Анотація дисципліниСторінка4/4
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4
Тема 1. Теоретичні засади політичної психології

Семінарське заняття – 2 год.

1. Історія розвитку та сучасний стан політичної психології.

2. Об’єкт, предмет та основні категорії політичної психології.

3. Психологія політичної влади.

4. Психологічні ознаки легітимності влади.
Література: [4, 6, 7, 10, 13, 14]
Тема 2. Психологія авторитарності і психологія демократії

Практичне заняття – 2 год.

Мета заняття: ознайомлення студентів із елементами практичної психодіагностики специфіки авторитарності та демократії; відпрацювання вмінь збору інформації щодо розвитку уявлень про політичну поведінку громадян; формування вмінь визначення впливу політичної свідомості на поведінкові стереотипи.
Література: [2, 4, 5, 7-10, 13, 14]
Тема 3. Психологія політичного лідерства

Семінарське заняття – 2 год.

1. Теоретичні засади вивчення політичного лідерства

2. Психологічна природа політичного лідерства.

3. Політичні лідери: сприйняття особи та сприйняття іміджу


Література: [1, 2, 5, 7, 8, 14]
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Вимоги до організації самостійної роботи студентів та структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних навчальних завдань, а також самостійне вивчення окремих питань дисципліни. Самостійна робота передбачає підготовку навчально-наукової доповіді (обсягом 5-7 сторінок друкованого тексту) за однією з запропонованих нижче тем.

1. Основні етапи розвитку політичної психології.

2. Категоріальне поле політичної психології та її міжпредметні зв’язки .

3. Психологічні чинники та ознаки політичної влади.

4. Психологічна сутність та ознаки легітимності влади.

5. Прикладні аспекти політичної психології в сучасних умовах.

6. Врахування національних особливостей у політиці.

7. Теоретичні підходи до дослідження феномену авторитарності та авторитаризму.

8. Авторитаризм і демократія як психологічні виміри політичних режимів.

9. Психологічні передумови демократії.

10. Поняття «іміджу» та «харизми» в політичній психології.

11. Усвідомлені та неусвідомлені компоненти образу політичного лідера.

12. Теоретичні передумови дослідження проблеми політичного лідерства

13. Психологічна сутність та детермінанти політичного лідерства.14. Вплив політтехнологів на формування іміджу політиків.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 1. Історія розвитку та сучасні напрями політичної психології.

 2. Становлення зарубіжної політичної психології.

 3. Прикладне використання політичної психології.

 4. Основні етапи розвитку уявлень про предмет політичної психології.

 5. Об’єкт, предмет та методи політичної психології.

 6. Основні функції та завдання політичної психології в сучасному суспільстві.

 7. Сфери використання та компетенції політичної психології.

 8. Основні категорії політичної психології.

 9. Співвідношення політичної психології та інших галузей знань.

 10. Основні проблеми сучасної політичної психології.

 11. Політична соціалізація.

 12. Політична культура.

 13. Політична свідомість та основні джерела її формування.

 14. Політична самосвідомість та менталітет.

 15. Політична поведінка та її типи.

 16. Поітичні стереотипи.

 17. Популізм та його різновиди.

 18. Види політичного насильства.

 19. Психологія політичної влади: соціобіологічна та компенсаторна концепції.

 20. Основні ознаки влади.

 21. Психологічні ознаки легітимності влади.

 22. Види легітимності влади.

 23. Типи легітимності та їх психологічні передумови.

 24. Психологічні чинники делегітимізації влади.

 25. Основні концепції авторитаризму.

 26. Ознаки авторитарного характеру (Е. Фромм).

 27. Типові риси авторитарного характеру (А. Маслоу).

 28. Концепція авторитарної особи (Т. Адорно).

 29. Якості авторитарної особистості (Г. Айзенк).

 30. Основні чинники авторитаризму.

 31. Поняття демократії.

 32. Політичний контекст проблеми демократії.

 33. Складові демократії.

 34. Особливості особи демократичного типу.

 35. Політична терпимість як ознака особи демократичного типу

 36. Поняття нетерпимості та його складові.

 37. Політичний конформізм.

 38. Когнітивна, емоційна та конативна складова демократичних змін в українському суспільстві.

 39. Основні складові демократії.

 40. Виміри політичних цінностей.

 41. Історичні підходи до розуміння політичного лідерства.

 42. Основні складові політичного лідерства.

 43. Особистісний компонент лідерства.

 44. Основні потреби, що мотивують політичну поведінку лідерів.

 45. Основні елементи образу лідера:

 46. «Я-концепція» і самооцінка лідера.

 47. Типологія особи політичних лідерів.

 48. Поняття «харизма» та особливості харизматичного лідера.

 49. Невротичне прагнення до політичної влади.

 50. Концепція «політичної наркоманії».

 51. Поняття іміджу.

 52. Середовище та його вплив на формування особистості лідера.

 53. Лідерство як взаємодія лідера та його послідовників.

 54. Система атитюдів стосовно лідера в сучасному українському суспільстві.

 55. Вербалізовані і раціональні складові образу політичного лідера.

 56. Емоційні елементи установок відносно політичного лідера.

 57. Привабливість ладера та її складові.

 58. Показники привабливості лідера.

 59. Кемпетентність лідера.

 60. Неусвідомлювані оцінки образу лідера.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Анотація дисципліни iconЗавдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни
Самостійна робота студентів із навчальної дисципліни «Психологія творчості» структурно й концептуально відповідає інформаційному...
Анотація дисципліни iconАнотація. В статті розглядаються проблеми реалізації принципу історизму в навчально-виховному процесі з фізики. Значну увагу приділено перспективі використання
Анотація. В статті розглядаються проблеми реалізації принципу історизму в навчально-виховному процесі з фізики. Значну увагу приділено...
Анотація дисципліни iconНавчальна програма нормативної дисципліни
Розділ Предмет, наукові основи І цілі навчальної дисципліни “Історія соціології”
Анотація дисципліни iconАнотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач
Назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання
Анотація дисципліни iconДілові папери. Доручення. Офіційний лист. Анотація
Мета: Поглибити та систематизувати знання про ділове спілкування, ознайомити учнів із призначенням й особливостями вказаних у темі...
Анотація дисципліни iconНазва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Анотація дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Анотація дисципліни iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік

Анотація дисципліни iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік

Анотація дисципліни iconЮрій М. Ф. Політологія Підручник Київ Дакор 2006 Анотація
Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів, викладачам, аспірантам, всім зацікавленим політичною наукою


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка