«Активізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор»Скачати 296,13 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір296,13 Kb.


«Активізація розумової діяльності

учнів за допомогою інтелектуальних ігор»


З досвіду роботи вчителя історії Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новомосковського району Дніпропетровської області Рудої Тетяни Анатоліївни
Зміст

І. Вступ


ІІ. Тема «Актуалізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор»

 1. Визначення поняття «гра».

 2. Використання інтелектуальних ігор з метою формування предметних та загальноосвітніх компетентностей учнів.

 3. Різноманітність ігор та їх вплив на розвиток розумової діяльності та інтелектуальних навичок учнів.

 4. Використання ігор на різних етапах уроку.

 5. Інтелектуальна гра на уроці історії та позакласної діяльності.

ІІІ. Висновок.

IV. Використана література.

Стрімке утвердження інформаційної цивілізації ставить перед життям нові завдання: суспільство потребує особистості, здатної мислити нестандартно, гнучко підходити до вирішення проблеми, швидко збирати необхідну інформацію, висувати гіпотезу, робити висновки. У просторі, що динамічно розвивається, різко збільшується особистісна та соціальна значущість креативного мислення. Саме тому відбувається перегляд пріоритетів щодо становлення творчої особистості.

    Освіта у загальнодержавному просторі є піонером у досягненні поставлених цілей. Відповідно до Закону України «Про освіту» метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. ставить за мету зростання самостійності й самодостатності особистості, її творчої активності. Відбувається запровадження інноваційного типу навчання, що ґрунтується на особистісно зорієнтованій основі та передбачає дотримання таких принципів: гуманізації, розвивальної орієнтованості, навчання культурологічності, діалогізації тощо. Основоположним підходом до навчання вважають компетентнісний підхід, який передбачає формування й розвиток базових і предметних умінь та навичок, що ґрунтуються на знаннях і дають змогу особистості ефективно діяти та виконувати певну функцію.

    Трансформація освіти загалом проектується на конкретні навчальні предмети, зокрема історію. Згідно з Державним стандартом базової і повної середньої освіти метою історичної освіти є «…підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей в умовах багатоманітного світу через засвоєння комплексу знань, формування відповідних компетенцій. У пояснювальній записці до програм з історії наголошується , що « формування позитивного ставлення до пізнавальної діяльності сприяє розвиткові в учнів потреби до самопізнання, самореалізації та самовдосконалення на засадах загальнолюдських, національних і моральних цінностей».

    Необхідно враховувати, що історія як навчальний предмет вирізняється з-поміж інших дисциплін: її мета полягає у допомозі учням у їхньому моральному, інтелектуальному та соціальному розвитку, що сприяє формуванню учня як суб’єкта діяльності.

    Для досягнення очікуваного результату можна обирати різні технології, методи, прийоми та форми навчання.

Тема мого досвіду «Активізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор»

Немає нічого простішого, аніж гра, немає нічого складнішого, аніж гра. Немає нічого таємного, аніж гра. Чому? А спробуємо відповісти на звичайне запитання: «Що таке гра?».

У стародавніх греків слово «гра» означало «займатися дитинством», у євреїв поняття «гра» пов'язане зі сміхом, пустощами. Г. Спенсер визначав, що гра — це біологічна функція організму тварини та людини. К. Гросс розглядав гру як властивість високорозвинених організмів. 3. Фрейд вважав, що гра — це вираження глибинних інстинктів та потягів. Е. Берн розглядав гру як послідовність трансакцій, заснованих на індивідуальному плануванні. А для Й. Хейзинга гра — це штучно сконструйована модель, яка імітує ті чи інші сторони життєдіяльності людини. В 11-томному словнику української мови наводиться чотири визначення слова «гра» і величезна кількість словосполучень. У словнику російської мови зазначається сім основних значень цього слова — це і заняття дитини, і швидка зміна плям фарби, і властивість напоїв, і виконання спеціальної ролі та інше. Словник англійської мови нараховує одинадцять визначень слова «гра».

Гра є найактивнішою формою людської діяльності. Гра це праця, гра це творчість.

Гра зорієнтована на підвищення ефективності й навчального уроку й, одночасно, на розвиток особистості учня.

Інтелектуальна гра - - це гра, в якій успіх приходить за рахунок перш за все мислення людини, її розуму.

Використання інтелектуальних ігор формують в учнів такі компетентності: • Хронологічну та просторову — кожна з ігор, оскільки розвиток відповідної компетентності визначається темою завдань.

 • Інформаційну — «ЩДК», «Брейн-ринг», «Дункан». Розвиток компетентності визначається джерелом тексту запитання, темою завдання. «Дункан» же по своїй суті — завдання на розшифровку джерела.

 • Логічну — «ЩДК», «Брейн-ринг», «Дункан»,«Логічні картинки», які по своїй суті є логічними іграми.

 • Аксіологічну — «ЩДК», «Брейн-ринг». Проте зазначена компетентність переважно розвивається за допомогою інших прийомів. Запитання інтелектуальних ігор передбачають однозначну відповідь, а отже, формулювання «чому», «з якою метою» не повинні використовуватися для них. Однак використання знань про мотивацію дій представників різних прошарків суспільства часом необхідне, щоб знайти відповідь на те або інше запитання «ЩДК».

 • Мовну — «Дункан», «Перекрути». При розгадуванні «Дункана» необхідно відновлювати урізані речення, робити припущення, використовуючи слова, що залишилися. «Перекрути» поповнюють словниковий запас.

Інтелектуальні ігри, створені на зразок відомих інтелектуальних і розважальних телепередач «КВК», «Що, де, коли», «Слабка ланка», «Поле чудес», «Щасливий випадок» вимагає від гравців знання імен, термінів, дат, уміння встановлювати зв'язок між історичними явищами, співвідносити відомі факти з невідомими, виявляти фантазію і вигадку, робити висновки, наводити докази, орієнтуватися в деталях історичної епохи.

Ігри можна використовувати на різних етапах уроку: • мотивація навчальної діяльності;

 • актуалізація опорних знань;

 • під час узагальнення та систематизації нових знань;

 • на уроках узагальнення.

У своїй роботі використовую різні ігри: «Аукціон», «Даугавпілс» «Дункан», «Логічні картинки», «Перекруті», «Логічний ланцюжок» та інші. Я не тільки запозичую вже існуючі моделі історичних ігор, а й розробила свої: «Замкни ланцюжок», «Намисто», «Щасливий випадок», «Що, де, коли», «Історична регата», «Слабка ланка», «Історичні шахи», «Хід конем»

«Даугавпілс» — так узагальнено називають низку конкурсів із найрізноманітнішими завданнями: анаграмами, в кресленням зайвого, шарадами, завданнями типу «вірю — не вірю» тощо. У 8 класі під час підготовки до узагальнюючого уроку з історії України використовую одну з форм гри «Даугавпілс» , яка дозволяє перевірити знання учнів: «Вірю-не вірю».

1.Резиденцією Івана Мазепи був Суботів . (Ні, Батурин.)

2.Національно-визвольну війну 1648-1654 рр. очолив Пилип Орлик.(Ні, Богдан Хмельницький.)

3.Останнього гетьмана звали Кирило Розумовський (Так).

4.Григорій Сковорода народився в 1722 році.(Так).

5.Турецькі кораблі називалися чайками. (Ні, галерами).

6.Петро Конашевич-Сагайдачний не брав участі в битві під Хотином (Ні, брав участь.)

7.Другим ім’ям Хмельницького було ім’я Зіновій (Так)

8.Покровителькою козаків вважалася Покрова (Так)

9.Перша братська школа виникла у 1722 році.(Ні, то Малоросійська Колегія, а школа-у 1586 р.)

10.Наказ зруйнувати Січ віддав Петро Перший. (Ні, Катерина ІІ.)

Гарні результати дає використання логічних ланцюжків у грі «Впізнай мене». Так у 8 класі при вивченні теми «Україна у другій половині XVII - на початку XVIII» використовую гру, яка допомагає з'ясувати, чи добре учні познайомилися з історичними діячами того часу. Для цього складаю логічний ланцюжок з кількох ланок. Завдання гравців - впізнати особистість, використавши якомога менше підказок-ланок, наприклад:

1. Ця особа походила зі старовинного шляхетського роду.

2. Він здобув гарну освіту, досконало знав п'ять мов.

3. В дитинстві був запрошений до двору польського короля Яна Казиміра.

4. Мав одну з найкращих в Україні бібліотек.

5. Зумів увійти в довіру до найвідоміших політичних діячів різних країн.

6. Широковідома історія його останнього кохання до сімнадцятирічної дівчини.

7. Був однією з найбільш суперечливих постатей в історії України.

8. Гетьман України, ім'я якого протягом майже трьох століть було символом зради.

(Відповідь: І.Мазепа)

«Намисто» - ця гра дозволяє перевірити знання учнів з теми: знання дат, термінів, основних діячів. Клас поділяється на групи. Кожній групі надається малюнок намиста. Завдання як найбільше зібрати намисто. Наприклад 7 клас тема «Київська Русь за перших князів». «Намисто» - 882 р. – Олег – Ігор – полюддя – деревляни - повстання – 945 р. – Ольга – помста – погост – Константинополь. Завдання не тільки згадати фактичний матеріал, а розташувати його в хронологічній послідовності.

«Історичні шахи» - одна з форм гри «Своя гра». Можна проводити як індивідуальну та і групову форми гри. Учням пропонується обрати категорію, наприклад «А1» або «Б4» та дати відповідь. Цю гру можна проводити як під час закріплення знань учнів під час уроку, а також під час проведення уроку-узагальнення. Пропоную фрагмент уроку з теми:«Греція в V–IV ст. до н. е.»

dsc03443.jpgdsc03453.jpg

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

Тур «Історичні шахи»

А.1 Згідно з грецькою міфологією, музою — покровителькою історії була (Кліо)

А.2 Юнака, який прагнув уникнути переслідувань з боку Аполлона і перетворився на дерево, звали: ( Кипарис)

А. 3 Коли греки захопили Трою, то запропонували її жителям узяти щось одне із власного майна. Троянець Еней як найдорожче виніс на плечах: ( мішок золота; старого батька або книги)

А.4. Боги, яких вшановували стародавні греки, жили на горі (Олімп)

А.5 Старого, що перевозив душі через ріку Стікс у царство мертвих, звали (Хірон)

А.6 Богиня правосуддя Феміда у правій руці тримає терези, а в лівій (Міч)

Б.1. Відомий грецький вчений і лікар. (Гіппократ)

Б 2. Назвіть дві великі поеми про походи греків на Трою. Хто їхній автор? («Іліада» та «Одіссея», автор — Гомер)

Б.3 Кого називають «батьком історії»? (Геродота)

Б.4 Учений, автор теорії про існування Атлантиди. (Платон)

Б.5Учений, який першим висловив ідею про те, що весь світ складається з атомів. (Демокрит)

Б.6 Кого ми називаємо «батьком комедії»? (Аристофана)

В.1 Який внесок у розвиток писемності зробили греки? (Алфавіт з 24 букв: голосні й приголосні)

В.2 Для кого з жителів Греції освіта була недоступною? (Для рабів і дівчаток)

В.3. Металева паличка з гострим кінцем для письма з одного боку, а з іншого з тупим, щоб витирати написане. (Стиль)

В. 4 У цій школі діти училися співати, танцювати, грати на музичних інструментах. Про яку школу мова йде: про афінську чи спартанську? (Про афінську)

В.5 Що афіняни називали «місцем для видовищ»? (Театр)

В.6 Школи в Греції називалися…( Академіями. Платон любив розмовляти зі своїми учнями в саду біля статуї легендарного героя Академа.)

Г1. Реформи Солона були впроваджені у (509 р . до н.е.)

Г.2 Битва біля села Марафон відбулася у (490 р. до н.е.)

Г.3 Фермопільську битву очолив спартанський цар Леонід. Це сталося у (480р. до. н.е.)

Г.4.Греко-перські війни закінчилися перемогою греків у (449 р. до. н.е.)

Г.5 Учені вважають, що поема «Іліада» та «Одіссея» були створені Гомером у (УІІІ ст. до. н.е.)

Г.6 Період правлення Перикла..(443-429 р. до. н.е. )

Гра «Хід конем» розвиває логічне мислення учнів. Рухаючись ходом шахового коня ви прочитаєте уривок про Аскольдове Хрещення. Почніть шаховим конем.


Русичі прийняли християнствоВін розповів князю та старшині про
Щоб здійснити хрещення. Через деякий час до

нетлінне»

Переконавшись у диві,


У вогонь , Євангеліє, і воно

Християнське вірування та чудеса,
які творив

Учитель,

Син Божий


Києва прибув єпископ.

сказав

«Святе Письмо –
Послів з проханням

направити місіонерів,залишалось не ушкодженим. При цьому він


860 році послав Аскольд до Константинополя


Руси стали вимога – ти дива . Єпископ кинув
Гра «Слабка ланка». Правила гри. Маємо 9 учасників, 7 турів та 8-й – фінал. Кожний учасник має право відповідати на ті питання, які ставляться особисто йому. Й за кожну правильну відповідь одержує 1 бал. У період туру кожен учасник отримує по 3 бали, після чого буде проходити голосування. Голосують учасники гри проти того, хто, на їхню думку, дав найменше правильних відповідей – хто є слабкою ланкою в командах, підрахування проводиться після кожного туру, аж поки на ігровому полі не залишиться 2 гравця. Фіналістам гри задають запитання, хто відповідає правильно, стає призером гри. Таку гру використовую під час проведення Тижня історії серед учнів 9-10 класів.

КВК «Тієї слави козацької повік не забудемо» 8 клас

Мета: поглибити та узагальнити знання учнів про козаків, гетьманів України, події, які відбувалися в Україні в ХУ – ХУІІ століттях; розвивати вміння застосовувати набуті знання на практиці; розвивати інтерес до вивчення історії України; сприяти активізації пізнавальних інтересів, навичок міжособистісного спілкування.

Ведучий: Добрий день, шановні друзі. Ми раді вітати всіх вас у нашому класі. Сьогодні ми зібралися з вами на грі веселих і кмітливих істориків. На змаганні зустрінуться 2 команди.

А щоб змагання було чесним,

Ми вибрали журі почесне.

Поглянемо разом з вами друзі,

Хто буде в цім почеснім крузі.

Дозвольте представити вам членів журі…

Запрошую команди зайняти свої місця на ігровому майданчику.

І КОНКУРС. Привітання команд. Максимальна оцінка – 5 балів.

 ІІ КОНКУРС. Інтелектуальна розминка (За хвилину кожна команда повинна набрати найбільшу кількість правильних відповідей)

Запитання до першої команди 1. Слово „козак” у перекладі зі східних мов означає: (вільна озброєна людина)

 2. Список козаків, узятих на королівську службу (реєстр)

 3. Він побудував замок на острові Хортиця, заснував першу Запорізьку Січ (Дмитро Вишневецький)

 4. Перша згадка про козаків (1489 р.)

 5. Найпопулярніший танець, що виник на Січі (гопак)

 6. Символ влади військового писаря (срібний каламар)

 7. Цей музичний інструмент використовували для скликання козаків на ради (літаври)

 8. Спеціальний пристрій з дерев’яних щитів на колесах або полозах з отворами для рушниць і гармат (гуляй-городи)

 9. Найбільш відомий невільницький ринок у Криму (Кафа)

 10. Друге ім.’я Богдана Хмельницького (Зиновій)

 11. Фортеця над Дніпром, збудована польським урядом (Кодак)

 12. Суттєва речова визначальна ознака, показник влади (атрибут)

 13. В перекладі з німецької мови слово „гетьман” означає (старший, гловний)

 14. Людина, яка гаряче любить свою Батьківщину (патріот)

 15. У цей рік Хмельницького обрано гетьманом (січень 1648)

 16. Містечко на Поділлі, поблизу якого польські війська у вересні 1648 року були вщент розбиті армією Богдана Хмельцького (Пилявці)

 17. Військовий підрозділ, складова частина полку (сотня)

 18. Прапороносець, людина, яка охороняла великий полковий і малий прапори (хорунжий)

 19. Зброя, яку ставили на козацькій могилі (спис)

 20. На козацькій печатці зображено (козак з мушкетом на лівому плечі та шаблею при боці)

 21. Її вважали покровителькою та заступницею Січі та козаків (Пресвята Богородиця Покрова)

 22. Ця українська дівчина стала дружиною турецького султана (Настя Лісовська – Роксолана)

 23. Кому належала влада на Січі? ( Загальній раді)

Запитання до другої команди

 1. Людина, що очолювала збройний загін козаків (отаман)

 2. Козацькі відзнаки, символи влади (клейноди)

 3. У цей рік була заснована перша Запорізька Січ Дмитром Вишневецьким (1556)

 4. Хлопчик-підліток, який потрапляв на Січ з батьком або з якимось іншим родичем і оволодівав там військовим мистецтвом (джура)

 5. Найоригінальніший і найпопулярніший серед козаків бойовий порядок (табір)

 6. Символ гетьманської влади (булава)

 7. Так українці називали поляків (ляхи)dsc05211.jpg

 8. Місто, біля якого козаки здобули першу перемогу над поляками (Жовті Води)

 9. Так в історичних джерелах нерідко називали південні райони Київського та Брацлавського воєводств, що межували із землями Запорізької Січі (Волость)

 10. Бойовий прапор у військових підрозділах українського козацтва (корогва, хоругва)

 11. Козацький човен (чайка)

 12. У цей рік почалась Національно-визвольна війна під проводом Хмельницького (січень 1648р.)

 13. Військові частини, що складали козацьку армію (полки)

 14. Столицею та гетьманською резиденцією за часів правління Хмельницького було місто (Чигирин)

 15. Якого був стяг у Запорозької Січі? ( Малиновий)

 16. Героїня народної думи, яка, перебуваючи в турецькій неволі, врятувала полонених козаків (Маруся Богуславка)

 17. Місто за Дністром, де було розбито турків у 1621 році (Хотин)

 18. Центральне укріплення поселення козаків, де перебувала козацька влада (Запорізька Січ)

 19. Як приймалися рішення на загальній козацької раді козаками ( Вигуками і підкиданням шапок)

 20. Гетьман реєстрових козаків, який неодноразово здійснював успішні походи у Крим і Туреччину (Петро Сагайдачний)

 21. Ім’я козака, який втілював народне уявлення про героїв (козак Мамай)

 22. У цей рік Кодацька фортеця була зруйнована козаками на чолі з Іваном Сулимою (1635)

23. Як називалися козацькі човни? ( Чайки)

ІІІ КОНКУРС. “Славетні українці” 1. Польський король Ян Собеський дуже хотів «водити дружбу» з цим гетьманом і запорожцями, щоб заручитися їхньою підтримкою в боротьбі проти турків. З цією метою король кілька разів присилав на Січ коштовні подарунки, сподіваючись «купити» прихильність отамана запорожців. Як звали цього славетного отамана Січі? (Отаман Іван Сірко)

 2. Вона була не лише гарною дружиною, а й першою жінкою Сходу і Європи. Тільки для неї однієї було збудовано величезний мавзолей, як самому Султану. Їх, султанів, було 36, але жодна з безлічі султанських жінок за всю тисячолітню історію імперії не була похована так пишно, як ця жінка – українка. Назвіть її. (Роксолана)

 3. Ось що дивне у його біографії: насправді він був молдаванином, спадкоємцем тамтешнього престолу, але тереном своєї діяльності вибрав Україну. “Головна справа його життя – писав про нього І. Франко, – заснування Києво-Могилянського колегіуму, який повинен був стати забралом православ’я та української національності”. Назвіть його. (Петро Могила)

 4. «Нащадок знатного князівського роду, черкаський і канівський староста, засновник Запорозької Січі, відомий в народі під ім'ям Байди»? (Дмитро Вишневеций)

 5. За походженням він з дрібної української шляхти. На початку війни очолив повстанські загони на Брацлавщині. Був обраний кальницьким полковником. Брав участь у всіх великих битвах, які вів Б.Хмельницький. Особливу хоробрість проявив під Берестечком. Тут через зраду кримського хана селянсько-козацьке військо потрапило в оточення, а Б.Хмельницький — у полон. Обраний в цей важкий час наказним гетьманом, він зміг вивести частину козацького війська із оточення. Керував обороною Умані. Хто це був? (Іван Богун)

 6. Змолоду козак Запорозької Січі, учасник походів на Крим і Туреччину, став одним із найближчих соратників Б.Хмельницького. Брав участь у битвах під Жовтими Водами та Корсунем. Був призначений черкаським полковником. Під його керівництвом були звільнені від шляхти Бердичів, Полонне, Бар та ін. міста. Поранений в бою під Старокостянтиновим, він залишився у строю, брав участь у облозі Львова. Його козаки зайняли львівський Високий Замок. Помер у період епідемії чуми, яка виникла у козацькому війську під час облоги Замостя. Хто це був? . ( Максим Кривоніс)

 7. Син чигиринського сотника, він отримав освіту в єзуїтському колегіумі у Львові. В молоді роки служив у сотні свого батька. У битві під Цецорою його батько загинув, а сам він два роки провів у полоні у турків. Повернувшись, обійняв посаду військового писаря, а потім — чигиринського сотника. Брав участь у війні Франції проти Іспанії разом із загоном запорозьких козаків. Потім повернувся на Батьківщину і прийняв участь у підготовці повстання проти польського панування на Україні. Був обраний гетьманом запорозьких козаків. Хто це був? (Богдан Хмельницький)

 8. Походив з українського шляхетського роду. З 40-х pp. XVII ст. козакував. На початку Національно-визвольної війни очолив полк, що налічував близько 40 тис. осіб. На початку 1649 р. обраний полковником Брацлавського полку. Відзначився при взятті замку у Бродах, облозі Замостя, обороні Меджибіжа. Виступав проти Зборівського договору (1649 p.), вимагав продовження боротьби з польськими загарбниками. У вересні 1650 р. Очолював козацькі полки, які взяли столицю Молдавії — Ясси. Загинув 1651 року, обороняючи від польських військ м. Красне на Поділлі. Хто це був? (Данило Нечай)

ІІІ КОНКУРС Шифрувальний

Суть його в тому, щоб розгадати слово, зашифроване на картках. Підказка на табло, що нагадує телефонне. 1. Один з істориків, що описав «Історію запорізьких козаків» (Д.Яворницький)

 2. Один з істориків, що описав Хмельниччину (М.Грушевський)

 3. Подорож віруючих до святих місць для виконання релігійних обрядів . (Паломництво)

 4. Релігійна книга з текстами церковних служб (Требник)

Шифрувальний конкурс


АБВ

ГҐД

ЕЄЖ

ЗИІ

ЇЙК

1

2

3

4

5

ЛМН

ОПР

СТУ

ФХЦ

ЧШЩ

6

7

8

9

10

ЬЮЯ

11
1)11*1*7*7*6*9*11*5*4*5

2)2*7*8*10*3*1*8*11*5*4*5

3)7*1*6*7*6*6*4*9*8*1*7

4)8*7*3*1*6*4*5
ІV КОНКУРС. Конкурс капітанів.

Капітани повинні відгадати та пояснити крилатий вираз.

1. Крилатий виріз. Купці везли товар на ринок. Раптом зламалося колесо воза, і все, що було на ньому , впало на землю. Купці розвели руками і з сумом вигукнули: «…» ( « Що звозу упало, те пропало». Ця приказка виникла в Середні віки, коли земля й усе, що знаходилося на ній, належало феодалові. Якщо падав товар з воза, він безповоротно ставав власністю володаря землі.)

2. За давніх часів, коли основна маса населення, будучи неписьменною, не могла робити пам'ятних записів, багато князівських і боярських слуг, що вели облік того, що надійшло від населення панові, носили при собі спеціальні дощечки, на яких робили всілякі замітки — зарубки. Назва цих дощечок і стала складовою частиною виразу. Вживається в значенні «дуже міцно запам'ятати». («Зарубати на носі»)

3. Прохач у царській Росії, коли звертався в установу або суд, то робив підношення для прискорення розгляду справ. Якщо його «подарунок» не приймали, то він ішов зі своїм підношенням назад. Означає «піти ні з чим, нічого не домогтися».

(«Залишитися з носом»)

4. Вираз походить від афоризму, приписуваного старогрецькому лікареві Гіппократу (460-370 до н. е.): "Чого не лікують ліки, те виліковує залізо, чого не лікує залізо, те виліковує вогонь". Пізніше (у римських поетів І ст. до н. е.) вислів набув переносного значення: знищувати ворога зброєю і пожежами. Зараз він означає, безжалісно знищувати що-небудь, застосовуючи крайні міри насильства. Ці слова були гаслом польської шляхти; часто використовуються для її характеристики. («Вогнем та мечем»)

5. Євангельська притча розповідає про раба, який, одержавши від свого пана срібну монету (талант), закопав її в землю замість того, щоб пустити в обіг і одержати прибуток.

( Зарити талант (скарб) у землю У переносному значенні "зарити талант в землю" - не використати наявних можливостей; загубити обдаровання.)

6. Походить цей вислів з другої книги "Од" (ода 10, строфа 5) римського поета Горація (65-8 до н. е.). Вживається для характеристики вчинків людини, що уникає крайнощів і рішучих дій.( Золота середина)

VІІІ КОНКУРС. Для болільників.

Зараз у болільників є можливість заробити своїй команді бал. О.В. Суворов говорив: « Кожен воїн повинен розуміти свій маневр. Воюють не числом, а умінням». Він часто користувався прислів’ями і приказками, та й сам створив немало афоризмів, що дійшли до нас у його знаменитій « Науці перемагати».

Вчитель: Як би довго ми змагалися. Як би добре нам не було вболівати, але наш КВК підходить до кінця. Але, любі друзі у історії немає кінця, тому що продовжувати її вам. Нашому КВК кінець, а хто слухав – молодець. Слово надається жури.

«Щасливий випадок» - гра сприяє активізації пізнавальних інтересів, навичок між особистісного спілкування в учнів. Однією з форм проведення гри є гра «О, щасливчик»

З теми Стародавні Індія та Китай пропоную провести з учнями гру " О, Щасливчик!"

За кожну правильну відповідь гравець отримує 2 бали. " Щасливчик той, хто дасть відповідь на 6 запитань поспіль і набере 12 балів.

1.Перші держави і міста в Індії виникли:

а) XXIII-XVIII ст.. до н. е; б) XXII- XXIII ст.. до н. е.; в) XXIII- XVI ст.. до н.е.

2. Міста – центри найдавнішої цивілізації долини річки Інд:

а) Мохеджо-Даро; б) Делі; в) Паталіпутра.

3. Найдавніший збірник індійської релігійної літератури:

а) " Веди"; б) " Біблія"; в) " Рігведа".

4. Творцем буддизму був:

а) Чандрарагупта Маур`я ; б) Сіддахарта Гаутама; в) Аш ока.

5. Хто такі брахмани:

а) царі у Стародавньої Індії; б) вільні общинники в Індії; в) жерці в Індії.

6. Повстання " жовтих пов'язок" у Китаї очолив:

а) Лю Бан; б) Чжан Цяо; в) Лао Цзи.

7. Дві великі річки, на берегах яких селилися китайці, мали назви:

а) Хуанхе та Янцзи; б) Іраваді та Меконг; в) Хуанхе та Меконг.

8. Сином неба називали:

а) індійського царя; б) китайського імператора; в) Будду.

9. Кому належать слова:" Правитель повинен бути правителем, батько - батьком, син – сином".

а) Конфуцію; б) Лао – цзи; в) Чжан Хену.

10. Бажати щастя, здоров`я та процвітання прийнято у всьому світі. Головним побажанням в тогочасному Китаї було:

а) "три багато" – років, синів, багатства;

б) " два багато" – років та багатства;

в) "чотири багато" – років, здоров`я , синів , багатства.

11. Сейсмограф – приклад для визначення сили підземних повштохів при землетрусах було винайдено:

а) Індії; б) Китаї; в) Єгипті .

12. Терміни математики: цифра, сінус, корінь мають:

а) індійське походження; б) китайське походження; в) єгипетське походження.

13. Чай у перекладі з китайської:

а) " молодий листочок"; б) " молода квіточка"; в)" старий лист".

14. Інша назва фарфору:

а) скло; б) порцеляна, в) фаянс.

15. Матеріал для письма, винайдений китайцями6

а) папір; б) пергамент; в) папірус.

16. Основний продукт харчування китайців:

а) рис; б) просо; в)пшениця.

17. Ім`я індійського царя, який воював з Александром Македонським:

а) Пор; б) Гор; в) Ашока.

18. У лісах Індії водилися такі тварини, як:

а) слони; б) динозаври; в) білі ведмеді.


З метою узагальнення та систематизації знань учнів в 6 класі провожу гру «Історична регата». Правила проведення регати.

Регата проводиться по країнам Стародавнього світу: Єгипет, країни Передньої Азії, Індія, Китай, Давня Греція, Стародавній Рим.

Кораблі гравців та корабельна чолі з адміралом( ведучим)та двома контр – адміралами (його помічниками) вирушають в нелегку подорож , в якій вони зустрінуться з мешканцями стародавнього світу. На цьому шляху їх підстерігають небезпечні рифи, шторми, у вигляді різних запитань з історії. До кожного питання – три варіанта відповідей А В С, Н – означає – ні одна з запропонованих відповідей не вірна.

По сигналу контр – адмірала капітани кораблів піднімають прапори з правильною відповіддю Якщо команда не вірно відповідає на запитання, то корабель отримує пошкодження. Команда. Яка отримає найменшу кількість уламок , і виграє регату.


Хід регати.

Адмірал: Сьогодні ми вирушаємо в подорож по країнах Стародавнього світу, на нас чекають цікаві місця, люди. На цьому шляху, звичайно ,нас зустрінуть різні перешкоди та небезпеки, але я вірю в те ,що всі кораблі повернуться додому з найменшими втратами. Сьогодні в довгу дорогу вирушають кораблі (назви, команда, капітан). Якщо правила зрозуміло” Доброго шляху, друзі!

Звучить музика.

Перша наша зупинка це столиця об’єднаної держави Верхнього і Нижнього Єгипту –Мемфіс.( на дошці відповідні картини).А зараз питання.

1. У 1821 році французький учений Жак Шампольон:

А) відрив гробницю фараона Тутанхамона;

В) дослідив піраміду фараона Хеопса;

С) розшифрував єгипетські ієрогліфи.

2.Фараоном – реформатором, який встановив у Єгипті єдиний культ бога сонця Атона ,був:

А) Тутмос ІІІ; В) Єхнатон; С) Рамзес ІІ.

3.Об `єднання Верхнього ы Нижнього Єгипту в єдину державу відбулося у :

А) 3000 р. до н. є .; В) 2600 р. до н. є ; С) 1750 р. до н. є.

4. Стародавні єгиптяни називали свою країну:

А)” Єгипет”; В)” Чорна земля”; С)” Червона земля”.

5.Найбільшою з гробниць, побудованих стародавніми єгиптянами , є піраміда фараона:

А) Хефрена; В) Мікеріна ; С) Хеопса.

6. Стародавні єгиптяни писали на:

А) папері; В) пергаменті; С) папірусі.

Адмірал: Країни Передньої Азії – наша наступна зупинка. Ось такі питання:

1. Дві великі річки Месопотамії – Тигр і Євфрат впадають у :

А) Середземне море; В) Червоне море; С) Перську затоку.

2.Масово переселятися на неосвоєні землі та засновувати там свої міста стали:

А) перси; В) ассирійці; С) фінікійці .

3. Столицею Ассирійської держави було місто:

А) Ашшур; В) Ніневія; С) Вавилон.

4.Славнозвісна бібліотека царя Ашшурбаніпала, яка складалася з 30 тисяч глиняних табличок, була знайдена під час розкопок міста:

А) Ніневія; В) Вавилона; С) Бібла.

5. Збірник із 282 законів у Вавилонської державі було складено царем:

А) Саргоном; В) Хаммурапі ; С) Дарієм.

6.Клинопис було винайдено :

А) персами; В) фінікійцями; С) шумерами.

Адмірал: А зараз ми підпливаємо до країни, де півтори тисячі років тому з’явилися шахи. Це , як ви же здогадалися - Індія.

Контр – адмірал: Наші питання про Індію:

1. Двома містами – центрами найдавнішої цивілізації долини річки Інд були:

А) Делі; В) Мохенджо – Даро; С) Хараппа.

2. Хто такі брахмани:

А) царі у Стародавній Індії; В) вільні общинники в Індії; С) жерці в Індії.

3.У якій послідовності з’явилися названі релігії в Індії:

А) буддизм; В) ведизм; С) індуїзм.

4.Книга священних гімнів аріїв, написаних на санскриті ще до приходу в Індію, має назву:

А)” Махабхарата; В)”Рамаяна”; С) Рігведа”.

5.Творцем буддизму був :

А) Чандрагупта Мар’я ; В) Сіддхатха Гаутама; С) Ашока.

6.Які винаходи та відкриття були зроблені в Індії:

А) шовк; В) папір; С) шахи.

Контр – адмірал: А зараз ми з вами опинилися в стародавньому Китаї. Ви повинні відповісти на такі запитання:

1.Дві великі річки , на берегах яких селилися давні китайці мали назви:

А) Меконг; В) Хуанхе; С) Іраваді; D) Янцзи.

2. Будівництво Великої Китайської стени розпочато в часи правління династії:

А) Цінь; В ) Хань.

3.Зановником даосизму був:

А) Лао Цзи; В) Конфуцій; С) Цінь Шіхуанді.

4.Повстання” жовтих пов’язок” очолив:

А) Лю Бан; В) Чжан Цяо; С) Лао Цзи.

5. Об’єднання усіх китайських земель в імперію Цінь відбулося в:

А) 241 р. до н. є.; В) 221 р. до н. є; С) 202 р. до н. є.

6. Які почуття мала викликати у китайців Велика Китайська стіна:

А) захвату; В) впевненості; С) гордості за батьківщину.

Контр – адмірал: Ми підпливаємо до грецького берега. Культурним центром тогочасної Еллади було місто Афіни – столиця сучасної Греції, про яке сучасник писав:” Ти ідіот, якщо не бачив Афін! Якщо бачив, але не відчув захвату, ти – віслюк, а якщо за власним бажанням залишив його , ти – верблюд!”c:\users\user\pictures\2012\новая папка (2)\dsc04013.jpg

Афіни розташувалися в широкій долині. Зі сходу, півночі і заходу спокій жителів столиці охороняють високі гірські хребти. Потрапити до міста можна тільки через добре захищену браму. Якщо ви хотіти потрапити до міста дайте відповіді на наші питання:

1.Головним богом стародавніх греків був:

А) Посейдон; В) Зевс; С) Гефест.

2.Дочок Зевса Клото, Лахесис і Антропос у древніх міфах називали:

А) мойрами; В)герперами; С) музами.

3.Устародавніх греків веселу гулянку називали знайомим нам серйозним словом:

А) колоквіум; В) конференція; С) симпозіум.


4.Боги, яких вшановували стародавні греки , жили на горі:

А) Джомолунгма; В)Афон; С) Олімп.

5.Коли греки захопили Трою, то запропонували її жителям узяти щось одне із власного майна. Троянець Еней як найдорожче виніс на плечах:

А) мішок золота; В) вузлик з домашнім начинням; С) старого батька.

6.Згідно з грецькою міфологією , музою – покровителькою історії була:

А) Мельпомена; В) Кліо; С) Талія.

7.Про які закони говорили, що вони” написані кров’ю”?

А) закони Солона; В) закони Лікурга; С) закони Драконта.

8.З якого матеріалу будували давньогрецькі храми?

А) цементу; В) невипаленої цегли; С) мармуру.

9.Яка грецька держава зберегла свою незалежність після завоювань Македонії?

А) Фіви; В) Афіни; С) Спарта.

10. Яка елліністична держава була наймогутнішою?

А) Єгипет; В) Пергам; С) Македонія.

Адмірал: Ось настав час залишати Грецію .Наш шлях пролягає до Риму. Це наша остання зупинка. Я бачу що у вас є сили та бажання перемогти в нашої історичної регаті .А ось і наші питання:

1.Легендарний засновник Риму:

А) Ромул В) Еней; С) Рем.

2.Як називалося прийшле населення в Римі?

А) плебеї; В) патриції; С) нобілітет.

3.Хто з римських полководців захопив Галлію?

А) Гай Юлій Цезар; В) Марк Ліциній Красс; С) Гней Помпей.

4.У якому році Італія була об’єднана під владою Рима?

А) 509 р. до н. є.; В) 390 р. до н. є.; С) 265 р. до н. є.

5. Якого принципу дотримувалися римляни в управлінні підкорених народів?

А)” Хліба і видовищ!”; В)” Поділяй і володарюй!”;

С)” Стосовно ворога все дозволено”.

6.Єдиний з письменників, якому за життя римляни поставили пам’ятник :

А) Цицерон; В) Овідій; С) Вергілій.

7. Засновником Римської імперії можна вважати :

А) Юлія Цезаря; В) Октавина Августа; С) Корнелія Суллу.

8. Проскрипції – це:

А) страта осіб, зазначених у списку; В) бій гладіаторів;

С) голосування на народних зборах.

9.Які племена починають здійснювати регулярні напади на володіння Римської імперії у ІІ- ІІІ ст.?

А) германці; В) араби; С) гуни.

10. Коли імперія була поділена на Західну і Східну?

А) 313 р.; В) 395 р.; С)476 р.

Адмірал: Ось і закінчилася наша регата . Підведення підсумків та нагородження переможців.

Висновок

Не помилимося, мабуть, коли запевнятимемо: не знайдеться такого вчителя, який не хотів би своїм предметом захопити , заполонити всіх учнів того класу , де працює, викликати їхнє зацікавлення ,щирий захват, бажання вчитися й поза школою, прагнення сягати все вищих і вищих верховіть знань. Кожен день перебування дитини в школі має стати для неї святом відкриттів. Здобутків, творчості, святом, яке окрилює, надихає, перероджує-і цім запам’ятовується назавжди. А починається все з пробудження інтересу дітей до предмету ,з розгортання перед ними перспектив його освоєння , з викришування перших іскринок стійкого інтересу до навчання .

« Знання стають бажаним надбанням маленької людини за умови, коли вони – засіб досягнення творчих, трудових ідей», - так сказав відомий педагог В.Сухомлинський. І дійсно, головною передумовою успішного навчання є творчість дитини. А як саме має вчитель зацікавити учня, пробудити дрімотні сили його інтелекту ? Надихнути на високу творчість, запалити « вогнем святого неспокою» ,постійного шукання , прагнення до розумового, духовного зростання, потягу до самовдосконалення? Це – гра.

Інтелектуальні ігри у поєднанні з традиційними прийомами допомагають сформувати у дітей загальноосвітні й предметні компетенції. Ігри використовую не тільки під час уроків , а також у позакласної діяльності. Гра створює атмосферу життєрадісності, емоційної розкутості, доброзичливості, сприяє максимальному самовираженню учнів, мобілізації їх потенціалу, допомагає розвинути увагу, реакцію, комутативні навички, творчі здібності. Ігрові завдання вимагають застосування різних інтелектуальних навичок. Гра передбачає залучення творчого потенціалу кожного, хто до неї торкається, а це означає, що кожний учень може проявити себе під час гри. Ігрові уроки істотно підвищують інтерес учнів до предмету Вміння включатися в гру не пов’язане з віком, хоча в кожному віці гра має свої особливості. А згодом навички, які придбали учні під час ігрової діяльності у 5,6,7,8 класах, знадобляться їм у пошуково-дослідницькій роботі, коли вони стануть старшокласниками, студентами. Слід зазначити, що учні , які найактивніші під час гри з задоволенням приймають участь у олімпіадах, історичному конкурсі «Лелека» та інших інтелектуальних змаганнях.
Список використаної літератури. 1. Національна доктрина розвитку// ІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти.-К.,2002

 2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти//Історія в школах України .- 2004.

 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Історія України. Всесвітня історія.-К., 2010.

 4. Банінець О. В. Використання ігор на уроках історії у 7-8 класах. – Х. .. Вид. група «Основа», 2011.

 5. Кожем’яка О. Л. 20 ігор з історії Стародавнього світу. Методика проведення повторювально-узагальнюючих уроків. 6 клас. – Х. .. Вид. гр.. «Основа», 2004.

 6. Кожем’яка О. Л. Інтелектуальні ігри на уроках історії. – Х. .. Вид. гр. «Основа», 2005..

 7. Мокрогуз О. П., Єрмоленко А. О. Дидактичні ігри на уроках історії. 5-9 класи. – Х. .. Вид. гр. «Основа», 2004.

 8. Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. – метод. посібн./ за ред. О. І. Пометун. – К.: Вид-во А. С. К., 2004

 9. Сучасний урок. Панорама метод. ідей./ упоряд. Н. І. Харківська. - Х. .. Вид. гр.. «Основа», 2004.

 10. Руда Т.А «Козацька минувшина. Матеріали до уроку-гри «Щасливий випадок» 8 клас» - журнал «Історія в середніх і вищих навчальних закладах України» № 1, січень 2005

 11. Руда Т.А «Ігри та ігрові моменти на уроках історії» - журнал «Історія в середніх і вищих навчальних закладах України» № 4, квітень 2005

 12. Баханов К. О. «Професійний довідник учителя історії» Х. .. Вид. гр.. «Основа», 2011

 13. Карнацевич В «Інтелектуальні ігри на уроках історії» - журнал «Історія України» № 47(735) грудень 2011

 14. Ворожейкіна «100 цікавих ідей проведення уроку» -Х. Вид. гр.. «Основа», 2012


Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

«Активізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор» iconТема досвіду «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики»
Природа, І про існування яких багато з нас часом І не підозрюють. Тому особливо гостро останніми роками стало питання про формування...
«Активізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор» icon“ Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор ” з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит»
Комунальний заклад «навчально-виховне об’єднання «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №16- дитячий юнацький центр «лідер»...
«Активізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор» iconОксана Кузьменко Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури Зміст
Розділ Теоретичне обґрунтування проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках
«Активізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор» iconАктивізація пізнавальної діяльності учнів – класів на уроках зарубіжної літератури засобами Інтернет ресурсів

«Активізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор» iconНаказ №49 м. Олександрія Про проведення районного чемпіонату серед шкільних команд «Інтелектуальна ліга»
Відповідно до плану роботи відділу освіти, центру дитячої та юнацької творчості та з метою активізації навчальної діяльності учнів,...
«Активізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор» iconУрок літератури рідного краю, 8 клас Тема. «…Я в серці маю те, що не вмирає»
Поглибити кругозір учнів, створити умови для заохочення до розумової діяльності. Розвивати мовлення, творчу активність, вміння працювати...
«Активізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор» iconНаказ №332 м. Олександрія Про проведення районного інтелектуального чемпіонату серед шкільних команд «Інтелектуальна ліга»
Відповідно до плану роботи відділу освіти, центру дитячої та юнацької творчості та з метою активізації навчальної діяльності учнів,...
«Активізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор» iconВідділ освіти Костянтинівська районна державна адміністрація Донецька область
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови І літератури та в позаурочний час
«Активізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор» iconМоє педагогічне кредо Учитель не той,хто вчить,а той у кого вчаться
Активізація самостійної пізнавальної діяльності учнів на уроках історії та правознавства
«Активізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор» iconПедагогічне кредо вчителя: «Намагайтеся викликати інтерес до навчання всією своєю особистістю!»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка