчуттів, сприйняття є цілісне відображення в корі головного мозку предметів і явищ. Це відображення супроводжується або опосередкований понятійним апаратом, тобто позначається словом, назвою того, що людина сприймає. За видами сприйняття аналогічно відчуттям: зорове, слухове, нюхові, смакове, дотикальне і т.д.

Сприйняття здійснюється найчастіше осмислено. Велику роль в процесі сприйняття грає впізнавання. Отже, основне завдання реклами повинна полягати в тому, щоб створювати в умах споживачів такі образи товарів, які в умовах конкуренції спонукали їх здобувати рекламоване.Увага. Найважливішою властивістю сприйняття виступає його спрямованість, що в психології отримала назву уваги. Основними способами залучення уваги є зміна, рух, контраст, виділення фігури з фону та інше. У даному разі виділити рекламований товар - це значить привернути до нього увагу.

Пам'ять. Пам'ять є важливим психічним процесом, які мають пряме відношення до рекламної діяльності взагалі та ефективності реклами зокрема.

Дослідженнями встановлено, що людина запам'ятовує швидше і міцніше те, з чим пов'язана його подальша діяльність, тобто з майбутнім, зі своїми завданнями, а також те, до чого у людини є виражений інтерес. Гірше запам'ятовується байдужий, безглуздий матеріал. Тому найбільш ефективною виявляється та реклама, яка враховує інтереси і плани людей.Мислення. Наступним важливим психічним процесом, що мають безпосереднє відношення до сприйняття реклами, є мислення. Мислення - це узагальнене відображення в свідомості людини предметів і явищ у їх закономірних зв'язках і відносинах.

Існує безліч видів розумових операцій, таких, як порівняння, абстрагування (відволікання), конкретизація, аналіз, синтез, узагальнення, встановлення аналогій, асоціювання, судження, умовивід та інші. Всі вони активно використовуються в рекламі, особливо асоціації.

Великий вплив на сприйняття інформації та на купівельну поведінку має об'єм або кількість інформації. Відомо, що надлишок інформації в рекламі, так само як і її недолік, негативно впливає на придбання товару.

Таким чином, активізація пізнавальної потреби потужний психологічний фактор в рекламі. Реклама задає питання, прагнучи створити незавершений образ, викликати пізнавальну потребу. Тоді запропонований відповідь завжди містить інформацію про достоїнства рекламованого товаруЕмоційний аспект рекламного впливу.

Афективний (емоційний) компонент рекламного впливу визначає емоційне ставлення до об'єкта рекламної інформації: чи до нього суб'єкт з симпатією, антипатією, нейтрально або противоречиво. Емоції завжди носять особистісний, суб'єктивний характер. Тому важливо мати на увазі що сюжет, який розігрується на екрані, повинен, розпочавшись і завершивши, змоделювати весь емоційний цикл, інакше емоція виявиться перерваної, незавершеною, що викликає, як правило, відчуття роздратування і невдоволення.Поведінковий компонент рекламного впливу.

Дослідження даного механізму передбачає аналіз вчинків людини, визначених його купівельним поведінкою під впливом реклами.Поведінковий компонент включає в себе як усвідомлене поведінка, і поведінка на несвідомому, неусвідомлюваному рівні. На усвідомлюваному рівні в купівельному, поведінці виявляються, відбиваються мотивації, потреби, воля людини. На неусвідомлюваному рівні - установки та інтуїція людини.

Купівельна поведінка істотно залежить від цілей діяльності споживача. За великим рахунком реклама буде здатна визначати вибір товарів у тій мірі, в якій її зміст збігається з цілями діяльності споживачів. В кінцевому рахунку вплив реклами на купівельну поведінку означає її вплив на прийняття споживачем рішення про покупку.

Психологічні прийоми в рекламі.

Займаючись підготовкою плаката, буклету або іншої друкованої реклами, дуже важливо добре продумати дизайн: правильно розташувати текст, знайти ефектну картинку і вибрати ту колірну гаму, на тлі якої реклама товару буде сприйматися найкращим чином.Саме в цей час варто приділити особливу увагу психологічним прийомам у виборі кольору, тексту, форми та зображення в рекламі.Впливу кольору в рекламі

Згідно з результатами, отриманими в ході численних психологічних експериментів, вченими був зроблений висновок, що колір певним чином впливає на сприйняття людиною ваги тіла, температури приміщення та оцінку віддаленості об'єкта.

Сприйняття кольору залежить від емоційного стану людини. Саме цим пояснюється те, що людина, залежно від свого емоційного стану, розташований до одним квітам, байдужий до іншим і не сприймає треті. Колір не тільки викликає відповідну реакцію людини в залежності від його емоційного стану, а й певним чином формує його емоції.

Таким чином, за допомогою вибору певного кольору можна керувати ставленням споживача до реклами, а, створюючи необхідне колірне оточення, можна викликати у споживача реклами необхідні емоції. При правильному виборі - сприятливе уявлення і бажання придбати рекламований товар.Зміст і стиль тексту в рекламі

Споживач, відгукнувшись на заклик, починає вникати в суть реклами, настає черга впливу інформації, а саме рекламного тексту. Текст для будь-якої реклами повинен бути простим і лаконічним. Короткі фрази, що містять одну просту думку, діють набагато переконливіше й міцніше утримуються в свідомості людини. Саме текст, в кінцевому етапі, несе першочергове значення в зацікавленні споживача і переконанні його у необхідності того товару, що рекламується.Зображення в рекламі.

Нерідко в рекламних оголошеннях зображенню віддають першорядне значення, так як роль їх використання досить різноманітна. Ілюстрації самі по собі здатні утримувати величезний обсяг інформації, що дозволяє скоротити текст до мінімуму. Сприймається така інформація значно швидше і краще запам'ятовується. Та й по емоційному впливу текст також не може конкурувати із зображеннями. Так що інформація, закладена в зображенні, сприймається швидше і легше, то й перегляд рекламно оголошення зазвичай починається з зображення.Висновок

Таким чином, ми прийшли до висновку, що реклама - явище соціально-психологічне. Реклама в світі бізнесу обрушує на споживача величезну кількість інформації. Психологічний вплив рекламної інформації проявляється у процесах переробки рекламних повідомлень - емоціях, думках, можливих рішеннях, що обумовлюють конкретні поведінкові акти покупця.

Реклама органічно вписалася в наше життя. За даними статистики, кожен день споживач стикається з трьомастами рекламними оголошеннями, переглядає більше ста рекламних роликів. І щорічно отримує по прямій поштовій розсилці близько тисячі інформаційно-рекламних матеріалів. Наскільки це добре чи погано – непросте питання, проте одне можна сказати точно, реклама має суттєвий щоденний вплив на кожного з нас, усвідомлюваний він нами чи не зовсім. Але сама по собі будучи частиною нашого суспільства, вона зобов’язана приносити все же більше користі як для чесних відносин «споживач-виробник», ніж бути засобом маніпулювання споживацькою свідомістю з ціллю власного збагачення виробників як першочергового.

О. Бешлей

Науковий керівник – к. п. н., доц. З.О. Романець
МЕТОДИ ОЦІНКИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ВІДБОРІ ПЕРСОНАЛУ
В умовах ринкової економіки,  показник якості персоналу став найголовнішим чинником, що визначає виживання й економічне становище українських підприємств та організацій. Проблеми технології відбору персоналу та його оцінки завжди знаходилися у центрі уваги вчених. Особливо актуальною зараз є проблема оцінки персоналу за особистими психологічними якостями так як це в подальшому впливає на ефективність роботи організації.

Основні психологічні методи відбору персоналу: анкетування, попереднє інтерв’ю чи співбесіда, тестування, діагностичне інтерв’ю (співбесіда). Враховуючи всі наявні методи оцінки та відбору персоналу варто звернути увагу на невербальну компоненту психологічного спостереження під час проходження співбесіди на вакантну посаду. Невербальна мова була відома й використовувалась з давніх часів. Проблема зовнішнього вираження внутрішнього стану, а, точніше, розуміння того, що ховається за тими або іншими динамічними невербальними проявами людської поведінки, привертала увагу багатьох дослідників. Спробу зрозуміти й пояснити динамічні аспекти невербальної поведінки з наукового погляду зробив Ч. Дарвін, П Екман. Вчені зробили висновок, що людське спілкування на 55—65 % є невербальним. Як вважає Альберт Мерабян, спілкування тільки на 7 % є вербальним (слова і фрази), на 38 % — вокальним (інтонація, тон голосу, інші звуки), а більшість інформації передається невербально.

У тих випадках, коли інформація, яка передається словами, не відповідає тому, про що говорять жести, міміка і т. ін., то на більшу довіру заслуговує інформація невербальна, тому що жести і пози — підсвідомості.

Особисті якості (наприклад, лідерство, креативне мислення, орієнтація на споживача, орієнтація на результат, відповідальність тощо) зазвичай людина демонструє в контексті своєї діяльності. Якщо людина, наприклад, не вміє управляти своїми емоціями або не націлена на результат, то навіть блискуче володіння функціональними компетенціями не допоможе їй стати ефективним працівником.

На що саме звертати увагу при відборі персоналу для того щоб оцінити психологічні якості особистості: оптико-кінетична система — жести, міміка, пантоміма, рухи тіла; паралінгвістична система — вокалізація, діапазон та тональність голосу; екстралінгвістична система — темп, пауза, плач, сміх, кашель тощо; проксеміка — система організації простору і часу (розглядалася вище); контакт очей — візуальне спілкування.

Здійснене дослідження - це тільки перші кроки у застосуванні матеріалу про невербальне поводження для соціальної психології. Дослідження полягало у спостереженні за невербальною поведінкою кандидатів на посаду муніципального охоронця під час співбесіди. Суть відбору полягала у проходженні також тестування, тобто, це - Тест на чесність та Тест на нервово-психічну стійкість «Прогноз». Варто зауважити, що в осіб які за спостереженням є нещирими (три особи), показують дуже низькі значення тесту на щирість, або своєю поведінкою видають агресивність чи конфліктність(чотири особи) результати тестів на нервово-психічну стійкість дають незадовільні показники.

У наш час відбувається розширення методів оцінки психологічних якостей особистості, зокрема, все популярнішими стають більш психологічні методи спостереження за невербальною поведінкою людини, наприклад в таких умовах як проходження співбесіди. Ці методи також використовують кола людей, залучених у професійну діяльність, органічно пов'язану зі спілкуванням (керівники різних рівнів, викладачі, лікарі, психологи, соціальні працівники). Це пов'язано, у першу чергу, з тим, що, наприклад, керівники при виконанні своїх професійних обов’язків, намагаються вивчити людину, глибше проникнути в ї індивідуально-психологічну сферу, мотивацію, ціннісні установки, звички. Отже, навички роботи з невербальною поведінкою усе ширше застосовують у різних галузях діяльності. Усі зазначені фактори роблять проблему спілкування, у тому числі й невербального, особливо актуальною для сучасного суспільства.
М. Вольська

Науковий керівник – к. психол.. н., доц. З.О. Романець
РОЛЬ І МІСЦЕ МАНІПУЛЯТИВНИХ МЕТОДІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Основні тези:

Педагогіка:Моделі реалізації завдань навчально-виховної роботиНавчально-виховний процес  це спільна діяльність тих, хто вчить (суб´єкти навчання) і тих, хто навчається (об´єкти навчання).

Сучасна модель

Навчально-виховний процес

Навчально-виховний процес – це форма пізнання об'єктивної дійсності, яка базується на суб´єкт-суб´єктивній взаємодії.

Взаємодія:Традиційна модель

Педагог (комунікатор) – активний суб´єкт учень/студент (рецмпієнт) – пасивний об´єкт.Сучасна модель

Педагог (комунікатор) – активний суб´єкт учень/студент (рецмпієнт) – активний суб´єкт.

Психологія

Види впливів в процесі взаємодії педагога і учня/студента:

Психологічний вплив за допомогою мови і невербальних на психіку іншої особистості чи групи, що випливає з мотивів і переслідує певну мету.

Психологічна взаємодія - система дій, за якою дії однієї людини чи групи осіб зумовлюють дії інших, а дії останніх, у свою чергу, визначають дії перших.

Маніпулятивна взаємодія - суб’єкт-об’єктна взаємодія, ініціатором тут виступає комунікатор (суб’єкт), а реципієнт розглядається не як повноправний учасник взаємодії (об’єкт), а лише як засіб досягнення цілей ініціатора контакту.

Система впливів:Традиційна модель

Психологічний вплив.Психологічна взаємодія.Маніпулятивна взаємодія (застосовується суб’єктом і об’єктом).Сучасна модель Психологічний вплив.Психологічна взаємодія.

Суть психологічного впливу і взаємодії:

Будь-який вплив передбачає регуляцію діяльності, поведінкичи окремих дій особистості.

Однією з цілей системи є вплив на іншого, аби спонукати його діяти за певним планом чи змінити настановлення.

соціально-психологічні механізми впливу, а саме: переконування, навіювання, наслідування.

слід відрізняти від таких понять, як „спосіб”, „засіб”, „метод” впливу. СПМВ не може бути позитивним чи негативним. Один і той же СПМВ може використовуватися однаково успішно тим, хто ним володіє, для реалізації як моральних, так і аморальних цілей.Види соціально-психологічних механізмів впливу

пропозитивні: об’єкт впливу має можливість прийняти чи не прийняти прескриптивні: механізми тиску, пресингу тощо (різні санкціонуючі впливи).

Маніпулювання є особливим різновидом соціально-сихологічного тиску, коли суб’єкт впливу ніби вдається до пропозитивних механізмів, а насправді намагається обмежити свободу об’єкта чи підпорядкувати його своїй волі. Психологічний вплив та психологічна взаємодія
Стилі педагогічного спілкування


Традиційна модель

1.Примітивний. Ставлення до студента — амбіціях, самовдоволенні тощо. Викладач демонструє свою зверхність. Студент для нього є засобом досягнення мети.2. Маніпулятивний. ґрунтуються на грі, зумовленій бажанням будь-що взяти гору. Він застосовує похвалу, лестощі та ін. Студент при цьому є об'єктом маніпуляції.3. Стандартизований. формальна структура спілкування. слабка орієнтація на особистість; викладач дотримується стандартів етикету, поведінка є поверховою і, не торкаючись особистісного рівня, реалізується на рівні «масок».Психологічний вплив та психологічна взаємодія.Сучасна модель4. Діловий. Орієнтуючись на справу, викладач бере до уваги особистісні характеристики студента лише в контексті ефективності діяльності. самостій-ність. внеску в спільну діяльність. В особистісному житті студент залишається самотнім.5. Особистісний. на глибокій зацікавленості студентом, визнанні самостійності його особистості. Студент довіряє викладачеві, викладач є для нього авторитетом.

Директивна форма спілкування з студентамим з метою досягнення Збирання інформації про адресата 

Мішені впливу –Принади –Атракція . Спонукання до дії 

Види маніпуляцій

Маніпулювання почуттями та особливостями характеру.

Психологічний шантаж” („Істерика”, „Дрібні послуги”.).
С.Пазан

Науковий керівник – к. психол.. н., доц. З.О. Романець
ЗВ’ЯЗОК ФІЗІОГНОМІЧНИХ ОЗНАК І ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ

Фізіогноміка (греч. physiognomike або physiognomonike – наука про розпізнавання природних завдатків по фізичних властивостях, від phýsis – природа, природні завдатки і gnomonikós – досвідчений, проникливий), в науці старовини і деяких пізніших епох вчення про необхідний зв'язок між зовнішнім виглядом людини (і будь-якої тварини) і його характером.

Про характер, нахили та навіть душевні якості людини багато чого можна дізнатися по його обличчю. Наші унікальні і неповторні риси обличчя містять в собі величезну кількість цінної інформації, яку можна "прочитати". Головне - освоїти мову. Скажімо - мова вух.

Ще з часів древніх китайців відомо, що вуха - це дзеркало душі.Так, наприклад, красива форма вух вважається ознакою видатних душевних якостей. Те ж відноситься і до людей, у яких довжина вуха дорівнює довжині брів чи носа. А великі і тверді на дотик вуха свідчать про міцне здоров'я і обіцяють довге життя. Звідси, мабуть, варто зробити висновок, що вуха необхідно зміцнювати з самого дитинства. Ну і, нарешті, нічим не можемо вас втішити, якщо ваше Вухо розташоване нижче рівня очей. Це, на жаль, вважається ознакою посередності.

Говорячи про фізіогноміки, ніяк не можливо обійти увагою таку видатну частину обличчя, як Ніс. Довгий ніс - ознака вираженої індивідуальності. Згадайте хоча б класиків наших: що не класик - те, чи розумієте, з носом. А ось короткий ніс видає схильність до оптимізму і дружелюбності. Людина з коротким носом (особливо, якщо кінчик злегка підвішений) - розкріпачений і сексуальний.

Ну і останнє, на чому ми сьогодні зупинимося, це, звичайно ж, очі. Людина з гарними очима завжди притягує до себе, його обличчя відрізняється виразністю. Блиск очей свідчить про енергетику, внутрішній потенціал, високої працездатності. "Вимерлий" очі - ознака слабкості, печалі, часом навіть депресії, нездоров'я. Навпаки, "сяючі" очі - свідоцтво креативності, здатності до творчості, іноді - філософських нахилів.Фізіогноміка - це вчення про існування взаємозв'язку між зовнішнім виглядом людини та її характером. Початковими корінням ця дисципліна походить з древньокитайского вчення. Фізіогноміка служила передумовою багатьох типологій характерів, однак ніколи не мала наукових підстав. Певний сенс у знайдених за століття закономірності, безумовно, існує, наприклад, достеменно відомо, що характер людини за багато років відкладає і свої мітки на обличчі.

В останньому номері наукового журналу PLoS One фахівці повідомили, що їм вдалося виявити гени, що відповідають за форму та вигляд обличчя людини. У майбутньому це дозволить прогнозувати те, як буде виглядати людина на підставі дослідження її генів. За словами вчених, у визначенні форм і вигляду обличчя беруть участь всього п'ять генів, які можуть також допомогти і в криміналістиці.


У публікації йдеться, що раніше нічого не було відомо про гени, що відповідали за формування обличчя. Зараз же висновки фахівці ґрунтують на вивченні майже 10 тисяч осіб.
Автор дослідження Манфред Кайзер з медичного центру при Університеті Еразма Роттердамського говорить, що їхнє дослідження - це лише перший крок у розумінні генетичної морфології людського обличчя. «Цілком можливо, що в майбутньому ми зможемо сказати, як виглядає людина, вивчаючи лише її ДНК. Це відкриває дуже широкі перспективи»,-говорить учений.
Європейські вчені використовували вивчення голови людини за допомогою методу магнітно-резонансної томографії, який допомагав скласти так звані опорні точки, оцінити відстань між тими чи іншими елементами обличчя і встановити розміри і пропорції тих чи інших частин обличчя. Після цього, фахівці створили так звану широку карту генних варіацій.
Вдалося встановити, що за різні форми і типи обличчя відповідають як мінімум п'ять генів - PRDM16, PAX3, TP63, C5orf50 і COL17A1. Фахівці підозрюють, що це не повний список генів, що відповідають за формування обличчя, але він значною мірою його визначає. Генетики підозрюють, що в процесі формування обличчя беруть участь ще й кілька десятків транскрипційних генів. 

Одна з найстародавніших фізіогномік в світі - китайська. Китайські фізігномісти говорять, що по обличчю людини можна прочитати навіть його долю. 
Стародавнє мистецтво фізіогноміки все більше знаходить собі застосування в сучасному світі. Воно допомагає краще зрозуміти людину. 
Одне тільки перше знайомство може багато що розповісти і, можливо, застерегти від помилок. 
Відразу скажемо, що жіночу стать прочитати складніше, оскільки косметика багато що приховує. Але і тут важко "поміняти" форму обличчя, очей. 

Р. Калин

Науковий керівник – к. п. н., доц. З.О. Романець
ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ У ПЕДАГОГІВ

Робота у житті людини посідає значне місце, адже людина там проводить велику кількість часу, докладаючи при цьому деякий резерв сил. Через не стабільність свого соціального й матеріального становища, конкуренцію за престижну й високооплачувану роботу зростає психічне, емоційне напруження, виявляється тривога, депресія, психосоматичні розлади. Все це є симптомами синдрому емоційного вигорання.

Термін «синдром вигоряння особистості» ввів в 1974 році американський психолог Х. Фреденберг, і спочатку він використовувався для характеристики психологічного стану людей, чия робота пов'язана з інтенсивним, тісними стосунками з клієнтами, емоційним перенапруженням. Під вигорянням малося на увазі стан знемоги в сукупності з відчуттям власної марності, непотрібності.

В. В. Бойко дає наступне визначення терміну: «Емоційне вигоряння - це вироблений особистістю механізм психологічного захисту в формі повного або часткового виключення емоцій у відповідь на психотравмуючий вплив. Але одночасно можуть виникати його дисфункції, коли "вигорання" негативно позначається на виконанні професійної діяльності і відносинах з партнерами.

В. Орел вважає, що психічне вигорання – це дисфункція, викликана впливом професійної діяльності на особистість, що чітко проявляється у сфері суб`єктних видів праці. На його думку, стрес не є причиною вигорання, яке має суто професійне спрямування. Вчений робить висновок про близькість вигорання до категорії психічних станів. Зокрема, структура психічного вигорання включає три основні компоненти: емоційний (психоемоційне навантаження), мотиваційний (цинізм) і оцінний (самооцінка професійної ефективності).

Х. Маслач розглядала вигорання як синдром фізичного та емоційного виснаження, що свідчить про втрату професіоналом позитивних почуттів і включає розвиток низької самооцінки, негативного ставлення до роботи та втрату розуміння і співчуття по відношенню до клієнтів. Дослідниця вважала, що вигорання - це скоріше емоційне виснаження, що виникає на фоні стресу, викликаного міжособистісним спілкуванням.

Було проведено дослідження серед 25 педагогів середньої спеціалізованої школи. Намагалися виявити їх рівня емоційного вигорання, а також його зв'язок з рівнем задоволеністю життям.

Для проведення опитування ми обрали дві методики, а саме методику «Шкала задоволеності життям» Е. Дінера, методику «Діагностика рівня емоційного вигорання» (В.В.Бойко в модифікації П. Ільїна).

В результаті дослідження емоційного вигорання було виявлено, що у 20% респондентів емоційне вигорання є відсутнім, у 52% - починається, і 28% - вигорання наявне

За допомогою методики «Шкала задоволеності життям» можна зробити такі висновки – 8% респондентів не задоволені своїм життям, 20% - трохи не задоволені, 12% - середньо задоволені, 44% - трохи задоволені, 12% - задоволені і 4% респондентів надзвичайно задоволені своїм життям.

Для досягнення мети було обрано кореляцію Пірсона для вимірювання ступеня лінійної залежності між змінними.

Кореляція показала, що емоційне вигорання пов’язане із задоволеність життям – чим вищий рівень емоційного вигорання – тим педагог менше задоволений своїм життям.

Чим старшим є педагог, і, чим більший у нього стаж роботи – тим більшим є емоційне вигорання.

Чим менше людина задоволена життям, тим більшою є емоційна і особистісна відстороненість і зростає редукція професійних обов’язків і виникає відчуття загнаності в клітку.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Схожі:

72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconТом Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconУкраїни в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна
Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconАктуальні питання теоретичної та практичної медицини Topical Issues of Clinical
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconНаціональна металургійна академія україни
Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів І молодих учених
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconБердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року. –...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconЗміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С
Букова віть: ІІІ міжвузівська студентська науково-практична конференція, Чернівці, 25 квітня 2013 р. [Упоряд.: С. П. Кармалюк, Г....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка