Амеба, інфузорія одноклітинні твариноподібні організми


Тема: Губки – примітивні багатоклітинні твариниСторінка3/3
Дата конвертації09.08.2017
Розмір0,51 Mb.
ТипУрок
1   2   3
Тема: Губки – примітивні багатоклітинні тварини.

Мета:

навчальна – ознайомити учнів із загальною характеристикою губок, їх різноманітністю, з’ясувати особливості будови та життєдіяльності губок; визначити їх значення в природі та житті людини; сформувати уявлення про губок як про тупикову гілку в еволюції.

розвивальна – розвивати вміння застосовувати біологічні знання в повсякденному житті, встановлювати взаємозв’язки, розширювати кругозір учнів та розвивати уяву.

виховна – формувати в учнів пізнавальний інтерес до вивчення різних типів живих організмів; виховувати любов до природи.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: зображення різних видів губок, внутрішньої будови губок, карки для опитування, підручник.

Основні терміни й поняття: губки, організми-фільтратори, регенерація.

Хід уроку.

І. Організація класу (2 хв)

ІІ. Актуалізація і корекція опорних знань (8 хв)

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку та формування мотивації учіння (3 хв).

З латинської мови назва організмів, які ми будемо сьогодні вивчати переводиться як “пористі тварини”.х вигляд і будова такі незвичайні, що довгий час вчені не могли вирішити: рослини вони чи тварини. Мешкають вони від прибережних обмілин до темних морських глибин. А називаються ці дивні створіння – губки. Сьогодні на уроці ми будемо знайомитись з особливостями їх будови та життєдіяльності.

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу (20 хв)

План

1.Середовище існування губок, їх поширення.

2.Своєрідність будови губок як примітивних багатоклітинних тварин.

3.Особливості процесів життєдіяльності губок.

4.Роль губок у природі та житті людини.

1.Середовище існування губок, їх поширення.

 • Мешкають у морях та прісних водоймах.

 • Губки ведуть прикріплений спосіб життя, не здатні до активних рухів.

 • Багатоклітинні особини здатні утворювати колонії навколо занурених у воду предметів.

 • Поглиблення теми.

 • Губки слугують домівкою для дрібних риб, ракоподібних, червів, молюсків. Деякі губки здатні руйнувати берегові скелі та рифи, перетворюючи їх на в щебінь та пісок, формуючи береги морів.

 • Ворогів у губок майже немає через їх різкий неприємний запах, колючий скелет та накопичення в тілі ядовитих речовин. Але деякі морські зірки їх все-таки поїдають, а пробковою губкою живляться деякі риби та тюлені.

2.Своєрідність будови губок як примітивних багатоклітинних тварин.

 • Тіло губок має келихоподібну форму

 • На нижній частині тіла є підошва – пристосування до прикріплення до підводних предметів. На протилежному - верхньому - кінці тіла губок є отвір, який слугує не для поглинання їжі, а для виведення води з неперетравленими рештками.

 • Внутрішня будови губки: зовнішній шар клітин; міжклітинна речовина; голки - своєрідний скелет губки; внутрішній шар клітин. Наявність пор, якими починаються канальці, через які губки проводять воду з поживними речовинами до внутрішньої порожнини. (Робота з таблицею та малюнками у підручнику.)

 • Кожна клітина губок функціонує самостійно, як в одноклітинних організмів. Але різні типи клітин можуть взаємодіяти між собою.

 • Завдання: за допомогою підручника визначити типи клітин з яких побудовані шари губки ( покривні клітини, комірцеві клітини, амебоїдні клітини, різні типи клітин, клітини, з яких утворюються голки.)

Частини тіла губки

Типи клітин

Зовнішній шар клітин
Міжклітинна речовина
Внутрішній шар клітин
Поглиблення теми.

Зовнішній та внутрішній шари губки називають ще — ектодерма та ентодерма. У міжклітинній речовині серед інших є дуже специфічні проміжні клітини. Цікаві вони тим, що здатні перетворюватися на інші види клітин губок та статеві клітини.

3.Особливості процесів життєдіяльності губок.

 • Губки –фільтратори.

Визначення: Фільтратори - організми, які споживають частинки органічних решток та дрібні організми, що зависли у воді.

 • Перетравлюється їжа в травних вакуолях. Неперетравлені рештки їжі надходять у порожнину губки, а звідти через отвір на верхньому кінці тіла виводяться назовні.

 • Рух води в тілі губок створюється роботою джгутиків комірцевих клітин.

 • Розчинений у воді кисень надходить через поверхню тіла.

 • Губкам притаманна висока здатність до регенерації.

Визначення: Регенерація це процес відновлення організмом утрачених частин тіла.

 • Завдяки здатності до регенерації губки розмножуються нестатевим способом: брунькуванням, поділом, частинами тіла.

 • Губки здатні розмножуватись і статевим шляхом.

Поглиблення теми.

У разі статевого розмноження статева клітина однієї губки виходить через устя і з потоком води потрапляє в порожнину іншої, де за допомогою амебоцитів доставляється до іншої статевої клітини. Утворення зиготи та формування личинки, окрім деяких винятків, відбувається усередині материнського організму. Личинка, яка зазвичай не більша 1 мм має війки і зазнає ряд складних змін, виходить через устя в навколишнє середовище, прикріпляється до субстрату й перетворюється на дорослу губку.

4.Роль губок у природі та житті людини.

 • Беруть участь у самоочищенні водойм.

 • Губками живляться інші мешканці водойм.

 • Використовують у промисловості (для виготовлення технічних фільтрів) й медицині (містять йод).

 • Деякі види скляних губок, що мають масивний скелет, використовують як сувеніри.(Користуючись підручником знайти конкретні приклади.)

 • Речовини, які входять до складу губок прискорюють загоєння ран, мають бактерицидну дію, запобігають утворенню пухлин.

 • Деякі використовуються в косметиці.

 • Губки з вапняковим скелетом беруть участь в утворенні осадових порід - вапняків.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація нових знань (7хв)

Міні-опитування за темою «Губки» (Поставити позначку навпроти правильного твердження).

Середовище існування

Прісні водойми
Мілководдя солоних водойм
Прісні та солоні водойми
Колір

Від сірого до яскравих відтінків
Зеленый
Чорний
Форма

Кругла
Пласка
Келихоподібна
Застосування людиною

В промисловості
В медицині
Для харчування
Губки – це

Хижаки
Фільтратори
Паразити
Проміжні клітини відповідають за

Травлення
Утворення нових клітин
Захоплення їжі
Губки розмножуються

Статево
Нестатево
Обома способами
Рух

Ковзають підошвою по субстрату
Пасивно рухаються з течією води
Рухома тільки личинка.
Значення у природі

Є їжею для деяких тварин
Беруть участь в утворенні вапняків.
Регулюють солоність води
Самооцінка роботи на уроці

Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

VІ. Підсумки уроку (2 хв)

 • Губки - нерухомі багатоклітинні поодинокі або колоніальні тварини.

 • Мешкають у морях або прісних водоймах.

 • Тіло - келихоподібне. Є голкоподібний скелет з неорганічних та органічних речовин.

 • Усередині тіла є порожнина, з'єднана із зовнішнім середовищем отвором на верхньому кінці тіла.

 • Губки мають клітини різних типів: покривні, комірцеві, амебоїдні та інші.

 • Розмноження губок нестатеве або статеве.

VІІ. Оцінювання (2 хв)

VІІІ. Домашнє завдання: (1хв)

а) Програмний матеріал: § 19. Повторити § 13-18. Підготуватись до уроку узагальнення знань.

б) Для тих, хто зацікавився: закінчити роботу над міні-проектами.

Урок № 8.

Тема: Узагальнення та контроль з теми «Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності.» Захист міні-проектів.

Мета:

навчальна – узагальнити, систематизувати та закріпити знання учнів з теми «Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності.»

розвивальна – розвивати вміння використовувати здобуті біологічні знання; аналізувати, співставляти та робити висновки.

виховна – виховувати розуміння єдності органічного світу; бережливого ставлення до живих організмів та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: зображення одноклітинних організмів та примітивних багатоклітинних, тестові завдання, проектор для демонстрації учнівських презентацій.

Хід уроку.

І. Організація класу (1 хв)

ІІ. Актуалізація і корекція опорних знань (2 хв).

Бліц-опитування.

1.Які характерні ознаки одноклітинних організмів?

2.Чим прокаріотичні організми відрізняються від еукаріотичних?

3.Які характерні ознаки примітивних багатоклітинних організмів?ІІІ. Узагальнення, систематизація та контроль знань і вмінь учнів.

Завдання для перевірки знань.

Варіант 1.

1-2 рівень. (Вибрати серед запропонованих одну правильну відповідь.)

1.Вибери зайвий термін.

А) амеба протей; б) інфузорія-туфелька; г)ульва.

2.Для одноклітинних тварин характерне розмноження:

а) статеве; б) нестатеве: поділом навпіл; в) вегетативне.

3. Губки мешкають в середовищі:

а) прісноводному; б) морському; в) і в прісній воді, і в солоній.

4.Амеба пересувається за допомогою:

а) несправжніх ніжок; б) джгутика; в) війок; г) веде нерухомий спосіб життя.

5. Надлишок води у одноклітинних виділяється через:

а) травну вакуолю; б) скоротливу вакуолю; в) ядро.

6. У клітинах бактерій немає:

а) цитоплазми;б) клітинної мембрани;в) клітинної оболонки; г) ядра.

3 рівень. (Вибрати серед запропонованих кілька правильних відповідей.)

7.За допомогою дріжджів виробляють:

а) хліб; б) йогурт; в) вітамінні препарати; г)оцтову кислоту; д) олію.

8.Вибери серед запропонованих бактеріальні захворювання:

а) СНІД; б) ангіна; в) дизентерія; г) дифтерія; д) холера.

9.Спільною ознакою для одноклітинних водоростей є:

а) наявність хлорофілу; б) наявність джгутиків; в) паразитичний спосіб життя; г) автотрофний спосіб живлення.

4 рівень. (Установити відповідність між термінами та їх характеристиками. Один термін зайвий.)


1.Ризоїди.

2.Дріжджі.

3.Ціанобактерії.

А.Одноклітинні гриби.

Б.Одноклітинні організми, що здатні до фотосинтезу.

В.Органели руху.

Г.Ниткоподібні вирости, що слугують для прикріплення.Варіант 2.

1-2 рівень. (Вибрати серед запропонованих одну правильну відповідь.)

1.Вибери зайвий термін.

А) амеба протей; б)дизентерійна амеба; в)малярійний плазмодій

2.Для хламідомонади характерне розмноження:

а) статеве; б) нестатеве; в) обидва способи.

3. Інфузорія-туфелька мешкає в середовищі:

а) прісноводному; б) морському; в) і в прісній воді, і в солоній.

4.Губка пересувається за допомогою:

а) несправжніх ніжок; б) джгутика; в) війок; г) веде нерухомий спосіб життя.

5.Евглена зелена використовує живлення:

а) автотрофне; б)гетеротрофне; в)змішане.

6.Здатні вбирати Нітроген з повітря:

а) бульбочкові бактерії; б) бактерії гниття; в) ціанобактерії.

3 рівень. (Вибрати серед запропонованих кілька правильних відповідей.)

7. За допомогою дріжджів виробляють:

а) кефір; б) корми для тварин; в) харчові добавки; г) цукор; д) сир.

8.Вибери серед запропонованих бактеріальні захворювання:

а) тиф; б) правець; в) молочниця; г) малярія; д) скарлатина.

9. Спільною ознакою для одноклітинних твариноподібних організмів є:

а) автотрофний спосіб живлення; б) гетеротрофний спосіб живлення;

в) наявність війок; г) наявність ядра.4 рівень. (Установити відповідність між термінами та їх характеристиками. Один термін зайвий.)


1.Бактерії.

2.Одноклітинні твариноподібні організми.

3. Багатоклітинні водорості.

А.Вольвокс.

Б.Збудник ботулізму.

В.Малярійний плазмодій.

Г.Евглена зелена.


Варіант 3.

1-2 рівень (Вибрати серед запропонованих одну правильну відповідь.)

1.Вибери зайвий термін.

А) губка; б)бодяга; в)евглена зелена;

2.Для дріжджів характерне розмноження:

а) поділом навпіл; б) брунькуванням; в) обидва способи.

3.Ульва мешкає в середовищі:

а) прісноводному; б) морському; в) і в прісній воді, і в солоній.

4.Інфузорія-туфелька пересувається за допомогою:

а) несправжніх ніжок; б) джгутика; в) війок; г) веде нерухомий спосіб життя.

5.У разі настання несприятливих умов одноклітинні утворюють:

а) цисту; б) спору; в) зиготу.

6.Кисень здатні виробляти:

а) бульбочкові бактерії; б) бактерії гниття; в) ціанобактерії.

3 рівень. (Вибрати серед запропонованих кілька правильних відповідей.)

7.За допомогою бактерій виробляють:

а) хліб; б) йогурт; в) вітамінні препарати; г)оцтову кислоту; д) олію.

8.Серед запропонованих вибери заходи боротьби з бактеріальними захворюваннями:

а) карантин; б) щеплення; в) біотехнології; г) пастеризація.

9.Для губок характерний:

а) паразитизм; б) здатність до фотосинтезу; в) фільтрування; г) регенерація; д) активний рух.

4 рівень. (Установити відповідність між організмом та його способом живлення. Один термін зайвий.)


1.Дизентерійна амеба.

2.Інфузорія туфелька.

3.Евглена зелена.

А.Гетротроф.

Б.Міксотроф.

В.Автотроф.


Г.Паразит.Варіант 4.

1-2 рівень (Вибрати серед запропонованих одну правильну відповідь.)

1.Вибери зайвий термін.

а) евдорина; б)інфузорія-туфелька; в) вольвокс.

2.Для губок характерне розмноження:

а) поділом навпіл; б) статеве; в) статеве та нестатеве.

3.Одноклітинні зелені водорості мешкають в середовищі:

а) прісноводному; б) морському; в) і в прісній воді, і в солоній.

4.Евглена зелена пересувається за допомогою:

а) несправжніх ніжок; б) джгутика; в) війок; г) веде нерухомий спосіб життя.

5.До складу клітинної оболонки дріжджів входить:

а) целюлоза; б) нуклеїнова кислота; в) хітин.

6.Цвітіння води здатні спричиняти:

а) бульбочкові бактерії; б) бактерії гниття; в) ціанобактерії.

3 рівень. (Вибрати серед запропонованих кілька правильних відповідей.)

7.За допомогою бактерій виробляють:

а) кефір; б) корми для тварин; в) харчові добавки; г) цукор; д) сир.

8.Серед запропонованих вибери хвороби, що спричиняються одноклітинними твариноподібними організмами:

а) ангіна; б) правець; в) малярія; г) дизентерія; д) молочниця.

9.Спільною ознакою для багатоклітинних водоростей є:

а) наявність хлорофілу; б) наявність джгутиків; в) паразитичний спосіб життя; г) спеціалізація клітин.
4 рівень. (Установити відповідність між термінами та їх характеристиками. Один термін зайвий.)

1.Прокаріот.

2.Бодяга.

3.Антибіотик.
А.Препарат, що діє проти хвороботворних бактерій.

Б.Хвороботворна бактерія.

В.Різновид губок.

Г.Організм, що не має ядра.


Захист учнівських міні-проектів на теми:

 • Чому скисає молоко?

 • Живі фільтри.

 • Корисний йогурт.

ІV. Підбиття підсумків вивчення теми.

Література.

1.Буяло Т.Є., Васютіна Т.М. Уроки біології. 7 клас. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 342с.

2.Задорожний К. М. Біологія, 6 клас: Плани-конспекти уроків. – Х.:Ранок, 2001. -232с.

3.Барна М.М., Похила Л.С., Яцук Г.Ф. Біологія для допитливих. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 88с.

4.Межжерін С.В., Межжеріна Я.О. Біологія 8 клас. – К.:Освіта, 2008. – 256с.

5.Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія 7 клас. – К.:Генеза, 2007. – 287с.

6. Задорожний К. М. Усі уроки біології. 6 клас. – Х.:Основа, 2014. – 191с.

7.Котик Т.С. Біологія. Робочий зошит. 7 клас. –Х.: Ранок, 2014. - 80с.

8. Котик Т.С. Біологія. Робочий зошит. 8 клас. –Х.: Ранок, 2014. - 88с.

9. Задорожний К. М. Біологія. Робочий зошит. 6 клас. –Х.: Ранок, 2014. - 80с.10. Макогон О.О., Надворний В.Г. Ігри з зоології. – К.:Радянська школа, 1988. – 63с.

Інтернет-ресурси.

 1. http://uk.wikipedia.org

 2. http://uchitelska.at.ua/publ/serednja_shkola/biologija_7_klas

 3. http://pti.kiev.ua/uroki/uroki7

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Амеба, інфузорія одноклітинні твариноподібні організми iconДріжджі одноклітинні гриби
Навчальна. Ознайомити учнів з особливостями будови, процесами життєдіяльності та умовами існування одноклітинних грибів на прикладі...
Амеба, інфузорія одноклітинні твариноподібні організми iconУрок з теми «електромагнітне поле»
Ампера, сили Лоренца та правила визначення напрямків їхньої дії, закона електромагнітної індукції; закріпити магнітні властивості...
Амеба, інфузорія одноклітинні твариноподібні організми iconМета портфоліо Показати чого я навчилась, чого досягла в роботі
Уло іноді нудно – веселим. Використовуючи ігрову діяльність І фантазію учнів, ми придумуємо казки про органи, організми, хвороби...
Амеба, інфузорія одноклітинні твариноподібні організми iconЕлектричний струм у живій природі
Фізика як науку про природу не можуть не цікавити живі організми І людина – вінець природи. Людина – це невичерпний об’єкт фізики....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка