А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспектСторінка12/13
Дата конвертації13.04.2017
Розмір3,63 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Марьясін Лев Юхимович (1894 – 1937?) – голова Правління Держбанку з 4.04.1934 по 14.07.1936 р. Заарештований в 1936 р., незаконно репресований, посмертно реабілітований. Його наступник С. Л. Кругликов (1899 –?), що працював головою Держбанку з 14.07.1936 року по 14.09. 1937 р., також був репресований. З 14.09.1937 р. головою Правління Держбанку був призначений Гричманов.

Мігулін Петро Петрович – економіст. Народився 1870 р. Закінчив юридичний факультет Харківського університету. З 1893 р. по 1897 р. велику частину часу провів в Західній Європі для удосконалення своєї спеціальності. У 1900 р. захистив магістерську дисертацію в Казанському університеті, у 1901 р. – докторську, в Київському університеті. З 1899 р. почав читати лекції з фінансового права як приват-доцент, з 1901 р. як екстраординарний професор, а з 1902 р. як ординарний професор в Харківському університеті. З наукових праць його відомі роботи, видані переважно в Харкові, «Регулирование бумажной валюты в России» (Харьков, 1896), Русский государственный кредит (1769–1906). Т. 1–3. Вып. 1–5. Харьков, 1899–1907; «Реформа денежного обращения и промышленный кризис» (Харьков, 1902), «Наша новейшая железнодорожная политика и железнодорожные займы» (1903), «Наша банковая политика» (1729–1903) (Харьков, 1904), «Выкупные платежи, к вопросу о их понижении» (1904), «Русский сельскохозяйственный банк» (1902), «Русский автономный центральный эмиссионный государственный банк» (проект, 1906); «Настоящее и будущее русских финансов» (Харьков, 1907).

Піхно Дмитро Іванович (1.01.1853 – 29.07.1913), таємний радник, економіст і громадський діяч, видавець і редактор газети «Киянин». Народився в Чигиринському повіті Київськоъ губ. У 1869 р. з відзнакою закінчив 2-у Київську гімназію, а в 1874 – юридичний факультет Київського університету св. Владимира. Був залишений стипендіатом для здобуття професорського звання на кафедрі державного права (у кінці 1874 р. був переведений на кафедру поліцейського права). Разом з юридичними науками Д. І. Піхно виявив великий інтерес до економіки. У 1879 р., після захисту дисертації «Комерційні операції Державного банку», був удостоєний ступеня магістра поліцейського права. З 1877 р. – приват-доцент кафедри політичної економії і статистики при Київському університеті. З 1888 – доктор поліцейського права і ординарний професор кафедри політичної економії і статистики Київського університету. У 1885 р. на запрошення міністра фінансів Н. Х. Бунге (колишнього ректора і викладача Д. І. Піхно в Київському університеті), перейшов на службу в Міністерство фінансів.

Свої соціально-економічні погляди виклав в університетському курсі «Основні начала політичної економії» (1890). Визнаючи рівне значення за капіталом, землею і працею, вважав роль попиту і пропозиції вирішальною в усіх областях економічного обміну. Вважався одним з ідеологів системи «Економічного націоналізму» (національно орієнтованої економічної політики). Основні праці: «Несколько слов о долгосрочном народном кредите» (Київ, 1876); «Коммерческие операции Государственного банка» («Киевские Университетские Известия», 1876, № 5, 7, 8, 9, 10 и отд.); «Денежное обращение и задачи наших кредитных учреждений» (Киев, 1878); «Закон спроса и предложения (К теории ценности)» (Киев, 1886); «Политическая экономия» (Житомир, 1894); «К реформе денежного обращения» (Киев, 1896); «Финансовые заметки» (Киев, 1909).П’ятаков Георгій Леонідович (1890–1937), політичний і державний діяч, більшовик. Був викликаний В. І. Леніним в Петербург для оволодіння Державним банком, що і зробив, як він пише в автобіографії, разом з Осинським. Був спочатку помічником головного комісара Державного банку, а з 17.12.1917 р. По 22.02.1918 р. був Головним комісаром по Державному банку Росії. На початку березня 1918 р. після підписання Брестського миру, з дозволу В. І. Леніна залишив пост Головного комісара Народного банку і виїїхав в Україну для боротьби з УЦР. Голова Тимчасового робітничого селянського уряду України. У жовтні 1918 р. призначений Головним комісаром Народного банку РСФРР. У «Заповіті» Ленін В. І. назвав П’ятакова Г. Л. одним з двох найздібніших працівників у партії (інший – Бухарін). У 1928 р. був призначений заступником Голови Державного банку СРСР. Голова Правління Державного банку з 19.04. 1929 р. по 18.10.1930 р. Через півтора роки (у жовтні 1930 р.) після невдачі в проведенні першого етапу кредитної реформи був усунений з посади голови. Незаконно репресований, посмертно реабілітований.

Спунде Олександр Петрович (7/19.05.1892–19.09.1962) – заступник голови Правління Державного банку в 1926–1928 рр. 2.01.1918 р. призначений комісаром Державного банку і був ним до осені 1918 р. У 1931 р. звільнений по хворобі на пенсію. Працював касиром в одному з відділень Державного банку.

Шейнман Арон Львович (1886–1944?) – голова Правління Державного банку з 4.10.1921 р. по 1924 р. і з 1926 р. по 19.04.1929 р. Член Комуністичної партії з 1903 року. У кінці 1928 р. не повернувся із зарубіжного відрядження, ставши неповерненцем. Його попередник Н. Г. Туманов і наступник М. І. Калманович були в 1937 р. незаконно репресовані.

Додаток 2

Управляючі Державним банком

Російської імперії468
1860–1866 – Штиглиц Александр Людвигович

1866–1881 – Ламанский Евгений Иванович

1881–1889 – Цимсен Алексей Васильевич

1889–1894 – Жуковский Юлий Галактионович

1894–1903 – Плеске Эдуард Дмитриевич

1903–1909 – Тимашев Сергей Иванович

1910–1914 – Коншин Алексей Владимирович

1914–1917 – Шипов Иван ПавловичДодаток 3

Кредитні установи у м. Київ,

створені у другій

половині XIX – на початку XX століття469
Назва установи

Коротка характеристика

1

Київське товариство взаємного кредиту

створене у 1868 р. Надавало кредити громадянам, підприємствам під заставу нерухомого майна. Здійснювало приймання грошових вкладів, коштовностей, цінних паперів та ін.

2

Київське міське кредитне товариство

створене у 1885 р. для кредитування грошовими позиками власників нерухомого майна у м. Києві і його передмісті. Знаходилось у підпорядкуванні Київської міської поліції. Приймало активну участь у Всеукраїнських з'їздах представників міських кредитних товариств (1904–1905, 1908, 1913, 1917).

3

Київське російське торговельно-промислове товариство взаємного кредиту

створене у 1910 р. Об'єднувало осіб, які мали право торгу – торговців і промисловців, здійснювало грошові кредитні операції під заставу з метою розвитку торгівлі. Знаходилося у підпорядкуванні Головного правління Російського торговельного товариства. Приймало участь у засіданнях з'їзду представників товариств взаємного кредиту півдня Росії (1912).

4

Київське товариство взаємного кредиту «Самодопомога»

створене землевласниками, домовласниками, торговцями, службовцями і ремісниками на початку 1910 р. До його складу увійшло 294 члени з капіталом близько 900 тисяч карбованців. Надавало кредити на розвиток підприємництва під заставу землі, нерухомого майна, цінних паперів.

5.

Київська спілка установ дрібного кредиту

створена у 1911 р. для об'єднання сільськогосподарських кредитних товариств на принципах кооперації. Спілка підпорядковувалась Київському губернському комітету в справах дрібного кредиту. Здійснювало видання кооперативних журналів, зокрема «Хроніки установ дрібного кредиту».

6.

Київське обліково-позикове товариство взаємного кредиту

засноване на внески групи київських землевласників, купців, власників прибуткових будинків, фабрик, заводів. Керівні функції здійснювало правління у складі голови та двох членів товариства. Надавало членам товариства кредити для розвитку підприємництва.

7.

Київське відділення Варшавського страхового товариства

засноване 1.05.1870 р. з основним капіталом 2 млн. крб. Діяло як представництво Варшавського страхового товариства (від вогню). Через мережу місцевих агентів проводило страхові операції у Київській, Подільській, Волинській, Чернігівській, Херсонській і Бессарабській губерніях, страхування рухомого і нерухомого майна від пожежі, блискавки і газового вибуху. До вирішення суперечок між товариством і застрахованими залучалися попечителі товариства, яких обирали серед почесних громадян краю.

8.

Київське товариство взаємного страхування майна від вогню

створене 1882 р. Керівним органом було правління у складі двох представників міської думи. Контроль за діяльністю товариства виконувала наглядова рада. Розміри страхових внесків та виплат залежали від місцезнаходження об'єкта страхування. Товариство страхувало майно державних установ, приватних підприємств, домоволодіння.

9.

Управління державними ощадними касами

засноване у 1841 р. згідно Указу імператора Миколи І про створення державних ощадних кас. Підпорядковувалося Міністерству фінансів. Контролювало роботу державних ощадних кас, які здійснювали продаж цінних паперів, операції зі страхування прибутків і капіталів тощо.

10.

Інспекція державних ощадних кас Київського страхового району

була підзвітна і підконтрольна Управлінню державними ощадними касами. У підпорядкуванні знаходилося 497 ощадних кас, проводила страхові операції на території Київського страхового району. Мала право визначати лікарів, які здійснювали медичний огляд застрахованих потерпілих, а також закріплювала їх за певною поштово-телеграфною ощадною касою. Приймала участь у нарадах представників акціонерних страхових товариств (1912).

11.

Державна ощадна каса при Київському губернському акцизному управлінні

входила до складу Київського товариства взаємного кредиту. Надавала кредити членам каси.

12.

Державна ощадна каса при Київській конторі Держбанку

з 1899 р. здійснювала приймання і видавання коштів, проведення щорічно близько 300 тисяч фінансових операцій з цінними паперами. До штату ощадної каси входило 40 службовців, які обслуговували понад 80 тисяч клієнтів.


13.

Київська державна ощадна каса

об'єднувала 11 ощадних відділень у Києві, а також 15 діючих при поштово-телеграфних касах в міській і приміській зонах та інших територіях. Приймала і видавала готівку, переводила кошти до інших кас, здійснювала фінансові операції з цінними паперами.

14.

Позиково-ощадна каса при Київському університеті Св. Володимира

утворена у 1893 р., об'єднувала 28 викладачів університету. Мала керівний орган – наглядовий комітет, який очолював голова. Кожен член каси відраховував 1/12 частину окладу на рахунок каси. Отримані фінансові внески каса зберігала у Київському міському товаристві взаємного кредиту. Надавала кредити членам каси.

15.

Фінансова комісія із заснування Київського політехнічного інституту

діяла в 90-х рр. ХІХ ст. Завдяки її діяльності були зібрані благодійні внески на будівництво Київського політехнічного інституту імені Олександра ІІ від київських промислового та приватного комерційного банків, Київського відділення Волзько-Камського комерційного банку, товариств Степанівських цукрових і рафінадних заводів, Могилянського, Турбовського цукрових заводів, а також приватних підприємців.

16.

Київська каса допомоги політичним в'язням та тим, хто перебуває у засланні

утворена 1878 р., мала відділення в кожному районі міста. Співпрацювала з місією Червоного Хреста у м. Києві. З метою надання матеріальної і фінансової допомоги особам, які перебували у тюрмах, на засланні, каторзі, а також членам їх родин, організовувала добровільний збір коштів, продуктів харчування, одягу, ліків та ін.


Наукове видання
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко
СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА ТЕРИТОРІЇ

УКРАЇНИ: ЕКОНОМІКО–ПРАВОВИЙ

АСПЕКТ (XVIII СТОЛІТТЯ – ПОЧАТОК 30-Х РОКІВ

XX СТОЛІТТЯ)

За редакцією авторів.


Комп’ютерная верстка Кірічок Д.О.

Відповідальна за випуск Товстогуз Т.В.

Здано на виробництво 21.07.2014. Підписано до друку 04.08.2014.

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний.

Гарнітура Cambria. Умов. друк. арк. 14,65. Обл.-вид. арк. 11,35

Тираж 300 пр. Вид. №1

Видавець: Видавництво «Ярославна»

Україна, 40011, м. Суми, вул. Горького, 2, моб.: 050-085-80-30

(Свідоцтво серія ДК №332 від 09.02.2001 р. Видано Державний комітетом інформаційної політики, телебачення

та радіомовлення України)

Віддруковано: друкарня “Майстер Друк”. Зам. 2107/1

м. Суми, пров. Академічний, 6, тел. 22-34-37, 050-407-18-49e-mail: pechat-ofset@yandex.ru

1 Лаврушин О. Банк и народное хозяйство / Лаврушин О. // Вопросы экономики. – 1991. – № 12. – С. 12.

2 Кленгель-Брандт Э. Путешествие в Древний Вавилон / Э. Кленгель-Брандт. – М. : Наука, 1979. – 260 с.

3 Батюшков Д. Д. Банки. Их значение, операции, историческое развитие и счетоводство / Д. Д. Батюшков. – Владикавказ, 1904. – С. 4–5.

4 Margueron J.-C. Babylone, la première mégapole? / Margueron J.-C. Mégapoles méditerranéennes / Claude Nicolet. ­ Paris, Maisonneuve et Larose, coll. «L’Atelier méditerranéen», 2000. – Р. 478.

5 Аристотель. Сочинения: В 4-х т. / Аристотель. – Т. 4. / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура / Аристотель. – М. : Мысль, 1983. – С. 395.

6 Міст Ріальто (італ. Ponte di Rialto) – один з чотирьох мостів через Гранд-канал у Венеції, розташовувався у кварталі Ріальто. Найперший і самий древній міст через канал.

7 Джон Норвич. История Венецианской республики / John Julius Norwich. A History of Venice. New York, 1982. ­ М. : АСТ, 2009. – C. 25.

8 Правосудов С. Ошибки Андрея Фурсова? / Правосудов С. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pravosudovs.livejournal.com/19401.html

9 Так, в одній Німеччині до кінця Середніх віків налічувалося до 600 монетних дворів.

10 У літературі зустрічається й інша дата його створення 1171 р. Див. : Щетинін А. І. Гроші та кредит: Видання 4-те, перероблене та доповнене / А. І. Щетинін. К. :Центр учбової літератури, 2010. 440 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uchebnikionline.ru/finansu/groshi_ta_kredit_-_schetinin_ai/tsentralni_banki-1.htm

11 Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст. Том 2. Ігри обміну / Ф. Бродель. – К. : Основи, 1997. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/braudel.htm

12 Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст. Том 2. Ігри обміну / Ф. Бродель. – К. : Основи, 1997. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/braudel.htm

13 Суть її полягала у тому, що якщо дві особи, з яких одна повинна була заплатити іншій, мали вклади в одному і тому ж банку, то замість передачі готівки банк списував за наказом власника грошей (жироприказу) необхідну суму з рахунку одного і приписував її до рахунку іншого.

14 Колісник М. Б. Періодизація розвитку банківської системи України / Колісник М. Б. // Збірник науково-технічних праць. Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.9. – С. 184–191.

15 Вєра Сміт. Происхождение центральных банков / Вєра Сміт. – Рус. перевод: Институт Национальной Модели Экономики. 2011. – 284 с.

16 Сергей Правосудов. Ошибки Андрея Фурсова? / Сергей Правосудов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravosudovs.livejournal.com/19401.html

17 Щетинін А. І. Гроші та кредит: Видання 4-те, перероблене та доповнене / А. І. Щетинін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. 440 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://b-ko.com/book_177_glava_21_3.5. %D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%EF%BF%BD.html

18 Братко А. Г. Центральный банк в банковской системе России / Братко А. Г. – М. : Спарк, 2001. – 335 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://knu.znate.ru/docs/index-415235.html?page=28

19 Эпштейн Е. Эмиссионные «Кредитные банки» в новейшей эволюции народного хозяйства / Е. Эпштейн. – С-Петербург : Тип. А. Г. Розена, 1913. – 76 с.

20 Эпштейн Е. Эмиссионные «Кредитные банки» в новейшей эволюции народного хозяйства / Е. Эпштейн. – С-Петербург : Тип. А. Г. Розена, 1913. – С. 3–4.

21 Бетанов В. М. Эволюция института банка и банковской системы в условиях развития рыночной экономики / Бетанов В. М. Дисс. … канд. экон. наук. Специальность: 08.00.10. – Новосибирск. 2003. – 188 с. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-instituta-banka-i-bankovskoi-sistemy-v-usloviyakh-razvitiya-rynochnoi-ekonomiki#ixzz36KEs1Qzg

22 Гроші в Україні: факти і документи / Дмитрієнко М. Ф. (кер. авт. кол.), Литвин В. М., Ющенко В. А., Яковлєва Л. В. – К. : ARC–UKRAINE, 1998. – 454 с.; Енциклопедія банківської справи України / голова редкол. В.С. Стельмах. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.; Комаринська З. М. Банківська система України періоду державності 1917–1920 рр.: становлення та реалії функціонування / З. М. Комаринська // Вісник НБУ. – 2002. – № 2. – С. 56–59; Неманов Л. М. Финансовая политика Украины (7 ноября 1917 – 4 февраля 1919) / Л. М. Неманов. – К. : Типогр. «Культура и знание», 1919. – 212 с.

23 Вирст Ф. X. Об учреждении Ассигнационного и Заемного банков для споспешествования народному богатству с присоединением статутов французского банка / Ф. X. Вирст. – С.-Петербург, 1808.; Мордвинов Н. Рассуждение о могущих последовать пользах от учреждения частных по губерниям банков / Н. Мордвинов. 1-е изд. – СПб., 1816, 3-е дополн. изд. – СПб., 1829; Банки и др. кредитные установления в России и иностранных Землях. – СПб., 1840; Снопов В. О банках и кредитных учреждениях вообще / В. Снопов. – Москва. 1846; Ламанский Е. И. Статистический обзор операций государственных кредитных установлений с 1817 года до настоящего времени / Е. И. Ламанский // Сборник статистических сведений России. – Спб. : Изд. статист. отдел. И. Р. Г. О., 1854; Безобразов В. Поземельный кредит / В. Безобразов. – СПб., 1860; Труды комиссии, Высочайше утвержденной 10 июля 1859 г. для устройства земских банков. В 4-х тт. – СПб., 1860–1862; Коклен Ш. О кредите и банках (с введением Курсель-Сенеля и биографией, перев. под ред. К. Висковатова / Ш. Коклен. – СПб., 1861; Курсель-Сенель (Courcelle Seneuil) Банки, их устройство, операции и управление (под ред. В. П. Безобразова) / Курсель-Сенель. – СПб., 1862.

24 Драган О. В. Реформа государственного банка: цели, проекты, результаты. Конец 80-х – вторая половина 90-х гг. XIX века / Драган О. В. Дисс … канд. ист. наук. Специальность 07.00.02. – Санкт-Петербург. 2008. – 183 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : disserCat http://www.dissercat.com/content/reforma–gosudarstvennogo–banka–tseli–proekty–rezultaty–konets–80–kh–vtoraya–polovina–90–kh–g#ixzz2bCVJc6lU

25 Гурьев А. Материалы для библиографии русской экономической литературы по денежному вопросу / А. Гурьев. – СПб., : Тип. В. Киршбаума, 1896. – 20 с.

26 Банковская энциклопедия / Под общ. ред. Л. И. Яснопольского. Т. 1. Коммерческие банки. – Киев, 1914; Каценеленбаум З. С. Коммерческие банки и их торгово-комиссионные операции / З. С. Каценеленбаум. – М., 1912; Левин И. И. Банки и экспорт / И. И. Левин. – СПб., 1913; Эпштейн Е. Эмиссионные и кредитные банки в новейшей эволюции народного хозяйства / Е. Эпштейн. – СПб., 1913 и др.

27 Мигулин П. П. Наша банковая политика 1729–1903 / П. П. Мигулин. – Харьков, 1904. – 439 с.

28 Бунге М. Х. Акционерные банки / М. Х. Бунге. – Киев, 1886. – 91 с.

29 Пихно Д. Коммерческие операции Государственного банка / Д. Пихно. – Киев, 1876. – 121 с.

30 Пихно Д. И. Коммерческие операции Государственного банка / Д. Пихно. – Вып. 1. – Киев, 1876. – С. 24.

31 Гаттенбергер К. Влияние русского законодательства на производительность торгового банкового кредита / К. Гаттенбергер. – Харьков : Университетская типография, 1870. – 157 с.

32 Безобразов В. П. О некоторых явлениях денежного обращения в России / В. П. Безобразов. – Т. З. – М., 1864. – С. 57.

33 Гамбаров П. С. К вопросу о банках краткосрочного кредита. Стеснение на денежном рынке и наши банковые порядки / П. С. Гамбаров. – Киев, 1885.

34 Антонович А. Я. Теория бумажно-денежного обращения и государственные кредитные билеты / А. Я. Антонович. – Киев, 1883.

35 Судейкин В. Т. Государственный банк. Исследование его устройства, экономических и финансовых задач / В. Т. Судейкин. – СПб., 1891. – С. 514.

36 Петлин Н. С. Назначение, устройство и очерк деятельности Государственного банка / Н. С. Петлин. – СПб., 1892. – С. 50–55, 67–68.

37 Боголепов М. И. Государственный банк и коммерческий кредит / Боголепов М. И. // Банковая энциклопедия. – Киев, 1914. – Т. 1. – С. 282–330; Гейман О. К учетной политике Государственного банка / Гейман О. // Промышленность и торговля. – 1912. – № 9. – С. 452–457; Мигулин П. П. Наша банковая политика (1723–1903) / Мигулин П. П. – Харьков, 1904 и др.

38 Залшупин А. С. Вопросы банковой политики. К реформе денежного обращения / А. С. Залшупин. – СПб., 1896. – С. 26.

39 Гиндин И. Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1861–1892 годы) / И. Ф. Гиндин. – М., 1960. – С. 71–75.

40 Яснопольский Л. Н. Государственный банк // Вопросы государственного хозяйства и бюджетного права / Л. Н. Яснопольский. – СПб., 1907. – С. 278.

41 Скорняков Л. Деятельность Крестьянского поземельного банка в Киевской губернии за 28 лет (1883–1910) / Л. Скорняков – Киев, 1912. – 161 с.

42 Гурьев А. Н. Очерк развития кредитных учреждений в России / А. Н. Гурьев. – СПб., 1904; Мигулин П. П. Наша банковская политика 1729–1903 / П. П. Мигулин. – СПб., 1904; Печерин Я. И. Исторический обзор правительственных, общественных и частных кредитных установлений в России / Я. И. Печерин. – СПб., 1904.

43 Саломатина С. А. Коммерческие банки в России: динамика и структура операций, 1864–1917 гг. / С. А. Саломатина. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – С. 16.

44 Деньги. Кредит. Банки: Учебн. для вузов / Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимова, А. В. Печникова и др. / Под ред. проф. Е. Ф. Жукова. – М. : ЮНИТИ, 2000. – С. 568–569.

45 Новікова І. Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст. (структура та функціональне призначення) / І. Е. Новікова // Історія народного господарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 3 : Збірник праць. – Київ, 2009. – 300 c.

46 Саломатина С. А. Коммерческие банки в России: динамика и структура операций, 1864–1917 гг. / С. А. Саломатина. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – С. 5.

47 Гиндин И. Ф. Банки и промышленность России до 1917 г. / И. Ф. Гиндин. – М.; Л. : Промиздат, 1927. – 207 с.; Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки: Из истории финансового капитала в России / И. Ф. Гиндин / Под ред. С. Г. Струмилина. – М. : Госфиниздат, 1948. – 453 с.; Бовыкин В. И. Зарождение финансового капитала в России / В. И. Бовыкин. – М. : Изд-во Московского университета, 1967. – 293 с.; Бовыкин В. И. Формирование финансового капитала в России: конец XIX в. 1908 г. / В. И. Бовыкин. – М. : Изд-во «Наука», 1984. – 285 с. и др.

48 Каценеленбаум З. С. Учение о деньгах и кредите / З. С. Каценеленбаум. – Москва, 1927. – 567 с.

49 Гиндин И. Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1861–1892 гг.) / И. Ф. Гиндин. – Москва, 1960. – 415 с.

50 Альтерзон С. Нарис розвитку київської кредитної системи / С. Альтерзон. – Київ, 1929. – 84 с.

51 Гиндин И. Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1861–1892 годы) / И. Ф. Гиндин. – М., I960; Гиндин И. Ф. Неуставные операции Государственного банка и экономическая политика царского правительства / И. Ф. Гиндин // Исторические записки. – Т.  35. – М., 1950. – С. 26.

52 Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки. Из истории финансового капитала в России / И. Ф. Гиндин. – М., 1948. – С. 37.

53 Новікова І. Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст. (структура та функціональне призначення) / І. Е. Новікова // Історія народного господарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 3 : Збірник праць. – Київ, 2009. – 300 c.

54 Буковецкий А. И. Кредитная политика дореволюционного Государственного банка / Буковецкий А. И. // Вестник финансов. – 1925. – № 5. – С. 57–70.

55 Гиндин И. Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX – начало XX в.). Избранное. Очерки истории и типологии русских банков / И. Ф. Гиндин. – М., 1997. – С. 24–250.

56 Саломатина С. А. Коммерческие банки в России: динамика и структура операций, 1864–1917 гг. / С. А. Саломатина. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – С. 17.

57 Тарновский К. Н. Советская историография российского империализма / К. Н. Тарновский. – М., 1964. – С. 22; Бовыкин В. И. Зарождение финансового капитала в России / В. И. Бовыкин. – М., 1967. С. 12–15.

58 Ананьич Б. В. Россия и международный капитал 1897–1914 гг.: очерки истории финансовых отношений / Б. В. Ананьич. – Л. : Наука, 1970 – 314 с.; Бовыкин В. И. Зарождение финансового капитала в России / В. И. Бовыкин. – М. : Изд-во Московского университета, 1967. – 293 с; Бовыкин В. И. Формирование финансового капитала в России: конец XIX в. 1908 г. / В. И. Бовыкин. – М. : Изд-во «Наука», 1984. – 285 с.; Трахтенберг И. А. Денежные кризисы (1821–1938 гг.) / И. А. Трахтенберг. – М. : Изд-во АН СССР, Ин-т мировой экономики и международных отношений, 1963. – 732 с. и др.

59 Боровой С. Я. Кредит и банки России (середина ХVІІ в. – 1861 г.) / С. Я. Боровой. – М. : Госфиниздат, 1958. – 288 с.

60 Новікова І. Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст. (структура та функціональне призначення) / І. Е. Новікова // Історія народного господарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 3 : Збірник праць. – Київ, 2009. – 300 c.

61 Бугров А. В. Государственный банк и российская провинция (1860–1917 гг.) / Бугров А. В. // Экономическая история: Ежегодник. 2004. – М., 2004. – С.433–458.

62 Привалова Е. А. Финансы империи: Деньги и власть в политике России на национальных окраинах, 1801–1917 / Е. А. Привалова. – М. : Новое издательство, 2006. 456 с.

63 Драган О. В. Реформа государственного банка: цели, проекты, результаты. Конец 80-х – вторая половина 90-х гг. XIX века / Драган О. В. Дисс

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> Олег туляков
123456789 -> Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconТетяна Калініна рисунки із збірки федота ткаченка в колекції нмтш
Тарас Шевченко, Федот Ткаченко І кіндрат Єжов наймали спільну квартиру на Васильєвському острові. У 1842 р., здобувши в Академії...
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconТетяна Ткаченко, Тарас Чухліб василь чухліб
Ткаченко Т. В., Чухліб Т. В. Василь чухліб. Біо-бібліографічний нарис: 1941 – 1997 роки. – К.: «Amenhotep», 2016. – 125 стор
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconПравовий вісник української академії банківської справи
А. О. Ткаченко, канд юрид наук, канд. іст наук, доц., зав кафедри державно-правових дисциплін двнз “Українська академія банківської...
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconМ. М. Поплавський доктор педагогічних наук
В. В. Ткаченко – зав лабораторією, викладач кафедри фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconСерія “Історики та краєзнавці Чернігівщини”
Володимирович Ткаченко: (Біобібліогр покажч.) /Скл. І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова; Відп за вип. П. В. Грищенко. Чернігів, 2004....
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»

А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconРоман Ткаченко Поклик Химери Декаданс в українській літературі к. ХІХ – п. ХХ ст
Химера: я шукаю нових пахощів, небачених квітів, незвіданих насолод. Якщо я помічаю десь людину, чий дух спочиває в мудрості, я нападаю...
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект icon+37. 014. Ббк 63. 1(Укр) Василь Жупник депортаційні процеси 1944-1953 рр. На території західних областей урср як засіб тоталітарного “упокорення”: історіографічний аспект
...
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconТ. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску

А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconМатеріали 7 засідання президії ЦК профспілки працівників державних установ україни
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка