Анотований огляд літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддюСкачати 494,72 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації19.01.2018
Розмір494,72 Kb.
  1   2   3


Анотований огляд літератури

щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю (за предметами)


№ п/п

АВТОР

НАЗВА

Видавництво

РІК ВИДАННЯ


Коротка анотація


Українська мова і література


Програми

1.

Тихоша В.І.

Програми для вивчення української мови в профільних філологічних класах. Рідна мова.

8-11 класиКиїв: Педагогічна преса

2004

Програми для класів поглибленого вивчення та філологічного профілю. Укладено з розрахунку 4 години на тиждень

2.

Скуратівський Л.В. та ін.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова. 5-11 класи

Київ: Шкільний світ

2001

Програми для класів універсального профілю. Відповідає Державному стандарту. Розраховані на 2 навчальних години на тиждень

3.

Ющук І.П.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова. 5-11 класи


Київ: Освіта

2003

Програми для класів універсального профілю. Відповідає Державному стандарту. Розраховані на 2 навчальних години на тиждень

4.

Мацько Л.І., Семиног О.М.

Українська мова. 10-12 кл.

Київ: Освіта

2005

Програма філологічного напряму, профіль українська філологія


5.

Пентилюк М.І.та ін.

Українська мова. 10-12 кл.

– // –

2006

Програма спортивного, технологічного, природничо-математичного напрямів, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль)


6.

Єрмоленко С.І.

Синтаксис української літературної мови

Київ: Шкільний світ

2005

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 10-11 класах (1 година на тиждень), дає школярам поглиблену інформацію про синтаксичний рівень мовної системи, його одиниці, характер зв'язків і взаємодії між ними


7.

Жулинський М.Г.

та ін.


Українська література

періодичні видання

2005-2006

Програма академічного рівня, художньо-естетичного, суспільно-гуманітарного напрямів


8.

Жулинський М.Г. та ін.

Українська література

– // –

– // –

Програма філологічного напряму, профіль української філології


9.

Пахаренко, В.І.,

Меседря О.І.Сучасна українська література. 10-11 кл.

Київ: Шкільний світ

2007

Вводить школярів у світ національного письменства в останніх десятиліть, поглиблює навички комплексного аналізу сучасного літературного твору. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень


10.

Владимиров В.М.


Основи журналістики

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року з розрахунку 1 година на тиждень. Курс знайомить школярів із основами журналістської діяльності


11.

Нікішіна Т.В.

Основи журналістики

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), покликаний наблизити школярів до майбутнього фаху зорієнтувати термінології, поняттях, особливостях праці журналіста

12.

Сьомочкіна О.М.

Літературне редагування

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), призначена для засвоєння школярами теоретичних основ літературного редагування


13.

Заболотний О.В.

Основи науки про мову

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), покликана зорієнтувати школярів у теоретичній лінгвістиці, головних поняттях і термінах науки про мову. Рекомендовано МОНУ


14.

Сагач Г.М.,

Єрмаков І.Г.Зв'язки з громадськістю

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), призначена для розвитку комунікативної сфери школярів, вироблення у них навичок налагоджувати суспільний діалог, взаємодію з соціумом та його сегментами, відповідно до завдань професійної діяльності

15.

Федоренко В.Л.

Лінгвістичний аналіз тексту

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 класі (1 година на тиждень), покликаний озброїти школярів філологічної спеціалізації методикою поглибленого аналізу структурно-змістових особливостей тексту, комплексного дослідження його мовних особливостей

16.

Вінтонів М.О.

Прикладна лінгвістика

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), спрямовується на озброєння школярів філологічної спеціалізації методикою лінгвістичних досліджень, термінології мовознавчої науки, інформацією про головні напрями вивчення мови

17.

Авраменко О.М.

Історія української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 11 класі (1 година на тиждень), орієнтує школярів філологічної спеціалізації в питання походження української мови, становлення її фонетичної системи, лексики, фразеології, морфологічного та синтаксичного рівня, стилістичних ресурсів тощо

18.

Федоренко В.Л.

Лексика української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 класі (1 година на тиждень), покликана зорієнтувати школярів в основних поняттях і термінологічній системі лексикології, докладно ознайомити школярів із словом як мовною одиницею особливостями його значення, походження і функціонування

19.

Федоренко В.Л.

Фразеологія української літературної мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 11 класі (1 година на тиждень), покликаний орієнтує школярів в історії становлення і розвитку фразеологічного фонду української мови типології та семантико-структурних особливостях українських фразеологізмів, головних джерелах їх походження. Рекомендовано МОНУ

20.

Ющук І.П.

Синтаксичний і змістовий аналіз речення

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 (11) класі (1 година на тиждень), покликаний зміцнювати теоретичну поінформованість школярів щодо особливостей будови та змісту головної одиниці синтаксичного рівня мовної системи


21.

Поправко Н.М.

Лінгвістичний розбір

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 11 класі (1 година на тиждень), покликаний комплексно повторити найголовніші фахову відомості про найголовніші одиниці різних рівнів мовної системи

22.

Пентилюк М.І.

Культура мовлення і стилістика української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 8-9 класах (1 година на тиждень), покликана поглиблювати у школярів знання про мову, її структуру і багатства виражальних засобів


23.

Авраменко О.М

Стилістика української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 10-11 класах (1 година на тиждень), поглиблює знання учнів про мову і мовлення, спілкування, норми літературної мови, стилі мовлення та їх ознаки

24.

Федоренко В.Л.

Крилаті слова в українській мові

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 9 класі (1 година на тиждень), пропонує про вивчення матеріал про становлення і формування складу крилатих слів української мови, типології цих одиниць


25.

.Єрмоленко С.І

Синтаксис української літературної мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 10-11 класах (1 година на тиждень), дає школярам поглиблену інформацію про синтаксичний рівень мовної системи, його одиниці, характер зв'язків і взаємодії між ними


26.

Оперчук О.П.

Ділове українське мовлення

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років 10-11 класах (1 година на тиждень), має на меті навчити школярів особливості усного та писемного спілкування за офіційних обставин, сформувати в них практичне вміння складати й оформлювати найпоширеніші види ділових паперів

27.

Глазова О.П.,

Кузнецов Ю.Б.Основи риторики

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 (11) класі (1 година на тиждень), передбачає глибше ознайомлення школярів із основами риторики, її законами, головними видами та жанрами промов

28.

Булачек А.П.

Основи красномовства

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 5-11 класів (1 година на тиждень), спрямовується на формування риторичної особистості з високим рівнем комунікативної мисленнєвої національно-мовної культури


29.

Даналакі Д.

Орфографія в комплексі з іншими розділами науки про мову

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 9-11 класів (1 година на тиждень), розгортатиме перед школярами синкретичні відомості про правописну систему української мови, сприяє закріпленню в них орфографічних навичок


30.

Дем'янова Т.Г.

Орфоепія і культура мовлення

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 8-9 класу (1 година на тиждень), знайомити учнів із головними імперативними і диспозитивними нормами української мови, сприятиме навичок літературної мови


31.

Синюта В.В.

Мовленнєвий етикет

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 5-9 класів (1 година на тиждень), сприятиме побільшенню поінформованості школярів щодо ключових питань української національної деонтології, привчатиме їх до культури поводження в різних ситуаціях спілкування


32.

Старунська Н.В.

Українська мова: курс до вузівської підготовки

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 8-11 класів (1 година на тиждень), розрахований на поглиблення обізнаності школярів щодо шкільного курсу української мови в системі до вузівської підготовці


33.

Глазова О.П.,

Кузнецов Ю.Б.Лексика української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом одного року в 8 класі (1 година на тиждень), й має на меті поглиблення у школярів знань про лексичну систему української мови, шляхи її становлення та розвитку, її головні поняття й одиниці, характер зв'язків між її компонентами


34.

Глазова О.П.,

Кузнецов Ю.Б.Українська фразеологія

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом одного року в 8 класі (1 година на тиждень), й має на меті глибше порівняно з базовою програмою ознайомити школярів із складниками фразеологічного фонду української мови, їхніми семантико-структурними різновидами, генезою фразеологічної системи української мови


35.

Степанюк М.Г.

Українська лексикографія

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом одного року в 9 класі (1 година на тиждень), й має на меті поглиблення знань школярів про історію становлен-ня та розвитку українського словникарства, ознайомлення їх із головними типами словників, правилами їх використання

36.

Радишевська М.І.

Словотвір і морфеміка української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом одного року в 10 класі (1 година на тиждень), спрямована на поглиблення знань школярів про словотвірний рівень мовної системи, його одиниці, найпродуктивніші моделі творення слів в українській мові, найпоширеніші словотвірні елементи та засоби

37.

Левицька С.П.

Ділове українське мовлення

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення в класах будь-якої спеціалізації, розрахований на проведення щотижня (1 година на тиждень) та сприятиме глибшому засвоєнню учнями відомостей про офіційно-ділове мовлення, головні жанри діловодства і правила оформлення найпоширеніших ділових паперів


38.

Карпіловська Є., Вінтонів Н.,

Ситар Г.


Комп'ютерна лінгвістика

періодичні видання

2005-2007

Поглиблює знання учнів про сучасний стан і досягнення в галузі комп’ютерної лінгвістики. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень. Рекомендовано МОНУ

39.

Цимбалюк В.І.

Мова як генетичний код народу для 9 класу

періодичні видання

2005-2007

Розширює знання учнів про мову, як основу буття народу. Розвиває творчі, науково-дослідні навички учнів. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень. Рекомендовано МОНУ


40.

Омельчук С.

Конструктивно-функціональний синтаксис української мови. 8-11 кл.

періодичні видання

2005-2007

Поглиблює і розширює знання учнів про функцій ні можливості синтаксичних одиниць в усному й писемному мовленні. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень. Рекомендовано МОНУ

41.

Волошина Н.Й.та ін.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

5-12кл.


Київ: Шкільний світ

2001

Програма для класів універсального, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, фізико-математичного, природничого, технологічного, спортивного профілів. Відповідає Державному стандарту. Розрахована на 2 навчальних години на тиждень.

42.

за ред. Мовчан Р.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання. 5-11 кл.

Київ: Генеза

2004

Програма для класів універсального, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, фізико-математичного, природничого, технологічного, спортивного профілів. Відповідає Державному стандарту. Розрахована на 2 навчальних години на тиждень. Рекомендовано МОНУ

43.

за ред. Мовчан Р

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 8-11

Київ: Генеза

2004

Програма для філологічного та художньо-естетичного профілів. Відповідає Державному стандарту. Розрахована на 2,5 навчальних години на тиждень

44.

Невінчана Н.В.

Основи теорії літератури. 10-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Забезпечує засвоєння школярами головних критеріїв і понять літературознавства. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень

45.

Дмитренко М.К.

та ін.


Українська фольклористика. 10-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Ознайомлює школярів з історією становлення та розвитку системи жанрів української усної народної творчості

46.

Медведєва О.

Прикладна поетика. 10-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Сприяє виробленню в школярів умінь аналізувати форму зразків художньої літератури

47.

Невінчана Н.В.

Історія української літера-турної думки. 10-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Сприятиме глибшому осягненню школярами

48.

Бійчук Г.Л.

Українська постмодерна література. 10-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Дає змогу краще зрозуміти роль та місце української літератури у загальному світовому контексті. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень

Каталог: uploads -> editor -> 390
390 -> 175 років від дня народження Марка Кропивницького Марко Лукич Кропивницький
390 -> Сценарій за іншими джерелами Методичні рекомендації до проведення заходів
390 -> Сценарій за іншими джерелами Методичні рекомендації до проведення заходів
390 -> Методичні рекомендації до проведення заходів
390 -> Методичні рекомендації до проведення заходів оформлення експозицій книжково-журнальних виставок
390 -> Наталія звольська
390 -> Методичні рекомендації до проведення заходів оформлення експозицій книжково-журнальних виставок Тема бесіди для учнів старших класів
390 -> Довідка 210 років від дня народження Ганса Крістіана Андерсена
390 -> Методичні рекомендації до проведення заходів оформлення експозицій книжково-журнальних виставок Теми бесід для учнів молодших класів
390 -> Довідка років від дня народження Євгена Оскаровича


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Анотований огляд літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю iconУправління освіти Первомайської міської ради Міський методичний кабінет Організація роботи з обдарованими дітьми та молоддю Методичний порадник Первомайськ-2014 зміст
Нормативно-правове забезпечення щодо організації роботи з обдарованою учнівською молоддю
Анотований огляд літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю iconЧернігівської обласної державної адміністрації
Акименко Н. М. – методист відділу роботи з обдарованою учнівською молоддю оіппо імені К. Д. Ушинського
Анотований огляд літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю iconТа результати роботи з обдарованими дітьми в навчально-виховних закладах м. Хуста
Організація роботи з обдарованою молоддю у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах
Анотований огляд літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю iconТа роботи з обдарованою молоддю
Редакційна колегія: Митрофанова Т. Г. (головний редактор), Петроченко В. І. (відповідальний редактор), Ткачук А. Т, Ніколаєв О. С.,...
Анотований огляд літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю iconМетодичні рекомендації» Напрямок «Форми І методи роботи з учнівською молоддю з історичного краєзнавства»
Краєзнавча робота в школі передбачає цілий арсенал ефективних методів І форм успішної навчально-виховної роботи. Завдяки вивченню,...
Анотований огляд літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю iconБібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
Вища школа : анотований огляд періодичних видань за 2011 рік / Київ нац ун-т культури І мистецтв, Бібліотека; уклад.: І. Л. Маловська,...
Анотований огляд літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю iconПро проведення обласного конкурсу молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої
З метою активізації виховної роботи з обдарованою молоддю, розвитку інтелектуального потенціалу України, виявлення та підтримки юних...
Анотований огляд літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю iconСценарій обласного літературно-мистецького свята «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченого 200-річчю
«Образотворче мистецтво» та «Декоративно-вжиткове мистецтво», який проводиться з метою популяризації творчої спадщини Т. Г. Шевченка,...
Анотований огляд літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю iconДепартамент культури І туризму
Фантазія — еліксир людської свободи: Методико-бібліографічні поради щодо використання жанру фентезі в активних формах роботи з молоддю...
Анотований огляд літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю iconЗякун Олександр Сергійович керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддюБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка