Амеба, інфузорія одноклітинні твариноподібні організмиСторінка1/3
Дата конвертації09.08.2017
Розмір0,51 Mb.
ТипУрок
  1   2   3

Урок № 1

Тема: Амеба, інфузорія — одноклітинні твариноподібні організми

Мета:

навчальна:продовжувати формувати знання учнів про різноманітність органічного світу, сформувати знання про специфіку одноклітинного організму; ознайомити з особливостями будови та життєдіяльності амеби та інфузорії, їх значення в природі та житті людини;

-розвивальна: розвивати вміння порівнювати будову та життєдіяльність організмів на прикладі інфузорії та амеби; аналізувати та робити висновки;

-виховна: виховувати бережливе ставлення до природи; розуміння єдності органічного світу Землі.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиці «Амеба», «Інфузорія», проектор, відеоматеріали: рух амеб, рух інфузорій.

Основні терміни й поняття: несправжні ніжки, війки, амебоїдний рух, мембрана, травна вакуоля, таксис, клітинний рот, клітинна глотка, порошиця, кон’югація, гетеротрофний спосіб живлення.

Хід уроку

І. Організація класу (2 хв)

ІІ. Перевірка домашнього завдання (7 хв)

Фронтальна бесіда:

1.Коли була відкрита клітина?

2.Що таке клітина?

3.Перерахуйте основні положення клітинної теорії.

4.На які групи поділяються організми за кількістю клітин?

5.Чим відрізняються рослинна та тварина клітини?
ІІІ. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь(5 хв)

Ігровий прийом «Вірю-не вірю»

1.У світловий мікроскоп добре видно органели рослинної клітини:оболонку, цитоплазму, ядро.

2.Термін «клітина» запровадив у 1665 році англійський учений Роберт Гук.

3.Оболонка рослинної клітини еластична, пружна, може змінювати форму.

4.Усіма процесами життєдіяльності в клітині керує цитоплазма.

5.Ядро зазвичай має округлу або овальну форму. Його добре видно під мікроскопом.

6.Всі клітини однакові за формою та розміром.

7.За кількістю клітин усі організми поділяються на одноклітинні, багатоклітинні та колоніальні.ІV. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку; актуалізація знань, мотивація учіння учнів(2 хв.)

З попереднього розділу вам відомо, що всі живі організми на Землі мають клітинну будову(окрім вірусів). Настав час подорожі до країни «Одноклітинні», в країну, яка за розмірами може поміститись навіть у краплині води! Подорожуючи цією країною, ми повинні сформувати знання про одноклітинні організми: про їх будову, життєдіяльність, місце в системі органічного світу і значення в природі та житті людини. Отже, не затримуючись – в дорогу!V. Вивчення нового матеріалу (20 хв)

План

1. Основні ознаки одноклітинних організмів.

2. Будова та життєдіяльність амеби протей.

3. Будова та життєдіяльність інфузорії-туфельки.

4. Роль прісноводних одноклітинних твариноподібних організмів у природі та житті людини.

5. Лабораторне дослідження. Спостереження інфузорій.

1. Основні ознаки одноклітинних організмів.

 • Згадайте, який організм ми називаємо одноклітинним?

Визначення: Одноклітинні організми — група організмів, тіло яких складається з однієї клітини.

 • Які процеси життєдіяльності притаманні клітині? (Одноклітинні організми, як і багатоклітинні, рухаються, живляться, дихають, реагують на подразники, розмножуються.)

 • З яких структурних частин складається клітина? (Клітина одноклітинних організмів, як і багатоклітинних, також складається з клітинної мембрани, цитоплазми, ядра (одного або кількох).

Поглиблення теми.

Найдавніші свідоцтва живих одноклітинних організмів були виявлені вченими в Західній Австралії. Як вважають дослідники, знайдені сліди є останками бактерій, що мешкали на нашій планеті близько 3,43 мільярда років тому. У ті часи атмосфера Землі була практично безкисневою. Знайдено сліди древніх бактерій були в зернах піску, що знаходяться на мілководді.

2. Будова та життєдіяльність амеби протей.

 • Зовнішня будова та спосіб життя амеби протей.(Мешкає на дні стоячих прісних водойм. Форма клітини непостійна. Вкрита клітинною мембраною.)

 • Будова амеби протей. (Робота з підручником: визначити структурні частини клітини амеби та функції, що вони виконують: ядро, цитоплазма, скоротливі вакуолі, травні вакуолі).

 • Особливості руху амеби. (Перегляд відеоматеріалу. Формування понять: несправжні ніжки, амебоїдний рух.)

Визначення:Несправжні ніжки (псевдоподії) - це органели руху і захоплення їжі, які є непостійними виростами цитоплазми.

 • Як можна визначити спосіб живлення амеби? (Гетеротрофний: готовими органічними речовинами.)

 • Як ви думаєте, яким чином дихає амеба? (Всією поверхнею тіла.)

3. Будова та життєдіяльність інфузорії-туфельки.

 • Спосіб руху та середовище життя інфузорії. (Мешканець неглибоких прісних водойм. Рухається за допомогою численних війок, розташованих по поверхні клітини. Їх близько 15 тисяч. Плаває переднім кінцем уперед, обертаючись навколо своєї осі.)

 • Особливості будови клітини інфузорії-туфельки.(Клітинний рот, два ядра, порошиця. травна вакуоля.)

 • Утворення цисти.

Поглиблення теми.

Зміна напряму руху найпростіших під впливом різних подразників називають таксисами. В інфузорій легко спостерігати різні таксиси. Якщо в краплю, де плавають туфельки, помістити яку-небудь несприятливо-діючу на них речовину (наприклад, кристалик кухонної солі), то туфельки починають «тікати» від цього несприятливого для них фактору. Якщо ж через рідину, у якій плавають туфельки, пропустити слабкий електричний струм, то можна спостерігати наступну картину: усі інфузорії, як по команді. орієнтуються паралельно лінії струму. Різні таксиси в інфузорій можуть бути виявлені під впливом найрізноманітніших факторів зовнішнього середовища.

 • Розмноження інфузорії-туфельки.(Поділ навпіл.)

Поглиблення теми.

Час від часу в більшості інфузорій, спостерігається особлива й надзвичайно своєрідна форма розмноження, що одержала назву кон’югації. Відбувається цей процес наступним чином: дві інфузорії зближаються, тісно притуляються одна до одної черевними сторонами й у такому стані плавають досить тривалий час разом (приблизно протягом 12 годин при кімнатній температурі). Протягом цього часу відбувається обмін малими ядрами. Таким чином інфузорії здатні обмінюватись спадковою інформацією. Після чого вони знову можуть розмножуватися поділом навпіл.

4. Роль прісноводних одноклітинних твариноподібних організмів у природі та житті людини.

 • Є учасниками ланцюгів живлення (джерело живлення для різноманітних мешканців водойм, зокрема для личинок і молоді риб.)

 • Використовуются для визначення санітарного стану водойм.

5. Лабораторне дослідження. Спостереження інфузорій.

Хід проведення дослідження: ст.51 підручника.VІ. Узагальнення та систематизація знань (5 хв).

Заповнення таблиці (на дошці заповнена перша колонка таблиці, два учні біля дошки заповнюють, з допомогою учнів класу, інші )

Процеси життєдіяльності

Амеба
Інфузорія

1. Рух

За допомогою псевдоніжок
За допомогою війок

2. Живлення

Псевдоніжки, травна вакуоля
Рот, глотка, травна вакуоля

3. Дихання

Через оболонку
Через оболонку

4. Виділення

Скоротлива вакуоля
Скоротлива вакуоля і порошиця

5. Розмноження

Нестатеве
Нестатеве і статеве

6. Переживання несприятливих умов

Утворення цисти
Утворення цисти


VІІ. Підсумки уроку(2 хв.)

 • Інфузорія-туфелька та амеба протей – одноклітинні твариноподібні організми.

 • Рухаються з допомогою війок та несправжніх ніжок(псевдоподій).

 • Дихають всією поверхнею тіла.

 • Їжа перетравлюється в травних вакуолях.

 • Розмножуються здебільшого поділом клітини навпіл.

 • Амебі протей та інфузорії-туфельці властивий гетеротрофний тип живлення.

 • Несприятливі умови переживають у вигляді цист, які ще й забезпечують розселення.

VIІІ. Оцінювання (2 хв)

ІX. Домашнє завдання: (1хв)

а) Програмний матеріал: §13.

б) Скласти кросворд за ключовим словом «інфузорія» або «амеба».

Урок № 2

Тема: Малярійний плазмодій, дизентерійна амеба — одноклітинні паразитичні організми.

Мета:

-навчальна: розширити знання учнів про різноманітність найпростіших тварин; ознайомити з паразитичними формами найпростіших та їх впливом на інші живі організми та на людину; ознайомити учнів із способами життя паразитичних найпростіших; сформувати поняття про шляхи зараження небезпечними захворюваннями;

-розвивальна: розвивати уміння порівнювати корисні та шкідливі організми, давати їм відповідну характеристику та визначати значення у природі та житті людини; розвивати уміння спостерігати, уявляти та робити висновки;

- виховна: виховувати бережливе ставлення до природи; розуміння єдності органічного світу Землі, повагу до вчених, які ведуть боротьбу із небезпечними захворюваннями.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: таблиця «Паразитичні найпростіші», картки для створення пам’яток, зошити, підручники.

Основні терміни й поняття: амебоїдна дизентерія, інцистування, паразитизм, малярія

Хід уроку

І. Організація класу (2 хв)

ІІ. Актуалізація і корекція опорних знань (10 хв)

Біологічний диктант.

1. Виріст тіла амеби ... (псевдоніжка).

2. Реакція найпростіших на зовнішні подразники називається ... (таксисом).

3. Вакуоля, що виводить надлишок води та продукти обміну називається ... (скоротлива)

4. Надходження в тіло найпростіших їжі, води та кисню та виведення продуктів обміну називається… (обміном речовин)

5. Захисна оболонка у найпростіших під час несприятливих умов ... (циста)

6. Чи є у амеби травна вакуоля? (так)

7.Процес обміну ядрами під час статевого процесу називається…(кон’югація).

Питання для обговорення:

1.Які особливості будови одноклітинних тварин як окремого організму?

2. Як відбувається травлення у представників одноклітинних, що вивчалися?

3.Яке середовище існування є необхідною умовою для життєдіяльності найпростіших?

4.Які органели руху є у найпростіших?

Прийом «Проблемне питання».

Амеб помістили в пробірку з попередньо прокип’яченою водою, охолодженою потім в закритій пробірці до кімнатної температури. Що відбудеться з амебами? Чому?

(Амеби загинуть, так як в кип’яченій воді відсутній кисень.)

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку та формування мотивації учіння (3 хв)

О.Купрін, (цитата).

«Рівно шість днів била мене невідступна жахлива поліська лихоманка. Вдень хвороба ніби затихала, і до мене поверталася свідомість. Тоді, абсолютно знесилений хворобою, я повільно бродив по кімнаті з біллю та слабкістю в колінах; при кожному більш сильному моєму русі кров приливала гарячою хвилею до голови і закривала пітьмою всі предмети перед моїми очима. Увечері ж, зазвичай біля сьомої години, як буря, налітав на мене приступ хвороби, і я проводив у ліжку жахливу, довгу, як століття, ніч, то трясучись під ковдрою від холоду, то згораючи від невимовного жару. Як тільки дрімота торкалась мене, важкі сновидіння починали грати моїм запаленим мозком.»

Це може здатися неймовірним, але цю та багато інших небезпечних для життя та здоров’я хвороб спричиняють організми, які ми навіть не можемо побачити неозброєним оком – представники одноклітинних організмів. Саме з ними ми сьогодні повинні ознайомитись та визначити основні методи боротьби з ними.ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу (20 хв)

План

1. Дизентерійна амеба.

2. Малярійний плазмодій.

3. Шляхи попередження захворювань, які спричиняються одноклітинними твариноподібними організмами.
1.Дизентерійна амеба.

 • Паразитичним представником одноклітинних твариноподібних організмів є дизентерійна амеба, що спричиняє - захворювання амебоїдну дизентерію.

 • Може утворювати цисти в товстій кишці людини. Їх діаметр 8 - 15 мк. Вона викликає появу виразок у товстому кишечнику.

 • Ця амеба викликає захворювання схоже на дизентерію.

 • Дизентерійна амеба є паразитом.

Визначення: Паразити – це організми, що оселившись усередині або на поверхні інших істот, тривалий час живляться за їх рахунок.

Поглиблення теми.

Лікування амебоїдної дизентерії має бути комплексним та обов’язково під наглядом лікаря. Це дуже небезпечне захворювання, під час якого нерідко вдаються до оперативного втручання. Деякі види паразитичних амеб можуть проникати у легені та спричиняти пневмонію й абсцес легень. А у рідкісних випадках паразитичні амеби можуть викликати навіть абсцес мозку!

2.Малярійний плазмодій.

 • Малярійний плазмодій викликає хворобу малярію, що протікає з нападами лихоманки, змінами в крові, збільшенням печінки та селезінки.

Поглиблення теми.

Розрізняють чотири форми малярії: триденну, чотириденну, тропічну, а також овалемалярію, яка часто призводить до смерті. Здорова людина заражається при укусі комара, інфікованого плазмодіями, з чиєї слиною збудники проникають в організм. З потоком крові плазмодії потрапляють в печінку, де проходять перший (тканинний) цикл розвитку, переходячи потім у кров і проникаючи в еритроцити. Тут вони проходять другий (еритроцитарний) цикл розвитку, який закінчується розпадом еритроцитів і виходом у кров хворого збудників, що супроводжується нападом лихоманки.

 • Джерелом хвороби є хвора на малярію людина, а переносником - самка малярійного комара. Самка комара, заражаючи при ссанні крові хворого, стає здатною передавати плазмодії.

 • Лікування: медикаментозне; хворому необхідні спокій і догляд.

 • Завдання. Замалювати схему розмноження малярійного плазмодія та визначити на якій стадії розвитку найпростіше попередити захворювання.

 • Профілактика: боротьба з комарами-переносниками малярії, марлеві або металеві сітки на вікнах і дверях, належний санітарний контроль щодо людей, які нещодавно прибули з тропічних країн.

 • Проблемне питання: як ви думаєте, чому переносниками малярійного плазмодія є лише самки малярійного комара?(Самка використовує білки крові для утворення яєць.)

V. Осмислення, узагальнення і систематизація нових знань (5хв)

Прийом «Творча лабораторія»

Створіть пам’ятку «Профілактика захворювань, що викликаються найпростішими»Наприклад:

1. Пити тільки кип’ячену воду.

2. Не купатись у водоймах зі стоячою, забрудненою водою.

3. Дотримуватись правил особистої гігієни. Мити руки після роботи з землею, спілкування з тваринами.

4. Робити попереджувальні щеплення перед поїздками в тропічні країни.
VІ. Підсумки уроку (2 хв)


 • Серед одноклітинних найпростіших є багато паразитів.

 • Дизентерійна амеба та малярійний плазмодій спричиняють небезпечні хвороби – амебоїдну дизентерію та малярію.

 • Дизентерійна амеба паразитує у кишечнику людини. Малярійний плазмодій – у крові(еритроцитах) людини.

 • Щоб уникнути зараження одноклітинними паразитами, слід дотримуватись застережних заходів.

VІІ. Оцінювання (2 хв)

VІІІ. Домашнє завдання: (1хв)

а) Програмний матеріал: §14.

б) Знайти інформацію про інші хвороби, збудниками яких є найпростіші.

Урок № 3

Тема: Евглена зелена. Хламідомонада, хлорела — одноклітинні водорості.

Мета:

-навчальна - сформувати знання про особливості будови, життєдіяльності та способу життя евглени зеленої, дати поняття про особливості живлення евглени; сформувати в учнів знання про одноклітинні водорості як найпростіші рослинні організми; познайомити з особливостями їх будови, життєдіяльності та розмноження; їх здатності утворювати органічні речовини з допомогою хлорофілу, з’ясувати їх значення в природі та житті людини;

-розвивальна – розвивати логічне мисленя; вміння пошуку причинно-наслідкових зв’язків; вміння порівнювати та співставляти;

-виховна – розширення кругозору учнів, виховання екологічної свідомості та початкового розуміння еволюційного поцесу.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: таблиця «Одноклітинні водорості», картки «Розмежуй», підручники, зошити.

Основні терміни й поняття: джгутик, вічко, фотосинтез, хлоропласти, хлорофіл, мікотрофи, біотехнологія, скоротливі вакуолі, крохмаль, спори, гамети, зигота.

Хід уроку

І. Організація класу (2 хв)

ІІ. Актуалізація і корекція опорних знань (10 хв)

Гра «Поясни».

(Учні витягують або знімають із дошки картки із записами понять і термінів та дають їм визначення.)
 • Органели;

 • Псевдоніжки;

 • Інцистування;

 • Вакуолі;

 • Джгутики;

 • Паразити;

 • Вічко;

 • Порошиця;

 • Дизентерія;

 • Малярія.Питання до обговорення:

1.Які хвороби можуть викликатися одноклітинними організмами та які одноклітинні їх спричиняють?

2.Чим небезпечні ці хвороби?

3.Які існують засоби профілактики цих хвороб?ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку та формування мотивації учіння (3 хв)

Відомий мандрівник Ален Бомбар вирішив довести, що людина, яка опинилась за бортом судна без їжі в океані, цілком може вижити. Він здійснив легендарну подорож через Атлантичний океан самостійно, харчуючись тільки тим, що зміг виловити у верхніх шарах води (переважно одноклітинні водорості). Які ж поживні речовини містять одноклітинні водорості, які являються кормом для морських тварин і можуть бути їжею для людини? (Крохмаль)

Довідка: дуже багато білка містять бобові - до 30% білка, пшениця – біля 20%, а одноклітинна водорість хлорела – 50%.

Хлорела та хламідомонада – це одноклітинні зелені водорості. Познайомитися з ними і є метою сьогоднішнього уроку.ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу (20 хв)

План

1. Спосіб життя та середовище існування евглени зеленої.

2. Особливості будови клітини евглени зеленої.

3.Особливості будови та життєдіяльності хламідомонади.

4. Особливості будови та життєдіяльності хлорели.

5. Значення одноклітинних водоростей в природі та житті людини.

1. Спосіб життя та середовище існування евглени зеленої.

 • З’ясуємо чому евглена зелена займає проміжне місце в системі органічного світу Землі. (Вчитель пояснює особливості автотрофного способу живлення, учні згадують кого називають гетеротрофами. Формується поняття «міксотрофи». Визначаються особливості змішаного типу живлення.)

Визначення: Автотрофи - організми, які створюють необхідні для свого життя органічні речовини з неорганічних у процесі фотосинтезу.

Визначення: Міксотрофи - організми, які здатні залежно від умов проживання суміщати водночас різні типи живлення – автотрофне й гетеротрофне: синтезувати органічні сполуки з неорганічних речовин і споживати готові органічні, сполуки.

Завдання. Із перерахованих понять виберіть та занесіть до таблиці ознаки рослин та тварин: хлоропласт, автотрофне живлення, здатність до активного руху, гетеротрофне живлення, обмежений ріст, утворення органічних речовин, зелений колір.

Рослина

ТваринаПроблемне питання: Якщо помістити евглену зелену в цілковиту темряву, додавши у воду, де вона мешкає відвару картоплі, та почекати близько 25 днів, то через мікроскоп можна побачити що евглена позбавилася свого зеленого кольору , але не загинула. Чому?

 • Живе евглена зелена в неглибоких прісних водоймах, зазвичай з високим умістом органічних речовин.(Чому?)

 • Евглена зелена реагує зовнішні подразники (наприклад, на зміну освітленості.)

 • Рухається з допомогою довгого джгутика.

Поглиблення теми.

Джгутик евглени виробляє гвинтоподібні рухи, як би вгвинчуючись у воду. Дію його можна порівняти з дією гвинта моторного човна або пароплава. Такий рух досконаліший, ніж пересування за допомогою псевдоніжок та війок. Евглена, наприклад, пересувається значно швидше, ніж інфузорія-туфелька. Евглена робить до 40 обертів на секунду! джгутиком, завдяки чому заднім кінцем тіла швидко пересувається. Але маленька евглена боїться несприятливих умов існування, проте певним чином уміє захищатися. Наприклад, при висиханні водойми або зниженні температури води вона припиняє живлення й пересування, її тіло округлюється і вкривається щільною захисною оболонкою, джгутик відпадає. Так відбувається перехід евглени у стан спокою, що називається цистою. У цьому стані вона здатна тривалий час перечікувати несприятливі життєві умови.

 • Дихає всією поверхнею тіла.

 • Розмножується поділом навпіл.

 • Прийом «Дивуй»:

Ймовірно, кожен з вас помічав, як іноді вода у ставку або калюжі набуває зеленого забарвлення, або, як кажуть, «цвіте». Якщо зачерпнути такої води і розглянути краплю її під мікроскопом, можна помітити у воді, поряд з іншими одноклітинними тваринами і рослинами, швидко плаваючі довгасті зелені живі істоти. Це і є- евглени зелені. При масовому розмноженні евглени вода стає зеленою, особливо активно цей процес відбувається влітку, за сприятливих умов життя.

2. Особливості будови клітини евглени зеленої.

Робота з таблицею:

 • Під клітинною мембраною в ущільненому шарі цитоплазми є структури, які підтримують форму клітини. Разом вони становлять пелікулу.

 • Наявність вічка, хлоропласту, ядра, скоротливої вакуолі (Згадати їх функції).

 • У цитоплазмі евглени зеленої відкладається вуглевод, який нагадує крохмаль, що запасається в рослинних клітинах.

3.Особливості будови та життєдіяльності хламідомонади

 • Хламідомонада - мікроскопічна одноклітинна водорість, що мешкає здебільшого в прісних водоймах.

 • Форма клітини - грушоподібна. Наявні два джгутики однакової довжини.

 • Є дві маленькі скоротливі вакуолі (пригадайте їх функцію.)

 • Звернути увагу на форму хлоропласту (великий, чашоподібної форми, до його складу входить вічко.)

Поглиблення теми.

В нижній потовщеній частині хлоропласту хламідомонади розміщений кулястий піреноїд (зона, де найактивніше синтезуються й нагромаджуються поживні речовини), який містить багато білків і оточений зернами крохмалю.)

 • Зробити наукове припущення: який спосіб живлення притаманний хламідомонаді, як вона дихає? З допомогою підручника перевірити правильність припущень.

 • Розмноження хламідомонади: нестатеве, статеве (утворення спор, статевих клітин, запліднення.)

Поглиблення теми.

 • Формування понять «гамети», «зигота».

 • Визначення умов за яких відбувається нестатеве та статеве розмноження.

4.Особливості будови та життєдіяльності хлорели.

 • Клітина має кулясту форму. Поширені в прісних і солоних водоймах, на зволожених ділянках суходолу (вологий ґрунт, кора дерев).

 • Клітина не має джгутиків і тому нерухома. (Яким способом може переміщуватись?)

 • Вічко відсутнє.

 • Хлоропласт зазвичай чашоподібної форми.

 • Живиться хлорела лише завдяки фотосинтезу. (Як називається такий спосіб живлення?)

 • Газообмін відбувається через поверхню клітини.

 • Розмножується нестатевим способом за допомогою нерухомих спор.

 • У цитоплазмі накопичується багато олії і запасного крохмалю.(Чому?)

Прийом «Дивуй».

Дуже поширена в ґрунті, на корі дерев і у воді представниця зелених водоростей хлорела, часто використовується у дослідницьких роботах. Вона росте дуже швидко. Як свідчать досліди, що проводилися у США, за добу хлорела збільшує свою вагу в три тисячі разів. З одного гектара площі можна отримати понад 40 тонн сухого концентрату. Протягом цього часу водорість поглинає величезну кількість вуглекислого газу, виділяючи натомість дуже багато кисню. Вміст вітаміну С у хлорелі майже такий самий, як у лимоні; білка — у чотири рази більше, ніж у пшениці. З неї отримують цінну біомасу, яку використовують як корм, добриво та технічну сировину.5. Значення одноклітинних водоростей в природі та житті людини.

 • Використовують для очищення води.

 • Виготовлення медичних препаратів.

 • Для поновлення складу повітря на космічних станціях і підводних човнах.

Визначення: Біотехнологія – це наука, яка розробляє методи застосування організмів та біологічних процесів у промисловості.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація нових знань (5хв) Прийом «Розмежуй». (Позначити буквами:Евглена зелена - Е; Хламідомонада – Х; Хлорела – Хло, Спільна ознака - С).

  1. Має піреноїд.

  2. Не має джгутиків.

  3. Є міксотрофом.

  4. Має хлорофіл.

  5. Може харчуватися як рослина та як тварина.

  6. Дихає киснем.

  7. Утворює гамети.

  8. Є цінним джерелом вітамінів.

  9. Має два джгутики.

  10. Притаманний обмін речовин.

  11. Здатна до фотосинтезу.

  12. Рухається тільки за допомогою течії.


VІ. Підсумки уроку (2 хв)

 • Евглена зелена - одноклітинний організм, якому притаманні ознаки як тваринних, так і рослинних клітин.

 • Хламідомонада та хлорела - одноклітинні зелені водорості. Забарвлення їхнім клітинам надає зелений пігмент хлорофіл, який міститься в хлоропластах.

 • Хламідомонада має два джгутики, за допомогою яких плаває в товщі води. Вона здатна розмножуватись як нестатево, за допомогою рухомих спор, так і статевим шляхом.

 • Хлорела джгутиків не має, тому її клітина нерухома. Вона розмножується лише нестатево, за допомогою нерухомих спор.

 • Хлорелу широко використовують як вітамінні та стимулюючі препарати, вживають в їжу тощо.


VІІ. Оцінювання (2 хв)

VІІІ. Домашнє завдання: (1хв)

а) Програмний матеріал: §15 .

б) Для тих, хто зацікавився: зробити порівняльну характеристику евглени-зеленої та хламідомонади.

Урок № 4


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Амеба, інфузорія одноклітинні твариноподібні організми iconДріжджі одноклітинні гриби
Навчальна. Ознайомити учнів з особливостями будови, процесами життєдіяльності та умовами існування одноклітинних грибів на прикладі...
Амеба, інфузорія одноклітинні твариноподібні організми iconУрок з теми «електромагнітне поле»
Ампера, сили Лоренца та правила визначення напрямків їхньої дії, закона електромагнітної індукції; закріпити магнітні властивості...
Амеба, інфузорія одноклітинні твариноподібні організми iconМета портфоліо Показати чого я навчилась, чого досягла в роботі
Уло іноді нудно – веселим. Використовуючи ігрову діяльність І фантазію учнів, ми придумуємо казки про органи, організми, хвороби...
Амеба, інфузорія одноклітинні твариноподібні організми iconЕлектричний струм у живій природі
Фізика як науку про природу не можуть не цікавити живі організми І людина – вінець природи. Людина – це невичерпний об’єкт фізики....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка