Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)Скачати 87,18 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір87,18 Kb.

Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)

Художні тексти

Орієнтовні запитання, завдання до теми

Міжпредметні зв’язки

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ
Літописні оповіді:
про заснування Києва, про князя Олега, про княгиню Ольгу, про хрещення Києва князем Володимиром (подавати на основі “Повісті минулих літ” у переказі В. Близнеця)
“Повість минулих літ” — найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.
Теорія літератури: літопис.

1. Розкажіть про історичну і літературну пам’ятку “Повість минулих літ ”.
2.Яке значення давнього літописання для нащадків?
3. Розкажіть про легендарного Нестора Літописця.

4. Перекажіть літописну оповідь.

5. Проаналізуйте риси характерів руських князів.

6. В чому полягає різниця між казковими та історичними мотивами літописних сюжетів.

Історична наука про княжу добу (історія України).
Ілюстрації Г. Якутовича до “Повісті минулих літ” (образотворче мистецтво).
Ораторія Л. Дичко “І нарекоша ім’я Київ” (музичне мистецтво).

Олександр Олесь (Кандиба). “Заспів”, “Україна в старовину”, “Наші предки — слов’яни”, “Початки Києва”, “Аскольд і Дір”, “Поход на Царгород”, “Княгиня Ольга”, “Ярослав Мудрий”, “Микита Кожум’яка”
Поезії з книги “Княжа Україна”.
Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів давньої України-Руси, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.
Теорія літератури: : віршований ритм, драматичний твір і його побудова, гіпербола.

1.Прочитайте поезію. Визначте засоби поетичної мови.

2. Розкажіть про давньоруських князів. 3.Висловте власні міркування про зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність сьогодні.


4.Виразно в особах прочитайте драму-казку “Микита Кожум’яка».

5.Визначте в ній найнапруженіші епізоди.

6. Окресліть своєрідність побудови драматичного твору.

7. Охарактеризуйте зв’язок історичного минулого з сучасністю.

Народна казка “Микита Кожум’яка”.
Історико-архітектурні пам’ятки м. Києва часів Київської Русі.

Антін Лотоцький. “Михайло-семиліток”
Давньоруські часи України (боротьба киян проти загарбників-печенігів) у літературній інтерпретації. Почуття обов’язку і почуття батьківської любові. Роздуми про добро і зло.
Теорія літератури: : тема художнього твору, сюжет, кульмінація.

1. Пригадайте важливі історичні події часів Київської Русі, народні перекази про них.

2. Яка роль авторської уяви і домислу в написанні художнього твору.

3. Перекажіть зміст оповідання, визначати його тему.

4. Розподіліть твір на окремі частини — складові сюжету, дайте їм заголовки. Визначати кульмінацію.

5. Порівняйте образи Михайлика і його брата Лихослава.

6. Поміркуйте про добро і зло, змальовані у творі.

Народні перекази про часи Київської Русі.

Київська Русь в історії України.Іван Нечуй-Левицький. “Запорожці” (фрагмент)
Цікава сторінка з біографії митця. Літературна казка про запорожців. Показ письменником лицарства, гуманності, патріотизму, сміливості, відваги запорозьких козаків. Роль художніх засобів у творі (гіперболи та ін.), пейзажу, портрета.
Теорія літератури: : пейзаж.

1.Розкажіть про побут, культуру, спосіб життя запорожців.
2. Перекажіть зміст твору, знайдіть і прокоментуйте описи природи, Запорозької Січі, портрети персонажів. 3. Охарактеризуйте образ Карпа Летючого.

4. Проаналізуйте напружені ситуації, роздуми запорожців про долю України. 5. Дайте власну оцінку лицарським чеснотам запорожців.

6. Поясніть роль художніх засобів у творі.

7. Вигадайте власну версію закінчення твору або продовження небезпечних пригод хлопця.Побут і культура запорожців (історія України).

С. Васильківський “Козаки у степу” (образотворче мистецтво).Оксана Сенатович. “Малий Віз”
Коротка розповідь про письменницю. Чарівний сон Дмитрика як умовний літературний прийом. Образ допитливого хлопчика. Місце уявного і фантастичного у казці.
Значення історичного минулого для сучасності.

1. Пригадайте відомості про літературну казку, відомості з історії України: про І. Сірка, запорозьких козаків.
2. Виразно і вдумливо прочитайте твір. 3.Розкажіть про Дмитрика і його фантастичну пригоду.

4. Знайдіть у тексті художні засоби, прокоментуйте їхню роль.

5. Як поєднуються у творі минулого і сучасного.

6. Поясніть роль фантастичного елементу у творі.Картина І. Рєпіна “Запорожці пишуть листа до турецького султана”. Учнівські малюнки до твору (образотворче мистецтво).

Історичні відомості про І. Сірка, життя запорожців (історія України).РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ
Тарас Шевченко. “За сонцем хмаронька пливе...”, “Садок вишневий коло хати...”
Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство.
Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

1. Пригадайте відомості про Україну часів Т. Шевченка.
2. Розкажіть про дитинство Тараса Шевченка і його родину.

3. Виразне прочитайте поезії. Знаходити в них епітети, порівняння, метафори.


4. Вивчіть напам’ять: “За сонцем хмаронька пливе...”; “Садок вишневий коло хати...”.Картина Т. Шевченка “Селянська родина”.
Кріпаччина в історії України.
Я. Степовий, “Садок вишневий коло хати” (хор), П. Чайковський, “Вечір” (романс) (музичне мистецтво).

Костянтина Малицька (Псевд. Віра Лебедова, Чайка Дністрова). “Чом, чом, земле моя...”, “Соловей”
Розповідь про письменницю. Вірш-пісня, що стала народною.
Відтворення художнім словом почуття любові до рідної землі. Причини популярності пісні. Художня оповідь про пташку (художній опис “Соловей”). Образ солов’я як втілення творчої особистості, її достойної поведінки, максимальної самореалізації.
Теорія літератури : художній опис.

1. Прочитайте вірш. Виділіть художні засоби, використані в поезії, поясніть роль питальних речень.
2.Виразно читати художній опис “Соловей”.

3.В чому полягають його жанрові особливості.

4. Розкажіть про солов’я (на його основі). Поясніть власне розуміння цього образу.
Вивчіть напам’ять: “Чом, чом, земле моя...”“Соловей” Г. Х. Андерсена (зарубіжна література).

Птахи, які живуть на території України (природознавство).Олена Пчілка (Ольга Косач). “Сосонка”
Розповідь про письменницю, що творила і для дітей, та її родину.
Ідея притягальної, захисної сили рідного дому (дому-фортеці). Сосонка як його символ для хлопчика Івася. Дивовижна пригода з ним. Художні засоби твору, особливість його жанрової побудови.
Теорія літератури : оповідання, експозиція.

1. Розкажіть основні відомості про письменницю та її родину.
2. Розкажіть про Івася та його пригоду, складати план твору.

3. Визначте в ньому час і місце дії.

5. Поясніть назву твору.

6. Виділіть головних героїв і основну думку (ідею).

7. Прокоментуйте особливості побудови оповідання, поєднання в ньому реального і казкового.


Дерева, що ростуть на території України (природознавство).

Павло Тичина. “Не бував ти у наших краях!”, “Гаї шумлять...”, “Блакить мою душу обвiяла...”
Коротко про поета і край, де він народився.
Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини.

1. Які відчуття у вас викликали поезії П. Тичини?

2. Відтворіть в уяві аналогічні картини природи, спостережені в житті.

3. Висловіть міркування про способи вираження любові до рідної землі, дискутувати про це.

4. Знайдіть художні засоби, поясніть їх.


5. Вивчіть напам’ять: один вірш (на вибір).Поезії Р. Бернса, Алкмана, Ґете про красу природи, рідний край (зарубіжна література).

Г. Майборода “Гаї шумлять” (музичне мистецтво).Євген Гуцало. “Лось”
Основні відомості про письменника.
Вічне протистояння добра і зла — наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні. Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

1. Перекажіть оповідання.

2. Розгляньте його жанрові особливості.

3. Виділіть в ньому і поясніть найбільш вражаючий фрагмент.

4.Визначте тему та ідею твору.

5. Охарактеризуйте образи. Дайте власну оцінку зображуваному.

6. Поміркуйте про великий світ природи і людини в ньому, про добро і зло, любов і милосердя.

Тварини, які живуть у лісах України (природознавство).

Твори про світ природи “Лобо” Е. Сетон-Томпсона, “Мауглі” Р. Кіплінга (зарубіжна література).Богдан-Ігор Антонич. “Весна” (“Росте Антонич і росте трава...”), “Назустріч” (“Росте дитя, мов кущ малини...”), “На шляху”
Основні відомості про поета.
Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови. Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям.
Теорія літератури : ліричний герой.

1. Перекажіть цікавий епізод з дитинства Б.-І. Антонича.

2. Виразно і вдумливо прочитайте поезії.

3. Виділіть в них образ ліричного героя, відтворіть його емоції та почуття, порівнюючи із власним образним баченням природи.

4. Визначте художні засоби та поясніть їх.Вивчіть напам’ять: один вірш (на вибір).


Поезії Мацуо Басьо, Ф. Тютчева про природу (зарубіжна література).

Й. Штраус, “Весняний вальс” (музичне мистецтво).


М. Башкирцева, “Весна”. Учнівські малюнки до творів (образотворче мистецтво).

Григір Тютюнник. “Дивак”
Коротко про письменника.
Ідея неповторності й багатства внутрішнього свiту людини. Паралельність і єдність двох світів — природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, вміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

1. Перекажіть цікавий епізод із дитинства письменника.

2. Розгляньте точність і лаконізм описів природи, поясніть їхню роль в оповіданні.

3. Розкажіть про особливості характеру Олеся, його обдарованість. 4. Складіть план до характеристики цього образу. Висловте власні міркування про характер хлопчика і його незвичну поведінку.

5. Поясніть назву оповідання.

6. Порівняй літературного героя із собою.


А. Ліндгрен, “Пеппі Довгапанчоха” (зарубіжна література).

Твори Гр. Тютюнника, вивчені в попередніх класах (“Степова казка”, “Лісова сторожка”).Микола Вінграновський. “Перша колискова”, “Ходімте в сад...”, “Сама собою річка ця тече...”
Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту (“Перша колискова”). Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора.

1. Як ви розумієте, що таке патріотичне почуття?
2. Виразно і вдумливо прочитайте поезії.

3. Прокоментуйте художні описи природи.

4. Виділіть та поясніть епітети і порівняння, наявні в поезіях.

5. Сформуйте власне розуміння поняття “батьківщина ”.

Твори М. Вінграновського, вивчені в попередніх класах (“Ішов кіт”, “Грім”, “На рябому коні”, “Наша річка”, “Гусенятко” та ін.).

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з доступними для сприймання й цікавими для п’ятикласників творами письменників-земляків.

1. Знайдіть про письменників-земляків, їхні твори.
2. Виразно прочитайте твори і висловте власну думку про них.


Види робіт із розвитку зв’язного мовлення (один на вибір)*:


  1. Напишіть твір на тему: «Мистецтво бачити прекрасне» (на основі вивчених поезій).

  2. Напишіть міркування на тему «Роздуми про добро і зло» (на основі вивчених творів)

  3. Напишіть творчу роботу «Єдність людини та природи» (на основі вивчених творів).


*Примітка: Обсяг творчої роботи – 0.5 – 1.0 стр.
Каталог: fileadmin -> user upload -> documents -> ukr.lit -> metodlit
metodlit -> Українська література, 5-12 кл
metodlit -> Конспект за такими аспектами вивчення літератури: літературно-історична характеристика епохи
ukr.lit -> 1 План біографії письменника. Чим характерна історична епоха, в яку жив письменник?
metodlit -> Атестація з української літератури за курс 6 класу (ІІ семестр)
metodlit -> Атестація з української літератури за курс 9 класу
metodlit -> Необхідність вивчення біографічного матеріалу та його особливості


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр) iconАтестація з української літератури за курс 6 класу (ІІ семестр)
...
Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр) iconАтестація з української літератури за курс 9 класу
«Стоїть в селі Суботові», «Сон» («У всякого своя доля»), «І мертвим, і живим, і ненародженим», «Катерина», «Наймичка», «На панщині...
Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр) iconМетодичні рекомендації Історія зарубіжної літератури І курс, 2 семестр Укладач: доц. Іванова О. М. Тематичний план дисципліни Розподіл навчальних годин за
Тема Характерні риси античної літератури, її періодизація та проблема походження: зв'язок прогр формування видів І жанрів літератури...
Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр) iconМетодичні рекомендації Історія зарубіжної літератури ІI курс, 3 семестр Укладач: доц. Іванова О. М. Тематичний план дисципліни Розподіл навчальних годин за
Тема Поняття Середньовіччя, хронологічні межі та основні етапи. Поєднання язичництва та християнства, варварства із латинською культурною...
Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр) iconКонспект уроку з української літератури для 7 класу вчителя української мови та літератури
Які твори художньої літератури Є. Гуцала ви читали? Чим вони вам запам’яталися? (Слайд 3)
Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр) iconПідсумкова контрольна робота з української літератури за І семестр

Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр) icon11 класу здавали дпа з української мови та літератури
Учні 11 класу здавали дпа з української мови та літератури, згідно розкладу
Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр) iconОрієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестр
М. Хвильового. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм, символізм) та авангардистські
Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр) iconМетодичні рекомендації Історія зарубіжної літератури ІІ курс, 4 семестр Укладач: доц. Іванова О. М. Зарубіжна література Нового часу XVII xviii ст. Зміст дисципліни по
...
Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр) iconНавчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу
Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка