Апарат верховної ради україни


ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСУ — ТАК, АЛЕ НЕ ТАКОМУ!Сторінка8/14
Дата конвертації17.01.2018
Розмір0,96 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСУ — ТАК, АЛЕ НЕ ТАКОМУ!

«Проскурів», 01.07.2010, Хмельницька обл.

Зауваження, пропозиції до проекту Податкового кодексу від «Асоціації Хмельницьких ринків».

«Асоціація Хмельницьких ринків», як повідомив її виконавчий директор Олександр Сніховський, надіслала віце-прем’єр-міністру України з економічних питань Сергію Тігіпку свої зауваження, пропозиції та доповнення до запропонованого Кабінетом Міністрів Податкового кодексу, який був розглянутий Верховною Радою України у першому читанні 17 червня ц.р., а також орієнтовні розрахунки оплат, які на сьогодні здійснюють фізичні особи, що працюють на ринках м. Хмельницького. З деякими витримками цього листа ми вважаємо за необхідне вас ознайомити. Вважаємо, наголошено у зверненні, що деякі положення та норми цього проекту у разі їх прийняття неминуче можуть призвести до погіршення умов діяльності малого підприємництва. Це, зокрема, стосується окремих положень розділів ІІ “Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)”, ХІІ «Місцеві податки і збори», ХІV «Спеціальні податкові режими», ХІХ “Перехідні та прикінцеві положення» проекту Податкового кодексу України.

Розділ ІІ проекту Податкового кодексу потребує системного перегляду, зокрема, в частині значного обмеження повноважень органів податкової інспекції (адміністрації).

Розділом XІV проекту Податкового кодексу, зокрема, визначаються (регламентуються) принципи та засади функціонування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні. Дане питання — проект Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» опрацьовувався особисто вами як віце-прем’єр-міністром спільно з представниками підприємців, громадськими організаціями у квітні-травні 2010 року, внаслідок чого практично був підготовлений узгоджений проект цього закону. Тому викликає великий подив, наголошено у цьому документі, те, що засади спрощеної системи оподаткування малого підприємництва урядом країни прийматимуться не у вигляді окремого, вже підготовленого проекту закону, а у вигляді розділу Податкового кодексу, де за основу покладені саме ті принципи, які у своїй переважній більшості не знайшли підтримки в середовищі малого підприємництва та спрямовані на задоволення інтересів саме податкової інспекції та інших фіскальних органів, що є неприпустимим.

На переконання Асоціації, по-перше, Закон України “Про спрощену систему оподаткування...” та відповідний розділ Податкового кодексу повинні прийматися одночасно. По-друге, принципи та засади існування спрощеної системи оподаткування повинен визначати відповідний окремий закон, а не розділ Податкового кодексу, функція якого — лише визначати, встановлювати ті чи інші податки (збори), їх розміри та сплату, тощо.

Далі у зверненні детально проаналізовано усі «за» і проти» щодо положень проекту Податкового кодексу стосовно фіксованого податку, єдиного податку, ринкового збору, аналізу видів підприємницької діяльності, які можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування. Слід віддати належне аналітикам Асоціації, які узагальнили досвід роботи у податковій системі країни, і на прикладі ринків нашого міста дали оцінку роботі профільних комітетів Верховної Ради з цієї проблематики.

Звернуто увагу й на те, що процедура розгляду низки норм даного Податкового кодексу, що містяться, зокрема, в розділах XII та XIV, має відбуватися відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з відповідним всебічним обговоренням та узгодженням регуляторних норм за участю всіх зацікавлених сторін, проведенням «круглих столів» та громадських слухань профільними комітетами Верховної Ради України — комітетом з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, комітетом з питань податкової та митної політики тощо.

Саме тому, на переконання Асоціації та майже 30 тисяч підприємців, які працюють на ринках м. Хмельницького, розділи ХІІ «Місцеві податки і збори», ХІV «Спеціальні податкові режими», ХІХ «Перехідні та прикінцеві положення» Податкового кодексу України, що внесений на розгляд Верховної Ради, прийнятими в запропонованій редакції бути не можуть та відповідно потребують суттєвих змін і доопрацювання з можливим урахуванням змін, доповнень та зауважень запропонованих Науково-експертним управлінням Верховної Ради України, а також нашої Асоціації.

Асоціація звертається до Сергія Тігіпка з пропозицією терміново внести відповідні зміни в проект Податкового кодексу України, що ґрунтуються на попередньо спільно напрацьованих та узгоджених матеріалах. До речі, усі ці зауваження та пропозиції Асоціація надала голові Верховної Ради України, головам депутатських фракцій, головам профільних комітетів Верховної Ради України, окремим депутатам.

ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНОГО ЗАКОНА УКРАИНЫ ОБСУЖДАЛИ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТОЛОГИ

Александр Разумный, «Днепр вечерний», 29.06.2010, Днепропетровская обл.

«Конституция не является настольной книгой большинства украинцев. Ведь многие ее статьи далеки от реальности…»

Главный политический праздник нашей страны никогда не отмечался шумно и весело, с размахом. И это понятно. Конституция не является настольной книгой большинства украинцев. Ведь многие ее статьи так же далеки от реальности, как глянцевые портреты политиков от оригиналов. О несовершенстве главного Закона говорят все. Эксперты-правоведы уже обнаружили в Конституции Украины 176 ошибок. Но попытки «подправить» Основной Закон зачастую предпринимаются в пользу определенных политсил. И все-таки без Конституции нам никак нельзя. И если даже мы ею не интересуемся, она ежедневно и ежечасно интересуется нами. Ну а что думают по поводу украинской Конституции гости пресс-центра «ДВ»?Валерий ХРАМЦОВ, зампред облсовета по исполнительному аппарату, заместитель председателя областной организации Партии регионов.

Основной Закон нуждается в глубокой модернизации

- Изначально Конституция Украины 1996 года, принятая в спешке и под давлением, была явно недоработана и несла в себе ряд противоречий. С переходом к парламентско-президентской форме государственного устройства в 2004 году в нее внесены существенные изменения. Но они сделали Основной Закон еще более несовершенным, поскольку после нового распределения баланса полномочий политическая ситуация стала зависеть от умения руководителей государства (президента, премьер-министра и спикера) находить консенсус. В противном случае любая из сторон способна заблокировать деятельность остальных. Результатом такой реформы стала череда постоянных политических кризисов, сопровождавших правление Ющенко-Тимошенко. Я не говорю уже о том, что в нынешней Конституции существует множество юридических несоответствий и несуразиц. Начиная от территориального устройства нашего государства, в которое почему-то «забыли» включить такой тип населенных пунктов, как поселки городского типа, и заканчивая статьей об изменении границ 24 областей Украины и АРК, которое допускается только исключительно решением всеукраинского референдума, чем де-юре Украине придаются черты федеративного устройства. В нынешнем виде Конституция Украины нуждается, если не в замене, но в глубокой модернизации. 

В настоящий момент команда Президента занята решением важнейших задач, от которых зависят подъем экономики, повышение благосостояния граждан, проведение налоговой, судебной, ряда других реформ. В дальнейшем же, по мере решения первоочередных задач и преодоления бедности, будет открыта публичная общественная дискуссия о том, какая Конституция нужна Украине и нашему народу.

Валерий МУРЛЯН, заместитель руководителя областной организации ВО «Батькiвщина» Блока Юлии Тимошенко

Нужно выполнять Конституцию, которая есть

- Наша дискуссия перешла в плоскость мечты. Между тем, самое главное, чтобы Конституция, существующая в нашей стране, выполнялась. Но этого, увы, не происходит. Уже первый Указ Виктора Януковича об Администрации Президента был неконституционным, поскольку назначенные в нее люди еще работали в Верховной Раде. А дальше нарушения стали нарастать подобно снежному кому. По использованию украинского языка во многих регионах страны, по Черноморскому флоту. Никто ведь не отменял статью, запрещающую размещение военных баз на территории Украины, и все ссылки на переходные положения не что иное как прямое нарушение Основного Закона.

К нарушениям можно отнести и решение о переносе местных выборов. В Конституции сказано, что парламент имеет право назначать дату местных выборов, но не отменять определенные законом сроки.

Разве можно назвать конституционной политику новой власти, когда полностью сдаются интересы Украины в области атомной энергетики, самолетостроения. Опять же вопрос по шельфу Черного моря. Подобных примеров можно перечислять множество.

Мне кажется, что по правилам жизни любой страны необходимо сначала выполнить Конституцию, которая есть. А предложения по изменениям в Основной Закон должен вносить парламент. Но работа эта проходит плохо. Такая ситуация в стране. Сегодня Партия регионов у власти, но выполняется только 20 % принятых законов.

Александр СОКОЛИК, председатель Днепропетровской городской организации политической партии «Наша Украина»

Сегодня возникает соблазн резко усилить президентскую власть

- Безусловно, действующая Конституция в силу начавшейся в 2004 году, но так все еще не завершенной до сегодня реформы во многом несовершенна и противоречива в разделах, посвященных устройству государственной власти. Но главные, базовые положения – такие как гарантии суверенитета, народовластия, соблюдения гражданских прав и свобод были и остаются важнейшими достижениями украинской государственности.

В то же время действующая власть имеет серьезный соблазн – под лозунгами усовершенствования Основного Закона провести такие конституционные изменения, которые резко усилят президентскую власть, политизируют и мобилизуют административный ресурс для того, чтобы гарантировать «несменяемость» сегодняшних руководителей государства. 

Если говорить о позитиве, то я убежден, что оптимальным является тот проект новой Конституции, который был разработан по инициативе Президента Украины Виктора Ющенко и внесен им в Верховную Раду. Проект Конституции Ющенко, одобренный, напомню, Венецианской комиссией, не направлен на усиление Главы государства или правящей партии/коалиции, а позволяет сбалансировать полномочия и ответственность различных ветвей и органов власти и предлагает эффективную схему передачи существенной части полномочий местным советам. Этот проект Основного Закона остается актуальным и его положения благодаря общественному давлению будут реализованы, поскольку любые другие альтернативы приведут либо к опасному ослаблению государства, либо усилят сегодняшние авторитарные тенденции. Любовь БЛОХА, председатель Днепропетровской городской организации Народной партии

Любой чиновник и есть закон

- Конституцию надо принимать такой, какая она есть. Сегодняшнее положение дел в стране, несоблюдение конституционных норм, которые регулируют права и обязанности граждан Украины, отображают все перипетии переходного периода. Каждый из нас на себе почувствовал, что сегодня «любой чиновник и есть закон». Это случилось по той причине, что сегодня не продуман механизм защиты конституционных прав, да и знания своих прав у населения немного. 

Поэтому позиция руководства Народной партии и ее лидера Владимира Литвина достаточно проста — необходимо жить по Конституции, необходимо придерживаться норм, прописанных в ее нынешней редакции, а не пробовать переписать Основной Закон. Потому что каждый, кто попробует ее менять, будет сразу обвинен в том, что «перетягивает одеяло на себя». Даже если это будут системные, продуманные изменения.

Народники исходят из того, что нужно не пытаться внести изменения в Конституцию, а неуклонно придерживаться норм, прописанных в ее нынешней редакции. Проблема заключается в игнорировании, избирательном выполнении и неуважении, с которым часто политики относятся к Основному Закону, а не в несовершенстве определенных конституционных положений. Хорошими являются те законы, которые работают и которых в равной степени придерживается каждый гражданин. Невыполнение Конституции сделает «плохой и несовершенной» любую, даже наиболее передовую ее редакцию.

Вместо попыток переписывания и «совершенствования» Основного Закона следует сконцентрировать усилие на разработке и принятии документов, которые бы конкретизировали Конституцию и делали ее нормы действительно работающими. Такими документами являются конституционные законы, то есть те законы, которые прямо упоминаются в Конституции. Однако сегодня из более чем 40 конституционных законов принято лишь около 10.

Владислав РОМАНОВ, политолог, координатор программы «Школа власти» областной организации партии «Фронт перемен»

Конституция: кому и почему она (не) нужна?

- В XIX веке критик и обличитель бюрократизма и казнокрадства российского (а по совместительству высокопоставленный чиновник) писатель Салтыков-Щедрин как-то едко заметил по поводу российских либералов: «Непонятно, чего больше хочется: не то конституции, не то севрюжины с хреном». Фраза пережила автора. Менялись императоры, генсеки и президенты, но отношение к Основному Закону государства осталось, как и полтораста лет назад, - непонятное или, говоря языком молодежи, «такое». Вся история нашего конституционостроения пронизана этой недоделанностью, конъюнктурщиной. О Конституции вспоминают: а) когда власти уже совсем плохо, б) когда власти опять чего-нибудь нужно.

Независимая Украины первые пять лет вообще обходилась без Основного Закона, словно мы и не государство, а «такое». Но 1996 год стал в этом смысле переломным. Как бы там ни было, но вторая половина 90-х – время наиболее важных решений с точки зрения развития государственных институтов, упорядочения системы управления, формирования нации. Но не прошло и десяти лет, как началось «такое» - конституцию начали рихтовать в угоду политическим проектам. Едва начавшийся процесс выстраивания системы сдержек и противовесов был остановлен, а затем и разрушен. Глядя, как враждуют между собой ветви власти на общем дереве украинской государственности, можно было бы подумать, что тут проходит соревнование лесорубов.

Сегодня опять предпринимаются попытки приспособить Конституцию страны «под себя», придавить ее свежеуложенной вертикалью власти. Очередная переделка конституции под лозунгом «не хватает власти, чтобы провести реформы» не приведет к декларируемым результатам. Нужно понимать, что Основной Закон должен служить не политической конъюнктуре, а стратегии развития государства, быть основной общества и власти. Конституция – своего рода страховой полис для общества от действий неспособной или злоумышленной власти. Такая конституция дает гарантию стабильности и успешности реформ, которых так не хватает Украине.Виктор ТКАЧУК, генеральный директор Фонда «Сначала люди», в прошлом заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Конституция Украины: кому она служит?

- Конституция – это основной правовой щит общества, созданный для того, чтобы не позволять Президенту, правительству и оппозиции злоупотреблять собственным положением. Соответственно, это – документ, изменения в который могут вноситься лишь в крайних случаях и исключительно с ободрения Конституционного суда при условии, что Суд решит, что определенный пункт больше не соответствует, в первую очередь, интересам народа, а не политическим целям той или иной фракции. 

Сегодня Конституционный суд капитулировал под давлением политиков. История запомнит наше время как одно из наиболее сложных времен. Именно такая правовая капитуляция открыла дорогу событиям в Германии в 1930-х годах..

Что же нам сделать, чтобы возвратиться на тот курс, за который 20 лет тому назад проголосовало большинство населения страны? Прежде всего гражданам Украины необходимо признать, что тот эксперимент построения псевдодемократии, свидетелями которого мы являемся сегодня, не соответствует национальным интересам. Нам же, в свою очередь, необходимо вернуться к принципам, записанным в Декларации о государственном суверенитете.  

Далее мы должны потребовать немедленного возврата к принципам политической подотчетности, в соответствии с которыми все депутаты на национальном и местном уровнях должны отчитываться перед собственными избирателями. Все формы депутатской неприкосновенности должны быть отменены. То же самое касается и должности Президента. Это позволит восстановить верховенство права. Кроме того, народу необходимо предоставить возможность высказывать собственное мнение касательно будущего развития демократии в Украине, а все его стремления и желания должны войти в документ, именуемый, например, «Хартия Народа Украины».  

http://dv-gazeta.info/politic/chelovek-i-zakon.html
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Схожі:

Апарат верховної ради україни iconАпарат верховної ради україни інформаційне управління

Апарат верховної ради україни iconАпарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційних ресурсів та відкритих заходів
Голова житомирської обласної ради володимир ширма про досягнення та пріоритети 13
Апарат верховної ради україни iconАпарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення
Юрій вілкул: я хотів би, щоб роботу обласної ради вимірювали кількістю зроблених добрих справ 8


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка