Актуально для платників податків!


У яких розмірах із 2017 року сплачується єдиний податок для 1-ї та 2-ї групСторінка8/9
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

У яких розмірах із 2017 року сплачується єдиний податок для 1-ї та 2-ї груп


Відповідно до пп. 1, 2 п. 30 розділу І Закону України від 20.12.2016 № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» із 01.01.2017 р. ставки єдиного податку дорівнюватимуть:

  • для єдинників групи 1 – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (з 01 січня 2017 року – 1600 грн);

  • для єдинників групи 2 – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (з 01 січня 2017 року – 3200 грн).

Тобто з 2017 року фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами та радами об’єднаних територіальних громад для фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1) для 1-ї групи платників єдиного податку – у межах до 10% розміру прожиткового мінімуму (до 160 грн);
2) для 2-ї групи платників єдиного податку – у межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати (до 640 грн).
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – податкові зміни 2017

Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до ст.266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яка регламентує правила нарахування податку на нерухоме майно.

Законом внесено зміни у частині адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зокрема:

- розширено перелік об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які не є об’єктом оподаткування, додано об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій; об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій; об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз має затвердити Кабінет Міністрів України; об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей;

- не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на території населених пунктів на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, у період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершено АТО (підпункт 38.6 пункту 38 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

- з 2017 року пільги з податку на нерухоме майно, передбачені п.п.266.4.1 та п.п.266.4.2 ПКУ, для фізичних осіб не застосовуються до:

• об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо їх площа перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої п.п.266.4.1 ПКУ*;

• об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

____________________

* Згідно з п.п.266.4.1 база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

- для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Чи сплачують з 01.01.2017 єдиний внесок ФОП, які застосовують загальну систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за період, в якому не отримували дохід (прибуток)?

Законом України від 06.12.2016 №1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено зміни до Закону України від 08.07.2010 №2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464), зокрема, щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП), у тому числі ФОП – платниками єдиного податку, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, які набувають чинності з 01.01.2017.

Платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та у повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (п.1 частини другої ст.6 Закону №2464).

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина дванадцята ст.9 Закону №2464).

Відповідно до підпунктів 4 та 5 частини першої ст.4 Закону №2464 платниками єдиного внеску є ФОП, у тому числі ФОП платники єдиного податку, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених у п.4 (крім ФОП платників єдиного податку) та у п.5 частини першої ст.4 Закону №2464, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

З 2017 року у разі, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (пункт 2 частини першої ст.7 Закону №2464).Мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п.6 частини першої ст.1 Закону №2464).

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок (п.4 частини першої ст.1 Закону №2464).

З 01.01.2017 ФОП – платники єдиного податку та ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (частина четверта ст.4 Закону №2464). Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Отже, починаючи з 2017 року, у разі, якщо ФОП, які застосовують загальну систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. Мінімальна сума єдиного внеску для таких осіб з 1 січня 2017 року складає – 704 грн. (3200 грн. х 22%).

Роз’яснення з цього питання надані у листі Державної фіскальної служби України від 30.12.2016 №41658/7/99-99-13-02-01-17, яке розміщене на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/listi/70778.html

Також повідомляємо, що відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 301.04.02 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».


ДФС сформовано та затверджено Реєстр великих платників податків на 2017 рік

Криворізька північна ОДПІ інформує, що на виконання п.64.7 ст.64 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями наказом Державної фіскальної служби України від 26.12.2016 №1036 (далі – наказ №1036) затверджено Реєстр великих платників податків на 2017 рік.

Наказ №1036 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/70776.html
Збільшені ставки єдиного податку для платників четвертої групи

Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у частині єдиного податку.

Так, зокрема, підпунктом 3 пункту 30 розділу I Закону №1791 збільшені ставки єдиного податку для платників єдиного податку четвертої групи, а саме:

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) з 0,81 % до 0,95% (п.п.293.9.1 п.293.9 ст.293 ПКУ);

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях з 0,49% до 0,57% (п.п.293.9.2 п.293.9 ст.293 ПКУ);

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) з 0,49% до 0,57% (п.п.293.9.3 п.293.9 ст.293 ПКУ);

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях з 0,16% до 0,19% (п.п.293.9.4 п.293.9 ст.293 ПКУ);

- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту розмір ставки єдиного податку складає 6,33% (п.п.293.9.6 п.293.9 ст.293 ПКУ)*.

Нагадуємо, що відповідно до п.293.9 ст.293 ПКУ для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та встановлюється у відсотках до бази оподаткування.

(*До зміни Законом №1791 редакції підпункту 293.9.6 п.293.9 ст.293 ПКУ для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, ставка єдиного податку складала 5,4%).
Заповнюйте правильно платіжні документи!

Криворізька північна ОДПІ нагадує, як правильно заповнювати реквізити у розрахункових документах на сплату податків та зборів, у тому числі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: а саме поле «Призначення платежу» та «Отримувач».

При сплаті податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) до бюджету платник податків заповнює поле «Призначення платежу» розрахункового документа з урахуванням вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів” зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за № 974/27419 (далі – Порядок).

Порядком передбачено, що поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

поле № 1 – друкується службовий код (знак) ”*” (ознака платежу);

поле № 2 – друкується розділовий знак ”;” та код виду сплати (формат ссс - тризначне число, наприклад, у разі сплати грошового зобов’язання друкується код виду сплати «101», при погашенні боргу – «140», тощо…);

поле № 3 – друкується розділовий знак ”;” та один з нижченаведених реквізитів:

1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);

поле № 4 – друкується розділовий знак ”;” та роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі.

Поле «призначення платежу» у розрахунковому документі для сплати грошового зобов’язання будь-якого платежу або єдиного внеску має наступний вигляд:

*;101;1111111111;сплата єдиного податку за 2 квартал 2016 року;;;

де 1111111111 – реєстраційний номер облікової картки платника податку

Або

*;101;АА111111;сплата єдиного податку за 2 квартал 2016 року;;;де АА111111 - серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

Або


*;101;12345678;сплата податку на прибуток за 2 квартал 2016 року;;;

де 12345678 код ЄДРПОУ юридичної особи.

У разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов’язково вказується код класифікації доходів бюджету.

При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками (п. 2 Порядку).

Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим документом на переказ (п. 6 Порядку).

У разі наявності у платника податків/платника єдиного внеску податкового боргу/недоїмки з єдиного внеску розрахунковий документ на переказ коштів приймається до виконання незалежно від напряму сплати, зазначеного у полі «Призначення платежу» розрахункового документа. При цьому зарахування коштів відбувається у порядку черговості, встановленому Податковим кодексом України, а такому виду сплати органами ДФС присвоюється код виду сплати 140 (п. 8 Порядку).

В залежності від виду сплати в полі № 2 «Призначення платежу» розрахункових документів вказується відповідний код сплати згідно із додатком до Порядку.

Згідно з додатком 8 «Указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива» до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за №377/8976, у реквізиті «Отримувач» під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.

Обов’язковим реквізитом у розрахункових документах є поле «Код отримувача».

Для сплати податків та зборів до бюджету – отримувач коштів: Управління державної казначейської служби України (відповідної території);

Для сплати єдиного внеску – отримувач відповідний орган ДФС.
Рівномірна сплата податків – актуальне питання сьогодення

Від своєчасної сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), залежить стан наповнення бюджетів усіх рівнів, соціально-економічний розвиток держави, добробут усіх громадян, адже своєчасно сплачені податки – це виплата заробітної плати освітянам, працівникам охорони здоров’я, культури, пенсій, стипендій, фінансування соціальних заходів та інше.

Тому платники податків повинні не тільки не порушувати встановлені терміни сплати, а й піклуватися про рівномірне наповнення дохідної частини бюджету. Порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, регулює Податковий кодекс України (далі – ПКУ).

Відповідно до пп. 14.1.156 п.14.1 ст.14 ПКУ податкове зобов'язання - це сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством.

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ (п.57.1 ст.57 ПКУ). Звертаємо увагу на те, що для своєчасного надходження платежу до бюджету слід його сплатити у перші дні цього періоду, не чекаючи його останнього дня.
Топові порушення митних правил Чернівецької митниці ДФС за 2016 рік

Непоодинокі випадки спроб незаконного переміщення  предметів, що можуть становити культурну та історичну цінність фіксують чернівецькі митники. Іноді кількість виявленого вражає – за кількістю це цілі експозиції, які можуть поповнити українські музеї і виставки. І завдяки пильності буковинських митників предмети старовини залишаються в нашій країні. Тож представляємо топову затримань, серед яких переважну кількість виявлень порушень митних правил становлять саме спроби з незаконного переміщення старожитностей.1. Музей на колесах

Колекцію старожитностей, яку намагались вивезти незаконно за межі нашої країни виявили митники у пункті пропуску «Порубне-Сірет».

Серед виявленого значна кількість предметів, а саме: книга «Культурно-бытовые очерки по мировой истории» 1918р., три примірники журналу «Сигнал» 1943р., два ножі та кинджал, статуетка Гітлера у військовій формі на підставці 1937р., барельєф у вигляді орла зі свастикою у кігтях, два медальйони із зображеннями святих. Також вилучено колекцію марок у кількості 898 одиниць, до складу якої входять конверти з 12-ма марками часів СРСР та з 60-ма марками різних країн, прозора папка з 237-ма марками різних країн, 382 та 179 марок у окремих клясерах,  28 марок на окремій сторінці та 3 німецьких листівки.

Все це виявили митники у мікроавтобусі марки «Renault» громадянина України, який разом з громадянином Естонії прямував у приватних справах до Естонії. Під час митного огляду салону авто у картонних коробках, заклеєних клейкою стрічкою і було виявлено приховані від митного контролю предмети, які згідно заключення експерта-мистецтвознавця підпадають під дію Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» й можуть бути вивезені за межі митної території України на підставі дозвільних документів.

Остаточне рішення щодо належності предметів до культурних цінностей та їх подальшої долі буде прийнято після проведення додаткових досліджень.

Зазначені дії громадян мають ознаки порушення митних правил, передбачених ст.471 та ч.1 ст.483 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю та дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

За даними фактами до СБУ України в Чернівецькій області направлено повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів, передбачених відповідно статтями 201 Кримінального кодексу України.

2. Раритети з наркотичним присмаком

Ще одну значну колекцію  раритетних предметів переважно XIX-  поч. XX ст.  два поціновувача старожитностей  намагались вже ввезти до нашої держави разом із наркотичною речовиною.

Серед виявленого також досить цікаві предмети :дві Біблії французькою мовою 1931 та 1949 років видання, вироби з металу жовтого та білого кольорів: медальйон з образом Божої Матері 1830 року, півкілограмове намисто з геометричним орнаментом з білого цільного металу  та клеймом на зворотному боці 925 та 22К, браслет вагою 200 грамів, вісім стаканчиків з жовтого металу з клеймом на дні у вигляді герба зі сфінксом з написом EV та ARGEUX, шабля з клеймом у вигляді трефи та вигравіюваними на лезі літерами “G F”, “CHARLES RITIQUETONNE PARIS” (і шабля і стаканчики мають період походження другої половини XIX-  поч. XX століть). 

Ось таку ще одна колекція раритетів була виявлена у громадян Молдови, які на легковику прямували з Франції до України у приватних справах через митний посту «Вадул-Сірет».

Прибувши до митного поста і водій і пасажир надали контрольні талони для проходження митного контролю по смузі руху “зелений коридор”, чим заявили про відсутність у них товару та коштів. Проте  митники звернули увагу на дещо підозрілу поведінку присутніх в авто і транспортний засіб було переведено на смугу руху «червоний коридор». І недаремно! За результатами поглибленого огляду автівки під пасажирським сидінням було виявлено заборонені до переміщення наркотичні засоби! А згодом в валізі серед особистих речей знайдено не задекларовані, не пред’явлені до митного контролю, приховані предмети старовини, які підпадають під дію Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».

Повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів,  передбачених статтями 201 та 305 Кримінального кодексу України, направлено до правоохоронних органів, цінності та наркотичну речовину передано до слідчого управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.3. Сумнівна філателія

Ні багато ні мало, а  24,5 тис. марок, 48 поштових конвертів та 40 листівок намагався вивезти наш співвітчизник за межі нашої держави

Серед виявлених марок, що були випущені у різні часи починаючи з 1880 року, є примірники з зображеннями з різноманітної тематики: мистецтво, спорт, релігія, фауна та ін. Серед колекційних предметів є марки із зображеннями лідерів нацистської Німеччини Адольфа Гітлера та Генріха Гіммлера. Також вилучено грошові знаки часів Російської Імперії, проштамповані печаткою революційної повстанської армії Махно. Що стосується географії вилучених поштових конвертів (48 шт.) та листівок (40 шт.), то вона досить різноманітна, й охоплює європейські, американські, африканські та азіатські країни. З огляду на таку значну колекцію, вона може становити культурну та історичну цінність. Серед виявлених марок, до речі, навіть, знайшлися екземпляри із зображенням бойовиків так званих ДНР та ЛНР.

Партії рідкісних поштових марок, як окремо, так і в 34 клясерах та інші предмети знаходились у картонній коробці під виглядом посилки та у ручній поклажі у мікроавтобусі марки “Мерседес”, під кернуванням громадянина України з ознаками приховування та без будь-яких дозвільних документів, що  дають законну підставу для їх  переміщення через митний кордон України.

Весь цей крам  виявили на митному посту “Вадул-Сірет” співробітники Чернівецької митниці під час проведення спільних заходів по недопущенню незаконного переміщення через митний кордон України предметів, які підпадають під дію Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

Відносно водія транспортного засобу відповідно до ч.1 ст.483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил, предмети правопорушення вилучено. Санкції зазначеної статті передбачають накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.4. Медаль за правопорушення

Можна сказати, що в цьому випадку порушник теж має отримати свою «медаль» у вигляді протоколу про порушення митних, який вирішив перемістити  партію 73-х ювілейних медалей часів СРСР за межі нашої держави.

Серед виявленого медалі з металу жовтого та білого кольору «Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «ХХХ лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг (мовою оригіналу), «70 лет Вооруженных сил СССР», «В ознаменование сороковой годовщины Вооруженных сил СССР 1918-1958», «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»,«Ветеран Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда СССР», «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» (участнику трудового фронта), «За долголетний труд в Великой Отечественной войне 1941-1945» - реверс, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» - реверс, аверс- надпис по колу «Наше дело правое – мы победим», «В память 1500-летия Киева», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Монети були виявлені в дев’яти поліетиленових пакетах, розміщених в середині заклеєної клейкою стрічкою картонної коробки. Жодних дозвільних документів на право вивезення за межі України предметів, що підпадають під дію Закону України «Про вивезення, ввезення та поверненя культурних цінностей», співробітникам митниці водієм не було надано.

Колекцію медалей виявили працівники Чернівецької митниці ДФС на митному посту «Вадул-Сірет» під час митного огляду мікроавтобуса «Мерседес», водій якого, наш співвітчизник, прямував в приватних справах до Італії та для проходження митного контролю обрав спрощений («зелений») коридор, чим і заявив про відсутність обов’язкових до декларування предметів.

Згідно рішення митниці автомобіль було виведено з загальної черги та за результатами поглибленого огляду виявлено приховані від митного контролю предмети. Відносно водія транспортного засобу відповідно до ч.1 ст.483 Митного кодексу України митниками складено протокол про порушення митних правил, предмети правопорушення вилучено. Санкції зазначеної статті передбачають накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.5. Вікно в Європу

Тютюнові вироби вартістю близько 34 тисяч гривень намагався незаконно перемістити через митний кордон України 38-річний мешканець Чернівецької області.

Прямуючи близько через пункт пропуску «Порубне-Сірет» автомобілем марки «Mercedes-Benz» у приватних справах до Бельгії, водій легковика разом із п’ятьма пасажирами для  проходження митного контролю обрали смугу руху «зелений коридор».

Співробітники митниці прийняли рішення щодо виведення транспортного засіб та громадян в «червоний коридор». За результатами поглибленого огляду було виявлено тютюнові вироби, приховані в порожнинах металопластикових вікон та дверей, що знаходились у вантажному відсіку транспортного засобу.

Складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Вилучено тютюнові вироби та металопластикові вироби. Загальна вартість вилученого склала понад 39 тисяч гривень.


Каталог: osxfile


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Актуально для платників податків! iconДовідка феденко галина михайлівна
Працює на посаді начальника Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального...
Актуально для платників податків! iconПроект cередньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року зміс т
Спрощення адміністрування податків, як інструмент залучення інвестицій та створення нових робочих місць
Актуально для платників податків! iconХристиянські традиції в системі дошкільного виховання
Формування всебічно розвиненої особистості зі стійкими моральними устоями – головна мета як дошкільного виховання, так І освіти загалом....
Актуально для платників податків! iconРішення про припинення підприємницької діяльності, поновила реєстрацію протягом поточного року, то така особа вважається платником інших податків і зборів
При цьому, така особа не може повернутись у поточному році на спрощену систему оподаткування, оскільки вже скористалася своїм правом...
Актуально для платників податків! iconПрограм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
Запропонована Програма для підготовки І здачі вступних іспитів з іноземної мови до аспірантури призначена для магістрів, спеціалістів...
Актуально для платників податків! iconПрограма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Актуально для платників податків! iconДержавна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх
Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Хімія – наука для всіх» є черговим випуском серії «Для тих, хто хоче знати більше». Покажчик...
Актуально для платників податків! iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
Актуально для платників податків! iconМатеріали з досвіду роботи вчителя світової літератури Теребовлянської загальноосвітньої школи №1
Людина народжена для великої радості, для невпинної творчості, в якій вона – Бог, для широкої вільної любові до всього: до дерева,...
Актуально для платників податків! iconЄвген Гуцало ментальність орди буслаєвщина
Здавалося б, безвихідної приреченості, та коли дочитуєш статтю, то бачиш, ще це начебто не зовсім так, І добре, що не зовсім, точніше,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка