8 11 класи Учитель: Герасименко С. П. Завдання II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історіїСторінка1/5
Дата конвертації25.04.2017
Розмір0,79 Mb.
  1   2   3   4   5З І С Т О Р І Ї
8 - 11 к л а с и


Учитель: Герасименко С.П.

Завдання II етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії

2002-2003 н.р.

8 клас

1. Поставте у хронологічній послідовності: (15 балів)

а) Люблінська унія;

б) І Литовський статут

в) видання Острозької Біблії;

г) повстання К. Косинського;

д) побудова фортеці Кодак


е) перший реєстровий загін козаків;

є) Берестейська унія;

ж) смерть П.Сагайдачного;

з) заснування Київського братства;

і) битва під Хотином.

2. Співставте події всесвітньої історії та історії України з датами: (6 балів)


 1. 1492 1. Початок правління Філіпа ІІ 1.Заснування Січі

 2. 1566 2. Відкриття Америки 2.Литовський Статут

3.1556 3.Початок революції в Нідерландах 3.Перша згадка про козаків


3. Встановіть відповідність: (4 бали)
1.1589-1610 1.Франциск І

2.1509-1547 2. Генріх IV

3.1533-1584 3.Іван IV

4.1515-1547 4. Генріх VІІІ.
4. Які основні причини виникнення козацтва? Впишіть не менше 5 причин. (5 балів)
5. Які особливі риси запорозьких козаків відзначали сучасники - іноземці? (10 балів)

6. Охарактеризуйте релігійне життя в Україні в XVI ст. (10 б.)
7. Які причини поразок селянсько-козацьких повстань кінця ХVІ-початку XVII ст. (5 балів)
8. З нагоди 500- річчя першої експедиції Колумба замість традиційного словосполучення «відкриття Америки» стали вживати інше визначення цієї події – «зустріч двох цивілізацій». Яке із них точніше відбиває сутність події? (10б.)
9.Встановіть відповідність. (8 б.)
1.Дмитро 1.25 років був невільником на галері, а загинув у Лівонії.

Вишневецький

2.Костянтин 2. Заснував Слов’яно-греко-латинську академію

Острозький

3.Севсрин 3.Потрапив у полон під час походу на Молдову і страчений

Наливайко у Царгороді.

4.Самійло 4.Перед смертю заповів 2/3 свого майна двом братським

Кішка школам

5.Петро 5.Схоплений козаками і відданий полякам. Страчений у Варшаві.

Сагайдачний

6.Михайло 6.Керував штурмом і руйнуванням Кодаку. Страчений у Варшаві Дорошенко

7.Трясило 7.Сам гетьман і дід майбутнього гетьмана8.Іван Сулима 8.Про нього Т.Шевченко написав «Тарасову ніч»
10. У ХІ-ХІІ ст. могутня держава Київська Русь розпалася на окремі князівства. Якими причинами це було зумовлено? (10 б.) Об'єм роботи не повинен перевищувати 1 арк. зошита.


Завдання II етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії

2003 - 2004 н. р.

8 клас

1. 3 нагоди 500-річчя першої експедиції Колумба замість традиційного словосполучення «відкриття Америки» стали вживати інше визначення цієї події – «зустріч цивілізацій». Яке з них точніше відбиває сутність події? (10 б.)
2. До XVI ст. у багатьох країнах Європи було підготовлено грунт для Реформації. Проте, раніше за все Реформація розпочалася у Німеччині. Які причини ньому сприяли? (5 б.)
3. Напишіть способи боротьби Папи і католицької церкви проти Реформації. (5 б.)
4. Чому Генріх ІV Бурбон є «першим королем нового часу»? (5 б.)
5. Чому в 1540 р. а Англії страчували і католиків, і реформаторі»? (5 б.)


 1. Який період XVI ст. у Московському царстві можна назвати «суцільною епохою душогубства»? Чому? (5 б.)
 1. Чим відрізняються Люблінська унія від попередніх? (5 б.)
 1. З якою метою створювались фільварки? (3 б.)
 1. Які основні причини виникнення козацтва? Вкажіть не менше 5 причин. (5 б.)


10. Які особливі риси запорозьких козаків відзначали сучасники-іноземці?(10 б.)
11 .Охарактеризуйте релігійне життя в Україні в XVI ст. (10 б.)
12. Які причини поразок селянсько-козацьких повстань кінця ХVІ-початку ХVШ ст.? (10 б.) Обсяг відповіді на кожне запитання не повинен перевищувати десяти речень.

Завдання II етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії

2005-2006 н.р.

8 клас (59 балів)

1. Установіть відповідність між датами та подіями (5 б.).

 1. Кревська унія а) 1517 р.

 2. Відкриття Америки Колумбом б) 1638 р.

 3. «Ординація війська Запорозького реєстрового» в) 1492 р.

 4. Відкриття Києво-Могилянського колегіуму г) 1385 р.

 5. Початок Реформації в Німеччині д) 1632 р.

Кожна правильна відповідь – 1 бал.
2. Визначте, за якою ознакою об'єднані дані поняття, особистості, й виключіть зайві. (4 б.)

 1. Міндовг, Ольгерд, Сигізмунд, Ягайло, Вітовт.

 2. П. Дорошенко, П. Сагайдачний, К. Острозький, М. Жмайло, С. Кішка.

 3. Лютерани, англікани, кальвіністи, гугеноти, уніати.

4) И.Борецький, П. Могила, І. Федорович, І.Вишенський, Я.Острянин. Кожна правильна відповідь – 1 бал.
3. Визначте загальні тенденції економічного розвитку Європи (в тому числі й України) в XV—XVI ст. (10 балів)

4. Дайте (на ваш вибір) історичний портрет одного з козацьких гетьманів першої половини XVI ст. або одного з лідерів Реформації в Європі. (10 б.)
5. Розкрийте значення понять: «Велике переселення народів», «Великі географічні відкриття», «фільварки», «Запорозька Січ», «Контрреформація». (10 б.) Кожна правильна відповідь – 2б.

6.Складіть план відповіді до теми: «Виникнення укр. козацтва».(10 б.)

7. Одним реченням поясніть хто ці особистості: Хаммурапі, Солон, Вергілій, Малуша, Вітовт. (10 б.) Кожна правильна відповідь — 2 бали.
Завдання II етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад а історії

2007-2008 и.р.

8 клас


1. Встановіть відповідність між історичними особами, подіями та датами

Історичні особи

Події

Дати

1)Фердинанд
та Ізабелла

А) Аугсбурзький релігійний мир

а) 1630

2) П.Сагайдачний

Б) Тарасова ніч

6)1517

3) І.Лойола

В) Хотинська битвав)1555

4) Сигізмунд III

Г) Утворення Речі Посполитої

г) 1540

5) Мартін Лютер

Д)Слов'яно-греко-латинська академія

д)1578

6) І.Федорович

Е) Тордесільяський договір

є)1572

7) Карл V

Ж) Товариство Ісуса

ж)1569

8) Т.Трясило

3) Варфоломіївська ніч

з) 1574

9) Карл IX Валуа

И) Видання «Букваря»

и)1621

10) К.Острозький

К) Початок Реформації в Німеччині

к)1494


2. Виявіть і охарактеризуйте головні причини та основні наслідки визначених історичних подій і явищ.

Причини

Подія

Наслідки
Люблінська унія
Обгороджування

3.Доведіть або спростуйте твердження: «Цілі віки існували братства і своєю
діяльністю вписали славні розділи до нашої історії... У часи, коли нам загрожувала найбільша небезпека винародовлення, це був найміцніший народний провід».
4. Поясніть епітафію, складену на смерть П.Могили: «Цей ось владика в покорі держав за життя всіх русинів». Дайте власну оцінку світської та духовної діяльності митрополита.
5. Порівняйте за вільно обраними критеріями Реформацію в Німеччині та Англії. Вибір критеріїв обгрунтуйте. Зробіть висновки.


Реформація

в НімеччиніКритерії порівняння

Реформація

в Англії
Завдання II етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії

2008-2009 н.р.

8 клас

1. Які наслідки мали для Франції релігійні війни? Назвіть не менше 5 пунктів.
2. Заповніть таблицю «Економічна, соціальна і зовнішня політика гетьманського уряду в роки Національно-визвольної війни».

Основні напрямки економічної та соціальної політики

Основні напрямки

зовнішньої політики

3. Назвіть 10 фактів з біографії Б. Хмельницького, що свідчать про його талант полководця.
4. Охарактеризуйте релігійне життя в Україні в XVI ст.
5. З нагоди 500-річчя першої експедиції Колумба замість традиційного словосполучення «відкриття Америки» стали вживати інше визначення цієї події – «зустріч двох цивілізацій». Яке з них точніше відбиває сутність події?
6. Висловіть своє ставлення до тези: «Реформація в Європі відкрила шлях до релігійної свободи».

Завдання II етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії

2013-2014 н.р.

8 клас

Загальна кількість балів - 100

1. 6 березня 1521 р. Магеллан відкрив 3 острови. Спочатку вони мали назву острови Латинських парусів через трикутні вітрила на човнах аборигенів. Під час того, як вони стояли у найбільшого острова, аборигени підіймалися на кораблі Магеллана і забирали все що бачили. Щоб повернути украдено, мореплавці висадилися на берег, спалили кілька хатинок і перейменували острови. Яку назву вони отримали? Чому ви так думаєте? (6 балів)
2. Складіть поширений план оповідання «Дмитро Вишневецький» (10 балів)
3.Доберіть відповідники (9 балів)

1 ) гетьман а) глава держави, влада якого поширювалася на всі стани

2) генеральний писар б) відав фінансами, очолював військовий скарб

3) генеральний обозний в) хранитель військової корогви й ад'ютант гетьмана

4) генеральні судді г) відав артилерією і військовим постачанням

5)генеральний підскарбничий д)керував Генеральною військовою канцелярією,

займався закордонною політикою

6) генеральні осавули е) очолювали гетьманський суд

7) генеральний хорунжий є) виконували обов'язки гетьманських ад'ютантів,

насамперед у військовій сфері

8) генеральний бунчужний ж) тимчасово командував військовим уг­рупованням під час бойових операцій

9) наказний гетьман з) хранитель гетьманського бунчука й ад'ютант гетьмана


4. Поясніть наступні поняття (6 балів):

 1. Низове козацтво

 2. Братство

 3. Верства

 1. Люблінська унія

 2. Національно-визвольний рух

 3. Меркантилізм5. Поясніть, що означають наступні терміни в історії стародавнього снігу та навпроти вкажіть, країни, з якими можна їх пов’язати. (9 балів)

 1. Демос

 2. Еллінізм

 3. Консул

 4. Буддизм

 5. Клинопис

 6. Варни


6. Складіть план Вашого виступу з теми: «Київська Русь у другій полонині XI - першій половині ХІІІ ст.» (10 балів)


 1. Назвіть основні жанри літератури і поезії в Європі, - зокрема, і в Україні XVI - пер. пол. XVII ст. (9 балів) 1. Які зміни відбулися у міжнародному становищі українських земель у II пол. XV ст. (10 балів)
 1. Розв'яжіть задачі, давши короткі відповіді на запитання (15 балів).

а. Як ви вважаєте, зростання міст у Київській Русі – це причина роздробленості чи її наслідок? Чи, може, це явище взагалі не пов'язане з роздробленістю? Свою відповідь, обґрунтуйте.

б. Попри те, що основну масу населення в Новгороді складали ремісники і торговці, влада належала боярам-землевласникам, вотчини яких знаходились у межах Новгородської землі і поза нею – у Заволоччі, на Двіні. Як поясните цей факт?

в. Чому Італія, в якій раніше ніж в інших країнах з'явились парости нового, буржуазного ладу, в XVI ст. за своїм розвитком відстала під Нідерландів та Англії?

г. Які привілеї перед іншими воїнами-османами мали яничари?

д. Чи можна вважати римських весталок черницями н сучасному значенні цього слова? Свою відповідь обгрунтуйте.
10. Встановіть хронологічну послідовність подій за уривками з документів про ці події. Що визнаєте про ці події? (8 балів)

А «...король франків, який володіє самим Римом, де завжди перебували імператори, а також має й інші володіння в Італії, Галлії та Германії, повинен зватися імператором... Король Карл ... прийняв титул імператора разом з посвяченням під владики папи Льва.»

Б «Філіпп, з ласки божої король франків ... щоб ці консули і общини згаданих міст і містечок обрали по дна або по три чоловіка, .., які прибули б у неділю.. у Париж для спільного з нами розгляду, обговорення, прийняття до відома, виконання і схвалення ... всього того ..., про що ми про згадане вище ... ухвалимо»

В «Цю саму Жанну спитали про її ім'я та прізвисько. На це вона відповіла ...після того як прийшла у Францію, прозвана Жанною ... народилась у селі Домремі ... , батька звуть Жаком д'Арк ... , через зроблене їй одкровення була дуже впевнена в потребі зняти облогу з Орлеана; і про це саме вона сказала самому королю»

Г «Вільгельм, герцог Нормандії... спорядив послів до папи Олександра, прохаючи його затвердити ... задумане ним завоювання. Вільгельм скликав ... баронів і спитав у кожного … думку щодо цієї експедиції. Всі вони зобов'язалися діяти старанно..., у призначений час вони ... зійшли на кораблі...і прибули до Гастіпгса»

11. Як називаються грецькі колонії, які розміщені па карті під номерами? Вкажіть причини і наслідки їх утворення у Північному Причорномор'ї? (8 балів)Завдання II етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії

2002-2003 н.р.

9 клас

1. Розставте у хронологічній послідовності наступні події: (2 б.)

а) скасування панщини в Галичині;

б) вихід у світ першого «Кобзаря» Т.Шевченка;

в) існування Кирило-Мефодіївського товариства;

г) заснування Київського університету.
2.Складіть хронологічну таблицю з теми «Правління Наполеона Бонапарта»(4 б.)

3.Якобінці здійснили реформи. Назвіть які. (4 б.)
4.Кому належать слова: «Малоросія ніколи не була й бути не може самостійною... Відтак вона повинна поступитися своїм правом бути окремою державою» (8 б.)
5.Хто автор цих рядків: «...по обставинам України тут плохий той українець, що не став радикалом, і плохий той радикал, що не став українцем»? (10 б.)
6.Граф Орлов у листі до царя писав, що «общество было не более как ученый бред трех молодых людей». Про яке товариство йде мова? Хто ці молоді люди? І як ви ставитесь до слів графа, погоджуючись чи не погоджуючись з ним? Обгрунтуйте відповідь на 1 сторінку зошита. (10 б.)
7.Розташуйте в хронологічній послідовності наступні події:


 1. Скасування панщини в Галичині;

 2. Відкриття університету в Києві;

 3. Циркуляр міністра Валуєва про заборону українського друкованого слова;

 4. Скасування кріпацтва на Наддніпрянщині;

 5. Відкриті я університету в Харкові;

6.Відкриття в Чернігові першого в Україні ремісничою училища;

7. «Емський указ»;

8.Вихід у світу Петербурзі першого видання «Кобзаря» Т.Г.Шевченка;
9.Заснування у Львові товариства «Просвіта»:

10. Повстання Чернігівського полку. (15б.)


8.Відомий політичний діяч і дипломат Талейран в період реставрації сказав про Бурбонів: «Вони нічого не забули і нічому не навчились (у вигнанні)». Які дії уряду в період реставрації підтверджують ці слова? (10 б.)
9.У чому особливості проведення реформи 1861 року на Лівобережній і Правобережній Україні? (10 б.)
10. Виправте помилки в тексті: Після перемоги у 1708 році в Полтавській битві Петро 1 пішов на поступки українцям У відповідь на Глухівські статті гетьмана Кирила Розумовського цар підтвердив «права і вольності» та задля їх гарантій призначив при гетьманові міністра-резидента Меньшикова. Разом з цим цар заборонив вивозити з України шкіру, віск, сало, збіжжя та вовну. Після смерті гетьмана Розумовського. Петро І заборонив обирати гетьмана і почав їх призначати. Наступник Розумовського Полуботок викликав незадоволення царя тим, що висловлювався проти використання українських козаків при будівництві Петербурга. Його було викликано до Москви, а потім вислано до Соловецького монастиря, де він перебував 35 років і помер у віці 113 років. Після смерті Петра 1 гетьманом було призначено Д.Апостола У «Решетилівськнх пунктах», що було надіслано Катериною II гетьману, було значно обмежено його права. (20 б.)

Завдання II етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії

2004-2005 н.р.

9 клас

І. Дайте відповідь на запитання (максимальна оцінка - 25 балів, 1 бал за кожне завдання)

 1. Коли розпочалася Коліївщина?

 2. Внаслідок якого з трьох поділів Польщі до Росії відійшли Подільське, Волинське, Брацлавське і Київське воєводства?

 3. Коли російська імператриця Катерина II ліквідувала гетьманство?

 4. Хто був останнім кошовим отаманом Нової Січі?

 5. Хто був автором першої української опери «Демофонт»?

 6. Яка офіційна назва вживалася імперським урядом щодо Південної України у ХІХ ст.?

 7. Вкажіть роки російсько-турецької війни, внаслідок якої до Російської імперії відійшла Бессарабія.

 8. Хто був останнім кошовим отаманом Задунайської Січі?

9.Яке місто Наддніпрянщини у 1817р. отримало статус «порто-франко»?

 1. До якої масонської ложі належав Іван Котляревський?

 2. Яку назву мало таємне товариство декабристів, створене 1823 р. у Новограді-Волинському?

 3. Хто був основним автором програмних документів Кирило-Мефодіївського товари­ства?

 4. Вкажіть історико - етнографічну назву регіону, охопленого селянським рухом під керівництвом Устима Кармелюка.

 5. Яка з трьох західноукраїнських земель (Східна Галичина, Північна Буковина) першою опинилася в складі імперії Габсбургів?

 6. Хто очолював селянські виступи 1843— 1844 рр. на Буковині? 1. Коли «Руська трійця» видала альманах «Русалка Дністрова»?

 2. Хто такий Мирон Штолюк?

 3. Хто з французьких просвітників розробив теорію конституційної монархії та розподілу гілок влади?

 4. Хто в роки французької революції видавав у Парижі газету «Друг народу»?

 5. В якому році було прийнято першу конституцію Франції?

 6. Хто в роки Французької революції був лідером «скажених»?

 7. Кому належала виконавча влада у Франції за конституцією 1795 р.?

 8. Коли Бонапарта було проголошено імператором Франції?

 9. Внаслідок якого договору до Континентальної блокади приєдналася Росія?

25.Допишіть назву країни, якої не вистачає серед тих, що входили до складу третьої анти-французької коаліції: Англія, Австрія, Росія, …

Каталог: teachers -> gerasimenco -> history room
history room -> Тест 17. Новітня історія України Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
history room -> Тест 27. Україна в період загострення кризи радянської системи
history room -> Тест 28. Розпад Радянського Союзу І відродження незалежності України у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
history room -> Рішення про початок непу в 1921 р.: а)vii з'їзд рсдрп(б); б)X з'їзд ркп(б); в)xv з'їзд вкп
history room -> Тест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
history room -> Тест 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у другій половині ХІХ ст. Культура України у другій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
history room -> Тест 22. Радянська модернізація (1928-1938) у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
history room -> Відділ освіти Куликівської райдержадміністрації Чернігівської області Районний методичний кабінет
history room -> Рішення про утворення раднаргоспів: а 1955 р.; б 1956 р.; в 1957 р.; г 1958 р. Вкажіть сільськогосподарську культуру, вирощування якої напо­легливо нав'язувалося в період правління в СРСР м. Хрущова: а картопля
history room -> Тест 29. Україна в умовах незалежності у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

8 11 класи Учитель: Герасименко С. П. Завдання II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії iconрівень(1 бал за відповідь )
Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії 2013 2014 навчального року
8 11 класи Учитель: Герасименко С. П. Завдання II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії iconНаказ №423 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році
Положення про умови І порядок проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, зареєстрованого в Головному управлінні...
8 11 класи Учитель: Герасименко С. П. Завдання II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
8 11 класи Учитель: Герасименко С. П. Завдання II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії iconНаказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу
Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Взяли участь 22 учнів школи 6-11 класів
8 11 класи Учитель: Герасименко С. П. Завдання II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії iconУправління освіти Шосткинської міської ради методичний кабінет зміст : До уваги педагогів
Аналіз участі школярів у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та рекомендації педагогам щодо роботи з обдарованими...
8 11 класи Учитель: Герасименко С. П. Завдання II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії iconЗавдання обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології розміщені на сайті
Комплекти завдань ІІІ етапу олімпіад підготовлені комісією фахівців. До її складу увійшли працівники Чернігівського
8 11 класи Учитель: Герасименко С. П. Завдання II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії iconВідділ освіти Ратнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет міркуй. Твори. Перемагай. Завдання для предметних олімпіад класи
У посібнику розроблено комплекс олімпіад них завдань з української мови, математики, курсу «я І україна» (10 завдань)
8 11 класи Учитель: Герасименко С. П. Завдання II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І
Розташуйте вислови, що стосуються історії Київської держави ІХ-ХІ століття у хронологічній послідовності
8 11 класи Учитель: Герасименко С. П. Завдання II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії iconМетодичні рекомендації щодо виконання окремих типів олімпіадних завдань ІІІ етапу та завдання ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історіїБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка