«Багряний» це: а псевдонім б криптонім в анонім ГСкачати 82,22 Kb.
Дата конвертації21.01.2018
Розмір82,22 Kb.

ЗНО. Іван Багряний. Сучасний літературни процес


  1. «Багряний» - це:

А псевдонім Б криптонім В анонім Г синонім

2. До якої літературної організації належав Іван Багряний?

А Гарт Б Плуг В Ланка Г МАРС

3. Назву псевдоніма навіяла Іванові Багряному творчість:

А Миколи Хвильового Б Аркадія Любченка В Олеся Досвітнього Г Петра Холодного

4. Як називалася перша збірка Івана Багряного?

А «До меж заказаних» Б «В поті чола» В «Досвітки» Г «Золотий бумеранг»

5. В основу якого твору Багряного були покладені його життєві пригоди на Далекому Сході?

А «Тигролови» Б «Сад Гетсиманський» В «Огненне коло» Г «Людина біжить над прірвою»

6. В основу якого твору Багряного покладено в′язничні поневіряння Івана Багряного у 30-х роках?

А «Тигролови» Б «Сад Гетсиманський» В «Огненне коло» Г «Людина біжить над прірвою»

7. У якому місті розпочалася літературна біографія роману «Тигролови»?

А у Моршині Б у Львові В у Києві Г у Хабаровську

8. Який публіцистичний твір Івана Багряного став всесвітньо відомим?

А «Думки про літературу» Б «Чому я не хочу вертатись до СРСР?» В «Дніпро впадає в Чорне море» Г «Антон Біда – герой труда»

9. Незвичайні події, несподівані колізійні повороти, динамічне розгортання, втечі, переслідування, атмосфера таємничості, загадковості, сенсаційні випадки, повідомлення, розгадування властиві:

А соціально-побутовому роману Б пригодницькому роману В фантастичному роману Г утопійному роману

10. Про написання якого роману іде мова у вислові Багряного: «Мені нічого не треба було вигадувати. Життя товпилося в моїй душі, як Ніагара. Країну, про яку я писав, я любив, як свою другу батьківщину, хоч і потрапив у неї невільником. ... Я не просто писав, - жив! І упивався тим життям, повтореним з такою страшною силою, що перевищує силу реальності на багато разів»?

А «Тигролови» Б «Сад Гетсиманський» В «Огненне коло» Г Людини біжить над прірвою»

11. Хто з персонажів роману «Тигролови» вказав Григорієві Многогрішному на присутність Медвина у тайзі?

А Ганна Морозівна Б Грицько В Старий Сірко Г Фійона

12. Кому з персонажів роману «Тигролови» належать слова: «Колись, до революції, здорово жили тут наші люди. Довго борюкались із злиднями, але ж потім і жили добре. Тут край працю любить та й винагороджує її щедро. Тут рай був, а не край, як для робочого. І ліс, і золото, і риба, і земля хліб родить, і ягода всяка, і все – бери тільки. Лишень треба рук. А народ наш робочий. То ми й жили колись! Ге, побачив би ти!»?

А матері Сірчисі Б батькові Сіркові В Грицькові Г Наталці

13. Хто з персонажів роману «Тигролови» був найголовнішим пасажиром «дракона»?

А Медвин Б Григорій Многогрішний В Дем′ян Многогрішний Г Петро Дядоров

14. Про кого із персонажів роману «Тигролови» іде мова: «Розборкана – он яка... Скільки тієї мужності простої, скільки тієї певності, може, неусвідомленої, а звичайної, стихійної. І скільки тієї гордості волелюбної, природної, як оті могутні кряжі гір!»?

А про Сірчиху Б про Сірківну В про Марійку Г про Ганну

15. Який прийом застосував Іван Багряний в цитованому уривку із памфлета «Чого я не хочу вертатись до СРСР?»: «Елеватори в цілому СРСР тріщали від українського хліба, запрацьованогоукраїнським народом, і здобутками того народу більшовики авоювали за безцінь світові ринки. В цей час умираючих українських селян, що їхали до столиць просити по вулицях милостиню, виловлювала червона жандармерія, звана робітничо-селянською міліцією, і викидала геть за місто вмирати на шляхах»?

А контраст Б персоніфікацію В гіперболу Г метонімію

16. В основу «Тигроловів» І. Багряного покладені події, що ста­лися під час:

А перебування автора на лікуванні Б еміграції письменника В його заслання Г відбудови країни після Другої світової війни

17. Медвин женеться за Григорієм (І. Багряний «Тигролови»), підступно вистежуючи його в тайзі, готовий у слушний момент...

А убити Б замучити катуванням В довічно ув’язнити Г звинуватити у не скоєних злочинах

18. Григорій Многогрішний, герой твору І. Багряного «Тигролови», засуджений на ув’язнення впродовж...

А 25 р. Б 15р. В 10р. Г 5р.

19. За своїм світобаченням І. Багряний був...

А сентименталістом Б романтиком В фантастом Г реалістом

20. Г. Многогрішний («Тигролови» І. Багряного) тікає з потягу і потрапляє...

А знову до рук НКВС Б до міста, де він жебракує В у болото тайги, де і гине Г до родини Сірків

21. Сірки (І. Багряний «Тигролови») у минулому були...

А в’язнями Далекого Сходу Б розкуркуленими радянською владою українцями-вигнанцями В мешканцями місць голодомору Г емігрантами з Америки

22. Роман «Тигролови» закінчується словами: «Але - сміливі завжди мають ...»:

А талан Б успіх В щастя Г надію Д силу духу

23. Наталчиного пса (роман «Тигролови») звали:

А Заливай Б Пірат В Мурай Г Амур Д Дракон

24. Поїзд, що мчить в'язнів до Сибіру (роман «Тигролови»), асоціюється з

А птахом Б тигром В змієм Г ведмедем Д драконом

25. Голову поїзда, який мчав в'язнів через простори Росії, прикрашав портрет:

А Леніна Б Маркса В Енгельса Г Сталіна Д Дзержинського

26. Як довго писав роман «Тигролови» І. Багряний?

А упродовж всього свідомого життя Б три роки на поселенні В 14 днів, перебуваючи на Західній Україні Г 2 роки і 4 місяці, у Харківській тюрмі

27. Григорій Многогрішний – це:

А супермен Б цілісна особистість В звичайнісінька людина Г надгерой

28. Яка героїня І.Багряного «гнучка, як вуж, граційна, як мавка… таїла в собі дивну силу…», поєднувала «дівочу красу та чари з дикістю майже первісною, неприступною…»?

А Ніна Б Наталка В Марія Г Ганна

29. Як Григорій Многогрішний помстився майору Медвину:

А зробив вигляд, що не помітив при зустрічі Б розстріляв його В відпустив з Богом Г Здав до рук правосуддя

30. Григорія Многогрішного від неминучої смерті в тайзі врятували:

А Наталка Б Григорій В майор Медвин Г родина Морозів Д родина Сірків

31. Жанр роману І. Багряного «Тигролови»

А історичний Б пригодницький В соціально-психологічний Г соціально-побутовий

32. Життєвий принцип «ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи» сповідує персонаж твору Івана Багряного

А Медвин Б Наталка Сірківна В Григорій Многогрішний Г Григорій Сірко Д Старий Сірко

33.  Символом чого виступає образ поїзда (картина, з якої розпочинається твір) у романі Івана Багряного «Тигролови»?

А тоталітарної сталінської системи Б науково-технічного прогресу В справедливого суспільства, де віддані владі громадяни насолоджуються життям Г швидкоплинності життя Д суспільства, де вороги радянської влади отримують законне покарання... »

34. Де відбуваються події роману Івана Багряного «Тигролови»?

А в Україні Б на Півночі В на Далекому Сході Г на Близькому Сході
Д у Західній Європі

35. Вкажіть головну думку роману Івана Багряного «Тигролови»:

А упевненість у тому, що Григорій і Наталка дістануться до України Б людина завжди повинна думати, як врятувати своє життя В людина повинна зберегти своє життя будь-якою ціною Г людське життя - безцінне
Д за будь-яких обставин людина найперше має бути Людиною


36. На початку 1990-х років виникло літературне угруповання

А «Молодняк» Б «Нова дегенерація» В «Ланка» Г «Молода Муза» Д «МАРС»

37. Наприкінці ХХ століття діяло літературне угруповання

А «Молода Муза» Б «Пропала грамота» В «Молодняк» Г «МАРС» Д «Ланка»

38. Помітним явищем української літератури кінця ХХ століття став

А романтизм Б постмодернізм В експресіонізм Г неоромантизм Д імпресіонізм

39. Літературу українського постмодернізму представляє

А Іван Драч Б Олесь Гончар В Юрій Андрухович Г Василь Стус Д Євген Маланюк

40. Асоціацію українських письменників (АУП) створено в добу

А модернізму Б постмодернізму В реалізму Г сентименталізму Д бароко

41. Синтез мистецтва й антимистецтва, елітарної й масової культури, іронічно-сміхового й серйозного ставлення до дійсності - це характерна риса

А експресіонізму Б постмодернізму В неоромантизму Г бароко Д імпресіонізму

42. Літературне угруповання «Пропала грамота» виникло в добу

А модернізму Б реалізму В постмодернізму Г бароко Д романтизму

43. Ю. Андрухович, В. Неборак і О. Ірванець заснували поетичне угруповання

А «Пропала грамота» Б «Бу-Ба-Бу» В «Нова дегенерація» Г «ЛуГоСад» Д «Західний вітер»

44. Засновником першого видавництва для діте в Україні «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» є

А Оксана Забужко Б Іван Малкович В Ігор Римарук Г Василь Герасим′юк

45. Домінуючою рисою тенденцій постмодернізму є показ

А техногенних катастроф Б досягнень людського генію В зруйнованої свідомості Г всеперемагаючої сили любові

46. Серед рис, притаманних літературі постмодернізму, НЕМАЄ такої, як

А поклоніння культу незалежної особистості Б декларована елітарність В потяг до архаїки, міфу, підсвідомого Г бачення повсякденного реального життя як театру абсурду, апокаліптичного карнавалу

47. Популярним щомісячним часописом сучасної української літератури є

А «Молоде вино» Б «Смолоскип» В «Дев′яностики» Г «Сучасність»

48. Поняття, яким визначають ситуацію в сучасній літературі, коли виникає домовленість між людьми про ієрархію певних цінностей, світоглядних пріоритетів, символів, понять та мистецьких образів, називається

А дискурс Б стиль В напрям Г антологія

49. Опозиційна до спілки письменників України організація, що була створена у березні 1997 року, називається

А «Празька школа» Б Асоціація українських письменників В Нью-Йоркська група Г Гельсінська група

50. Першим президентом Асоціації українських письменників (1997) було обрано

А Юрія Андруховича Б Сергія Жадана В Володимира Моренця Г Юрія Покальчука
Каталог: resources
resources -> Комплексне країнознавство
resources -> Почесні члени та почесні доктори університету: І. Гете, О. Гумбольдт, І. Франко, Л. Толстой
resources -> Міжнародні відносини – країнознавство
resources -> Методичні рекомендації щодо організації роботи гуртків з художньо-естетичного напрямку Методист Солонцова І. О
resources -> Відділ мистецтв Мистецький вісник
resources -> Орієнтовний перелік вебінарів у рамках Всеукраїнського педагогічного інтерактивного марафону «Суспільний діалог: актуальні питання освіти»
resources -> Німецька служба академічних обмінів (daad)
resources -> Пояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділ
resources -> Урок №32 В. Сосюра. Патріотичний пафос поезії "ЛюбітьУкраїну!" 1898 1965 Мета І завдання уроку


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

«Багряний» це: а псевдонім б криптонім в анонім Г iconІван Багряний ( Іван Лозов’ягін) ( 1906 – 1963)
Павлович Багряний був членом Мистецького Українського Руху
«Багряний» це: а псевдонім б криптонім в анонім Г iconІван Павлович Багряний Зміст
П. Багряний (Лозов’яга) поет, письменник, публіцист, громадсько-політичний діяч народився 2 жовтня 1906 року в м. Охтирці на Полтавщині...
«Багряний» це: а псевдонім б криптонім в анонім Г iconГалицька центральна районна бібліотека Іван Багряний – титан українського духу
Багряний – титан українського духу : (до 110-річчя від дня народження І. Багряного) : пам’ятка користувачу / Галицька цб; [уклад....
«Багряний» це: а псевдонім б криптонім в анонім Г iconПсевдонім: Микола Хвильовий

«Багряний» це: а псевдонім б криптонім в анонім Г iconПлужник Євген Павлович (літературний псевдонім Кантемірянин) народився 26 грудня 1898 року у Кантемирівці в родині дрібного купця

«Багряний» це: а псевдонім б криптонім в анонім Г iconНавчальна мета
Фрагмент з календарно-тематичного планування з української літератури в 11 класі з теми «Іван Багряний»
«Багряний» це: а псевдонім б криптонім в анонім Г iconУласСамчу к Біографія Роботу виконала
Літературний псевдонім В. Данильчук. Також цілком офіційно митець мав впродовж життя два прізвища Самчук І данильчук
«Багряний» це: а псевдонім б криптонім в анонім Г iconЦикл «Ювілеї року»
«Трагічний адепт революції» присвячений 120 річчю від дня народження Миколи Хвильового, (літературний псевдонім М. Фітільова)- росіянина...
«Багряний» це: а псевдонім б криптонім в анонім Г icon«Тигролови» І. Багряний
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка