Автобіографія,заяваСкачати 78,93 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір78,93 Kb.
ТипУрок

Тема уроку Автобіографія ,заява.

Мета уроку Виробити вміння учнів складати автобіографію, заяву, навчитися оформляти в офіційно-діловому стилі, розвивати творчі вміння в художньому (гумористичному) стилі;

виховувати в учнів культуру ділового мовлення, розвивати творчість, почуття гумору; прищеплювати любов до слова, повагу до рідних, роду свого, рідного краю а в цілому, і українського народу та його традицій.

Тип уроку Урок розвитку зв’язного мовлення

 1. Обладнання Картки - памятки “Автобіографія(діловий стиль).

 2. Картки-завдання “Типові мовні звороти”.

 3. Література з діловодства.

 4. Автобіографії випускників(у гумористичному стилі).


 5. «Родовід дерева» (схеми).

 6. Візитки: секретар засідання, начальник відділу кадрів, бібліотекар, фотокореспондент, голова засідання.

 7. Кольорова крейда.

 8. Тлумачний словник.

Методи та прийоми Бесіда, спостереження за мовою, завдання – асоціація, індивідуальна робота, практична робота (написання автобіографій і заяв ), гра – розминка, (втілення в образ бібліотекаря, фотокореспондента, секретаря).

Міжпредметні звязки: література, діловодство, образотворче мистецтво, народознавство,кінорежисура, історія.

Хід уроку

Актуалізація опорних знань учнів

1. Вступне слово вчителя.

Ділова сфера — одна з головних життєво необхідних галузей діяльності людства. Саме за допомогою ділових паперів, документів встановлюються офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між закладами, підприємствами, установами, державами, а також налагоджуються приватні стосунки між людьми.

На попередніх уроках ми вивчали деякі документи, їх особливості .

Мета сьогоднішнього уроку навчитися писати автобіографію та заяву у діловому стилі та спробувати написати у художньому стилі на основі краєзнавчого матеріалу

Для цього нам потрібно обрати голову засідання та секретаря.

Голова — вчитель української мови і літератури.

Секретар – хтось із учнів

2. Представлення учнів,пояснення їх завдання.

Бібліотекар, фотокореспондент, режисер. 1. Початок засідання. Веде голова.

 2. Нагадуємо що таке протокол.

 3. Вірш.

Секретар протокольно записує хід уроку (для виголошення рішення).

“Мозковий штурм “за запитаннями:

а) — Які є стилі мовлення?


 • Який відповідає біографії і заяві?

 • Де використовується такий документ як біографія?

 • Де використовується такий документ як заява?

б) за той час два учені біля дошки виконують завдання-асоціацію до слова “біографія” , “заява”.

Можливий варіант:

про когось про щось

писатиродина батьки біографія життя і творчість

письменника

родовідне дерево народження

література

навчання

праця
заява пошук роботи


сімейні обставини

в) пояснення асоціації.

5. Мовознавча робота.

Робота з тлумачним словником (учні знаходять пояснення слів автобіографія, біографія, біограф.).Автобіографія – опис свого життя.

Біографія – опис чийого – небудь життя і діяльності; життєпис.

Біограф – автор чиєї – небудь біографії.
6. Автобіографія (в діловому стилі):

а) робота з пам’яткою “Реквізити автобіографії”;

б) написання автобіографій (даються листки А-4);

в) двоє учнів виконують індивідуальне завдання “Типові мовні звороти”;

г) здача автобіографій вчителеві;

д) гра – перевірка (вчитель зачитує автобіографії учнів, опускаючи прізвища, учні вгадують про кого йдеться мова, виправляють допущені помилки в мовленнєвому оформленні);

е) за той час один учень перевіряє картки-завдання (йому дається зразок правильної відповіді) “Типові мовні звороти”, після чого зачитує тільки ті вирази (для економії часу), в яких допущено помилки.

7. а) робота з пам’яткою “Реквізити заяви”;

б) написання заяви (даються листки А-4);

8. Вчитель. Отже, для того, щоб правильно написати автобіографію і заяву, треба чітко знати її реквізити. І взагалі, щоб грамотно оформлювати ділову документацію, слід звертатись до відповідної літератури. А в цьому вам допоможе бібліотекар.

8. Виступ учня- бібліотекаря. Ознайомлення з літературою.
Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.


 1. Вправа(підбір синонімів до слова біографія - життєпис, життєвий шлях, автобіографія,заява – заявляти)

 2. Пояснення виразу, словосполучення “Моя автобіографія”.

 3. Слово вчителя (зв’язок з літературою; напр., О.Вишня; М.Куліш (російською мовою).

 4. Один учень зачитує уривок тексту з твору О.Вишні “Моя автобіографія” (як монолог – вистава) – “Втілення в образ”.

 5. Учень озвучує заяву гумористичного стилю.

 6. Повідомлення учнем історичних подій

 7. “Втілення в образ” Івана Гонти учнем, розповідь біографії.

 8. Складання біографії в гумористичному стилі :

а) зачитання вчителем зразків попередніх випускників;

б)самостійна робота учнів (учні складають свою біографію у гумористичному стилі, оформлюють як письменники, карикатуристи, художники, кінорежисери…);

г) складання окремими учнями родоводу

Ой складу я родовід:

в мене баба є і дід.

Намалюю “деревце”,

ну й цікаве буде це!

6. Зачитання учнями своїх біографій як поетичний твір, прозовий, автора-карикатуриста, розповідь художника (в малюнках), кінострічка (з усними титрами учня).

7.Слово фотокореспонденту.

Підсумки уроку


 1. Учні роблять висновок, чого вони навчилися.

 2. Зачитання витягу з протоколу.

 3. Заключне слово голови засідання – вчителя української мови і літератури.Додаток до урокуКартки-завдання “Типові мовні звороти”

1

1. в сроки –

2. питання відносно –

3. грубе нарушення –

4. для розгляду інших спорів –

5. на основі контракту –

6. наказ про прийом на роботу –

7. приймати участь –

8. рішаючий голос –

9. степінь відповідальності –

10.бувший директор –

2 1. виписка з протоколу –

 2. комісія по питанням –

 3. по місцю роботи –

 4. появиться необхідність –

 5. приймаючи до уваги –

 6. востановити на посаді –

 7. дати згоду –

 8. відповідно до викладеного –

 9. підвести підсумки –

 10. заключити договір –

Правильно

 1. у строки (терміни)

 2. питання щодо

 3. грубе порушення

 4. для розгляду інших суперечок

 5. на підставі контракту

 6. наказ про прийняття на роботу

 7. брати участь

 8. ухвальний голос

 9. ступінь відповідальності

 10. колишній директор

 11. витяг з протоколу

 12. комісія з питань

 13. за місцем роботи

 14. виникне необхідність у...

 15. беручи до уваги

 16. поновити на посаді

 17. погодитися, дати згоду

 18. згідно з викладеним, відповідно до викладеного

 19. підбити підсумки

 20. укласти договір (угоду)Витяг з протоколу

 1. Зобов’язати вчителів - мовників вчити учнів грамотно писати автобіографію.

 2. Учням при вивченні теми “Автобіографія” складати біографії в офіційно–діловому та художньо–публіцистичному стилях, відповідно оформлюючи.

 3. Бібліотекарю надавати допомогу в підборі літератури.

 4. Започаткувати традицію оформлення біографій та подання їх у “банк” наставника (для зустрічей в майбутньому та їх творчого продовження).

 5. Директору забезпечити поповнення фонду бібліотеки, зокрема літературою з ділового мовлення, словниками, довідниками.

 6. Наставнику групи зберігати “Банк автобіографій”, поповнювати (постійно, щорічно) новими даними.

 7. Зобов’язати учнів та їх батьків скласти родовідне дерево своєї родини.


Автобіографія від Іва́на Ґо́нти
Я , Іва́н Ґо́нта (1705 — 1768) — ватажок українського гайдамацького руху, один з проводирів Коліївщини, визвольного повстання 1768 року проти релігійного, національного та соціального гніту на території Правобережної України, що входила до складу Речі Посполитої.

Народився в селі Розсішки (нині Христинівського району Черкаської області) в селянській родині. Був ктитором і церковним старостою в Воздвиженській церкві міста Володарки. Згодом взятий на службу козаком надвірної міліції графа Потоцького в Умані. За вправну службу став сотником.

В червні 1768 року під час гайдамацького повстання на мене була покладена відповідальність за оборону міських укріплень Умані, за якими ховалися мешканці міста і прилеглих поселень. Після оточення міста козаками і селянами Максима Залізняка, я разом із загоном надвірних козаків перейшов на сторону повсталих, що фактично визначило долю Умані. Протягом кількох годин місто було захоплено.

В Умані повстанська Рада оголосила мене уманським полковником і князем. Слабке польське військо було нездатним придушити визвольний рух, який швидко поширювався в Київському та Брацлавському воєводствах. У кінці червня масштаби українського повстання почали турбувати російський уряд, який до того часу використовував гайдамаків для боротьби проти шляхетської барської конфедерації. Очевидно, свою роль зіграла також спроба М. Залізняка після взяття Умані відновити козацьку державу.Російське військове командування надало полякам військову допомогу в боротьбі з гайдамаками. Російський загін оточив Умань, де на той час перебували Ґонта та Максим Залізняк. Вважаючи росіян своїми союзниками у боротьбі проти поляків, близько тисячі озброєних гайдамаків разом зі своїми ватажками не чинили опору і були заарештовані. Полковник Гур'єв наказав покарати мене батогами. За кілька днів більше 840 гайдамаків разом зі мною, як піддані Речі Посполитої були передані польському командуванню. Нас було страчено у с. Кодні поблизу Житомиру та у с. Серби (село) (нині Могилів Подільського району Вінницької області).
Особливо трагічною виявилася моя доля, я був засуджений особливим церковним трибуналом, що складався з трьох монахів і ксьондза. Після десятиденних тортур було винесено смертний вирок. Дружину і чотирьох моїх дочок доставили з с. Розсішок в Умань, де кілька разів прилюдно висікли різками і відправили на заслання. Єдиного мого сина гайдамацький сотник П. Уласенко зумів вивезти до Молдавії.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Автобіографія,заява iconЗаява. Її реквізити та оформлення. Автобіографія
Методи та прийоми лекція, бесіда, спостереження за мовою, практична робота (написання заяви та автобіографії), метод дослідження
Автобіографія,заява iconР м. Заява. Автобіографія Мета
Мета: поглибити знання учнів про офіційно-діловий стиль мовлення, сфери його застосування, ділові папери; ознайомити дев’ятикласників...
Автобіографія,заява iconАвтобіографія це документ, у якому особа, що скла­дає його, подає опис свого життя та діяльності в хро­нологічній послідовності
Автобіографія має бути вичерпною й лаконічною, може писатися від руки або з використанням технічних засобів. Залежно від призначення...
Автобіографія,заява icon«Моя автобіографія»(т. 3, с. 44). «Моя автобіографія»(т. 3, с. 44)
Грунь була заснована приблизно 1665 року як волосне містечко Полтавської губернії
Автобіографія,заява iconМоя автобіографія
Тема. Остап Вишня (Павло Губенко) "Моя автобіографія". Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність І значення...
Автобіографія,заява iconТема. Автобіографія як документ ділового мовлення та літературний жанр
Обладнання : словник літературознавчих термінів; тлумачний словник;А. Коваль.’’Культура ділового мовлення’’;таблиця’’Автобіографія’’(кожному...
Автобіографія,заява iconУроку: Життя і творчість Остапа Вишні. «Моя автобіографія»
Тема уроку: Життя І творчість Остапа Вишні. «Моя автобіографія» гумористична розповідь письменника про свій життєвий шлях (Слайд...
Автобіографія,заява iconОстап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
Тема: Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. «Моя автобіографія» гумористична розповідь письменника про свій життєвий...
Автобіографія,заява iconЗаява для отримання шенгенської візи Цей бланк є безкоштовним
Прізвище при народженні/попереднє прізвище/Rodné priezvisko
Автобіографія,заява iconЗразок автобіографії автобіографіяБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка