А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник


Тема: Використання експедиційних матеріалів у навчально-виховному процесі вищої і старшої профільної школи. Контрольна роботаСторінка14/17
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,41 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Тема: Використання експедиційних матеріалів у навчально-виховному процесі вищої і старшої профільної школи. Контрольна робота
Питання для теоретичного опрацювання

 1. Мета, завдання, науково-практичне, освітнє значення діалектологічної практики.

 2. Методика збирання діалектного матеріалу. Програми-питальники. Форми звітності за результатами польової роботи.

 3. Мета і завдання соціолінгвістичної практики. Методика соціолінгвістичного аналізу.

 4. Методика організації і проведення занять та виховних заходів з етнолінгвокультури.


Завдання

Діалектологічна практика

 1. Познайомтеся з програмами-питальниками для збирання діалектного матеріалу [6, 41-42]. Опишіть структуру трьох з них (на вибір).

 2. Ознайомтеся з програмами-питальниками до „Атласу української мови” та „Лексичного атласу української мови”, дайте порівняльну характеристику цих програм. Напишіть до них анотації.

 3. Опрацюйте регіональні програми-питальники [1; 8; 12; 13; 14; 17] з посібника [6], з’ясуйте їх лінгвістичний рівень.

 4. Апробуйте збирання діалектного матеріалу зі своїм однокурсником (20 питань), запишіть його відповіді точною (фонетичний рівень) та спрощеною (інші рівні) фонетичною транскрипцією.

 5. На основі матеріалів діалектологічної практики розробіть фрагмент плану-конспекту (етап закріплення) практичного заняття з української діалектології на тему „Методи збирання і дослідження діалектного матеріалу”.

 6. На основі матеріалів діалектологічної практики розробіть план-конспект уроку для учнів 11 класу профільної школи (етап подачі).

 7. Проаналізуйте навчально-методичний посібник „Мова наша — українська” на наявність діалектологічних і соціолінгвістичних завдань.

Соціолінгвістична практика

 1. Ознайомтеся з соціолінгвістичною характеристикою населеного пункту й особи, складеними доцентом Т. К. Монжалєй. Зробіть апробацію опитування за цими анкетами серед своїх однокурсників і жителів міста, резюмуйте відповіді й установіть об’єктивну картину функціонування української мови в суспільстві.

Соціолінгвістична характеристика населеного пункту

 1. Область.

 2. Район.

 3. Місто.

 4. Село.

 5. Кількість жителів.

 6. Соціальний склад.

 7. Професійний склад жителів.

 8. Національний склад.

 9. Кількість у населеному пункті:

 • дитячих садків з українською мовою навчання;

 • дитячих садків з російською мовою навчання;

 • шкіл з українською мовою навчання;

 • шкіл з російською мовою навчання;

 • технікумів з українською мовою навчання;

 • технікумів з російською мовою навчання;

 • ПТУ з українською мовою навчання;

 • ПТУ з російською мовою навчання;

 • ВНЗ з українською мовою навчання;

 • ВНЗ з російською мовою навчання.

 1. Кількість у населеному пункті:

  • бібліотек;

  • кінотеатрів;

  • театрів;

  • клубів.

 1. Якою мовою транслюються передачі місцевого радіомовлення?

 2. Якою мовою оформлюється рекламна інформація населеного пункту?

 3. Якою мовою Ви відповідаєте, коли до Вас у місті звертаються російською, _______________________, українською _______________________.

 4. Якою мовою оголошуються зупинки в транспорті?

 5. Якою мовою говорять жителі міста?


Соціолінгвістична анкета для характеристики особи

 1. Місце проживання.

 2. Національність.

 3. Стать.

 4. Рік народження.

 5. Освіта.

 6. Професія.

 7. Посада.

 8. Соціальне походження: з сім’ї робітників, селян, службовців.

 9. Соціальний стан: робітник, колгоспник, службовець, учень, студент.

 10. Ваша рідна мова: українська, російська.

 11. Скільки років Ви живете в даному населеному пункті?

 12. Національність батьків: батько _______________, мати _______________.

 13. Якою мовою спілкується батько _______________, мати _______________?

 14. У якому віці Ви почали вивчати українську мову _________, російську мову _________?

 15. Якою мовою Ви розмовляли до вступу в школу? _______________

 16. Якою мовою йшло навчання в школі? _______________

 17. Якою мовою Ви спілкуєтеся з однолітками _______________, старшими за віком _______________, з молодшими _______________?

 18. Якою мовою Ви спілкуєтеся: у своїй сім’ї з братом _______________, сестрою _______________, батьками _______________; з друзями на перерві _______________, з викладачами нефілологічних дисциплін _______________, за межами університету _______________, з сусідами _______________; на зборах виступаєте _______________, відповідаєте в місті на запитання _______________, розмовляєте в магазині _______________, в громадському транспорті _______________, у кіно, театрі, на дискотеці, на стадіоні _______________, на прийомі у лікаря _______________?

 19. Якою мовою Вам легше (зрозуміліше, зручніше) читати книги _______________, газети _______________, слухати спектакль _______________, лекцію _______________, радіопередачу _______________, телепередачу _______________?

 20. Якою мовою Ви відповідаєте, якщо до Вас звертаються українською _______________, російською _______________?

 21. Якою мовою Ви звертаєтеся до людини, якщо знаєте, що вона говорить переважно українською, _______________, російською _______________?

 22. Якою мовою Ви говорите про погоду, сімейні справи _______________, господарчі справи _______________, про свою професійну діяльність _______________, про справи в колективі _______________, про події в місті _______________, країні _______________, міжнародні події _______________?

 23. Оцініть свій рівень володіння українською й російською (відмінно, добре, задовільно) мовами (потрібне підкресліть).

 24. Як, на Вашу думку, впроваджується „Закон про мови” в життя: спостерігаються значні зміни, закон впроваджується повільно, закон практично не діє (потрібне підкресліть).
 1. У соціолінгвістиці використовується два типи методів: а) методи збирання (анкетування, інтерв’ювання, спостереження, експеримент); б) методи опрацювання інформації (статистичний аналіз, кореляційний аналіз (зміна однієї ознаки веде до зміни іншої), складання таблиць). Використайте один із методів опрацювання інформації до першого питання.

 2. За книгою Н. П. Шумарової та Т. К. Монжалєй „Социолингвистика: теория, история, методы” (с. 17-22) підготуйте повідомлення про зв’язок соціолінгвістики з іншими науками.


Література

 1. Ахманова О. С. Социолингвистика в свете эвристики и онтологии языка / О. С. Ахманова, И. А. Данчикова // Теоретические проблемы социальной лингвистики. – М.: Наука, 1981.

 2. Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика. – М.: Просвещение, 1987.

 3. Бондаренко В. Г. Социолингвистика и исследование текста / В. Г. Бондаренко, Т. Е. Крючкова // Теоретические проблемы социальной лингвистики. – М.: Наука, 1981.

 4. Буржунов Г. Г. Социолингвистические аспекты обучения русскому языку / Г. Г. Буржунов // Русский язык в национальной школе. – 1986. – № 11. – С. 18-20.

 5. Дейниченко Н. П. Діалектологічна практика в системі вузівської гуманітарної освіти / Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Ч. ІІ. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. – С. 50-54.

 6. Дейниченко Н. П. Матеріали й методичні вказівки до курсу „Українська діалектологія” / Н. П. Дейниченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 71 с.

 7. Дейниченко Н. Роль діалектичної практики в формуванні компетентнісних якостей майбутнього вчителя-словесника /
  Н. Дейниченко // Українська мова і література в школі. – 2013. - №5. – С.55-57.

 8. Денисенко В. А. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до проведення експедиційної роботи з учнями загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. А. Денисенко. – К., 2003. – 21 с.

 9. Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика. К основам общей теории /Ю.Д. Дешериев. – М.: Наука, 1977.

 10. Журавлёв В. К. История языка и диахроническая социолингвистика / В. К. Журавлёв // Теоретические проблемы социолингвистики. – М.: Наука, 1981. – С. 256-275.

 11. Лабов У. Единство социолингвистики / У. Лабов // Социально-лингвистические исследования. – М.: Наука, 1976. – С. 5-30.

 12. Лабов У. Проблема статуса социолингвистического аспекта в языкознании / У. Лабов // Методологические проблемы языкознания. – К.: Наук. думка, 1988.

 13. Мова наша – українська : навч.-метод. посібник для вчителя / Л. І. Мацько, О. М. Семеног, Н. Б. Голуб та ін. ; за ред. Л. І. Мацько. – К.: Богданова А. М., 2011. – 512 с.

 14. Никольский Л. Б. Синхронная социолингвистика / Л. Б. Никольский. – М., 1976.

 15. Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. М. Семеног. – К.: Фенікс, 2008. – 300 с.

 16. Семеног О. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки) : [монографія] / О. Семеног ; за ред. Л. І. Мацько. – К.: Пед. думка, 2007. – 272 с.

 17. Семеног О. Фахова практика вчителя-словесника: навч.посібник / О.Семеног, Л. Базиль, Т. Дятленко. – Луганськ: Ноулідж, 2011. – 496 с.

 18. Семеног О. Ціннісні пріоритети фахової практики у вищій школі / О.Семеног // Українська мова і література в школі. – 2013. - №5. – С.35-38.

 19. Тарасов Е. Ф. Социолингвистика и психолингвистика / Е. Ф. Тарасов // Теоретические проблемы социальной лингвистики. – М.: Наука, 1981. – С. 140-164.

 20. Швейцер А. Д. Введение в социолингвистику / А. Д. Швейцер, Л. В. Никольский. – М.: Высш. шк., 1978. – С. 5-10.

 21. Шумарова Н. П. Социолингвистика: теория, история, методы : метод. пособие / Н. П. Шумарова, Т. К. Монжалей. – Сумы : СГПИ, 1995. – 70 с.

 22. Яворская Г. И. Принципы социолингвистического подхода к изучению языка / Г. И. Яворская. – К.: Наук. думка, 1992. – С. 16-63.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12

Тема: Методика оцінювання знань, умінь і навичок студентів

із лінгвістичних і лінгводидактичних дисциплін у вищій школі
Питання для теоретичного опрацювання

 1. Функції педагогічного оцінювання: діагностична, навчальна, виховна.

 2. Традиційні види оцінювання: контрольна, самостійна робота; індивідуальна співбесіда, реферат, есе, доповідь, колоквіум. Побудова запитань, завдань: наукова коректність їх формулювань, глибина проникнення у проблемне поле навчальної дисципліни.

 3. Форми оцінювання: тематична, блокова, підсумкова.

 4. Нетрадиційні форми оцінювання: тестування, рейтингова система, моніторинг. Соціально-психологічні та дидактичні аспекти рейтингу.


Практичні завдання

 1. На основі опрацьованої літератури підготуйте повідомлення на тему „Види, форми організації та методи контролю навчальних досягнень студентів-філологів, шляхи їх удосконалення”.

 2. Познайомтеся зі структурою контролю знань (за С. С. Вітвицькою), схарактеризуйте основні види організації контролю знань, умінь і навичок студентів.КОНТРОЛЬ

Функції контролю
Принципи контролю
Види контролю
стимулюючо-мотиваційна
систематичність
діагностичний

виховна


поточний

управлінська
планомірність
тренувальний

оцінно-констатуюча


тематичний

діагностично-констатуюча
системність
перехресний

розвивальна


підсумковий

навчальна
об’єктивність
заключний

прогностично-методична


відстрочений

соціалізуюча
гласність
доступність
економічність


 1. Порівняйте норми оцінювання знань, умінь і навичок студентів ВНЗ за європейською системою освіти та США.

Оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою


ECTS

США

Літерна оцінка

Рівень засвоєного матеріалу, %

Літерна оцінка

Рівень засвоєного матеріалу, %

A

90 — 100

A–, A

90 — 100

B

82— 89

B–, B, B+

75 — 89

C

74 — 81

C–, C, C+

45 — 74

D

64 — 73

L

20 — 44

E

60 — 63

E

10 — 19

FX

35 — 591 — 9

F

1 — 340
 1. Проаналізуйте види і форми оцінювання знань, умінь і навичок студентів з лінгвістичних і лінгводидактичних дисциплін у вашому університеті [18].

 2. Як майбутній викладач української мови та методики її навчання в різних типах освітніх закладів прокоментуйте коректність інтерпретації результатів оцінювання знань студентів членами кафедри української мови за минулий тиждень. Ознайомтеся з працею Б. Г. Ананьєва [1] і складіть психолого-педагогічні особливості коментування оцінок.

 3. Познайомтеся зі структурою залікового кредиту та порядком оцінювання навчальних досягнень студентів за кредитно-модульною системою.

1. Заліковий кредит — це завершена задокументована частина (навчальної дисципліни, практики, курсового проектування тощо) навчання студента, що підлягає обов’язковому оцінювання та зарахуванню. Залікові кредити містять модулі одного або декількох видів навчальної діяльності студентів (аудиторну, самостійну та індивідуальну роботу студента). Обсяг аудиторної роботи не повинен перевищувати 50 % залікового кредиту, орієнтовні обсяги самостійної та індивідуальної роботи можуть становити по 25 відсотків.

2. Модуль — це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (ОПП) (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними видами навчальної діяльності студента (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, самостійна та індивідуальна робота, практики, контрольні заходи, кваліфікаційні роботи). Модуль може включати один або декілька змістових модулів.

3. Змістовий модуль — це система навчальних елементів навчальної дисципліни, що засвоюються за допомогою відповідних методів навчання.


 1. За словником з’ясуйте значення слів тест, рейтинг, моніторинг і занотуйте в зошит.

 2. Складіть тестові завдання (20) з чотирма варіантами відповідей для студентів нефілологічних факультетів (фізико-математичний) на тему „Відмінювання числівників” та для студентів філологічних факультетів (20 завдань) на будь-яку одну тему (за зразком КМА).

У завданнях 001 — 004 із п’яти варіантів відповідей знайдіть той, що логічно асоціюється з відповіддю, запропонованою поряд із номером завдання.

001. (0,5 бала) ЗБРИЖЕНИЙ

1

Спресований2

Зморщений3

Набридлий4

Ображений5

Невдоволений002. (0,5 бала) ЗБУРЕНИЙ

1

Вилитий


2

Потемнілий3

Просвердлений4

Неспокійний5

Скрижанілий003. (0,5 бала) ХОЧ МАК СІЙ

1

Красивий краєвид2

Тиха погода3

Дрібна робота4

Щасливе майбуття5

Велика кількість004. (0,5 бала) ГЛУПА НІЧ

1

Пізня ніч2

Темна ніч3

Безсонна ніч4

Безладна ніч5

Довга нічУ завданнях 046 — 048 визначте, чи потребують наведені речення редакторського втручання.

046.

1

Приміщення було в ава-рійному стані.2

Заключили договір на його відбудування.3

Бригадир усіх надихав власним прикладом.4

Помилки


у двох реченнях.

5

Помилок немає.047.

1

Робочі клали кирпич.2

Вони вставляли у вікна шибки.3

Будівничі радісно веселилися.4

Помилки


у двох реченнях.

5

Помилок немає.048.

1

Кожен


з живучих

у цьому будинку буде задоволений.2

Глянувши на новобудову, всі раділи.3

Тому за перемогу боріться

до кінця!


4

Помилки


у двох реченнях.

5

Помилок немає.
Література

 1. Ананьев Б. Г. Психология педагогической оценки / Б. Г. Ананьев // Избранные психологические труды / под ред. А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова. — М., 1980. — Т. 2. — 287 с.

 2. Бочарнікова В. М. Стимулююча функція контролю знань, умінь і навичок студентів вищої школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. М. Бочарнікова. — К., 1999. — 20 с.

 3. Гучнін В. П. Рейтингова система оцінки знань студентів / В. П. Гучнін, В. П. Малахов, А. Е. Плотницький // Проблеми освіти. — 1995. — Вип. 1. — С. 100-108.

 4. Домнін Ф. А. Поточний контроль як метод активізації викладацької діяльності / Ф. А. Домнін // Проблеми вищої школи. — 1994. — Вип. 80. — С. 60-65.

 5. Дубовець О. М. Активна консультація як один із методів контролю та підвищення рівня знань студентів / О. М. Дубовець, Б. Г. Лях, В. І. Лазаренко // Нові технології навчання. — 1995. — Вип. 14. — С. 144 147.

 6. Заводяний В. Рейтинг-система оцінювання успішності студентів / Віктор Заводяний, Володимир Заводяний // Рідна школа. — 2001. — № 1. — С. 45.

 7. Зварич І. Засади педагогічного контролю й оцінювання знань студентів / І. Зварич // Рідна школа. — 2002. — № 10. — С. 19-21.

 8. Зварич І. Проблема вдосконалення контролю і оцінки знань / І. Зварич // Рідна школа. — 2000. — № 10. — С. 43-46.

 9. Зварич І. Реалізація системи контролю і оцінювання знань студентів / І. Зварич // Рідна школа. — 2000. — № 12. — С. 27-29.

 10. Звонников В. И. Инновационные методы оценки учебных достижений студентов / В. И. Звонников // Высшее образование сегодня. — 2006. — № 5. — С. 12-17.

 11. Зільберштейн А. І. Проведення екзаменів та заліків у вищій школі / А. І. Зільберштейн, П. Д. Солдатова. — К., 1979.

 12. Карапузова Н. Д. Дидактичні умови організації екзамену у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Н. Д. Карапузова. — Харків, 1997. — 18 с.

 13. Коваленко О. Е. Тестові завдання як засіб діагностування студентів / О. Е. Коваленко, Є. В. Шматков, Н. А. Шишечко // Проблеми освіти. — 2001. — Вип. 26. — С. 33-40.

 14. Костенко В. Модульно-розвивальне навчання: від управління до методичного забезпечення / В. Костенко // Рідна школа. — 2000. — № 7. — С. 17-23.

 15. Кузнєцова Г. Інтерактивний методичний колоквіум як засіб формування вчителя-словесника / Г. Кузнєцова // Дивослово. — 2006. — № 11. — С. 32 36.

 16. Ляшова Н. Оцінювання знань студентів методом тестування / Н. Ляшова, О. Співакова // Рідна школа. — 2000. — № 4. — С. 69-71.

 17. Нагаєв В. М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-рейтингової технології навчання / В. М. Нагаєв // Педагогіка і психологія. — 2000. — № 3. — С. 84-88.

 18. Положення про порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу. — Суми, 2007. — 3 с.

 19. Симоненко Т. Ефективні форми та засоби контролю в роботі над формуванням професійної комунікативної компетенції студентів-філологів / Т. Симоненко // Українська мова та література. — 2004. — № 5. — С. 51-54.

 20. Тичина І. І. Модульна система вивчення оцінки знань студентів / І. І. Тичина, Г. Т. Грищенко. — К.: УДПУ, 1994. — 162 с.

ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Лабораторні заняття проводяться після лекційних і практичних, вони виконуються письмово в аудиторії в спеціальних зошитах і оцінюються після перевірки за модульно-рейтинговою системою.
Лабораторне заняття № 1


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconЗміст Українська мова Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка