Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові словаСкачати 82,06 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір82,06 Kb.

Севастянова О. А. Інтеграція культурологічного, філологічного аспектів у вивченні поетичного тексту на уроках літератури / О. А. Севастянова // Освіта Донбасу. – 2005. – № 3(110). – С. 28–31.

Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури.

Ключові слова: срібне століття, художній образ, трагічне століття, хаос, інтеграція.
Інтеграція культурологічного, філологічного аспектів у вивченні поетичного тексту на уроках літератури

Севастянова О.А.

Робота над поетичним текстом традиційно спирається на взаємозв'язок репродуктивної й продуктивної діяльності: учні проходять шлях від відтворення чужого поетичного тексту до створення власного поетичного образу. Прийоми сприйняття поетичного тексту, в основі якого закладений лінгвосмисловий аналіз, а також збагнення закономірностей побудови вірша викликають труднощі в молоді. Інколи навіть найгнучкіша система уроків, що передбачає тісне вивчення історичної й поетичної палітри в тісній єдності, не вирішує проблеми викладача. Не допустити пасивності й байдужості своїх вихованців на уроках літератури — ось одне із завдань викладача літератури. Яскравою поетичною епохою, що дозволяє реалізувати задумане й відступити від загальноприйнятих норм методики й виконання уроку, є Срібне століття російської поезії.

Історія епохи Срібного століття є невичерпним джерелом для творчого натхнення сучасних поетів, композиторів. Уже опубліковані серйозні літературознавчі й біографічні дослідження, здійснені видання професійно підготовлених текстів, виходять збірки творів. Усе очевиднішою й безперечнішою стає актуальність художніх досягнень, глибина зв'язків зі світовою культурою різних епох, велич морального образу, що відображена у творах. «Прийшов час, настала черга віршів, що затверджують цінність душі людини, що відкривають її зв'язки з вічним Часом і нескінченністю Всесвіту, із Смертю, з Любов'ю, з Богом» [15, 11—12]. Предмет літератури, як жоден інший, можна зробити творчим, якщо вміло поєднувати інформативну й емоційну функції підготовленого матеріалу. Питання, які торкнуться зв'язку мистецтва й поезії на уроках літератури, дозволять учням глибше проникнути в колоритну епоху початку XX століття. Уроки літератури допоможуть дізнатися, яка музика звучить у творах І. Буніна, у яких операх є сцени, дія яких відбувається на Червоній площі в Москві, який художник залишив словесні й графічні портрети російських письменників і композиторів, у творчості яких відомих письменників і композиторів утілений образ Дон Жуана, який російський композитор є творцем кольоромузики, які фільми С. Бондарчука знято за творами російської літератури XX століття, якщо на уроках буде відчуватися зв'язок історії й мистецтва, літератури й театру.

Література XX століття — якісно нова, тому що багато в чому змістом епохи стала насильницька відміна еволюційного шляху розвитку суспільства. Кращі представники культури: О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак, М. Цветаева, О. Мандельштам, М. Гумільов — наслідували ідеям О. Пушкіна, Л. Толстого і Ф. Достоєвського, ідеям християнським і загальнолюдським, осягали глибини буття, проникаючи в різні сфери культури. Російська поезія початку XX століття — це виключно різноманітне і яскраве втілення творчості в художньому слові. Вона не поступається за своєю цінністю будь-якій найзначнішій літературі нашого сторіччя — чи це література Великобританії або США, Франції або Японії. Цьому твердженню начебто суперечать відомості, що стали за останні роки загальновідомими, про драматичні або навіть трагічні долі багатьох російських письменників у післяреволюційну епоху. Частина з них покинула батьківщину, а ті, хто жив на рідній землі, позбавлялися можливості публікувати свої твори, інші випробовували гірку долю засланців і ув'язнених, треті передчасно загинули в таборах або від руки катів. Трагічне століття вимагає від письменника, який вірний високому призначенню літератури, справжнього подвигу, і цей подвиг відобразився в самих творах письменника. Драматичні й трагічні долі, що випали на долю російських письменників XX століття, завдали тяжкого збитку, але разом з тим збудили, породили в найбільш гідних з них таку силу опору злу й брехні, яка, утілившись у їх творах, додала їм особливу цінність. Без цього опору неможливо собі уявити той художній світ, який відкривається перед нами в поезії. Мережковського Д.,З. Гіппіус, А.Бєлого, К.Бальмонта, Г.Адамовича. Поети Срібного століття творили не тільки вірші, балади або поези, вони ліпили й свої долі; майже всім їм властиве ставлення до власної біографії як до вибудовуваного міфу».Сьогодні обсяг поняття «Срібного століття» значно розширився. Йдеться не тільки про поезію і взагалі літературу, але й філософію, живопис, музику, театр. У процесі методичного пошуку приходиш до висновку, що інтеграція культурологічного й філологічного аспектів при вивченні творчості поетів необхідна й безперервна. Немислимо уявити творчу особу у відриві від епохи, яка корінним чином впливала на її світогляд. Тим паче, що не тільки майстри поетичного слова, творчість яких називають у сучасному літературознавстві цілою епохою, піддатися сильній дії часу. Свій відбиток XX століття залишило на полотнах майстрів живопису, зазвучало новими нотами у творах композиторів, міцно ввійшло за лаштунки театрів. Часові межі Срібного століття можна позначити лише умовно, але в цілому — це період, що охоплює роки з початку 1890-х, коли в пресі з'являються вірші В. Соловйова й перші поетичні досліди В. Брюсова, а в живописі затверджується містичний реалізм В. Васнецова і М. Врубеля, і до початку Першої світової війни, що привела до краху Російську імперію і встановлення диктатури більшовиків в 1917 році, хоча агонія Срібного століття тривала ще до початку 1920-х років. Культура Срібного століття вражає великою кількістю талантів і різноманіттям художніх пошуків. Майже півстолітнє царювання реалізму, прославлене іменами Пушкіна, Гоголя, Гончарова, Толстого, Чехова, Крамського, Сурікова, Тургенєва, Рєпіна, Саврасова, Мусоргського та ін., змінилося епохою нестримного творчого експерименту. Вражає стрімкість, з якою з'являються нові естетичні школи, напрями, течії. Мистецтвознавча й літературна критика переповнені наукоподібними всілякими самоназвами: «символізм», «акмеїзм», «адамізм», «кларизм», «футуризм», «будетляне», «кубофутуризм», «его-футуризм», «імажинізм», «експресіонізм», «лучизм», «супернатуралізм» і т.ін. Усі ці «ізми» не були строго певними замкнутими системами. Дуже часто творчість одного художника включала твори, створені в різних стилях. Цілий ряд письменників, живописців, які на початку свого творчого шляху виступили під прапором того або іншого напряму, пізніше через свою творчу індивідуальність і талант «переросли» ці напрями й створили свої неповторні художні системи. Доля літератури Срібного століття трагічна: кров, хаос і беззаконня революційних років і громадянської війни знищили духовну основу її існування. При інтеграції історичного й літературного аспектів слід ураховувати, що життя Срібного століття почалося в епоху економічного зростання Росії й закінчилося Лютневою буржуазною революцією 1917 року. Непростою виявилася доля більшості письменників. Покинули батьківщину Мережковський, Гіппіус, Бальмонт, Бунін, Купрін (до 1936), Шмельов, Зайцев, Андреев, Замятін, Ремізов, О. Толстой (з 1918 по 1923), Амфітеатров, Г. Іванов, Адамович, Бурлюк, Ігор Северянин, Саша Чорний, Дон Амінадо, Теффі, Ходасевич, Цвєтаєва (до 1939). У роки страшного терору й сталінщини були розстріляні або заслані в табори і там загинули Гумільов, Мандельштам, Клюєв, Лівшиц, Кличков, Нарбут. Покінчили життя самогубством С. Єсенін, В. Маяковський, М. Цвєтаева. Лише незначна частина літераторів Срібного століття спробувала вступити в союз з новою владою (О. Толстой, С. Городецький, М. Зенкевич, В. Каменський), але це обернулося для них утратою творчої індивідуальності й таланту. У мистецтвознавстві й літературознавстві словосполучення «Срібне століття» знайшло термінологічне значення. Срібним століттям російської культури називають історично нетривалий період на рубежі ХІХ-ХХ століть, відмічений незвичайним творчим підйомом у галузі поезії, гуманітарних наук, живопису, музики, театрального мистецтва.

Молодь необхідно підвести до висновку, що людина цієї тривожної, суперечливої, кризової епохи живе в особливий час, передчуває катастрофу, що насувається, знаходиться в стані розгубленості, неспокою, усвідомлює свою фатальну самоту. Мислячий і відчуваючий небезпеку поет стоїть перед лицем Вічності, Смерті, Все-ленної, Бога, прагне виразити своє обурення, крик душі в поетичному слові. На уроках літератури при вивченні суперечливих поетичних доль XX століття доцільно використовувати музику С Рахманінова, Ф.Шопена, І. Моцарта, О. Скрябіна, І.Стравінського. Музичні твори Рахманінова С. можуть служити яскравим тлом, на якому демонструються полотна епохи, що стали символами: М. Врубель «Демон повержений», В. Борисов-Мусатов «Примари»,К. Петров-Водкін «Купання червоного коня».На початку XX століття принципово змінилися способи відтворення дійсності у творах живопису. Якщо XIX століття ототожнювало мистецтво з прозою життя, то художники нової, поетичної, епохи відійшли від матеріального побуту й оточили метафізичного героя вічними образами природи й міфології. Живопис, подібно до поезії, проникся ліричним, релігійним і філософським початками. У музиці після довго царюючих творів М. Мусоргського і П. Чайковського наступила епоха О. Скрябіна і С. Рахманінова. Перші п'ятнадцять років XX століття — час, коли найбільш вірним і повним виразом емоційного світу людини, яка стоїть віч-на-віч зі Всесвітом і Буттям, виявляється мистецтво танцю, поезії й музичного виконання. Для символістів першим з мистецтв, що виражає справжні відчуття людини, була музика. Багато поетів оспівували архітекторів і їх творіння як найвищі досягнення людського духу. Футуристи вважали вищим мистецтвом живопис; майже всі вони були художниками. Але всі вони, представники різних поетичних напрямів, відчували непереборне ваблення до багатого світу мистецтва. Потрібно звернути увагу молоді на всесторонній творчий розвиток поетів початку XX століття. М. Цвєтаєва чудово співала й музиціювала, на професійному рівні розбиралася в живописі, О. Блок знаходив музику навіть у революції. М. Волошин створював прекрасні акварельні роботи, що знаходили статус загальновідомих шедеврів; М. Гумільов, що об'їздив півсвіту, уславився знавцем архітектури. А багато віршів поетів одержали своє друге народження в обробці сучасних композиторів: романси на вірші С. Єсеніна, М. Цвєтаєвої. Для того, щоб урок літератури, присвячений поезії, став синтезом культурологічного й філологічного аспектів, необхідно привернути студентів до дослідницької діяльності, змінити форми роботи на уроках поезії. Це повинні бути лекції, семінари, диспути, прес-конференції, подорожі, які дозволять реалізувати творчість учня. Потрібно, щоб учень зрозумів, що поезія — це сплеск відчуттів, осяяння, серцевий біль, божевілля, апатія й завжди потрясіння, що поети у формі вірша виразили не тільки свою яскраву індивідуальність, але й епоху.

Література
1.Аганесов В.В. Русская литература серебряного века. М.,1997.
2. Бавик С., Семибратов И. Судьбы поэтов серебряного века. М.,1995.
3.Баланина Т.И. История русской культуры.М.,1996.
4.Бек Т. Серебряный век русской поэзии. Силуэт явления // Литература. 1997. № 27
5. Бершадская Н.Р.,Халимова В.З. Литературное творчество учащихся в школе. М.,1996.
6.Гулова М.А. Нетрадиционная традиционность (Образ пути в лирике И.Северянина)// Рус.яз. в школе. 2000. №4.
7.Ильин Е.Н.Рождение урока. М.,1989.
8. КрупинаН.А., Соснина Н.А. Сопричастность времени:современная литература в старших классах средней школы. М.,1992.
9.Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. М.,1992.
10.Резник О.В. Жизнь вне нормы: материалы к уроку-лекции по теме «Серебряный век русской поэзии» в 11 классе// Рус. словесность в школах Украины. 2001.
11.Скоркина Н.М. Нестандартные уроки по литературе. 9-11 класс. Волгоград, 2001.
12. Эткин Е.Г.Единство Серебряного века// О русской поэзии ХХ века. СПб.,1997


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова iconТема : Анна Ахматова. Розвиток засад акмеїзму в поезії А. Ахматової. Творчість Ахматової яскраве явище жіночої поезії ХХ століття. "Поезія втрат "ранньої Ахматової, її художні особливості
Тема: Анна Ахматова. Розвиток засад акмеїзму в поезії А. Ахматової. Творчість Ахматової – яскраве явище жіночої поезії ХХ століття....
Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова iconПоезія “срібного століття” Футуризм
Ф. Марінетті, який 1909 року опублікував у французькій газеті «Ле Фіґаро» «Маніфест футуризму»
Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова iconПоезія “срібного століття” Символізм
Філософія І естетика символізму складалася під впливом різних вчень від поглядів античного філософа
Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова iconУрок інтерв’ю Тема. Творчість Анни Ахматової яскраве явище жіночої поезії ХХ століття
Ахматової, розглянути художні особливості ранньої лірики, поглибити знання про акмеїзм, визначити особливості жіночої лірики, розвивати...
Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова icon11 класі смт. Рокитне 2010 Вивчення теми «Постмодернізм» на уроках зарубіжної літератури в 11 класі
Вивчення теми «Постмодернізм» на уроках зарубіжної літератури в 11 класі: На допомогу вчителю зарубіжної літератури/ укладач Е. А....
Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова iconКонтрольна робота Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття. Модернізм І основні течії європейської поезії ХХ століття Варіант 1 Рівень 1
Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття. Модернізм І основні течії європейської поезії ХХ століття
Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова iconМета уроку: охарактеризувати один із найяскравіших етапів літературного процесу 60-х років ХХ століття в контексті національного І культурно-історичного розвитку
Ті, що народжуються раз на століття… Ліна Костенко І завжди люди гинули за віру. Цей спорт одвічний винайшли не ми. Тут головне –...
Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова iconНародна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
Хх століття : підруч для студ ф-ту «Референт-перекладач» / І. О. Помазан; Нар укр акад., [каф українознав.]. – Х. Вид-во нуа, 2010....
Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова iconОлександр Довженко. Огляд життя І творчості письменника. Олександр Довженко – кінематографіст. Кіностудія імені О. Довженка Тип уроку
Тип уроку: урок-вивчення нового матеріалу з елементами повторення основних віх літературного процесу ХХ століття


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка