Апаратне забезпечення комп’ютера. Структурна схема комп’ютера. Обчислювальна системаСкачати 182,76 Kb.
Дата конвертації20.04.2017
Розмір182,76 Kb.

Апаратне забезпечення комп’ютера.

Структурна схема комп’ютера.
Обчислювальна система — це сукупність апаратних і програмних засобів, що забезпечують автоматизацію збору, накопичення, опрацювання, систематизації, зберігання, подання, передачі інформації. Структура обчислювальної системи:
Апаратне забезпечення обчислювальної системи (від англ. hardware) — обладнання, що складає комп’ютер.


Програмне забезпечення (від англ. software) — сукупність всіх программ і документації.

Персональні комп'ютери, робота яких грунтується на принципі програмного управління, мають схожу структуру

Вони включають такі апаратні-засоби: центральний мікропроцесор, внутрішню і зовнішню пам'ять, системну шину, пристрої введення-виведення інформації.

Центральний мікропроцесор, внутрішня пам'ять і системна шина розташовані в окремому блоці, який називають системним.Пристрої зовнішньої пам'яті звичайно також розміщують у системному блоці, хоч інколи і розміщують в окремих блоках. Усі пристрої введення-виведення, а також пристрої внутрішньої пам'яті підмикають до системної шини через відповідні спеціальні плати, які називають адаптерами та контролерами. Центральний мікропроцесор, внутрішню пам'ять, системну шину, адаптери та контролери розміщують на одній платі, яку називають материнською.
Магістраль, або шина даних — це провідники, що зв’язують між собою всі пристрої комп’ютера. По магістралі передаються як керуючі сигнали, так і дані між пристроями, що забезпечує їх взаємодію в процесі обробки інформації. Контролер, або адаптер (від англ. to control — управляти) — це електронна схема, що забезпечує управління пристроями комп’ютера.
Магістрально-модульний принцип побудови комп’ютерів полягає в тому, що, приєднуючи за допомогою контролерів до магістралі різні набори пристроїв (модулів), можна одержувати різноманітні конфігурації комп’ютерів. Такий принцип отримав зараз домінуюче розповсюдження.
Системна плата

Системна плата (материнська плата) — головна плата комп’ютера, на якій встановлені процесор, пристрої внутрішньої пам’яті, розняття розширення для встановлення контролерів (деякі контролери вже вбудовані в системну плату):
Мікропроцесор

Центральний мікропроцесор — це основний пристрій ПК. Він виконує програму, яка зберігається у внутрішній пам'яті, керує спільною роботою всіх інших пристроїв і виконує різноманітні операції над даними.

Виготовляється з кремнію, який видобувається при переплавці піску.Найважливішою його характеристикою є продуктивність (швидкодія). Продуктивність, в першу чергу, залежить від тактової частоти, яку вимірюють у мегагерцах. За допомогою сигналів тактової частоти синхронізується робота всіх пристроїв ПК.

Крім тактової частоти до найважливіших характеристик мікропроцесора відносять такі:

 • Розрядність процесора — це обсяг інформації (в бітах), який процесор обробляє за одну операцію. Кількість розрядів, пов'язаних з системною адресною шиною, та кількість розрядів, пов'язаних з системною шиною даних.

 • Адресна шина визначає кількість адресних чарунок (комірок) пам'яті, причому за довжину чарунки взято довжину в 1 байт. Кількість адресованої пам'яті дорівнює числу 2 в степені (128, 256, 512, 1024), що дорівнює кількості адресних шин.

 • Тактова частота процесора характеризує швидкість виконання елементарних операцій всередині процесора, вимірюється в мегагерцах (МГц) та гігагерцах (ГГц).

З 1993 p. розпочато виробництво мікропроцесора Pentium, який на сьогодні є основним в IBM комп'ютерах. Перспективна модель — мікропроцесор Pentium Pro.

Слід звернути увагу на те, що всі мікропроцесори до моделі 486 не виконували арифметичних операцій з числами в нормальній формі (з плаваючою комою). Для їх виконання вони комплектувалися окремими мікропроцесорами, названими математичними співпроцесорами.

Починаючи з моделі Intel 486 DX, мікропроцесори обладнані вбудованими блоками для виконання операцій з плаваючою комою.Основні компоненти процессора:

 • Пристрій управління (ПУ) за допомогою набору управляючих сигналів організовує роботу всіх компонентів процессора і управляє як передачею адрес, команді даних у процесорі по внутрішній шині, так і взаємодією процесора із «зовнішнім світом».

 • Арифметико-логічний пристрій (АЛП) виконує числові й логічні операції з дани ми у відповідності до кодів команд програми, що зберігаються в регістрі команд (додавання, порівняння тощо).

 • Регістри комірок внутрішньої пам’яті зберігають команди, дані й адреси. Адреса — номер комірки пам’яті.


Зовнішня пам'ять

Зовнішня пам'ять — це, як правило, накопичувачі на магнітних та оптичних дисках.

Сюди входять: • жорсткі магнитні диски (ЖМД), що знаходяться в пристрої під назвою вінчестер (зовнішні диски);

 • гнучкі магнітні диски (ГМД):

  • 5.25” (дюймів) з максимальним розміром 1.2 Мбайт;

  • 3.5” з максимальним розміром 1.44 Мбайт;

 • оптичні диски (лазерні):

  • CD-R з максимальним розміром 700 Мбайт;

  • DVD-R з розміром 4,5 Гбайт та DVD-R+ 8 Гбайт.

 • флеш пам'ять (USB, карти памяті).

Інформація в зовнішній пам’яті зберігається при виключеному комп’ютері.Пристрої зовнішньої пам’яті називаються накопичувачами. Вони складаються з двох частин:

носій — пристрій, на якому зберігається інформація,

привод — пристрій, призначений для зчитування інформації з носія та її запису.

Для роботи з приладами зовнішньої пам’яті (дисковими носіями) використовуються дисководи, що забезпечують фізичний доступ до інформації, яка зберігається на диску, і контролери дисків, які управляють обміном даних між комп’ютером і дисковою пам’яттю.


Стримери — пристрої для запису інформації на касетах (картриджах) з магнітною стрічкою. Принцип дії стримера нагадує звичайний касетний магнітофон. За конструкцією розрізнюють зовнішній і внутрішній стримери.
Магнітооптичні диски поєднують переваги магнітної та оптичної технологій: інформація зберігається на магнітному носії, захищеному прозорою плівкою, а її читання здійснюється за допомогою променя лазера (запис — спільною дією лазера та магнітного поля). Магнітооптичні диски випускаються двох розмірів — 3,5 і 5,25 дюйма.Усі пристрої введення-виведення з точки зору порядку їх використання можна розділити на дві групи: стандартні — пристрої введення-виведення та нестандартні - периферійні пристрої. Стандартні пристрої — це пристрої за замовчуванням, тобто ті, з яких комп'ютер чекає введення-виведення, якщо спеціально не обумовлені інші пристрої. Такими пристроями є дисплей та клавіатура.

До нестандартних пристроїв можна віднести такі:

1. Накопичувачі на магнітних та оптичних дисках.

2. Пристрої виведення символьної та графічної інформації (принтери та плоттери).

3. Пристрої введення інформації (миша, сканер).

4. Пристрої зв'язку комп'ютера з телефонною мережею (модем). Системна шина виконує функцію зв'язку між мікропроцесором, внут рішньою пам'яттю, стандартними та периферійними пристроями введення-виведення. У системній шині виділяють адресну шину та шину даних. Адресну шину використовують для зв'язку мікропроцесора з пам'яттю, а шину даних для зв'язку з пристроями введення-виведення.
Внутрішня пам’ять

Внутрішня пам’ять ПК складається з:


 • ОЗП(RAM) - оперативно запам’ятовуючий пристрій;

 • ПЗП(ROM) – постійно запам’ятовуючий пристрій.


ОЗП(RAM) - оперативно запам’ятовуючий пристрій або, як ще говорять, оперативна пам’ять, є основним типом внутрішньої пам’яті комп’ютера. Призначена для тимчасового зберігання даних і програм. Процесор може безпосередньо звертатися тільки до тієї інформації, що зберігається у внутрішній пам’яті. При відключенні живлення інформація, що міститься у внутрішній пам’яті, стирається. Продуктивність комп’ютера значною мірою визначається ємністю ОЗП і швидкістю доступу до її комірок. Часто для оперативної пам’яті використовують термін RAM (Random Access Memory — пам’ять з довільним доступом). Оперативна пам’ять є тимчасовою — всі дані, що містяться у її комірках, зберігаються тільки упродовж того часу, поки комп’ютер включений. Сучасні комп’ютери мають ОП від 256 Мб до 1 Гб і більше.

Для комп’ютерів типу IBM PC існує історичний розподіл оперативної пам’яті, що склався за принципом використання її DOS програмами: • основна пам’ять — перші 640 Кб, які можуть використовуватися операційною системою і прикладними програмами;

 • верхня пам’ять — інші адреси пам’яті від 640 Кб до 1 Мб, зарезервовані для службових цілей;

 • розширена пам’ять — оперативна пам’ять вище 1 Мб. Для сучасних операційних систем, таких як Windows (XP, 2003) цей розподіл непринциповий.


Кеш-пам’ять (від англ. сash — розмінна монета) — надшвидка пам’ять для прискорення доступу до оперативної пам’яті; використовується для зберігання копій дільниць оперативної пам’яті, що використовуються найчастіше.
ПЗП(ROM) – постійно запам’ятовуючий пристрій.

ПЗП постійний запам’ятовуючий пристрій — є особливим видом внутрішньої пам’яті, вміст якого не змінюється протягом експлуатації комп’ютера. ПЗП ще називають ROM (Read Only Memory — пам’ять тільки для читання). В ПЗП зберігаються системні програми і дані, пов’язані з «життєзабезпеченням» комп’ютера. Оскільки більша їх частина пов’язана з обслуговуванням введення-виведення, вміст ПЗП інколи називають BIOS (Basic Input-Output System — базова система введення-виведення).

В ОЗП може неодноразово записуватися та зчитуватися інформація різноманітна інформація. В ПЗП інформація неодноразово зчитується, а записується звичайно при його виготовленні.

НПЗП напівпостійний запам’ятовуючий пристрій — мікросхема пам’яті дуже невеликого обсягу, що використовується для зберігання поточної конфігурації системи, а також поточного часу і дати. Така пам’ять виконана за спеціальною технологією CMOS, що забезпечує низьке енергоспоживання.
Прстрої введення -виведення інформації
клавіатура та її основні блоки

Клавіатура призначена для вводу данних та керування роботою ПК. Для кожного символа призначена окрема клавіша, натиснувши на яку ви забезпечуєте ввод необхідного символа, кожен символ кодується 8-ми битним кодом . Клавіатура має 101-108 клавіш та декілька клавіш індикаторів, які говорять про нинішній режим роботи клавіатури.Клавіатура в свою чергу поділена на чотири блока. Перший містить клавіші з літерами, цифрами, символами, а також ряд клавіш керування. На більшість клавіш припадає по три чи чотири символи. Наприклад перехід на верхній реєстр виконуеться натисканням клавіші Caps Lock.

Часто необхідно натискати дві клавіші одночасно (alt+enter) чи (alt+f1) .


Друге поле містить 12-ть функціональних клавіш


(f1-f12) та деякі інші клавіші керування. Натискання на ту чи іншу функціональну клавішу призводить до виконання тих чи інших дій, в залежності від поточної програми.

Третє поле містить клавіші керування курсором, одне натискання на клавішу призводить до переміщення курсора на одну позицію залежно від натиснутої клавіші.

Четверте поле –це поле допоміжної клавіатури

Найчастіше це поле використовується для введення великих цифр, для бухгалтерів.

Маніпулятор миша

Маніпулятор миша — це пристрої введення, що забезпечують природний спосіб спілкування користувача з комп’ютером.

Найбільш розповсюдженим маніпулятором є миша, але є й інші маніпулятори:

 • трекбол (у вигляді перевернутої миші);

 • джойстик (для ігор або тренажерів);

 • графічний планшет (для малювання) та інші.Сканер

Сканер — це пристрої, які дозволяють вводити в комп’ютер зображення з паперу або іншої плоскої поверхні. Сканери відрізняються один від одного роздільною здатністю та кількістю сприйманих кольорів або відтінків сірого кольору. За допомогою системи оптичного розпізнавання символів комп’ютер може розпізнавати текст у введеній картинці, це дозволяє швидко вводити в комп’ютер надрукований (а інколи і рукописний) текст.
Види сканерів:

 • Ручний сканер зручно використовувати для сканування невеликих зображень, тому що ширина ручного сканера не перевищує 10 см. Для введення зображення сканер переміщують рукою по поверхні, яку треба сканувати.

 • Планшетний сканер дозволяє вводити в комп’ютер зображення великого формату, не тільки окремі аркуші, але і сторінки книг і журналів.

 • Протяжний сканер дозволяє працювати тільки з окремими аркушами. При протягуванні аркуша через пристрій виконується його сканування.

 • Барабанні сканери призначені для введення зображень з фотоплівок.

 • Проекційні сканери слугують для введення проекцій тривимірних об’єктів.Цифрові фото - та відеокамери призначені для введення графічної та звукової інформації (фотознімків та відеофільмів).
Мікрофон — пристрій для введення звукової інформації.
Відеосистема

Монітор (дисплей) є основним пристроєм виведення обчислювальної системи і призначений для виведення на екран текстової і графічної інформації. Монітори бувають кольорові й монохромні з розміром екрана від 14 до 24 дюймів.
Роздільна здатність — найважливіша характеристика монітора — кількість точок на екрані по вертикалі і по горизонталі в зображенні, що передається. Чим вища роздільна здатність, тим краща якість графічного зображення.

Відеоконтролер (відеоадаптер чи відеокарта) — електронна схема комп’ютера, що забезпечує побудову зображення на екрані монітора з деякою роздільною здатністю. Відеоконтролер одержує від процесора комп’ютера команди щодо формування зображення, конструює це зображення у службовій пам’яті, що називається відеопам’ять, і перетворює вміст відеопам’яті у відеосигнал.
Пристрої друку

Пристрої друку призначені для виводу інформації на папір. Інформація є двох типів: текстова, графічна.


Принтер пристрій для роздруковування текстової чи графічної інформації.

За принципом дії розрізняють матричні, струминні, лазерні та світлодіодні принтери.
Матричний принтер є найпростішим друкувальним пристроєм. До його конструкції входить друкувальна голівка (каретка), яка рухається вздовж рядка. Дані виводяться на папір у формі відбитку, що залишається після удару спеціальних голочок крізь фарбувальну стрічку.

Якість роботи принтерів цього класу визначають кількістю голок у друкувальній голівці (найпоширенішими є 9-гольчасті та 24-гольчасті матричні принтери).Продуктивність роботи матричних принтерів визначають за кількістю надрукованих знаків за 1 с (cps characters per second).
Струминний принтер

Процес роздруковування на матричних принтерах відбувається дуже голосно, а отриманий результат має невисоку якість. Тому раніше більшість користувачів хотіли мати принтер, який би друкував тихо та якісно і коштував недорого. Саме таким пристроєм і став струминний принтер.Будь-який струминний принтер має два головні елементи — картридж (чорний та кольоровий) — резервуар з фарбою, на дні якого є невеликі отвори (сопла), та друкувальну голівку. Спеціальні чорнила, якими заповнений картридж, швидко нагрівають, і вони, розширюючись, під високим тиском вилітають крізь вузенькі сопла у формі маленьких крапель. Після цього в картриджі створюється вакуум, залишки чорнил всмоктуються назад та охолоджуються. Краплі фарби, що потрапили на папір, повинні швидко висихати, а поверхня паперу — добре поглинати цю фарбу.

Сучасні струминні принтери мають роздільну здатність близько 600 або 720 точок на дюйм (хоча останні моделі мають фізичну роздільну здатність до 2400 точок на дюйм), можуть друкувати із задовільною якістю на звичайному папері, а високу якість роздруківки забезпечують на спеціальному папері.

Продуктивність роботи струминних принтерів (швидкодія) становить 5-6 сторінок за хвилину (для більш продуктивних моделей — 16-20 сторінок у швидкісному режимі). Ці принтери малошумні, вартість їх постійно зменшується, а якість друкування — підвищується.
Лазерний принтер

Майже дві третини всіх принтерів, що їх застосовують у сфері бізнесу, є лазерними. Вони високонадійні, забезпечують достатню швидкість друкування (від 3 до 50 сторінок за хвилину), менш, ніж струминні принтери, вимогливі до якості паперу, мають доступну власну вартість та низьку вартість роздрукованого аркуша, а якість їх друкування відповідає типографській (для тексту з роздільною здатністю 300 dpi).

Безумовними перевагами лазерних принтерів є висока якість і швидкість друкування, але й вони мають певні недоліки. Якщо роздруковують велику кількість аркушів, через певний час може відчуватися неприємний запах, який з'являється при плавленні тонера (порошку, який наносять на папір для формування зображення) після нанесення його на аркуш. Крім того, під час роботи принтери цього виду виділяють шкідливий газ — озон. Проте головний недолік лазерних принтерів — їх відносно висока вартість.
Світлодіодні принтери є аналогом лазерних. Працюють вони практично так само, але лазер, який керує формуванням зображення, замінений рядом світлодіодів.

Цей метод має лише один недолік — якістю друкування поступається лазерному.

Швидкість друкування залежить лише від кількості кольорів: чорно-білі принтери працюють трохи повільніше, ніж лазерні аналоги, але кольоровий світ-лодіодний принтер швидший за лазерний.

За іншими параметрами світлодіодні принтери впевнено крокують попереду — вони коштують менше за лазерні, витратні матеріали для них теж дешевші, але найголовніше — їх уважають менш шкідливими для здоров'я людини, ніж лазерні.


Отже, кожний тип принтерів має свої переваги та недоліки, тому, обираючи цей пристрій виведення інформації, треба зважити всі «за» та «проти», визначивши головну мету його придбання. Для того щоб полегшити цей процес, систематизуємо основні переваги й недоліки найпоширеніших типів принтерів:

Тип друкування

Основні переваги

Основні недоліки

Сфери застосування

Матричний

Низька вартість роздруківок

Маловимогливі до обслуговуванняВисока вартість принтерів Значний рівень шуму під час друкування

Спеціалізоване застосування (каси магазинів, залізничні каси)

Струминний

Висока якість кольорових роздруківок (фотографій)

Низька вартістьНизька швидкість друкування

Висока вартість витратних матеріалівДомашній друк, дизайнерська діяльність

Лазерний

Висока швидкість друкування

Висока якість

Низька вартість роздруківок


Шкідливі для здоров'я людини

Достатньо висока вартість принтераОфісний друк

Світлодіодний

Нешкідлива для людини технологія

Низька вартість роздруківок

Висока швидкість кольорового друкування


Якість друкування трохи гірша за лазерний

Нижча швидкість чорно-білого друкуванняОфісний та домашній друк


Плотер

Ще одним пристроєм виведення інформації є плотер, який використовують для роздруковування складних і широкоформатних графічних об'єктів (плакатів, креслень, електричних та електронних схем тощо).

Принцип дії плотера повністю аналогічний до принципу роботи струминного принтера. Роликові плотери прокручують аркуш паперу під пером, яке наносить зображення, а планшетні плотери переміщують перо над всією поверхнею аркуша паперу, розміщеного горизонтально.
Адаптери

Адаптери призначені для взаємодії комп’ютера з перефірійними та іншими пристроями.


Звукові адаптери — пристрої сполучення комп’ютера з джерелами аудіосигналів, а також із вихідними аудіопристроями й акустичними системами. Звичайно звукова плата вставляється в розняття розширення на системній платі. Звукова плата може сприймати перетворені в електричну форму звукові коливання — до неї можна підключити мікрофон, магнітофон, програвач компакт-дисків і так далі. Отриманий сигнал може відтворюватися та/або перетворюватися в двійкові коди, записуючи їх у файл на диску, передаючи тій або іншій програмі і т. д. Звукова плата може відтворювати через акустичні системи двійкові записи звукових коливань, які знаходяться на диску.
Відео адаптер — це пристрої, що дозволяють вводити в комп’ютер відеоматеріал зі звичайного відеомагнітофона або відеокамери для подальшої його обробки — монтажу, накладення титрів і т. д. Також можливо записувати оброблений матеріал на відеомагнітофон.
Мережний адаптер – для підключення комп’ютера до комп’ютерних мереж.

Програмна складова комп’ютера.

Види программного забезпечення.

Програми в свою чергу поділяють на три типи:

1.Прикладні  це програми які виконують задачі необхідні кінцевому користувачу.

2.Системні  це програми які підтримують систему та забезпечують її працездатність.

3.Інструментальні – це програми які призначені для розробки програмного забезпечення, та забезпечують доступність роботи з системою.

Література • Мюллер Скотт. Модернізація та ремонт ПК, 16-те видання.:Пер. з англ.. – М.: Видавничий дім «Вільямс», 2006. – 1328с.

 • О.Ю.Гаєвський. Інформатика 7-11 клас. – К., АСК, 2005. – 512с.

 • Малярчук С. М., Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: Довідково-навчальний посібник / Під ред. Н. В. Олефіренко.— Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007.— 112 с.
11


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Апаратне забезпечення комп’ютера. Структурна схема комп’ютера. Обчислювальна система iconПосібник-конструктор для вчителів української мови ви це можете!
Та в тому-то й головна родзинка комп’ютера, що оволодіти ним може будь- хто будь-коли І без жодних обмежень!
Апаратне забезпечення комп’ютера. Структурна схема комп’ютера. Обчислювальна система iconСучасні інформаційні технології на уроках фізики
«Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього життя. Основна мета цього етапу – інформатизація всіх сторін життя....
Апаратне забезпечення комп’ютера. Структурна схема комп’ютера. Обчислювальна система iconОсновні відомості про комп’ютерні презентації
Яке програмне забезпечення використовується для створення комп’ютерних презентацій?
Апаратне забезпечення комп’ютера. Структурна схема комп’ютера. Обчислювальна система iconЗакон України "Про інформацію". Сутність інформатизації. Закон України "Про Національну програму інформатизації". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера
Сутність інформатизації. Закон України “Про Національну програму інформатизації”
Апаратне забезпечення комп’ютера. Структурна схема комп’ютера. Обчислювальна система iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній дільності"
Програми для комп’ютерної підтримки зазначеного курсу розраховані на сучасне технічне та програмне забезпечення, яке в наш час використовується...
Апаратне забезпечення комп’ютера. Структурна схема комп’ютера. Обчислювальна система iconШевчук О. І. Архітектори перших пк (РС) Персональні комп’ютери пк (РС)
Ці мрії навіть втілились у комп’ютерну термінологію. Визначення персональний комп’ютер (персональна еом) з’явилось ще до створення...
Апаратне забезпечення комп’ютера. Структурна схема комп’ютера. Обчислювальна система icon«Ацетиленові генератори»
Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний проектор, комп’ютер, екран, скринька – «скарбничка»
Апаратне забезпечення комп’ютера. Структурна схема комп’ютера. Обчислювальна система iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни»
Програмна інженерія, 123 Комп‘ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології, 163 Біомедична інженерія,...
Апаратне забезпечення комп’ютера. Структурна схема комп’ютера. Обчислювальна система icon122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформації
Відомості про підвищення кваліфікації викладача
Апаратне забезпечення комп’ютера. Структурна схема комп’ютера. Обчислювальна система iconВізуалізації тілесності у комп’ютерних іграх як індикатори етнічних ідентичностей та засоби їх конструювання вступ
Ми вирішили звернутися до дослідження образів етнічних ідентичностей у комп’ютерних іграх з тієї причини, що чим далі, тим очевиднішим...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка