Атестація з української літератури за курс 9 класуСкачати 134,19 Kb.
Дата конвертації05.08.2017
Розмір134,19 Kb.

Атестація з української літератури за курс 9 класу (ІІ семестр)
ТЕМА 3. НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (продовження).

Література українського романтизму.
Художні тексти


П.Гулак-Артемовський

Є.Гребінка

М.Костомаров

В.Забіла


М.Петренко

М Шашкевич

М.Гоголь

Т.Шевченко

П.Куліш
Марко Вовчок


«Рибалка»

«Українська мелодія»

«Соловейко»

«Соловей»

«Небо»

«Веснівка»«Вечір проти Івана Купала»

«До Основ’яненка», «На вічну пам’ять Котляревському», «Думка» («Нащо мені чорні брови...»), «Причинна», «Лілея», «Гайдамаки», «Кавказ», «Чигрине, Чигрине...», «Великий льох», «Стоїть в селі Суботові...», «Сон» («У всякого своя доля...»), «І мертвим, і живим, і ненародженим...», «Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала...», «Марія», «У нашім раї на землі...», «Садок вишневий коло хати...», «Доля», «Росли укупочці, зросли...», «Ісаія. Глава 35», «Давидові псалми».

«До рідного народу», «Троє схотінок», «Заворожена криниця», «Чорна рада»

«Максим Гримач»

АТЕСТАЦІЙНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ


 1. Міжпредметні зв’язки. Згадати основні риси романтизму як літературного напряму у європейській літературі, назвати видатних представників цього напряму в різних національних літературах та назвати їх твори. Дати загальну характеристику романтизму як художнього напряму в українській літературі.. Розкрити специфіку українського романтизму.

 2. Охарактеризувати творчість українських поетів-романтиків: дати короткі біографічні довідки про П.Гулака-Артемовського, Є.Гребінку, М.Костомарова, назвати відомі вам твори поетів, провідні мотиви їх творчості.

 3. Проаналізувати поезії «Рибалка» П.Гулака-Артемовського, «Українська мелодія» Є.Гребінки та «Соловейко» М.Костомарова за схемоюПровідні мотиви та образи

Художні засоби

Зв’язок з народною піснею

Особливості жанру

«Рибалка»

«Українська мелодія»

«Соловейко»

Узагальнити таблицю, перерахувати риси романтизму у цих творах.

 1. В чому секрет популярності поезій М.Петренка «Небо» та В.Забіли «Соловей»? Хто поклав на музику ці вірші?

 2. Розповісти про діяльність «Руської трійці», історію публікації альманаха «Русалка Дністрова» та творчість Маркіяна Шашкевича. Проаналізувати поезію М. Шашкевича «Веснівка».

 3. Пояснити, яке значення мав романтизм як художній напрям для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

 4. Заповнити таблицю «Основні віхи життя і творчості М.Гоголя»
Дата

(дати)

Події

Основні твори


Назвати відомі вам музичні твори, кінофільми, створені за сюжетами М.Гоголя

 1. Опрацювати повість М.Гоголя «Вечір проти Івана Купала», зробивши короткі нотатки за планом:

 • історія написання повісті;

 • образ оповідача, час, місце подій;

 • жанр твору;

 • сюжет повісті;

 • образна система, реальні й фантастичні персонажі;

 • народна фразеологія на сторінках твору (виписати 3-4 приклади);

 • моральні проблеми у творі;

 • риси романтизму у повісті.

 1. Підготувати розповідь про життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка. Виписати твори, написані відповідно в кожен період творчості.

 2. Розказати про історію виходу «Кобзаря» Т.Шевченка, тематичне розмаїття раннього романтичного періоду творчості поета.

 3. До віршів Т.Шевченка «На вічну пам’ять Котляревскому», «До Основ’яненка», «Думка» («Нащо мені чорні брови...»), «Причинна», «Лілея» заповнити «паспорт» вірша
Назва, цикл
Час написання
Жанр, різновид
Тема
Композиційні прийоми у вірші
Образи, мотиви
Художні засоби (ілюструвати прикладами з вірша)
Ідея
Народнопоетичні художні засоби, мотиви (якщо є)
Особливості віршування
Вміти усно зробити повний аналіз кожної з поезій.


 1. Проаналізувати поему Т.Шевченка «Гайдамаки» (історична основа твору, джерела, особливості композиції, основні сюжетні лінії, тема, ідея твору, особливості жанру).

 2. Дати характеристику головним героям поеми «Гайдамаки» ( в тому числі і образу автора), добираючи для ілюстрації цитати з твору. Характеристика має включати:

 • місце образу в поемі;

 • соціальний стан;

 • портрет;

 • дії, вчинки героя;

 • мова героя;

 • характеристика інших персонажів;

 • ставлення автора до героя, романтичне зображення персонажа автором.

 1. Розказати про тематику та проблематику творів Т.Шевченка періоду «трьох літ», назвати твори цього етапу творчості поета.

 2. Довести, що вірш «Чигрине, Чигрине...» - зразок медитативно-філософської лірики. Визначте провідний мотив та ідею поезії.

 3. Проаналізувати історію написання, мотиви, ідею, образну систему твору Т.Шевченка «Великий льох». Що таке містерія? Довести, що твір «Великий льох» за жанром – політична містерія.

 4. Розкрийте головну думку, висловлену в епілозі поеми «Великий льох» - «Стоїть в селі Суботові...». Які фольклорні прийоми використав автор у творі?

 5. Проаналізувати поеми Т.Шевченка «Кавказ» та «Сон» («У всякого своя доля...») за планом:

 • історія написання;

 • епіграф, присвята;

 • специфіка жанру;

 • зміст, особливості композиції;

 • тематика, проблематика, мотиви, ідея;

 • образи (особливу увагу звернути на образи-символи).
 1. Міжпредметні зв’язки. Порівняти образ Прометея в давньогрецькому міфі та в

поемі Т.Шевченка «Кавказ». Що символізує образ Прометея в поемі?

 1. Які засоби сатири використовує Т.Шевченко в поемі «Сон»? Виписати 2-3 приклади з тексту до кожного засобу.

 2. Назвати провідні мотиви поеми-послання «І мертвим, і живим, і ненародженим...». Довести, що даний твір за жанром – послання. При вивченні творчості яких письменників за програмою 9 класу ви вже зустрічались з жанром послання?

 3. Скласти «паспорт» вірша до поезій Т.Шевченка «Сон» («На панщині пшеницю жала...») та «У нашім раї на землі...» (план «паспорта» вірша дивіться у завданні № 11 до цієї ж теми). Вміти аналізувати кожну з поезій.

 4. Які поеми Т.Шевченка присвячені проблемі жіночої долі? Зробити порівняльний аналіз цих творів. Що символізує образ жінки у кожній з цих поем? Порівняти мовні особливості цих творів і визначити їх стилістичні функції: лексичні особливості й тропи, синтаксичні особливості (прості чи складні речення, сполучникові чи безсполучникові конструкції, інверсовані речення; монологи, діалоги тощо), віршовий розмір.

 5. Назвати провідні мотиви лірики Т.Шевченка останнього періоду його творчості. Виписати із поезій «Садок вишневий коло хати...», «Доля», «Росли укупочці, зросли...» художні засоби та визначити їх функції. Вміти робити повний аналіз даних віршів.

 6. Дати загальну характеристику поетичного циклу Т.Шевченка «Давидові псалми». Проаналізувати вірш «Ісаія.Глава 35» (особливу увагу приділити лексичним особливостям і тропам, синтаксичним особливостям, інверсіям тощо). В яких ще із вивчених творів Т.Шевченка звучать біблійні мотиви та образи? Пояснити їх художні функції.

 7. Розкрити значення творчості Т.Шевченка у розвитку української літератури та української літературної мови. Дібрати 6 висловів видатних діячів про творчість Т.Шевченка.

 8. Укласти таблицю «Основні віхи життя і творчості Пантелеймона Куліша»
Дата

Події

Твори

 1. Заповнити таблицю«До рідного народу…»

«Троє схотінок»

«Заворожена криниця

Тема


Основна думка


Провідний настрій


Особливості композиції


Образ ліричного героя


Провідні мотиви та образи


Особливості мови (лексика, тропи)


Віршування

На основі проведеного порівняльного аналізу трьох поезій П.Куліша вивести і

записати загальні риси лірики письменника.


 1. Розказати про історію написання, видання та про особливості жанру роману П.Куліша «Чорна рада». Які джерела використав автор та яка історична основа твору?

 2. Довести, що твір «Чорна рада» - історичний роман - хроніка.

 3. Проаналізувати тематику, композицію та сюжет роману «Чорна рада». Яким чином саме такі композиція та розвиток подій допомагають автору розкрити ідею твору? За допомогою яких художніх засобів розкривається у творі авторська позиція?

 4. Проаналізувати систему героїв роману П.Куліша. Чи є у творі образи-символи? Розкрийте їх значення.

 5. Складіть план порівняльної характеристики представників козацької верхівки (Шрам, Черевань, Гвинтовка) у творі «Чорна рада».

 6. Схарактеризувати образ Петра Шраменка (за романом «Чорна рада»).

 7. Схарактеризувати жіночі образи твору «Чорна рада».

 8. Якою ви уявили Україну ХVІІ ст. після прочитання роману П.Куліша «Чорна рада»? Які художні засоби використав автор для створення цього образу в творі?

 9. З’ясувати особливості мови роману «Чорна рада»: виписати з тексту по 3-4 приклади вживання розмовної лексики, церковнослов’янізмів, тропів, прислів’їв, приказок, народних порівнянь. Які функції виконують ці засоби у романі?

 10. Розказати про життєвий і творчий шлях Марка Вовчка, охарактеризувати творчий доробок письменниці. Як відгукується про творчість Марка Вовчка Т.Шевченко у вірші «Марку Вовчку»?

 11. Розглянути тему, ідею, систему образів оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач».

 12. Скласти таблицю «Риси реалізму та романтизму в оповіданні Марка Вовчка»
Риси реалізму

Риси романтизму


 1. Розкрити особливості художнього стилю оповідання «Максим Гримач».

 2. Порівняти тему, ідею, композицію, сюжет, образи, стилістичні особливості творів Марка Вовчка «Максим Гримач» та Г.Квітки–Основ’яненка «Маруся». Які характерні риси української літератури І пол. ХІХ ст. виявилися у цих творах?

Теорія літератури

Романтизм, елегія, романс, лірика, ліро-епіка, містерія, алегорія, гротеск, поетика контрасту, умовність, псалом, гімн, роман, роман-хроніка, історичний роман, романтичний характер у творі.


Для вивчення напам’ять

 • Одна з поезій поетів-романтиків (на вибір)

 • Т.Шевченко «Гайдамаки» (фрагмент «Гомоніла Україна,.....Серце

усміхнеться»),

«Сон» («У всякого своя доля...») (фрагмент «У всякого своя доля......Господа на небі»),

«І мертвим, і живим, і ненародженим...» (фрагмент «Схаменіться! будьте люди, .......Немудрі одурять!»),

«Доля».
ТЕМА 4. З ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТ.


Художні тексти


І.Липа

І.Багряний

М.Мірошниченко

В.Женченко

М.Сарма-Соколовсьий

А.Мойсієнко

В.Герасим’юк


«Мати», «У невідому путь»

«Тигролови»

«Фенікс - птах із земель руських»

«Стогін»


«Дзвін гетьмана Івана Мазепи»

паліндроми (напр. «Хижих мечем мирим»)

«Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива ватра».АТЕСТАЦІЙНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ


 1. Міжпредметні зв’язки. Україна 20-30х рр. ХХ ст. (короткий історичний екскурс).

Охарактеризувати жанрове, тематичне, стильове розмаїття української літератури ХХ ст. Назвати найвідоміших письменників цього періоду та їх твори.

 1. Розкрити тему, головну думку, казкові мотиви твору І.Липи «У невідому путь» (або «Мати» - за вибором вчителя). Довести, що даний твір – притча.

 2. Назвати відомі вам твори Івана Багряного. Які теми були провідними у творчості письменника?

 3. Довести, що роман І.Багряного «Тигролови» - авантюрно - пригодницький.

 4. Проаналізувати особливості сюжету та композиції роману «Тигролови».

 5. Розглянути систему героїв твору І.Багряного.

 6. Скласти цитатну характеристику Григорія Многогрішного.

 7. Дати визначення курйозний вірш та зорова (візуальна) поезія. Зробити аналіз кожного з віршів (М.Мірошниченко «Фенікс – птах із земель руських», В.Женченка «Стогін», М.Сарми – Соколовського «Дзвін гетьмана Івана Мазепи») за планом:

  • зміст;

  • особливості жанру;

  • особливості тематики, мотиви;

  • ідея;

  • емоційне забарвлення;

  • особливості художньої форми: звукові образи, зорові образи, тропи, римування, звукопис.

Як ви гадаєте, що сильніше в цих поезіях – форма чи зміст?

 1. Спробувати створити свою зорову поезію. Записати її.

 2. Пояснити, що таке паліндром? Розкрийте своє розуміння паліндрома А.Мойсієнка «Хижих мечем мирим». Спробувати скласти та записати паліндром.

 3. Підготувати невеличке повідомлення про творчість Василя Герасим’юка з оглядовим аналізом поезій. Повідомлення має включати:

 • короткі відомості про творчість письменника та життєвий шлях;

 • оглядовий аналіз поезій «Жива ватра», «Чоловічий танець», «Перший сніг»;

 • висновок про загальні риси та оригінальність творчої манери В.Герасим’юка на основі проаналізованих поезій.


Теорія літератури

Пригодницький роман, візуальна (зорова) поезія.


Теми творів (ІІ семестр)

 • Гоголь – майстер портретних описів ( на матеріалі повісті «Вечір проти Івана Купала»)

 • Сила влади грошей від розуму чи від диявола? (твір – роздум за твором М.Гоголя «Вечір проти Івана Купала»)

 • Проблема вибору людини між добром і злом у творах письменників – романтиків (Й.В.Гете «Фауст» та М.Гоголь «Вечір проти Івана Купала»)

 • Фантастичний і реальний світи творів М.Гоголя

 • Художній світ лірики Івана Величковського (на прикладі конкретних поезій)

 • Образ України у творчості Т.Шевченка

 • Роль фантастичних елементів в поемі Т.Шевченка «Сон» («У всякого своя доля...»)

 • Образ народного співця в поезії Т.Шевченка

 • «Садок вишневий коло хати...» (природа рідного краю у творчості Т.Шевченка)

 • Поема «Кавказ» Т.Шевченка – сатира на самодержавно–кріпосницький лад Росії

 • Героїчне минуле українського народу у творчості Т.Шевченка

 • Образ матері у творах Т.Шевченка

 • Проблеми національної мови, історії України та ролі інтелігенції в суспільстві в поезії Т.Шевченка (за мотивами послання «І мертвим, і живим, і ненародженим...»)

 • Подорож сторінками моїх улюблених поезій Т.Шевченка

 • Майбутнє України в творчості Т.Шевченка

 • Мої роздуми над романом П.Куліша «Чорна рада»

 • Проблема ролі державного діяча в історії (за романом П.Куліша «Чорна рада»)

 • Мій улюблений герой роману П.Куліша «Чорна рада»

 • Романтичні образи в оповіданні Марка Вовчка «Максим Гримач»

 • Чи завжди сміливі мають щастя? (твір-роздум за романом І.Багряного «Тигролови»)

 • Образ Григорія Многогрішного як втілення національного характеру українця (за романом «Тигролови»)

 • Чи справді «краще вмерти біжучи, ніж жити гниючи»? (твір-роздум за романом І.Багряного «Тигролови»)

 • Поезія сьогодення як безмежне поле втілення авторської думки, фантазії, почуттів (за вивченими творами поетів сьогодення)


Вимоги: самостійно написати домашній твір на одну з поданих тем обсягом 3,5 - 4 сторінки.
Твір має включати:

 • вступну частину історичного, біографічного, автобіографічного змісту (приблизно 1/5 частина загального обсягу твору);

 • розкриття теми через 3-4 розгорнутих послідовних тез, докладно аргументованих і підкріплених посиланням на художній текст у вигляді коментаря до епізодів (не переказу!) або цитат, позначених лапками та проаналізованих;

 • конкретні висновки, пов’язані з формулюванням теми (приблизно 1/5 частина загального обсягу твору).


Оцінювання твору враховує знання навчального матеріалу, художнього тексту, розкриття теми, логіку та аргументованість викладу, стиль, орфографічну та пунктуаційну грамотність.
Теми рефератів

 • Видатні збирачі та дослідники українських народних пісень

 • Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників

 • Слов’янська писемність: історія виникнення та розвиток після хрещення Руси-України

 • Найдавніші книги Київської Русі (історико-літературний аналіз 2-3 пам’яток)

 • Виникнення Києво-Печерського монастиря та його роль в духовному та культурному житті Київської Русі

 • Історія книгодрукування на Україні

 • Українське бароко: національні особливості, видатні митці, вплив на подальший розвиток культури та мистецтва

 • «Вертеп – результат духовної праці сотень і сотень поколінь» (І. Швець). (Історія виникнення та розвитку вертепу)

 • «Світ ловив мене, та не спіймав» (Життєпис Г.Сковороди)

 • Філософія життя та творчості Григорія Сковороди

 • Значення творчості І Котляревського у розвитку української літератури та національного самоусвідомлення.

 • «Енеїда» І.Котляревського – «перша ластівка українського національного відродження» (С.Єфремов)

 • «Києво-Печерський патерик» - «золота книга українського письменного люду» (М.Грушевський)

 • Значення Шевченкового слова

 • Історична основа роману П.Куліша «Чорна рада»

 • Місце і значення творчості Марка Вовчка в українській літературі

 • Українська література ХХ ст. – мистецтво оновлених традицій та сміливого новаторства.


Вимоги: самостійно опрацювати наукову літературу, написати реферат, вміти доповісти про основні проблеми і висновки.
Реферат має включати:

 • вступ з загальною характеристикою проблеми, планом та переліком задач роботи;

 • розкриття теми у власному викладі з посиланням на джерела;

 • конкретні висновки з пропонованої теми;

 • перелік використаних джерел.

Оцінювання роботи враховує знання наукової літератури, художнього тексту, вміння розрізняти, порівнювати, аналізувати та узагальнювати різні точки зору, логіку та аргументованість викладу, стиль, орфографічну та пунктуаційну грамотність.
Каталог: fileadmin -> user upload -> documents -> ukr.lit -> metodlit
metodlit -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
metodlit -> Українська література, 5-12 кл
metodlit -> Конспект за такими аспектами вивчення літератури: літературно-історична характеристика епохи
ukr.lit -> Календарне планування 9 клас
ukr.lit -> 1 План біографії письменника. Чим характерна історична епоха, в яку жив письменник?
metodlit -> Атестація з української літератури за курс 6 класу (ІІ семестр)
metodlit -> Необхідність вивчення біографічного матеріалу та його особливості


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Атестація з української літератури за курс 9 класу iconАтестація з української літератури за курс 6 класу (ІІ семестр)
...
Атестація з української літератури за курс 9 класу iconАтестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
Києва, про князя Олега, про княгиню Ольгу, про хрещення Києва князем Володимиром
Атестація з української літератури за курс 9 класу iconКонспект уроку з української літератури для 7 класу вчителя української мови та літератури
Які твори художньої літератури Є. Гуцала ви читали? Чим вони вам запам’яталися? (Слайд 3)
Атестація з української літератури за курс 9 класу icon11 класу здавали дпа з української мови та літератури
Учні 11 класу здавали дпа з української мови та літератури, згідно розкладу
Атестація з української літератури за курс 9 класу iconНавчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу
Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень
Атестація з української літератури за курс 9 класу iconКафедра української та класичної мов
Курс «Сучасної української літератури» для студентів гуманітарно-педагогічного факультету є вагомим фактором формування в їх свідомості...
Атестація з української літератури за курс 9 класу iconУкраїнська мова ІІ курс
Повторити матеріал зно з української літератури за 9-10 кл. Підготуватися до тестування по даних творах
Атестація з української літератури за курс 9 класу iconТема майстер-класу: реалізація міжпредметних зв’язків на уроках історії україни та української літератури в старших класах цілі майстер-класу
Тема майстер-класу: реалізація міжпредметних зв’язків на уроках історії україни та української літератури в старших класах
Атестація з української літератури за курс 9 класу iconКалендарно-тематичне планування з української літератури для 11 класу на 2016-2017 навчальний рік
Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмами, затвердженими наказом Міністерства...
Атестація з української літератури за курс 9 класу iconЛітературний диктант 2 курс павло тичина
Хто з класиків української літератури одним із перших оцінив I підтримав молодого Павла Тичину?


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка